Sunteți pe pagina 1din 23

S.C. ISCT S.A. Trăgătoria de Oţel Tare Nr.

3
P23/ 859 / 12.06.2003

Aprobat Avizat
Director Producţie Director Concepţie Dezvoltare
Ing. Goia Valer Ing. Giurgiu Ilie

Director Comercial
Ing. Fetiţa Mihai

FISA TEHNICA NR. II. B. 2.3.

I. DENUMIREA OBIECTIVULUI: Modernizarea liniei de zincare finală, sau în


alternativă procurare de utilaj nou, pentru fabricare sârmă moale zincată la cald cu
strat gros şi sârma cablu aluminiu, în gama dimensională Ø 1,5 ÷ Ø 5 mm, pentru
încadrarea în cerinţele de calitate din normele internaţionale: BS443, DIN 1548, SR
EN 10244 clasa A , BS4565, DIN 48200/III, SR CEI 888 , ASTM B 498 .
II. SITUAŢIA ACTUALA A OBIECTIVULUI :
Instalaţia de zincare nr. 12 din secţia TOT 3 poate funcţiona in prezent in două
variante:
- fabricaţia de sârmă moale zincată lucios, cu strat subţire de zinc
(conform fluxului tehnologic A) pentru gama dimensională Ø 1,5 ÷ Ø 4 mm;
- fabricaţia de sârmă cablu aluminiu, fără posibilitatea de control a grosimii stratului
de zinc depus. (conform fluxului tehnologic B) pentru gama dimensională Ø 2 ÷ Ø 4 mm;
- Instalaţia are ca unităţi finale de livrare colaci de max. 120 kg, extraşi manual de
către operator, de pe tobă orizontală, cu diametrul ф600 mm.
Dimensiunile actuale şi dimensiunile reciproce ale părţilor componente ale instalaţiei
de zincare nr. XII se regăsesc în desenul 32 A-67 anexat la această Fişă.

III. ANALIZA CRITICĂ A DEFICIENŢELOR DE :

III.1 Tehnologie : Fluxul tehnologic actual nu permite obţinerea unor straturi de zinc cu
grosimi si concentricităţi controlate, conform normelor internaţionale de produs
menţionate. Sunt două cauze principiale care determină caracteristicile finale de
neuniformitate:
1. Sârma de după operaţia de zincare, suferă un proces de ştergere într-un strat de
aproximativ 7 cm grosime de mangal granulat. Acest tip de ştergere, este ineficientă, în
sensul posibilităţii apariţiei unui "tunel" în stratul de mangal, format din mangal compactat
cu Zn solidificat. Apariţia "tunelului" determină dispariţia contactului mangal↔sârmă
zincată şi deci lipsa ştergerii în momentul tehnologic respectiv.
2. Transmiterea unor vibraţii de mică amplitudine, sârmei zincate care urmează a fi
ştearsă. Generarea acestor vibraţii se datorează sistemului de imersionare în topitura de
1
zinc a firelor cu tambur metalic rotativ, respectiv a sistemului de fixare a lui (în jug metalic)
şi comportării lui în timpul zincării.
III.2 Calitatea produsului finit : Stratul gros de zinc depus prezintă variaţii necontrolate
ale grosimii şi concentricităţii pe lungimea firului. Tabelul numărul 1 prezintă comparativ
nivelul valorilor grosimii de strat de zinc, respectiv al numărului de imersii între situaţia
actuală de la ISCT şi cerinţele normelor de fabricaţie anterior precizate.
Pentru asigurarea şi garantarea acestor valori ale grosimii acoperirii cu zinc, este necesară
realizarea depunerilor de Zn pe sârmă la valori mult superioare lor, lucru care determină
"donarea" unei cantităţi de Zn apreciabile către client. Cu toate aceste "donări" încă nu se
asigură numărul de imersii conform normelor de mai sus, din lipsa unei instalaţii moderne de
ştergere şi răcire a sârmelor la ieşirea din baia de zinc şi a celorlalte dotări impuse de aceasta.
Dotările minimale necesare, pentru tehnologia actuală de ştergere cu cărbune, care pot
asigura grosimea minimă a stratului de zinc prevăzută de norme, fără a garanta şi numărul de
imersii pe toată lungimea firului, sunt:
- cutie de ştergere cu cărbune special " galvasmooth " de la FIB, pentru îmbunătăţirea
calităţii ştergerii
- răcire foarte eficientă cu apă a sârmelor imediat după ştergerea cu cărbune
- role antivibraţie noi, răcite cu apă prin ax.
- rolă de deviere, de pe verticală pe orizontală, răcită cu apă.
- lungime de imersionare corespunzătoare a sârmelor în baia de zinc.
III.3 Utilaj : Metoda de ştergere cu cărbune granulat în strat liber pe oglinda băii, utilizată
în prezent, precum şi tipul cuptorului cu vane de zincare metalice cu lungimea de 3,7 m,
respectiv 2,7 m, nu permite utilizarea instalaţiei la un nivel al constantei V×D mai mare
decât valoarea actuală de 26 şi (cu echipamentul actual) nici obţinerea unor grosimi ale
stratului de zinc conform normelor precizate, datorită practicării unor viteze tehnologice
mici a sârmelor în procesul de zincare la cald.
De asemenea este necesară o etapă tehnologică suplimentară de spălare în apă rece,
ulterioară procesului tehnologic de decapare. Se precizează că înfăşurătorul instalaţiei nu
asigură viteze mari de lucru si limitează greutatea colacilor de fabricaţie la max. 120 kg.
III.4. Mediu. –Soluţiile uzate de la decapare şi fluxare sunt evacuate direct în canalul
antiacid de la patentare. Este necesară amplasarea unor conducte pt. evacuarea soluţiilor
uzate, pt. a preveni infiltraţiile de poluanţi în sol.
III.5. Costuri: Fluxul tehnologic actual implica unele costuri suplimentare fata de
tehnologiile moderne ce se practica pe plan mondial, datorita cantităţii necontrolate de zinc
depus pe sarma si a manoperei ridicate.

2
Tabel 1
Situaţia actuală BS 4565
la ISCT pt. BS 443 SR EN grosime strat şi
ştergere cu σ < 540 DIN 1548 număr imersii ASTM B
cărbune cu N/mm2 Zincare groasă 10244/A sunt conf. BS DIN 48200/III SR CEI 888
498 - 93
dotările (stratul cel mai (di Zn) (stratul cel mai 443 pt.
Dim. existente sârmă moale gros)
clasa A
gros) σ > 540
[mm] Conf. ASTM B
N/mm2
sârmă 498
cablu Gros Gros
Gros Gros Gros Gros Gros
Gros mini mini
Al. minim
Nr.
m
Nr.
m
Nr. mini Nr. min. Nr. min. Nr. min. Nr. min. Nr.
min. min. min. strat min. strat min. strat min. strat min. strat min.
strat strat strat
imer imer imer Zn imer Zn imer Zn imer Zn imer Zn imer-
Zn Zn Zn
-sii -sii -sii [g/m2 -sii [g/m2 -sii [g/m2 -sii [g/m2 -sii [g/m2 sii
[g/m2] [g/m2 [g/m2
] ] ] ] ]
] ]
183
1,5 1 215 2 210 - 195 2 180 2 190 2 185 - 183 -
*
229 1 2 2
2,5 260 3 250 - 230 230 230 3 230 - 229 -
* 1/2 1/2 1/2
259 1 3
3,5 275 3 1/2 270 - 265 3 250 3 260 245 - 259 -
* 1/2 1/2
3 3 Ø4,8
5,0 - - 290 3 1/2 290 - 280
1/2
275
1/2
275 4 290 - 305 -

 În condiţiile dotărilor existente la linia XII - TOT3 aceste valori sunt maximele ce se pot obţine faţă de valorile minime
necesare, conform normelor de produs din acest tabel.
 Sârma  5,0 mm cablu aluminiu nu s-a realizat la ISCT.

BS 443 - Testarea acoperirilor de zinc de pe sârma de oţel şi cerinţe de calitate.


