Sunteți pe pagina 1din 21
CIMATELE TERREI (TIPURILE DE CLIMĂ)
CIMATELE
TERREI
(TIPURILE DE CLIMĂ)
Climatologia este ştiinŃa care se ocupă cu studiul climei, cu identificarea şi definirea tipurilor de
Climatologia
este
ştiinŃa
care
se
ocupă
cu
studiul
climei,
cu
identificarea şi definirea tipurilor de climă;
Clima nu este uniformă pe suprafaŃa terestră, datorită
actiunii combinate a factorilor genetici;
proprietatea elementelor climatice au un caracter zonal
zonalitatea climei este determinata de:
forma Pământului
înclinarea axei terestre
mişcarea de revoluŃie
factorii
substratului
(caracterul
suprafeŃei
terestre)
şi
dinamica atmosferică nuanŃează
şi
amplifică
foarte
mult
repartiŃia strict zonală a radiaŃiei solare.
tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale temperaturii aerului, vânturilor, precipitaŃiilor precum
tipurile de climă (sau climatele) redau caracteristici ale
temperaturii aerului, vânturilor, precipitaŃiilor precum şi a
altor elemente;
clima unor regiuni de pe Glob este descrisă prin termeni
generici, stabiliŃi după zonele unde aceste caracteritici se
pot observa cel mai bine;
din acest punct putem trasa mai multe zone climatice,
care sunt aşezate sub forma unor centuri în jurul
Ecuatorului, până la poli în fiecare dintre emisfere
zonele climatice respective pot fi diferenŃiate după aria
vânturilor dominante, după scara temperaturilor, după
scara precipitaŃiilor sau după răspândirea vegetaŃiei şi a
faunei.
ZONELE TERMICE ALE TERREI pe Glob există 3 mari zone termice: - 1. ZONA CALDĂ
ZONELE TERMICE ALE TERREI
pe Glob există 3 mari zone termice:
- 1. ZONA CALDĂ
- 2. ZONA TEMPERATĂ
- 3. ZONA RECE
1. ZONA CALDĂ este cuprinsă între 0°–30° latitudine nordică şi sudică se împarte la rândul
1. ZONA CALDĂ
este cuprinsă între 0°–30° latitudine nordică şi sudică
se împarte la rândul ei în mai multe climate:
climat ecuatorial, între 0°–5° latitudine N şi S
- ploi zilnice
- calme ecuatoriale
- un singur anotimp
c
limat
- este în mod egal încalzit de razele Soarelui;
N
su ecu
b
at rial într
o
,
e
5°–12° latit din
u
e
ş
i S
- are două anotimpuri (ploios – iarna şi secetos – vara)
- vanturi: alizeele iarna şi calmele ecuatoriale vara;
climat tropical umed, musonic (12°-30°)
- prezent în zona Oceanului Indian
- schimbarea anotimpurilor duce la ploi torentiale;
climat tropical uscat – (12°-30°)
- prezent în Deşertul Sahara, unde caldura foarte mare a
distrus
orice
formă de vegetaŃie, dând naştere la
deşerturi întinse.
2. ZONA TEMPERATĂ este cuprinsa între 30°–60° latitudine N şi S se împarte în mai
2. ZONA TEMPERATĂ
este cuprinsa între 30°–60° latitudine N şi S
se împarte în mai multe climate:
climat temperat oceanic între 40°-60° latitudine N şi S
- are patru anotimpuri blânde
- multe ploi
- predomină vânturile de vest;
climat temperat continental între 40°-60° latitudine N şi S
- patru anotimpuri
- veri foarte calde şi secetoase
- ierni friguroase cu multa zăpadă
climatul subtropical mediteraneean, 30°–40° latit. N şi S
- patru anotimpuri blânde
- veri secetoase şi calde
- ierni blânde, fără îngheŃ.
