Sunteți pe pagina 1din 10

PROGRAM DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Conținutul terapiei:Impostarea / consolidarea deprinderilor de articulare ortofonică a


fonemelor impostate în logatomi, silabe şi cuvinnte,,
Tipul terapiei: corectiv-terapeutică,educativ

Obiectiv cadru: Evaluarea obiectivă, optică, kitestezic-motrică a unor


foneme

TULBURAREA DE LIMBAJ: Dislalie polimorfa

DURATA: 50 min

TIPUL ACTIVITATII: corectiv-terapeutica

FORMATIV-TERAPEUTICE:

Pe parcursul activității se va urmări:

1. Elevii să-și dezvolte deprinderile de pronunţie corectă a sunetelor ,,


S ” și ,,Z” în toate cazurile date
2. Elevii să interacţioneze cu ceilalţi colegi în povestirea după imagini
3. Să se creeze un climat afectiv pozitiv care să-i stimuleze pe copii

Obiective afective:

O1. Să participe cu interes la activitate.

O 2. Să se implice în derularea jocurilor propuse.

Obiective cognitive:

O3. Să formuleze o întrebare adecvată consemnului.


O4. Să pronunţe corect cuvintele care conţin fonemele impostate (,,S” şi ,,Z”)

O5. Să găsească cuvinte conform unei cerinţe formulate.

O 6. Să identifice cuvântul corespunzător unei imagini.

O7. Să corecteze un cuvânt scris cu erori.

O8. Să completeze o propoziţie lacunară cu cuvinte potrivite.

O 9. Să răspundă la o întrebare conform unui consemn.

Obiective psihomotorii:

O 10. Să efectueze, după model, exerciţiile din programul de miogimnastică


orală.

O11. Să efectueze, după model, exerciţiile din programul de gimnastică


vocală.

O12. Să ordoneze logic şi cronologic secvenţele unei activităţi.

O13. Să adopte o poziţie corectă de lucru la birou.

Obiective comportamentale:

O14. Să colaboreze adecvat cu logopedul pe parcursul activităţii.

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:

-Conversaţia

-Demonstraţia articulatorie

-Aplicaţia

-Comparaţia

-învățare prin cooperare

-Jocul didactic
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr Etapele Ob Conţinuturi Strategii Material Evaluare


.cr didactice didactic
t
1. Iniţierea O1 Logopedul pregăteşte materialele şi copilul pentru activitate. Explicaţia. Planşe.
activităţii  Logopedul aeriseşte încăperea. Micul
Crearea unui  Logopedul aşeză oglinda şi materialele folosite în terapia premiu.
climat logopedică. (ciocolata)
ambiental
pozitiv O2 Realizează o atmosferă potrivită începerii terapiei
logopedice prin adoptarea unei atitudini deschise, empatice.
Captarea
atenţiei O3 Copiii sunt invitaţi să participe la un joc cu rol de energizer –
Anunţarea „Ghiceşte la ce m-am gândit!” Logopedul prezintă o fişă pe
temei care sunt 20 imagini. Elevii denumesc imaginile, apoi
logopedul le explică regulile de joc: trebuie să ghicească
imaginea aleasă de logoped, punând întrebări la care acesta
poate răspunde doar cu DA / NU. Dacă elevul răspunde la 15
întrebări corecte primeşte un premiu (de exemplu o
O13 ciocolată)
 Se anunţă tema
activităţii: „Ne jucăm şi pronunţăm corect” şi principalele
repere ale activităţii.
2. Derularea O10  Copilul efectuează după model, în faţa oglinzii exerciţii Imitaţia; Oglindă; Corectitudine
activităţii pentru dezvoltarea mobilităţii buco-linguo-faciale. Explicaţia; Liste De a efectuării
Exerciţiul Cuvinte Şi
O11 oral şi Logatomi.
exerciţiilor
Elevul efectuează apoi exerciţiile de gimnastică vocală,
împreună cu logopedul. motric. indicate;
O4  Având îndrumarea logopedului, copilul trece la efectuarea Corectitudine
unor exerciţii pentru articularea corectă a unor sunete, silabe, a articulării.
O1 cuvinte.

