Sunteți pe pagina 1din 26

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

DISCIPLINA OPTIONALA:
Matematica şi conexiuni cu alte discipline
DENUMIREA OPTIONALULUI:
,, GEOMETRIA SACRĂ – pe intelesul elevilor’’
ARIA CURRICULARA :
MATEMATICA SI STIINTE ,
TIPUL DE OPTIONAL :
LA NIVELUL ARIEI CURRICULARE
DURATA:
1 AN
MODUL DE DESFASURARE:
pe clasa - clasa a VIII-a
PROPUNATOR :
Prof .
SPECIALITATEA:
SCOALA GIMNAZIALĂ
LOCUL DESFASURARII: sala de clasa

1
ARGUMENT

Motto: ”Este mai usor sa dezintegrezi un atom decat o prejudecata” – Albert Einstein

Optionalul “Geometria Sacra - pe intelesul elevilor” se adreseaza elevilor de 14 ani care


studiaza in clasa a VIII-a geometria in spatiu.

Aceasta tematica abordeaza cateva notiuni si rezultate din geometrie si algebra, foarte usor
accesibile, cu ajutorul carora se fac o multime de conexiuni cu domenii de aplicabilitate , dintre
cele mai diverse: antichitate, viata, chimie, fizica, biologie, spiritualitate , religie etc.

Sunt prezentate aplicatii, adevaruri de necontestat si analogii care nu pot fi imaginate, atunci
cand sunt studiate separat.

Optionalul cuprinde foarte multe notiuni noi, din diverse domenii. Conduce beneficiarul
intr-o lume fascinanta, plina de lucruri noi, interesante si de neprevazut.

Apropae peste tot in continuturi, sunt prezentate imagini sugestive sau reprezentari grafice
reusite, plasate in locurile cele mai potrivite.

Parcurgand acest optional, elevul va reusi sa gaseasca o legatura intre stiinta, religii si
spiritualitate si va intelege ca in orice lucru din viata exista matematica – instrument de
cunoastere a realitatii inconjuratoare, iar totalitatea de cunostinte care ne guverneaza este o
gometrie sacra.

La final, elevii vor intelege ca matematica nu este doar o succesiune de definitii, teoreme,
demonstratii , ci un arsenal de descrieri a rezultatelor cunoasterii, este o punte de legatura intre
realitatea inconjuratoare si comunicare.

Exemple de continuturi: Corpurile platonice; Numarul de aur si religia; Sirul lui Fibonacci;
Raportul de aur si corpul omenesc; Dreptunghiul de aur si arta; Floarea vietii; Figuri si corpuri in
geometria sacra etc

2
“Geometria Sacră - pe înţelesul elevilor”

OBIECTIV GENERAL

Formarea capacitatii de a reflecta asupra naturii şi mediului înconjurător pe baza relationarii


cunostintelor interdisciplinare din aria curriculara matematica si stiinte.

OBIECTIVE CADRU

1. Cunoasterea si intelegerea unor componente si procese ale lumii vii

2. Formarea ideilor stiintifice si a capacitatii de comunicare, ca rezultat al investigarii/explorarii


mediului inconjurator

3. Dezvoltarea capacitatii de a constientiza rolul naturii in viata omului, precum si rolul omului
in natura

4. Realizarea de conexiuni dintre notiuni de algebra şi geometrie cu alte domenii de


aplicabilitate.

VALORI SI ATITUDINI

1. Dezvoltarea interesului pentru informarea si documntarea stiintifica;

2. Dezvoltarea curiozitatii fata de viata şi spiritualitate

3. Dezvoltarea tolerantei fata de religia şi orientarea spirituala a celorlalti;

4. Constientizarea si implicarea in problemele interdisciplinare;

5. Increderea in adevarurile stiintifice si aprecierea critica a limitelor acestora.

OBIECTIVE DE REFERINTA
3
1. Cunoasterea si intelegerea unor componente si procese ale lumii vii

1.1 -sa constientizeze pe baza informatiilor simple ,mediul natural la scara planetei, percepand
omul, ca element esential in acest spatiu;

1.2 -sa observe si sa descopere caracteristicile lumii vii, correlate cu notiuni abstracte;

1.3 -sa sesizeze rolul mediului natural in intretinerea vietii.

