Sunteți pe pagina 1din 1

STUDIU DE CAZ PRIVIND NEGOCIEREA AFACERILOR

CUPRINS

Inroducere....................................................................................................................................5
Capitolul 1: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. OANEAINTERSPEED S.R.L..........
1.1 Scurt istoric..................................................................................................................6
1.2 Prezentare firma
Clienţii........................................................................................................................12 1.4
Prezentarea principalilor concurenţi ai firmei.............................................................13

Capitolul 2: STRATEGII, TEHNICI, TACTICI ŞI STILURI DE NEGOCIERE


2.1Strategii, tehnici şi tactici în tratativele comerciale…………………
2.2Tehnici de negociere……………………………………………………………
2.3Tactici de negociere.Definirea tacticii de negociere ……. ………………
2.4Contracararea tacticilor de manipulare……………………
2.5Definirea tehnicii denegociere
2.6Tipologia tehnicilorde negociere………..……………………………
Capitolul3:Pregătirea negocierilor comerciale…………….……………………
3.1. Conducerea preliminariilor………………………………………………
3.2. Informare în pregătirea negocierilor…………………………………
3.3 Desfăşurarea tratativelor………………………………………………
3.4. Comunicarea în cadrul negocierilor……………………………………
3.5 Combaterea obiecţiilor partenerilor…………………………………………
Capitolul4: Studiu de caz privind derularea unei negocieri în cadrul S.C…..


S-ar putea să vă placă și