O2 Logopedul invită copilul să participe la un joc didactic Jocul Tăbliţă De


pentru exersarea abilităţilor de analiză şi sinteză fonetică şi didactic Joc „Cursa
O5 auz fonematic: „Cursa cuvintelor”. Copilul primeşte o tăbliţă Cuvintelor”. Numărul de
de joc care reprezintă un traseu ce trebuie parcurs de copii, Zaruri. răspunsuri
O14 care conţine litere, grupuri de litere sau silabe. Acesta aruncă corecte.
cu zarul şi parcurge traseul de joc, trebuind să identifice
anumite cuvinte potrivite consemnului de joc. Logopedul
intervine pentru a facilita derularea optimă a jocului.

O6

O7

O8 Conversaţi
 Elevul va primi o fişă care conţine cinci imagini şi cuvintele a; Fişe De
corespunzătoare, scrise cu greşeli. Acesta are drept sarcină Explicaţia; Lucru;
de lucru: Să identifice cuvântul corespunzător fiecărei Descoperir Creioane.
imagini; Să opereze corecturile necesare pentru a avea în ea dirijată. Numărul de
final scrierea corectă a cuvântului.
cuvinte
O12 După ce logopedul verifică rezultatele activităţii elevului,
acesta primeşte o a doua fişă, pe care sunt nişte propoziţii corectate.
nefinalizate. Elevul citeşte începuturile de propoziţie, pe Fişe De
care le completează apoi în scris. Se citesc propoziţiile astfel Lucru;
alcătuite şi se verifică corectitudinea lor. Creioane.
Corectitudine
 Elevul este angajat într-o activitate de ordonare logică şi a alcătuirii
cronologică a secvenţelor unei activităţi. Se distribuie propoziţiilor.
O4 copilului o fişă care conţine şase imagini amestecate care Conversaţi
O5 prezintă prepararea mesei . Copilul va numerora imaginile în a.
ordinea corectă, după care vor povesti despre etapele
preparării mesei, logopedul înregistreayă copilul cu ajutorul
laptop-ului. Se ascultă înregistrările efectuate şi se fac
observaţii asupra pronunţiei. Corectitudine
 În continuare se exersează expresivitatea verbală, copilul a ordonărilor.
este invitat să povestească despre alte activităţi descompuse
O9 secvenţial, de exemplu intrarea unui copil într-o piscină.
Jocul
didactic

O4  Activitatea se încheie cu un joc didactic – „Fereşte-te de


cuvinţel!”. În acest joc elevul trebuie să răspundă la Pronunţarea
întrebările logopedului fără să folosească un anume cuvânt, corectă a
ilustrat pe un jeton. Dacă reuşeşte să dea trei răspunsuri cuvintelor;
corecte tunci este declarat câştigător şi primeşte o bulină
colorată.
Numărul de
răspunsuri
Jetoane Cu
corecte.
O4 Imagini.

 Copilul este supus unei perioade de imitaţie se pronunţă


după modelul reprezentarii/cuvinte ce conţin sunetele <s şi
z>: Pronunţarea
corectă a
cuvintelor;
Numărul de
Initial:serbare,sâmbure, zebră, zacuscă.
răspunsuri
Median: măsură,căsătorie aspirină,azil. corecte.

Final:os, apus haos, uz.

 Copilului i se cere să despartă în silabe reprezentarile


cuvintelor anterioare:
Planşe
Initial:soare, scaun, zori, zmeu.

Median: escroc, măsură, barză, bluză.

Final: ceţos,curios,abuz, axez.

3. Încheierea O1 Se recapitulează activităţile efectuate. Se subliniază


activităţii progresele copiilor. Se discută „Ghidul de exerciţii
Evaluarea logopedice” pentru săptămâna următoare.
activităţii  Se fac aprecieri asuprea modului de desfasurare a activitatii Stimulre
elevilor O1 si apoi se vor acorda recompense.

Ghidul Elevii vor primi o serie de exerciţii pe care le vor lucra


exerciţiilor acasă.
logopedice
pentru acasă
Această diplomă va fi primită de către fiecare copil la finalul sedinţei logopedice,
pentru a le face cât mai activă participarea.