Sunteți pe pagina 1din 19

Dr.ing.

Cornel FLOREA-GABRIAN

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 1
Impactul constructiilor hidrotehnice
asupra mediului (2)
Apa –resursa fundamentala a planetei


 In formele cunoscute pe Terra, viata este un proces care s-a dezvoltat pe seama
proprietatilor chimice si fizice ale solutiilor proteice coloidale, al caror suport este apa
lichida la o temperatura convenabila;
 Aceasta calitate se datoreaza unui complex de proprietati favorabile procesulor citale ,
precum:
 Buna capacitate de dizolvare pentru saruri, pentru unele combinatii ale carbonului, pentru
aer si oxigen;
 Este un element constitutiv al particolelor coloidale;
 Asigura structura moleculelor si structurilor moleculare;
 Uda numeroase materiale, permitind formarea invelisurilor lichide ale particolelor coloidale si
determinand fenomenul de capilaritate;
 In interactiunea cu coloizii se modifica proprietatile fizice ale ambelor substante;
 Constanta sa dielectrica favorizeaza disocierea electrolitica a substantelor dizolvate;
 Capacitatea calorica mare si conductibilitatea termica ridicata ii permit sa joace un rol
important in termoreglare;
 Absoarbe radiatiile de mare energie.
 Apa este deci un lichid biologic , constituind cea mai mare parte in compozitia celulelor si a
lichidelor interstiale si circulante ale organismelor pluricelulare.
 Stocul anual mediu de apa din riuri la nivel mondial este de 47.000 km3.In Romania ,
stocul annual al riurilor interioare este de 40 km 3, iar cel al Dunarii de 170 km 3 la intrare si
200 km3 la iesirea din tara.Stocul utilizabil specific fiind de 1700 m 3/an om. Apele
subterane au un volum de circa 9 km3 din care numai 5-6 km 3 tehnic utilizabil.

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 2
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


 Ameliorarea satisfacerii nevoilor de apa dulce ale oamenilor
si ale naturii viii se poate face pe urmatoarele cai:
 Captarea, stocarea si transportul apei din riuri , lacuri sau freatic
in vederea distribuirii in locul si la momentul potrivit , conform
necesitatilor;
 Reutilizarea apei dupa o epurare corespunzatoare, intr-un lant
de folosinte compatibil cu cerintele de calitate impuse;
 Reducerea consumurilor specifice, a pierderilor din instalatii si
risipei in toate domeniile de utilizare ( agricultura, industrie,
gospodarire urbana, etc), in special prin introducerea unor
tehnologii adecvate in procesele beneficiare, realizarea de
constructii si instalatii hidrotehnice de inalta calitate si
exploatare responsabila a acestora;
 Desalinizarea apelor marilor si oceanelor;
 Topirea ghetarilor polari transportati prin plutire.
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 3
Impactul constructiilor hidrotehnice
asupra mediului (2)

mediului inconjurator.Principalele

 Constructiile hidrotehnice au in general o influenta caracteristica asupra
argumente in favoarea acestei
prezumptii sunt urmatoarele:
 Sunt, de regula , nepoluante in exploatare, contribuind in unele cazuri
la diminuarea poluarii apelor ( statiile de epurare a apelor);
 Actioneaza direct si determinant la gestionarea uneia din resursele
fundamentale ale planetei, fara a se intrevedea o solutie alternativa;
 Sunt implicate toate activitatile umane de orice natura ( agricultura,
industrie, cresterea animalelor, servicii urbane, etc.);
 Constituie un mijloc eficient de diminuare a efectelor catastrofice pe
care unele fenomene meteorologice periculoase ( furtuni, debite mari
pe rauri,inundatii, eroziuni,etc.) le pot avea asupra mediului natural
sau/si antropic;
 Pot avea dmensiuni fizice foarte mari, de ordinul de marime al
elementelor mediului geografic natural, influentind zone intinse ale
planetei si introducind modificari de importanta globala;
 Au, de regula, un impact sigur, imediat si foarte vizibil asupra mediului
( la care se adauga si forme insidioase ori latente de impact), fie ca
acesta este sau nu benefic , el se afla cu siguranta in atentia opiniei
publice. dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 4
Impactul constructiilor hidrotehnice
asupra mediului (2)