2. Formarea ideilor stiintifice si a capacitatii de comunicare, ca rezultat al


investigarii/explorarii mediului inconjurator

2.1 -sa formuleze judecati simple, despre cauzele si efectele unor procese şi fenomene naturale

2.2 -sa investigheze si sa emita ipoteze simple cu privire la rolul omului in univers si locul
geometriei in natura

2.3 -sa observe si sa deduca interdependenta dintre elementele lumii vii si geometrie;

2.4 -sa comunice cu mediul natural in plan afectiv,atitudinal,comportamental

3. Dezvoltarea capacitatii de constientizare a rolului spiritualitatii in viata omului , precum


si a rolului omului in spiritualitate

3.1 -sa sesizeze importanta sacrului in viata omului si sa inteleaga necesitatea dezvoltarii
simtului sacrului;

3.2 -sa identifice actiunile negative ale omului asupra naturii umane, efectele acestora si sa
stabileasca prin judecati simple ce trebuie intreprins pentru a o corija;

3.3 -sa investigheze domenii ca: antichitate, viaţă, chimie, biologie, religie, spiritualitate, arta ;

3.4 -sa dezvolte si sa transfere simtul sacru in mediul inconjurator.

4. Realizarea de conexiuni dintre notiuni de algebra şi geometrie cu alte domenii de


aplicabilitate.

4.1 -sa identifice si sa observe aspecte ale diversităţii naturii;

4.2 -sa distinga si sa selecteze din natura materiale legate de tema data;

4.3 -sa manifeste interes pentru crearea de materiale promotionale;

4.4 -sa identifice in natura structuri matematice repetitive.

CONTINUTURILE INVATARII

4
1. CONSIDERATII DESPRE MATEMATICA ACTUALA DIN SCOALA

2. THOT SI DRUNVALO

3. CE ESTE GEOMETRIA SACRA?

4. CORPURILE PLATONICE

4.1. DESCRIEREA CORPURILOR PLATONICE

4.2. CORPURILE PLATONICE IN INTICHITATE

4.3. CORPURILE PLATONICE SI VIATA

4.4. RELATII INTRE CORPURILE PLATONICE

4.5. DUALITATEA CORPURILOR PLATONICE

4.6. CORPURILE PLATONICE SI „ JOCUL” MATEMATIC

5. SIRUL LUI FIBBONACI SI NUMARUL DE AUR

5.1. INTRODUCERE

5.2. NUMARUL DE AUR , SIRUL LUI FIBBONACCI SINSPIRALE FIBBONACCI IN


NATURA

5.3. NUMARUL DE AUR SI RELIGIA

5.4. DREPTUNGHIURI DE AUR. NUMARUL DE AUR. DREPTUNGHIURI DE AUR SI


ARTA

5.5. CONSTRUCTIA UNUI DREPTUNGHI DE AUR

5.6. NUMARUL DE AUR SI LITERATURA

5.7. NUMARUL DE AUR SI PIRAMIDA LUMINII CELESTE

5.8. PENTAGONUL REGULAT

5.9. NUMARUL DE AUR SI PUTINA MATEMATICA

6. FLOAREA VIETII

6.1. CE ESTE FLOAREA VIETII?

6.2. FIGURI SI CORPURI SEMNIFICATIVE IN GEOMETRIA SACRA

6.3. ENERGIA VIETII SI MERKABA

6.4. NUMERELE GUVERNEAZA LUMEA


5
6.5. FEREASTRA DESCHISA SPRE REGATUL FLORII VIETII

6.6. FLOAREA VIETII SI NUMERELE

6.7. FLOAREA VIETII RASPANDITA PE TOT GLOBUL PAMANTESC

6.8. FLOAREA VIETII SI ARTA

7. CONCLUZII

OBIECTIV PE ARIE OBIECTIVE OBIECTIVE DE ACTIVITATI DE INVATARE


CURRICULARA REFERINTA
CADRU

1. Cunoasterea si 1.1 -sa constientizeze,pe -excursii in mediul natural,


intelegerea unor baza unor informatii apropiat scolii sau locuintei
componente si simple,mediul natural la elevilor
procese ale lumii vii scara planetei, percepand
omul ca element essential -exercitii de observare dirijata a
in acest spatiu naturii

