Sunteți pe pagina 1din 79

Activităţi şi teste pentru orientarea profesională a

tinerilor

Cuprins

ACTIVITATEA Linia vieţii ............................................................................................................ 2


EXERCIŢIUL de autoanaliză Linia vieţii ..................................................................................... 3
ACTIVITATEA Cît de bine vă cunoaşteţi .................................................................................... 4
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI pentru identificarea intereselor, valorilor şi abilităţilor
elevilor ............................................................................................................................................... 5
TEST de identificare a valorilor ..................................................................................................... 7
TEST. Care sunt valorile tale profesionale? ................................................................................ 10
TEST. Ce meserie vi se potriveşte? .............................................................................................. 14
TEST. Valorile şi scopurile mele .................................................................................................. 17
TEST. O călătorie în jurul lumii cu balonul ................................................................................ 20
TEST. Sunteţi încrezător în forţele proprii? ............................................................................... 24
TEST. Trăsături de personalitate, interese şi aptitudini ............................................................ 28
TEST. Inventarul intereselor profesionale .................................................................................. 35
TEST. Profilul intereselor ............................................................................................................. 37
TEST. Determinaţi dacă puteţi fi uşor înţeles ............................................................................. 40
TEST. Sunt oare un ascultător atent / activ? .............................................................................. 41
TEST. Capacitatea dvs. de a comunica ........................................................................................ 43
TEST. Sunteţi un supravieţuitor? ................................................................................................ 48
TEST. Identificarea carierei ......................................................................................................... 50
TEST „Cheia carierei” .................................................................................................................. 57
TEST Identificaţi-vă interesele profesionale ............................................................................... 68
TEST. Cardurile de preferinţe ..................................................................................................... 70
TEST de personalitate şi satisfacţia muncii ................................................................................. 74

Bibliografie
1. Radu, Nicolae, Teste psihologice pentru orientarea în carieră şi autocunoaştere. Teste. Grile de
corecţie. Evaluări, Editura Polirom, 2006.
2. Louis Janda. Teste pentru alegerea carierei. Business Tech International Press, 2003.
3. Jim Barrett, Teste de autocunoaştere, All Beck, 2002.
4. Jim Barrett. Teste pentru carieră, aptitudini şi selecţie. Meteor press, 2007.
5. Ken Russell, Philip Carter. Teste psihometrice. 1000 de modalităţi pentru a vă evalua
personalitatea, creativitatea, inteligența şi gândirea laterală. Meteor Press, 2007
6. Gheorghe Arădăvoaice, Ştefan Popescu. Cunoaşterea de sine. Teste psihologice de autoevaluare.
Editura Antet.
7. Dr. John Liptak. Testează-ţi abilităţile de viaţă. 10 teste pentru măsurarea inteligenței practice.
Editura Amaltea, 2008.
8. red. Andreea Szilagyi. Manualul consultantului în carieră, Iaşi, Institutul European, 2008.

Compilaţie realizată de Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului/2010


ACTIVITATEA Linia vieţii

Luaţi o coală de hârtie A4 liniată şi desenaţi un punct mic în partea de jos a acesteia. Sub punct
scrieţi-vă numele şi data naşterii.

Linia vieţii mele


Vârsta mea în ani

0 ___ 5 ___ 10 ___ 15 ___ 20 ___ 25 ___ 30 ___ 35 ___ 40 ___ 45 ___ 50 ___ 60 ___ 70 ___ …

Apoi, rememoraţi trecutul şi consemnaţi evenimentele sau amintirile importante. În mod special,
încercaţi să vă gândiţi la:
Schimbările sau evenimentele majore în familie;
Relaţia cu părinţii şi fraţii;
Experienţele şcolare;
Prietenii;
Realizările;
Eşecurile.

Notaţi aici următoarele două aspecte:


Perspective privind propriile atuuri şi resurse:
În trecut, am reuşit în _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Aţi dobândit vreo perspectivă nouă asupra temerilor sau a îndoielilor referitoare la propria
persoană? V-a ajutat acest exerciţiu să identificaţi şi să înţelegeţi de ce abordaţi anumite situaţii
sau probleme aşa cum o faceţi?
Trecutul e dureros, eşecurile sau dezamăgirile încă mă afectează în _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2
EXERCIŢIUL de autoanaliză Linia vieţii

Linia orizontală de mai jos reprezintă traseul vieţii dumneavoastră. Plasaţi un X în punctul în care
vă aflaţi. Zona notată cu + se referă la momentele de succes pe care le-aţi trăit. Aria – este
rezervată momentelor de eşec sau în care lucrurile nu au mers prea bine pentru dumneavoastră. În
funcţie de diferitele etape ale vieţii dumneavoastră, notaţi episoadele memorabile sau rolurile pe
care le-aţi perceput ca având conotaţii pozitive (cu semnul +) sau negative (cu semnul – ) şi uniţi-
le cu o linie. Ce concluzii puteţi formula?

Copilăria Adolescenţa Tinereţea Maturitatea Vârsta a treia

Naşterea _____________________________________________________________Moartea

3
ACTIVITATEA Cît de bine vă cunoaşteţi

I. Din lista de mai jos, identificaţi 5 termeni care consideraţi că vă descriu cel mai exact. Scrieţi-i
pe o foaie separată de hîrtie. Fiţi sincer, nu are rost să vă faceţi iluzii că sunteţi altfel decît sunteţi.
Includeţi aspectele pe care le consideraţi atuuri esenţiale, dar şi cel puţin o slăbiciune.

Activ Tăcut
Nestatornic Încrezător
Imperturbabil Sensibil
Nesociabil Rezervat
Optimist Încordat
Paşnic Vorbăreţ
Agresiv De încredere
Relaxat Calm
Stăpînit Sociabil
Iritabil Agitat
Vioi Autoritar
Deschis Ultrasensibil
Pesimist Cordial
Anxios Cumpătat
Atent Meditativ
Indolent Serios
Impulsiv Motivat
Capricios Timid
Pasiv Răbdător

Cît de bine se potriveşte propria descriere cu tipul de persoană care ar avea succes şi ar simţi
satisfacţie avînd slujba sau cariera vizată de dumneavoastră?

II. Acum rugaţi pe cineva care vă cunoaşte bine să selecteze 5 termeni din listă. Rugaţi persoana să
fie sinceră şi să includă cel puţin un punct slab. Autoevaluarea poate fi semnificativ îmbunătăţită
dacă aflaţi cum văd alţii interacţiunea cu dumneavoastră. Reacţiile primite din partea altora sunt o
sursă nepreţuită de informaţii absolut necesare, în special cînd e vorba de căutarea unui loc de
muncă.
La sfîrşit, comparaţi foile. Vă surprind asemănările şi deosebirile dintre cele două liste?
Ce a corespuns? _________________________________________________________________
Ce nu a corespuns? _______________________________________________________________
Ce vă spune aceasta despre acurateţea autoevaluării dumneavoastră? Cum vă percep ceilalţi?

4
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI pentru identificarea intereselor, valorilor şi
abilităţilor elevilor

Activităţi de identificare a intereselor personale


A Sugeraţi elevilor să-şi amintească trei momente în care s-au aflat în situaţia de a alege între
mai multe activităţi şcolare sau extraşcolare în care ar fi putut să se implice (exemplu:
cursuri opţionale, cercuri, activităţi comunitare).
După identificarea acestora, elevii vor analiza alegerile încercând să desprindă eventualele
similarităţi între alegerile făcute. Împreună cu colegii, în grupe de câte 4, vor analiza rolul
pe care interesele îl au în alegerea activităţilor în care se implică, generând şi alte exemple
de momente decizionale în care interesele au un rol decisiv.

B Pornind de la descrierea tipurilor de interese realist, investigativ, artistic, social,


întreprinzător şi convenţional, elevii îşi vor identifica principalele tipuri de interese pe care
le manifestă, încercând să le ierarhizeze. Grupaţi în funcţie de cel mai puternic dintre
interese, elevii vor discuta despre modul de manifestare a acestor interese în alegerile pe
care le realizează (activităţile pe care le fac, discuţiile pe care le au cu prietenii, emisiunile
pe care le urmăresc etc.), abilităţile pe care şi le exersează şi valorile lor personale,
încercând să identifice elementele similare şi distinctive.

Activităţi de identificare a valorilor personale


A 1. Elevii vor evalua o listă de valori, notând cu „+” valorile importante pentru sine şi cu „-„
pe cele neimportante.
2. După evaluarea acestora, vor realiza o ierarhie a primelor 5 valori importante pentru
sine.
3. În grupul mare se va discuta despre implicarea valorilor în alegerile personale (alegerea
activităţilor, prietenilor).

B 1. Elevii vor răspunde la următoarea întrebare: Dacă ai avea doar o oră pe săptămână la
dispoziţie, ce ai alege să faci?
2. După ce răspund în scris la această întrebare, elevii vor analiza sursa care stă la baza
alegerii, încercând să identifice valorile personale.
3. Discuţia de grup va viza importanţa cunoaşterii valorilor personale şi modul în care
acestea influenţează nevoile individuale legate de mediul de lucru.

C 1. Elevii vor realiza o listă cu persoanele pe care le admiră / modelele personale.


2. După identificarea acestora, vor încerca să determine valorile personale care stau la baza
preferinţei pentru persoanele respective.
3. În discuţia de grup elevii vor stabili corespondenţa dintre valorile personale şi modele.

5
Activităţi de identificare a abilităţilor personale
A 1. Elevii vor completa o fişă de autocunoaştere:

Activităţi pe care le realizez cu Abilităţile mele Deprinderi pe care mi le-am


uşurinţă format prin exersare

2. În grupe mici elevii vor identifica abilităţile pe care le apreciază în general angajatorii în
acest moment.
3. Elevii vor identifica individual abilităţi pe care ar dori să le dezvolte.
4. Pornind de la aceste necesităţi identificate, elevii vor alcătui planuri de dezvoltare
personală pe care le vor comunica părinţilor şi prietenilor încercând să obţină suportul
acestora.

B 1. Elevii îşi vor identifica stilul propriu de a lua decizii în diferite situaţii (alegerea
activităţilor, alegerea hainelor, decizia asupra petrecerii vacanţei etc.) pornind de la
descrierile acestora.
2. Elevii vor analiza în grupuri mici relaţia dintre stilul decizional şi tipul de decizie care
trebuie luată.

6
TEST de identificare a valorilor

Instrucţiuni:
Citiţi următoarea listă şi bifaţi căsuţele din stânga fiecărei valori care este importantă pentru dvs..
Bifaţi oricât de multe doriţi. Aveţi însă grijă să nu bifaţi o valoare despre care doar credeţi că „ar
trebui” să fie importantă. Bifaţi-le doar pe acelea după care vă trăiţi viaţa sau sunteţi hotărât să vă
trăiţi viaţa. Pentru moment ignoraţi căsuţele din dreapta fiecărei valori.

Lista de valori
Realizarea / împlinirea: obţinerea de rezultate care sunt semnificative, îndeplinirea
cu succes a unor sarcini şi proiecte
Avansarea: înaintarea continuă spre oportunităţi noi şi din ce în ce mai mari
Autonomia: abilitatea de a vă alege propriile proiecte, de a vă stabili propriul ritm,
program şi propriile reguli de lucru, supravegherea minimală a încercărilor dvs.
Echilibru: menţinerea unui echilibru între locul de muncă şi viaţa personală în ceea
ce priveşte alocarea de timp şi energie
Apartenenţa la un grup: sentimental că faceţi parte dintr-un grup în cadrul căruia vă
aduceţi propria contribuţie
Creaţia: conceperea sau fondarea unui lucru sau a unei idei
Provocarea: implicarea în sarcini şi proiecte stimulative şi solicitante
Competitivitatea: antrenarea în activităţi ale căror rezultate sunt frecvent comparate
cu ale celorlalţi
Creativitatea: elaborarea sau inventarea de lucruri sau idei inovative, originale şi
pline de imaginaţie
Binefacerea: participarea la construirea unei lumi mai bune
Antreprenoriatul: organizarea, administrarea sau iniţierea unei afaceri sau a unui
proiect
Egalitatea: competenţe, volum, rezultate, valoare sau statut la fel ca ceilalţi
Entuziasmul: implicarea în experienţe noi şi dinamice ce reprezintă o diversitate, o
schimbare şi un posibil risc
Faimă: o maximă evidenţiere şi renume
Fericirea familială: concentrare asupra relaţiei cu familia, asupra timpului şi atenţiei
acordate copiilor, partenerului de viaţă, părinţilor sau rudelor
Siguranţa financiară: salariul sau beneficiile care sunt satisfăcătoare şi predictibile
Prietenia: prietenii stabile şi pline de afecţiune, mulţumire şi stare de bine, bucurie
şi veselie
Armonia: linişte interioară şi seninătate
Sănătatea: funcţionarea optimă a organismului, minţii şi a spiritului
Ajutorul acordat celorlalţi: oferirea de asistenţă, sprijin şi ajutor
Independenţă: încredere în propriile puteri; libertate faţă de influenţa, îndrumarea şi
controlul celorlalţi

7
Integritatea: onestitate personală strictă; aderarea fermă la un cod moral
Conducerea: îndrumarea, motivarea şi supravegherea celorlalţi
Învăţarea: însuşirea de cunoştinţe şi satisfacerea curiozităţii
Timpul liber: desfăşurarea unor activităţi recreative
Perfecţionarea personală: testarea propriilor aptitudini; dobândirea de noi
competenţe şi demonstrarea abilităţilor
Activitatea fizică: implicarea în activităţi care solicită efort fizic
Recunoaşterea: apreciere şi atenţie deosebită din partea celorlalţi
Respectul: sunteţi tratat cu stimă şi corectitudine
Asumarea riscului: confruntarea cu provocări şi cerinţe necunoscute sau
periculoase
Siguranţa: eliminarea oricărui pericol, risc sau prejudiciu
Protecţia: apărarea împotriva fricii, anxietăţii sau pericolului; o garanţie a
îndeplinirii unui angajament; anticipare
Autoexprimarea: capacitatea de a comunica idei personale, sentimente
Spiritualitatea: menţinerea unei situaţii de durată, sigure şi previzibile
Statutul: vă bucuraţi de o poziţie sau un rang de prestigiu
Munca în echipă: lucraţi îndeaproape cu ceilalţi în direcţia unor scopuri comune;
întreţineţi relaţii strânse de colaborare
Prosperitate: aveţi bani sau proprietăţi în număr suficient

Dacă există valori importante pentru dvs. şi nu se găsesc în lista de mai sus, scrieţi-le pe rândurile
libere de mai jos.

□ _____________________________________________ □
□ _____________________________________________ □
□ _____________________________________________ □

8
Acum, din moment ce aţi selectat valorile semnificative pentru dvs., veţi reduce lista la cele zece
valori care sunt cele mai importante. Citiţi atent valorile selectate din lista precedentă şi bifaţi
căsuţa din dreapta a acelor valori care vă sunt indispensabile. Puneţi-vă următoarele întrebări: „A
fost această valoare îndeplinită atunci când am trăit cel mai fericit moment din viaţa mea? Îmi este
proprie această valoare sau este un ideal nerealist şi neautentic după care nu vreau să-mi trăiesc
viaţa?”. Dacă nu reuşiţi să identificaţi zece valori, nu este nicio problemă. Totuşi, încercaţi să
reduceţi numărul valorilor dvs. la maximum zece. Scrieţi aceste zece valori în spaţiile de mai jos,
în orice ordine doriţi.

VALOARE DA NU

1. ____ ____
2. ____ ____
3. ____ ____
4. ____ ____
5. ____ ____
6. ____ ____
7. ____ ____
8. ____ ____
9. ____ ____
10. ____ ____

În continuare, gândiţi-vă la situaţia profesională în care vă aflaţi în acest moment. Bifaţi căsuţele
din partea dreaptă a fiecărei valori pentru a indica dacă această valoare este exprimată în oricare
aspect al muncii dvs. de acum. Când urmăriţi realizarea unui alt tip de muncă sau, pur şi simplu,
vreţi să schimbaţi dinamica actualei cariere, este foarte important să ştiţi care valori au cea mai
mare însemnătate pentru dvs..

9
TEST. Care sunt valorile tale profesionale? (D. Super)

Profesia pe care doriţi să o alegeţii sau pe care o practicaţi corespunde înclinaţiilor, intereselor şi
aspiraţiilor dvs.? Chestionarul de mai jos vă va ajuta să înţelegeţi aceasta mai bine.

Instrucţiuni:
1. Citiţi întrebările chestionarului.
2. Acordaţi puncte da la 5 la 1 în funcţie de gradul de importanţă pe care îl atribuiţi fiecărei
caracteristici descrise mai jos: 5 – foarte important, 4 – important, 3 – de importanţă medie,
2 – puţin important, 1 – neimportant.

Nr. Ce grad de importanţă acordaţi pentru: Nota


1 O profesie în care trebuie să rezolvi mereu probleme noi.
2 O profesie în care să ajuţi pe alţii.
3 O profesie cu remunerare mare.
4 O profesie în care munca este foarte variată.
5 O profesie în care trebuie să îţi îndeplineşti sarcinile deplasându-te de la un loc la
altul.
6 O profesie care contribuie la prestigiul tău profesional.
7 O profesie în care se cer aptitudini artistice.
8 O profesie în care se lucrează în echipă.
9 O profesie care prezintă perspectivă de ascensiune.
10 O profesie în care te vei realiza aşa cum doreşti.
11 O profesie în care să lucrezi cu un şef care să se poarte la fel cu toată lumea şi să
acorde aceeaşi încredere tuturor subalternilor.
12 O profesie în care să lucrezi într-un mediu plăcut.
13 O profesie care să aprecieze cele efectuate la sfârşitul zilei de muncă.
14 O profesie în care să poţi exercita autoritate asupra altora.
15 O profesie în care să experimentezi idei şi sugestii.
16 O profesie în care să creezi unele produse noi.
17 O profesie în care rezultatele muncii să fie cunoscute pentru a putea să te
autoapreciezi.
18 O profesie în care şeful tău să aibă măsură în aprecieri şi critici.
19 O profesie care să fie solicitată şi să ofere multe locuri de muncă.
20 O profesie care să pună în valoare gustul tău pentru frumos.
21 O profesie în care să poţi lua decizii personale.
22 O profesie în care să existe largi posibilităţi de avansare.
23 O profesie în care gândirea să fie intens solicitată la rezolvarea de probleme noi şi
cu soluţii originale.

10
24 O profesie în care să-ţi poţi demonstra capacităţile de conducător.
25 O profesie în care munca să se desfăşoare în condiţii favorabile sănătăţii.
26 O profesie în care să poţi să-ţi manifeşti independenţa deplină .
27 O profesie care să se ofere posibilitatea da a lega prietenii durabile cu colegii.
28 O profesie în care importanţa muncii tale să poată fi apreciată de alţii.
29 O profesie în care să nu faci întotdeauna acelaşi lucru.
30 O profesie în care ai sentimentul că poţi ajuta pe alţii.
31 O profesie în care să poţi contribui la bunăstarea altor persoane.
32 O profesie în care să poţi efectua mai multe activităţi diferite.
33 O profesie în care să poţi fi admirat de alţii.
34 O profesie în care să ai o relaţie bună cu colegii de muncă.
35 O profesie în care să poţi desfăşura viaţa în modul cel mai plăcut.
36 O profesie care să-ţi ofere condiţii de a lucra într-un mediu corespunzător (bine
iluminat, liniştit, curat, spaţios).
37 O profesie în care să poţi planifica şi organiza munca altora.
38 O profesie care solicită continuu capacităţile Dvs. intelectuale.
39 O profesie a cărei remunerare să-ţi asigure un trai după dorinţe.
40 O profesie în care să depinzi de cât mai puţine persoane.
41 O profesie în care să produci obiecte care atrag atenţia prin aspectul lor estetic.
42 O profesie în care să poţi fi sigur că în cazul dispariţiei ei, poţi obţine alta în
cadrul aceleiaşi întreprinderi.
43 O profesie în care să ai un şef politicos.
44 O profesie în care să poţi vedea rezultatele efortului tău.
45 O profesie în care să poţi contribui la elaborarea de idei noi.

