Sunteți pe pagina 1din 11

APROBAT AVIZAT

Director Producţie Director Concepţie-Dezvoltare


ing. Goia Valer ing. Giurgiu Ilie

Director Tehnologie-Calitate
ing. Fetiţa Mihai

FIŞĂ TEHNICĂ NR. II. B. 1.3

I.DENUMIRE OBIECTIV
Reabilitarea liniei de fabricaţie toron stabilizat cu relaxare joasă
Ø1/4" - Ø 7/10" existentă la secţia TOT 3.

II. SITUAŢIA ACTUALĂ A OBIECTIVULUI

În prezent în secţia TOT 3 există instalaţia de stabilizare tip ARK 20, fabricaţie
Krupp, pusă în funcţiune în anul 1978.
Schema cinematică aferentă este ARK 20 - K.S / A şi este anexată prezentei.
Componenţa instalaţiei este:
1. Derulator de pe bobină de 10 to
2. Tamburul de tragere nr. 1
3. Tamburul de tragere nr. 2
4. Două bucăţi bobinatoare hidraulice
5. Cuptorul de încălzire
6. Răcitor cu apă
7. Cuplaj tensometric
8. Bobinator (improvizat)
În prezent cele două bobinatoare cu acţionare hidraulică au fost înlocuite la TOT 3 -
ISCT, cu un bobinator (impropriu) acţionat cu motor electric de c.a., reglarea turaţiei
bobinatorului se face prin intermediul unui variator cu lanţ. Bobinatoarele cu acţionare
hidraulică sunt utilizate în prezent pentru a prelua porţiuni de toron nestabilizat.
 Întinderea toronului între Derulator şi Tamburul de tragere nr. 1 se face prin
intermediul unei frâne mecanice cu acţionare pneumatică, proprie derulatorului. Ridicarea
şi coborârea bobinei de 10 to se face prin intermediul a câte unui motoreductor şi şurub -
piuliţă.
De asemenea, prinderea bobinei între chirnerele derulatorului se face prin
intermediul unui motoreductor şi şurub - piuliţă. Transferul bobinei de 10 to de la
înfăşurătorul Instalaţiei de toronare până la derulatorul instalaţiei de stabilizare Krupp nu
este soluţionată.

 Tamburul de tragere nr. 1este acţionat de către motorul de 72 Kw c.c. /1500 min -1
prin intermediul unei transmisii cu curea cu raportul de 216/355, a unei transmisii cu roţi
1 1
dinţate 68/68, a unui reductor cu roţi dinţate conice şi cilindrice cu i = x 4,066
şi prin
2
intermediul transmisiei finale cu pinion şi roată dinţată care cuplează cu dantura interioară
a Tamburului de tragere nr. 1 şi care are i = 15/110

