Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECŢIE

Institutor: Văcaru Violeta


Clasa a III – a A
Data: 09 octombrie 2003
Obiectul: Educaţie civică
Subiectul: „Corpul meu şi sănătatea”
Tipul lecţiei: predare, învăţare
Scopul: Cunoaşterea principalelor părţi ale corpului omenesc şi importanţa sănătăţii.
Obiective: - să definească noţiunea de corp şi sănătate;
- să identifice părţile corpului omenesc şi rolul acestora;
- să cunoască şi să aplice regulile de igienă personală.
Metode şi procedee: conversaţia, jocul didactic, exerciţiul, munca independentă, observaţia,
problematizarea.
Mijloace de învăţământ: manualul, caietul special, atlas anatomic, planşe, reviste, fişe.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

1. MOMENT ORGANIZATORIC:
- se organizează clasa pentru desfăşurarea lecţiei;
2. ANUNŢAREA TEMEI:
- se anunţă titlul lecţiei.
3. LECŢIA NOUĂ:
- se citeşte lecţia din manual de către elevi;
- se discută şi se explică cuvintele noi:
Corp = trup, organism.
Sănătate = starea unui organism în care toate organele funcţionează normal şi regulat.
- se citesc ghicitorile şi se dau răspunsurile, rând pe rând:
1. El este şeful şi gândeşte
Tot ce un om înfăptuieşte,
Iar „subalternii” execută,
Întotdeauna îl ajută.
(Ce bine de el!... )
2. Oglinda sufletului sunt,
Albaştri, negri sau căprui,
Culeg lumina soarelui
Şi bucuria dintr-un cânt.
(Şi dacă mint?)
3. Niciodată nu dă greş
Mirosuri fine din licori,
Le detectează-ndată
Simte parfumul unei flori
Şi iz de ciocolată
(Dar dacă ai gripă?)
4. Să stai să-asculţi,
Chiar pe la uşi,
E un obicei cam prost…
Dar dacă, totuşi, vrei s-auzi,
Ea n-are nici un rost!
(Dar dacă te înşeală?)
5. Ai depăşit măsura
Şi asta-i evident,
Dar dacă n-ar fi…………
Ai fi şi tu prezent?
(Chiar dacă spune prostii?)
6. Subalternul devotat,
El nicicând nu s-a mişcat,
Fără cap…
(Ce prefăcut!)
7. Îţi sunt prietene, o ştii,
Şi doar cu ele poţi să scrii,
Îţi sunt aproape-n tot ce faci
Şi te ajută să te-mbraci.
(Şi nicidecum ca să te baţi!)
8. O căsuţă-ncăpătoare,
Cu loc pentru fiecare
Pe un perete e un ceas
Ce ticăie fără răgaz.
În mijloc e bucătăria
Ce îţi asigură hrănirea
Şi doi bureţi respiratori,
Foarte sensibili, uneori.
(Bucătăria nu trebuie să fie deschisă întotdeauna!)
9. Comanda-i clară:
În pas vioi,
Stângul şi dreptul mereu au fost
Prieteni buni,
Nedespărţiţi,
Ce doar la joc sunt fericiţi!
(Şi dacă dai cu stângul în dreptul?)

- se discută rolul fiecărei părţi a corpului, sugerate de către ghicitori şi se mai numesc şi alte
organe care nu au fost menţionate, folosindu-se un atlas anatomic;
- se discută despre păstrarea stării de sănătate, prin respectarea regulilor de igienă;
- se cere elevilor să enumere cinci reguli necesare;
- se completează în caietele speciale;
- se enumeră şi alţi duşmani ai sănătăţii;
- se completează, din nou, în caietele speciale;
- se comentează enunţul: „Sănătatea este comoara cea mai preţioasă şi cea mai uşor de
pierdut, totuşi, cea mai prost păzită!”;

4. MOMENT FINAL:
- se fac aprecieri şi recomandări;
- se evidenţiază elevii activi şi răspunsurile bune;
- se dă tema de rezolvat pentru acasă.