Sunteți pe pagina 1din 14

APROBAT AVIZAT

Director Producţie Director Concepţie-Dezvoltare


ing. Goia Valer ing. Giurgiu Ilie

Director Tehnologie-Calitate
ing. Fetiţa Mihai

FIŞĂ TEHNICĂ NR II. B. 1.1.


I. DENUMIREA OBIECTIVULUI
Linie de fabricaţie sârme zincate pentru cabluri de tracţiune şi alte sârme zincate
din oţel

II. SITUAŢIA ACTUALĂ A OBIECTIVULUI


Pentru anul 2003, producţia preliminată de 7200 t se repartizează pe game
dimensionale ale produsului, astfel:
Ø 0,3 ÷ 0,7 mm - 4800 tone - Ømed = 0,45 mm
Ø 0,75 ÷ 1,35 mm - 1680 tone - Ømed = 1,00 mm
Ø 1,4 ÷ 4,00 mm - 720 tone - Ømed = 1,7 mm
 Conform tehnologiei existente, dictată de echipamentele din dotare, Schema
tehnologică este conform Tabel 1 (pag. 2)
 Încărcarea liniilor de tratament termic este conform Tabel 2 (pag. 3)
 Încărcarea maşinilor de trefilat este conform Tabel 3 (pag. 4)
 Conform Tabel 2 şi 3 rezultă numărul necesar de utilaje:
- Instalaţia de patentare cu 30 de fire, Ø 6 ÷ 8,5 mm : 1,2 buc.
- Instalaţia de patentare - zincare cu 36 fire Ø 2,2 ÷ 5,0 mm: 0,96 buc.
- Instalaţia de patentare - zincare cu 30 fire Ø 1,2 ÷ 2,2 mm: 2,5 buc.
- Maşini de trefilat cu lubrifiant uscat:
AG 5 : 2 buc.
UDZSA 2500/7: 5 buc.
UDZSA 630/8: 4 buc.
Total = 11buc.
Maşini de trefilat în emulsie MTO 4 = 33 buc.
Numărul de personal direct productiv = 143 persoane
III. ANALIZA CRITICĂ A DEFICIENŢELOR
Utilajele din dotare au fost puse în funcţiune cu peste 30 ani în urmă, sunt
neperformante, prezintă un grad avansat de uzură.
Reabilitarea utilajelor din dotare la caracteristici performante nu este rentabilă, având
în vedere cheltuielile foarte mari necesare în acest sens.
Tehnologia practicată în prezent se bazează pe utilizarea sârmei laminate la secţia
Laminor 3 - ISCT în gama dimensională Ø 6 ÷ 8,5 mm, în colaci de cca. 550 kg., fără răcire
dirijată.
Pentru obţinerea produsului final sunt necesare două sau chiar trei operaţii de
patentare; de asemeni, numărul maşinilor de trefilat este foarte mare, din cauza
productivităţilor mici.
Ambele faze - patentare şi trefilare - necesită un consum foarte mare de energie,
materiale tehnologice şi manoperă.
Deficienţele tehnologice din punct de vedere al calităţii produsului sunt:
Instalaţiile de patentare - zincare
- cuptoarele de patentare a liniei de patentare zincare fiind scurte faţă de cele clasice
de patentare, sistemul de încălzire fiind deficitar, patentarea se face cu viteze mici
de înaintare a firului în cuptor
- baia de Pb nu este cu pompe de recirculare, motiv pentru care calitatea sârmei
patentate nu este foarte bună (lipsă sistem eficient de menţinere a temperaturii băi
de Pb la nevoile prevăzute în tehnologie).
- decaparea în H2SO4 fiind necorespunzătoare, fluxarea este de slabă calitate,
determină o zincare necorespunzătoare.
- Cuptorul de zincare cu băi metalice este scurt, iar încălzirea exterioară este
deficitară din mai multe puncte de vedere şi are o productivitate scăzută (max. 700
kg/h), pierderile de căldură prin oglinda băi sunt mari.
- Sistemul de ştergere cu cărbune este deficitar şi "învechit", are un randament scăzut
şi o calitate necontrolată a depunerii, impune viteze mici de lucru.
- Sistemul de imersionare cu tambur metalic rotativ produce vibraţii şi influenţează
negativ calitatea acoperirii cu zinc (antrenare - ferozinc). Încălzirea neuniformă a
masei de zinc din băi pe înălţimea acesteia determină o depunere calitativ
neuniformă a zincului.
 Imposibilitatea controlului strict al grosimii stratului de Zn,
determinând un consum foarte mare de Zn (  85 kg/t)
 Stratul de Zn este excentric faţă de sârmă, determinând neconformităţi
privind proba de imersii (lipsă sistem de ştergere adecvat, lipsă sistem
de răcire cu H2O a firelor, lipsă plonjor ceramic fix pentru imersionare,
lipsă alte dotări necesare pe turnul de scotere pe verticală).
- sistemul de înfăşurare fiind cel clasic cu antrenarea a 2 grupuri de tobe rotative, nu
permite obţinerea vitezelor diferite pe fiecare fir, deci în acelaşi timp se pot patenta
şi / sau zinca numai 2 diametre de sârmă; depunerea spirelor de sârmă pe coş este