07.06.18 1
 Tamburul de tragere nr. 2 este acţionat tot de către motorul de 72 Kw c.c. prin
intermediul transmisiei cu curea 216/355, a transmisiei cu roţi dinţate cilindrice i = 90/90,
1
a transmisiei planetare cu i = 1/40, a reductorului cu roţi dinţate cilindrice cu i = x
2
1
4,066
şi prin intermediul transmisiei finale cu pinion şi roată dinţată care cuplează cu
dantura interioară a Tamburului de tragere nr. 2 şi care are i = 15/110.
Transmisia planetară cu i = 1/40 şi transmisia cu roţi dinţate cilindrice i = 90/90
formează reductorul diferenţial prin care, cu ajutorul motorului electric de 37 Kw
c.c./2800 min -1 se imprimă Tamburului de tragere nr. 2 o turaţie diferită (superioară) faţă
de turaţia Tamburului de tragere nr. 1, determinând prin aceasta întinderea toronului între
cei doi tamburi.
 Odată cu întinderea toronului între Tamburul de tragere nr. 1 şi Tamburul de
tragere nr. 2, se produce şi încălzirea lui în Cuptorul cu inducţie (poz. 5) şi răcirea în
Răcitor (poz. 6), determinând prin aceasta stabilizarea cu relaxare joasă a toronului.
Întinderea toronului între cei doi tamburi este reglabilă prin schimbarea turaţiei
motorului de 37 Kw c.c., prin aceasta reglându-se forţa de întindere a toronului deci gradul
de relaxare joasă. Întinderea toronului este măsurată prin cuplajul tensometric (poz. 7) .
 În funcţie de dimensiunea toronului diferă forţa de întindere între cei doi tamburi,
în consecinţă trebuie să difere întinderea toronului între Derulator şi Tamburul de tragere
nr. 1 precum şi între Tamburul de tragere nr. 2 şi Bobinator în vederea asigurării aderenţei
toronului pe jenţile lise ale celor doi tamburi. Din aceleaşi motive diferă şi numărul de
spire de toron înfăşurate pe cei doi tamburi.
Caracteristicile utilajului conform cărţii maşinii sunt:
- Domeniul de diametre toron: Ø 1/4 " ÷ Ø 7/10 "
- Viteză maximă = 120 m/min
- Dimensiuni bobină derulator: Øe = 2240 mm
- Capacitate bobină derulator: 10 to
- Forţă maximă în toron între Derulator şi Tamburul nr. 1: 100 KN
- Forţă maximă în toron între Tamburul nr. 1 şi Tamburul nr. 2 : 200 KN(forţa
maximă de stabilizare)
- Alungire toron: c.a. 5% - reglabil
Prin adoptarea Bobinatorului cu acţionare prin motor electric de c.a., reglajul
turaţiei bobinei se face prin variator cu lanţ. Pasul etalării toronului se reglează tot cu un
variator cu lanţ.

III. ANALIZA CRITICĂ A DEFICIENŢELOR

1. Între Derulator şi Tamburul nr. 1 forţa de întindere din toron nu este reglabilă
funcţie de schimbarea diametrului colacului toronului în derulare. Acest fapt
determină o contratragere variabilă în creştere în timpul funcţionării, ceea ce
determină creşterea încărcării motoarelor de 72 Kw şi 37 Kw şi inclusiv
schimbarea forţei de stabilizare.

2. Între Derulator şi Tamburul nr. 1 forţa de întindere nu este măsurată. Este o


deficienţă de concepţie deci de dotare / utilaj.

07.06.18 2
3. Măsurarea forţei de întindere din toron între Tamburul nr. 1 şi Tamburul nr. 2,
deci a forţei de stabilizare, se face pe o cale foarte indirectă, prin cuplajul
tensometric (poz. 7) motiv pentru care suferă precizia măsurătorii. Cuplajul
tensometric este un element sensibil; la defectarea lui se opreşte toată instalaţia
de stabilizare.
4. Tensiunea din toron între Tamburul nr. 2 şi Bobinator (poz. 8) se reglează prin
variatorul cu lanţ şi servomotorul aferent. Comanda servomotorului se face prin
buton. Testarea tensiunii în fir este relativă şi se face manual de către operatorul
instalaţiei. În aceste condiţii nu se poate conta pe o tensiune în fir constantă şi
corectă ca mărime.
Pentru a evita alunecarea toronului pe Tamburul de tragere nr. 2 avem nevoie de o
anumită valoare a forţei în toron, dintre Tamburul nr. 2 şi Bobinator, iar pentru a efectua o
etalare uşoară şi precisă spiră lângă spiră avem nevoie de altă valoare a forţei în toron între
tamburul 2 şi bobinator.
Pentru a menţine totuşi o tensiune constantă în timp, este necesar ca operatorul să
fie foarte atent şi manual să verifice des tensiunea din fir, pentru a face corectura de
rigoare.
Derularea toronului la utilizator se face din interiorul colacului, ceea ce presupune
bobinarea toronului finit spiră lângă spiră în bobina colac.