FORMAREA -vizionarea unor diapozitive,


CAPACITATII DE A emisiuni TV , pentru explorarea
REFLECTA ASUPRA spatiului cosmic, a vietii terrei.
NATURII PE BAZA
1.2-sa observe si sa -ex. de observare a
RELATIONARII
descopere caracteristicile caracteristicilor esentiale ale
CUNOSTINTELOR
lumii vii,corelate cu plantelor, pentru culegerea de
INTERDISCIPLINARE
notiuni abstracte plante care au anumite forme
DIN ARIA geometrice, intelegerea
CURRICULARA interdependentei dintre mediu si
MATEMATICA SI forme geometrice
STIINTE
-realizarea unui clasor cu frunze,
flori, legume care contin forme
geometrice

6
1.3 -sa sesizeze rolul - utilizarea TIC in activitatile de
mediului natural in selectare si colectionare a unor
intretinerea vietii informatii si imagini despre
lumea vie si viata planetei, in
vederea constituirii unui
portofoliu

-jocuri de rol: cautatorii de


comori, de realizari antice (ex.
omul vitruvian)

-consemnarea pe o perioada data


a elementelor din natura care au
forme geometrice armonioase

-decriptarea si interpretarea unor


fragmente stiintifice si
transpunerea lor in in limbaj
comun

2. Formarea ideilor 2.1 -sa formuleze judecati -ex.de formulare a unor judecati
stiintifice si a simple despre cauzele si simple, cu privire la lumea vie,
capacitatii de efectele unor procese si pe baza consultarii unor reviste ,
comunicare, ca fenomene naturale albume, atlase;
rezultat al
investigarii/explorarii -ex.de descoperire si intelegere a
mediului inconjurator relatiei cauza-efect;

-povestirea unor intamplari


petrecute in mijlocul naturii,
aflate sau traite direct de copil in
care a observat forme geometrice
regulate;

-exercitiu – : ,,Numere in
natura”, realizare eseu

2.2 -sa investigheze si sa -ex. de formulare a unor intrebari


emita ipoteze simple cu si raspunsuri , pe baza
privire la rolul omului in experientei proprii a copilului si
univers si locul geometriei ca rezultat al acumularii de
in natura informatii cu privire la viata pe

7
terra;

-exercitii practice: observarea de


forme geometrice regulate in
motivele populare, consemnarea
a unor date si concluzii cu privire
la motivele gasite si zonele de
raspandire geografica, intr-un
carnetel sau intr-o fisa de lucru

2.3 -sa observe si sa -observarea si ingrijirea unei


deduca interdependenta plante de la rasarire si pana la
dintre elementele lumii vii maturitate si consemnarea
si geometrie ritmica a unor date si concluzii
intr-un carnetel.

-regasirea formelor geometrice,


in timpul cresterii, in diferite
proportii.

2.4 -identificarea si compararea


modelelor gasite, folosind ca
-sa comunice cu mediul suport imagini,
natural in plan afectiv,
atitudinal, -crearea de scurte texte literare,
comportamental poezii, ghicitori

3. Dezvoltarea 3.1 -sa sesizeze -incursiuni in literatura pentru


capacitatii de importanta sacrului in copii, pe tema ,,Prietenele mele
constientizare a viata omului si sa natura si matematica”
rolului spiritualitatii inteleaga necesitatea
in viata omului, dezvoltarii simtului -studiu de caz: ,,Pot trai fara bun
precum si a rolului sacrului; simt? Dar fara natura curata?
omului in Cum imi dezvolt simtul
sacrului?’’

