Sunteți pe pagina 1din 2

Modelul nr.

55
SUBIECTUL al III-lea
Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţile construcţie a unui personaj dintr-o comedie
studiată.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
-prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului din comedia studiaţi
-evidenţierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin două episoade/ secve comentate;
-analiza, la alegere, a două componente de structură şi de limbaj ale comediei studii semnificative pentru construcţia personajului,
din seria: acţiune, conflict, modalităţi caracterizare, notaţiile autorului.

REZOLVARE
I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută
ŞTEFAN TIPĂTESCU
Introducerea
informaţii contextualizatoare despre personajul comediei:
Teatrul îşi creează un microunivers propriu, în care dramaturgul se substituie naturii, creând personaje şi locuri noi,
făcând din vis realitate, pentru a aduce în faţa spectatorului o lume inedită. In comedie, unde intenţionalitatea artistului este aceea
de a stârni râsul, personajele surprind defecte ale fiinţei umane, fiind realizate, de aceea, prin linii caricaturale îngroşate;
Anunțarea textului analizat
„O scrisoare pierdută" de I.L.Caragiale este o comedie de moravuri, în care autorul construieşte o adevărată galerie
tipologică de personaje cu punct de plecare în teatrul clasic. Dintre acestea se distinge Ştefan Tipătescu, particularităţile de
construcţie a acestui personaj devenind reprezentative pentru viziunea autorului asupra lumii.

Cuprinsul
1 Prezentarea statutului social, psihologic, moral al personajului din comedia studiată
STATUT SOCIAL: PREFECT
-Statutul social al personajului este prezentat în „Lista cu Persoanele", plasată la începutul piesei. Cititorul află că Ştefan
Tipătescu este prefectul judeţului, aşadar unul dintre stâlpii puterii locale, cel mai important personaj în procesul electoral. Poziţia
sa marcantă este doar aparentă, în realitate comportamentul său fiind dictat de sentimentele de iubire pe care le manifestă faţă de
Zoe;
STATUT PSIHOLOGIC: SLAB
-Dpdv psihologic, Ştefan Tipătescu reprezintă un caracter slab, uşor influenţabil. Personajul se autovictimizează,
susţinând că şi-a sacrificat o carieră la centru „de dragul partidului şi al lui Zoe". În realitate, însă, el nu face nimic pt a-şi depăşi
condiţia, fiind un adaptat la lumea în care trăieşte. Versatilitatea comportamentului său se reflectă în schimbările de atitudine,
trecând brusc de la calm la furie.
2. Evidenţierea unei trăsături de caracter a personajului ales prin 2 episoade/secv. Comentate
SLĂBICIUNE: ZIARUL PUBLICĂ SCRISOAREA
-Caracterul slab al lui Ştefan Tipătescu reiese, înainte de toate, din conţinutul scrisorii de amor pe care i-o trimite
amantei sale: „Scumpa mea Zoe, diseară venerabilul se duce la întrunire. Eu trebuie să stau acasă, pentru că aştept depeşe de la
Bucureşti, la care trebuie să răspunz pe dată. Nu mă aştepta, prin urmare, ci vino tu la mine, cocoşelul tău care te adoră şi te sărută
de o mie de ori. Fănică".
-Această epistolă evidenţiază nu numai relaţia amoroasă, adulterină dintre cei doi, cât mai ales devine semnificativă pt a
înţelege trăsătura principală de caracter a bărbatului. Acest personaj este construit pe discrepanţa dintre esenţă şi aparenţă,
comicul reieşind din
-pretenţiile sale de a fi o personalitate autoritară în viaţa politici şi
-adevărata sa realitate, un individ care acţionează pe baza sentimentelor;
IMPULSIVITATE: ARESTAREA LUI CAȚAVENCU
Tot sub impulsul emoţiilor acţionează şi atunci când „Răcnetul Carpaţilor" anunţă că în numărul de a doua zi va fi
reprodusă „o interesantă scrisoare sentimentală a un înalt personaj din localitate către o damă de mare influenţă". Fără să analizeze
situaţia, îi ordonă lui Ghiţă Pristanda să îl aresteze pe Caţavencu, dar Zoe îi dejoacă planurile şi îl asigură pe contracandidatul
politic de sprijinul său.
3. Analiza, la alegere, a două elemente de structură şi de lbaj ale comediei semnificative pt construcţia personajului, din
seria: acţiune, conflict, modalităţi ce caracterizare, notaţiile autorului
CONFLICT EXTERIOR: POLITIC
- conflictul principal al piesei este unul exterior şi constă în lupta pt puterea politică, pt obţinerea funcţiei de deputat, între
cele 2 tabere adverse:
-cea aflată la putere, care susţine candidatura lui Tache Farfuridi, şi
-opoziţia, reprezentată de gruparea intelectualilor din redacţia ziarului „Răcnetul Carpaţilor", care îl susţine în alegeri pe
avocatul Nae Caţavencu.
Conflictul comic rezultă din surprinderea discrepanței dintre aparenţă şi esenţă, dintre ceea ce vor să pară personajele şi ceea ce
sunt ele cu adevărat în realitate.
CARACTERIZARE: Individualizare prin ONOMASTICĂ+LIMBAJ
-În aceeaşi ordine de idei, modalităţile de caracterizare a personajului sunt cele consacrate de textul dramatic: directe şi
indirecte.
Trăsăturile de caracter ale lui Şt.Tipătescu reies îndeosebi din gesturile sale, din fapte, atitudini/ din relaţia cu celelalte personaje.
Dialogul, ca mod de expunere principal în textul dramatic, devine o formă prin care personajul nu numai comunică, ci, mai
ales se comunică.
Originalitatea lui Caragiale se reflectă în individualizarea personajelor prin onomastică și prin limbaj. De exemplu,
-prenumele prefectului face trimitere la personalitatea marcantă a lui Ştefan cel Mare,
-în timp ce numele său, derivat cu cel mai banal sufix din onomastica românească, ,,-escu", îl plasează în anonimat.
Încheierea
reluarea sintetică a tuturor ideilor importante:
-particularităţile personaju comediei,
-statutul social şi psihologic al personajului,
-conflictul,
-modalităţile caracterizare etc.
În concluzie, particularităţile de construcţie a acestui personaj rămân reprezentative pt viziunea despre lume a unui autor
care a recurs la principiile estetice ale realismului şi ale clasicismului, pt a surpinde, din perspectivă critică şi ironică, anatomia
societăţii româneşti din a doua jumătate a sec. al XIX-lea.