11
3. Completaţi tabelul de mai jos:

Nr. Itemi Nr.de Specificul Profesiile, activităţile


puncte profesiei
1 2, 30, 31 Altruism Medicină, relaţii umane, asistenţă socială,
învăţământ, comerţ etc.
2 15, 16, 45 Creativitate Profesii tehnice, ştiinţifice, artistice, literare,
manageriale etc.
3 7, 20, 41 Simţ estetic Artă, design etc.
4 1, 23, 38 Stimulare Activităţi ce oferă posibilitatea de a învăţa ceva
intelectuală nou şi solicită o gândire independentă, reflexii
abstracte.
5 13, 17, 44 Reuşită Munci cu caracter executiv, finalizare prin
obiectivă produse concrete care crează sentimentul de
satisfacţie prin buna executare a sarcinilor
profesionale.
6 5, 21, 40 Independenţă Ocupaţii care permit persoanei să lucreze după
propriul ei ritm şi să aplice propriile idei
(concepţii).
7 6, 28, 33 Prestigiu Ocupaţii cu un statut social ridicat şi care
conferă importanţă şi impun respect.
8 14, 24, 37 Conducerea Profesii care oferă posibilitatea de a planifica şi
altor persoane organiza munca altora.
9 3, 22, 39 Avantaje Valoarea socială a unor munci cu remunerare
materiale mare. Tendinţa de orientare după câştiguri
materiale.
10 9, 19, 42 Siguranţă Valoarea asociată a unor profesii care reprezintă
certitudinea menţinerii lor, asigurarea aceluiaşi
tip de muncă şi garantarea veniturilor materiale.
11 12, 25, 36 Ambianţă de Ocupaţii caracterizate prin condiţii bune de
muncă muncă, căldură, curăţenie, fără zgomot de
producţie.
12 11, 18, 43 Relaţii cu Alegerea locului de muncă în funcţie de cadrele
superiorii de conducere din domeniul respectiv.
13 8, 27, 34 Relaţii cu Alegerea locului de muncă pe criteriul unor
colegii relaţii bune în colectivul de muncă.
14 10, 26, 35 Modul de viaţă Valoare socială la tipuri de muncă ce permit o
pe care îl viaţă adecvată imaginii create de persoana
implică respectivă. Profesii cu program neregulat, care
profesia implică deplasare, călătorii etc.
15 4, 29, 32 Varietate Profesii care permit activităţi diverse,
irepetabile, orientarea spre satisfacţii personale.

12
4. Completaţi tabelul de mai jos, înscriind acele trei profesii (domenii de activitate) care
au acumulat numărul maxim de puncte.

Nr. Profesia, domeniul de activitate Numărul de puncte

13
TEST. Ce meserie vi se potriveşte?

Amintirile din copilărie ne revin şi sub forma diferitor aspiraţii: că vom fi aviatori, poliţişti sau
şefi, toate acestea ne dădeau, la acea vreme, sentimentul că suntem importanţi. Astăzi s-ar putea să
ne regăsim în cu totul şi cu totul alte funcţii. Ne place sau nu ceea ce facem, trăim cu speranţa de
mai bine, şi totuşi mai avem o şansă, anume aceea de a alege. Inventivitatea, spiritul de ordine şi
disciplină, precum şi capacitatea de a transmite sarcini pot contura drumul nostru spre împlinire.
Profilul pe care-1 veţi obţine răspunzând cu sinceritate la acest test vă poate recomanda pentru a
funcţiona ca cercetător ştiinţific, director general sau strateg militar.

Instrucţiuni:
Citiţi fiecare enunţ şi faceţi un semn în dreptul fiecăruia: dacă vi se potriveşte – în coloana Da, iar
dacă nu vi se potriveşte – în coloana Nu.

Nr. Enunţ Da Nu
1 Chiar şi în timpul liber, mă gândesc la o mulţime de probleme.
2 Îmi place să-mi organizez fiecare lucru pe care-l încep.
3 În trecut eram organizatorul unui grup de prieteni, a unui club etc.
4 Pentru a cerceta lucrurile în profunzime, încerc să nu iau în seamă aparenţele.
5 Caut să fiu pregătit pentru orice solicitare.
6 Mă simt în forma cea mai bună.
7 În rezolvarea unor probleme, caut să aflu soluţia cea mai bună.
8 Mi se pare destul de important să mi se spună ce se aşteaptă de la mine.
9 Caut să-mi rezolv cât mai repede sarcinile de lucru.
10 Mă provoacă ideea de a lua parte la o cercetare ştiinţifică.
11 Un loc de muncă ce-mi permite să iau decizii mi se potriveşte cel mai mult.
12 La rezolvarea unor probleme am tendinţa să despic firul în patru până când
găsesc soluţia cea mai bună.
13 Decât să mă plimb printr-un parc, prefer să citesc un studiu dedicat gripei
aviare.
14 Mi se pare normal să mă conformez unor reguli de muncă.
15 Din câte mă cunosc, cred că aş putea să fiu un şef de succes.
16 Îmi place să rezolv un lucru care pe alţii îi plictiseşte.
17 Prin felul meu de a fi, îmi place să am multe responsabilităţi.
18 Când îmi revine rezolvarea unei probleme, îmi trec prin minte tot felul de
idei.
19 Disciplina la un loc de muncă mi se pare deosebit de importantă.
20 Mă provoacă ideea să fiu şef.
21 Dacă cer ceva cuiva, sunt atent să văd ce intenţii are.
22 Prefer să nu primesc o altă lucrare, până nu duc la bun sfârşit ceea ce am
început.
23 Îmi asum eşecul pentru orice lucru pe care îl realizez.
24 Într-o activitate colectivă, îmi place să-i spun fiecăruia ce are de făcut.
14
Calcularea rezultatelor

Inventiv Directiv Organizat


Cercetător ştiinţific Director general Strateg militar
Nr. item Da Nu Nr. item Da Nu Nr. item Da Nu
1 2 3
4 6 5
7 9 8
10 11 14
12 15 17
13 20 19
16 21 22
18 24 23
Scor total Scor total Scor total

De reţinut!
Acordaţi câte 2 puncte pentru fiecare răspuns marcat la Da. Scorul cel mai mare indică şi un
posibil mediu de lucru în care să vă puteţi valorifica propriul potenţial. În situaţia unor scoruri
egale, pot fi făcute corelaţii între factorii prezentaţi (Inventiv, Organizat, Directiv).

Dacă scorul dvs. se încadrează la „Inventiv” între 16 şi 4 puncte: se poate spune despre dvs. că
sunteţi un om cu imaginaţie bogată. Trăiţi intens fiecare clipă şi vă propuneţi tot felul de
experienţe. Curios din fire, nonconformist, provocat de ceea ce se spune şi de ceea ce se aude mai
nou, riscaţi să-i supăraţi pe cei din jur cu trăsnăile ce vă trec prin cap. Inteligent, original în
gândire, sesizaţi cu uşurinţă mersul lucrurilor. De regulă, reuşiţi să descifraţi esenţa unor probleme
în locuri în care alţii nu văd nici măcar umbre.
Prin definiţie sunteţi un învingător. Fiecare realizare nu vă aduce decât satisfacţie şi îndemnul de a
merge mai departe. Rămâneţi perseverent şi evitaţi pe cât e posibil mânia şefilor. Încercaţi şi
înţelegeţi şi evitaţi întrebările incomode, sub tirul cărora îi supuneţi. Vă este garantată realizarea
într-un post de cercetător ştiinţific, altfel riscaţi să fiţi recomandat pentru un post în întreţinerea
drumurilor şi podurilor.

Dacă scorul dvs. se încadrează între 0 şi 3 puncte: vă manifestaţi ca o persoană interesată strict
de lucrurile practice. Lipsit de imaginaţie, acţionaţi eficient în limita regulilor de lucru ce vă sunt
stabilite. Conformist, atent cu şeful, nu vă permiteţi luxul de a visa. Adept al stabilităţii,
schimbarea vă îngrijorează. Preferaţi să vedeţi ce faceţi azi şi după aceea vă gândiţi la ziua de
mâine. Sunteţi recomandabil pentru un mediu de lucru ce implică mişcare şi mai puţin creativitate
în soluţionarea unor probleme.

15
Dacă scorul înregistrat la „Directiv” este cuprins între 16 şi 4 puncte: sunteţi o persoană
perspicace. Capabil să rezolvaţi mai multe probleme în acelaşi timp, nu vă pierdeţi uşor cu firea.
Responsabil, acţionaţi cu sânge rece şi perseverenţă în tot ceea ce faceţi.
Realist, adaptabil la schimbare, nu daţi uşor înapoi din faţa greutăţilor. Energic, destul de
inteligent, ca să nu spunem foarte inteligent, impuneţi respect şi disciplină în mediul care vă
desfăşuraţi activitatea. Stăpân pe propriile forţe, vă asumaţi alegerile pe care le faceţi, fără să vă
gândiţi la ce ar putea spune alţii. Aveţi suficiente abilităţi pentru a vă face ascultat.
Combativ, hotărât, aprig la mânie, nu vă lăsaţi uşor înfrânt sau abătut din drum. Ştiţi ce vă doriţi şi
nu vă lăsaţi până nu obţineţi ceea ce v-aţi propus. În unele momente folosiţi forţa şi tacticile dure,
fără să vă întrebaţi dacă este bine sau rău. Sunteţi mai degrabă un păstor, decât o oaie. Nu trebuie
să fiţi subestimat. Felul în care vă manifestaţi, vă recomandă pentru funcţii de conducere. Depuneţi
efort în acest sens, perfecţionaţi-vă şi veţi reuşi cu siguranţă. Succes!

Dacă scorul obţinut se încadrează între 0 şi 3 puncte: acţiunile vă sunt alimentate de nevoia de a
fi lăsat în pace! Mergeţi mai departe numai pentru a primi binecuvântarea celorlalţi. Căutaţi
confirmarea în tot ceea ce faceţi, cu dorinţa de a-i nu deranja pe cei din jur. Munciţi cu seriozitate,
dar nu vă simţiţi atras de o funcţie mare. Apreciaţi că aceasta vă aduce prea multe dureri de cap.
Liniştea este lucrul cel mai de preţ pe care îl aveţi. Prin definiţie, sunteţi un om fericit.

Dacă scorul înregistrat la „Organizat” este cuprins între 16 şi 4 puncte: sunteţi un bun strateg.
Viguros, cu puteri ascunse, deţineţi controlul total asupra informaţiilor, fie ele şi simple zvonuri.
Abil, vă infiltraţi între necunoscuţi. Serios prin tot ceea ce faceţi, nu acceptaţi pierderea de vreme.
În situaţia unor urgenţe, vă impuneţi voinţa în faţa altora şi reuşiţi să vă faceţi ascultat. În general,
sunteţi apreciat ca fiind şeful din umbră. Înţelept, vocea care vă dictează cum să procedaţi este
raţiunea minţii. Insensibil pentru unii, prea periculos pentru alţii, nu sunteţi o persoană condamnată
la singurătate. Toţi sunt cu ochii pe dvs. din variate motive. Acum vă caută numai prietenia! Mâine
nu se ştie ce vor mai cere! Precaut, constant, nu vă angajaţi uşor în depăşiri. Evitaţi pe cât e de
posibil provocările şi atacaţi direct atunci când nimeni nu se aşteaptă, adoptând o politică a riscului
minim. Vă respectaţi principiile, încercând tot ce se poate pentru a învinge. Succesul este mai mult
decât o obişnuinţă.

Dacă scorul obţinut se încadrează între 0 şi 3 puncte: vă aflaţi sub o oarecare presiune. Se petrec
multe lucruri, multe probleme stau la pândă. Semnele de oboseală subliniază o atitudine nesigură.
Căutaţi ajutor, sprijin şi răspunsuri la alţii. Nimic din ceea ce aţi făcut nu v-a fost recunoscut. Aveţi
nevoie de odihnă şi de o schimbare spre mai bine.

16
TEST. Valorile şi scopurile mele

Determinaţi în ce măsură următoarele afirmaţii vă sunt caracteristice. Scrieţi în dreapta fiecărei


afirmaţii puncte de la 0 la 4, după următoarea scară:

0 puncte – nu
1 punct – mai degrabă nu
2 puncte – mijlociu
3 puncte – mai mult de
4 puncte – da

Nr. Afirmaţie puncte


1 Îmi plac sarcinile pe care le îndeplinesc de sine stătător, fără controlul şi indicaţiile
cuiva
2 În viaţă face să lupţi pentru respect şi apreciere din partea altora
3 Cel care câştigă mulţi bani, este cu certitudine fericit
4 Îmi place să organizez lucrul altor oameni
5 Visez la aplauze şi strigăte de „Bravo” în adresa mea
6 Îmi place să inventez noi soluţii
7 Satisfacţia mea este faptul că alţi oameni sunt mulţumiţi
8 Activitatea profesională trebuie să-i dea omului şanse de dezvoltare deplină a
personalităţii
9 Viaţa familială este cea mai mare sursă de satisfacţie
10 Aş vrea să fiu expert în profesia aleasă
11 Sunt „căpitanul corabiei mele”
12 Vreau ca familia şi prietenii să recunoască importanţa serviciului meu
13 Îmi plac lucrurile scumpe şi de lux
14 Într-un grup, deseori sunt liderul
15 Activitatea mea profesională trebuie să-mi dea posibilităţi de avansare a carierei
16 Omul trebuie să fie creativ
17 Îmi place să organizez acţiuni de ajutorare a altor oameni
18 Talentele de la natură nu trebuie „îngropate”
19 Bunăstarea şi siguranţa familiei mele este un scop important pentru mine
20 Scopul de bază a omenirii este dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii
21 Independenţa în lucru este foarte importantă pentru mine
22 Îmi place să îndeplinesc misiuni care se bucură de respect în societate
23 Cel mai important pentru mine este salariul
24 Prefer să conduc, dar să nu fiu condus
25 Vreau să mă urc în „vârf”
26 Întotdeauna caut soluţii originale
27 Deseori mă implic în ajutorarea altora
28 În muncă trebuie să-mi dezvolt capacităţile ca persoană

17
29 Vreau să fiu important(ă) în ochii familiei mele
30 Dacă mă interesează ceva, vreau să ştiu despre asta totul
31 Lucrul de sine stătător este mai interesant ca lucrul în grup
32 În viaţă face să capeţi titluri profesionale
33 În primul rând vreau să nu fiu dependent financiar de altcineva
34 Mă descurc minunat cu rolul de lider al grupului
35 Principalul este să văd rezultatul muncii mele
36 Deseori încerc să soluţionez probleme pe care alţii nu le pot soluţiona
37 Admir lucrul voluntarilor
38 Este foarte important să-mi realizez interesele personale
39 Eu pot să jertfesc activitatea profesională interesantă pentru o viaţă familială
fericită
40 Îmi place să-mi îmbogăţesc cunoştinţele, să capăt informaţie nouă

18
Calcularea rezultatelor

Înscrieţi punctele primite alături de numărul întrebării, după aceea adunaţi punctele pe orizontală şi
înscrieţi suma obţinută în coloniţa „suma”:

Nr. Nr. de Nr. Nr. de Nr. Nr. de Nr. Nr. de Suma Simbolul
afirm. puncte afirm. puncte afirm. puncte afirm. puncte
1 11 21 31 A
2 12 22 32 B
3 13 23 33 V
4 14 24 34 G
5 15 25 35 D
6 16 26 36 E
7 17 27 37 J
8 18 28 38 Z
9 19 29 39 I
10 20 30 40 K

Transcrieţi numerele din coloana „suma”, care corespund anumitor simboluri, după aceea aranjaţi-
le, atribuind celui mai mare punct cifra „1”, următorului - „2” etc.

Simbolul Suma Rangul Valori


A Independenţă
B Recunoaştere socială
V Bani
G Putere
D Succes
E Creaţie
J Ajutor pentru alţi oameni
Z Dezvoltarea personalităţii
I Viaţă familială
K Cunoştinţe

Scrieţi denumirile care corespund primelor 5 ranguri

Cele mai importante valori ale mele:

1...
2...
3...
4...
5...

19
TEST. O călătorie în jurul lumii cu balonul

Felicitări! Ai făcut primul pas care te ajută să te orientezi în cariera ta. Meriţi o vacanţă. Va fi o
vacanţă deosebită, cum nu ai mai avut niciodată. De ce? Pentru că tocmai ai primit ca premiu un
balon cu care vei face o călătorie în jurul lumii!
Eşti pregătit? Ai emoţii? Drum Bun!
Ca să te ridici, să porneşti în marea aventură trebuie doar să arunci o cutie. Doar aşa balonul va
pluti deasupra tuturor ţărilor. Aruncă o cutie!
Gata! Pluteşti! Vezi oamenii, casele, grădinile din ce în ce mai mici. Acum poţi să te gândeşti şi să
răspunzi la câteva întrebări:

1. Ce era în cutia pe care ai aruncat-o?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Ce simţi acum, cînd ştii că nu vei mai avea niciodată acel lucru?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Priveliştea de la o înălţime atât de mare îţi taie răsuflarea. Această senzaţie este de scurtă durată.
Deodată, auzi la radio o voce agitată care îţi spune: „Te apropii de o zonă cu vânturi foarte
puternice. Pentru a putea merge mai departe în siguranţă, trebuie să te ridici deasupra vânturilor.
Pentru aceasta, trebuie să uşurezi balonul cu 6 kg. Aruncă 3 cutii!”
Stai o clipă şi priveşte cutiile din jurul tău. Oare, de ce nu ai nevoie? În sfîrşit, alegi 3 şi le arunci.
Balonul începe să urce. Vezi cum vânturile trec pe sub balonul tău. Gata, eşti în siguranţă din nou.
Priveşti în jur, atmosfera este clară, vezi munţii în depărtare.
Eşti liniştit! Acum poţi răspunde la trei întrebări:

1. Ce era în cutiile pe care le-ai aruncat?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ce simţi acum, când ştii că nu vei mai avea niciodată acele lucruri?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dacă ai fi putut arunca două, ce cutie ai fi păstrat? De ce?

20
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Priveşti în jos şi îţi dai seama că ai ajuns deasupra oceanului. Ce superb! Vezi doi delfini care sar
din apă. În larg, mici, mici de tot se văd vapoare care stârnesc valuri în urma lor. Totul pare rupt
dintr-o poveste. Parcă nimic rău nu se poate întâmpla. Şi totuşi... O lumină puternică brăzdează
cerul şi vezi nişte nori negri venind repede spre tine. Îţi dai seama că te afli în mijlocul unei
furtuni! Se porneşte o ploaie puternică.
Auzi aceeaşi voce agitată la radio care îţi spune că trebuie să mai arunci 2 cutii. Doar aşa balonul
va fi suficient de uşor ca să poată trece repede prin zona cu furtună şi să nu te prăbuşeşti în ocean.
În grabă, te hotărăşti şi arunci 2 cutii!
OK! E bine, ai trecut! E iarăşi linişte. Pluteşti.

1. Ce cutii ai aruncat acum?


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Ce te-a făcut să alegi aceste două cutii?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Şi pluteşti, şi pluteşti! Simţi căldura blândă a soarelui. Priveşti la oraşele care se întind de jur-
împrejur. Ai parcurs mai mult de trei sferturi din drum. A fost frumos, parcă simţi o uşoară bucurie
la găndul întoarcerii acasă. Doar mai ai încă 4 cutii cu dorinţe, pe care le vei putea îndeplini de
îndată ce vei ajunge. În zare, apare câmpul pe care vei ateriza. Vezi şi alte baloane şi te simţi în
siguranţă. Dar, ce se întîmplă?!? Balonul nu mai merge drept. Începe să piardă din înălţime!
Verifici în grabă rezervorul cu aer cald. Surpriză!!! Aceasta este aproape gol. Îţi dai seama că
balonul trebuie uşurat pentru a putea ateriza.
Arunci o cutie!
Nu e suficient!
O arunci şi pe a doua!
Acum e bine! Balonul pluteşte şi te apropii de locul de aterizare. Oamenii, casele, grădinile devin
tot mai mari.
Eşti acasă. Totul este cunoscut. E bine!
Simţi o uşoară zdruncinătură. Gata! Ai ajuns! Eşti din nou acasă! Ai călătorit în jurul lumii, de-a
lungul întregului glob pămîntesc fără să ţi se întîmple nimic rău!

Observi că ţi-au mai rămas doar două cutii în coşul balonului. Aceste ultime cutii au fost
ALESELE sau au rămas din greşeală în urma unor alegeri făcute în grabă? Numai tu cunoşti
răspunsul.

