Sunteți pe pagina 1din 2

COMITETUL ȘTIINŢIFIC

Prof.univ.dr.ing. Sorin Roşca – Presedinte SChR,


INVITAŢIE Universitatea Politehnica din Bucureşti
Prof.univ.dr.ing. Gheorghiţa Jinescu – Vicepreşedinte
SChR, Universitatea Politehnica din Bucureşti
Societatea Universitatea Inspectoratul Avem deosebita plăcere de a vă invita
de Chimie “Valahia” din Şcolar Judeţean Prof.univ.dr. Luminiţa Vlădescu – Preşedinte Secţia 8 a
din România Târgoviște Dâmboviţa
să participaţi la a X-a ediție a Conferinței
SChR Educația în Chimie, Universitatea din Bucureşti
Naționale de Chimie - Învățământul
Conf.univ.dr. Călin Oros – Rector, Universitatea Valahia
Preuniversitar Științele exacte în cuvinte
din Târgovişte (UVT)
potrivite: interdisciplinaritate și excelență
Conf.univ.dr. Laura Monica Gorghiu – Prorector, UVT
în educație care va avea loc la Centrul
Prof.univ.dr.ing. Cristiana Rădulescu – Preşedinte Filiala
Internaţional de Conferinţe din cadrul
Târgovişte a SChR, UVT
UNIVERSITĂȚII VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE
Prof. Sorin Ion – Inspector Şcolar General -
CONFERINTA NAŢIONALĂ DE (UVT), în perioada 14 – 16 septembrie 2018.
Inspectoratul Scolar Judetean Damboviţa
Prof. Gabriela Dinu – Inspector specialitate Fizică –
CHIMIE Vă rugăm să confirmaţi participarea
Chimie, Inspectoratul Scolar Judetean Damboviţa
Prof.univ.dr. Radu Setnescu – UVT
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR până la data de 15 august 2018 la adresa:
Prof.univ.dr.ing. Lavinia Buruleanu – UVT
secretariat.cnc@icstm.ro
Conf.univ.dr. Claudia Stihi – UVT
Prof.univ.dr. Gabriel Gorghiu – UVT
Conf.univ.dr. Luminiţa Drăghicescu - UVT
EDIŢIA A X-A Informaţii suplimentare se pot obţine la
adresa: www.icstm.ro/CNC2018
COMITETUL DE ORGANIZARE
Științele exacte în cuvinte potrivite:
Prof.univ.dr.ing. Cristiana Rădulescu, preşedinte Filiala
interdisciplinaritate și excelența în SECŢIUNILE CONFERINŢEI Târgovişte a SChR, UVT
educație Prof. Gabriela Dinu – Inspector specialitate Fizică –
Chimie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa
 Chimia și protecția mediului Prof.univ.dr. Tanţa Setnescu – UVT
Conf.univ.dr. Crinela Dumitrescu – UVT
 Didactica predării științelor
Lector dr. Marius Bumbac – UVT
 Tehnologii informaționale utilizate în Prof.dr. Elena Manole – Liceul Tehnologic „Constantin
Brâncoveanu” Târgovişte
predarea științelor
Prof. Ileana Marin – Colegiul „Constantin Cantacuzino”,
 Științe aplicate în domeniul alimentar Târgovişte
CS.dr.ing. Dorin Dacian Leţ – ICSTM - UVT
CS.dr. Ioana Daniela Dulamă - ICSTM – UVT
CS.dr. Cristina Mihaela Nicolescu – ICSTM – UVT
CS. III dr. Anca Irina Gheboianu – ICSTM - UVT
CS.dr. Sofia Teodorescu - ICSTM –UVT
TÂRGOVIȘTE, CS.dr. Raluca Maria Ştirbescu - ICSTM –UVT
14-16 septembrie 2018 ACS.dr. Sorina Geanina Stănescu - ICSTM -UVT
ACS.drd. Ioan Alin Bucurică - ICSTM –UVT
ACS.drd. Radu Lucian Olteanu – ICSTM – UVT
Județean Dâmbo

PROGRAMUL TEHNIC

15 august 2018 - data limită pentru trimiterea titlului şi a


rezumatului lucrării în limba română cu specificarea
secţiunii conferinţei, la adresa: secretariat.cnc@icstm.ro FORMULAR DE ÎNSCRIERE
30 august 2018 – confirmarea acceptării rezumatelor Înscrierea se face prin completarea prezentului
formular şi trimiterea acestuia pe e-mail la adresa
secretariatului conferinţei: secretariat.cnc@icstm.ro
Prezentarea lucrărilor de către autori în cadrul
sesiunii ştiinţifice se va face în limba română. Intenţionez să particip:
Rezumatul lucrării va fi redactat pe calculator în MS
Word, pe o singură pagină format A4, cu margini de - cu lucrare
2,5 cm, font Times New Roman cu diacritice, la 1,5 - fără lucrare
rânduri.

Structura rezumatului: titlul lucrării, scris cu Nume: ________________________________


majuscule (bold, 12 pts); prenumele şi numele
autorilor, fără titluri ştiinţifice sau alte adăugiri, Prenume: ______________________________
scrise cu litere mici (bold, 12 pts), subliniindu-se
prenumele şi numele autorului care prezintă Titlul: _________________________________
lucrarea; denumirea completă şi adresa instituţiei, cu
litere mici (italic, 12 pts); rezumatul propriu-zis Instituţia/societatea: _____________________
(normal, 12 pts).
______________________________________
Lucrările în extenso vor fi redactate în limba
engleză, vor fi recenzate şi publicate în Journal of e-mail: ________________________________
Science and Arts, revistă indexată ISI (Web of
Science). Pentru publicare autorii sunt rugaţi să Titlul lucrării: ___________________________
trimită forma electronică la adresa: office@josa.ro
______________________________________

CONTACT: ______________________________________

Aleea Sinaia, nr. 13, Secţiunea:______________________________


130004 Târgovişte, jud. Dâmboviţa
e-mail: secretariat.cnc@icstm.ro
www.icstm.ro TAXĂ DE PARTICIPARE
Taxa de participare este de 100 lei şi include:
accesul la lucrările sesiunii, pauză de cafea, ecuson,
mapa cu documentele/ materialele conferintei,
certificat de participare. Pentru membri SChR taxa de
participare este de 50 lei. Posibilităţi de cazare există la
hotelurile din Târgovişte. Taxa de participare va fi
achitată la înregistrare (14 Septembrie 2018).

S-ar putea să vă placă și