5. Răcirea cu apă a toronului nu este reglabilă astfel încât să fie posibilă reglarea
temperaturii acestuia în funcţie de temperatura mediului ambiant pentru a evita
oxidarea toronului
6. Lipsa unui sistem de control al forţei de tensionare între derulator şi tamburul nr.
1 respectiv între tamburul nr. 2 şi bobinatorul spiră lângă spiră, produce greutate
în realizarea bobinării corecte spiră lângă spiră a toronului.
7. Sistemul de înregistrare şi monitorizare a parametrilor de proces :
- Forţa de stabilizare F [daN]
- Viteza de lucru V [m/min]
- Temperatura T [oC]
nu mai este funcţională. Acest dezavantaj major face imposibilă certificarea la clienţi a
produsului TBP cu RJ
8. Instalaţia nu poate lucra în regim automat.
9. Lipsa unui detector de sudură face imposibilă fabricarea unui toron conform
normelor internaţionale de produs, adică toron fără sudură.

IV; V. OBIECTIVUL PROPUS; MODALITĂŢI DE REZOLVARE

Obiectivul propus este obţinerea TBP cu RJ în conformitate cu normele


internaţionale de produs (BS5896 şi ASTMA 416) astfel încât să fie posibilă pătrunderea
cu produsul final TBP cu RJ pe pieţele externe.
În vederea realizării acestui deziderat s-au contactat firmele producătoare GCR,
MFL şi Hi - Draw. De la aceste firme s-au obţinut oferte preliminare, urmând ca ofertele să
fie finalizate tehnic şi comercial. Soluţia reabilitării va fi:
1. Instalaţia de stabilizare propriu-zisă - constând din utilajele: Derulator şi componentele
de utilaj dintre Tamburul de tragere nr. 1 şi Tamburul de tragere nr. 2, motoarele de 72 Kw
şi 37 Kw, reductoarele cilindrice, arborele de transmisie, reductorul planetar, reductoarele
07.06.18 3
conico-cilindrice, tamburii de tragere - va fi refolosită şi reparată capital de ISCT. Cuplajul
tensometric va fi folosit numai pe post de cuplaj de transmisie. Motoarele de 72 Kw şi 37
Kw de c.c. se vor schimba cu motoare cu puteri similare dar de c.a. alimentate cu
convertizoare de frecvenţă.
ISCT va efectua o reparaţie capitală de calitate, conform ACT DE
CONSTATARE nr. CD/18/27.02.2003 la utilajul refolosit.
2. Măsurarea tensiunii în fir între cei doi tamburi, se va efectua printr-un sistem nou de 3
role şi doză tensometrică, amplasat după Tamburul de tragere nr. 1. Va fi subansamblu
nou livrat de furnizor.
3. Cuptorul de încălzire mobil va fi un subansamblu nou livrat de furnizor echipat
complet.
4. Răcitorul va fi un subansamblu nou , cu controlul şi reglarea automată a temperaturii
toronului la ieşirea din răcitor.
5. Derulatorul existent se va dota cu un motoreductor nou de antrenare a bobinei de 10 to,
pentru reglarea automată şi menţinerea constantă a forţei de întindere a toronului între
Derulator şi Tamburul de tragere.
6. Între Derulator şi Tamburul de tragere nr. 1 se montează un detector nou de sudură. La
maşina de cablat, SRN 6 x 800 sudurile efectuate pe fire individuale din toronul cablat
vor fi marcate prin vopsire. Detectorul de sudură va comanda reducerea forţei de
întindere şi temperaturii de încălzire a toronului între Tamburul nr. 1 şi Tamburul nr. 2
în timpul trecerii sudurii prin cuptorul de încălzire.
