Sunteți pe pagina 1din 8

Obiectivele asistentei

comunitare la persoanele cu dizabilitati

1
În zilele noastre sunt tot mai multe persoane afectate de boală, al carei
proces evolutiv duce la infirmitate, deficiență sau handicap, ceea ce înseamnă
pentru acestea o decădere de la viața activă, obișnuită, la un stil de viață sedentar
și retragerea din societate. De cele mai multe ori societatea privește diferit
persoanele cu dizabilități din cauza inegalității cu indivizii normali, a incapacității
de muncă și de desfășurare a obiceiurilor zilnice.
În domeniul sănătății, deficiența1 corespunde pierderii de substanta sau
alterarii unei functii sau a unei structuri psihologice, fiziologice sau anatomice.
Uneori,notiunea de deficienta este inlocuita cu notiune de tulburare. Dar,
notiunea de deficienta este mult mai larga decat notiunea de tulburare, caci
cuprinde si pierderi de substanta (spre exemplu, pierderea unui picior este o
deficienta si nu o tulburare).
Deficienta poate fi rezultatul unei maladii, a unui accident, dar si a unor
conditii negative din mediul de dezvoltare a unui copil, cu deosebire carentele
afective .2 Deficienta reprezinta exteriorizarea starii patologice: ea este reflectarea
tulburarilor manifestate la nivelul organului. Potrivit Organizației Mondiale a
Sănătății, există următoarea clasificare a deficiențelor: eficiente intelectuale, alte
deficiente ale psihismului, deficiente ale limbajului si vorbirii, deficiente auditive,
deficiente ale aparatului ocular, deficiente ale altor organe, deficiente ale
scheletului si ale aparatului de sustinere, deficiente estetice, deficiente ale
functiilor generale, senzitive sau alte deficiente.
In domeniul sanatatii, o incapacitate corespunde oricarei reduceri (rezultat
al unei deficiente) partiale sau totale, a capacitatii de a indeplini o activitate intr-
un mod sau in limitele considerate ca normale pentru o fiinta umana.

1
International Clasification of Impairments, Disabilities and handicaps. A manual of clasification
2
P. Daunt, T. Vrasmas, I. Musu 1996 p.10

2
Termenul de incapacitate insumeaza dupa Regulile Standard privind
Egalitatea Sanselor pentru Persoanele cu Handicap 1993, un mare numar de
limitari functionale. Persoanele pot avea incapacitati cauzate de disfunctionalitati
fizice, intelectuale sau senzoriale, de conditii de sanatate sau boli mintale. Aceste
disfunctionalitati, conditii sau boli pot fi de natura permanenta sau temporara.
Incapacitatea se caracterizeaza printr-o perturbare, prin exces sau
lipsa, in indeplinirea unei activitati sau in manifestarea unui comportament.
Aceste tulburari pot fi temporare sau permanente, reversibile sau ireversibile,
progresive sau regresive. Incapacitatile pot fi: fie consecinta directa a
deficientelor, fie un raspuns al individului in particular, la nivel psihologic, la o
deficienta fizica senzoriala sau alta. Incapacitatea reprezinta obiectivarea unei
deficiente ca atare, reflecta perturbarile la nivelul persoanei insasi.3
Handicapul reprezinta un dezavantaj social, un prejudiciu ce
rezulta din deficienta sau incapacitatea (dizabilitatea) unui individ si care
limiteaza indeplinirea unui rol considerat ca normal tinand cont de varsta, de sex,
de factori socio-culturali.Termenul de handicap inseamna deci, pierderea sau
limitarea sanselor de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu al
celorlalti membri ai sai.El descrie interactiunea dintre persoana cu incapacitate si
mediu. Handicapul este deci o functie a relatiei dintre persoana cu incapacitate si
mediu.
Handicapul reprezinta socializarea unei deficiente sau a unei
incapacitati si reflecta consecintele culturale, sociale, economice pentru individul
cu deficiente si incapacitati. Handicapul apare atunci cand persoanele cu
deficiente si incapacitati intalnesc bariere culturale, fizice sau sociale, care le
impiedica accesul la diferitele sisteme ale societatii, care sunt disponibile altor
cetateni. In acest fel, handicapul inseamna pierderea sau limitarea ocaziilor de a
lua parte la viata comunitatii la un nivel egal cu al celorlalti.4