3. ZONA RECE este cuprinsă între 60°–90° latitudine N şi S se împarte la rândul
3. ZONA RECE
este cuprinsă între 60°–90° latitudine N şi S
se împarte la rândul ei in mai multe climate:
climat rece subpolar, între 60°–66° latitudine N şi S
- are patru anotimpuri răcoroase, vara racoroasă,
iarnă cu ger mare şi ninsoare abundentă
- cuprinde teritorii cu întinse păduri de conifere, (ex.
taigaua siberiană şi cea canadiană);
climatul polar, între 66°–90° latitudine N şi S
- două anotimpuri
- vara cu zile lungi, friguroasă, cu t° în jur de 5°C,
- când dezgheŃul aduce explozia rapidă a unei
vegetaŃii mici şi o multime de ŃânŃari, iarna lungă cu
ger mare şi aproape fără ninsoare.
- la nord de pădurile de conifere, dincolo de cercul
polar se întinde tundra.
-
factorii radiativi şi cei dinamici au determinat zonarea latitudinală a tipurilor de climă; factorii
factorii radiativi şi cei dinamici au determinat zonarea
latitudinală a tipurilor de climă;
factorii fizico-geografici au determinat distribuŃia regională
şi locală a zonelor de climă;
astfel, pe Glob pot fi distinse următoarele zone de climă:
1)CLIMA ECUATORIALĂ
2)CLIMA MUSONICĂ
3)CLIMA SUBECUATORIALĂ
4)CLIMA TROPICALĂ ARIDĂ
5)CLIMA SUBTROPICALĂ CU PLOI DE VARĂ
6)CLIMA MEDITERANEANĂ
7)CLIMA TEMPERAT OCEANICĂ
8)CLIMA TEMPERAT CONTINENTALĂ
9)CLIMA SUBPOLARĂ
10) CLIMA POLARĂ
11) CLIMA MONTANĂ
1. CLIMA ECUATORIALĂ: - între 0°-5° latitudine N şi S - regiuni caracteristice: - Bazinul
1. CLIMA ECUATORIALĂ:
- între 0°-5° latitudine N şi S
- regiuni caracteristice:
- Bazinul Amazonului
- Bazinul fluviului Congo (Zair)
- Arhipelagul Indonezian
- Golful Guineii
- Caracteristici
-t° = 25°-27° C, constantă
- pp: abundente, regulate, peste 3000 mm/an
- amplitudini termice anuale foarte mici
- vânturile lipsesc, dar apar curenŃii de aer
ascensionali numiŃi calme ecuatoriale
2. CLIMA MUSONICĂ - apare regional în S şi SE Asiei -regiuni caracteristice: - Peninsula
2. CLIMA MUSONICĂ
- apare regional în S şi SE Asiei
-regiuni caracteristice:
- Peninsula India
- Peninsula Indochina
Caracteristici:
- t° = 20°-25°C
- pp: sezoniere – abundente în sezonul ploios
(când musonul bate dinspre Oc. Indian spre Asia) şi reduse – în
sezonul secetos (când musonul bate invers)
- aici se află polul precipitaŃiilor de pe Glob –
Cherapundji, provincia Assam din India - 12 000 mm/an;
- amplitudini termice anuale foarte mici ≈ 5°C
- vânturile sunt musonii, cu circulaŃie sezonieră.
3. CLIMA SUBECUATORIALĂ - cuprinsă între 5°-12° (15°) latitudine N şi S - regiunile caracteristice:
3. CLIMA SUBECUATORIALĂ
- cuprinsă între 5°-12° (15°) latitudine N şi S
- regiunile caracteristice:
- Africa
- N şi E Australiei
- America de Sud
Caracteristici
- t°= 20°-28°C
- pp: sezoniere - abundente în sezonul ploios-vara
(când se
face
resimŃită
influenŃa
calmelor
ecuatoriale) şi
extrem de reduse în sezonul secetos - iarna (când se face
resimŃită prezenŃa alizeelor, peste 4 luni pe an)
- amplitudini termice anuale reduse: 5°-7° C
- vânturi: alizeele şi calmele ecuatoriale
4. CLIMA TROPICALĂ ARIDĂ - între 12° (15°) - 30° (35°) latitudine N şi S
4. CLIMA TROPICALĂ ARIDĂ
- între 12° (15°) - 30° (35°) latitudine N şi S
- regiuni:
- deşerturile în apropierea tropicelor
- Africa: Sahara, Kalahari, Namib
