Sunteți pe pagina 1din 2

Numele.......................................

Prenumele....................................

Lucrare semestrială scrisă la limba şi literatura română


Clasa a VI-a - Semestrul I

Se dă textul :
„Cu legănări abia simţite şi ritmice, încet-încet,
Pe pajiştea din faţa casei, caişii, zarzării şi prunii,
Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii,
Sunt gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet (…)

Ce e de spumă sus pe ramuri se face jos de catifea,


Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele .
Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numai-n dantele,
În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea .

Pe umbra scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt,


Şi-nvoalte mâneci horbotate se-ntind uşoare să salute
Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute,
Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân` la pământ . (…)

Aşa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri,


Despodobiţi de-atâtea graţii, ce le-mprumută luciul lunii,
Vor deveni ce-au fost de-a pururi : caişii, zarzării şi prunii,
Banalii pomi din faţa casei, ce-i ştiu de-atâtea primăveri .”
(Dimitrie Anghel – „Balul pomilor”)

Subiectul I (60 de puncte)


A. Înţelegerea textului
1. Precizează genul şi specia cărora le aparţine textul citat.(6p.)
2. Scrie două motive pentru care ai ales specia respectivă.(6p.)
3. Transcrie, din text, o imagine artistică adresată vizualului.(6p.)
4. Precizează elementele de versificaţie identificate în text (ritm, rimă, măsură).(6p.)
5. Transcrie, din text, două figuri de stil diferite . Numeşte-le.(6p.)
B. Limba română
6. Transcrie, din text, câte un cuvânt care să conţină diftong şi hiat. Subliniază-le şi
denumeşte-le.(6p.)
7. Precizează câte sunete au cuvintele : ritmice, dulci, orchestre.(6p.)
8. Numeşte mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: astfel,
zvârlite, dănţuitorii; (6p.)
9. Scrie două enunţuri cu omonimul par ; (6p.)
10. Transcrie, din text câte un verb la indicativ şi conjunctiv; (6p.)

Subiectul II (10 de puncte)


Realizează în 10-15 rânduri o descriere a unui peisaj de iarnă. Dă un titlu compunerii.

Subiectul I (20 de puncte)


Argumentează, în 15-20 de rânduri, faptul că opera literară „D-l Goe…” de
I.L.Caragiale este o schiţă. În realizarea compunerii vei avea în vedere :
- precizarea a două caracteristici ale schiţei, ca specie literară;
- argumentarea celor două caracteristici prin exemple din text;
- rezumatul operei;
- caracterizarea sumară a personajului principal; prezentarea celorlalte personaje.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10.
Timp de lucru – 90 de minute.

S-ar putea să vă placă și