Sunteți pe pagina 1din 5

1) Fie graful orientat G=(X,U) de mai jos:

a) Scrieţi: matricea de incidenţă, matricea arcelor, matricea conexiunilor totale;


b) determinaţi (în cazul în care există!) drumurile hamiltoniene din graful G;
c) aflaţi (în cazul în care există!) cu algoritmul lui Dantzig drumurile de lungime minimă între nodul x3 şi x5.
2) În graful orientat de tip reţea de mai jos:

determinaţi drumurile critice (cu algoritmul lui Belmann-Kalaba) şi rezervele de timp pentru activitatea
(x1 , x 4 ) .
3) Determinaţi fluxul maxim al următoarei reţele de transport:
4) Folosind metoda costurilor minime pentru determinarea soluţiei iniţiale, determinaţi soluţia optimă a
următoarei probleme de transport:

C1 C2

D1 3 1 10

D2 1 2 20

10 10