Sunteți pe pagina 1din 5

1. Cum puteți edita un fișier text? Dar un fișier document?

Un fișier text se organizează pe rânduri, se crează la apăsarea tastei Enter/Return,


fiecare rând de text fiind delimitat de unul sau mai multe caractere de sfârșit de rând (caracter
EOL). Diferența fiind făcută de sistemul de operare folosit pentru a crea si edita fișierul.

La deschiderea unui fișier document, putem comuta la vizualizarea de editare unde putem
adăuga și șterge conținutul cât și întreprinderea altor acțiuni cum ar fi:

adăugarea de tabele și imagini

aplicare stiluri

ajustare formatare

editare anteturi și subsoluri.

2. Cu ce extensii puteți salva un document din Word?

3. Ce este un program de calcul tabelar?


Un program de calcul tabelar (în engleză, spreadsheet) este un software cu
care se organizează și se prelucrează seturi de date numerice.

4. Prin ce diferă Word de Excel? Ce activități faceți de regulă în Word


și ce acțiuni faceți de regulă în Excel?
Când vine vorba de diferențe între cele două programe de lucru Word și
Excel, în cadrul Excel există o paletă de funcții, context în care în cadrul Word nu
există.
Diferența între cele două, este dată și de următoarele procese și aici enumerăm în
cadrul Word următoarele: creearea unor documente, salvarea acestora, citirea și după
caz imprimarea. În cadrul Excel programul de lucru se bazează pe operațiuni de
adăugare a datelor în celule, gruparea în rânduri și coloane, filtrarea și sortatrea
datelor, „construirea” de diagrame cât și adăugarea datelor în tabele.

5. Ce înseamnă prescurtarea SGBD? La ce se referă?


SGBD sau Sistem de Gestiune a Bazelor de Date, fiind reprezentat de
totalitatea programelor utilizate pentru a fi creată, interogată și întreținută o bază de
date.
6. Ce activități pot fi realizate cu ajutorul unui SGBD?
Pot fi realizate activități precum, definirea structurii unei baze de date, mai
exact colecțiile de date, legăturile dintre acestea cât și procedurile de întreținere și
exploatare aferente acestora.
Întreținerea ce are drept scop: încărcarea inițială, adăugarea, modificarea și eliminarea
datelor.
Și ce-a de a treia activitate, investigarea operativă a conținutului acesteia în vederea
interogării unor date și construirea unor liste cu sturi de date.

7. Dați exemple de medii care reprezintă un SGBD.


FoxPro și Visual FoxPro (Microsoft). SGBD FoxPro a fost lansat de firma
AshtonTate, fiind unul dintre cele mai populare SGBD-uri pe mașini MS-DOS.
Cumpărat de către 43 Microsoft, el a fost modernizat pentru S.O. Windows în
versiunea mult mai performantă Visual FoxPro. În țara noastră sunt foarte multe
aplicații de gestiune a datelor pe PC care au la bază FoxPro sau Visual FoxPro.
Access (Microsoft) - este un SGBD foarte mult folosit, dezvoltat încă de la
început de către Microsoft. Se pare că în alte țări este preferat lui FoxPro. Motivele țin
de buna compatibilitate cu alte produse Microsoft şi de respectarea mai riguroasă, încă
de la început, a principiilor modelului teoretic relațional.

8. Care sunt componentele de bază din Microsoft Office? Enumerați


alte componete din Microsoft Office.
Principalele cât și cele mai importante componente din cadrul
Pachetului Office sunt:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Alte componente:
Microsoft Outlook
Microsoft Publisher
Microsoft One Note
Microsoft Lync.
9. Ce este un Wizard în MO? Ce putem face cu el în Word? Dar în
Excel?
Pachetul Office, oferă utilizatorului asistență pentru a duce la bun sfârșit o serie de
operațiuni complexe și anume crearea unui grafic în cadrul unui tabel de calcul Excel. Sunt
puse la dispoziție programe auxiliare numite Wizard ce are drept scop ghidarea utilizatorului,
căruia îi oferăindicații la fiecare etapă ce o întâlnește în cadrul procesului.

10. Ce versiune de MO aveți pe calculatorul personal?


11. Ce acțiuni executați de regulă în Word?
Acțiunile desfășurate în cadrul progrmului Word sunt urmatoarele:

selectarea unei porțiuni de text;

alegerea unui anumit format;

alinierea paragrafelor, în centrul paginii, la stânga, la dreapta;

intercalarea de grafică (imagini,desene) în text;

previzualizarea paginii;

salvarea periodică a textelor la un interval de timp prestabilit.


12. Ce acțiuni executați de regulă în Excel?
În ceea ce privește modul de lucru din cadrul Excel, acțiunile executate sunt
următoarele:

grafice;

validarea datelor;

filtre și sortare pe mai multe nivele;

folosirea formulelor aritmetice condiționale;

adăugarea unui rând nou într-o celulă.