concentrică (deci nu rozetată) nu permite acumularea în colaci cu masă mare (800
÷ 1000 kg), iar la derulatorul maşinii de trefilat se produc ruperi mai frecvente,
derularea fiind peste cap.
Maşini de trefilat primare (în faţa zincării)
- acumularea se face pe coş, din care cauză derularea la patentare - zincare prin
rotirea coşului este anevoioasă, cu frânare mecanică, nesincronizată cu
înfăşurătorul, acesta poate produce alungirea sârmei în cuptorul de încălzire (la
dimensiuni mici ale diametrului sârmei)
- maşinile de trefilat nefiind dotate cu filiere rotative, se produce ovalizarea sârmei,
lucru care produce obţinerea unei sârme zincate ovale
- maşinile de trefilat UDZSA 2500/7 introduc torsiune în sârmă, ceea ce duce la
fabricarea unei sârme cu torsiuni acumulate, cu scăderea corespunzătoare a
caracteristicilor fizico-mecanice nr.de răsuciri, iar la instalaţia de patentare
determină o derulare necorespunzătoare.
- elementul final al maşinilor de trefilat nu este dotat cu măsurarea diametrului
firului, deci la zincare nu se poate face un control riguros al grosimii stratului de Zn.
- maşinile de trefilat AG 5, fiind cu "rolă dansatoare" nu sunt întocmai adecvate
pentru trefilarea sârmei cu conţinut ridicat de carbon şi dimensiuni de intrere Ø 6 ÷
8,5. Pentru aceste sortimente de sârmă se recomandă maşini de trefilat cu "tastrole",
care nu produc buclarea sârmei între filiere.
- Maşinile de trefilat AG 5 şi UDZSA 2500/7 fiind cu sistem necorespunzător de
răcire interioară cu apă a tobei, determină trefilarea cu viteze mici sau obţinerea
unei calităţi inferioare a sârmei trefilate
Maşini de trefilat finale - UDZSA 2500/7 şi UDZSA 630/8 (exceptând maşinile MTO 4
care se păstrează în fluxul tehnologic şi după investiţie).
- torsiunea introdusă în sârmă este foarte dezavantajoasă, fiind produs final
- maşini de trefilat finale UDZSA 2500/7 sau UZDSA 630/8 au un număr prea mic de
trageri (8 sau 7) ceea ce determină reduceri de secţiune parţiale mari (> 20%
respectiv peste 22 %), în detrimentul calităţii sârmei.
- maşinile neavând filiere rotative, se produce ovalizarea sârmei şi accentuarea
neuniformităţii stratului de Zn pe lungimea sârmei zincate - trefilate
- vitezele de trefilare sunt mici, pentru a elimina neajunsurile privind răcirea şi
reducerea parţială mare
- dezavantajele prezentate la maşinile de trefilat primare sunt valabile şi la maşinile
de trefilat finale, dar cu efect direct asupra calităţii produsului final
Având în vedere dezavantajele tehnice, tehnologice, consumuri energetice şi
tehnologice mari, se impune modernizarea Liniei de fabricaţie a sârmelor zincate prin
procurarea unei Linii de fabricaţie noi, cu performanţe ridicate, care va permite obţinerea unei
sârme zincate de calitate superioară.
IV. OBIECTIVUL PROPUS
 Obţinerea unui produs final de calitate superioară, în conformitate cu normele
internaţionale de produs DIN 2078; BS 2763 şi BS 443, pentru a face faţă cerinţei
actuale a pieţei externe, conform Cap. V.
 Creşterea capacităţii de producţie a sârmei zincate - trefilate pentru cabluri de
tracţiune, de la 7200 to/an la 15.000 to/an.
 Concentrarea fabricaţiei de sârmă zincată pentru cabluri într-o hală separată (TS-
inox) unde se va impune o disciplină tehnologică strictă, ecologizarea şi
informatizarea fabricaţiei. Prin aceste măsuri se va crea o hală modernă, cu o
tehnologie de nivel mondial actual.
 Eliminarea produsului sârmă zincată-trefilată din programul de fabricaţie a secţiilor
TOT 2 şi TOT 3 şi concentrarea fabricaţiei într-o hală separată.
 Reducerea consumurilor energetice şi tehnologice precum şi a personalului direct
productiv, deci a costurilor de fabricaţie, conform tabel 7 (pag. 15)
 Eliminarea implicită a tuturor deficienţelor prezentate la Cap. III.
V. MODALITĂŢI DE REZOLVARE
Elementele principale ale tehnologiei moderne aplicate:
a) La MAŞINI DE TREFILAT :
Trefilare primară:
Materia primă este sârmă din oţel tare (% C max=0,8%) , laminată STEL MORE, cu
diametrul Ø 5,5 ÷Ø8,5 mm în colaci cu greutatea de 2.000 kg, respectând cerinţele pentru
sârma destinată trefilării din norme SREN 10016/2.