8
spiritualitate 3.2 -sa identifice actiunile -jocul culorilor -concurs pe baza
negative ale omului de cunostinte referitoare la flori
asupra naturii umane, si culori
efectele acestora si sa
stabileasca prin judecati -lucrari practice-,,Da mai departe
simple ce trebuie – fa o fapta buna”
intreprins pentru a o -exercitiu joc: Faptele preferate,
corija; faptele necesare’’

-realizarea unei fise pentru


portofoliu – „Cum ne
influenteaza arta , sufletul?”

3.3 -sa investigheze -ex. de observare dirijata a


domenii ca: antichitate, frunzelor si florilor in diferite
viaţă, chimie, biologie, anotimpuri
religie, spiritualitate, arta ;
-colectarea frunzelor si
florilor,descrierea si importanta
lor in arta

-realizarea unei fise pentru


portofoliu –Albinele si produsele
stupului (unde intalnim
hexagonul regulat)

3.4-sa dezvolte si sa -lucrari practice: cantina


transfere simtul sacru in pasarelelor, poluarea morala,
mediul inconjurator pierderea bunului simt, eseuri cu
realizari de bune practici

4. Realizarea de 4.1 -sa identifice si sa -exercitii simple de percepere si


conexiuni dintre observe aspecte ale intelegere a parcursului de la
notiuni de algebra şi diversităţii naturii; materie prima la produs finit
geometrie cu alte
domenii de 4.2-sa distinga si sa -realizarea unei mape cu desene
aplicabilitate. selecteze din natura remarcabile: dreptunghiul de aur,
materiale legate de tema numarul de aur
data;
-Fisa de lucru pentru portofoliu:
colectionarea unor informatii si

9
ilustratii despre floarea vietii

4.3 -sa manifeste interes -organizarea unor expozitii cu


pentru crearea de plante decorative si desene cu
materiale promotionale; motive populare

-selectarea unor informatii si


imagini reprezentand curiozitati
din lumea plantelor si animalelor

4.4 -sa identifice in -studiu de caz -Enumerati si


natura structuri argumentati cu ilustratii cateva
matematice repetitive. formle regulate intalnite in
natura, corpuri platonice in arta.

BIBLIOGRAFIE

1. RODICA COŢOI - ,, GEOMETRIA SACRA – PE ÎNŢELESUL ELEVILOR’’, editura


OLIMPIAS, Galati, 2010
2. DRUNVALO MELCHIZEDEC - „FLOAREA VIETII, UN SECRET STRAVECHI”, Ed
Medialux 2008
3. H.R.RADIAN – „CARTEA PROPORTIILOR”, Ed Meridiane , 1981
4. Florica T. Campan – „Povesti cu proportii si simetrii”, Ed Albatros, Bucuresti, 1985
5. Ian Stewart, Numerele naturii, Ed Humanitas, Bucuresti, 1999
6. Adriana Botez-Crainic, Arta romaneasca moderna si contemporana, Ed Sigma

MODALITATI DE EVALUARE

-observarea sistematica si periodica


-concursuri
-jocuri didactice
-jocuri de rol, dramatizari
-exercitii de recunoastere si completare
-activitati practice
-postere, rezolvari de rebusuri
-probe practice si orale
-fise de evaluare
-observare curent
10
2. Detalierea conţinuturilor unei ore de curs din
cadrul CDŞ - ului ,, GEOMETRIA SACRĂ – pe
intelesul elevilor’’

UNITATEA DE INVATARE:

Corpuri platonice

11
Detaliaeri Ob. Activitati de invatare Resurse Evaluare Nr Data
de continut de de
refer ore
inta

1.Corpuri 1.1 -descriere corpuri -Materiale Obs.siste 2


platonice platonice,elemente, matica
1.2 muchii, fete Planse,fise de
lucru Probe
2.3 -exercitii de ilustratii,suport orale
4.3 identificare a electronic
corpurilor geometrice Probe
in natura (ex. cristale) Procedurale:obs.di practice
rijata,conversatia,p
-exercitii de roblematizarea,exe Aprecieri
descoperire a rcitiul, verbale
legaturii dintre natura Proba
si geometrie Turul galeriei
scrisa
Forme de
org.:Act.frontala,in
echipa,in
perechi,individual

