Sunteți pe pagina 1din 4

Rugăciuni algoritm de dezlegare.

SUITĂ DE RUGĂCIUNI PENTRU DEZLEGARE, PURIFICARE ŞI


ECHILIBRAREA STRUCTURILOR SUFLETEŞTI ŞI FIZICE

SUITĂ DE RUGĂCIUNI PENTRU DEZLEGARE, PURIFICARE ŞI ECHILIBRAREA STRUCTURILOR SUFLETEŞTI ŞI


FIZICE

Este recomandat a se face acest exerciţiu 21 sau 40 zile consecutiv.

Cu mâinile ridicate în sus, precum preoţii, direcţionate către cer, spuneţi:

Doamne Dumnezeule, invoc Puterile Tale Cele Sfinte, provenite din Lumina cea Pură, din Înţelepciunea
Desăvârşită şi din Iubirea Infinită a Fiinţei tale Absolute, ca eu să mă eliberez de orice boală şi suferinţă,
de orice neputinţă trupească şi sufletească, de toate duhurile necurate, de energiile şi programele
negative, de orice mă împiedică să împlinesc Voia Ta Cea Sfântă. Toate Doamne să se împlinească după
cum este Voia Ta şi a Fiului Tău, Iisus Hristos, Dumnezeul Mântuirii noastre. Amin.

1. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh îmi dezleg Îngerul meu păzitor şi toate energiile mele
Kundalini de acolo unde sunt legate, în întuneric sau lumină. Amin. În numele Tatălui, al Fiului şi al
Sfântului Duh, Îngerul meu păzitor şi toate energiile mele Kundalini s-au reintegrat în structurile mele şi
lucrează în folosul fiinţei mele pentru Slava Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului.

2. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh dezleg tot ce este legat pe îngeri, arhangheli, serafimi,
heruvimi, ghizi spirituali şi pe toate entităţile de Lumină pe care Tu Doamne le-ai trimis să-mi ajute mie,
şi pe care eu le-am câştigat prin Drept Divin, ca eu să pot împlini Voia Ta cea Sfântă. Amin. În numele
Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, toate energiile şi entităţile mele de Lumină, toţi ghizii mei spirituali,
toţi îngerii, arhanghelii şi serafimii, toate entităţile de Lumină la care am acces, să vină în ajutorul meu şi
înlăuntrul puterilor mele spre mărturisirea Luminii, Iubirii, a Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului, pentru
desăvârşirea evoluţiei mele spirituale. Amin.

3. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh creez o sferă de Lumină care mă înconjoară şi îmi
cuprinde toate structurile sufleteşti, toate structurile mentale, emoţionale, toate chakrele şi corpurile
mele spirituale şi trupul meu fizic.

(Vizualizaţi cum creaţi o sferă de Lumină, proiectaţi Crucea de Lumină în sfera creată şi umpleţi-o cu
Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi. Iar prin ajutorul Crucii de Lumină creşteţi puterea sferei de Lumină).

Prin Atotputerncia Părintelui Ceresc, prin prezenţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sfera mea de
Lumină devine întratât de puternică încât nicio energie sau entitate negativă nu pot să pătrundă în ea.
(Puneţi în sfera de Lumină toate simbolurile învăţate şi invocaţi energiile lor benefice de Lumină).
(Vă vizualizaţi în cadrul sferei de Lumină): Doamne sunt înăuntrul Sferei Tale de Lumină!

Doamne Dumnezeule, sunt aici gata să Te mărturisesc, să trăiesc după principiile Creaţiei Tale, după
legile Tale Sfinte şi Absolute.

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi mă eliberez, anihihilez şi
tai toate corzile malefice, toate stringurile cu toate entităţile şi fiinţele malefice, cu toate duhurile
necurate prezente în structurile şi câmpurile mele. Mă eliberez Doamne prin Puterea Ta cea Sfântă de
toate proiecţiile infoenergetice trimise către mine, de toate blocajele energetice puse pe fiinţă mea
spiritulă şi trupească, ca eu să Te pot cunoaşte pe Tine în libertate, în deplină sănătate a fiinţei mele,
într-o stare de iubire şi bucurie. Amin.