21
1. Se poate ca în aceste cutii să fie cele mai importante dorinţe ale tale?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Care a fost momentul cel mai greu? De ce?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Ce simţi acum când te gândeşti la tot ceea ce era în cutiile pe care le-ai aruncat?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Ce simţi acum când te gândeşti la tot ceea ce este în cutiile pe care le-ai păstrat?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Cât de importante sunt pentru tine cele 2 dorinţe din cutiile care ţi-au rămas?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Cum crezi că te vor ajuta aceste 2 dorinţe să ai succes în carieră?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

22
Să am calculatorul Să am posibilitatea să
propriu merg în vacanţă de 2
ori pe an

Să fac a doua Să am maşină


facultate

Să am o stare de Să am mai mulţi


sănătate bună prieteni

Să am un loc de Să am o familie
muncă bine plătit

Să am un loc de
muncă care să Să am bani
îmi placă

23
TEST. Sunteţi încrezător în forţele proprii?

Instrucţiuni

Pentru fiecare enunţ există mai multe variante de răspuns, ordonate cu primele litere ale alfabetului
român. Citiţi fiecare întrebare şi, după cum vi se potriveşte cel mai bine, alegeţi varianta
corespunzătoare. Nu vă gândiţi prea mult. Fiţi spontan(ă). Nu reflectaţi asupra a ceea ce e bine sau
ar trebui sa fiţi, ci a ceea ce sunteţi acum.

1. Cum vă comportaţi fată de erorile săvîrşite şi care ar putea duce la eşec în activităţi importante
pentru dvs.?
a. Sunt descumpănit, mă pierd, am tendinţa să abandonez activitatea respectiva.
b. Nu-mi pasă de erorile săvîrşite şi îmi continui activitatea ca şi cum nu s-ar fi întîmplat
nimic.
c. Mă mobilizez, imi adun forţele şi depun eforturi mai mari.
d. Erorile făcute, mă enervează şi în continuare greşesc şi mai rău.
2. Cum v-ati comportat în situaţii grele în viaţa personală, profesională sau familială (accidente,
evenimente grave, situaţii periculoase)?
a. La început am rarnas pasiv, dar, împins de împrejurări pînă la urmă am făcut ceea ce
trebuia.
b. Mi-am păstrat cumpătul, m-am orientat şi am luat rapid măsurile potrivite situaţiei.
c. M-am dezorientat, mi-am pierdut capul şi un timp a fost aproape imposibil să reacţionez.
d. M-am agitat m-am risipit in gesturi, am ţipat, am vociferat, am efectuat acţiuni dintre care
nu toate erau utile.
3. Ce atitudine aveţi faţă de activităţile care implică o mare responsabilitate?
a. Le accept uşor, fără să stau prea mult pe gînduri.
b. Le privesc cu îngrijorare şi ezitare şi de aceea nu mă ofer, ci le primesc numai cînd mi se
impun.
c. Nu le ocolesc, dar nici nu le caut şi în general cumpănesc mult înainte de a le accepta.
d. Le primesc cu calm şi încredere in forţele mele, dar nu înainte de a analiza dificultăţile
posibile.
4. Cum caracterizaţi insuccesul?
a. O forţă adversa, un destin de la care nu mă pot sustrage.
b. O incapacitate de sesizare a ocaziilor favorabile.
c. Un hazard nefericit insuccesul trebuie acceptat cu resemnare.
d. O situaţie care nu trebuie să se repete dacă mă concentrez şi mă mobilizez cum trebuie.
5. Vorbiţi la o importantă adunare publică şi vă pierdeţi şirul ideilor. Ce faceţi?
a. Mă sperii, îmi pierd cumpătul.
b. îmi cer scuze, mă bâlbâi, îmi caut notiţele.
c. Cu puţin umor depăşesc momentul.
d. Mă concentrez, mă reculeg, ştiu că pot reînoda discursul.
6. Cum reacţionaţi la situaţii-surpriză, care se produc brusc, pe neaşteptate?
a. Resimt o puternică emoţie si pentru moment nu sunt în stare de nici o reacţie după care îmi
revin destul de greu, la normal.
b. Sunt uşor emoţionat, dar caut să-mi dau seama de ceea ce se întîmplă pentru a fi gata de
acţiune, îmi revin destul de repede.
c. Cu excepţia unei scurte tresăriri, de obicei neobservată de cei din jur mă comport la fel ca
mai înainte.
d. Surprins, reacţionez printr-o serie de gesturi necontrolate, aproape dezordonate. După
trecerea momentului, rîd eu însumi de mine.
7. Cum vă comportaţi în prezenţa unor persoane importante pentru dvs.?
a. Nu mă interesează problema, nici nu m-am gîndit că trebuie sa adopt o anumita conduită.
24
b. Nu pierd ocazia de a profita de anumite avantaje pe care alţii le obtin cu multă trudă.
c. Caut să învăţ din experienţa sa, din preaplinul cunoştinţelor sale.
d. Mă comport firesc cu deferenta şi respectul datorat vîstei şi funcţiei pe care o are.
8. Cum vă adaptaţi la un nou orar şcolar sau la modificarea programului de lucru?
a. Protestez deşi ştiu că totul este inutil
b. Puţin îmi pasă, asta este situaţia!
c. Îmi vine greu să-mi modific obişnuinţele, chiar tabieturile.
d. Analizez situaţia şi mă gîndesc cum să-mi restructurez forţele în raport cu noile cerinţe.
9. Vă schimbaţi hotărîrile adoptate într-o anumita problemă în funcţie de părerile altora?
I. Categoric, nu! Vreau să fiu lăsat în pace, chiar de capul meu!
II. Mă grăbesc, realmente mă precipit să dau curs sugestiilor mai ales cînd acestea vin de la o
persoană la care ţin mult şi o stimez deosebit.
III. Reflectez foarte serios asupra oportunităţii schimbării hotărîrii, cîntărind avantajele şi
dezavantajele propunerilor.
IV. Sunt teribil de plictisit faţă de cei care mă „pisează" cu sfaturi, obiecţii sau recomandări
chiar dacă aceştia sunt părinţii la care ţin foarte mult, prietenii de-o viaţă şi şefii care par a
fi binevoitori.
10. Cum reacţionaţi cînd o cunoştinţă vă vorbeşte de „rău"
a. Cum îşi permite? Sunt tare pornit, îi cer imediat explicaţii.
b. Mă străduiesc sa judec la rece învinuirile, să înţeleg ce mi se reproşează.
c. Rup imediat legăturile cu respectiva persoană chiar dacă îmi este foarte apropiată întrucît
afrontul este de nescuzat.
d. Îmi este indiferentă situaţia; in fond am dreptul la opinie şi nu trebuie să plac tuturor.
11. Aveţi momente de îndoială asupra capacităţii dvs. de a lua decizii corecte?
a. Niciodată.
b. Relativ des.
c. Uneori.
d. Întotdeauna.
12. Majoritatea persoanelor din colectivul (şcolar sau profesional) din care faceţi parte este împotriva
unei propuneri pe care aţi făcut-o. Cum reacţionaţi?
a. Nu renunţ la propunerea mea care este corectă şi întemeiată.
b. Restructurez propunerea, eventual o reformulez pentru a fi mai clară şi în consecinţă mai
accesibila.
c. Mă retrag în carapacea mea. Nu mai fac propuneri.
d. Caut noi argumente, le aduc la cunoştinţa bisericuţei mele de amici, rugîndu-i să-mi susţină
propunerea.
13. Două persoane din grupul dvs. de prieteni s-au certat. Cum procedaţi pentru rezolvarea
conflictului?
a. Discut cu fiecare în parte ascultîndu-i cu atenţie, reţinînd argumentele lor pro şi contra.
b. Caut să-i împac dar nu oricum ci principial, dînd dovadă de mult tact.
c. Cred că problema conflictului se va rezolva de la sine.
d. Nu mă interesează cearta lor, stau deoparte neavînd nimic de cîştigat.
14. Cum vă simţiţi cînd vă aflaţi la conducerea unui grup?
a. Natural, firesc.
b. Fără probleme.
c. Stîngaci.
d. Mă simt neliniştit.
15. Găsiţi soluţii inventive în soluţionarea problemelor ce apar în activitatea dvs.?
a. Da, foarte uşor.
b. Destul de uşor.
c. Uneori.
d. Aproape niciodată.

25
Calcularea rezultatelor

Pentru variantele alese de dvs. la întrebările testului acordaţi numărul de puncte cuprins în tabelul
ce urmează. Totalizaţi numărul de puncte obţinut.

Întrebarea Varianta de răspuns


A B C D
1 1 3 6 2
2 2 6 1 -
3 1 1 4 6
4 - 1 2 4
5 - 1 3 4
6 1 4 5 -
7 1 2 4 5
8 - 2 1 5
9 - - 1 5
10 - 5 - 2
11 5 4 2 -
12 4 4 - 1
13 4 5 1 -
14 5 3 2 1
15 6 4 2 1

Dacă aţi obţinut:

Sub 32 puncte: Încrederea dvs. în propriile forţe este scăzută. V-aţi creat o imagine nu prea
favorabilă despre dvs. înşivă. Sunteţi într-o permanentă defensivă şi aşteptare. Vă îndoiţi de
propriile posibilităţi, considerîndu-vă cu mult mai puţin bun decît majoritatea celor din jur. Este o
optică greşita şi nerealista. Vă lăsaţi uşor impresionat de ceilalţi apreciaţi ca fiind mai inteligenţi,
mai capabili. Nu acceptaţi o astfel de atitudine, autodepăşiti-vă. Tendinţa spre autoperfectionare
este proprie omului fiind şi o problema de demnitate. Vă aflaţi într-o permanentă devenire, fiţi
convins că aveţi capacităţi mai mari. Fiecare om are un viitor dar acesta nu se oferă singur ci
trebuie creat.
Luptaţi cu propriile tendinţe, impulsuri şi descurajări, fiți mai optimist. Este singura luptă în care
propria înfrîngere înseamnă victorie. Dovediţi-vă calităţile! Stabiliţi-vă aspiraţii rezonabile, nu vă
antrenaţi în întreceri cu persoanele excepţionale. Mergeţi din treapta în treapta iar paşii dvs. vor
deveni tot mai mari. Activitatea şi nu pasivitatea sau resemnarea constituie mijlocul indicat de a
accede la încrederea în sine. În cîmpul dezagreabil al insucceselor nu vă pierdeţi, nu vă întrerupeţi
acţiunea, dimpotrivă, mobilizaţi-vă forţele şi concentraţi-le asemănător unei raze laser spre succes.
Studii efectuate de psihologi cu oameni activi şi mai puţin activi, sportivi si nesportivi au stabilit
deosebiri: prima categorie de subiecţi fiind mai încrezători în forţele proprii şi mai puţin anxioşi
decît cei din a doua categorie. Asiguraţi concordanţa dintre posibilităţi şi realizări şi perseveraţi.
Amintiţi-vă de proverbiala frază rostită de Wilhelm I de Nassau, prinţ de Onmia: „Nu e nevoie de
speranţa ca să făptuieşti, nici de succes ca să perseverezi.”

Între 32 şi 44 puncte: Aveţi o încredere rezonabilă în forţele proprii, chiar bună. Dar sunteţi
perfectibil în multe componente ale psihicului legate de încrederea in sine. Sunteţi un om maleabil,
uşor accesibil si adaptabil. Vă angajaţi în activităţi, le analizaţi cu luciditate şi mai ales cu
sinceritate; sunteţi permeabil la sugestii, recomandări sau la orice sfat util. Evitaţi autoînşelarea

26
disponibilităţilor proprii; vă autoacceptaţi şi vă place autoafirmarea sinelui, ceea ce vă conferă
independenţa comportamentală, dîrzenie, angajare morală şi care, în condiţii de competenţa
profesionala vă recomandă ca un bun conducător. Dobîndiţi un spor al încrederii în sine dacă va
angajaţi ferm într-un proces de autorealizare. Nu uitaţi ca inteligenţa cu adevărat perseverenta
găseşte un stimulent plăcut în obstacolul ce-i cere un efort continuu şi o deplina încredere în
forţele proprii.

Peste 44 puncte: Aveţi o solida şi statornică încredere în forţele proprii. Nu cunoaşteţi ezitările,
iar îndoielile sunt departe de dvs. Ştiţi să vă afirmaţi personalitatea şi să vă valorificaţi opiniile în
orice condiţii. Vă este definitorie puternica siguranţă de sine, fapt ce vă permite să vă orientaţi şi să
vă descurcaţi cu uşurinţă în situaţii sociale; nimic nu vă blochează. Vă apăraţi imaginea proprie,
care impune respect semenilor prin dezinvoltura, flexibilitatea şi adaptabilitatea manifestărilor
conduitei. Aveţi tendinţa să vă plasaţi pe o poziţie de superioritate, de dominare, care poate avea
drept consecinţă diminuarea dimensiunilor realităţii, reducerea prudenţei normale, iar pe plan
interpersonal o anume maliţiozitate, ironie şi o minimalizare a altora. Sunteţi indiscutabil un(o)
luptător(oare), nu vă pierdeţi prezenţa de spirit în situaţii grele, nu vă demobilizaţi ceea ce impune
autoritate şi chiar ascultare.
Dacă la un insucces nemulţumirea este firească pentru toţi oamenii, la preaîncrezătorul în forţele
proprii se poate manifesta prin iritaţii şi chiar prin forme de agresivitate şi negativism.
Recunoaşteţi-vă calităţile proprii dar să nu deformaţi sau să nu falsificaţi realitatea. Nu vă
supradimensionaţi, acordaţi-vă în continuare aspiraţii, dar să nu le exageraţi. Evitaţi orgoliul care
impietează asupra relaţiilor cu ceilalţi, generează trufie, vanitate şi duce la o anumită stare de
izolare, de „lup singuratic". Nu subscrieţi la ideea lui Stendhal care afirma că orgoliul aduce
inspiraţie. Nu uitaţi, sunteţi bun, încrederea în sine este o calitate admirabilă a personalităţii,
folosiţi-o însă aşa cum se cuvine!

27
TEST. Trăsături de personalitate, interese şi aptitudini

I. Trăsăturile de personalitate

Personalitatea reprezintă totalitatea trăsăturilor distinctive ale unui individ. Deşi, anumite aspecte
ale personalităţii dvs. se pot schimba puţin ca urmare a experienţei şi a conştiinţei de sine
dobîndite de-a lungul vieţii, personalitatea de bază s-a dezvoltat până să împliniţi vîrsta de trei ani.
Nu puteţi modifica esenţa a ceea ce sunteţi, dar vă puteţi schimba comportamentul. Când încercaţi
să găsiţi o concordanţă între dvs. ca persoană şi tipul de muncă pe care îl realizaţi, este important
să vă cunoaşteţi trăsăturile de personalitate astfel încît să vă asiguraţi că se vor potrivi cu munca
prestată.
Personalitatea încorporează multe trăsături. Următorul test apreciază câteva dintre trăsăturile care
s-au dovedit a fi importante atunci când aveţi în vedere cariera. Nu există răspunsuri corecte sau
greşite atunci când faceţi un test de personalitate. Totuşi, este important să răspundeţi rapid şi
intuitiv. Forma întrebărilor poate părea foarte simplă, acest lucru este intenţionat.

Nr. Afirmaţii Da Nu
1. Îmi plac oamenii în general; cu toate acestea, prefer să lucrez singur.
2. Atunci cînd intru într-o încăpere plină de oameni pe care nu-i cunosc,
devin timid şi nu mă simt în largul meu.
3. Atunci cînd am frecvent de-a face cu diverse persoane la telefon sau faţă în
faţă, la sfîrşitul zilei mă simt în largul meu.
4. Deseori mă gîndesc la „ceea ce ar putea să fie”, în loc de ceea ce este
acum.
5. Mă simt stimulat de idei, viziuni şi implicaţii noi.
6. Mă plictisesc foarte repede de proiecte la care lucrez.
7. Nu cred că este important să urmez îndeaproape reguli, regulamente şi
instrucţiuni.
8. Cînd sunt implicat în încheierea unei afaceri sau într-o tranzacţie, prima
mea grijă este îndreptată asupra felului în care se simte celălalt.
9. Este mai potrivit să fiu descris de ceilalţi ca „entuziast şi cald” decît „calm
şi rece”.
10. Cînd cineva de la serviciu îmi cere să mă opresc din ceea ce fac ca să îl
ajut la un proiect, mă simt debusolat.
11. Îmi plac graficele, termenele-limită precise şi planificarea.
12. Îmi place să deţin toate informaţiile înainte de a începe un proiect şi devin
neliniştit cînd priorităţile se schimbă.
13. Nu îmi este teamă să îmi exprim punctul de vedere atunci cînd cred în
cineva, chiar dacă toţi ceilalţi nu sunt de acord cu mine.
14. Prefer să conduc decît să fiu condus.
15. Încerc din răsputeri să îi fac pe oameni să îmi împărtăşească punctul de
vedere.

28
Calcularea rezultatelor

Scrieţi de câte ori aţi răspuns prin „da” la următoarele seturi de întrebări:

Întrebările de la 1 la 3 ______________________________
Întrebările de la 4 la 6 ______________________________
Întrebările de la 7 la 9 ______________________________
Întrebările de la 10 la 12 ______________________________
Întrebările de la 13 la 15 ______________________________

Ce înseamnă punctajul obţinut de dvs.?

Introvert sau extravert


Dacă aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 1-3, aveţi tendinţa de a fi introvert. Vă bucuraţi de
singurătatea dvs., nu vă place să fiţi în centrul atenţiei şi, în mod caracteristic, singur vă rezolvaţi
problemele şi vă duceţi la bun sfârşit ideile.
Dacă mai multe dintre răspunsuri sunt „nu”, sunteţi mai degrabă extravert şi de cele mai multe ori
preferaţi să fiţi în compania altor oameni. Probabil că aveţi multe relaţii sociale, sunteţi expresiv şi
uşor de „citit”.

Idealist sau realist


Dacă aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 4-6, preferaţi să vă imaginaţi lucruri posibile şi
sunteţi mai aproape de tipul idealistului. Aceasta înseamnă că iubiţi ideile, viziunile şi implicaţiile
noi şi aveţi tendinţa de a vă concentra întreaga energie asupra viitorului şi a „ceea ce ar putea să
fie”, în loc de ceea ce este acum.
Dacă aţi răspuns mai des prin „nu” la întrebările 4-6, manifestaţi tendinţa de a vă concentra mai
mult asupra realităţii şi mai puţin asupra posibilităţilor. Vedeţi lucrurile în sensul lor strict,
perfectînd specificul şi realismul în detrimentul a ceea ce nu puteţi vedea sau a ceea ce trebuie să
vă închipuiţi.

Sentimental sau pragmatic


Faptul că aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 7-9 indică faptul că sunteţi mai degrabă
sentimental decît pragmatic. A fi sentimental înseamnă că aveţi tendinţa de a fi mai concentrat
asupra sentimentelor şi valorilor personale.
Dacă aţi răspuns mai des prin „nu”, atunci preferaţi să fiţi pragmatic, orientîndu-vă către analiză,
legi, reguli şi politici.

Organizat sau spontan


Dacă aţi răspuns mai des prin „da” la întrebările 10-12 vă place să fiţi organizat şi preferaţi
planificarea vîzînd obiective fixe ce au termene-limită exacte.
Dacă aţi răspuns mai ales prin „nu”, sunteţi spontan şi preferaţi obiectivele care au un termen
nedefinit. Aveţi tendinţa de a fi flexibil şi adaptabil la situaţii schimbătoare.

Dominant sau docil


Răspunzînd mai des prin „da” la întrebările 13-15, înseamnă că sunteţi dominant. Aveţi tendinţa de
a fi mai degrabă autoritar şi plin de hotărîre.
Dacă aţi răspuns prin „nu” la două sau mai multe dintre întrebările 13-15, aveţi tendinţa de a fi
docil, pasiv, preferînd să staţi în umbră decît să preluaţi conducerea grupului.

29
II. Interesele

Interesul reprezintă ceva căruia sunteţi dispus să-i acordaţi o atenţie deosebită întrucât fie vă
simţiţi puternic atras(ă) de acel subiect, fie vă place felul în care să vă simţiţi atunci cînd sunteţi
antrenat(ă) în realizarea lui. Măsura în care vă simţiţi pasionat(ă) de interesele dvs. poate varia
considerabil, depinzând de preferinţele faţă de diverse subiecte şi activităţi implicate.
Acest prim exerciţiu presupune doi paşi. Mai întâi, fără să vă gândiţi prea mult, faceţi o listă cu
zece activităţi sau subiecte care vă interesează cel mai mult. Ele pot avea sau nu legătură cu
munca. Nu vă faceţi griji dacă nu identificaţi chiar zece.
Apoi, aducându-vă aminte de propriile valori şi trăsături de personalitate reunite sub titlul „Cum
mă face să mă simt”, descrieţi în două sau trei cuvinte ori expresii modul în care acel interes vă
face să vă simţiţi sau de ce vă trezeşte o dispoziţie de a vă implica în realizarea lui.