Nr. de maşini de trefilare: 3 buc.


Domeniul de diametre: Ø 1,2 ÷ Ø 6,5 mm
Viteze de trefilare: 8 - 20 m/s, conform diagramelor din oferte
Componenţa maşinilor: 1 buc. cu 14 trageri+bobinator vertical de 2000 kg.
1 buc. cu 11 trageri+bobinator vertical de 2000 kg.
1 buc. cu 6 trageri+bobinator vertical de 2000 kg.

Tipul maşinilor: cu tobe înclinate, cu tastrole, acţionare în CA cu reglaj


de frecvenţă, filiere rotative, măsurare diametru final cu
laser în 2 direcţii, de tip ecologic, etc.,conform ofertelor
Productivitate totală
trefilare primară: 15750 to/an
Trefilare finală:
Diametre sârmă pe cele 5 maşini: Ø 0,7 ÷ Ø 4,0 - 9.850 t/an
Diametre sârmă pe 40 buc. maşini TOS: Ø 0,3 ÷ Ø 0,7 - 5.150 t/an
Nr. maşini de trefilat: 5 buc.
Viteza de trefilare: 12 ÷ 22 m/s,conform diagramelor din oferte
Componenţă maşini: 4 buc. cu 11 trageri + bobinator orizontal 800/760 +
înfăşurător static cu rozetare cu tobă Ø 400

1 buc. cu 10 trageri + bobinator orizontal 800/760 +


înfăşurător static cu rozetare cu tobă Ø 610

Tipul maşinilor: cu tobe înclinate, cu tastrole, cu acţionare în CA cu


reglaj de frecvenţă, filiere rotative, măsurare diametru
fir cu laser în 2 direcţii, maşini tip ecologice,
bobinator cu bobine demontabile Z2 şi Z3 şi
înfăşurătoare statice cu posibilitate de preluare în
colaci rozetaţi cu greutatea max. 1000 kg. şi în colaci
mici, funcţie de solicitările pieţei.
Productivitate totală
trefilare finală: ≈ 9.850 to/an, restul de 5.150 to/an pe 40 buc. maşini tip MTO 4
existente în TOS

Măsura luată Efectul scontat


- tastrole - eliminarea îndoirilor excesive a sârmelor cu conţinut
ridicat de carbon, eliminarea torsiunii în procesul de
fabricaţie. Rezultă sârmă trefilată de calitate
superioară.

- tobe înalte - răcire bună a sârmelor pe tobe, posibilitate de lucru


cu viteze mari. Rezultă sârmă trefilată de calitate
superioară.

- tobe înclinate - trecerea directă a sârmei de pe o tobă pe alta fără


îndoirea suplimentară a sârmei. . Rezultă sârmă
trefilată de calitate superioară.