DIN 1548 - Straturi de zinc pe sârme rotunde din oţel.
SR EN 10244/A - Acoperiri metalice neferoase pe sârme de oţel. Acoperiri de zinc sau aliaj de zinc.
BS 4565 - Sârmă din oţel carbon pentru cablu aluminiu.
DIN 48200/III - Sârmă de oţel pentru cablu aluminiu.
SR CEI 888 - Sârme de oţrel zincate pentru conductoare cablate.
ASTM B 498 - Sârme zincate pentru cablu aluminiu.
3
III.6. Productivitate : Viteza de lucru actuala şi productivitatea redusă a instalaţiei nr. XII
- TOT3 cu 36 de fire permite realizarea unei producţii lunare de sârmă cablu aluminiu de
95 -185 t, performanţe prezentate în tabelul 2 iar acestea sunt mult sub valorile obţinute cu
instalaţiile folosite în prezent pe plan mondial. Performanţele tehnologice ale liniei
existente, cu ştergere cu cărbune, în ipoteza realizării dotărilor minimale necesare, pentru
=0,75 şi fond de timp de 5800 h/an, sunt prezentate în tabelul 2:

Tabelul 2
Ştergere cu cărbune

Δ
S

q
Abaterea gros. str. Zinc faţă de

garantateNr. imersii
pe vana de 3,7 m lungimeNr. fire

consum zinc pe unitatea de


(conf. BS 443 - Productivitatea
situaţia cea mai
Dx defavorabilă)

produs final
Ø V
V

S min
Grosimea stratului
Zn Q1 Q2 Q3

mm
Min. Max.
m/ x  Kg/ t/
mm Kg/t - t/an
min m/ 2 2
g/m2 h lună
g/m g/m
min
1,5 18 17,3 26 215 355* 140   119,0 1 195,5 94,5 1134
2,5 18 10,4 26 260 400* 140 
81,6 1 1/2 326,5 157,8 1894
3,5 15 7,4 26 275 415* 140 
60 1 1/2 379,4 183,4 2200
5,0 10 5,2 26 290 430* 140   43,8 - 363 175,5 2105

* Valorile maxime ale grosimii stratului de zinc aplicate nu asigură nr. minim de imersii
prevăzute în normative, chiar şi în situaţia asigurării dotărilor minimale menţionate anterior
la pct. III.2.
** Conform scrisorii Hi - Draw nr. TT/pb/PE 2511/17.04.2003, pag. 2, abaterea grosimii
stratului de Zn, la ştergerea cu pietriş, este de: Δ = 80 - 100 g/m 2. Conform pg. nr. 4 din
330
aceeaşi scrisoare, pentru ştergerea cu cărbune: Δ = 80 = 140 g/m2, pentru asigurarea
190
grosimii minime garantate a stratului de Zn.
Productivitatea maximă pentru o vană de zincare cu 18 fire este limitată de capacitatea
termică existentă (din dotare) la 400 kg/h, pentru ştergere cu cărbune, iar pentru cealaltă
vană de zincare cu 18 fire la ştergerea PAD, este de 580 kg/h, adică pentru întreaga
instalaţie nr. XII - TOT 3 (36 fire) productivitatea maximă pentru sârmă cablu aluminiu
şi/sau sârmă moale zincată lucios este de 980 kg/h.

III.7. Consumuri : Prin lipsa controlului asupra grosimii stratului de zinc depus, se
înregistrează mase mari ale stratului de zinc, la sârmele pentru cablu aluminiu şi sârmele
moi zincate cu strat gros, faţă de masele minime ce trebuie garantate pentru acoperirile cu
zinc, precizate în normele internaţionale de produs DIN 48200/III sau EN 10244 clasa A,
fapt care duce la depăşirea consumului specific de zinc pe tona de produs finit, lucru
reflectat în calculul economic al prezentei Fişe.

4
- Viteza redusa de lucru a instalaţiei determină consumuri energetice ( gaz metan; energie
electrica; abur ) ridicate pe unitatea de produs.
IV. OBIECTIVUL PROPUS :
- Modernizarea liniei de fabricaţie nr. XII - TOT 3 sau procurarea unei linii noi,
astfel încât produsele fabricate sa corespunda cerinţelor de calitate conform
normelor internaţionale de produs specificate anterior;
- Preluarea produsului final sârmă cablu aluminiu sau sârmă moale zincată cu
strat gros la înfăşurător în colaci rozetaţi de 800 - 1000 kg;
- Creşterea productivităţii liniei si reducerea costurilor de fabricaţie;
- Fabricarea de sârmă cablu aluminiu şi sârmă moale zincată cu strat gros în
gama dimensională Ø 1,5 - Ø 5 mm.

V. MODALITĂŢI DE REZOLVARE :

În vederea realizării dezideratelor din cap. IV se propun 4 variante: A; B1; B2; C, ca


rezultat al combinării celor trei soluţii tehnologice ce se pretează pentru instalaţia nr. XII -
TOT 3 sau procurarea unei instalaţii noi.

VARIANTA A.
Îmbunătăţiri + dotări la instalaţia nr. XII - TOT 3 pt. sârme în gama Ø 1,5 - Ø 5
mm, având un cuptor de zincare cu două vane şi anume:
- Vana nr. 1 cu 18 fire L = 3,7 m (linia nr. 1) şi sistem de ştergere PAD pentru
sârme moi zincate lucios conform ASTMA 641
- Vana nr. 2 cu 18 fire L = 5 m (linia nr. 2) şi sistem de ştergere cu pietriş
pentru sârmă moale zincată şi sârmă cablu aluminiu conform normelor
menţionate

Prin această variantă se preconizează obţinerea a două linii de câte 18 fire (conform
desen 32 A - 67, varianta A)
A.1 Linia de zincare nr. 1, va lucra cu un sistem de zincare lucioasă (tip PAD), cu
scoatere oblică, cu două grupuri de înfăşurătoare a câte 9 fire, total = 18 fire.
Dispozitivul de ştergere conform proiect ISCT, este în funcţiune, iar secţia TOT 3 lucrează cu
acest dispozitiv cu bune rezultate.
Se va lucra cu bazinul de zincare de lungime L = 3,7m, păstrându-l nemodificat.
Măsuri necesare realizării obiectivului:
A.1.1 Înfăşurătorului existent, refolosit, i se vor aplica îmbunătăţiri, în vederea
exploatării mai uşoare, inclusiv preluarea mai uşoară şi a colacilor de 150 kg. de pe tobele
înfăşurătorului şi pentru semnalizări luminoase şi sonore la atingerea masei (kg) dorite a
colacilor în formare, pe tobele orizontale ale înfăşurătorului.
A. 1.2 Dispozitivului de ştergere existent i se vor aplica modificări cu scopul realizării
unei strângeri elastice a pastilelor de ştergere, în vederea reducerii intervenţiilor operatorului,
cauzate de necesitatea strângerii periodice a pastilelor. Alte îmbunătăţiri constructive.
A. 1.3 Se impune procurarea unui plonjor ceramic nou cu 18 canale.
5
A. 1.4 Modificări contructive ale derulatoarelor (18 fire) pentru asigurarea derulării în
bune condiţii la (D x V)max = 50.
A.1.5 Alte îmbunătăţiri neprevăzute.

Tabelul 3 elaborat pentru linia nr. 1 cu 18 fire - zincare lucioasă


(randamentul de calcul pentru această instalaţie este de 75 %, deoarece se lucrează în colaci
de maxim 120 kg), fond de timp de 5800 h/an:
Tabel 3
Tip produs

Ştergere PAD
Q1 Q2 Q3
Nr. fire

V V×D Smin Smaxim Δ+ q


Ø

m.
mm/ % din t/ t/
m/min g/m2 g/m2
Smin
Kg/t Kg/h lună
min an
Sârmă moale zincată

1,5 18 33,3 50 40 84 44 28,5 376 182 2181

2,5 17 20 50 40 84 44 16,9 580 280 3360

3,5 12 14,3 50 40 84 44 12,23 583 281,8 3381

5,0 8 10 50 40 84 44 8,55 558 270 3237

Productivitatea maximă a unei băi de zincare cu 18 fire calculată la Ø mediu = 2,5 mm


pentru V x D = 50 este de maxim 580 kg/h (3360 t/an), pentru un randament de 75 % pentru
lucru în colaci mici de ~ 120 kg, corespunzător cu capacitatea de încălzire maximă de 600
kg/h la care este calculată o baie de zincare.

