Sunteți pe pagina 1din 3

Mirică Oana-Alexandra

Grupa: 1122 IPA

Analize fizico-chimice ale untului

Principalele analize fizico-chimice efectuate la verificarea calităţii untului sunt:


determinarea conţinutului de apă, a clorurii de sodiu, determinarea acidităţii
untului.

Determinarea conţinutului de apă

 Modul de lucru:

Se cântăresc 5 g unt care se introduc într-un pahar tarat. Cu ajutorul unui


cleşte metalic, paharul cu proba de unt se încălzeşte deasupra unei flăcări,
agitându-l uşor şi circular până ce untul nu mai face spumă şi nu mai sfârâie, ceea
ce înseamnă că toată apa s-a evaporat. Se lasă paharul să se răcească în exicator
şi apoi se cântăreşte.

 Prelucrarea rezultatelor:

mpahar=29,7 g

mfinală=33,89 g

munt=5 g

mH2O= mpahar+ munt- mfinală

mH2O=29,7+5-33,8=0,9

%apă= mH2O/ munt*100

%apă=0,9/5*100=18%
Determinarea conţinutului de clorură de sodiu

 Principiul metodei:

Substanţele minerale din unt sunt extrase cu apă distilată fierbinte, iar ionii
clorură din extractul apos sunt precipitaţi cu azotat de argint în prezenţa
cromatului de potasiu ca indicator.

 Modul de lucru:

Într-un vas Erlenmeyer se introduc 5 g de unt peste care se adaugă 100 ml de


apă distilată fierbinte. Se lasă în repaus 5-10 minute, agitând din când în când.
După răcire la 50ºC (temperatura optimă a titrării) se adaugă 2 ml soluţie de
cromat de potasiu 5 % şi se agită bine conţinutul paharului. Se titrează la 50ºC
cu soluţia de AgNO3 0,1 N până la virajul culorii în roşubrun care să persiste
circa 30 secunde.

 Prelucrarea rezultatelor:

V=volumul soluţiei de AgNO3 0,1 N folosit la titrare (mL)

V=0,5 mL

F=factorul solutiei de AgNO3 0,1 N folosit la titrare

F=1,0101

m= masa produsului luat pentru analiză (g).

m=5 g

% clorura de sodiu =(0,00585*V/m)*100

% clorura de sodiu=(0,00585*0,5/5)*100=0,059%

Determinarea acidităţii untului

Aciditatea untului se determină prin titrarea untului dizolvat într-un amestec de


solvenţi (alcool etilic şi eter etilic) cu soluţie de hidroxid de sodiu 0,1N în
prezenţă de fenolftaleină ca indicator.
 Modul de lucru:

Într-un pahar Berzelius de 100 ml se cântăresc 5 g unt. Paharul se încălzeşte pe


o baie de apă la 45-50ºC, se adaugă 20 ml amestec alcool-eter. Se introduc 2-3
picături de fenolftaleină şi se titrează până la apariţia culorii roz-persistente
timp de 30 secunde. Aciditatea untului se datorează acizilor graşi liberi şi se
exprimă în grade de aciditate reprezentând volumul de soluţie 0,1 N folosit la
neutralizarea acidităţii din 5 g unt, care se calculează după formula:

Aciditatea (grade) = 1*V*F

 Prelucrarea rezultatelor:

V-volumul de hidroxid de sodiu folosit la titrare;

V=1,2 mL

F-factorul solutiei de hidroxid de sodiu folosit la titrare

F=1,0526

1-coeficientul de raportare la 5 g produs.

Aciditatea (grade) =1*1,2*1,0526=1,3