- acţionarea în CA cu reglaj - sincronizarea perfectă a tobelor.Nu se produce


de frecvenţă ruperea sârmei.

- filiere rotative - obţinerea unei sârme rotunde înaintea zincării,


premisa unei zincări de calitate
- obţinerea unei sârme zincate-trefilate final rotundă.

- dispozitiv de măsurare cu - obţinerea unei dimensiuni precise a sârmei înainte


laser în 2 direcţii de zincare, deci posibilitatea controlului strict a
grosimii stratului de Zn.
- obţinerea unei dimensiuni precise a sârmei zincate
trefilate final

-fabricarea sârmei prize în fir - posibilitatea unei derulări cu viteză mare la patentare
continuu pe bobine de 2000 kg - controlul tensiunii în fir la patentare prin
(cu controlul tensiunii în fir între sincronizarea derulatorului cu înfăşurătorul
maşina de trefilat şi bobinator)

- fabricarea sârmei finale: - în unităţi mari în colaci rozetaţi, pe bobinatoare


statice
- în colaci mici, cu dispozitiv de prelucrarea în colaci
mici, pe bobinatoare statice
- în bobine demontabile Z 2 / Z3, pe bobinatoare
orizontale
b) La INSTALAŢIA DE PATENTARE-ZINCARE:
Patentare - zincare
Nr. de fire: 24
Derulare: de pe bobine acţionate în CA cu reglaj de frecvenţă
sincronizate cu înfăşurătoarele

Cuptor de austenitizare cu zonă de preîncălzire cu ventilaţie forţată, cu role şi


fabricaţie FIB: ghidaje de deviere pentru 12 fire cablu aluminiu
Cuptor de călire izotermă
fabricaţie FIB : cu recirculare Pb, cu dispozitiv de reglare a lungimii
de imersionare pentru sârme cablu de aluminiu
Utilaj chimic: fără degajari de vapori de acid clorhidric, cu sistem de
recirculare
Zincare: baie ceramică, arzătoare imersionate, plonjor ceramic
Ştergere zinc: cu insuflare de N2 şi reglare automată a grosimii
stratului de Zn prin sistem computerizat, răcire directă
cu apă
Înfăşurător: cu acţionare individuală sincronizată cu derulator, depunere
spire în rozetă, posibilitate fabricare la lungime fixă a
sârmelor zincate, acţionare în CA cu reglaj de
frecvenţă
Domeniul de diametre: Ø 1,2 ÷ Ø 6,5 mm
Viteze: DV 140 pt. Ø 1,2 ÷ Ø 2,9
DV 120 pentru Ø 3 ÷ Ø 6,5
Vmax = 116,6 m/min.
Productivităţi: medie = 15.750 to/an
max. = 21.000 to/an
Înfăşurător: tip 560 = 12 buc.
tip 560 / 760 = 12 buc.
Măsura luată Efectul scontat
- sincronizarea derulatorului - controlul tensiunii în fir, evitând alungirea
antrenat cu înfăşurătorul sârmei în cuptorul de încălzire. Rezultă sârmă zincată
cu diametru constant pe lungimea firului

- cuptorul de patentare lung - obţinerea unor viteze de patentare mari


(DV - mare)
- cuptor de patentare cu zona I - preîncălzirea sârmei şi etanşarea cuptorului
cu recircularea gazelor arse contra aer fals, creând suprapresiune în cuptor,
evitând oxidarea sârmei în cuptor

- recirculare Pb în baia de - uniformitatea temperaturii Pb-lui determină


Pb obţinerea unei structuri sorbitice uniforme

- sistem de ardere modern la - consum de combustibil optimizat, încălzire


cuptorul de încălzire şi la şi răcire uniformă şi controlată a sârmei.
cuptorul de Pb topit Rezultă sârmă patentată de calitate superioară.
- decapare în HCl cu perdea de apă - decapare eficientă, fără degajări de vapori
- spălări eficiente după decapare - evitarea antrenării de către sărmă a acidului
- fluxare eficientă - pregătirea corespunzătoare a sârmei înainte
de zincare, condiţie obligatorie pentru o
zincare de calitate
- uscare eficientă înainte de - intrarea sârmei uscate în baia de Zn
zincare

- bazin ceramic pentru zincare - reducerea formării ferozincului


- mărirea durabilităţii bazinului
- arzătoare imersionate în - randament energetic superior
baia de Zn

- ştergere cu N2 a sârmei zincate - grosimea controlată a stratului de Zn


- concentricitatea stratului de Zn cu sârma
- controlul şi reglarea automată a grosimii
stratului de Zn prin calculator de proces,pe
toată lungimea firului de sârmă.