A.2 Linia de zincare nr. 2, va fi reabilitată şi modernizată pentru a fabrica sârmă


moale zincată cu strat gros sau sârmă cablu aluminiu; calitatea zincării va fi conform
normelor internaţionale de produs precizate. Ştergerea sârmei zincate va fi cu pietriş şi gaz de
protecţie (CH4 + H2S)
Măsuri necesare realizării obiectivului A 2. - ştergere cu pietriş şi gaz de protecţie
A.2.1 Procurare din import a sistemului de ştergere cu pietriş şi gaz de protecţie, cu 3
x 6 = 18 fire Ø1,5 ÷ 5 mm, inclusiv a instalaţiei de alimentare cu gaz de protecţie, gaz metan,
hidrogen sulfurat, pentru V x D = 50
A.2.2 Bazin de zincare nou, L = 5 m - execuţie ISCT (din tablă ARMCO)
A.2.3 Plonjor ceramic nou cu 18 canale - import Hi-Draw.
A.2.4 Răcire primară cu tuburi Vortex - import Hi-Draw.
A.2.5. Sistem de 2 role antivibraţie cu 18 canale, fiecare compus din 4 segmente, cu
răcire cu apă prin arbore - proiect ISCT + execuţie ISCT
A. 2.6 Rolă cu 18 canale pentru devierea firelor de pe verticală pe orizontală, compus
din 4 segmente, proiect ISCT + execuţie ISCT
A. 2.7 Răcire secundară în cascadă, pe platformă - proiect ISCT prin consultare
Hi - Draw + execuţie ISCT
A. 2.8 Ceruire - proiect ISCT prin consultare Hi- Draw + execuţie ISCT
A.2.9. Platforma turnului de scoatere pe verticală prelungită în vederea asigurării
montajului răcirii secundare şi a ceruirii - proiect ISCT + execuţie ISCT
6
A.2.10 Înfăşurător static cu 18 posturi pentru preluare în colaci rozetaţi de 800 - 1000
kg., cu 4 grupuri acţionate separat, cărucioare acţionate individual - proiect ISCT + execuţie
ISCT
A.2.11 Platforma de legătură între Turnul de scoatere pe verticală şi înfăşurătorul static
vertical cu 18 fire - proiect ISCT + execuţie ISCT
Măsuri comune celor două linii (a câte 18 fire):
A.2.12. Două bazine noi de spălare eficiente, cu pompe de recirculare, a câte 2 m
lungime fiecare (36 fire) - proiectare ISCT, execuţie ISCT
A.2.13. Fluxare nouă L = 2,5 m (36 fire) proiectare ISCT, execuţie ISCT
A.2.14. Uscător nou L= 1,7 m (30 fire) proiectare ISCT, execuţie ISCT
A.2.15. Asimilarea de materiale tehnologice noi (agenţi de fluxare, dezoxidanţi,
inhibitori, vermiculit, N2, etc.)

Tabelul 4 elaborat pentru linia nr. 2 cu 18 fire zincare strat gros (L=5 m)
(randamentul de calcul pentru această instalaţie este de 80 % pentru colaci mari), fond de
timp 5800 h/an:
Tabel 4
Tip produs

BS 443Nr. imersii conf.


Ştergere cu pietriş
Smin** Q1 Q2 Q3
m. Smax Δ+ q
Nr. fire

V×D

DIN
V mm/
Ø

m/min 48200
min g/m2
faţă t/ t/
g/m2 g/m2 de
Kg/t Kg/h lună an
Smin
Sârmă cablu Aluminiu

1,5 18 33,3 50 190 270 80 91 2 399,4 193 2317

2,5 18/17* 20 50 230 310 80 63,3 3 638 308 3700

3,5 18/12* 14,3 50 260 340 80 49,5 3 1/2 638 308 3700

5,0 18/9* 10 50 275 355 80 36,2 4 638 308 3700

* - numărul maxim de fire , limitat de capacitatea termică a cuptorului


** - pentru sârmă cablu aluminiu
Productivitatea maximă la Ømediu = 2,5 mm sârmă cablu aluminiu este de 638 kg/h
(3700 t/an) pentru baie de Zn cu lungimea 5 m. productivitatea maximă a instalaţiei nr. 12 -
TOT 3, după îmbunătăţirea conform variantei A este de 1218 (580 + 638) kg/h (7060 t/an).
În vederea edificării privind ştergerea cu pietriş, se consultă desenul 32A-67 varianta A
precum şi desenele anexate: fig. 1; 2; 3; 5; 6; 11; 13; 14; 15.
VARIANTA B1.
Îmbunătăţiri + dotări la instalaţia nr. XII - TOT 3 pt. sârme în gama Ø 1,5 - Ø 5
mm, având un cuptor de zincare cu două vane şi anume:
- Vana nr. 1 cu 18 fire L = 3,7 m (linia nr. 1) şi sistem de ştergere PAD pentru
sârme moi zincate lucios conform ASTM A 641(identic A1)
- Vana nr. 2 cu 18 fire L = 5 m (linia nr. 2) şi sistem de ştergere cu azot pentru
sârmă moale zincată şi/sau sârmă cablu aluminiu conform normelor specificate

7
Prin această variantă se preconizează obţinerea a două linii de câte 18 fire (conform
desen 32 A - 67, varianta B1):
 Linia de zincare nr. 1 va lucra cu un sistem de zincare lucioasă (tip PAD), identic în
ceea ce priveşte performanţele şi modernizările cu cele prevăzute la var. A, (3360 t/an)
conform măsurilor A.1.1. - A.1.5.
 Linia de zincare nr. 2 va fi reabilitată şi modernizată pentru a fabrica sârmă moale
zincată cu strat gros şi/sau sârmă cablu aluminiu, sistem de ştergere cu N 2 cu reglare
automată a grosimii stratului de Zn, soluţie Hi - Draw:
Măsuri necesare realizării obiectivului B1, ştergere cu N2 cu reglarea automată a
grosimii stratului de Zn

B.1.1 Procurare din import (Hi-Draw) a sistemului de ştergere cu N 2 pentru 18 fire


inclusiv calculatorul de proces şi softul aferent a controlului şi reglării automate a grosimii
stratului de Zn.
Măsurile B.1.2 - B.1.11 sunt identice cu măsurile A.2.2. - A2.11:
B.1.2 Bazin de zincare nou, L = 5 m - execuţie ISCT
B.1.3 Plonjor ceramic nou cu 18 canale - import Hi-Draw.
B.1.4 Răcire primară cu tuburi Vortex - import Hi-Draw.
B.1.5. Sistem de 2 role antivibraţie cu 18 canale, fiecare compus din 4 segmente, cu
răcire cu apă prin arbore - proiect ISCT + execuţie ISCT
B.1.6 Rolă cu 18 canale pentru devierea firelor de pe verticală pe orizontală, compus
din 4 segmente, (cu răcire exterioară cu apă ) - proiect ISCT + execuţie ISCT
B.1.7 Răcire secundară în cascadă pe platformă - proiect ISCT prin consultare
Hi - Draw + execuţie ISCT
B.1.8 Ceruire - proiect ISCT + execuţie ISCT
B.1.9. Platforma turnului de scoatere pe verticală prelungită în vederea asigurării
montajului răcirii secundare şi a ceruirii - proiect ISCT + execuţie ISCT
B.1.10 Înfăşurător static cu 18 posturi pentru preluare în colaci rozetaţi de 800 - 1000
kg., cu 4 grupuri acţionate separat, cărucioare acţionate individual - proiect ISCT + execuţie
ISCT
B.1.11. Platforma de legătură între Turnul de scoatere pe verticală şi înfăşurătorul static
vertical cu 18 fire - proiect ISCT + execuţie ISCT.
Măsuri comune celor două linii (a câte 18 fire ) sunt identice cu măsurile
A.2.12 - A.2.15:
B.1.12. Două bazine noi de spălare eficiente, cu pompe de recirculare, a câte 2 m
lungime fiecare (36 fire) - proiectare ISCT, execuţie ISCT
B.1.13. Fluxare nouă L = 2,5 m (36 fire) proiectare ISCT, execuţie ISCT
B.1.14. Uscător nou L= 1,7 m (30 fire) proiectare ISCT, execuţie ISCT
B.1.15. Asimilarea de materiale tehnologice noi (agenţi de fluxare, dezoxidanţi,
inhibitori, vermiculit, N2, etc.)
Performanţele liniei nr. 2 cu 18 fire pentru zincare cu strat gros a sârmelor cu ştergere
dinamică cu azot sunt calculate pentru un η = 80 %, la un Ø mediu = 2,5 mm, Vx D = 50, fond
de timp 5800 h/an, productivitate 638 kg/h(3700 t/an) pentru baia de zincare cu L = 5 m şi se
prezintă în Tabelul 5.
Tabel 5
8
Tip produs

