Sunteți pe pagina 1din 6

S.C. INDUSTRIA SÂRMEI S.

A
CÂMPIA TURZII

Aprobat Avizat
Director Producţie Director Concepţie Dezvoltare
ing. Goia Valer ing. Giurgiu Ilie

Director Tehnologie Calitate


ing. Fetiţa Mihai

FIŞA TEHNICĂ Nr. II. B. 2.5.2


I. Denumirea obiectivului: Modernizarea şi RK a maşinii de rectificat tip RFC
125, nr. 29.
II. Situaţia actuală a obiectivului
Maşina de rectificat nr. 29 nu funcţionează în momentul de faţă şi este scoasă de pe
amplasament.
1. Maşina este destinată rectificării barelor cu lungimea cuprinsă între 2 şi 6 m în
gama dimensională Ø 4 - 30 mm. Calitatea barelor oţel necalmat, oţel calmat sau
oţeluri aliate.
2. Caracteristici tehnice
a) piatră de antrenare
-
viteza periferică: max. 150 m/ min.
-
unghiul de înclinare: max. 6 0
-
viteza de trecere: max. 16m / min.
b) piatra de rectificare
-
viteza periferică: 35 m / sec.
-
Adaos tehnologic pe trecere 0,1 - 0,3 mm
3. Capacităţi de producţie
Capacitatea de producţie a unei maşini de rectificat pentru un diametru mediu de
Ø 16,5mm cu 3 treceri cu program de lucru în 3 schimburi şi 20 zile lucrătoare este 13.120
kg. (ţinând cont de actuala normă de muncă)
III.Analiza critică a deficienţelor
1. Tehnologie
Tehnologia de rectificare nu suferă modificări
2. Calitate produs finit
Conform documetaţiei tehnice nu se poate realiza rectificarea de precizie cu parametri:
-
rugozitate max. 2 μm
-
toleranţă restrânsă clasa h9
3. Utilaj
Conform documentaţiei tehnice 12 RFC maşina are în componenţă următoarele
subansamble:
-
masă alimentare
-
batiu
-
sania pietrei de antrenare
-
sania pietrei de rectificare
-
grup de antrenare convertizor, motor c.c. pentru piatră de antrenare
-
antrenare piatră rectificare motor asincron
-
mecanisme de avans piatră rectificare şi piatră de antrenare
-
mecanism de rectificare piatră rectificare şi piatră de antrenare
-
instalaţie hidraulică de ungere
-
instalaţie de răcire
-
masă de evacuare

Utilajul prezintă următoarele deficienţe:


-
necesită plan amplasament şi execuţie fundaţie
-
reabilitare masă de alimentare
-
fiabilitate scăzută, datorită deselor defecţiuni a sistemului de antrenare, respectiv
convertizorul motorului c.c
-
precizie redusă de rectificare şi opriri dese din cauza lăgăruirii axului pietrei de
rectificare pe rulmenţi
-
mecanismul de avans piatră rectificare şi piatră de antrenare prezintă uzuri
pronunţate

2
-
mecanismul de rectificare piatră rectificare şi piatră de antrenare prezintă uzuri
pronunţate
-
instalaţia hidraulică de ungere este deteriorată
-
instalaţia de răcire este descompletată
-
nesesită refacerea în proporţie de 100 % instalaţia electrică de comandă şi forţă
4. Mediu
Comparativ cu utilajul existent în funcţiune noua maşină nu pune probleme deosebite
de mediu
5. Costuri
Costurile sunt influenţate negativ de următoarele motive:
-
fiabilitate scăzută şi consum mare de convertizoare tip CMMR
-
consum mare de rulmenţi la ansamblu piatră de rectificare (NU 317 şi NU 322)
6. Productivitate
Productivitatea este influenţată de fiabilitatea scăzută a maşinii datorită deficienţelor
enumerate la pct. 3
7. Consumuri
Faţă de utilajele similare aflate în funcţiune nu vor fi probleme deosebite la consumuri.
IV. Obiectivul propus
Modernizarea maşinii de rectificat RFC 125 T în vederea creşterii fiabilităţii acesteia şi
crearea unei capacităţi suplimentare de producţie de cca. 15 to / lună în sectorul
şlefuire.
Prin efectuarea lucrărilor de modernizare se vor elimina toate deficienţele semnalate la
Cap. III pct. 3.
V. Modalităţi de rezolvare
1. Soluţii tehnice privind reabilitarea utilajului şi modernizarea lui.
-
readucerea subansamblelor deteriorate la parametrii tehnico-funcţionali iniţiali
existenţi în proiect 12 RFC 125
-
modernizarea utilajului prin înlocuirea variantei actuale de arbore pe rulmenţi,
pentru piatra de rectificare cu arbore pe lagăre hidrodinamice LHD 120, cu panou
hidraulic, cu următoarele caracteristici principale ale LHD 120