3
http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/Deficienta-incapacitate-handic43.php
4
http://www.incluziunesociala.ro/upls/58_49743_suport_curs_Asistenta_sociala.pdf

3
Asistența medicală comunitară este o parte a sistemului medical românesc
mai puțin cunoscută și dezvoltată. Ministerul Sănătății și-a propus, încă din 2002,
dezvoltarea unei rețele de asistență medicală comunitară prin intermediul căreia
să se îmbunătățească accesul la servicii medicale pentru persoanele defavorizate.
Programul de Asistență Medicală Comunitară a fost inițiat în anul 2002
de Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Alfred Russescu“, în cadrul
Programului Național pentru Sănătatea Mamei, Copilului și Familiei (PN3) al
Ministerului Sănătății, cu scopul de creștere a accesului populației, în special a
populației sărace și neasigurate din mediul rural, la serviciile de sănătate de bază.
Programul pilot a beneficiat de la început de susținerea financiară a agențiilor
internaționale de dezvoltare (UNFPA, UNICEF, OMS, USAID/JSI)5
România are cea mai mare rată a mortalității infantile din Uniunea
Europeană, de 2,4 ori peste media europeană (~4‰ în 2011) – cu risc de deces
mai mare în mediul rural decât în urban (de peste 50%). 57% dintre decese sunt
în prima lună de viață. Multe survin la domiciliu, fără asistență medicală pentru
boala cauzatoare de deces. În plus, riscul de deces matern la naştere este de circa
cinci ori mai mare în România decât în UE.
În familiile sărace, foarte puțini copii beneficiază de analizele de bază
necesare pentru intrarea la grădiniță sau școală sau au fost vreodată la un consult
oftalmologic, stomatologic sau logopedic, în ciuda problemelor evidente pe care
le sesizează profesorii. Există comunități întregi în care rata de vaccinare este sub
60%. Educația pentru sănătate și igienă în aceste comunități e deseori inexistentă,
iar serviciile de planificare familială sunt reduse, deși rata natalității în rândurile
celui mai sărac segment de populație este cel puțin de două ori mai mare decât
rata medie în România.
Asistenta medicala comunitara cuprinde ansamblul de programe, servicii
de sanatate si actiuni de sanatate publica furnizate la nivelul comunitatilor cu

5
http://www.gds.ro/Sanatate/2017-06-19/de-ce-este-importanta-reteaua-de-asistenta-medicala-comunitara/

4
scopul cresterii accesului populatiei si, in special, al grupurilor vulnerabile,
inclusiv a celor de etnie roma, la servicii de sanatate, in special la cele centrate pe
prevenire.
Scopul asistentei medicale comunitare consta in imbunatatirea starii de
sanatate a populatiei prin asigurarea echitabila a accesului la servicii de sanatate
a tuturor persoanelor din fiecare comunitate, indiferent de statutul socioeconomic,
nivelul de educatie, amplasarea acesteia in mediul rural sau urban sau de distanta
fata de furnizorul de servicii medicale.
Obiectivele asistentei medicale comunitare sunt urmatoarele:
a) identificarea activa, in colaborare cu serviciul public de asistenta sociala,
a problemelor medico-sociale ale comunitatii si, in special, ale persoanelor
apartinand grupurilor vulnerabile;
b) facilitarea accesului populatiei, in special al persoanelor apartinand
grupurilor vulnerabile, la servicii de sanatate si sociale;
c) promovarea unor atitudini si comportamente favorabile unui stil de viata
sanatos, inclusiv prin actiuni de educatie pentru sanatate in comunitate;
d) participarea la implementarea de programe, proiecte, actiuni si
interventii de sanatate publica adaptate nevoilor comunitatii, in special
persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile;
e) furnizarea de servicii de sanatate in limita competentelor profesionale
legale ale personalului cu atributii in domeniu6
Activitatile desfasurate in domeniul asistentei medicale comunitare de catre
personalele care au atributii legale in acest domeniu, in vederea realizarii
obiectivelor mentionate anterior sunt acelea de identificare in cadrul comunitatii
a persoanelor si a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau
al saraciei, respectiv a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea,
respectiv determinarea nevoilor de servicii de sanatate ale acestora; desfasurarea

6
http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_18_2017_asistenta_medicala_comunitara.php