443Nr. imersii conf. BS


Ştergere cu N2
Smin** Q1 Q2 Q3
Scalc Smax Δ q

Nr. fire
DIN
V V×D

Ø
48200
m/min m. ±%
mm/ rapor- t/ t/
g/m 2
g/m 2
g/m 2
tat la
Kg/t Kg/h lună
min an
Scalc
Sârmă cablu Aluminiu

1,5 18 33,3 50 200 190 210 5 70,7 2 399,4 193 2317

2,5 18/17* 20 50 242,1 230 254,2 5 51,9 3 638 308 3700

3,5 18/12* 14,3 50 273,7 260 287,4 5 41,8 3 1/2 638 308 3700

5,0 18/9* 10 50 289,5 275 304 5 31 4 638 308 3700

* - nr. maxim de fire limitat de capacitatea termică a cuptorului


** - pentru sârmă cablu aluminiu
Productivitatea maximă a instalaţiei nr. 12 după îmbunătăţiri este de 1218 kg/h (7060 t/an)
Se apreciază că la soluţia Hi - Draw rotirea plonjorului ceramic pentru scoaterea şi
introducerea firelor în baia de Zn este o soluţie dezavantajoasă privind centrarea firelor de
sârmă în diuzele de suflare cu N2. Răcirea cu tuburi Vortex este însă o realizare tehnică
semnificativă, scăzând substanţial debitul de apă necesar răcirii sârmelor la ieşirea din Zn. Se
vor consulta desenele anexate: 1; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14.

VARIANTA B2.
Îmbunătăţiri + dotări la instalaţia nr. XII - TOT 3 pt. sârme în gama Ø 1,5 - Ø 5
mm, având un cuptor de zincare cu două vane şi anume:
- Vana nr. 1 cu 18 fire L = 3,7 m (linia nr. 1) şi sistem de ştergere PAD pentru
sârme moi zincate lucios conform ASTM A 641 (identic A1)
- Vana nr. 2 cu 18 fire L = 5 m (linia nr. 2) şi sistem de ştergere cu azot pentru
sârmă moale zincată şi sârmă cablu aluminiu conform normelor specificate
Prin această variantă se preconizează obţinerea a două linii de câte 18 fire (conform
desen 32 A - 67, varianta B.2):
 Linia de zincare nr. 1 va lucra cu un sistem de zincare lucioasă (tip PAD), identic în
ceea ce priveşte performanţele şi modernizările cu cele prevăzute la var. A pentru linia 1,
conform măsurilor A.1.1 - A.1.5.
 Linia de zincare nr. 2 va fi reabilitată şi modernizată pentru a fabrica sârmă moale
zincată cu strat gros şi/sau sârmă cablu aluminiu, sistem de ştergere cu N 2 cu reglare
automată a grosimii stratului de Zn, soluţie FIB şiva avea aceleaşi performanţe cu linia nr. 2
din varianta B1 (vezi tabel 5):
- La această soluţie plonjorul ceramic, dispozitivele pentru ştergere cu N 2, răcirea cu
apă pe 5 nivele, cele 2 role a câte 18 canale pentru eliminarea vibraţiilor din sârme, se
montează pe un suport comun nr. I. Suportul nr. I este deplasabil motorizat pe verticală pe
suportul de bază nr. II, care la rându-i este deplasabil motorizat transversal.
- Prin această soluţie este mult uşurată centrarea sârmelor în diuzele de suflare cu N 2,
lângă bazinul de Zn. Sistemul de răcire cu apă pe 5 nivele este dezavantajos, necesitând debit
9
mare de apă deasupra bazinului de Zn şi este sensibil la reglarea debitului pentru evitarea
deformării stratului de Zn, în solidificare. Se va consulta figura: 29;30.

Măsuri necesare realizării obiectivului B2, ştergere cu N2 cu reglarea automată a


grosimii stratului de Zn
B2.1 Procurare suport nr. I împreună cu suport nr. II, plonjor ceramic, sistem de
ştergere cu N2 pentru 18 fire, răcire cu apă pe 5 nivele, 2 role a câte 18 canale, mecanismele
pentru deplasare motorizată pe verticală şi transversală.
Prezenta furnitură va include şi calculatorul de proces şi soft-ul aferent controlului şi
reglării automate a grosimii stratului de Zn - furnizor FIB.
B2.2 Procurare ansamblu rolă superioară pentru devierea firelor de pe verticală pe
orizontală - furnizor FIB.
B2.3 Proiectare şi execuţie la ISCT vană de ceruire, inclusiv sistem de recirculare, prin
consultare FIB.
B2.4 Prelungirea platformei turnului de scoatere pe verticală în vederea asigurării
montajului sistemului de ceruire - proiect ISCT + execuţie ISCT.
B2.5 Înfăşurător static cu 18 posturi pentru preluare în colaci rozetaţi de 800 - 1000
kg., cu 4 grupuri acţionate separat, cărucioare acţionate individual - proiect ISCT + execuţie
ISCT.
B2.6 Platformă de legătură între Turnul de scoatere pe verticală şi înfăşurătorul static
vertical cu 18 fire.
Măsuri comune celor două linii (a câte 18 fire ), sunt identice cu măsurile
A.2.12 - A.2.15:
B.2.7. Două bazine noi de spălare eficiente, cu pompe de recirculare, a câte 2 m
lungime fiecare (36 fire) - proiectare ISCT, execuţie ISCT
B.2.8. Fluxare nouă L = 2,5 m (36 fire) proiectare ISCT, execuţie ISCT
B.2.9. Uscător nou L= 1,7 m (30 fire) proiectare ISCT, execuţie ISCT
B.2.10. Asimilarea de materiale tehnologice noi (agenţi de fluxare, dezoxidanţi,
inhibitori, vermiculit, N2, etc.)