2. 3.1 -vizualizare -Materiale Obs.siste 2


Desfasurari desfasurari matica
3.2 Planse,fise de
-exercitii practice de lucru ilustratii, Probe
4.1 constructie a suport electronic orale
4.2 corpurilor platonice,
decupaje, lipituri Procedurale:obs.di Probe
4.3 rijata,conversatia,p practice
-exercitii de realizare roblematizarea,exe
grafica a corpurilor rcitiul Aprecieri
platonice verbale
Forme de
org.:Act.frontala,in Proba
echipa,in scrisa
perechi,individual

3. Scurta 4.2 -informare pe internet -Materiale Obs.siste 2


incursiune - Contributia lui matica
Platon la studiul Planse,fise de
12
in istorie 4.3 corpurilor platonice lucru ilustratii Probe
orale
4.4 -joc de rol: Platon si Procedurale:obs.di
elevii sai rijata,conversatia, Probe
practice
-exercitii de problematizarea,ex
interpretare , prin ercitiul, Aprecieri
judecati si verbale
rationamente simple, Forme de org.:
a unor afirmatii cu Proba
Act.frontala,in scrisa
valoare de echipa,in
intelepciune perechi,individual

13
3. Proiectarea unei activităţi de predare – învăţare în
cadrul orei de curs pentru care s-au detaliat
conţinuturile.

PROIECT DIDACTIC

CLASA : a VIII – a

ARIA CURRICULARĂ : Matematica si stiinte ale naturii

DISCIPLINA : Matematica şi conexiuni cu alte discipline

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : Corpuri Platonice

SUBIECTUL LECŢIEI : Descrierea corpurilor platonice

TIPUL LECŢIEI : predare – invatare – evaluare

OBICTIV CADRU: Dezvoltarea capacitatii de constientizare a legaturii dintre mediu


inconjurator si

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

1. -sa constientizeze pe baza informatiilor simple ,mediul natural la scara planetei, percepand
omul, ca element esential in acest spatiu;

2. -sa observe si sa descopere caracteristicile lumii vii, correlate cu notiuni abstracte;

3. -sa formuleze judecati simple, despre cauzele si efectele unor procese şi fenomene naturale

4. -sa investigheze si sa emita ipoteze simple cu privire la locul geometriei in natura

14
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

A. COGNITIVE :

OC1 – să indice rolul mediului natural în viaţa omului ;

OC2 -sa observe si sa deduca interdependenta dintre elementele lumii vii si geometrie;

OC3 – sa construiasca corpurile geometrice

B. AFECTIVE :

OA1 – să manifeste curiozitate, interes şi cooperare în rezolvarea sarcinilor ;

OA2 – să exprime părerile pro / contra în vederea soluţionării cazurilor propuse.

C. MOTRICE :

OM1 – să-şi coordoneze mişcările în scopul mânuirii adecvate a materialelor.

OM2 – să ilustreze acţiuni pozitive / negative ale omului asupra mediului înconjurător.

STRATEGIA DIDACTICĂ :

INDUCTIV – INVESTIGATIVĂ ŞI DE DESCOPERIRE

1. Resurse procedurale : conversaţia (euristică), explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,


învăţarea prin descoperire, problematizarea, BRAINSTORMING, MOZAIC, CIORCHINELE,
TURUL GALERIEI.

2. Resurse materiale : planşă didactică, imagini şi materiale pe suport electronic,fişe de


lucru (necesare învăţării prin descoperire), fişe de evaluare, coli albe, creioane colorate,
videoproiector, diplome.