7. După Tamburul de tragere nr. 2 se montează două Bobinatoare mari, noi, independente
de 10 to, pentru preluarea întregii cantităţi de toron de pe bobina de 10 to a
Derulatorului. Tensiunea constantă în fir între Tamburul nr. 2 şi cele două bobinatoare
se realizează printr-un sistem de sincronizare cu " rolă dansatoare ".
Cele două bobinatoare de 10 to lucrează alternativ în regim de bobinator /
derulator şi sunt prevăzute cu mecanism de translaţie pe şine. Antrenarea pentru translaţie
se face prin motoreductor de c.a.
8. Utilajul de rebobinare toron în bobine colac cu greutatea max. 5000 kg. va fi cu etalare
spiră lângă spiră precisă. Reglarea tensiunii constante în fir între derulatorul de 10 to şi
bobinatorul spiră lângă spiră se face prin intermediul unui sistem de sincronizare cu "
rolă dansatoare ".
9. Acţionarea electrică nouă completă a întregii instalaţii de stabilizare (utilaj refolosit şi
utilaj nou) va fi livrată de furnizor şi va fi în c.a. cu reglaj de frecvenţă. Cuptorul de
încălzire va fi dotat cu convertizor static de medie frecvenţă de 400 Kw
10. Instalaţia de stabilizare va lucra în regim automat şi la suduri, pentru reglarea
automată a celor trei parametrii principali ai procesului tehnologic: F [daN]; V
[m/min]; T [oC], cu scopul reducerii la minim a toronului rebutat în caz de sudură.
Automatizarea complet nouă va fi realizată pentru toată instalaţia de stabilizare
(utilaj refolosit şi utilaj nou) şi va fi condusă de un calculator de proces nou livrat de
furnizor cu soft-ul aferent.
Monitorul calculatorului va fi amplasat pe pupitrul de comandă şi va monitoriza toţi
parametrii tehnologici de lucru, consumurile energetice, defecţiunile, producţia etc.
Forţa de stabilizare F [daN]; viteza de lucru V [m/min] şi temperatura toronului la
ieşirea din cuptorul de încălzire T [oC] vor fi înregistrate pe bandă de hârtie şi CD. Prin
dotările şi automatizările preconizate se va obţine TBP cu relaxare joasă conform normelor
internaţionale de produs, cu condiţia asigurării unui material bun, omogen şi fără defecte.
07.06.18 4
11.Garanţii: în condiţiile în care ISCT face o reparaţie capitală de calitate utilajului
refolosit şi o va garanta, furnizorul îşi asumă responsabilitatea funcţionării întregii
instalaţii în ansamblu: partea mecanică, partea electrică şi automatizările aferente.
12.Furnizorul va livra şi un cap de postformare nou la maşina de cablat existentă în secţia
TOT 3. (tip SRN 6 X 800)
13.ISCT împreună cu furnizorul, va soluţiona transferul bobinei de 10 to de la maşina de
cablat la Derulatorul Instalaţiei de stabilizare toron, lucru foarte deficitar până în
prezent.
Productivitatea instalaţiei reabilitate de stabilizare toron cu RJ tip Krupp ARK -
20 va trebui să fie cea iniţială (la pornirea instalaţiei originale) minus 15 %, ţinând cont de
anumite uzuri şi oboseli ale componentelor refolosite.
Din traducere carte maşină:
Ø 1/2"; V = 90 m/min;→ Pt = 2,4 t/h , pentru η1 = 0,60 - randament de productivitate
Pe considerent de utilaj folosit şi reabilitat se adoptă un randament η2 = 0,85
=> Pp = 2,4 t/h x 0,85 = 2,04 t/h ; →Pt /an = 2,04 to/h x 5800 h/an = 11832 t/an
Performanţele vor fi deci:

Producţia practică orară Ph Producţia anuală Pa


Diametru [to/h] [to/an]
Viteza de
Utilaj
Toron producţie Utilaj nou reabilitat Teoretică
Practică
[mm] [Ţoli] [m/min] (η * = 0,60) η xη **= (η1 = 0,6) (η1xη2 =
1 1 2
0,6 x 0,85)
0,6x 0,85
3x3 6,5 120 0,71 0,6 4118 3500
7 x 2,11 6,35 1/4
7x3 9,53 3/8 120 1,65 1,40 9570 8135
7 x 4,25 12,7 1/2 90 2,4 2,04 13920 11832
7x5 15,2 6/10 60 2,25 1,91 13050 11078

*η1 = 0,6 - ştrangulări de producţie dictată de procesul tehnologic propriu instalaţiei de


stabilizare: alimentare cu bobină de 10 to, reduceri de viteze la suduri, la înlocuirea
bobinelor etc.
** η2 = 0,85 utilajul având o vechime de peste 20 de ani nu se mai poate conta pe
performanţe iniţiale.

VI. ETAPELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI


Etapa 1:
a) Reabilitarea instalaţiei de stabilizare toron tip Krupp ARK 20 se impune a fi
realizată întrucât utilajul de bază este într-o stare tehnică care permite refolosirea
lui, cu condiţia unei RK de calitate. Utilajul reabilitat va cuprinde şi dotările
auxiliare precum: maşină de sudat toron cap la cap, răsturnător de bobine, signode pt.
legat, maşină de încercat la relaxare joasă.
Layout-ul Instalaţiei de stabilizare toron reabilitată este. FG 22035 (completat cu
sincronozator între Tamburul nr. 2 şi cele două Bobinatoare)
Instalaţia de stabilizare ARK 20 - reabilitată fiind mai lungă decât cea originală,
efectul acestei situaţii asupra utilajelor învecinate în secţia TOT 3 este reprezentat în
desenul de amplasament nr. 32 A - 66
07.06.18 5
b)Reabilitarea instalaţiei de stabilizare toron impune în mod obligatoriu şi
reabilitarea maşinii de trefilat existente Arboga/7 (sistem de răcire cu apă deficitar,
tobe fisurate, parte electrică defectă etc.) pt. a asigura sârma trefilată necesară
cablării
c) Reabilitarea maşinii de cablat existente tip SRN 6 x 800, SRN 6 x 500 (2 buc) şi
cuptor de patentare prin imersiune nr. 1 din TOT 2.
d)De asemenea, prelungirea instalaţiei de stabilizare impune anumite lucrări de CM
de dezafectări şi reamplasări ale utilajelor învecinate.
Etapa 1 se poate finaliza în condiţiile existenţei colacilor de sârmă laminată
Ø 6 ÷ ø 12 mm de bună calitate în colaci dec 550 kg, bobinele de Ø 800 mm din maşina de
cablat fiind de capacitate max. 550 kg.
După finalizarea lucrărilor necesare punerii în funcţiune pentru această etapă
capacitatea de producţie a Liniei de fabricaţie TBP reabilitată din secţia TOT 3 va fi de
8000 t/an.
Producţia de 8.000 t/h, la 5.800 h, este compusă din :
-3.500 t/an TBP 1/2" ÷TBP 6/10" - prod. tref.pe Arboga/7 cablare pe SRN
-3.000 t/an TBP 5/16" ÷ TBP 3/8"- prod.tref.pe USZSA 2500/7 6 x 800
-1.500 t/an TBP 1/4" şi liţă 3 x 3 (6,5 m)-prod.tref.pe UDZSA 2500/6 şi cablare pe
SRN 6 x 500 - 2 buc.

Fazele necesare de parcurs pt. finalizarea etapei 1 sunt:


1. Emitere Cerere de Ofertă tehnică finală
Răspunde: Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Tehnologie Calitate
Direcţia Producţie
Termen: *
2. Finalizarea Ofertelor tehnice prin contrasemnarea şi selecţia lor
Răspunde:Direcţia-Concepţie Dezvoltare
Direcţia Tehnologie Calitate
Direcţia Producţie
Termen: *
3. Cerere de Ofertă comercială
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
4. Selecţie Ofertant
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *

5. Elaborare studiu de fezabilitate întocmit de IPROLAM


07.06.18 6
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
6. Încheiere Contract comercial
Răspunde: Direcţia Comercială
Direcţia Economică
Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *

7. Procurare utilaj, lucrări construcţii şi montaj utilaj, probe tehnologice, recepţie finală
utilaj
Răspunde: Direcţia Concepţie Dezvoltare
Direcţia Mecano-Energetică
Direcţia Producţie
Direcţia Tehnologie Calitate
Termen: *
* Termenele se vor stabili după avizarea demarării investiţiei