VARIANTA C
Instalaţie de recoacere - zincare complet nouă pentru sârme: 24 fire Ø 1,5 ÷ Ø 5
mm cu ştergere cu azot , conform desen Hi-Draw , CB 20312 - modificat, reprezentat pe
Fig. 17 şi în conformitate cu oferta Hi-Draw TT/tms/PE2511.001/12.06.2002
Prin această variantă se preconizează realizarea unei investiţii foarte performante,
pentru obţinerea unor calităţi superioare a sârmelor zincate, la productivităţi considerabile, la
D X V = 150 ÷ 200, cu 24 fire. Conform Hi-Draw, la productivităţi ridicate, cea mai
economicoasă linie este cu 24 fire.
Cu acestă variantă se preconizează fabricarea atât a sârmelor moi zincate cu strat gros,
precum şi a sârmelor cablu aluminiu şi a sârmelor zincat-lucios , în gama de diametre Ø 1,5 ÷
5 mm, conform normelor internaţionale de produs specificate.
Conform desen CB 20312 - modificat, componenţa Liniei mixte de fabricaţie cu 24 fire
este:
Poz. 1 Derulator pentru sârme moi şi sârmă cablu aluminiu Ø 1,5 ÷ 5 mm.
10
Poz. 2. Cuptor de detensionare - degresare în baie de Pb, acoperit cu antracit. Nu face
parte din oferta iniţială, poate fi furnitură ISCT dar cu automatizare livrată de furnizor.
Lbazin = 7 m. Poate fi şi furnitură import, parte integrantă a liniei noi.
Poz. 3 Baie de răcire în apă.
Poz. 4 Sistem de deviere a firelor în vederea ocolirii cuptorului de recoacere. Acest
sistem se foloseşte în situaţia în care se fabrică simultan atât sârmă moale zincată în strat
gros, cât şi sârmă cablu aluminiu.
În situaţia în care se fabrică numai sârmă cablu aluminiu, firele de sârmă se pot trece
prin cuptorul de recoacere oprit, evitând însă oprirea prea deasă a cuptorului de recoacere.
Poz. 5. Cuptorul de recoacere poate fi clasic cu gaz metan sau poate fi cu pat fluidizat.
Hi-Draw şi FIB recomandă cuptorul cu patul fluidizat datorită superiorităţii lui privind
calitatea sârmei recoapte şi a gabaritului redus. Un cuptor relativ recent pus în funcţie de
Hi-Draw la Maccaferi - Italia, funcţionează cu succes. A se consulta Fig. 18 şi Fig. 19,
anexate.
Poz. 6. Utilajul chimic, compus din răcire cu apă rece, decapare cu HCl încălzit,
etanşat cu perdea de apă, spălare, fluxare.
Ofertantul Hi-Draw susţine că utilizând fluxare la 80 0C nu este necesar uscător, lăsând
însă spaţiu suficient între baia de fluxare şi bazin de Zn în vederea uscării complete a sârmei.
ISCT va solicita totuşi includerea în furnitură a unui uscător eficient pentru situaţii
când din anumite motive tehnice nu se va putea asigura temperatura de 80 0C a băii de
fluxare.
A se consulta Fig. 20; 21; 22; 23- anexate
Poz. 7 Cuptor de zincare cu vană ceramică şi arzătoare imersionate.
Prezenta soluţie este ultima realizare a tehnicii în domeniul zincării.
Vana ceramică este cu durată de funcţionare peste 25 de ani, doar anumite accidente de
utilaj neprevăzute pot scoate din funcţiune cuptorul.
Arzătoarele imersionate, cu tuburi ceramice, au un randament superior sistemului de
încălzire cu vană metalică şi mai cu seamă sistemului cu vană ceramică cu încălzire prin
capac. În acest sens este edificator Studiul a trei tipuri de încălzire, întocmit de Hi-Draw /
1995. Astfel, consumul de combustibil este pentru:
 vană metalică cu încălzire exterioară: 6,05 kcal/tonă sârmă
 vană ceramică cu încălzire superioară prin capac: 10,1 kcal / tonă sârmă
 vană ceramică cu încălzire cu arzătoare imersionate cu teacă ceramică:
5,5 kcal/tonă sârmă
Teaca ceramică a arzătoarelor imersionate are o durabilitate garantată de cca 12 luni,
dar cu toate acestea, cel mai economicos sistem de încălzire, în contextul tuturor avantajelor
şi dezavantajelor este cel cu baie ceramică şi cu arzătoare imersionate (conform Studiului sus-
amintit).
A se consulta Fig. 1; Fig. 4; Fig. 6; Fig. 16; Fig 24; Fig. 25.
Poz. 8. Turnul de scoatere pe verticală, cu toate dotările necesare:
- plonjor ceramic
- ştergere cu azot (N2)
- răcire primară cu apă cu tuburi Vortex (cel mai eficient sistem)
- role de rigidizare
11
- role de deviere V → H
- răcire secundară
- ceruire
Sistemul de ştergere cu azot cuprinde inclusiv reglarea automată a grosimii stratului de
Zn (g/m2) presetat de operator pe monitorul calculatorului de proces.
Furnitura va cuprinde atât ştergerea cu N2 pentru 24 fire cât şi sistemul de ştergere PAD
(ştegere lucioasă) pentru 24 fire. Cele 2 sisteme pot fi utilizate separat (prin alternanţă) la 24
fire sau în combinaţie, în funcţie de solicitarea de moment. Numărul max. de fire pe linie =
24.
În domeniul de diametre Ø 1,5 ÷ 5 mm orice diametru se poate zinca, întrucât
înfăşurătorul are antrenare individuală la fiecare post.
Superioritatea ştergerii cu N2 faţă de ştergerea cu cărbune sau ştergerea cu pietriş şi gaz
de protecţie este netă prin asigurarea şi garantarea toleranţei de ± 5 % a grosimii stratului de
Zn, precum şi a concentricităţii stratului de Zn cu sârma, oglindită prin obţinerea numărului
de imersii minime cerute de normele intenaţionale de produs.
Avantajul major al sistemului de măsurare computerizată a grosimii stratului de Zn prin
duze, cu inducţie electromagnetică, cu înaltă frecvenţă, constă în faptul că monitorizarea
continuă a grosimii stratului de Zn, elimină un volum mare de probe de laborator, iar
calitatea produsului final este garantată de sistemul de măsură şi reglare automată a grosimii
stratului de zinc pentru fiecare fir.
A se consulta Fig. 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15.
Poz. 9. Înfăşurătorul static cu rozetare, cu 24 de posturi acţionate individual, cu tobe
(inele) statice cu canale în "V".
Cărucioarele de sub tobe sunt în mod similar cu acţionare individuală, astfel că pasul
rozetării este reglabil.
Coşurile sunt inclinate în procesul de lucru, astfel că generatoarea colacului de sârmă
format pe coş este rectilinie.
Înfăşurătorul poate fi cu facilitatea de a semnaliza optic şi sonor atingerea masei dorite
a colacului de sârmă. În timpul divizării colacului sau al înlocuirii coşului de sârmă plin cu
unul gol, spirele de sârmă se adună pe un acumulator.
A se consulta Fig. 26; 27; 28
Caracteristicile şi performanţele tehnologice prevăzute, sunt prezentate în tabelul 6, elaborat
pentru zincare cu strat gros la sârmă cablu aluminiu şi sârmă moale zincată, pentru η = 0,85 şi
fond de timp 5800 h/an:

Tabel 6
Ştergere N2 - reglare automată a
Q1 Q2 Q3
Ø

gros. strat de Zn

12
Smin** Smax

Conf. BS 443Nr. imersii


V× Scalc DIN q Δ
D 48200

m/min
Nr. fire
m/
min ±%
x t/ t/
g/m2 g/m2 g/m2 Kg/t din Kg/h lună
mm Scalc an

1,5 24 100 150 200 190 210 70,7 5 2 1700 822 9860

2,5 24 60 150 242,1 230 254,2 51,9 5 3 2830 1368 16414


24/18
3,5 42,8 150 273,7 260 287,4 41,8 5 3 1/2 2980 1440 17284
*
24/13
5,0 30 150 289,5 275 304 31 5 4 3038 1490 17880
*
* - numărul maxim de fire , limitat de capacitatea termică a cuptorului
** - pentru sârmă cablu aluminiu
Productivitatea maximă pentru Ømediu = 2,5 mm este de 2830 kg/h.
S-a elaborat tabelul, numai pentru sârmă cablu aluminiu în vederea analizei
comparative a eficienţei variantelor.
Calculul economic se va efectua pentru Ømediu = 2,5 mm în toate variantele.

În vederea eliminării anumitor neclarităţi privind avantajele şi dezavantajele sistemelor de


ştergere, pe baza corespondenţei cu firmele Hi-Draw şi FIB s-a elaborat următorul tabel de
comparaţie:

COMPARAŢIA SISTEMELOR DE ŞTERGERE

Ştergere cu N2 cu reglarea Ştergerea cu pietriş şi gaz de Ştergere cu cărbune uleiat


automată a stratului de Zn protecţie
AVANTAJE
1. Ştergerea uniformă pe 1. Controlul grosimii stratului este 1. Cel mai simplu şi ieftin
lungimea firului. mai bun ca în cazul ştergerii cu sistem de ştergere dar şi cu
2. Reglarea grosimii stratului se cărbune. eficienţa economică şi calitatea
face automat prin calculatorul 2. Sistemul este mai puţin cele mai scăzute.
de proces. complicat ca ştergerea cu N2.
3. Toleranţa grosimii stratului 3. Se poate obţine o calitate a
este foarte mică:  5% faţă de zincării superioară faţă de
valoarea prereglată. ştergerea cu cărbune, prin
4. Concentricitatea garantată a asigurarea numărului de imersii
stratului de Zn faţă de sârmă, prevăzute în norme.
prin respectarea numărului de 4. Înfilarea firelor de sârmă este
imersii minime prevăzute de mai uşoară ca în cazul ştergerii cu
norme. N2.
5. Aspectul superior al zincării 5. Posibilitatea obţinerii unor
6. Calitatea zincării nu depinde viteze ridicate V x D = 100 ÷ 150
de dexteritatea şi
conştiinciozitatea operatorului.
7. Posibilitatea monitorizării şi
comenzii centralizate a calităţii
13
zincării.
8. Posibilitatea realizării unor
viteze tehnologice mari: D x V
= 200.
9. Nu necesită prezenţa conti-
nuă a personalului operator.
10. Eliminarea analizelor foarte
dese de laborator privind
grosimea stratului de Zn şi
numărul de imersii.
11. Situaţie statistică compu
-terizată privind calitatea
zincării şi consumurile de Zn şi
N2.
12. Economie substanţială de
Zn.