3. Forme de organizare : frontală, pe grupe

4. Resurse temporale : 50 min

BIBLIOGRAFIE :

1. RODICA COŢOI - ,, GEOMETRIA SACRA – PE ÎNŢELESUL ELEVILOR’’, editura


OLIMPIAS, Galati, 2010

15
SECVENŢELE CONŢINUT INFORMAŢIONAL STRATEGII
DIDACTICE
LECŢIEI OB. EVALUARE
RESURSE
ACTIVITATEA ACTIVITATEA
FORME DE
PROFESORULUI ELEVILOR ORG.

▪ Asigur condiţii prielnice Elevii


desfăşurării lecţiei în mod pregătesc
Moment eficient. materia-lele conversaţia

organizatoric indicate. cartoane


Pregătesc materialul didactic.
Formează colorate
Cer elevilor să-şi pregătească grupe potrivit
instrumente de scris, creioane culorilor. frontala
colorate, lipici.

Formez grupele de elevi (cinci


grupe) după anumite corpuri (cub,
tetraedru, octoedru, dodecaedru,
icosaedru).

▪ Solicit elevii să observe cu Urmăresc conversaţia


atenţie imaginile derulate la imagini repre-
videoproiector. zentând cristale,
albine (produse demonstraţi observare
Imaginile prezentate vor face o ale stupu-lui,
incursiune prin natura, arta, faguri in forma a sistematică
Captarea
atenţiei istorie, biologie, chimie, unde de hexagon explicaţia
ragsim corpuri geometrice sub regulat), legume
diverse forme. suport
cu forme
electronic
repetitive
(conopida) etc frontala

16
Reactualizarea ▪ Pe baza imaginilor prezentate şiElevii notează brainstor-
cunoştinţelor a titlului care le însoţeşte, realizez
pe tablă ideile ming
însuşite anterior OC1 cu elevii o scurtă conversaţie (răspunsurile)
referitoare corpurile cunoscute : -
pe care le au chestionare
Ce este cubul? Dar tetraedrul? legate de problematiz orală
OA2 întrebare. area
- Ce alte corpuri mai exista? Le
putem construi?

Elevii urmăresc
formarea
▪ Realizez împreună cu elevii un ciorchinelui CIORCHI-
ciorchine având ca element NELE observare
OC2 sistematică
central corpurile solide.

–Exemple din mediul


inconjurator unde identificam frontala
corpuri geometrice (arhitectura,
arta, natura etc.)

Anunţarea - Astăzi, la optional vom invata Elevii ascultă Explicaţia observare


temei şi a despre corpurile platonice, obiectivele sistematică
obiectivelor denumire, descriere, elemente lecţiei.

▪ Atrag atenţia elevilor asupra


faptului că în această oră vor
descoperi singuri informaţii
despre corpurile platonice iar Citesc fişele MOZAIC
succesul depinde de atenta despre corpuri,
Dirijarea OC2 informare precum şi colaborarea observă învăţarea
învăţării în cadrul ,,grupei de experţi”. imaginile, se prin
OC3 temă de
Grupele sunt formate potrivit consultă şi descoperire lucru în
OA1
celor cinci corpuri platonice (cub, completează fi- pe grup clasă
tetraedru, octoedru,dodecaedru, şele cu acele
OA2
icosaedru). informaţii pe conversaţia
care le
Dau explicaţii elevilor privind consideră
sarcinile de pe fişă – identificarea impor-tante explicaţia observare
elementelor , trec pe la fiecare (esenţiale). sistematică
grupă, îi observ cum citesc şi problemati-
selecteză informa-ţiile, aduc zarea

17
explicaţii suplimentare acolo ANEXA 1 materiale
unde sunt solicitată. informative
evaluare
fişe de lucru orală
▪ Elevii îşi
▪ Solicit prezentarea, pe scurt, a prezintă modul conversaţia
informaţiilor desprinse de fiecare în care au
grupă. Fiecare prezentare este rezolvat explicaţia aprecieri
OM1 verbale
însoţită de imagini reprezentând sarcinile demonstra-
corpurile , descriere, elemente cuprinse în fişă. ţia
Apreciez verbal rezolvarea Formulează fişe de lucru
sarcinilor. întrebări sau
aduc explicaţii suport
celorlalte grupe. electronic