Doamne, sunt prezent/ă în sfera Ta de Lumină care mă protejeză şi îmi încarcă toate structurile cu
Lumina şi Iubirea Ta cea Sfântă, toate celule şi microstrucuturile mele se programează să împlinească
Voia Ta cea Sfântă.

4. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi, cu energiile Tale Cele
Sfinte, Prea Minunată Maică a Domnului, dezleg toate legăturile făcute din lumină şi întuneric care sunt
trimise către mine, pe toate structurile şi corpurile mele infoenergetice.

5. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi dezleg tot ce este
legat pe viaţă, pe voinţă, pe memorie, pe conştiinţă, pe iubire, pe cunoaştere, pe căsătorie, pe afaceri,
pe profesie, pe sănătate, (pe problema pe care o are fiecare...). Şi mă dezleg Doamne de tot ce este
legat pe trupul meu, pe organele mele, pe inimă, pe creier, pe ficat, pe sânge, pe rinichi, pe splină, pe
pancreas, pe intestine, limfă, sânge şi pe toate Doamne le dezleg şi le trimit la Tine. Mă dezleg Doamne
atât cât este Voia Ta.

6. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, îmi dezleg şi îmi activez toate potenţialele divine
prezente în mine, îmi dezleg şi îmi activez toate potenţialele Duhului Sfânt prezente în mine, îmi dezleg
şi activez toate energiile Christice prezente în mine. Cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi pe toate le
energizez intens pozitiv, împreună cu capacitatea de a iubi, de a simţi bucurie, de a fi smerit, de a
cunoaşte generozitatea, blândeţea, bucuria, armonia, curajul, puterea şi pacea... (şi… adăugaţi virtuţile
de care aveţi nevoie ).

7. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, în mine se dezvoltă capacitatea creativă de a fi mai bun
profesionist/ă (fiecare de ce are nevoie), de a câştiga bani în scopul de a-i folosi în creşterea mea
spirituală şi a-i ajuta pe semenii mei, de a avea relaţii de iubire, de prietenie, de comunicare cu oamenii,
pentru a putea avea acces Doamne la toate darurile pe care Tu le-ai depus în sufletul meu şi care acum
sunt neactivate. Amin.
8. Cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi alung şi îndepărtez din structurile mele toate sufletele şi energiile
kundalini captive sau legate, de natură umane, animale, îngereşti, planetare sau cosmice, prezente
înlăuntrul fiinţei mele şi pe toate Doamne le dezleg şi le trimit către Tine. Amin.

9. Cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi dezleg şi îndepărtez de la mine toate elementele de aer, apă, foc,
magmă, plasmă şi toate programele trimise pe metale, siliciu şi elementali care au fost trimişi să-mi
încalce Liberul Arbitru şi să-mi programeze fiinţa, structurile, câmpurile şi chakrele. Pe toate Doamne le
îndepărtez şi le trimit către Tine. Amin.

10. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh anihilez orice blestem pe linie maternă şi paternă, orice
blestem de familie sau de neam, anihilez orice vrajă sau făcătură, orice proiecţie infoenergetică
negativă, orice spaţiu, program şi entitate malefice. Anihilez Doamne prin Voia Ta orice coardă, string
sau legătură malefice care mă ţin legat/ă de entităţi, de elemente şi persoane de vibraţie joasă, de
câmpuri, de trăiri emoţionale şi stări mentale care mă leagă la nivel de vibraţie joasă. Pe toate Doamne
le anihilez şi le trimit către Tine.

11. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh anihilez orice program de manipulare care mi l-am
autoindus sau mi l-am autocreat, anihilez Doamne programele de manipulare trimise de către alţii şi
introduse în structurile mele încălcând Liberul meu Arbitru şi Voia Ta, anihilez şi toate conceptele şi
supraconceptele greşite din mine, toate schemele mele comportamentale, mentale şi emoţionale care
nu respectă legile Tale.

12. Anihilez Doamne din mine tot ceea ce mă împiedică să cunosc Voia Ta, tot ceea ce mă împiedică să
cunosc libertatea şi iubirea şi harurile pe care Tu le-ai pus în mine. Mulţumesc şi Te iubesc Doamne!