DEZAVANTAJE
1. Consum ridicat de azot (N2). 1. Necesitatea efectuării deselor 1. Nu se garantează numărul
2. Necesitatea calificării analize chimice de laborator pen- minim de imersii, se poate
superioare a unui electronist tru confirmarea calităţii zincării. realiza numai grosimea
pentru eventuale intervenţii în 2. Uniformitatea grosimii stratului stratului de Zn (g/m2).
sistem. de Zn (g/m2) pe lungimea firului 2. Viteze mici de zincare.
nu este constantă (± 10%). 3. Calitate scăzută a zincării
3. Compactitatea stratului de zinc privind constanţa calităţii pe
este inferioară ştergerii cu azot. lungimea firului, compactitatea
4. Toleranţa grosimii stratului de stratului de Zn, aspect. Este de
Zn este mare:  40 g/m2 faţă de o fapt cel mai puţin eficient
valoare de referinţă. dintre sisteme.
5. Consum de pietriş. Din cauza multiplelor aspecte
6. Riscul intoxicării cu H2S în negative privind acest sistem de
cazul defectării instalaţiei de ştergere, tendinţa la nivel
alimentare cu gaz. mondial este continuă pentru a
7. Pierderi de Zn prin aderenţă la fi înlocuit cu ştergere cu N2.
pietrişul îndepărtat.
8. Prezenţa continuă a operatorului
lângă cutia cu pietriş.
9. Calitatea zincării este în funcţie
de dexteritatea şi conştiinciozitatea
operatorului.
10. Instalaţia de alimentare cu H2S
este destul de complicată şi
pretenţioasă.
11. Pietrişul din cutii trebuie com-
pletat la fiecare jumătate de oră.
12. Solicitare mare a operatorului .
13. Pentru obţinerea diferitelor
depuneri pe grupuri de fire trebuie
cutii diferite (dezavantaj mare !!).
14. Imposibilitatea practică a
optimizării eficienţei sistemului de
ştergere.
14
15. Necesitatea alimentării cutiilor
cu CH4 pentru eliminarea continuă
a oxigenului din cutii, pentru
evitatrea oxidării stratului de Zn.
16. Din cauza multelor dezavan-
taje, chiar şi instalaţiile existente
se înlocuiesc, pe plan mondial, cu
ştergerea cu azot,

VI. ETAPELE REALIZARII:


După aprobarea obiectivului, în funcţie de varianta aleasă se va elabora un PROGRAM
cu termene şi responsabilităţi, care va cuprinde:
- cereri de Oferte tehnice şi comerciale finale
- analiză detaliată a Ofertelor; semnarea şi selecţia acestora
- încheiere Contract comercial cu Ofertantul câştigător
- procurare utilaj
- CM + PIF + recepţie utilaj

VII. COSTUL ESTIMAT AL LUCRARILOR:

Varianta A cu 36 fire
 Linia Nr.1 = ştergere lucioasă (18 fire)
A. 1.1 ≈ 2500 Euro, estimat
A.1.2 ≈ 500 Euro, estimat
A. 1.3 ≈ 2000 Euro, conform livrării Hi-Draw
A 1.4 ≈ 3000 Euro, estimat
A.1.5 Nu se cuantifică se va compensa din suma totală
Total A.1 ≈ 8.000 Euro
 Linia nr. 2 = ştergere cu pietriş (18 fire)
A.2.1 ≈ 59.100 Euro, conform Ofertei Hi-Draw / 25.03.2003
A. 2.2 ≈ 4.200 Euro, calculat
A. 2.3 ≈ 2.000 Euro, conform livrării Hi-Draw
A 2.4 ≈ 23.000 Euro, conform ofertei Hi-Draw / 25.03.2003
A 2.5 ≈ 500 Euro, estimat
A 2.6 ≈ 1.000 Euro, estimat
A 2.7 ≈ 2.500 Euro, estimat
A 2.8 ≈ 1.000 Euro, estimat
A 2.9 ≈ 2.500 Euro, estimat
A 2.10 ≈ 65.000 Euro, conform ofertelor existente
A 2.11 ≈ 1.000 Euro, estimat
A.2.12 = 2.000 Euro, estimat
A.2.13 = 1.500 Euro, estimat
A.2.14 =1.000 Euro estimat
A.2.15 = se compensează din valoarea totală
Total A2= 166.300 Euro
15
Diverse lucrări = 10.000 Euro
Lucrări de C + M ≈ 20.700 Euro
Total Linie 2 ≈ 166.300 + 10.000 + 20.700 = 197.000 Euro
Total varianta A = 8.000 + 197.000 = 205.000 Euro

VARIANTA B1
 Linia Nr. 1 ştergere lucioasă = 8.000 Euro
 Linia Nr. 2 ştergere dinamică cu N2 conform Hi - Draw
B1.1  84.600 + 218.497  303.100 conform scrisorii Hi-Draw (fără număr) /
25.03.2003 şi ofertei Hi-Draw TT/tms / PE2511.001 / 12.07.2002
B1.2  B1.14  107.200 Euro
Diverse lucrări + echipamente suplimentare nespecificate =10.000 Euro

Lucrări de C + M = 22.200 Euro


Total Linia Nr. 2 = 303.100 + 107.200 + 10.000 + 22.200 = 442.500 Euro
Total varianta B1 = 8.000 + 442.500 = 450.500 Euro
VARIANTA B2
 Linia Nr. 1 ştergere lucioasă = 8.000 Euro

 Linia Nr. 2 ştergere cu azot (N2) varianta FIB


Deşi în condiţiile prezentei Fişe, furnitura FIB va fi mai voluminoasă, luînd ca bază
Oferta FIB preliminară nr. 530.815 / 26.11.2001 , se estimează încadrarea în aceeaşi sumă ca
la ştergerea cu azot varianta Hi-Draw .
Total Linia Nr. 2  442.500 Euro
După validarea uneia dintre variante se va cere ofertă detaliată şi de la FIB în acest
sens.
Total varianta B2 = 8.000 + 442.500 = 450.500 Euro

 Varianta C
Linie nouă cu 24 fire  1,5  5 mm sârmă cablu aluminiu şi sîrmă moale zincată cu
strat gros

Conform ofertei Hi-Draw TT/tms / PE2511.001 / 12.07.2002 preţul liniei cu 24 fire


similar celei prezentate în capitolul V.A.2 a prezentei (minus cuptorul de detensionare şi
degresare) = 1.471.135 Euro
Furnitura cuprinzând şi cuptorul de detensionare şi derulator adecvat pentru sârma moale şi
cea de cablu aluminiu de  1,5  5 mm, se estimează că după negocieri să aibă preţul de
1.600.000 Euro.
Lucrări de construcţii montaj  300.000 Euro
Total varianta C = 1.900.000 Euro