 Caracterul nepoluant al celor mai multe constructii
hidrotehnice trebuie subliniat in contrast cu caracterul
marii majoritati a creatiilor productive si activitatilor
umane.
 Trebuie sa constatam ca , in general, constructiile
hidrotehnice, desi pot afecta in sens negativ mediul, nu
actioneaza asupra acestuia prin poluare, mai mult decit
atat , unele constructii hidrotehnice sunt destinate
depoluarii apei, altele maresc capacitatea de autoepurare
naturala, iar unele servesc in mod direct la depozitarea,
diluarea ori anihilarea unor substante si materii poluante.
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 5
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


 Ca mijloc de eliminarea sau diminuare a efectelor distructive ale unor
fenomene naturaleasupra mediului, constructiile hidrotehnice intervin in
numeroase forme de situatii, direct sau indirect.Cele mai cunoscute si
mai evidente actiuni protectoare ale constructiilor hidrotehnice asupra
mediului sunt:
 diminuarea sau eliminarea viiturilor extraordinare pe rauri, prin atenuarea
sau retinerea debitelor naturale in lacurile de acumulare create de baraje;
 Mentinerea unor debite minimale acceptabile pe rauri si a unei umiditati
ridicate pe terenurile riverane sau in acvifere;
 Apararea impotriva eroziunii sau degradarii prin aluvionare a terenurilor
riverane, prin lucrari de regularizare si aparare a albiilor minore sau/si
majore ale raurilor;
 Protectia impotriva inundarii si zonelor joase ale unor golfuri sau estuare in
timpul mareelor inalte sau ca urmare a valurilor de hula;
 Protectia plajelor si coastelor marine impotriva inundarii si erodarii in timpul
furtunilor si uraganelor;
 Eliminarea apei in exces si evitarea inundarii unor terenuri sau zone urbane
datorita precipitatiilor abundente, prin lucrari de desecare si respectiv
canalizare a apelor pluviale.

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 6
Impactul constructiilor hidrotehnice
asupra mediului (2)

 Concepute si realizate din timpuri vechi in scopul unei utilizari
convenabile a apei ca resursa si ca suport al unor activitati
umane, constructiile hidrotehnice au numeroase si profunde
efecte asupra exhaustiva
si enumerare mediului inatoata complexitatea
acestora sa.O identificare
este cu siguranta foarte
dificila deoarece:
Variatatea tipurilor de constructii hidrotehnice este foarte mare
si in continua evolutie;
Variatatea conditiilor naturale in care sunt amplasate acestea
este practic infinita si schimbatoare in timp;
Impactul este foarte complex, cu multe forme insidioase sau
latente si cu numeroase efecte de ordin superior ( intr-un lant
de cauzalitati succesive si evolutive);
Exista cu siguranta inca numeroase efecte necunoscute, mai cu
seama dintre cele latente ori de un ordin superior.
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 7
Impactul constructiilor hidrotehnice
asupra mediului (2)

 O clasificare a efectelor din citeva puncte de vedere
principale este cu siguranta necesara si utila pentru a avea
de la inceput o aimagine
cuprinzatoare, maiposibile
relatiilor corecta ,dintre
dar si constructiile
suficient de
hidrotehnice si mediul inconjurator , ilustrata la nivel
foarte general in figura care urmeaza.
 Datorita diversitatii tipurilor de constructii hidrotehnice si
de conditii de mediu , efectele clasificate reprezinta o
multime de efecte identificate, posibile; in fiecare caz
concret in parte vor aparea numai o parte din acestea , asa
cum pot sa apara si efecte noi, inca neidentificate si deci
necunosctute.
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 8
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului (2)

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 9
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra
mediului (2)