- înfăşurător cu tobe statice cu - obţinerea sârmei rozetate în unităţi mari


platou antrenat individual. Platoul (800 - 1000)
de pe cărucior acţionat individual. - posibilitatea procesării simultane a mai
Ambele în CA cu reglaj de frecvenţă multor diametre de sârmă.
c) UTILIZAREA SÂRMEI LAMINATE,Ø 5,5 ÷Ø 8,5mm în colaci de 2.000 kg
patentată din căldura de laminare, STELMORE, cu trefilabilitate min. 95,3 % şi
trefilarea directă la priza de patentare - zincare evitând astfel, la dimensiunile finale
Ø 0,3 ÷ 0,7 mm, două patentări.
 Fluxul tehnologic este conform SCHEMĂ TEHNOLOGICĂ MODERNIZATĂ din
Tabel nr. 4 (pag.12)
 Încărcarea instalaţiei noi de patentare zincare este conform Tabel 5 (pag.13)
 Încărcarea maşinilor noi de trefilare este conform Tabel 6 (pag.14)
 Consumurile tehnologice înainte şi după modernizare sunt conform tabel 7 (pag. 15)
 Amplasamentul utilajelor se preconizează în Hala TS 1 (fosta hală inox), conform
desen IPROLAM 100.682 - 3812 - 1 - anexat prezentei

VI. ETAPELE REALIZĂRII


1. Cerere de ofertă comercială
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
2. Selecţie Ofertant
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
3. Reactualizare studiu de fezabilitate întocmit de IPROLAM
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
4. Încheiere contract comercial
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
5. Procurare utilaj, lucrări construcţii şi montaj utilaje, probe tehnologice, recepţie
finală a investiţiei
Răspunde: Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Mecano-Energetică
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
* Termenele se vor stabili după avizarea demarării investiţiei

VII. COSTUL ESTIMAT AL LUCRĂRILOR


Valoare utilaj din import: cca. 7.271.000 Euro - conform OFERTE
Valoare total investiţie: cca. 9.621.300 Euro - conform STUDIU de fezabilitate nr.
100.682
VIII. PROBLEME DE MEDIU
Problemele de mediu sunt tratate în Anexa 1( pagina 19)
IX. ANALIZA EFECTULUI SCONTAT AL INVESTIŢIEI
Analiza economică şi financiară inclusiv consumurile tehnologice comparative este
prezentat detaliat în studiul de fezabilitate nr. 100682 întocmit de IROLAM Bucureşti.
a) Efect economic prin factori de influenţă
1. Creşterea producţiei de la 7200 t/an la 15.000 t/an are ca efect creşterea cifrei de afaceri
(vânzări): (15.000 - 7.200) t/an x 800 Euro/t = 6.240.000 Euro/an
2. Valorificarea superioară a noului produs la un preţ de 800 Euro/t faţă de preţul actual 750
Euro/t
15.000 t/an (800 - 750) Euro/t = 750.000 Euro/an
3. Reducerea costurilor de fabricaţie de la 25.313.600 lei/t la 17.240.135 * lei/t, conform
Studiului de fezabilitate nr. 100.682, anexa 4, pg. 65:
15.000 t/an (25.313.600 - 17.240.135) lei/t = 121.100.000.000 lei = 3.363.944 Euro/an ~
3.364.000 Euro/an
Total 2 + 3 = 3.364.000 + 750.000 = 4.144.000 Euro/an
* Costul de fabricaţie de 17.240.135 lei/t este pentru sârmă zincată destinată fabricării
cablurilor de tracţiune, în speranţa reală că prin această investiţie se vor cuceri noi pieţe
(datorită calităţii superioare a produsului finit) şi astfel capacitatea de fabricaţie de 15.000
t/an a Liniei de fabricaţie preconizate va fi acoperită numai de comenzi pt. sârme destinate
cablurilor de tracţiune, nefiind necesară fabricarea pe această linie a sârmelor cablu aluminiu.