Etapa 2:
În situaţia în care prin Etapa 1 se obţine TBP cu RJ, conform normelor
internaţionale de produs, capabil să pătrundă pe pieţele interne şi externe şi solicitările de
TBP cu RJ depăşesc capacităţile de producţie ale Liniei de fabricaţie reabilitată, se va
impune achiziţia unei Linii noi de fabricaţie TBP cu RJ, compusă din:
a) Linie mixtă de cablare şi stabilizare toron Ø 1/4" ÷ Ø 7/10" - desen GCR FG
22031
b)Maşină de trefilat Ø 900/8 cu tastrole, răcire intensivă etc.
Această nouă Linie de fabricaţie va fi amplasată în Sectorul Detensionare,
Deschiderea E - F, secţia TOT 2, conform desen de amplasament nr. 13 A - 93.
Realizarea noii Linii de fabricaţie va fi oportună în condiţiile procesării sârmei
laminate Stelmore în colaci de 2000 kg. În această situaţie bobinele din maşina de cablat
vor fi capabile să acumuleze 2000 kg sârmă. Maşina de trefilat va fi dotată cu bobinator
orizontal pentru bobine, cu capacitate de 2000 ÷ 5000 kg.

VII. COSTUL ESTIMAT AL LUCRĂRILOR

Etapa 1
1. Reabilitarea Instalaţiei de stabilizare ARK 20
a) Utilaj nou Preţ c.a. ≈ 500.000 Eur
b)Reparaţie capitală a utilajului refolosit Preţ c.a. ≈ 75.000 Eur
2. Dotări auxiliare
07.06.18 7
- Piese de schimb pt. doi ani
- Dispozitiv de legare "signode"
- Dispozitiv de răsturnare bobine
- Dispozitiv de tăiere toron
- Dispozitiv de sudat toron cap la cap
- Maşină de încercare la RJ
Preţ c.a. ≈ 200.000 Eur
3. Reabilitare maşină de trefilat Arboga/7
Preţ c.a. ≈ 75.000 Eur
4. Reabilitare maşină de cablat tip SRN 6 X 800 inclusiv dispozitiv de postformare nou şi
dispozitiv de transfer bobine de 10 to de la maşina de cablat la Instalaţia de stabilizare
ARK 20 reabilitată
Preţ c.a. ≈ 125.000 Eur
5. Lucrări de CM, reamplasări maşini de trefilat
Preţ c.a. ≈ 200.000 Eur
6. Diverse Preţ c.a. ≈ 20.000 Eur
Preţ total estimat. ≈1.195.000 Eur
Etapa 2

7. Instalaţie nouă mixtă de cablare + stabilizare


Preţ c.a. ≈ 1.300.000 Eur
8. Dotări auxiliare
- Piese de schimb pt. doi ani
- Dispozitiv de legare signode
- Dispozitiv de răsturnare bobine
- Dispozitiv de tăiere toron
- Dispozitiv de sudat toron cap la cap
- Maşină de încercare la RJ
Preţ c.a. ≈ 220.000 Eur
9. Maşină de trefilat nouă Ø 900/8
Preţ c.a. ≈ 800.000 Eur

10.Lucrări de CM
Preţ c.a. ≈ 300.000 Eur
11.Diverse Preţ c.a. ≈ 21.000 Eur

Preţ total estimat. ≈ 2.641.000 Eur

VIII. PROBLEME DE MEDIU


Problemele de mediu sunt tratate în Anexa 1(pagina 11).

IX. ANALIZA EFECTULUI SCONTAT AL INVESTIŢIEI

EFECTELE ECONOMICE ESTIMATE rezultate din reabilitarea Liniei Krupp:

a. Efectul economic prin factori de influenţă

07.06.18 8
1) Creşterea producţiei de TBP cu RN de la 3.000 t/an la 8.000 t/an, prin asimilarea noului
produs solicitat la export, TBP cu RJ, determină creşterea cifrei de afaceri: (8000 -
3000) t/an x 475 Euro/t = 2.375.000 Euro/an
2) Valorificarea superioară a noului produs TBP cu RJ la un preţ de 475 Euro/t, faţă de
preţul actual de 445 Euro/t a TBP cu RN:

8.000 (475 - 445) = 240.000 Euro/an


3) Reducerea numărului de muncitori de la 3 în varianta existentă (Krupp) la 2 în varianta
modernizată (reducere nesemnificativă)
4) Reducerea consumului de metal de la 1090 Kg/t la 1075 Kg/t, rezultând o diminuare a
costurilor materiale şi de producţie:

8000 t/an (1090 - 1075) Kg/t x 266 Euro/t x 10-3 = 32.000 Euro/an
Total 2 + 4 = (240.000 + 32.000) Euro/an = 272.000 Euro/an

b. Sinteză efect economic

Nr. Valoare
Indicatorul U/M
crt. estimată
1 Capacitate de producţie estimată Q t/an 8.000
EUR/ton
2 Preţ unitar P 475
ă
3 Valoarea producţiei estimate Vp = Q x P EUR/an 3.800.000
Pb
Rata minimă estimată a rentabilităţii R= . 100
4 Vp % 7,15*
%
5 Profit brut Pb = Vp x R EUR/an 272.000
6 Profit net minim Pnmin = Pb x 75 % EUR/an 204.000
7 Valoarea estimată a investiţiei Vi EUR 1.195.000
Durata de recuperare a investiţiei prin profitul net
8 Vi ani 5,85*
Dr =
Pnmin
*Capacitatea de producţie reală a Instalaţiei de stabilizare toron reabilitată este de cca.
12.000 t/an , la cablu de Ø1/2", conform pag. 5. Strangularea fluxului tehnologic d.p.d.v.
al productivităţii muncii este la maşina de cablat SRN 6x800, în condiţiile păstrării
dotărilor existente. În situaţia în care se va reuşi pătrunderea pe pieţele internaţionale cu
TBP cu RJ obţinut pe instalaţia de stabilizare reabilitată şi va fi solicitată o producţie
mai mare de 6.500 t/an, se va procura o maşină de cablat nouă, tip CLR 1220/6 care se
va monta în linie cu Instalaţia de stabilizare toron reabilitată, formând o linie mixtă de
cablare - stabilizare la o producţie anuală minimă de 12.000 t/an. Deci această investiţie
de reabilitare va avea posibilitatea de extindere.
Dacă cantitatea de TBP cu RJ solicitată pe piaţa internă şi internaţională va creşte (între
timp) peste 12.000 t/an se va realiza şi investiţia prevăzută în Etapa 2.

Prin realizarea investiţiei preconizate se va obţine:


1. Produs TBP cu RJ , Ø 1/4" ÷ Ø 7/10", conform normelor internaţionale de produs

07.06.18 9
2. Produsul TBP cu RJ va fi competitiv pt. cucerirea pieţelor mondiale, cu condiţia ca
sârma să fie Stelmore în colaci de 2000 kg.
3. În România nu este alt producător de TBP cu RJ astfel că se impune cu prioritate
această investiţie
În consecinţă prezenta investiţie este strategică şi se tratează ca atare.

COMISIE PE OBIECTIV Nr. II/1.3

ing. Böyte Daniel


ing. Cuc Gavrilă
ec. Cuş Nicolae
ing. Bălgărădean Mihai
ing. Săveanu Sorin
ing. Giurgiu Traian
ing. Moţoc Grigore
ing. Georgescu Teodor
ing. Olteanu Sorin
ing. Duca Traian
ing. Gheorghe Virgiliu
ing. Chirilă Liviu

07.06.18 10
ANEXA nr. 1

Echipamentele care intră în dotarea liniei de fabricaţie respectă legislaţia de


mediu în vigoare.
Instalaţia de fabricare toron tip KRUPP ARK 20 reabilitată face parte
integrantă din linia de fabricaţie toroane cu relaxare joasă, iar utilajele noi sau reabilitate
care intră în componenţa acesteia sunt ecologice şi nu au impact negativ asupra mediului,
respectând legislaţia de mediu.
Principalele probleme ecologice soluţionate prin reabilitarea "liniei de
fabricaţie toroane cu relaxare joasă", sunt :

a) Gestiunea resurselor necesare realizării noului produs care asigură


reducerea costurilor de fabricaţie prin :

- reducerea consumului specific de metal cu 15 kg/t ;


- reducerea consumului specific de energie electrică cu 5 kW/t ;

b) Impactul uman ce se va obţine după realizarea liniei de fabricaţie toroane


cu relaxare joasă constă din îmbunătăţirea condiţiilor de muncă prin
automatizarea unor operaţii, monitorizarea parametrilor de proces şi creşterea
productivităţii muncii.

07.06.18 11