 Legat de probabilitatea de aparitie si manifestare a unor efecte
putem deosebi urmatoarele categorii:
Efecte certe, a caror aparitie si manifestare , mai devreme sau
mai tirziu, este sigura, in orice conditii;
Efecte probabile, a caror sansa de aparitie este mare, in functie
de starea si evolutia conditiilor locale si specifice mediului,
adesea instabile si greu de evaluat cu anticipatie;
Efecte improbabile, dar posibile in anumite conditii si
combinatii ale elementelor mediului, a caror sansa de realizare
este redusa;
Efecte necunoscute, fie ca sunt imaginabile dar nu pot fi tehnic
si stiintific argumentate din lipsa de cunostinte, informatii
si/sau experienta, ceea ce inseamna ca nu ar putea sa apara la
un moment dat , eventualitate pentru care trebuie sa fim
pregatiti, cel putin din punct de vedere psihologic.
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 10
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


 Din punct de vedere al duratei de manifestare se deosebesc:
Efecte permanente, a caror actiune se manifesta continuu nedefinit in
timp;
Efecte temporare,
perioada, cu actiune
fie in mai limitata ,in cetimp,
multe perioade pot fie intr-ociclic
aparea singura
sau
intimplator, conditionat de suprapuneri favorizante de cauze.
 In functie de termenul de manifestare a efectului raportat cu
momentul aparitiei cauzei primare, respectiv cu cel al realizarii
constructiei hidrotehnice se pot identifica:
Efecte immediate, care se manifesta simultan sau dupa o perioada
foarte scurta in raport cu instalarea cauzelor;
Efecte cu termen de aparitie mediu, care apar dupa citeva luni pina la
citiva ani de la instalarea cauzei primare;
Efecte cu termen lung de aparitie, care apar sau devin observabile
dupa citiva ani de la realizarea constructiilor hidrotehnice.

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 11
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra
mediului (2)

 Importanta cantitativa si/sau calitativa a efectelor :
Efecte importante , care modifica in mod esential situatia preexistenta,
conducind la disparitia unor elemente sau fenomene ale mediului natural ori
antropic sau dimpotriva, determinand aparitia unor elemente sau fenomene noi,
a caror prezenta este substantiala si caracterizeaza mediul studiat;
Efecte de importanta mediu;
Efecte de importanta minora, care afecteaza in mica masura mediul sau produc
schimbari ale unor elemente secundare ale acestuia, astfel incit , in ansamblu,
situatia generala este foarte asemanatoare cu cea srcinara.
Θ Din punct de vedere al legaturii dintre cauze si efecte:
Efecte directe sau de ordinul I, care sunt o consecinta directa si imediata a
aparitiei constructiei hidrotehnice;
Efecte de ordinul II, care sunt consecinte ale unuia sau mai multor efecte directe;
Efecte de ordin superior (III,IV s.a.m.d.) , consecinte ale unuia sau mai multor
efecte de ordin inferior;
Pseudoefecte, care nu au legaturi cauzale cu constructiile hidrotehnice, dar sunt
in mod eronat atribuite acestora.

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 12
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)

 
Impactul definit ca actiune si influenta asupra mediului este comun si inevitabil
pentru toate creatiile si activitatile umane.
 Prin urmare , nici in realizarea constructiilor hidrotehnice nu poate fi pusa problema
eliminarii si nici macar a diminuarii sensibile a impactului asupra mediului.Singura
problema care poate fi pusa in mod realist si care poate fi rezolvata satisfacator este
cea de amediului,
asupra ameliora din punctcuvinte
cu alte de vedere
, decalitativ
a obtinesi cantitativ
un impactimpactul acestor
convenabil, lucrari
potentind
efectele benefice si diminuand sau compensand efectele daunatoare, tinand seama de
prioritatile rationale in protejarea diferitelor elemente ale mediului.
 Atimgerea acestui obiectiv este posibila daca in procesul de pregatire, proiectare,
executie si exploatare a constructiilor hidrotehnice, persoanele si institutiile implicate
sunt avizate si constiente cu privire la impactul asupra mediului, sunt de buna
credinta si decid sau actioneaza tinand intotdeauna seama de criterii specifice
corespunzatoare.
 Un asemene comportament constituie esenta a ceea ce numit si intelegem prin
ingineria ecologica a constructiilor hidrotehnice. Practicarea sa implica competenta
tehnica si stiintifica , pluridisciplinaritate si o reala constiimta civica si sociala.
 Dificultatea aplicarii sale provine legatura dintre masurile de ameliorare a
impactului asupra mediului si conceptiile si solutiile de proiectare, executia sau
exploatare a amenajarilor hidrotehnice , spre deosebire de alte domenii ingineresti in
care protectia mediului se reduce adesea la adaugarea unor instalatii de depoluare.