- Asia: Rub al Khali, Nefud, Thar
- America de Sud: Atacama (cel mai arid deşert)
- America de Nord: Arizona, Pod. Mexican
- Australia: Victoria, Gibson, Mare Deşert de Nisip
- Caracteristici
- amplitudini termice diurne mari
- pp reduse sub 150 mm/an în zonele deşertice şi
150- 300 mm/an în zonele semideşertice
- vânturi: alizeele
- secete prelungite
5. CLIMA SUBTROPICALĂ CU PLOI DE VARĂ - între 30°-40° latitudine N şi S -
5. CLIMA SUBTROPICALĂ CU PLOI DE VARĂ
- între 30°-40° latitudine N şi S
- regiuni caracteristice:
- SE Chinei
- S Japoniei
- SE SUA
- E Australiei
- E Braziliei
- V Americii de N
- Caracteristici:
- un climat cald şi umed
- ploi abundente vara datorită maselor de aer umede
de pe oceane aduse de musoni şi alizee
- amplitudini termice anuale reduse 8°-10° C
- vânturi: alizeele, musonii, frecvent se înregistrează
uragane (taifunuri în Asia)
6. CLIMA MEDITERANEANĂ - între 30°-40° latitudine N şi S - regiuni: - Marea Mediteraneană
6. CLIMA MEDITERANEANĂ
- între 30°-40° latitudine N şi S
- regiuni: - Marea Mediteraneană
- centrul statului Chile
- California
- S Australiei
- Provincia Cap din Africa de Sud
- Caracteristici
- t°= 15°-17°C
- prezintă 4 anotimpuri, însă anotimpurile de
tranziŃie - primăvara, toamna - sunt foarte scurte
- verile sunt calde şi secetoase, iar iernile blânde
- amplitudini termice anuale reduse ≈10° C
- vânturi: alizeele vara şi vânturile de vest iarna
7. CLIMA TEMPERAT OCEANICĂ - între- 40°-60° latitudine N şi S - regiuni caracteristice: -
7. CLIMA TEMPERAT OCEANICĂ
- între- 40°-60° latitudine N şi S
- regiuni caracteristice:
- V Europei
- E Americi de Nord
- E Asiei
- America de Sud
- Caracteristici
- t°= 10°-12°C
- patru anotimpuri, bine diferenŃiate
- pp sunt bogate peste 1000 mm/an
- cad pe tot parcursul anului uniform
- amplitudinile termice anuale sunt
mai mari 10°-15° C
- vânturi: vânturile de vest
8. CLIMA TEMPERAT CONTINENTALĂ - între 40°-60° latitudine N şi S - regiuni: - E
8. CLIMA TEMPERAT CONTINENTALĂ
- între 40°-60° latitudine N şi S
- regiuni:
- E Europei
- Asia
- S Americii de Sud
- centrul Asiei
- deşerturi: Gobi, Kâzâl-Kum, Karakum,
- America de N - Nevada, Marelui Bazin
- Noua Zeelandă
- Caracteristici
- t°= 5°-10°C
- are patru anotimpuri, bine diferenŃiate
- pp sunt reduse 250-500 mm/an
- amplitudini termice anuale mari 15°-20°
- vânturi: vânturile de vest şi vânturi reci iarna
9. CLIMA SUBPOLARĂ - între 60°-70° latitudine N şi S - regiuni caracteristice: - N
9. CLIMA SUBPOLARĂ
- între 60°-70° latitudine N şi S
- regiuni caracteristice:
- N Europei
- N Americii de N
- N Asiei
- S Americii de S
- insulele din jurul Antarcticii
- Caracteristici
- t°= 0°-5°C
- are ierni lungi (9 luni) şi veri foarte scurte
- pp- sunt reduse mai ales solide
- amplitudini termice anuale mari
- vânturi: vânturile polare
10. CLIMA POLARĂ - între 70°-90° latitudine N şi S - regiuni caracteristice: - în
10. CLIMA POLARĂ
- între 70°-90° latitudine N şi S
- regiuni caracteristice:
- în jurul celor doi poli
- Caracteristici
- t°= sub 0°C
- bilanŃul radiativ negativ determină persistenŃa
stratului de zăpadă
- pp sunt foarte reduse
- vânturi: vânturile polare
11. CLIMA MONTANĂ
- este remarcată prin etajarea elementelor climatice în
funcŃie de altitudine.