Exemplu

Interes Cum mă face să mă simt


1. Să citesc Citind, pot evada într-un alt spaţiu sau timp. Devin interesată de
personalitate şi întotdeauna învăţ cîte ceva.
2. Să mă adresez unui Să ţin discursuri reprezintă o modalitate de a mă exprima, de a
public utiliza limbajul şi de a-i ajuta pe oameni să afle şi să înţeleagă idei
şi informaţii. Susţinerea unui discurs oferă apreciere imediată.
Identificarea vizuală cu situaţii sau personaje mă relaxează şi mă
face să simt implicată.
3. Să mă uit la filme
Îmi satisface nevoia de ordine şi mă face să mă simt că deţin
controlul.
4. Să amenajez spaţiul şi
Oamenii îmi transmit energie şi îmi trezesc o curiozitate intensă.
să aranjez lucrurile
Îmi place să râd, să povestesc şi să schimb informaţii.
5. Să interacţionez cu o
altă persoană Piesajul minunat şi soarele mă relaxează.

Iubesc senzaţiile generate de o activitate socială.


6. Să mă plimb sau să
stau pe plajă
7. Să merg la un Îmi folosesc limbajul şi îi ajut pe ceilalţi.
restaurant Îmi place provocarea intelectuală, pot schimba ceva.
8. Să scriu
9. Să ofer sfaturi şi să Îmi place acest mod rapid şi eficient de a călători şi îl găsesc
rezolv probleme reconfortant.
10. Să călătoresc cu trenul

30
Acum încercaţi dvs.:

Interes Cum mă face să mă simt


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Identificarea intereselor primare este în general uşoară, mai ales dacă obişnuiţi să vă petreceţi
timpul jucând golf sau făcând vitralii, de exemplu. Ceea ce este dificil pentru mulţi oameni este să
se gândească la interesele legate de muncă. Mulţi tind să le separe pe cele două deoarece consideră
că nu ar putea să-şi atingă interesele prin muncă. Cu toate acestea, oamenii cei mai mulţumiţi de
cariera lor au găsit un mod de a stabili o legătură mai strânsă între interese şi muncă. Acest lucru
poate să însemne că şi-au făcut mai mult timp în afara serviciului pentru a-şi cultiva interesele sau
că activează într-un domeniu în care şi le folosesc. Iată două exemple: George lucrează ca director
de vânzări la o firmă ce comercializează seminţe de gazon. O bună parte din munca sa presupune
practicarea unui sport de care George este pasionat – golf – împreună cu clienţii săi care sunt
proprietari sau manageri de terenuri de golf. Cătălina lucrează în domeniul resurselor umane, însă
programul ei este destul de flexibil încât să-şi permită să facă o excursie cu bicicleta de două sau
de trei ori pe an.

Această evaluare vă va ajuta să vă gândiţi cum să vă raportaţi interesele cele mai stringente la
munca dvs. Vă puteţi gândi la modalităţi de a stabili legături între interesele şi munca dvs.? Care
sunt ele?
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

31
III. Activităţile preferate

Scopul următorului exerciţiu este acela de a vă ajuta să vă înţelegeţi interesul în contextul unor
tipuri specifice de sarcini de lucru şi activităţi. Pur şi simplu bifaţi sarcinile şi activităţile care vă
atrag, indiferent de nivelul de interes. Este posibil să fi îndeplinit sau nu aceste sarcini anterior.
Pentru moment ignoraţi litera în dreptul fiecărui item.

Să programez sarcini sau întîlniri (D)


Să consiliez pe cineva (P)
Să tai lemne (O)
Să fiu membru al unei echipe sportive (P)
Să mînuiesc utilaje (O)
Să plantez flori în grădină (O)
Să învăţ noi programe de calculator (O)
Să ţin evidenţă contabilă (D)
Să gătesc (O)
Să am grijă de un bolnav (P)
Să analizez şi să administrez investiţii (D)
Să negociez o afacere între două părţi (P)
Să scriu o propunere de afacere sau de vânzare (I)
Să fac cercetare (D)
Să restructurez un plan de compensare (D)
Să rezolv reclamaţiile clienţilor (P)
Să merg la o licitaţie cu strigare (P)
Să construiesc un sistem audio (I)
Să tehnoredactez un document (D)
Să amenajez un birou (I)
Să predau un curs (P)
Să vând la un magazin (P)
Să scriu un articol (I)
Să concep o pagină Web (I)
Să conduc un camion pe optsprezece roţi (O)
Să îngrijesc copii (P)
Să cresc cai de cursă (O)
Să pregătesc declaraţii financiare (D)
Să descopăr pieţe noi pentru noi produse (I)
Să intervievez un candidat la un anumit post (P)
Să coordonez un eveniment (I)
Să scriu un comunicat de presă (I)
Să repar un ceas (O)
Să planific un buget (D)
Să refac instalaţia electrică a unei case (O)
Să construiesc un dulap (O)
32
Să pregătesc rapoarte contabile (D)
Să găsesc un nou spaţiu pentru birouri (D)
Să facilitez o întâlnire (P)
Să fiu ghid turistic (P)
Să confecţionez un costum de haine (I)
Să deschid noi conturi bancare pentru clienţi (P)
Să fac recenzii pentru restaurante (I)
Să fiu managerul unui grup de angajaţi (P)
Să strîng bani pentru o cauză (P)
Să creez modele de fişe contabile (D)
Să întocmesc hărţi (O)
Să sting un incendiu (O)
Să analizez datele unui recensămînt (D)
Să scriu o carte (I)
Să recapitonez o canapea (O)
Să decorez o casă (I)
Să cresc vite (O)
Să concep o nouă strategie de afaceri (D)
Să conceptualizez planul de perspectivă al unei companii (I)
Să creez o companie de marketing (I)
Să întreţin spaţiile verzi ale unui teren de golf (O)
Să analizez riscuri în asigurări (D)
Să editez manuscrise (I)
Să revizuiesc contracte (D)

Fiecare dintre sarcinile şi activităţile din lista de mai sus aparţine unei categorii specifice de
interese. Cele patru categorii sunt: Persoanele, Ideile, Datele şi Obiectele. Acum uitaţi-vă la litera
dintre paranteze din dreptul fiecărei sarcini sau activităţi. Număraţi câţi de P, I, D şi O aveţi şi
scrieţi acel număr în spaţiile corespunzătoare de mai jos.

P _____________
I _____________
D _____________
O _____________

33
Citiţi definiţia fiecărei categorii de interese de mai jos. Categoria cu cel mai mare număr reprezintă
interesul dumneavoastră dominant.

Persoanele
Vă plac activităţile sau sarcinile care vă fac să interacţionaţi considerabil cu oamenii la nivel
individual sau de grup.
E posibil să vă placă să convingeţi oamenii, să-i învăţaţi, să-i instruiţi, să le oferiţi consiliere şi să-i
dirijaţi. Oricum ar fi, esenţial pentru dvs. este să interacţionaţi cu ceilalţi în cea mai mare parte a
programului dvs. de lucru.

Ideile
Această categorie implică teorie, concepte, crearea sau exprimarea unor sentimente, a unui sistem
de principii sau a unor convingeri. Aveţi probabil înclinaţii spre arte, muzică, desen, pictură, cusut
şi scris.

Datele
Sunteţi cel mai mult interesat de sarcini concrete şi realiste care implică programe, numere,
finanţe, direcţii, proceduri şi procese. Vă place şi, în acelaşi timp, vă simţiţi confortabil cînd aveţi
sarcini şi activităţi practice şi definite ce intră în această categorie.

Obiectele
Vă place să vă folosiţi mîinile atunci cînd lucraţi, să reparaţi, să utilizaţi în mod precis şi ordonat
maşini, instrumente şi obiecte. În această categorie intră munca legată de plante şi animale.

Cei mai mulţi oameni sunt interesaţi în principal doar de una dintre aceste categorii, dar, în acelaşi
timp, le place şi vor să aibă sarcini şi din altă categorie.

34
TEST. Inventarul intereselor profesionale

Instrucţiuni:

Din fiecare coloană alegeţi afirmaţiile care sunt cele mai potrivite pentru dvs. şi marcaţi litera în
dreptul acestora.

A. îmi place să practic jocuri de echipă


B. îmi place să descifrez cuvinte încrucişate
C. îmi place atunci cînd alţii îmi cer sfatul
D. îmi place să vorbesc la telefon
E. mîzgîlesc în caietul meu de notiţe
F. sunt curios să aflu cît mai multe lucruri

A. îmi place să fac munci manuale (să lucrez în grădină, să repar, să gătesc, să cos,)
B. tot timpul scriu ce am de făcut
C. mai degrabă aş încerca să cîştig bani de unul singur decît într-o companie
D. mă simt bine când îi ajut pe alţii
E. îmi place să-mi folosesc imaginţia, să scriu poveşti
F. dintre materiile de şcoală cel mai mult îmi plac ştiinţele naturii

A. îmi place să lucrez cu uneltele


B. mă simt bine când în camera mea este ordine
C. la un proiect prefer să lucrez în grup decât de unul singur
D. nu sunt timid cînd trebuie să-mi spun părerea
E. mi-ar plăcea să-mi redecorez camera
F. „Flux” şi „Săptămâna” mi se par publicaţii interesante

A. îmi place mai mult afară decât în casă


B. matematica este obiectul meu preferat
C. e important să hotărăsc singur în ceea ce mă priveşte
D. îmi place să cer sfatul în rezolvarea unor probleme
E. prefer să fiu în miezul lucrurilor şi nu în afara lor
F. îmi place să observ vremea, plantele sau animalele

A. îmi place să am animale în casă


B. scrisul meu de mână este ordonat şi citeţ
C. mi-ar plăcea să fiu primar
D. îmi place să am un prieten de corespondenţă sau să ţin un jurnal
E. prefer lucrul individual celui colectiv
F. îmi place să desfac mecanismele, să văd cum funcţionează.

A. prefer să merg cu bicicleta decât să mă uit la televizor


B. mi-ar place să lucrez la computer
C. aş putea fi un bun căpitan de echipă
D. mi se pare uşor să întâlnesc oameni noi şi să-mi fac prieteni
E. subiectul meu preferat este muzica, desenul, ceramica
F. mă preocupă mediul înconjurător

35
Calcularea rezultatelor

Calculaţi de câte ori aţi ales fiecare dintre literele A, B, C, D, E şi F. Mai jos sunt redate ocupaţiile
atribuite fiecărei litere. Orientarea la care aţi acumulat cifra cea mai mare este un care vi se
potriveşte în cea mai mare măsură.

A. orientat spre exterior: inginer, antrenor, pilot, fermier, medic veterinar, tâmplar, pompier
B. orientat spre detalii: programator, contabil, bancher, bibliotecar
C. orientat spre influenţe: proprietar de firmă, avocat, director de şcoală, paznic
D. orientat spre oameni: învăţător, doctor, reporter la ziar, asistent social, casier, vânzător
E. orientat spre arte: actor, artist, muzician, scriitor, arhitect, fotograf, pictor
F. orientat spre cercetare: cercetător ştiinţific, detectiv, psihiatru, meteorolog, notar, avocat.

36
TEST. Profilul intereselor (fişă pentru răspunsuri)
M R X I V S K T P A
1. agent în sfera 1. pedagog al
1. casier 1. vînzător
1. montor vînzărilor 1. bibliotecar 1. pedagog grupei cu zi 1. taximetrist 1. fermier 1. muzicant
M 2. mecanic 2. instalator de
2. ceasornicar 2. mecanic 2. mecanic auto 2. electrician prelungită 2. bijutier 2. mecanic auto 2. instalator
electrician apeducte
radio / TV 2. bijutier
1. inginer 1. ghid de 1. sculptor
1. contabil 1. lucrător de 1. capitan de
1. electrician 1. jurnalist 2. învăţător 1. soră medicală excursii 1. pietrar 2. învăţător
R 2. lucrător oficiu corabie
2. contabil 2. contabil evidenţa 2. casier 2. învăţător de 2. lucrător bancar evidenţa
bancar 2. matematician 2. contabil
contabilităţii matematică contabilităţii
1. mecanic avia 1. lucrător 1. vînzare, 1. vînzări pe 1. dansator de
1. traducător 1. dentist 1. specialist în 1. pescar
2. lucrător al bancar vînzător de stradă 1. poştaş balet
X 2. lucrător de 2. agent de asist. socială 2. vînzări, vînzător
oficiului 2. vînzător în vopsele 2. vînzări „1000 2. funcţionar 2. vînzător de
oficiu vînzări 2. negustor de vopsele
poştal librărie 2. casier de mărunţişuri” peşte
1. vînzare,
1. conducător auto
vînzător de 1. lucrător silvic
1. mecanic auto 1. contabil 1. scriitor 1. judecător 1. faţă bisericească 1. politician de curse lungi 1. pictor
I peşte 2. vînzător în
2. traducător 2. redactor 2. lemnar 2. bibliotecar 2. jurnalist 2. scriitor 2. învăţător de 2. traducător
2. învăţător de librărie
limbă franc.
limbă franc.
1. ajutor la
1. învăţător de 1. vînzător în
1. radiomecanic 1. funcţionar 1. arhitect domiciliu 1. uşier la hotel 1. pilot 1. grădinar 1. compozitor
V matematică librărie
2. pedagog 2. avocat 2. veterinar bătrînilor 2. savant 2. judecător 2. arhitect 2. dentist
2. medic 2. farmacist
2. inginer
1. instalator de 1. învăţător 1. educatoare
1. negustor 1. farmacist
apeducte evidenţa 1. politician 2. specialist în 1. chelner
2. pedagog al 2. lucrător al 1. mecanic 1. constructor 1. chimist
S 2. specialist în contabilităţii 2. specialist în centrul de utiliz. 2. ajutor bătrînilor
grupului cu grădiniţei de 2. soră medicală 2. educator 2. soră medicală
domeniul 2. faţă asist. socială a braţelor de la domiciliu
zi prelungită copii
orient. prof. bisericească muncă
1. specialist în 1. designer al
1. lucrător al
1. lucrător al 1. învăţător al domeniul 1. lemnar agenţiei de
1. medic clubului de
1. bijuter 1. matematic oficiului limbilor 1. soră medicală logisticii 2. lucrător al reclamă
K 2. vînzare pe tineret
2. chelner 2. politician poştal străine 2. vînzător 2. lucrător al clubului de 2. ajutor
stradă 2. ghid de
2. frizer 2. uşier la hotel agenţiei de tineret bătrînilor la
excursii
turism domiciliu
1. lucrător 1. vînzări 1. specialist în
1. conducător de
bancar „1000 de 1. învăţător de centrul de utiliz. 1. ajutor bătrînilor 1. grădinar
1. fierar 1. veterinar autobuz 1. actor
T 2. specialist în mărunţuşuri” limbă franc. a braţelor de la domiciliu 2. conducător auto
2. mecanic 2. pilot 2. căpitan de 2. navigator
domeniul 2. conducător 2. taxist muncă 2. poştaş de curse lungi
corabie
logisticii de autobuz 2. conducător auto
1. învăţător 1. specialist în 1. lucrător al
1. mecanic 1. vînzător în 1. redactor
evidenţa 1. savant domeniul orient. agenţiei de 1. navigator 1. hornar 1. poet
P electrician librărie 2. lucrător
contabilităţii 2. grădinar profesi. turism 2. hornar 2. pescar 2. constructor
2. pădurar 2. fermier silvic
2. lemnar 2. pietrar 2. grădinar
1. casier
1. ceasornicar 1. lucrător al 1. conducător auto
1. contabil 2. designer al 1. traducător 1. avocat 1. frizer 1. lucrător silvic 1. cîntăreţ
A 2. dansator de grădiniţei de copii salvare
2. cîntăreţ agenţiei de 2. chimist 2. pictor 2. poet 2. compozitor 2. actor
balet 2. muzicant 2. sculptor
reclame

37
Calcularea rezultatelor

După completarea tabelei faceţi totalurile. Transferaţi în puncte cifrele de dinaintea denumirii
profesiei după următoarea cheie: începeţi de la litera M – toate cifrele de „1” pe verticală sub această
literă dau un singur punct, toate cifrele de „2” pe orizontală din dreptul acestei litere – la fel un punct.
De exemplu, aveţi evidenţiate patru cifre de „1” pe verticală şi două cifre de „2” pe orizontală –
rezultatul dvs. pentru litera M este 6.

Înscrieţi-l în pătrăţelul din dreapta acestei litere. În acest fel faceţi totalurile la toate literele rămase şi
introduceţi-le în tabela următoare. Bifaţi pătrăţelele corespunzătoare sau desenaţi o curbă.

M R X I V S K T P A
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Dacă în rezultat suma este de:


Pînă la 5 puncte: dvs. nu sunteţi interesat(ă) de această grupă de profesii,
6 – 9 puncte: dvs. sunteţi puţin interesat(ă) de această grupă de profesii,
10 -14 puncte: sunteţi interesat(ă) de lucrul profesiilor din acest grup,
Mai mult de 15 puncte: dvs. daţi dovadă de un interes deosebit faţă de acest grup de profesii

Mai mult de 10 puncte indică preferarea oricărui grup de profesii.


Interpretarea rezultatelor

M – profesii în care sunt importante: abilităţi de lucru manual, tactile, coordonarea mîinilor şi văzului,
viteza, puterea şi rezistenţa, lucrul fix cu folosirea instrumentelor (mecanica, meşteşugăritul, lemnăria,
proiectarea).

R – calculele, operarea cu cifre, desfăşurarea evidenţei contabile, inventarierea, calcularea cu o


precizie mare, abilităţi în domeniul financiar, analizei statistice, aprecierea cheltuielilor, operaţii
financiare (economia, operaţiile bancare, inspector fiscal, dactilograf).

X – abilităţi de apreciere a posibilităţilor altor oameni, orientare rapidă în situaţii, apreciere realistă a
nevoilor altora, influenţare asupra altora, investire cu încredere, motivare, expunere clară a ideilor,
abilităţi de organizator, memorie bună (comerţ, administraţie, lucrul în oficiu).

I – abilităţi de a vorbi frumos, a lua cuvîntul în faţa unui public, a simţi dispoziţia auditoriului, a
preda, a da instrucţiuni, a explica, a tălmăci ideile cuiva, a traduce dintr-o limbă străină (traducător,
savant, jurnalist, moderator al programelor TV).

V – cercetare, activitate legată de idei, concepţii, informaţii, interes permanent, dragoste faţă de
cuvîntul tipărit, autoinstruire şi dezvoltare, de a face descoperiri, a căuta în baza de date (savant,
istoric, lingvist, bibliotecar).

S – un contact apropiat cu oamenii, abilităţi de a începe comunicarea cu necunoscuţi, de a asculta


atent, înţelegere intuitivă, abilităţi de a observa alţi oameni, aprecierea precisă a dispoziţiei societăţii,
de a ajuta oamenii cu probleme profesionale, psihice şi morale, îngrijirea bolnavilor (terapeut,
specialist în domeniul orientării profesionale, medic, soră medicală).

K – contacte mai degrabă superficiale cu alţi oameni, îndeplinirea sarcinilor, deservirea sau ajutorul în
deservire, asigurarea serviciilor fără de a avea contacte apropiate cu alte persoane (vînzător, chelner).

T – lucrul legat de mişcare permanentă, de schimbul împrejurărilor, lucrul în afara încăperii,


mobilitate, rezistenţă fizică, adaptare rapidă, rezistenţă la stres, interes faţă de lumea înconjurătoare şi
oameni, uşor stabileşte contacte (călătorii, deplasări, transport, ghid de excursii).

P – profesii, legate de lucrul în aer liber, creşterea plantelor, îngrijirea animalelor, zootehnician
(fermier, pădurar, zootehnician, grădinar).

A – creativitate, creaţie, generarea ideilor noi, propunerea şi implementarea inovaţiilor, crearea


concepţiilor, originalitatea, improvizaţia, imaginaţia bogată, compunerea muzicii (proiectant, arhitect,
compozitor, pictor).

39
TEST. Determinaţi dacă puteţi fi uşor înţeles (indicele de claritate)

1. Alegeţi dintr-o scrisoare sau un demers al dvs. un fragment de 100 de cuvinte. Împărţiţi 100 la
numărul de propoziţii din fragment.

N = …..

2. Subliniaţi cuvintele „grele” din acest fragment (prin „grele” înţelegem cuvintele alcătuite din 4
şi mai multe silabe, cu excepţia substantivelor proprii). Apoi număraţi-le .

T = ….

Indicele de claritate = (N + T) x 0,4

De exemplu: Dacă în medie alcătuiţi propoziţii din 20 de cuvinte, iar la fiecare 100 de cuvinte
folosiţi 10 „grele”, atunci suma va fi de 30.