5
de programe si actiuni destinate protejarii sanatatii, promovarii sanatatii si in
directa legatura cu determinanti ai starii de sanatate, respectiv stil de viata, conditii
de mediu fizic si social, acces la servicii de sanatate si efectuarea de activitati de
educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos și a
reintegrarii persoanelor cu dizabilități în societate și în activitățile zilnice
obișnuite.
Asistența comunitară vine în ajutorul persoanelor cu dizabilități prin
crearea unor programe de semnalare a medicului de familie a cazurilor suspecte
de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor in teren si participarea la
aplicarea masurilor de prevenire si combatere a eventualelor focare de infectii,
participare la programe individualizate de recuperare medicală, kinetoterapie,
fizioterapie, masaj și alte proceduri adecvate deficitului funcțional.
De asemenea, este importantă și furnizarea de servicii de profilaxie primara
si secundara catre membrii comunitatii cu dizabilități, incapacități sau deficiențe,
in special catre persoanele apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere
medical sau social; participarea la desfasurarea diferitelor actiuni colective de pe
teritoriul comunitatii: vaccinari, programe de screening populational si
implementarea programelor nationale de sanatate, inclusiv mobilizarea populatiei
pentru participarea la programele de vaccinari si controalele medicale profilactice,
în principal pentru bolnavii cu handicap/dizabilități, care nu au suport moral, fizic
sau financiar din partea familiei sau rudelor.
Un alt aspect necesar pentru persoanele cu dizabilități este reprezentat de
supravegherea in mod activ a starii de sanatate și efectuarea de vizite la domiciliul
sugarilor cu risc medical sau social si urmarirea aplicarii masurilor terapeutice
recomandate de medic; identificarea, urmarirea si supravegherea medicala a
pacienților cu risc medical cauzat de comorbiditățile asociate sau social in
colaborare cu medicul de familie si cu asistenta medicala a acestuia, prin
efectuarea de vizite periodice la domiciliu.

6
Asistența comunitară mai are ca obiective și: monitorizarea si
supravegherea in mod activ a bolnavilor din evidenta speciala, respectiv evidenta
privind tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, prematuri, anemici, persoane cu
tulburari mintale si de comportament, consumatori de substante psihotrope, alte
categorii de persoane supuse riscului sau cu afectiuni medicale inscrise in registre
si evidente speciale, efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistenta medicala a
pacientului cronic sau in stare de dependenta si a varstnicului, in special a
varstnicului singur, complementar asistentei medicale primare, secundare si
tertiare; consilierea medicala si sociala, in limita competentelor profesionale
legale; furnizarea de servicii de asistenta medicala de urgenta in limita
competentelor profesionale legale.
Este importantă directionarea persoanelor ce aparțin grupurilor vulnerabile
catre serviciile medicale si sociale si monitorizarea accesului acestora;
Organizarea si desfasurarea de actiuni in comun cu serviciile sociale din
primarie si personal din alte structuri de la nivel local sau judetean, in cazul
problemelor sociale care pot afecta starea de sanatate sau accesul la servicii
medicale ale persoanei vulnerabile, precum și identificarea si notificarea
autoritatilor competente a cazurilor de violenta domestica, a cazurilor de abuz, a
persoanelor cu handicap, a altor situatii care necesita interventia altor servicii
decat cele care sunt de competenta asistentei medicale comunitare reprezintă
puncte esențiale în acordarea asistenței medicale comunitare adecvate.
Colaborarea cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatii
neguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte si actiuni care se
adreseaza persoanelor cu handicap sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere
medical, economic sau social reprezintă unul dintre cele mai importante obiective
ale asistenței comunitare.

7
Bibliografie

1. P. Daunt, T. Vrasmas, I. Musu 1996 p.10


2. International Clasification of Impairments, Disabilities and handicaps. A
manual of clasification
3. http://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/Deficienta-incapacitate-
handic43.php
4. http://www.incluziunesociala.ro/upls/58_49743_suport_curs_Asistenta_s
ociala.pdf
5. http://www.gds.ro/Sanatate/2017-06-19/de-ce-este-importanta-reteaua-
de-asistenta-medicala-comunitara/
6. http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_18_2017_asistenta_medicala_co
munitara.php

S-ar putea să vă placă și