▪ Regrupez elevii astfel încât în MOZAIC


fiecare grupă să existe câte un
elev care a studiat despre corpuri Se consultă în învăţarea
si elemnetele lor. cadrul grupei, prin
identifică descoperire
Sarcina noilor grupe este de a modalitati de evaluare
construi corpurile din cartoane constructie . conversaţia
scrisă
colorate. explicaţia
Se citesc
Obţinerea OC4 Apreciez şi notez cu calificative normele de problema-
performan-telor rezultatele elevilor. protecţie a tizarea
OA1
mediului exerciţiul
evaluare
OA2 desprinse de TURUL
reciprocă
fiecare grupă şi GALERIEI
OM1 se prezintă
afişele realizate. coli albe,
OM2
culori,
prezentari
pe grupe

18
Asigurarea - Care este titlul lecţiei ? - Corpurile Conversaţia
feed-back-ului platonice
- Să ne reamintim principalele frontala chestionare
aspecte dezbătute în lecţia de Îşi exprimă
OC4 astăzi ! propriile păreri demonstraţi orală
legate de tema a
Cine a fost Platon si care a fost lecţiei. evaluare
contributia sa la studiul corpurilor ANEXA 2 explicaţia orală
platonice? suport observare
Chestionar de electronic sistematică
reflexie
fişe
individuala

▪ Voi face aprecieri globale şi


individuale asupra modului în
care elevii s-au comportat în
lecţie. Ascultă conversaţia aprecieri

Evaluarea Numesc şi notez elevii functie de aprecierile verbale


activitate depusa. făcute, le susţin colective /
activităţii sau le individuale
Atenţionez pe cei care nu au fost completea-ză.
suficient de responsabili de frontala
sarcinile primite în grupe.

Asigurarea ▪ Cer elevilor ca pentru ora Elevii vin cu Conversaţia observare


retenţiei şi a viitoare, să se gândească la acele propuneri sistematică
transferului activităţi pe care le pot desfăşura pentru sarcina suport
copiii în vederea identificarii dată. electronic
acestor corpuri in antichitate frontala

19
ANEXA 1

20
ANEXA 2

JURNAL DE REFLECTIE

Lectie Corpurile platonice

Ce ai învăţat nou in aceasta lectie?

Care din ideile discutate ţi s-au părut


interesante?

Care din idei necesită clarificate?

Ce dificultăţi ai întâmpinat?

Cum ţi-ar plăcea să înveţi, în viitor , această


temă?

Dacă ai putea schimba ceva,ce ai face?

Cum te-ai simţit când ai lucrat la aceasta


lectie?

Adaugă alte comentarii care te preocupă?

21
4. Un test de evaluare cu barem de corectare si notare pentru o unitate de
învățare din programa propusă

CORPURI PLATONICE

Test de evaluare

I. Definiţi următorii termeni: cub, tetraedru regulat, octoedru, dodecaedru, icosaedru

10 puncte

II. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare din afirmaţiile de
mai jos:

1. Platon explica in cartea sa „Timateus”ca cele 5 solide platonice sunt formele ce stau la baza
materiei si ca aceste importante cunostinte vin din:

a. Gondwana; b. Atlantida; c. Groenlanda.

2. Cat de vechi sunt aceste corpuri? La muzeul Ashmolean(Oxford) din Anglia se afla cele 5
corpuri regulate, sculptate in piatra, ce dateaza cu................de ani inainte de Platon:

a. 10 000; b. 11 000; c. 9 000.

3. : Arheologii au descoperit de curand modele ale corpurilor paltonice care au o vechime de


peste :

a. 300 000 de ani; b. 400 000 de ani; c. 200 000 de ani.