Patru zecimi din acest număr este egal cu 12, care reprezintă „indicele dvs. de claritate”.

Dacă rezultatul depăşeşte cifra 13, înseamnă că sunteţi dificil de înţeles.

Churchill avea „indicele de claritate” = 3,2.

40
TEST. Sunt oare un ascultător atent / activ?

Instrucţiuni:
Citiţi următoarele afirmaţii şi notaţi-le cu „X” pe cele cu care sunteţi de acord.

Nr. Afirmaţia Da Mai Mai Nu


mult da mult nu
1 Mă interesează ce vorbesc oamenii şi, de obicei, nu
mă „deconectez” în timpul conversaţiei.
2 Ascult cu atenţie gândurile şi argumentele principale
ale interlocutorului, pot să le repet sau să le redau
exact prin propriile cuvinte.
3 În timpul convorbirii nu dau frâu liber emoţiilor.
4 Cînd este necesar, pot să ascult cu atenţie chiar şi
cînd este gălăgie mare
5 Pot să mă concentrez şi în timpul convorbirii să-mi
menţin atenţia la un bun nivel.
6 Permit interlocutorului să-şi termine gândul, după
care să fac concluzia necesară.
7 Ascultînd o altă persoană, reacţionez prin zîmbet sau
confirm printr-o mişcare a capului.
8 Recunosc prejudecăţile mele şi pot să renunţ la
acestea când ascult pe cineva.
9 De obicei nu întrerup interlocutorul meu.
10 Mă străduiesc să menţin contactul „ochi în ochi” cu
interlocutorul.
11 Deseori parafrazez (exprim prin propriile cuvinte)
concluzionînd ceea ce a spus interlocutorul pentru a
mă convinge că am înţeles corect.
12 Pot să mă „transfer” în starea emoţională a
interlocutorului şi nu doar să înţeleg ceea ce vorbeşte
el.
13 Ascultînd o persoană, pun întrebări cu scopul de a
clarifica ceea ce nu înţeleg.
14 De obicei nu întrerup pe nimeni şi nu termin
propoziţiile acestora.
15 Când ascult, uneori înscriu cele auzite.
16 De obicei apreciez ceea ce spune interlocutorul,
indiferent cine este acesta.
17 Uneori mă gândesc asupra faptului ce aş putea face
pentru a fi un ascultător mai atent.
18 Când mă surprind asupra faptului că nu sunt atent/ă,
imediat mă mobilizez pentru a asculta cu atenţie.
19 Îmi place să ascult ciripitul păsărilor şi alte sunete
din natură.
20 Prefer să ascult, şi să nu vorbesc.
TOTAL

41
Calcularea rezultatelor

Numărul de răspunsuri Interpretare


„mai mult nu” şi „nu”
Eşti un bun ascultător.
1 -5
Eşti un bun ascultător şi ai capacităţi de a fi şi mai
6 - 10 bun.

Uneori eşti un bun ascultător, dar cu anumite


11 – 15
rezerve.
Faptul că nu asculţi este una din obişnuinţele tale
16 - 20 rele; pentru ca să scapi de aceasta, trebuie să-ţi ţii
mai des gura închisă, iar urechile „ciulite”.

42
TEST. Capacitatea dvs. de a comunica

Chestionar de autoevaluare

Vă sunt propuse treizeci de contexte de comunicare. Pentru fiecare dintre ele trebuie să selectaţi o
opţiune a, b sau c care corespunde cel mai bine comportamentului dvs. obişnuit. În anumite cazuri vă
va fi greu să alegeţi, căci situaţia este în mod necesar schematică. Încercaţi, totuşi, să intraţi în joc.

Context de comunicare Opţiunea


1. În timpul unei expuneri:
a) nu vreau să fiu întrerupt
b) accept să fiu întrerupt cît de des doresc participanţii
c) anunţ că voi răspunde la întrebări în final
2. Atunci cînd vorbesc în public, am tendinţa:
a) să folosesc fraze scurte
b) să folosesc fraze lungi
c) să alternez, intenţionat, fraze scurte şi fraze lungi
3. Dacă trebuie să explic ceva colegilor:
a) nu mă repet, dar mă exprim rar
b) repet de două-trei ori aceleaşi informaţii cu aceleaşi cuvinte
c) repet de două-trei ori aceleaşi informaţii folosind cuvinte diferite
4. Ştiu că trebuie să apăr un caz de litigiu în timpul unei întruniri de clasă:
a) citesc textul pe care l-am pregătit cu grijă
b) improvizez
c) mă exprim pornind de la o bază prestabilită
5. După părerea mea, un orator care vrea să inspire încredere:
a) nu gesticulează
b) adoptă o gestică tranşantă, clară
c) preferă gesturile largi
6. Într-o dezbatere publică:
a) îmi apăr punctul de vedere fără a-l nesocoti pe al celuilalt
b) încerc să-mi impun obiectivul prin toate mijloacele
c) încerc să-mi pun în valoare interlocutorul, flatîndu-l
7. În timpul unei discuţii puţin tensionate:
a) încerc să iau cuvîntul cît mai des posibil
b) reformulez cele exprimate anterior, după care îmi prezint punctul de
vedere
c) prefer să ascult
8. Dacă trebuie să scriu un articol în ziarul şcolii:
a) folosesc intenţionat cuvinte susceptibile de a atrage atenţia
b) folosesc cuvinte simple şi scurte
c) folosesc de preferinţă termeni abstracţi
9. Atunci cînd redactez un mesaj, plasez cuvintele importante:
a) la începutul frazelor
b) la mijlocul frazelor
c) la sfîrşitul frazelor
10. De fiecare dată cînd sunt pus în situaţia de a lua cuvîntul în cadrul unui
grup:
a) încerc să-mi intersectez privirea cu fiecare dintre participanţi
b) arunc o privire adunării
c) nu privesc pe nimeni

43
11. În timpul unei discuţii:
a) mi se întîmplă din cînd în cînd să-mi întrerup interlocutorul
b) fac asta destul de des
c) mă străduiesc să nu fac asta niciodată
12. În timpul unui dezbateri, în trei sau patru:
a) fac astfel încît să vorbesc primul
b) îi las pe ceilalţi să vorbească pentru a-mi exprima punctul de vedere
mai tîrziu
c) încerc cît mai des posibil să-i împiedic pe ceilalţi să ia cuvîntul
13. Cînd încep o discuţie cu un nou interlocutor:
a) îl ascult şi reformulez afirmaţiile sale
b) iau notiţe pe măsură ce vorbeşte
c) îi pun întrebări ca să înţeleg mai bine
14. După părerea mea, o discuţie bine condusă înseamnă:
a) o discuţie în care intervievatorul pune întrebările una după alta
b) o discuţie în care intervievatorul lasă din cînd în cînd iniţiativa celui
intervievat
c) o discuţie în care cel intervievat este lăsat să se descurce singur şi
trebuie să umple momentele de tăcere
15. Atunci cînd iau notiţe:
a) notez pe sărite cuvintele profesorului
b) îmi organizez notiţele numerotînd ideile, legîndu-le între ele şi
reformulîndu-le cu propriile cuvinte
c) încerc să transpun în schemă raţionamentul profesorului
16. Atunci cînd citesc un text pe care trebuie să-l învăţ:
a) îl citesc pe tot de două sau de trei ori
b) îl citesc pe sărite
c) îl citesc o singură dată, accentuînd sau subliniind punctele importante
17. Mi se întîmplă să mi se facă diverse confidenţe:
a) destul de des
b) din cînd în cînd
c) aproape niciodată
18. În timpul unei discuţii, unul dintre colegii mei încearcă să ia cuvîntul, dar
este întrerupt aproape sistematic de un alt coleg, care vorbeşte tare:
a) mă enervez, dar nu spun nimic
b) îi împărtăşesc iritarea mea vorbăreţului, care mai e şi prost-crescut
c) fac în aşa fel încît să-l întreb cîteva minute mai tîrziu ce voia să spună
19. La începutul unei discuţii:
a) mă mulţumesc să verific dacă mi-am înţeles bine interlocutorul
b) îmi exprim punctul de vedere asupra ideilor formulate
c) încerc să interpretez ceea ce s-a spus
20. Cînd stau la biroul unui interlocutor şi ascult:
a) stau pe marginea scaunului, cu mîinile şi picioarele încrucişate
b) sunt un pic retras, cam la un metru de biroul interlocutorului meu
c) înaintez şi îmi sprijin mîinile pe biroul interlocutorului meu
21. Trebuie să transmit un mesaj neplăcut unuia dintre membrii echipei mele
sportive:
a) îi las o notă scrisă în sertar
b) îi dau un telefon
c) stabilesc o întîlnire
22. Mi s-a încredinţat organizarea unei reuniuni în cadrul asociaţiei, vreau să
adopt cea mai potrivită dispunere a meselor:
a) aleg masa rotundă

44
b) aleg masa dreptunghiulară
c) aleg dispunerea în U sau în potcoavă de cal
23. Trebuie să iau foarte repede o decizie strategică în cadrul clubului de care
sunt responsabil:
a) decid singur
b) convoc o adunare în grup mic (5 persoane)
c) convoc o reuniune în grup mare (25 de persoane)
24. Trebuie să includ un mesaj foarte important în ziarul de două pagini al
şcolii mele:
a) includ mesajul în pagina stîngă (jos)
b) includ mesajul în pagina stîngă (la mijloc)
c) includ mesajul în pagina dreaptă (la mijloc)
25. Trebuie să organizez cu colegii mei o întrunire de lucru de jumătate de zi:
a) propun o pauză de jumătate de oră la fiecare două ore
b) propun o pauză de aproximativ zece minute la fiecare oră şi jumătate
c) nu prevăd pauze
26. Trebuie să redactez rezumatul unei întîlniri a asociaţiei mele sportive şi
vreau să fie citit de către toţi membrii:
a) aleg forma procesului-verbal (redarea tuturor faptelor)
b) redactez un rezumat de trei sau patru pagini
c) redau într-o pagină informaţiile esenţiale susţinute de cifre şi exemple
27. Am fost solicitat să fac o expunere tehnică pe tema informaticii în faţa unui
public neiniţiat:
a) pregătesc un montaj audio-vizual care să înlocuiască propria mea
prezentare
b) redactez un referat de aproape o oră
c) pregătesc o expunere orală de treizeci de minute, cu exerciţii practice
28. Vreau să propun cursuri:
a) dau un anunţ într-un cotidian important
b) lipesc un afiş însoţit de cupoane detaşabile în supermarketul cartierului
meu
c) mă bazez pe metoda „din gură-n gură”
29. Mă ocup de relaţiile dintre şcoala mea şi firme:
a) organizez o zi „a porţilor deschise”
b) organizez un forum
c) trimit o broşură cu prezentarea şcolii firmelor din oraş
30. La următoarea întrunire a clubului meu de „speculanţi la bursă” vreau să
fac o propunere. Dar ştiu că am un opozant activ:
a) îl ignor complet
b) îl aşez în faţa mea pentru a-i putea închide gura cît de des posibil
c) încerc să-l atrag de partea mea şi, pentru aceasta, îl aşez lîngă mine

45
Calcularea rezultatelor

Fără îndoială, aţi constatat că primele zece fraze se referă la calităţile dvs. de emiţător, următoarele
zece – la calităţile de receptor, iar ultimele zece – la aptitudinile de a alege o bună strategie de
comunicare.
Pentru fiecare dintre acestea, încercuiţi numărul de puncte corespunzătoare opţiunii (a, b sau c). Apoi,
totalizaţi aceste puncte, pe categoriile emiţător, receptor, strateg.

Afirmaţii Răspunsuri Afirmaţii Răspunsuri Afirmaţii Răspunsuri


emiţător a b c receptor a b c strateg a b c
1 -1 +1 0 11 0 -1 +1 21 -1 0 +1
2 +1 -1 0 12 0 +1 -1 22 +1 -1 0
3 -1 0 +1 13 +1 -1 0 23 -1 +1 0
4 -1 0 +1 14 0 +1 -1 24 -1 0 +1
5 -1 0 +1 15 -1 +1 0 25 0 +1 -1
6 +1 -1 0 16 0 -1 +1 26 -1 0 +1
7 -1 +1 0 17 +1 0 -1 27 -1 0 +1
8 0 +1 -1 18 -1 0 +1 28 -1 +1 0
9 +1 -1 0 19 +1 -1 0 29 -1 +1 0
10 +1 0 -1 20 0 +1 -1 30 -1 +1 0
Total emiţător = Total receptor = Total strateg =

Teoriile de comunicare se inspiră, în cea mai mare parte, dintr-o schemă concepută de inginerii
Shannon şi Weaver. Conform acestei scheme, a comunica înseamnă că un emiţător adresează in mesaj
unui receptor printr-un canal de transmisie. Din păcate, acest lucru nu este atît de simplu: există o
deformare a informaţiei pe mai multe niveluri – nivelul emiţătorului, al receptorului, al transmisiei
(organizare deficitară a comunicării, suport inadecvat...).

Emiţător Receptor Strategie

Astfel, o comunicare reuşită, dacă ea există, cere calităţi de exprimare pentru emiţător, de ascultare
pentru receptor, de strateg al comunicării, pentru a crea condiţii favorabile transmiterii de informaţii.
Din această cauză, problemele au fost împărţite în trei mari categorii numite emiţător, receptor,
strateg. Un bun comunicator obţine un scor pozitiv la fiecare categorie.

Stilul emiţător
Ai capacitatea de a te face înţeles de către ceilalţi, de a face distincţia între ceea ce vrei să comunici,
ceea ce poţi comunica, ceea ce încerci să comunici şi ceea ce comunici.

Stilul receptor
Eşti capabil să intri în cadrul de referinţă al interlocutorului tău. Ai capacitatea de a asculta, de a fi
atent şi de a-i înţelege pe ceilalţi.

Stilul strateg
Ai o bună capacitate de a alege suporturile şi metodele de comunicare potrivite. Ştii să facilitezi
dialogul, transmiterea de informaţii între un emiţător şi un receptor.

46
Tabel de corespondenţă

În coloana „Rezultatul obţinut” de mai jos, scrieţi în dreptul fiecărui rînd notele pe care le-aţi obţinut
la grila de selectare pentru capacitatea de comunicare indicată.

Funcţia Capacitatea de Rezultatul obţinut


(Domeniul) comunicare
Ştiinţific / Tehnic Strateg
Medical / Social Receptor
Informare / Promovare Strateg
Gestionare / Organizare Strateg
Comercial / Marketing Emiţător
Consultanţă / Formare Strateg
Studiu / Cercetare Emiţător
Juridic / Fiscal Receptor
Finanţe / Contabilitate Receptor
Control / Securitate Receptor
Artistic Emiţător

47
TEST. Sunteţi un supravieţuitor?

Sunt momente în viaţă cînd încercăm să nu ne pierdem firea. În astfel de momente dăm dovadă de
curaj şi sînge rece. Cu toate acestea, nu putem să ne ascundem după deget. Întîlnim şi situaţii la care
nici măcar nu ne-am gîndit. Problemele de sănătate, riscul pierderii locului de muncă, discuţiile din
familie, toate ne fac să ne simţim rătăciţi printre semenii noştri. Teama, sentimentul de a nu fi înţeleşi
ne întorc, nu o singură dată, din drumul nostru. Sunt şi momente în care ne probăm experienţa de
viaţă, înfruntînd tot felul de obstacole. Puşi chiar în faţa unui risc major, găsim puterea să
supravieţuim, întorcînd destinul în favoarea noastră. Un astfel de caz poate fi cel în care ne rătăcim pe
Marea Neagră!
Teama de întuneric, spaima de rechini, „frica de piraţi”, toate ne fac să luăm decizii mai puţin pripite.
Au fost şi momente în care mulţi au supravieţuit în condiţii de ger cu o sticlă de ţuică! Spun acest
lucru din proprie experienţă: am fost singurul care nu am băut şi era cît pe ce să mă întîlnesc cu ursul!
Prin testul pe care vi-l propunem nu intenţionăm să vedem dacă sticla de ţuică este o obişnuinţă şi
pentru dvs.. Încercăm doar să aflăm dacă sunteţi un supravieţuitor.
Prin urmare, vă prezentăm o situaţie ipotetică în care v-aţi putea afla. Sunteţi pentru prima oară în
viaţă pe un vas românesc de croazieră pe Marea Neagră. De loc sunteţi din Brazilia. Vremea este
caniculară. Sunt peste 42 de grade Celsius. Din senin, începe o furtună care duce la scufundarea
vasului. Totul se petrece în mai puţin de 15 minute. În jurul dvs. este panică şi multă durere. Nu ştiţi
exact ce s-a întîmplat şi nici unde vă aflaţi cu exactitate. Şansa dvs. a fost să vă prindeţi, în momentul
scufundării vasului, de un butoi, care v-a ajutat să nu fiţi înghiţit de apă. După cîteva momente,
realizaţi grozăvia petrecută. În jur observaţi o mulţime de cutii ieşite la suprafaţă din cala vasului. Din
dezastrul produs au scăpat mai mulţi brazilieni foarte panicaţi. Aceştia au urcat cu greu într-o barcă
rămasă şi ea la suprafaţă. Sunteţi recuperat şi dvs.
Situaţia în sine nu e deloc uşoară. Barca este deja plină şi există riscul de a nu rezista greutăţii. Cu
toate acestea trebuie să supravieţuiţi cu ajutorul obiectelor găsite în cutiile desfăcute. Atenţia dvs. se
îndreaptă prioritar, acum, spre conducerea grupului salvat şi spre ţărmul aflat, după cum presupuneţi,
la cel puţin 900 km distanţă. Vă aflaţi în mijlocul apelor agitate şi nu aveţi nici un fel de reper după
care să vă orientaţi. Tot ceea ce puteţi să faceţi este să vă asiguraţi un minim de lucruri care să vă ajute
să ieşiţi din impas. Din toate cele existente, nu puteţi să luaţi în barcă decît un număr de 7 din 15
obiecte. Ca să vă fie mai uşor, stabiliţi clasamentul lucrurilor importante, notînd cu nota 1 obiectul
cel mai important pînă la nota 15 pentru lucrul cel mai puţin important. Luaţi decizia cea mai bună
raportîndu-vă strict la situaţia în care vă aflaţi. Ştim deja că sunteţi un supravieţuitor!

O folie de 5 m de pînză. Cremă contra albinelor. O undiţă pentru pescuit.


10 sticle a cîte 2 litri de apă Un rucsac cu conserve în ulei. Un atlas geografic scris în
plată. limba română.
Un butoi cu 20 litri de O oglindă pentru bărbierit. Un colac de salvare.
păcură.
Soluţie antirechini. Un topor. O pereche de papuci de
plajă.
20 batoane de ciocolată. O frînghie de 8 m. Un litru de ţuică din prune.

Rolul dvs. este să citiţi cu atenţie textul şi să luaţi deciziile cele mai bune în cel mult 10 minute.
Acestea vă vor apropia sau vă vor îndepărta de ţărm. Cu cît rămîneţi mai mult pe mare, cu atît riscaţi
să vă „împrieteniţi” cu rechinii care nu vor să vă dea pace! Încercaţi să nu vă uitaţi la grila de
corecţie de mai jos. Există riscul ca ea să fie greşită, fapt care vă poate pune viaţa în pericol.

48
Clasament personal Obiect Clasament experţi Scor final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dacă sunteţi deja convins de alegerile făcute, priviţi cu atenţie şi grila de corecţie.
Opinia experţilor:
Loc Obiect Semnificaţii
1. Oglinda pentru bărbierit. Rol de semnalizare în larg.
2. Un butoi cu 20 de litri de păcură. Rol de semnalizare în larg. Poate fi observat din avion.
3. 10 sticle a cîte 2 litri de apă Asigură supravieţuirea pe termen mai lung, prevenind
plată. deshidratarea corpului.
4. Un rucsac cu conserve în ulei. Asigură supravieţuirea pe termen mai lung.
5. O folie de 5 m de pînză. Previne insolaţia.
6. 20 batoane de ciocolată. Are o mare valoare nutritivă, asigurînd hrana pe un
termen mai lung.
7. O undiţă pentru pescuit. Ajută la pescuit în condiţii normale.
8. Un topor. Permite folosirea lui şi ca mijloc de apărare împotriva
rechinilor.
9. O frînghie de 8 m. Ajută la fixarea obiectelor din barcă în caz de furtună.
10. Un colac de salvare. Ajută la recuperarea celor care au căzut din barcă!
11. Un litru de ţuică din prune. Nu se recomandă, avînd în vedere temperaturile
ridicate şi riscul la care vă expuneţi.
12. Un atlas geografic scris în limba Nu vă ajută cu nimic. Nu cunoaşteţi limba română.
română.
13. Cremă contra albinelor. În mijlocul mării nu au fost localizate albine!
14. Soluţie antirechini Rechinii nu se lasă uşor intimidaţi mai ales dacă sunt
înfometaţi!
15. O pereche de papuci de plajă. Spaţiul din barcă nu permite deplasări!