b) Sinteză efect economic


N
Valoare
nr. Indicatorul U/M
estimată
crt.
1 Capacitate de producţie estimată Q t/an 15.000
2 Preţ unitar P EUR/tonă 800
3 Valoarea producţiei estimate Vp = Q x P EUR/an 12.000.000
Pb
Rata minimă estimată a rentabilităţii R= . 100
4 Vp % 34,3
%
5 Profit brut Pb = Vp x R EUR/an 4.114.000
6 Profit net minim Pnmin = Pb x 75 % EUR/an 3.085.500
7 Valoarea estimată a investiţiei Vi EUR 9.621.300
Durata de recuperare a investiţiei prin profitul net

8 Vi ani 3,1
Dr =
Pnmin
Concluzii :
1.Cu investiţia preconizată se creează premisele realizării produsului sârmă zincată-
trefilată pentru cabluri de tracţiune, conform normelor internaţionale DIN 2078; BS 2763;
BS 443 cu condiţia ca sârma laminată să fie de calitate, patentată din căldura de laminare
STEL MORE, în colaci de 2.000 kg.
2.În Romania nu este alt producător de sârmă zincată - trefilată destinată pentru
fabricarea cablurilor de tracţiune, astfel că se impune cu prioritate această investiţie.
3.În consecinţă prezenta investiţie este strategică şi se tratează ca atare.
4. În cazul în care investiţia în cauză se va realiza înaintea celui din sectorul primar -
Turnare continuă + Laminor de sârmă STELMORE - semifabricatul utilizat va fi cel
actual, situaţie în care intervine o patentare înainte de trefilare primară cu costurile
aferente. Această situaţie se va analiza în mod similar la nevoie.
COMISIA PE OBIECTIV Nr. II/1.1
ing. Böyte Daniel
ing. Cuc Gavrilă
ec. Cuş Nicolae
ing. Bălgărădean Mihai
ing. Săveanu Sorin
ing. Giurgiu Traian
ing. Moţoc Grigore
ing. Georgerscu Teodor
ing. Olteanu Sorin
ing. Duca Traian
ing. Gheorghe Virgiliu
ing. Chirilă Liviu
ing. Bălan Ioan
ANEXA nr. 1

Toate echipamentele din dotarea liniei de fabricaţie sunt noi, la nivelul actual al tehnicii
mondiale şi respectă legislatia de mediu in vigoare.
Principalele probleme ecologice soluţionate prin dotarea cu noile utilaje sunt:
a) emanaţiile de noxe sunt eliminate astfel:
- maşinile de trefilat primare şi finale vor fi ecologice iar praful degajat va fi
absorbit de instalaţii speciale de captare - filtrare , executate şi montate de beneficiar;
- la linia de patentare - zincare degajarile de noxe de la băile de plumb şi zinc vor
fi anihilate prin acoperirea suprafeţelor acestora cu materiale speciale de mare eficienţă
( vermiculit, antracit, etc.), emanaţiile de noxe de la de la pregătirea chimică a
suprafeţei sârmei sunt eliminate prin noua concepţie de realizare a utilajului şi anume
"instalaţia de decapare fără fum", iar soluţiile acide uzate vor fi tratate local înainte de
evacuare; la canal, la staţia de neutralizare a secţiei TOT 3, care va trebui modernizată.
b) gestiunea resurselor necesare pentru noua linie de fabricaţie asigură o reducere
substanţială a costurilor de producţie prin:
- reducera consmului specific de acid clorhidric cu 12 kg/t;
- reducera consmului specific de zinc cu 15 kg/t;
- reducera consmului specific de energie electrică cu 21 kW/t;
- reducera consmului specific de gaz metan cu 65 Nm3/t;
- reducera consmului specific de metal cu 46 kg/t;
c) impactul asupra factorului uman a noii linii de fabricaţie se concretizează prin
îmbunătăţirea fluxului tehnologic şi a condiţiilor de lucru şi mediu precum şi
utilizarea unor tehnologii şi utilaje moderne de mare productivitate comcepute
pentru procesarea sârmei în module mari va duce la:
- creşterea interesului pentru aceste meserii;
- creşterea calităţii şi eficienţei muncii prestate;