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 13
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra
mediului (2)

 La fel ca efectele constructiilor hidrotehnice asupra mediului,
masurile de ameliorare a impactului sunt o varietate ce exclude
orice incercare de inventariere si anliza exhaustiva.
 In cele ce urmeaza prezint o clasificare generala a acestui impact.
a) Din punct de vedere al domeniului de impact asupra caruia
actioneaza masurile, acestea se clasifica ( asemenea efectelor) in:
functionale, ecologice, geofizice, economice si sociale.
b) D.p.d.v. al relatiei cu efectele induse de constructiile hidrotehnice
asupra mediului, putem deosebi:
Masuri de potentare a efectelor benefice;
Masuri de diminuare a efectelor daunatoare;
Masuri complementare, care vizeaza domenii diferite de cel al
constructiilor hidrotehnice, dar care aplicate in zona de amplasare si in
legatura cu acestea conduc la ameliorarea impactului ( cateva
exemple:impaduriri si lucrari antierozionale in bazinul amonte al
acumularilor, eliminarea surselor de poluare a apelor din bazinul
hidrografic, alegerea unor extinderi si trasee convenabile pentru
drumuri si linii electrice, etc.)FLOREA-GABRIAN
dr.ing.Cornel 14
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


Masuri compensatorii,care acceptind producerea unor efecte daunatoare, realizeaza compensarea
(macar partiala) a acestora prin constructii, amenajari sau activitati independente de lucrarea
principala, cum ar fi de exemplu: constructia de pastravarii, amenajari piscicole in viviere in
lacurile de acumulare , popularea periodica cu peste din specii valoroase in lacuri sau sectoare de
rau afectate sau nu de amenajarea hidrotehnica, plantarea de paduri in compensarea celor taiate,
etc.;
Masuri psiho-sociale, care trebuie sa asigure informarea corecta a comunitatii, a grupurilor sociale
direct interesate, a mijloacelor de informare in masa si a organizatiilor politice si administrative
asupra constructiilor hidrotehnice si a efectelor acestora asupra mediului, punind in evidenta
efectele benefice si daunatoare l nivel local, regional si national sau internationale, dupa caz;
aceasta categorie de masuri , inclusiv abilitatea si profesionalismul in derularea lor, poate avea o
importanta fundamentala in promovarea si realizarea normala constructiilor hidrotehnice.
c)D.p.d.v. al etapelor in care se iau masurile in raport cu realizarea constructiilor hidrotehnice, pot fi
deosebite urmatoarele categorii:
Masuri de justificare si verificare a necesitatii si oportunitatii realizarii investitiei, mai cu seama in
raport cu alte posibilitati si metode capabile de a satisface aceleasi nevoi si utilitati; se cunosc situatii
in care, de exemplu, luarea unor masuri de micsorare a consumurilor de apa menajera, industriala s-
a dovedit mai ieftina si mai convenabila in relatia cu mediul decat realizarea unor constructii
hidrotehnice care sa suplimenteze disponibilul de apa;
Masuri referitoare la conceptia lucrarilor, care trebuie sa analizeze amplasarea, marimea si
parametri functionali ai amenajarilor, precum si solutiile constructive si tehnologice de ansamblu si
de detaliu ale obiectivelor componente, astfel incit sa se realizeze un echilibru rational intre utilitatea
constructiilor hidrotehnice si impactul lor asupra mediului;