Scorul a fost realizat cu ajutorul unui grup de experţi, luptători antiterorişti specializaţi în tehnici de
supravieţuire pe mare. Numărul de ordine propus de dvs. se scade din cel propus de experţi şi se
notează valoarea obţinută. Cu cît scorul este mai mic de 50 de puncte, cu atît calităţile dvs. de
supravieţuitor sunt mai certe. Spiritul organizatoric, sîngele rece, puterea de decizie, toate acestea vă
recomandă pentru unităţile speciale de intervenţie antiteroristă. Vă dorim succes!

49
TEST. Identificarea carierei

Instrucţiuni:
Acesta este un test care analizează toate tipurile, nivelurile de activităţi şi domenii de carieră care ţi se
potrivesc. Pentru fiecare exerciţiu al testului îţi vor fi prezentate câte trei profesii. Trebuie să alegi mai
întâi varianta care te atrage cel mai mult, iar apoi pe celelalte două, în ordinea descrescătoare a
preferinţelor, şi să le notezi cu 1, 2, 3.

Exemplu: Pune profesiile din tabelul următor în ordinea preferinţelor.


În acest exemplu se vede că profesia preferată e cea de asistent într-un laborator, ea fiind urmată de
cea de proprietar al unui magazin de produse chimice, în timp ce îngrijirea animalelor este cea mai
puţin preferată ocupaţie.
L A F E O C S
a) îngrijitor de animale a3
b) asistent de laborator b1
c) proprietar de magazin de produse chimice c2

La începutul fiecărei pagini de exerciţii, deasupra seturilor de activităţi sau profesii dintre care va
trebui să alegi, vei observa literele L, A, F, E, O, C şi S. Ignoră-le deocamdată. Ele te vor ajuta
ulterior, în interpretarea răspunsurilor date.
L A F E O C S
1 a) jurnalist a
b) arhitect b
c) agent de pază c

2 a) croitor a
b) instructor de gimnastică b
c) geofizician c

3 a) şofer de autobuz a
b) dietician b
c) administrator asistent c

4 a) tehnician medical a
b) consultant telefonic b
c) om de afaceri c

5 a) responsabil cu creditele pentru clienţii unei a


bănci
b) director studii de piaţă b
c) infirmieră c

6 a) textier a
b) sculptor b
c) cercetător ştiinţific într-un laborator medical c

Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul


testului

50
L A F E O C S
7 a) astrolog a
b) dendrolog b
c) agent de achiziţii c

8. a) barman a
b) programator de sisteme pentru calculator b
c) agent de bursă de mărfuri c

9 a) ecolog a
b) statistician de afaceri b
c) profesor pentru persoane nevăzătoare c

10 a) actor a
b) designer de mobilier b
c) lucrător oficiu poştal c

11 a) grafician a
b) spălător de geamuri b
c) preşedintele unei organizaţii de caritate c

12 a) muncitor în construcţii a
b) specialist ortodonţie b
c) medic osteopat c

13 a) biochimist a
b) vânzător de antichităţi b
c) consilier în probleme de droguri c

14 a) critic de film a
b) designer de bijuterii b
c) vânzător obiecte de artă c

15 a) corist a
b) jocheu b
c) psiholog în domeniul educaţiei c

16 a) director de producţie a
b) secretară de firmă b
c) funcţionar de bancă comercială c

Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul


testului

51
L A F E O C S
17 a) lingvist a
b) organist b
c) paznic de închisoare c

18 a)membru al unui grup muzical a


b) tehnician instrumente ştiinţifice b
c) jurisconsult c

19 a) membru al unui echipaj de salvare a


b) agent de achiziţii b
c) asistent social în folosul comunităţii c

20 a) autor de cărţi pentru copii a


b) controlor de trafic b
c) doctor în medicină c

21 a) designer de coperte de cărţi / afişe a


b) chirurg veterinar b
c) agent imobiliar c

22 a) armurier a
b) proprietar de hotel b
c) consilier profesional (vocaţional) c

23 a) bibliotecar a
b) şofer de camion b
c) stenodactilograf c

24 a) fotograf a
b) astronom b
c) naturalist c

25 a) profesor de limbă şi literatură maternă a


b) consilier bancar b
c) profesor pentru persoanele cu deficienţe c
auditive

Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul


testului

52
L A F E O C S
26 a) vitrinier a
b) director compartiment financiar b
c) director compartiment contabil c

27 a) librar a
b) inginer-electrotehnist b
c) asistentă medicală la grădiniţă c

28 a) decorator de interioare a
b) responsabil standarde comerciale b
c) profesor pentru recuperarea persoanelor cu c
deficienţe

29 a) reporter la ziar local a


b) farmacist b
c) statistician c

30 a) restaurator obiecte de artă a


b) consultant în management b
c) fizioterapeut c

31 a) autor de cărţi tehnice a


b) antropolog b
c) proprietar de magazin c

32 a) prezentator de ştiri a
b) bacteriolog b
c) director de club pentru tineri c

33 a) corector a
b) consilier taxe şi impozite b
c) agent de asigurări c

34 a) evaluator audienţă TV a
b) broker b
c) asistent social c

35 a) textier pentru reclame a


b) bucătar b
c) agent de publicitate c

Lasă acest rând necompletat până la sfârşitul


testului

53
Calcularea rezultatelor:

Pasul 1

Total pe coloane pentru L A F E O C S


toate paginile

Pasul 2
Transformă scorul într-un rezultat exprimat în procente cu ajutorul următorului tabel:

% 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55
Scor 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29

% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Scor 30 31-32 33 34-35 36 37-38 39 40-41 42 43-45

Pasul 3
Înscrie scorurile exprimate în procente:

Scorurile în procente L A F E O C S

Pasul 4

Pentru a-ţi construi propriul grafic fă câte un semn cu pixul în dreptul fiecărei litere, indicând (pe
verticală) astfel unde se situează cele şapte rezultate ale tale (corespunzătoare celor şapte litere). Apoi
uneşte cele şapte puncte - rezultate.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
L A F E O C S

54
Interpretarea graficului motivaţiei şi carierelor

Graficul îţi prezintă sfera tipurilor de activitate preferate şi a celor mai puţin preferate. Un singur
punctaj ridicat evidenţiază în mod clar ceea ce te motivează personal. Dacă obţii un alt punctaj
aproape la fel de mare sau destul de ridicat, probabil că ai două domenii motivaţionale. De asemenea,
fii atent(ă) la punctajele mai scăzute, pentru că acestea sunt cel mai puţin importante pentru tine, astfel
încât este puţin probabil să îţi placă o anumită carieră atât de mult dacă în cadrul ei se acordă o
importanţă deosebită acestor domenii.
Profesiile din exemplele următoare sunt cele care corespund în general unui anumit domeniu de
interes.

L – lingvistic
Actor, bibliotecar, corector, critic literar, editor, interpret, istoric, jurnalist, profesor de limbă şi
literatură maternă, redactor comentator, scriitor de beletristică, textier reclame, translator.
A – artistic
Argintar, arhitect, artist, croitor, dansator, designer de interioare, florar, giuvaiergiu, gravor, ilustrator,
machior, muzician, scenarist, sculptor, vitrinier.
F – fizic
Agent de circulaţie, agent de pază, agent de protecţia mediului, agricultor, armator, armurier, asistent
medicină veterinara, brutar, bucătar, constructor de clădiri, constructor de nave, depanator, dulgher,
fermier, fierar-forjor, grăjdar, îngrijitor de animale, instalator, jocheu, lăcătuş, măcelar, mecanic,
mecanic utilaje agricole, miner, montator mecanic, paznic de far, paznic de teren, pădurar, pescar,
petrolist, pilot de vas, scafandru, sculer, şofer, tapiţer, tâmplar, tehnician auto.
E – experimental
Astronom, bacteriolog, botanist, chimist, chirurg, dietetician, fizician, matematician, medic legist,
meteorolog, microbiolog, oftalmolog, psiholog, radiolog, specialist ergonomie, specialist în
producerea materialelor, tehnician de laborator, tehnician de sunet, zoolog.
О – organizatoric
Administrator, analist titluri mobiliare, asistent contabil, auditor, casier, colector de fonduri, contabil,
executor judecătoresc, funcţionar, funcţionar bancar, funcţionar la registratură, grefier, inspector
financiar, intendent, secretară de firmă, trezorier.
C - comercial
Agent de bursă, consultant afaceri, consultant în management, consilier în probleme politice, director
de marketing, director de personal, director de vânzări, director de vânzări cu amănuntul, director
general, exportator / importator, negociator, om de afaceri, politician.
S - social
Asistent social, asistentă medicală, asistentă pentru creşă, consilier vocaţional, director de azil,
membru echipaj ambulanţă, fizioterapeut, infirmier, medic de familie, medic osteopat, moaşă,
pedichiurist, profesor, profesor recuperare copii cu deficienţe, psiholog în domeniul educaţiei, soră
medicală, suplinitor.

55
Social şi lingvistic: instructor, intervievator, logoped, profesor de limbă şi literatură maternă, profesor
de studii liberale, profesor de teatru, psihanalist.

Lingvistic şi artistic: actor, actor la teatrul de păpuşi, asistent producţie TV, critic de film, director de
film, specialist ergonomie, supraveghetor, tehnolog.

Experimental şi organizatoric: analist de sisteme, analist-economist, analist-programator, cercetător


studii de piaţă, economist, operator studii de piaţă, statistician.

Organizatoric şi comercial: consultant taxe si impozite, contabil în agricultură, director agenţie


imobiliară, director de asigurări, director de bancă, director de club, evaluator în asigurări, şef de
birou.

Comercial şi social: agent de vânzări, director de hotel, director de spital, director de vânzări, director
pompe funebre, director servicii sociale, intervievator, organizator de acţiuni caritabile, şef de catedră.

Social şi artistic: aromaterapeut, chelner, cosmetician, educator, instructor de dans, masor, profesor
de arte, profesor de pian, terapeut ocupaţional, terapeut prin artă, terapeut prin muzică.

Social şi fizic: antrenor de echipă, asistent sportiv, coafor, gardian, masor, ofiţer de poliţie,
supraveghetor de producţie, şef de echipă, terapeut ocupaţional.

Social şi experimental: asistent dentar, asistentă medicală, cercetător ştiinţe sociale, dentist, profesor
de ştiinţe exacte, psiholog clinician, radiolog, întreprinzător, organizator licitaţii, producător aparate
de uz casnic, şef de fermă.

Experimental şi comercial: chirurg veterinar, director departament de cercetări, farmacist, optician,


reprezentant echipamente medicale / tehnice.

Experimental şi lingvistic: antropolog, arheolog, autor de cărţi ştiinţifice, autor de cărţi tehnice,
informatician, operator în studii de piaţă.

Organizatoric şi social: curier / reprezentant local, director de grădiniţă, director, secretară în


domeniul medical.

Organizatoric şi lingvistic: administrator (funcţionar / cadru de conducere), animator, asistent


bibliotecar, avocat, executor judecătoresc, jurisconsult, recepţioner, secretară de firmă.

Organizatoric şi artistic: administrator de teatru, asistent de studio, coregraf, director artistic,


director de cinematograf, director relaţii publice, maistru bucătar, recepţioner, şef de magazin.

Comercial şi lingvistic: asistent relaţii publice, director de ziar, editor, impresar, director relaţii
publice, producător de film, de emisiuni radio sau TV.

Comercial şi artistic: achizitor articole modă, agent de vânzări, director de publicitate, director media,
director responsabil în promovarea unor produse, vânzător obiecte de artă.

56
TEST „Cheia carierei” (Lawrence K. Jones)

Alegerea unei ocupaţii sau a unui loc de muncă este un proces de potrivire

Nevoile, valorile, scopurile, Cerinţele slujbei şi posibilitatea ca


abilităţile, deprinderile, armonizare acesta să vă satisfacă necesităţile
interesele şi aspiraţiile

„Cheia carierei” dezvăluie misterul procesului de armonizare. Vă va arăta cum să găsiţi profesia care
să vă îndeplinească aşteptările.

I. Cum vă vedeţi pe dvs. înşivă

Citiţi fiecare din afirmaţiile de mai jos şi decideţi cît de mult vă descriu pe dvs. Dacă afirmaţia este
foarte adevărată pentru dvs., notaţi 2 pe linia alăturată. Dacă este în mare măsură adevărată – notaţi 1.
Dacă afirmaţia nu vă descrie – notaţi 0.

R
_________Îmi place să lucrez cu animale, unelte sau maşini
_________În comparaţie cu alţii de vârsta mea am deprinderi bune în lucrul cu unelte, utilaje
mecanice, maşini şi animale.
________Acord valoarea lucrurilor practice pe care poţi să le vezi sau să le atingi cum ar fi plantele
sau animalele pe care le poţi creşte, sau lucrurile pe care le poţi crea sau îmbunătăţi.
_______ Sunt un tip practic, tehnic şi realist.

A
_______Îmi plac activităţile creative ca de exemplu meşteşugurile, arta, teatrul, dansul, muzica sau
eseurile.
_______Comparativ cu alţii de vârsta mea am bune abilităţi artistice –eseistica, teatru, meşteşuguri,
muzică, artă în general.
_______Preţuiesc artele creative –teatrul, muzica, arta în general, sau lucrările eseiştilor.
_______Sunt genul artistic, imaginativ, original şi independent.

Î
_______Îmi place să conduc şi să conving oamenii, să le vând idei sau lucruri.
_______Comparativ cu alţii de vârsta mea mă pricep să conduc oamenii şi să vând idei sau lucruri.
_______Preţuiesc succesul în politică, în conducere sau în afaceri.
_______Sunt genul energic, ambiţios şi sociabil.

I
_______Îmi place să studiez şi să rezolv probleme de matematică sau de ştiinţe naturale.
_______Mă pricep să înţeleg şi să rezolv probleme de matematică sau de ştiinţe naturale, în
comparaţie cu alţii de vârsta mea
_______Preţuiesc ştiinţa.
_______Sunt genul exact, ştiinţific, intelectual.

57
S
_____Îmi place să fac lucruri prin care pot să ajut oamenii: să predau, să consiliez, să acord primul
ajutor, să acord informaţii.
_____ Comparativ cu alţii de vârsta mea am bune abilităţi pentru ca să predau, să consiliez, să acord
primul ajutor, să ofer informaţii.
_____Preţuiesc ajutorarea oamenilor şi rezolvarea problemelor sociale.
_____Sunt de ajutor, prietenos şi de încredere.

C
_____Îmi place sa lucrez cu numere, baze de date, sau maşini într-un mod ordonat, bine determinat.
_____ Comparativ cu alţii de vârsta mea mă pricep să lucrez cu baze de date sau maşini într-un mod
ordonat, bine determinat.
_____Preţuiesc succesul în afaceri.
_____Sunt ordonat şi mă pricep să urmez un plan precis.

Adunaţi numărul de puncte pe care le-aţi notat pentru afirmaţiile din categoria R. Scrieţi suma pe
Linia 1 de pe pagina următoare. Faceţi la fel şi cu celelalte litere – I, A,S, Î şi C.

II. Ocupaţii atractive

Pentru ocupaţiile din lista care urmează notaţi cu „2” pe acelea care în mod categoric vă interesează
sau vă atrag în vreun fel. Notaţi cu „1” pe celea care ar putea să vă intereseze . Notaţi cu „0” pe
oricare dintre acelea în legătură cu care nu sunteţi decişi, nu vă par interesante sau vă displac.

R__Şofer de autobuz Î__ Vânzător


S__Fizioterapeut I__ Inginer electrician
R__Pădurar Î__ Manager de restaurant
S__Bibliotecar I__ Tehnician chimist
R__Agricultor Î__ Agent asigurări
S__Infirmier(ă) I__ Cercetător ştiinţific
R__Croitor Î__ Manager hotel
S__Consilier A__Creator de modă
R__Tehnician radiografii C__Funcţionar de asigurări
S__Logoped A__Dansator
R__Optician C__Grefier ( la tribunal)
S__Asistent social A__Muzician
R__Inginer mecanic C__Casier bancă
S__Profesor A__Romancier
I__Biolog C__Profesor de afaceri
Î__Avocat A__Actor/actriţă
I__Chimist C__Inspector bancar
Î__Manager de vânzări A__Artist
I__ Astronom C__Expert în taxe
Î__ Crainic Radio/TV A__Cântăreţ
I__ Tehnician de laborator C__Contabil

58
La stînga fiecărei denumiri de ocupaţie vedeţi o literă: R, I, A, S, Î sau C.
Adunaţi cu grijă numărul de puncte pentru cele 7 ocupaţii R şi scrieţi în spaţiul de mai jos de pe Linia
2. Faceţi la fel pentru literele I, A, S, Î şi C.
Acuma adunaţi Linia 1 cu Linia 2 şi puneţi rezultatele la Linia 3 pentru a obţine un scor total.

Linia 1: ______ ______ ______ ______ ______ _______


R I A S Î C
+
Linia 2: ______ ______ ______ ______ ______ _______
R I A S Î C

TOTAL Linia 3: ______ ______ ______ ______ ______ _______


R I A S Î C

Veţi folosi scorurile totale de pe linia 3 pentru a face propria „Cheie a carierei”, folosind modelul de
mai jos.
Începeţi cu totalul numărului de puncte pe care îl aveţi pentru R, de pe linia 3 a paginii anterioare.
Faceţi un mic „x” pe graficul de mai jos, deasupra lui R, pentru acest număr. Faceţi la fel pentru
celelalte litere: I,A,S, Î, şi C. După ce aţi făcut aceasta, desenaţi o linie care să unească toate semnele
„x”, ca să completaţi cheia. Aceasta este „cheia carierei” dvs.

După psihologul Dr. John Holland, există şase tipuri de oameni: Realist, Investigativ, Artistic, Social,
Întreprinzător şi Convenţional. Cele mai înalte scoruri de pe „Cheia carierei” arată tipul de
personalitate care vi se potriveşte cel mai bine.

59
Realist R. „Posedă aptitudini manuale, mecanice sau tehnice, cu înclinaţii spre a face, manifestă
interes pentru activităţi ce necesită coordonare motorie şi abilitate manuală; este un individ stabil
emoţional şi evită relaţiile interpersonale prea strânse.”

Investigator I. „Este curios metodic, cu înclinaţii spre a gîndi, spre cercetare, îi place să vehiculeze
idei, are nevoie să descopere şi să înţeleagă; are simţ critic, abilităţi matematice; are o atitudine
rezervată.”

Artistic A. „Aspiră la expresia de sine şi a ideilor sale prin calităţile artistice personale; este înclinat
spre a crea, a fi original; are multă imaginaţie, intuitiv, impulsiv, manifestă atracţie pentru activităţi
mai puţin structurate, care presupun o rezolvare creativă; este nonconformist.”

Social S. „Este generos, prietenos, amabil sensibil, simte nevoia să-i ajute şi să-i înţeleagă pe ceilalţi;
manifestă interes pentru activităţi care urmăresc să ajute, să educe, să îngrijească; este cald,
responsabil, idealist şi evită abordările prea abstracte; verbul a ajuta.”

Întreprinzător Î. „Îi place să organizeze, să convingă, să vândă, să conducă; caută puterea; este sigur
de sine, se exprimă cu uşurinţă; este ambiţios, energic, extrovertit, optimist; preferă să lucreze în
echipă cu scopul de a conduce, a dirija; evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă
foarte grea, preferîndu-le pe acelea în care poate manipula si domina, care îi pun în valoare abilităţile
oratorice şi manageriale.”

Convenţional C. „Este conştiincios, ordonat, respectă regulile; îi plac ordinea şi relaţiile structurate,
în care relaţiile interpersonale sunt bine definite; manifestă interes pentru activităţile administrative,
cu abilităţi secretariale şi matematice; este conformist şi uneori inflexibil, se adaptează cu greu la
situaţiile cu grad ridicat de ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare.”

Autorul a descoperit şi legătura dintre tipurile de personalitate şi interese, activităţi, abilităţi.