Valoare investiţie
Varianta A = 205.000 Euro
Varianta B1 = 450.500 Euro
16
Varianta B2 = 450.500 Euro
Varianta C = 1.900.000 Euro
VIII. PROBLEME DE MEDIU
Problemele de mediu sunt tratate în Anexa 1 ( pagina 25).
IX. ANALIZA EFECTULUI SCONTAT AL INVESTITIEI :
În ultimii ani capacitatea de producţie existentă la sortimentul "sârmă trasă zincată
final pentru cablu aluminiu " de ~ 9.000 t/an a celor două linii de zincare finală cu 36 fire
aflate în dotare la secţia TOT 3 şi Zincator nu a fost acoperită de comenzi deoarece cu
tehnologia de zincare şi de ştergere aplicată cu dotările existente pe aceste linii (ştergere cu
cărbune, vane metalice scurte încălzite din exterior, lipsa sistemului de răcire eficient,
fabricaţia în colaci mici,...) nu se asigură calitatea zincării solicitată de piaţa externă
conform normelor actuale de produs DIN 48200/III, BS443, BS4565.
Astfel în anul 2002 s-au produs următoarele cantităţi la sortimentele analizate:
 Sârmă din oţel zincat pentru conductori cablu aluminiu conform ASTMA 498 (fără
garantarea imersiilor) - 250 tone fabricată şi livrată din secţia Zincator
 Sârmă moale zincată lucios conformASTM A 641 (clasa "regular coating" ) = 3370
tone produsă cu "Linia de recoacere zincare nr. 9 - TOT 3"
 În anii anteriori nu s-a produs la ISCT şi deci nici la secţia TOT 3 "sârmă pentru
conductor aluminiu Ø 1,5 ÷ Ø5,0 mm " conform BS 4565, DIN 48200/III şi nici "sârmă
moale zincată cu strat gros Ø 1,5 ÷ Ø5,0 mm " conform EN 10244 clasa A, acestea fiind
produse noi pe care ne propunem a le introduce în fabricaţie la secţia TOT 3, prin executarea
obiectivelor din prezenta Fişă tehnică, asigurând o creştere semnificativă a productivităţii
muncii .
- Producţia în variantele propuse şi în situaţia actuală, este redată în tabelul
centralizator nr. 7 întocmit pe baza tabelelor 4,5 şi 6.
Tabelele sunt întocmite pentru sârmă cablu aluminiu , acesta fiind produsul
reprezentativ, dar repartizarea capacităţii productive pentru fabricarea sârmei cablu aluminiu
sau sârmei moale zincate se va face în funcţie de cerinţele de moment ale pieţei.
Consumul de metal şi materiale tehnologice principale se vor calcula pentru produsul
"Sârmă trasă zincată pentru cablu aluminiu ". Analiza tehnico-economică comparativă se va
efectua tot la sârmă cablu aluminiu din aceleaşi motive, luînd ca bază de calcul diametrul
mediu de Ø 2,5 mm.
Cu valorile de consumuri de zinc din tabelul nr. 8 şi cu producţia de sârmă de cablu
aluminiu prezentate în tabelul 7, rezultă următoarele economii anuale de zinc faţă de
tehnologia actuală (ştergere cu cărbune):
 Varianta A:
81,6 - 63,3 kg/t = 18,3 kg/t
18,3 kg/t x 3.700 t/an = 67,71 t/an
 Varianta B1 şi B2:
81,6 - 51,9 kg/t = 29,7 kg/t
29,7 kg/t x 3.700 t/an = 109,89 t/an
 Varianta C:
81,6 - 51,9 kg/t = 29,7 kg/t
29,7 kg/t x 16.414 t/an = 487,495 t/an
17
Tabel 7
PRODUCŢIA PE SORTIMENTE, PT. INSTALAŢIA NR. XII - TOT 3, DUPĂ MODERNIZĂRI SAU PE
INSTALAŢIA NOUĂ,

Varianta A Varianta C
Situaţia actuală Varianta B1 şi B2 Instalaţie nouă cu
Varianta ştergere cu pietriş
(V x D = 26) (V x D = 50) 24 fire
(V x D = 50) (VxD = 150-200)
Linia nr. 1 cu 18 Linia nr. 2 cu 18 Linia nr. 1 cu 18 Linia nr. 2 cu 18 Linia nr. 1 cu 18 Linia nr. 2 cu 18
Linia cu 24 fire
fire fire fire fire fire fire
Gama Ştergere cu Ştergere cu Ştergere cu Ştergere cu Ştergere cu Ştergere dinamică cu
Sortiment dimens. azbest PAD cărbune azbest pietriş şi gaz azbest Ştergere cu azot azot sau PAD
Ø (din tab. 3) (din tab. 2) (PAD) (din tab. 4) (PAD) (din tab. 6)
Kg / Kg / Kg / Kg / Kg / Kg /
T/an T/an T/an T/an T/an T/an Kg / h T/an
h h h h h h
Sârmă trasă zincată
final pt. cablu 1,5-5
alum. conf. DIN Ømed= 2,5 - - 326 1894 - - 638 3700 - - 638 3700 2830 16.414
48200/III sau mm
BS 443
Sârmă moale 1,5-5
zincată lucios conf. Ømed= 2,5 580 3360 - - 580 3360 - - 580 3360 - - - -
ASTMA 641 mm
TOTAL/LINIE
[ t/an] - 3360 - 1894 - 3360 - 3700 - 3360 - 3700 - 16.414
TOTAL GENERAL
INSTALAŢIE [t/an] 5254 7060 7060 16.414

Fondul de timp = 5800 ore / an

18
DEPUNERI DE ZINC Tabel 8

Varianta Situaţia actuală "A" "B1"; "B2"; "C"


0 1 2 3 4 5 6
Ø [mm] Ştergere cu cărbune Ştergere cu pietriş Ştergere dinamică cu N2
Masa Masa acoperirii cu Zn Masa acoperirii cu Zn Masa acoperirii cu Zn
minimă de
zinc depusă g/m2 (max) g/m2 (max) g/m2 (max)
Kg/t Kg/t Kg/t
conf. normă
g/m2
1,5 355 119 270 91 210 70,7
210
2,5 400 81,6 310 63,3 254,2 51,9
260
3,5 415 60,0 340 49,5 287,4 41,8
270
5,0 430 43,8 355 36,2 304 31
290

Observaţii:
 Comparaţia tehnico - economică între variantele A, B1, B2, C şi varianta actuală
aplicată (ştergerea cu cărbune) se face cu scopul de a releva economia de zinc, consumul
suplimentar pentru alte materiale precum şi creşterea de productivitate. Produsele ce vor fi
realizate cu instalaţia nr. 12 - TOT 3 îmbunătăţită sau cu instalaţia nouă, vor fi produse noi, de
înaltă calitate, al căror preţ de valorificare preconizat va fi cu cel puţin 50 Euro/t peste preţul
mediu actual al produselor livrate de secţia TOT 3, rezultând în consecinţă economii
substanţiale.

Economii la manoperă
În prezent instalaţia nr. XII cu 18 + 18 fire (linia nr. 1 + linia nr. 2) din TOT 3 este
deservită de 6 oameni pe schimb iar la o producţie de 326 + 580 = 906 kg/h rezultă o
manoperă de: 6 : 0,906 = 6,6225 h /t respectiv: 6,6225 h/t x 25.394,27 lei/h = 168.174 lei/t.
 în varianta A, B1 şi B2 după îmbunătăţiri şi modernizări la instalaţia nr. XII - TOT 3 la
linia nr. 1 cu 18 fire şi linia nr. 2 cu 18 fire cu o capacitate de producţie conf. tabel 7 de -
638 + 580 = 1218 kg/h (7060 t/an) şi anume:
- Sârmă cablu aluminiu (linie nr. 1 cu 18 fire): 638 kg/h - 3.700 t/an
- Sârmă moale zincată lucios conf. ASTMA A 641: 580 kg/h - 3.360 t/an
Păstrând acelaşi număr de 6 persoane la deservirea instalaţiei când productivitatea
instalaţiei este de 1218 kg/h (7060 t/an) rezultă o manoperă de 6 : 1,218= 4,93 h/ t şi respectiv
4,93 x 25.394,27 = 125.095 lei/t, deci o economie de 168.174 - 125.095 = 43.079 lei/t
(~ 1,15 Euro/tonă)
Pentru producţia anuală rezultă o economie de manoperă totală de:
7060 x 1,15 = 8.119 Euro/an

