Sunteți pe pagina 1din 2

unrelenting {adj.

}
RO
 aspru

 neîmpăcat

 neînduplecat

 aspră

 neîmpăcată

 neînduplecată

to sap {vb.}
RO
 a surpa

 a submina

 a săpa

 a lucra

soaring {substantiv}
RO
 zbor

 elan (al imaginaţiei)

soaring {adj.}
RO
 avântat

to soar {vb.}
RO
 a zborși

 a urca

 a pluti

 a plana
soar {substantiv}
RO
 zbor

dwelling {substantiv}
RO
 casă

 locuinţă

 vatră

 casă (locuinţă)

 aşezare

 interior (locuinţă)

 locaş

 sălăşluire

 sălaș

to dwell {vb.}
RO
 a locui

 a sălășlui

 a hălădui

 a domicilia