Tip de Interese Activităţi Abilităţi


personalitate
Pentru maşini, pentru Lucru cu echipamente, Ingeniozitate tehnică,
Realist
muncă în aer liber. cu unelte, construcţii, dexteritate, coordonare
R
reparaţii. motorie.
Investigatori Pentru ştiinţă, idei, Lucrul în laborator, Operaţii cu cifre calcul,
I teorii rezolvare de probleme analize.
Artistic Pentru autoexprimare, Compoziţii artistice, Creativitate, talent
A artă şi aprecierea ei. scris. expresivitate artistică.
Pentru oameni, lucru în Educaţie, consiliere. De comunicare,
Social echipă, servicii în verbale, de ascultare,
S folosul comunităţii, înţelegere orientare
bunăstarea oamenilor.
Pentru afaceri, Comerţ, negociere, Abilităţi verbale de a-i
Întreprinzător
conducere politică. management. motiva şi conduce pe
Î
ceilalţi
Pentru organizare, De organizare, operare Calcule matematice,
finanţe, pentru lucrul cu pe calculator, aplicare analiza datelor,
Convenţional
date. de proceduri. înregistrarea
C
informaţiilor, atenţia
pentru detalii

60
Întrebări pe care şi le pun cei care sunt în căutarea unei cariere, în funcţie de tipurile de personalitate
determinate de Holland:

Oamenii realişti – reacţionează faţă de mediu într-un mod obiectiv, corect. Evită sarcinile care
necesită calităţi intelectuale, artistice, sociale. Sunt materialişti, puţin sociabili şi stabili emoţional.
Preferă profesii tehnice, lucrul cu maşini.

Există sarcini pe care să le realizez, pentru care merită să lucrez? Voi vedea rezultate concrete
la finalizarea acestui proiect?
Există posibilitatea să fac proiecte în grup?
Produce această meserie un produs sau un serviciu practic, folositor?
Există limite clare ale posibilităţilor?

Oamenii investigatori – reacţionează faţă de mediu folosind inteligenţa, manipulând idei, cuvinte,
simboluri. Evită situaţiile sociale, sunt puţin sociabili, insistenţi, introvertiţi. Preferă sarcini ştiinţifice
şi activităţi creatoare. Preferă să lucreze într-un mediu academic sau ştiinţific.

Cât de flexibil este mediul?


Voi putea să realizez proiecte în mod independent?
Voi avea posibilitatea să-mi exersez deprinderile de redactare, cercetare, analiză ?
Voi avea posibilitatea să învăţ noi deprinderi?
Voi fi provocat din punct de vedere intelectual?

Oamenii cu personalitatea artistică – fac faţă mediului folosind firme şi produse ale artei. Se bazează
pe impresii subiective ale artei. Se bazează pe subiecte pozitive , sunt puţini sociabili, supuşi,
sensibili, impulsivi, introspectivi. Preferă profesile muzicale, artistice dramatice şi nu le plac
activităţile masculine şi rolurile care implică munca fizică.

Voi avea posibilitatea să-mi utilizez imaginaţia, creativitatea, inventivitatea.


Este mediul suficient de flexibil?
Voi avea timp pentru reflectare sau contemplare?
Voi avea să realizez proiecte în mod independent?

Oameni de tip social – preferă să intre în contact cu alţii, caută interacţiunea socială în mediul
educaţional, terapeutic, religios. Se consideră persoane sociabile, vesele, cu simţul răspunderii, care
obţin succese şi le place să se afirme.

Se pune accent pe munca în grup sau pe interacţiunea socială?


Voi ajuta oamenii prin instruire, predare, consiliere?
Voi avea posibilitatea să împărtăşesc sentimentele, intuiţiile şi responsabilităţile mele?
Promovează această ocupaţie scopuri etice, umaniste?

Oamenii întreprinzători - cu spirit de aventură, sunt dominaţi şi impulsivi, persuasivi, vorbăreţi,


extravertiţi, încrezători, agresivi. Preferă ocupaţii în comerţ, management, unde pot să-i domine pe
alţii. Au nevoie de putere şi de recunoaşterea calităţilor de către cei din jur.

Oferă această ocupaţie posibilităţi de promovare?


Voi putea să-mi asum rolul de lider?
Va exista posibilitatea de a-mi exersa activităţile de comunicare?
Este acesta un mediu de muncă dinamic şi competitiv?
Voi putea să-mi utilizez abilităţile de negociere?

61
Oamenii convenţionali - au nevoie de aprobarea celor din jur. Creează o impresie bună deoarece sunt
ordonaţi, sociabili, corecţi, dar lipsiţi de originalitate. Preferă ocupaţii de funcţionări cu activităţi
stabile şi bine definite în domeniul afacerilor. Acordă importanţa deosebită chestiunilor economice şi
se domeniul afacerilor. Acordă importanţă deosebită chestiunilor economice şi se consideră
dominante, rigide, stabile. Au mai mult calităţi matematice decât verbale.

Este mediul suficient de structurat?


Voi putea să-mi exersez calităţile organizatorice?
Valorifică acest mediu abilităţile mele de calcul şi analiză a datelor?
Oferă mediul stabilitate şi control?

III. Ocupaţii în acord cu tipurile de personalitate

Pe următoarele cîteva pagini sunt listate mai multe slujbe. Ele sunt grupate în două moduri:
1.Slujbele sunt grupate în acord cu cele şase tipuri de personalitate.
2. Apoi, în fiecare din aceste şase tipuri, slujbele sunt grupate în grupe de muncă. Lucrătorii din aceste
grupe de slujbe au trăsături asemănătoare – interese, deprinderi, abilităţi şi nivele de pregătire.
Căutaţi între slujbele listate pentru două sau trei tipuri de personalitate poziţionate cel mai sus pe
„Cheia carierei” dvs. Plasaţi un semn alături de aceea care vă interesează sau despre care aţi vrea să
ştiţi mai multe.

1. OCUPAŢII REALISTE

Plante şi animale Inginerie


__crescător de animale __inginer aeronautic
__antrenor de animale __inginer agronom
__îngrijitori de câini __analist calitatea aerului
__fermier __arhitect
__manager de fermă __inginer chimist
__crescător de peşti __inginer construcţii
__pădurar __inginer electric
__legumicultor __tehnician electric
__antrenor de cai __inginer electronist
__peisagist /grădinar __tehnician electronist
__cioban __tehnician instrumentar
__menajeră __supraveghetor terenuri
__supraveghetor păşune __arhitect peisagist
__profesor vocaţional-agricultură __tehnician laser
__îngrijitor de arbori __inginer mecanic
__inginer materiale
Siguranţă şi aplicarea legii __inginer nuclear
__detectiv __inginer uzină
__pompier şef __inginer controlul poluării
__pompier __inginer de securitate
__inspector P.S.I __inginer de vânzări
__paznic de pescuit şi vînătoare __tehnician software
__investigator narcotice __profesor arte industriale
__paznic de parc __designer unelte
__ofiţer de poliţie
__gardian public Tehnologie inginerească
__agent de mediu __controlor trafic aerian
__inspector construcţii
62
__proiectant comercial __tehnician laborator dentar
__tehnician inginerie industrială __optician
__supraveghetor marin __operator tipar
__tehnician control poluare __acordor piane
__operator transmisii radio /TV __instalator conducte
__inspector de siguranţă __croitor sau creator de îmbrăcăminte
__tehnician ilustrator __restaurator mobilier
__tehnician trafic __cizmar
__bucătar
Management __tehnician dietetician
Mecanici
__Manager fabrică de produse alimentare Operator sisteme
__Manager de procesare a deşeurilor __operator boiler
__Director tehnică radio/TV __operator centrală electrică
__Supraveghetor întreţinere __inginer frigotehnist
__Supraveghetor staţie de epurare __operator staţie de epurare

Operare vehicule Controlul calităţii


__pilot de avioane __inspector aviaţie
__instructor de zbor __inginer testări maşini
__pilot elicopter __inspector echipamente telefonie
__căpitan de vas
__şofer de ambulanţă Meşteşuguri
__şofer autobuz __reparator dispozitive
__mecanic locomotivă __brutar
__şofer taxi __bucătar
__şofer camion __mecanic echipamente fermă
__mochetar
Tehnologii meşteşugăreşti __geamgiu
__cărămidar __măcelar
__tâmplar __zugrav
__instalator __inginer înregistrări
__instalator sanitar __constructor acoperişuri
__tehnician electronică în aviaţie
__tehnician cablu TV Operare echipamente
__reparator TV şi calculatoare __operator buldozer
__electrician __miner
__reparator lifturi __operator escavator
__reparator linii electrice __macaragiu
__reparator telefonie
__maşinist Tehnologii de producţie
__lucrători foi metal __operator curăţătorie uscată
__lucrători structuri oţel __şlefuitor lentile de precizie
__mecanic de avioane __inspector controlul calităţii
__mecanic auto __supraveghetor asamblare motoare
__mecanic diesel
__reparator-instalator furnale Meşteşuguri artistice
__lăcătuş __grafician
__mecanic frigidere __bijutier
__reparator aparate foto __taxidermist

63
2. OCUPAŢII INVESTIGATIVE

Ştiinţe fizice __optometrician


__astronom __pediatru
__chimist __psihanalist
__analist mediu __radiolog
__geograf __chirurg
__geolog __logoped
__hidrolog __urolog
__matematician __veterinar
__metalurg
__meteorolog Tehnologii de laborator
__oceanograf __tehnician echipament biomedical
__paleontolog __tehnician chimist
__fizician __tehnician laborator dentar
__profesor ştiinţe fizice __tehnician dietetician
__tehnician laborator
Ştiinţe naturale __tehnician metalurg
__zoolog __farmacist
__antropolog (fizic) __tehnician developare filme
__biochimist __tehnician terapie fizică
__biolog __analist seminţe
__botanist __tehnician medical ultrasunete
__inginer biomedicină
__medic legist Matematică şi statistică
__entomolog __programator calculator
__genetician __analist financiar
__horticultor __statistician
__botanist __analist sisteme
__cercetător ştiinţele solului __profesor de matematică
__profesor ştiinţe naturale
Cercetări sociale
Ştiinţe medicale __arheolog
__anestezist __antropolog
__ORL-ist __politolog
__cardiolog __istoric
__specialist chiropractică __psihologie industrială
__dentist __sociolog
__dermatolog __planificator urban
__medic generalist
__ginecolog Arte literare
__internist __editor cărţi
__neurolog __critic
__obstetrician __editorialist
__oftalmolog __editor filme

3. OCUPAŢII ARTISTICE

__scenarist
___scriitor Arte vizuale
64
__arhitect __dansator
__profesor de arte __instructor de dans
__desenator animaţii __profesor de teatru
__designer îmbrăcăminte __model
__creator modă __regizor de filme
__designer grafician __crainic radio -TV
__ilustrator __regizor de teatru
__designer industrial
__arhitect peisagist Muzică
__pictor __dirijor cor
__fotograf __compozitor
__ilustrator tehnic __director muzical
__profesor de muzică
Teatru şi dans __muzician
__actor/actriţă __dirijor orchestră
__comediant __cântăreţ

4. OCUPAŢII SOCIALE

Servicii sociale __psihopedagog


__consilier de carieră __educator grădiniţă
__clerici sau lucrători religioşi
__psiholog clinic Îngrijirea copiilor şi adulţilor
__îndrumător elevi/studenţi __tehnician urgenţe medicale
__purtător de cuvânt __infirmier spital
__consilier şcolar __ajutor infirmier
__psiholog şcolar
__asistent social Servicii educaţionale bibliotecă
__director muzeu sau Zoo
Îngrijire, terapie şi învăţământ special __bibliotecar
__antrenor recuperare fizică __profesor, Universitate
__infirmier __profesor, Liceu
__specialist igienă dentară __profesor, Şcoală Generală
__infirmier(ă) __profesor, Tehnologie
__instructor infirmieri (e)
__terapeut ocupaţional Sporturi
__fizioterapeut __antrenor principal
__asistent(ă) __atlet profesionist
__terapeut ocupaţional __instructor sportiv
__terapeut recreaţional __arbitru
__terapeut respirator __arbitru judecător

5.OCUPAŢII ÎNTREPRINZĂTOARE

Vânzări __fundraiser
__agent de bursă __agent de vânzări, servicii financiare
65
__agent de vânzări, asigurări
__ agent de vânzări, imobiliare Administrarea serviciilor publice
__ agent de vânzări, auto _administrator, spital
__ agent de vânzări, birotică __terapeut
__ agent de vânzări, computere __director, comisia pentru nevăzători
__agent de turism __director, şcoala de asistente medicale
__preşedinte liceu
Servicii __educator sănătate publică
__funcţionar închirieri automobile __director de şcoală
__bărbier (frizer) __supraveghetor, şcoli
__cosmetician
__însoţitor zbor Comunicaţii
__ghid pescuit/ vânătoare __criptolog
__coafor __editor, ziar
__manichiurist __editor, publicaţii ştiinţifice şi tehnice
__maseur __regizor radio /ştiri TV
__organizator distracţii __reporter
__funcţionar vânzări __traducător
__chelner
Promovare
Legislaţie __director, strângere de fonduri
__mediator __lobbyist
__judecător __manager, publicitate
__avocat, Dreptul Muncii __reprezentant relaţii publice
__avocat, Drept Penal
__avocat, Drept Civil Aplicarea prevederilor egale
__procuror __examinator bancar
__notar __inspector vamal
__ inspector imigrări
Administrarea afacerilor __ inspector sanitar
__profesor universitar, Institut de Ştiinţe __ inspector financiar
Economice __ inspector de securitate
__ profesor universitar, Academia de Ştiinţe
Economice Managementul afacerilor
__editor, publicaţii de profil economic __manager, servicii alimentare
__manager de filială __ manager, servicii funerare
__manager de magazin __ manager, departament
__director de resurse umane __ manager, servicii fast-food
__director vânzări __ manager, centru balneo-climateric
__preşedinte de bancă __ manager, hotel sau motel
__agent achiziţii __ manager, piaţă
__ manager, vînzare en-detail
Finanţe __ manager, autobază
__contabil
__auditor Contracte şi reclamaţii
__controlor __manager rezervări
__analist credite __responsabil reclamaţii
__consilier împrumuturi __administrator contracte
__analist cercetarea pieţei __agent literar
__analist vânzări, asigurări __agent imobiliar
__trezorier

66
6. OCUPAŢII CONVENŢIONALE

Sectorul administrativ
Administrative
__grefier
__consilier creditare
__examinator şcoală de şoferi
__consilier sprijin financiar
__administrator
__secretar
__funcţionar primărie

Sectorul matematic
__analist contabil
__arhivar
__evaluator cereri asigurare
__agent asigurări
__statistician
__agent taxe
Sectorul Financiar
__trezorier
__casier
__funcţional oficiul poştal
__funcţionar agenţie de bilete
__vînzător de bilete

Comunicaţii
__operator centru de comunicaţii
__reprezentat servicii clienţi
__dispecer întreţinere
__funcţionar hotel
__recepţioner hotel
__agent rezervări, linii aeriene
__dispecer taxi
__operator telefonic
__procesare înregistrări
__dactilograf
__operator terminal calculator
__operator amprente digitale
__arhivar
__poştaş
__tehnician înregistrări medicale
__funcţionar rezervări
__stenograf

67
TEST Identificaţi-vă interesele profesionale

Domenii profesionale De interes Nu trezeşte De evitat


major un interes
Analizaţi fiecare dintre dimensiunile
deosebit
profesionale descrise mai jos. Decideţi
dacă reprezintă: Mi-aş dori Îmi este Nu mi-ar
1. un domeniu de interes major; ca acest indiferent plăcea acest
aspect să dacă va exista aspect
2. un domeniu care nu vă reprezinte o sau nu acest profesional şi
interesează în mod deosebit; mare parte aspect. doresc să îl
3. un domeniu pe care doriţi să îl din ocupaţia evit.
evitaţi. mea.

Îngrijire
Să ajutaţi şi să susţineţi direct persoanele 1 2 3
bolnave, dezavantajate sau care suferă
într-o anumită formă.
Persuasiune
Să influenţaţi alte persoane, pentru a 1 2 3
accepta o opinie sau un produs. De
asemenea, să convingeţi alte persoane să
acţioneze sau să se comporte într-un
anumit fel.
Consiliere
Să îndrumaţi alte persoane, utilizând 1 2 3
cunoştinţe şi deprinderi de specialitate.
Instruire
Să instruiţi alte persoane sau să 1 2 3
transmiteţi cunoştinţe şi experienţe.
Management
Să organizaţi, să coordonaţi şi să 1 2 3
direcţionaţi o echipă sau un grup. Să fiţi
responsabil de rezultate.
Lucrul cu date
Să colectaţi şi să interpretaţi date, fapte, 1 2 3
cifre sau alte informaţii.
Organizare şi administrare
Să planificaţi şi să organizaţi oameni, 1 2 3
evenimente sau circumstanţe. Să îi
susţineţi pe alţii.
Muncă literară şi scris
Să utilizaţi cuvinte în scris sau în 1 2 3
vorbire, într-o manieră creativă,
originală sau profesională.

68
Muncă abstractă / idei
Să înţelegeţi, să creaţi, să dezvoltaţi şi să 1 2 3
criticaţi teorii şi idei.
Muncă ştiinţifică
Să observaţi, să evaluaţi şi să înţelegeţi 1 2 3
diferite fenomene, procese şi sisteme
fizice sau biologice, precum şi
interdependenţele dintre ele.
Creativitate / producţii artistice
Să creaţi sau să proiectaţi artefacte 1 2 3
dramatice, interesante şi inedite sau
agreabile din punct de vedere estetic.
Spirit antreprenorial
Să luaţi iniţiativa într-un context de 1 2 3
afaceri, fiind interesat de profitabilitate,
implicarea în investiţii sau asumarea de
riscuri.

69
TEST. Cardurile de preferinţe

Acest exerciţiu-joc îi poate ajuta pe oameni să înţeleagă care locuri de muncă le-ar oferi satisfacţie
şi care nu. Prin utilizarea acestora, îi ajutaţi să înţeleagă valorile în legătură cu propriul loc de
muncă şi le oferiţi oportunitatea de a fi ghidaţi pe parcursul carierei.
Ar trebui să încercaţi să vă creaţi propriile carduri, adaptate populaţiei specifice pe care o deserviţi.
De exemplu, dacă încercaţi să plasaţi indivizi către slujbe care au anumite caracteristici, atunci
dezvoltaţi un set de carduri care să conţină enunţuri pozitive sau negative legate de acele
caracteristici.
Bineînţeles, este important să combinaţi rezultatele obţinute în urma aplicării acestui instrument cu
rezultatele altor instrumente de evaluare aplicate clientului, pentru a vă face o imagine completă şi
realistă.

Instrucţiuni pentru jocul „Cardurile de preferinţe”


1. Decupaţi fiecare dintre cardurile de pe foile de hârtie de mai jos.
2. Împărţiţi cardurile în două teancuri. „Lucruri pozitive despre mine şi despre locul meu de
muncă” şi „Aspecte negative despre mine şi locul meu de muncă”.
3. Utilizaţi următoarele clasificări pentru a înregistra ce vă place şi ce nu vă place.
4. Interpretaţi preferinţele, dar şi aspectele negative la care vă gândiţi despre locul de
muncă.

Aţi putea apoi să încercaţi să aplicaţi acest instrument cu membrii familiei dvs. sau cu clienţi.
Remarcaţi diferenţele între preferinţele dvs. şi cele ale altor indivizi; în acelaşi timp, remarcaţi
diferenţele înregistrate şi în legătură cu lucrurile care nu vă plac şi cele care nu plac celorlalţi
indivizi care au jucat acest joc.

70
Carduri

R R R R

Este important pentru Contează unde lucrez! Titlul postului meu este Trebuie să fiu
mine că cei mai important pentru mine. respectat în
mulţi oameni îmi comunitatea locală.
respectă ocupaţia.
L L L L

La locul meu de muncă Îmi place să îmi asum Îmi place să îi Îmi place să planific şi
trebuie să fiu văzut ca responsabilitatea supervizez pe ceilalţi la să înfăptuiesc activităţi.
un lider pentru tot ceea ce fac. locul de muncă.
B B B B

Trebuie să câştig cel Cred că familia mea Aspectele materiale Îmi place întotdeauna
mai mare venit posibil are nevoie de lucruri sunt foarte importante să conduc o maşina
pe o anumită slujbă. noi şi moderne imediat pentru mine. nouă.
cum acestea ies pe
piaţă.
C C C C

Îmi place să încerc noi Mă plictisesc repede. Caut noi provocări în Îmi place să ştiu ce
idei creative. tot ceea ce fac. îndatoriri am în fiecare
zi.
E E E E

Îmi place să lucrez cu Activitatea în grup îmi Îmi place să lucrez cu De obicei fac orice
alţi oameni. face munca mai oameni care gândesc sarcină mai bine când
uşoară. la fel ca mine. o fac cu ajutorul cuiva.