6 puncte

III. Completaţi spaţiile libere cu răspunsul corect:

1. In cartea „Timaeus” a lui Platon este descrisa doctrina lui Pitagora, si anume : „Universul este
o creatie divina, in care rolul omului este sa-si infranga .............................si sa incurajeze
..........................

2. In academia lui Platon, matematica este considerata ............ pentru a trece la gandirea
filozofica si, asa cum a spus el, studiul matematicii ar fi trebuit sa ocupe primii ........ani din
educatia unui elev.
22
3. Platon stia ca universul insusi are limite..............De asemenea, a crezut ca are forma
unui....................... Uluitor ce stiau anticii, numai daca ne gandim ca abia in zilele noastre s-a
aflat forma reala a pamantului

12 puncte

IV. Faceţi corespondenţa dintre corpuile platonice şi elementele naturii din cele două
coloane:

A B

a. foc 1. cub

b. aer 2. icosaedru

c. univers 3. tetraedru

d. pamant 4. dodecaedru

e. apa 5. octoedru

1 2 3 4 5

10 puncte

V. Precizaţi:

1. Numarul de fete ale cubului...............


2. Numarul de fete ale tetraedrului.........
3. Numarul de fete ale octoedrului..........
4. Numarul de fete ale dodecaedrului......
5. Numarul de fete ale icosaedrului..........
6. Forma fetelor cubului este...........................
7. Forma fetelor tetraedrului este.....................
8. Forma fetelor octoedrului este......................
9. Forma fetelor dodecaedrului este...................
10. Forma fetelor icosaedrului este.....................
20 puncte

23
VI. Desenati

1. Un cub
2. Un tetraedru regulat
3. O jumatate de octoedru

12 puncte

VII. Răspundeţi prin „DA” sau „NU”:

1. Scoala lui Pitagora a luat fiinta in anul 518 Î.H.

2. Elevul preferat al lui platon se numea Teetet.

3. Nu exista alte solide perfecte in afara de acestea 5, conform spuselor lui Teetet.

4. Platon are o contributie substantiala la studiul corpurilor Platonice.

5. Un atom contine 9,99 % spatiu gol.

1 2 3 4 5

DA

NU

10 puncte

VIII. Recunoasteti formele geometrice in natura:

1. Intr-un cristal de fluorina (fluorit), atomii sunt asezati sub forma de .........
2. Cristalele de fluorit au forma de..............
3. Intr-o molecula de sare, atomii sunt asezati sub forma de...........
4. Molecula de metan are forma de....................
5. Virusul herpesului, al varicelei sau al negilor umani au forma de....................

10 puncte

Timp de lucru: 50 min Se acordă 10 puncte din oficiu

24
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

I. câte 2 puncte pentru fiecare definiţie corectă 5 x 2p = 10p

II. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1b, 2a, 3c 3 x 2p = 6p

III. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 6 x 2p = 12p

1. animalitatea; divinul;

2. baza; 10 ani

3. finite, dodecaedru.

IV. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1d, 2e, 3a, 4c, 5b 5 x 2p = 10p

V. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect1. 6; 2. 4; 3. 8; 4. 12; 5. 20; 6. Patrate;


7.Triunghi echilateral; 8. Triunghi echilateral; 9. Pentagon; 10. Triunghi echilateral.
10 x 2p = 20p

VI. câte 4 puncte pentru fiecare reprezentare geometrica corecta 3 x 4p = 12p

VII. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1DA, 2DA, 3DA, 4NU, 5NU. 5 x 2p = 10

VIII. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect: 1. Cub; 2. Octoedru; 3. Cub; 4. Tetraedru; 5.
Icosaedru 5 x 2p = 10p

Se acordă 10 puncte din oficiu

25
BORDEROU DE CORECTARE ŞI EVALUARE

Nr. S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Oficiu Total Nota

crt. 10p 6p 12p 10p 20p 12p 10p 10p 10p 100p 10

CENTRALIZATOR

1-1,9 2-2,9 3-3,9 4-4,9 5-5,9 6-6,9 7-7,9 8-8,9 9-10 Media pe
clasă

26