13. În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh anihilez orice blocaj prezent la nivel de trup, la nivel
de structură anatomică, moleculară şi celulară, anihilez toate blocajele energetice la nivel de suflet şi pe
toate Doamne le îndepărtez de la mine şi le trimit către Tine.

14. Cu Lumina şi Iubirea Sfintei Treimi toate câmpurile mele se aşează coaxial conform matricei
originare, toate câmpurile mele sufleteşti, emoţionale, mentale şi fizice se aşează coaxial şi se încarcă cu
Lumina şi Iubire Sfântă (observaţi cum câmpurile se extind).

15. Doamne, Dumnezeul meu cel Bun, vreau ca în mâinile mele să vină orice infoenergie adăugată
malefic, orice energie de suflet străină sufletului meu, orice program malefic care a rămas în structurile
mele, vreau să vină aici în mâinile mele (şi le puneţi în mâna stângă iar cu mâna dreaptă trimiteţi Lumină
pentru a le anihila). Anihilez programele cu care au fost trimise şi toate programele lor de reîntoarcere,
şi le trimit către Tine Doamne. Amin.
17. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, anihilez tot ceea ce mă împiedică să împlinesc Voia
Divină, să împlinesc Planul meu Divin creat de Tine, Bunul meu Părinte Ceresc. Amin.

18. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh dezleg sufletul meu de acolo unde este legat, pierdut
sau irosit, în lumină sau în întuneric.

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, îmi recuperez sufletul meu de acolo de unde este legat,
pierdut, rătăcit sau irosit, în lumină sau întuneric. Amin!

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh vreau ca sufletul meu, să vină în mâinile mele, întreg alb,
strălucitor aşa cum mi l-a dat Bunul Dumnezeu. Îl vreau aici şi acum. Amin.

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, sufletul meu este în mâinile mele, întreg, alb, curat,
strălucitor. (aşteptaţi până când simţiţi în mâinile dvs. energiile sufletului). Amin.

În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, îmi refac cu energiile sufletului toate structurile afectate la
nivel celular, molecular, anatomic, fizic, emoţional şi mental. (vizualizaţi cum mâna dreaptă, încărcată cu
energiile sufletului, se îndreaptă către inimă, de 3 ori consecutiv). Amin.

19. În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, tot ce este al meu prin Drept Divin îl vreau aici şi acum,
spre slujirea Luminii şi Iubirii Sfintei Treimi şi a Maici Domnului, înspre mântuirea mea şi a oamenilor.
Amin. (Mâinile încărcate de Lumină le trecem peste întreg corpul, ca o periere-mângâiere, ca un duş de
lumină).

Rugăciunea de mulţumire şi iubire la sfârşitul exerciţiului:

Îţi mulţumesc şi te iubesc Bunul meu Părinte Ceresc, Creator al tuturor lumilor de Lumină şi Iubire, lumi
văzute şi nevăzute. Îţi mulţumesc şi te iubesc Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu al Iubirii, al Bucuriei şi
Smereniei Desăvârşite. Îţi mulţumesc şi te iubesc Duh Sfânt, purtător şi implinitor al Voii Părintelui
Suprem şi al Sfintelor Sale Haruri. Îţi mulţumesc şi Te iubesc Minunată şi Sfânta Fecioară Maria, Maică a
Dumnezeului Nostru. Vă mulţumesc şi vă iubesc pe voi Fiinţe Spirituale care aţi ales să slujiţi Creaţiei de
Lumină a Părintelui Suprem; mulţumesc şi iubesc întreaga omenire; iubesc şi mulţumesc întregii Creaţii
Cereşti pentru darul vieţii de Lumină oferit mie şi tututor fiinţelor, clipă de clipă, ceas de ceas, ca noi să
cunoaştem şi să mărturisim Gloria şi Slava Părintelui Ceresc, Dumnezeu al Dumnezeilor, Căruia îi dedic
întreaga mea viaţă, acum şi în veşnicia fiinţei mele. Amin.