3
a) diametrul de montaj al alezajului 210 mm
b) turaţia nominală 1100 rot./ min.
c) diametrul lagărului hidrodinamic - 120 mm
d) presiunea instalaţiei hidraulice 1,3 bar
e) panou hidraulic: - Q = 8 l/ min.
-
electropompă 0,75 kW / 1000 rot. / min
-
capacitatea bazinului 60 l
-
temperatura max. 50 0C
-
cu sesizor debit minim
-
cu releu de temperatură
-
ulei L 4/1
-
modificarea antrenării pietrei de antrenare, cu ajutorul unui motor asincron cu 2
turaţii şi cutie de viteză cu trei trepte - eliminând acţionarea în c.c. la care frecvenţa
defecţiunilor în funcţionare este de cca. 2,5 ori mai mare decât la situaţia propusă.
2. Lucrarea poate fi executată
a) total de firme specializate în astfel de lucrări ex. Napomar Cluj-Napoca; Proreal
Cluj-Napoca
b) parţial cu terţi - numai arborele cu lagăre hidrodinamice şi panou hidraulic restul
lucrărilor cu efort propriu ISCT
c) parţial cu terţi: - arborele cu lagăre hidrodinamice şi panou hidraulic precum şi
antrenarea pietrei de antrenare cu motor asincron cu 2 turaţii şi cutie de viteză,
restul lucrărilor cu efort propriu ISCT
VI. Etapele realizării
a) Avizarea variantei de lucru
b) Stabilirea noului amplasament în cadrul secţiei Bare Trase
Responsabil: Secţia Bare Trase
c) Proiect pentru amplasamentul şi fundaţia utilajului
Termen: 5 zile lucrătoare după lansarea
temei
Responsabil: Dep. Proiectări
d) Întocmirea itinerarului tehnologic de reabilitare şi modernizare a utilajului

4
Responsabil: executant lucrare
e) Aprovizionarea cu materiale şi piese tipizate
Responsabil: Dep. Aprovizionare
f) Întocmirea programului de lucru
Responsabil: executant lucrare
g) Executarea lucrărilor
Termen: estimativ 120 zile lucrătoare
Responsabil: executant lucrare

VII Costul estimativ al lucrărilor


Costul lucrării efectuat în varianta a) - total de firme străine nu poate fi total
cuantificat, deoarece firma Napomar, specializată în maşini de rectificat, a făcut ofertă
doar pentru reabilitarea şi modernizarea propriu-zisă a maşinii RFC 125 în valoare de
27820 USD fără TVA şi cu observaţia că orice lipsă din componenţa maşinii presupune
mărirea valorii.
Costul estimativ al lucrării se va face în varianta cooperării cu terţi, variantă în care
s-au executat modernizări şi la alte maşini de rectificat din cadrul secţiei Bare Trase.
-
manopera 1350 ore - 108 milioane lei
-
lagăr LHD 120 cu panou hidraulic, cutie de viteze şi montajul acestora asigurat de
firma Proreal - 11.500 USD (385,25 mil. lei la curs 1 $ = 33.500 lei)
-
materiale, piese tipizate, piese confecţionate, echipament electric de forţă şi
comandă şi altele - 614,75 mil. Lei
108,0
385,25
614,75
Total 1108 mil. lei

Echivalent cu 30.778 Euro, preţuri unitare calculate la cursul 1 Euro = 36.000 lei.
VIII Analiza efectului scontat al investiţiei
1) Capacitatea de producţie 15 to/lună x 12 luni = 180 to/an

5
2) Preţ mediu 705 Euro/to Ø 16,5 : OLC 35 x T.Ş. ≈ 590 Euro/to
Ø 16,5 15 Cr 08 M0 TRS ≈ 820 Euro/to
705 Euro/to
3) Valoarea producţiei estimată = 126.900 Euro/an
4) Rentabilitate minimă 6%
5) Profit brut 7.614 Euro/an
6) Profit net 5.710 Euro/an
7) Valoarea investiţiei 30.778 Euro
8) Durata de recuperare a investiţiei din profit net: 5,4 ani

COMISIA PE OBIECTIV
ing. Nagy Francisc
ing. Bidiga Doru
ing. Moţoc Grigore
ing. Baciu Marcel
ing. Armenean Daniel
ing. Duma Ioan
tehn. Şandor Ioan

ing. Cuc Gavrilă


ing. Böyte Daniel
ec. Cuş Nicolae
ing. Vesa Nicolae
ing. Giurgiu Traian
ing. Popa Mircea
ing. Olteanu Sorin