20
 în varianta C cu noua instalaţie de recoacere - zincare cu 24 fire a cărei capacitate de
producţie conf. tabel 7 este de 2830 kg/h (16.414 t/an) pentru sârmă cablu aluminiu .
Păstrând acelaşi număr de 6 persoane la deservirea noii instalaţii pentru varianta C,
când producţia este de 2830 kg/h rezultă o manoperă de 2,12 h/t şi respectiv 53.835,8 lei/t,
deci o economie de 113.512,2 lei/t (~ 3,027 Euro/tonă)
Pentru producţia anuală rezultă o economie de manoperă totală de:
16.414 x 3,027 = 49.685 Euro/an
Economii rezultate prin valorificarea pe pieţele externe a unor produse noi de calitate
superioară, la un preţ adecvat acestora. În prezent preţul plan mediu pentru produsele
exportate din TOT 3 este de 427 Euro/t (16.000.000 lei/t) , iar preţurile de piaţă ale noilor
produse ce vor fi promovate sunt între 475 - 500 Euro/t, funcţie de dimensiune şi alte
caracteristici. Rezultă un efect economic de minim:
475 Euro/t - 427 Euro/t = 48 Euro/t , care raportat pentru variantele analizate înseamnă:
 Varianta A: 48 Euro/t x 3700 t/an = 177.600 Euro/an
 Varianta B1, B2: 48 Euro/t x 3700 t/an = 177.600 Euro/an
 Varianta C: 48 Euro/t x 16.414 t/an = 787.872 Euro/an

Consumurile cu materialele tehnologice utilizate suplimentar pentru variantele de


ştergere prezentate mai sus (cu pietriş şi gaz, varianta A; dinamică cu azot, var. B1, B2 şi C)
sunt prezentate în continuare:
 Varianta A:
- pentru ştergerea cu pietriş şi gaz se consumă suplimentar conform fax Hi Draw
nr.TT/pb/PE2511 din 17.04.2003:
- CH4 = 1 Nm3/h pentru fiecare cutie cu 6 fire (3 x 6 = 18 fire)
- H2S = 0,02 Nm3/h pentru fiecare cutie cu 6 fire
- pietriş = 1,5 kg/t sârmă
ceea ce raportat la producţia anuală estimată, reprezintă:
● consumul anual de CH4:
3 cutii x 1 Nm3/h/cutie ×5800 h/an = 17.400 Nm3 /an
17.400 Nm3 /an x 0,083 USD/Nm3 = 1.444 USD/an
1.444 USD/an : 1,15 Euro/USD = 1.255 Euro/an
Pentru producţia anuală de sârmă cablu aluminiu de 3700t, rezultă costul suplimentar datorat
consumului de CH4 la ştergere.
1255 Euro/an : 3700 t/an = 0,339 Euro/t

● consumul anual de H2S:


3 cutii x 0,02 Nm3/h/cutie×5800 h/an = 348 Nm3 /an
348 Nm3 /an x 283.000 lei/Nm3= 98.484.000 lei/an
98.484.000 lei/an: 37.500 lei/Euro = 2.626 Euro/an
2.626 Euro/an : 3700 t/an = 0,709 Euro/t

● consumul anual de pietriş:


1,5 kg/t x 0,638 t/h×5800 h/an = 5551 kg pietriş/an
5551 kg pietriş/an x 0,89 USD/kg = 4941 USD/an
21
4941 USD/an : 1,15 Euro/USD = 4.300 Euro/an
4300 Euro/an : 3700 t/an = 1,16 Euro/t

Total costuri suplimentare cu materialele tehnologice pentru o tonă de sârmă cablu aluminiu:

0,339 + 0,709 + 1,16 = 2,2 Euro/t


 Variantele B1, B2
- pentru ştergerea cu N2, conform ofertei FIB 530.815/26.11.2001, pentru D x V = 50;
Ø 2,5 mm; QN2 = 2,17 Nm3/h/fir => pentru 18 fire QN2 = 18 x 2,17 Nm3/h=39 Nm3/h/18 fire
39 Nm3/h : 0,638 t/h = 61,12 Nm3/t
61,12 Nm3/t x 0,17 USD/Nm3 = 10,39 USD/t
10,39 USD/t : 1,15Euro/USD = 9,03 Euro/t
9,03 Euro/t x 3700 t/an=33.411 Euro/an
 Varianta C
2,17 Nm3/h şi fir x 24 fire = 52,08 Nm3/h
52,08 Nm3/h : 2,83 t/h =18,4 Nm3/t
18,4 Nm3/t x 0,17 USD/Nm3 = 3,13 USD/t
3,13 USD/t : 1,15Euro/USD = 2,72 Euro/t
2,72 Euro/t x 16.414 t/an=44.646 Euro/an

Valoarea economiei rezultate din cantităţile de zinc economisite pentru variantele


analizate este :
 Varianta A:
67,71 t/an x 985 USD/t = 66.694 USD/an
66.694 USD/an : 1,15 Euro/USD = 57.995 Euro/an
57.995 Euro/an : 3700 t/an = 15,67 Euro/t

 Varianta B1 şi B2:
109,89 t/an x 985 USD/t = 108.241,6 USD/an
108.241,6 USD/an : 1,15 Euro/USD = 94.123 Euro/an
94.123 Euro/an : 3700 t/an = 25,44 Euro/t
 Varianta C:
487,495 t/an x 985 USD/t = 480.182,6 USD/an
480.182,6 USD/an : 1,15 Euro/USD = 417.550 Euro/an
417.550 Euro/an : 16.414 t/an = 25,44 Euro/t

Profitul brut rezultat din însumarea elementelor de cost unitare pentru cele trei
variante, determinate mai sus este următorul:
 Varianta A
- 1.255 Euro/an - CH4
- 2.626 Euro/an - H2 S
+57.995 Euro/an - zinc
- 4.300 Euro/an - pietriş
+177.600 Euro/an - preţ
22
+8.119 Euro/an - manoperă
TOTAL: + 235.533 Euro/an

 Varianta B1, B2
+94.123 Euro/an - zinc
- 33.411 Euro/an - N2
+177.600 Euro/an - preţ
+8.119 Euro/an - manoperă
TOTAL: + 246.431 Euro/an

 Varianta C
+787.872 Euro/an - preţ
+417.550 Euro/an - zinc
- 44.646 Euro/an - N2
+49.685 Euro/an - manoperă
TOTAL: +1.210.461 Euro/an

Durata de recuperare a investiţiei

Varianta A :
- valoarea investiţiei:Vi = 205.000 Euro
- profitul brut anual: Pb=235.533 Euro/an
- profitul net anual minim: Pn min= Pb75 %= 235.5330,75 =176.650 Euro/an
- durata de recuperare a investiţiei prin profitul net: Dr=Vi/Pn min=205.000/176.650 = 1,16 ani

Varianta B1, B2 :
- valoarea investiţiei:Vi = 450.500 Euro
- profitul brut anual: Pb=246.431 Euro/an
- profitul net anual minim: Pn min= Pb75 %= 246.4310,75 =184.823 Euro/an
- durata de recuperare a investiţiei prin profitul net: Dr=Vi/Pn min=450.500/184.823 = 2,43 ani

Varianta C :
- valoarea investiţiei:Vi = 1.900.000 Euro
- profitul brut anual: Pb=1.210.461 Euro/an
- profitul net anual minim: Pn min= Pb75 %= 1.210.461 0,75 =907.846 Euro/an
- durata de recuperare a investiţiei prin profitul net: Dr=Vi/Pn min=1.900.000/907.846 = 2,09
ani

CONCLUZII
Având în vedere durata de recuperare a investiţiei de 2,09 ani, precum şi avantajele
tehnologice, de calitate şi de productivitate oferite de un utilaj nou - Varianta C - comisia de
elaborare a prezentei Fişe, propune ca modalitatea de rezolvare a obiectivului din cap. I a
prezentei Fişe să fie prin achiziţionarea unei Linii noi de fabricaţie conform variantei C
prezentate.
23
COMISIE PE OBIECTIV

Ing. Bălgărădean Mihai


Ing. Fanea Voicu
Ing. Tintelecan Marius
Ing. Gheorghe Virgiliu
Ing. Chirilă Gh. Liviu
Ing. Rădulescu Eugeniu
Ing. Moţoc Grigore

Ing. Cuc Gavrilă


Ing. Boyte Daniel
Ing. Cuş Nicolae
Ing. Vesa Nicolae
Ing. Giurgiu Traian
Ing. Oltean Sorin
Ing. Popa Mircea

24