Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE STIINTE ALE EDUCATIEI, STIINTE SOCIALE SI PSIHOLOGIE


Coordonator practica pedagogica: lector univ. dr. Ionescu Claudiu Eduard

FISA DE PREZENTA LA ACTIVITĂȚILE DE PRACTICA PEDAGOGICĂ PENTRU


INVATAMANTUL PRIMAR

Numele si prenumele studentului practicant……………………………………………………………………


Anul de studiu 2017-2018 - anul I Grupa…………………………..
Seful de grupa (numele si prenumele)……………………………………… telefon ………………..

Nr. Denumirea Clasa Intervalul Domeniul de Profesor Semnatura


Crt. institutiei unde se orar activitate/disciplina învățământ metodistului
efectueaza stagiul primar /
de practica Invățător
pedagogica metodist
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
FACULTATEA DE STIINTE ALE EDUCATIEI, STIINTE SOCIALE SI PSIHOLOGIE
Coordonator practica pedagogica: lector univ. dr. Ionescu Claudiu Eduard

FISA DE PREZENTA LA ACTIVITĂȚILE DE PRACTICA PEDAGOGICĂ PENTRU


INVATAMANTUL PRESCOLAR

Numele si prenumele studentului practicant……………………………………………………………………


Anul de studiu 2017-2018 - anul I Grupa…………………………..
Seful de grupa (numele si prenumele)……………………………………… telefon ………………..

Nr. Denumirea Grupa Intervalul Domeniul de Profesor Semnatura


Crt. institutiei unde se orar activitate/disciplina învățământ metodistului
efectueaza stagiul preșcolar/
de practica Educator
pedagogica metodist
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.