Re Re Re Re

Când fac ceva, simt că Îmi place să învăţ noi Stau la un loc Caut oportunităţi să
este nevoie să o fac sarcini indiferent de de muncă doar atâta îmi îmbogăţesc locul
cât mai bine. locul de muncă pe care timp cât simt că mă de muncă.
îl am. provoacă.
S S S S

Îmi place să îmi ajut Mă simt bine atunci Îmi place să îi ajut pe Dacă unul dintre colegi
colegii cu anumite când pot ajuta pe cei nou angajaţi. greşeşte, îi voi spune.
sarcini. cineva.
I I I I

Îmi place să fac Nu accept uşor ordine Îmi place să îmi Îmi place să lucrez
lucrurile în felul meu la de la superiori. structurez sarcinile aşa independent, fără prea
locul de muncă. cum vreau. multă supervizare.
N N N N

Îmi place să îmi asum Când am de ales, Îmi place să fac lucruri Îmi plac locurile de
riscuri. prefer să am un loc de pe care nimeni muncă în care mă simt
muncă ce presupune altcineva nu le face. provocat.
asumarea unui risc.
V V V V

Îmi plac locurile de Îmi place să muncesc Îmi place să schimb În ultimii 5 ani, am avut
muncă ce presupun cu diverse tipuri de des locul de muncă şi diverse locuri de
sarcini variate. oameni. să mă mut frecvent. muncă.

71
Cardurile de preferinţe – Clasificări

Instrucţiuni:
După ce aţi împărţit cardurile în două teancuri: „lucruri care îmi plac” şi „lucruri care nu îmi
plac/pe care nu mi le doresc”, clasificaţi numărul de înregistrări cu aceeaşi literă pentru cele două
categorii. Înregistraţi numărul de „lucruri care îmi plac” şi numărul de „lucruri care nu îmi plac/pe
care nu mi le doresc” în tabelul de mai jos şi citiţi descrierea tipurilor de slujbe unde aţi putea avea
succes. Această informaţie ar trebui folosită împreună cu rezultatele celorlalte evaluări care v-au
fost aplicate pentru a vă putea folosi ca ghid în carieră.

Locul unde munciţi Îmi place Nu îmi place


R
L
B
C
E
Re
S
I
N
V

R = Recunoaştere: un scor mare în coloană „Îmi place” indică faptul că aveţi nevoie să lucraţi într-
un mediu în care vi se recunosc meritele şi că titlul, biroul pe care îl aveţi şi alte elemente care ţin
de imagine sunt importante pentru dvs. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că nu vă
interesează exact aceste lucruri.

L = Leader/Leadership: un scor mare în coloană „Îmi place” indică faptul că vă place să aveţi
diverse responsabilităţi şi probabil v-aţi descurca bine în locuri în care aţi conduce o echipă. Un
scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că nu trebuie să fiţi şef ca să vă simţiţi bine la locul de
muncă.

B = Bani: un scor mare în coloană „Îmi place” indică faptul că banii reprezintă un aspect important
pentru dvs. atunci când căutaţi un loc de muncă. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că
puteţi fi recompensat şi motivat şi de alte elemente.

C = Creativitatea: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că aveţi nevoie de un loc de
muncă unde să vă puneţi la lucru creativitatea. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că nu
aveţi nevoie de un loc de muncă unde este necesar să căutaţi soluţii creative.

E = (Munca în) Echipă: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că vă place să munciţi
în echipă şi că ar trebui să căutaţi un loc de muncă unde se munceşte în echipă. Un scor mare în
coloana „Nu îmi place” arată că vă place să lucraţi singur sau că ar trebui să căutaţi un loc de
muncă în care puteţi lucra individual.

Re = Realizare: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că realizările pe care le aveţi la
locul de muncă sunt foarte importante pentru dvs. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că
s-ar putea să vă placă un loc de muncă sigur, fără prea mult stres, unde nu vi se cer eforturi
deosebite.

72
S = Sprijin/Ajutor: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că ar trebui să căutaţi un loc
de muncă unde vă puteţi ajuta colegii sau publicul. Un scor mare în coloana „Nu îmi place” arată că
s-ar putea să aveţi un mai mare succes într-o slujbă în care nu aveţi contact cu publicul sau într-o
slujbă în care nu lucraţi pe poziţie de supervizare.

I = Independenţă: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că aţi putea căuta un loc de
muncă în care să aveţi libertatea de a vă finaliza sarcinile în modul în care doriţi. Un scor mare în
coloana „Nu îmi place” arată că aţi prefera, mai degrabă, un loc de muncă unde sarcinile sunt
structurate, unde ştiţi exact ce aveţi de făcut.

N = Noroc: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că vă place să vă asumaţi riscuri şi ar
trebui să căutaţi o slujbă care presupune asumarea riscurilor. Un scor mare în coloana „Nu îmi
place” presupune că ar trebui să evitaţi locurile de muncă provocatoare, care se pot dovedi
stresante.

V = Varietate/Diversitate: un scor mare în coloana „Îmi place” indică faptul că vă plac slujbele
variate, care vă permit să aveţi mai multe sarcini. Un scor mare în coloana „Nu îmi place”
presupune că aţi prefera un loc de muncă stabil, în cadrul căruia să aveţi în general sarcini de lucru
repetitive şi care nu se schimbă foarte des.

La fel ca în cazul altor activităţi de evaluare, ceea ce simţiţi despre un anumit loc de muncă poate fi
influenţat de mulţi factori. Nu uitaţi, utilizaţi rezultatele acestui joc în corelaţie cu rezultatele
celorlalte activităţi de evaluare.

73
TEST de personalitate şi satisfacţia muncii

Chestionarul de personalitate are două dimensiuni care descriu modul în care vă comportaţi faţă de
ceilalţi: 1) dacă vă exteriorizaţi sau nu în faţa celorlalţi; 2) dacă sunteţi activ sau pasiv.
Priviţi cu atenţie fiecare propoziţie din cadrul testului. Pentru rezolvarea lui, va trebui să vă evaluaţi
în raport cu fiecare afirmaţie pe o scală de la 1 la 10. (1 – nu sunteţi de acord cu ea; 10 – sunteţi
total de acord). Scrieţi în spaţiul liber numărul ales. Deocamdată, nu acordaţi atenţie literelor de la
sfârşitul rândului.

1. Prefer să fiu lăsat în pace când lucrez.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It
2. Îmi place să mă fac cunoscut de toată lumea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
3. Verific întotdeauna dacă informaţiile pe care le am sunt întotdeauna corecte.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
4. Mi se întâmplă adesea să vorbesc sau să acţionez înainte de a gândi temeinic.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
5. Dacă am probleme, nu pot să mă gândesc la ele.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iv
6. Îmi acord timp suficient să mă pregătesc pentru lucrurile despre care ştiu că pot fi dificile.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C
7. Nimeni nu mă poate opri să vorbesc atunci când am ceva de spus.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
8. Mă simt mai bine atunci când altcineva preia conducerea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
9. Nu îmi place să fac ceva diferit de ce fac prietenii mei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
10. Părerea oamenilor contează foarte mult pentru mine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iv
11. Mă asigur că ceea ce fac este cât se poate de bine făcut.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C
12. Detectez rapid dificultăţile pe care le au oamenii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iv
13. Îmi place să evit sentimentalismele, în măsura în care este posibil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
14. Nu acţionez pripit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C
15. Obţin cele mai bune rezultate atunci când lucrez alături de alţii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
16. Nu îmi place prea mult să ies în oraş.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
17. Este important pentru mine să mă distrez în timpul liber.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
18. Nu dau atenţie sentimentelor pe care le au alţii.

74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
19. Mă plictisesc repede.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
20. Sunt mai puţin sensibil decât alte persoane.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
21. Îmi este greu să dobândesc încrederea în mine.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
22. Îmi place întotdeauna să fac ceva nou şi interesant.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
23. O activitate preferată a mea este să îmi amuz prietenii.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
24. Pot să-mi controlez orice sentiment de supărare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
25. Spun întotdeauna ce gândesc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
26. Nu pot dormi din cauza unor evenimente trecute, pe care nu le pot uita.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iv
27. Nu caut compania altor persoane.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It
28. Sunt o persoană mulţumită.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C
29. Sunt capabil să iau cu uşurinţă decizii de unul singur.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It
30. Nu îmi place să conving oamenii să îşi schimbe părerile.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
31. Nu mi se pare dificil să mă sprijin pe un singur lucru.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C
32. Mă pot răzgândi imediat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S
33. Într-un grup de oameni, eu sunt adesea cel care îi determină pe ceilalţi să se implice.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
34. Nu văd nici un rău în a le face confidenţe prietenilor mei.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E
35. Oamenii mă pot considera perspicace.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Iv
36. Dacă cineva are o opinie foarte puternică despre ceva, de obicei sunt de acord cu el.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P
37. Argumentele mele sunt, în general, cele convingătoare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
38. Nu este foarte important pentru mine să am prieteni.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It
39. Nu îmi place ca oamenii să îmi invadeze intimitatea.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It
40. Îmi place ca oamenii să apeleze la mine oricând.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E

75
Calcularea rezultatelor

Calculaţi punctajul pentru fiecare literă în parte şi includeţi-l în tabel.

Veţi vedea care este litera dominantă pentru fiecare pereche de litere It şi E; A şi P; Iv şi R; S şi C.
Dominantă este acea literă care are un punctaj mai mare.

Exemplu
Punctajul total: It – 25 E – 10 Litera dominantă: It

Tabel 1
Punctajul total Litera
obţinut la test: dominantă:

It – ... E – ... ....

A – ... P – ... ....

Iv – ... R – ... ....

S – ... C - ... .....

It - INTROVERTIT
Încrezător în sine. Are iniţiativă şi lucrează pe cont propriu. Poate părea fie prea liniştit, fie prea
arogant. Persoanele care nu se pot integra deloc Într-un grup reprezintă extreme ale acestei
categorii. Lucrează într-un stil propriu. Poate fi sociabil, dar uneori şi timid. Nu se simte în largul
său în societate. Este detaşat de restul lumii şi are scopuri precise. Se hotărăşte repede. Este plin de
resurse. Nu agreează vorbăria.
Profesii: arheolog, fermier, pedichiurist, interpret, comisionar, cioban, argintar, mecanic de
locomotivă, scriitor, meşteşugar, fotograf, şofer de taxi, programator
E - EXTROVERTIT
Se adaptează mediului în care lucrează. Nu este neapărat un lider. Caută compania altora, îi
displace sa fie singur. Este loial şi îi ajută pe ceilalţi. Poate fi uşor convins. Se impune grupului din
nevoia de a fi acceptat, îşi schimbă comportamentul pentru a se integra. Rezolvă disputele dintre
ceilalţi. Este participativ, îi place să ia hotărîri împreună cu cei din jur.
Profesii: personal de bord în traficul aerian, organizator de licitaţii, secretară, instructor de tineret,
animator, casnică, şef de echipă, chelner, marinar, ofiţer în armată, antrenor, instructor de tineret.
A - ACTIV
E agresiv. Poate fi dominant si încăpăţânat. E văzut ca fiind prea insistent. Poate li gălăgios, îşi
spune clar punctul de vedere. E hotărât, îşi asumă uneori riscuri, dar obţine ceea ce îşi doreşte, iese
cu uşurinţă din situaţiile dificile. Poate fi considerat ca făcând de multe ori paradă, dar câştigă
respectul celorlalţi. Uneori nu ţine cont de modul în care sunt afectate persoanele. E critic şi nu
ezită să-şi revendice drepturile, îşi asumă responsabilitatea.
Profesii: agent de bursă, director de club, actor, curier, redactor de ştiri, agent de vânzări, manager
de hotel, achizitor de articole de modă, negociator, profesor de teatru, director de compartiment de
transporturi, reporter.
P - PASIV

76
Îşi păstrează părerile pentru el. Mai degrabă cedează decât să se certe cu cineva. Este o persoană cu
care te poţi înţelege uşor. Adesea este un bun membru al echipei. Se acomodează relativ uşor şi nu
se enervează repede. Poate evita să spună ce îl preocupă. Ocoleşte toate confruntările. Se stră-
duieşte din răsputeri sa placă celorlalţi. Cooperează foarte bine, este respectuos şi săritor la nevoie.
Profesii: legător de cărţi, operator la calculator, croitor, gravor, pădurar, dietetician, grădinar, olar,
magazioner, scriitor în domeniul tehnicii, examinator de brevete.
Modul de abordare:
Chestionarul oferă indicii asupra unor trăsături legate de activităţi, oferind două perspective,
conform cărora: te bazezi pe intuiţie sau tinzi să fii raţional; eşti spontan sau conformist.
Iv - INTUITIV
E sensibil şi conştient de sentimentele oamenilor. Este emotiv si adesea expresiv, la hotărâri dictate
mai degrabă de sentimente decât de raţiune. Poate fi cu uşurinţă afectat şi chiar rănit de critici, îşi
pierde prea mult timp cu lucruri mărunte. E deseori descurajat si frustrat, dar, de asemenea, intuitiv
şi creativ. Răspunde pozitiv la sentimente şi/sau la idei.
Profesii: artist, autor (de ficţiune), muzician, dansator, terapeut prin muzică, profesor de teatru sau
oratorie, decorator de vitrine.
R - RAŢIONAL
Priveşte lucrurile în mod logic. De obicei e calm şi „cu picioarele pe pământ", îi place
comportamentul organizat, structurat. Nu e distrat şi acţionează în mod controlat. E obiectiv şi ana-
litic, sesizează punctele esenţiale. Uneori îi pot scăpa aspectele mai subtile ale problemelor, lucru
care îi deranjează pe ceilalţi. Se bazează pe informaţii şi fapte.
Profesii: avocat, cameraman, funcţionar vamal, scafandru, agent imobiliar, mecanic, paznic de
penitenciar, tehnician.
S - SPONTAN
E plin de viaţă şi impulsiv, îi plac schimbările şi situaţiile care evoluează rapid şi sunt variate.
Adesea îi este greu să se concentreze asupra unui singur lucru sau să termine ceea ce a început. E
amuzant şi entuziast, iar adesea îi poate molipsi si pe ceilalţi, i se poate reproşa lipsa de
profunzime, pentru că trece uşor de la un lucru la altul. Nu ţine cont de reguli deşi, dacă şi-ar orga-
niza munca, ar fi mult mai eficient.
Profesii: dansator, prezentator de produse, costumier, coafor, asistent în publicitate, masor, model,
asistent relaţii publice, asistent de vânzări, barman.
C - CONFORMIST
E calm, stabil şi de încredere. Aşteaptă ca lucrurile să îşi urmeze cursul firesc. Se comportă liniştit
si nu este afectat de evenimente. Modul său greoi de lucru, conformist, îi face ca oameni i să
depindă de el. E previzibil. Poate părea molatic si indiferent. Pare încrezut - e genul de persoană
care poate spune: „Ţi-am zis eu." Rezistă bine la presiuni. Rezolvă lucrurile într-o manieră
ordonată.
Profesii: membru în echipaje de ambulanţă, administrator, terapeut, desenator tehnic, specialist în
ergonomie, pompier, ofiţer în serviciile secrete, osteopat, restaurator, chirurg, statistician

77
Descrierea tipurilor de personalitate individualizate:
Pornind de la cele 4 litere dominante, vă puteţi localiza în tabelul tipurilor de personalitate
individuală după cum urmează:
Uitaţi-vă întâi la rândul de sus. Plasaţi-vă în stânga sau în dreapta tabelului, după ce aţi răspuns la
întrebarea: „Sunt raţional sau intuitiv?". Apoi, după ce aţi privit rândul de jos al tabelului, întrebaţi-
vă: „Sunt conformist sau spontan?" Astfel, vă veţi putea plasa într-una din cele patru coloane.
Repetaţi această procedură si pentru liniile tabelului. Uitându-vă în partea stângă a tabelului,
răspundeţi la întrebarea: „Sunt extravertit sau introvertit?" Apoi, pentru partea dreaptă: „Sunt activ
sau pasiv?" Acum vă puteţi regăsi într-una dintre cele 16 căsuţe.

Tabel 2
Mod de Raţional Raţional Intuitiv Intuitiv Grad de
abordare socializare
3. Mentor
Extrovertit 1. Lider 2. Oportunist 4. Luptător Activ
5. Protector
Extrovertit 6. Partener 7. Confident 8. Prieten Pasiv
9. Organizator
Introvertit 10. Sfătuitor 11. Proiectant 12: Idealist Activ
13. Cercetător
Introvertit 14. Executant 15. Specialist 16. Hoinar Pasiv
Grad de Mod de
Conformist Spontan Conformist Spontan
socializare abordare

Din tabel rezultă următoarele categorii dominante (tipuri de personalitate):

1. RCAE - Lider
Caracteristici: raţional, conformist, activ, extravertit
Cariere: ofiţer în forţele armate, director de bancă, director general, director de hotel, director de
producţie, director de vânzări, director transporturi.
2. RSAE - Oportunist
Caracteristici: raţional, spontan, activ, extrovert)
Cariere: director publicitate, organizator de licitaţii, secretară de club, agent imobiliar, director de
relaţii publice, politician, antrenor sportiv sau manager, administrator de companie, colector de
fonduri.
3. IvCAE - Instructor
Caracteristici: intuitiv, conformist, activ, extravertit
Cariere: medic generalist, medic osteopat, psiholog, soră medicală şefă, lucrător social, şef de
catedră, instructor de tineret.
4. IvSAE - Luptător
Caracteristici: intuitiv, spontan, activ, extravertit
Cariere: specialist în drepturile omului, curier, cosmeticiană, prezentator produse, jurnalist, director
relaţii publice, profesor de teatru, reprezentant sindical.
5. RCEP - Protector
Caracteristici: raţional, conformist, pasiv, extravertit
Cariere: membru echipaj ambulanţa, personal în forţele armate, casier, infirmier, ofiţer de poliţie,
paznic de penitenciar, pompier, gardian.

78
6. RSPE - Partener
Caracteristici: raţional, spontan, pasiv, extravertit
Cariere: însoţitor de bord, barman, asistent dentar, coafor, conducător de proiect, învăţător,
secretară, asistent sportiv, şef de echipă.
7. IvCPE - Confident
Caracteristici: intuitiv, conformist, pasiv, extravertit
Cariere: portar de spiţa l, casnică, asistent medical psihiatrie, educator, profesor pentru persoane cu
handicap, asistent social, terapeut.
8. IvSEP - Prieten
Caracteristici: intuitiv, spontan, pasiv, extravertit
Cariere: consilier, asistent marketing, asistentă medicală pentru creşă, recepţioner, asistent de
vânzări cu amănuntul, scenograf, chelner.
9. RCAIt - Organizator
Caracteristici: raţional, conformist, activ, introvertit
Cariere: avocat pledant, inspector de poliţie, avocat consultant, şef birou organizarea muncii, ofiţer
vamal, inspector fiscal.
10. RSAIt - Sfătuitor
Caracteristici: raţional, spontan, activ, introvertit
Cariere: importator / exportator, achizitor, antreprenor, agent de bursă de mărfuri sau valori
mobiliare, director de vânzări, agent de piaţă, speculator imobiliar, director în construcţiile de
drumuri, director de club.
11. JvCAIt - Proiectant
Caracteristici: intuitiv, conformist, activ, introvertit
Cariere: analist, arhitect, consultant în afaceri, inspector, jurnalist, bibliotecar, sociolog, cercetător
în domeniul medical.
12. IvSAIt - Idealist
Caracteristici: intuitiv, spontan, activ, introvertit
Cariere: arhitect, artist, autor, maistru cofetar, dansator, decorator de interioare, muzician, sculptor.
13. RCPIt - Cercetător
Caracteristici: raţional, conformist, pasiv, introvertit
Cariere: tehnician contabil, statistician, arhivar, controlor financiar, şofer, inginer, agent de
asigurări, specialist cercetări operaţionale.
14. RSPIt - Executant
Caracteristici: raţional, spontan, pasiv, introvertit
Cariere: tehnician contabil, ghid turistic, bucătar, dietetician, interpret, tehnician computer,
paramedic, agent de circulaţie, chirurg.
15. IvCPIt - Specialist
Caracteristici: intuitiv, conformist, pasiv, introvertit
Саriere: dendrolog, curator, fermier, constructor, grădinar, istoric, comisionar, olar, cioban, ţiglar,
şelar, armurier, planificator.
16. IvSPIt - Hoinar
Caracteristici: intuitiv, spontan, pasiv, introvertit
Cariere: barman, dansator, realizator emisiuni muzicale, animator, model, portar, lucrător în
producţie, vânzător de magazin, chelner.
79

S-ar putea să vă placă și