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 15
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


Masuri referitoare la executia lucrarilor, care sa limiteze efectele daunatoare asupra mediului
(poluare, defrisari, halde de steril, braconaj,etc.) si sa asigure o refacere cat mai rapida si completa
a mediului natural dupa inchiderea lucrarilor;
Masuri referitoare la exploatarea lucrarilor, care sa asigure corelarea regimului de exploatare cu
necesitatile ameliorarii impactului asupra mediului inconjurator si sa contribuie la instaurarea cat
mai rapida a unui echilibru ecologic stabil si convenabil;
Masuri
perioadade decorectie pentru
exploatare ameliorarea
a lucrarilor efectelorpeneprevazute
hidrotehnice, sau subestimate,
baza observatiilor sistematice ,care se iau de
a studiilor in
specialitate si analizelor de impact si care pot conduce la reproiectarea si modificarea
constructiilor sau a regimului de exploatare (uneori sunt necesare noi investitii pentru lucrari
corective);
Masuri referitoare la dezafectarea si/sau abandonarea lucrarilor, strict necesare in astfel de
situatii, fara de care constructiile hidrotehnice abandonate pot deveni sursa unor grave evolutii in
starea mediului sau a unor accidente urmate de inundatii, cu tot setul de consecinte posibile.

Principii de abordare a problemelor de impact asupra mediului


Principiile de abordare a problemelor de impact nu pot fi stabilite a priori, ci sunt de regula
rezultatul unei sinteze generalizate a eperientei existente in domeniu, in care procedeele, metodele
si regulile care au condus in majoritatea cazurilor la decizii si actiuni a caror corectitudine in
raport cu asteptarile a fost validata de practica, au fost ridicate la rangul de principii.
Rezolvarea corecta a problemelor de impact asupra mediului, in special in domeniul deosebit de
complex al constructiilor hidrotehnice, implica existenta unor studii complexe, profunde,
interdisciplinare si pe perioade suficient de indelungate, fara de care anticipatia si progmoza,
oricum aproximative, devin prea putin credibile.

dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 16
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


Fiecare caz si situatie constituie un unicat, reutilizarea unor solutii
ori procedee fiind permisa numai dupa o analiza
adecvata;generalizarea lor poate fi chiar periculoasa.
Deoarece nici o solutie nu poate satisface in mod ideal si/sau toate
egal dezideratele
necesara si criteriile,
ierarhizarea compromisul
importantei fiind
efectelor si obligatoriu,
actiunilor este
in fiecare
situatie particulara, astfel incit sa se insiste asupra celor mai
importante si sa fie sacrificate aspectele secundare: principiul pare
banal, dar practica arata ca adesea interese partizane deturneaza
sensul corect al analizelor de impact si minimizeaza sau eludeaza
problemele esentiale, cu consecinte majore;
Este foarte important si de dorit ca luarea deciziilor si alegerea
solutiilor sa se faca prin consensul partilor interesate , tinand
seama in analize de toate parerile, interesele si criteriile exprimate
;luarea unor decizii arbitrare poate avea mai tirziu, in special
pentru proprietarul lucrarii, neplacute si grava avind consecinte
materiale si morale;
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 17
Impactul constructiilor hidrotehnice asupra mediului
(2)


In conditiile unor prognoze in mod obiectiv nesigure si a
aparitiei a unor evenimente neprevazute, ameliorarea
impactului constructiilor hidrotehnice asupra mediului
implica urmarirea efectelor si corectarea masurilor pe
toata durata de existenta a constructiei;
Deoarece cea mai mare parte a masurilor necesare (dar
mai cu seama cele privitoare la conceptia lucrarilor) sunt
indisolubil legate de detalierea modului de alcatuire a
constructiilor hidrotehnice , imaginarea, alegerea si
implementarea solutiilor si masurilor de ameliorare a
impactului asupra mediului.
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 18
Va multumesc !
dr.ing.Cornel FLOREA-GABRIAN 19