Sunteți pe pagina 1din 1

- Eseu reflexiv –

PREDAREA EFICIENTĂ

Predarea eficientă este predarea care acordă şanse egale de învăţare şi atinge rezultate
comparabile , în cea mai mare măsură posibilă , la cât mai mulţi dintre elevii clasei , dacă nu
este posibil la toţi .
După părerea mea ,predarea este eficientă atunci când cunoştinţele sunt prezentate
într-un mod accesibil tuturor elevilor , când profesorul consideră că toţi elevii sunt capabili să
înveţe şi îşi adaptează demersurile la particularităţile individuale , pe baza observaţiei şi
cunoaşterii elevilor , a intereselor , abilităţilor , deprinderilor , cunoştinţelor , circumstanţelor
familiale şi a relaţiilor cu colegii ale acestora .
Predarea este eficientă atunci când cuprinde activităţi de prelucrare a noii materii
învăţate care trebuie legată de ceea ce elevii ştiu deja . Sarcinile le oferă ocazia de a se
autoevalua , de a corecta , de a discuta cu colegii , de a primi reacţia profesorului , precum şi
de a face alte verificări de conformitate cu realitatea .
Predarea eficientă presupune utilizarea sarcinilor şi întrebărilor care stimulează
gândirea elevilor şi nu simpla reamintire , care impune elevilor să îşi creeze propriile
concepţii cu privire la materia învăţată , utilizarea studiilor de caz care leagă subiectul
discutat de viaţa reală sau experienţa anterioară .
Învăţarea implică „construirea de modele . De aceea utilizarea de hărţi ale minţii şi
rezumate , care relevă relaţia dintre părţile subiectului şi întreg , eficientizează predarea .
După părerea altora , predarea eficientă presupune , însă , pregătirea minuţioasă a
cadrului didactic , consumându-i mult timp , conceperea unei strategii pe termen lung (2-3
ani) ce nu poate fi realizată în condiţiile în care programele şcolare se modifică la intervale
scurte de timp , nu au coerenţă şi nu sunt în concordanţă cu nevoile unei societăţi în continuă
schimbare şi modernizare .
În concluzie , proiectarea predării eficiente presupune realizarea la niveluri calitativ
superioare a următoarelor operaţii pedagogice :
a) asigurarea saltului de la transmiterea unilaterală la comunicarea interactivă a
conţinutului ;
b) îndrumarea activităţii elevilor de asimilare a conţinutului predat ;
c) aprecierea rezultatelor obţinute pe parcursul activităţii , din perspectiva corelaţiei
cadru didactic-elev,
de către profesori bulversaţi , nemotivaţi , care de cele mai multe ori se întorc la „predarea
meşteşugărească” , în care ţinta o reprezintă rezultatele şcolare , rolul hotărâtor avându-l
profesorul .