Sunteți pe pagina 1din 1

DISCIPLINA ŞTIINŢELE COMPORTAMENTULUI.

PSIHOLOGIE
MEDICALĂ, BIOETICĂ ŞI DEONTOLOGIE
PSIHIATRIE

BAREMURI

MD 5.2.10 Psihiatrie
1. Examinarea clinică a bolnavului psihic. Intocmirea foii de observatie clinică.
2. Criterii de clasificare a bolilor psihice conform sistemelor de clasificare ICD 10 şi
DSM IV TR.
3. Principii de profilaxie, terapie, recuperare şi reintegrare socio – profesională în bolile
psihice

COMPETENTE

MD 5.2.10 Psihiatrie
1. Examinarea bolnavului psihic; Particularităţi de conduită în cadrul interviului clinic.
2. Urgentele psihiatrice. Crizele de agitatie psiho-motorie. Auto- si heteroagresiunea.
Conduitele de asistenta cu particularitati in cadrul practicii stomatologice.
3. Proceduri de intervenţie şi reguli de atitudine psihoprotectivă în cursul asistenţei
stomatologice după criteriul formei şi stadiului de evoluţie a bolii psihice.