Sunteți pe pagina 1din 4

Test sumativ la psihologie

Senzație, Percepție, Reprezentare, Gândire

Subiecte:
1.Percepția este procesul psihic cognitiv senzorial ce redă în imagini
…………………………………………………………………………………………….……………………..
.……..……………..………………………………ale obiectelor și fenomenelor, în condițiile
…………………………………………………………………...…..a stimulilor asupra analizatorilor. (1,25p)
2.Gândirea are caracter mijlocit: (0,25p)
a)da b)nu.
3.Abstractizarea este operația gândirii prin care
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,50p)
4.Analogia, ca mod de producere a înțelegerii de către gândire, este
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,50p)
5.Procesarea ascendentă a gândirii: (0,75p)
a)folosește raționamente inductive
b)pleacă de la general și abstract către particular și concret
c)se bazează pe datele simțurilor
d)este modul natural al gândirii umane
e)se bazează pe un anumit nivel al cunoașterii umane.
A=a+c+e B=a+c+d C=c+d+e

6.Noțiunile științifice: (0,50p)


a)se formează prin învățare senzorială
b)prezintă certitudine
c)sunt exprimate în limbaj personal neadecvat
d)se află la baza piramidei
e)sunt neesențiale.

7.Strategiile rezolutive algoritmice sunt: (0,50p)


a)aplicate când problema nu e bine definită
b)presupun creativitate
c)presupun formule, pași de lucru standardizați
d)aplicate când problema e familiară subiectului
e)au caracter probabilist.
A=c+d B=a+b C=d+e

8.Modelul explicativ de rezolvare a problemelor de tip ”încercare și eroare” este propus de


……………………………………………………………………………………………………………(0,25p)
9.Gândirea ca procesare ascendentă este mijlocită de
……………………………………………………………………………………………………………(0,25p)
10.Caracteristica imaginii percepției de a fi primară se referă la faptul că
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,25p)
11.Legea interacțiunii analizatorilor se referă la faptul că
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,50p)
12.O problemă este, din punct de vedere psihologic,
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,50p)

13.Realizați corect corespondența dintre literele din stânga și cifrele din dreapta: (0,50p)
a)reprezentare reproductivă 1)construirea imaginii unui personaj dintr-un roman
b)reprezentare anticipativă 2)reprezentarea imaginii profesorului meu de
psihologie
3)reprezentarea pasului de dans pe care l-am învățat
azi
4)imaginea templului lui Solomon, așa cum este
descris în Biblie
5)imaginea cometei, așa cum am văzut-o la știrile
TV
14.Care e finalitatea, scopul pragmatic pentru care gândim?
……………………………………………………………………………………………………………(0,50p)
15.Oferiți un exemplu de concept așa de general încât nu mai are un corespondent ca atare în
realitate…………………………………………………………………………………………………...(0,25p)
16.Numiți o asemănare între imaginea percepției și cea a senzației:
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,25p)
17.Numiți o deosebire între imaginea percepției și cea a reprezentării:
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………(0,25p)
18.Percepția presupune automat și interpretarea obiectului: (0,25p)
a)da
b)nu

Notă: se acordă 2 puncte din oficiu.

Profesor Turcescu Alina Elena,


Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”
Test sumativ la psihologie
Senzație, Percepție, Reprezentare, Gândire

Barem:
1.Completarea corectă a fiecăruia din cele cinci elemente lipsă din definiție – 0,25p…………………..(1,25p)
2.a)……………………………………………………………………………………………………….(0,25p)
3.Completarea corectă a definiției abstractizării – 0,50p……………………………………………..… (0,50p)
4.Completarea corectă a definiției analogiei – 0,50p…………………………………………………….(0,50p)
5.B………………………………………………………………………………………………………..(0,75p)
6.b)………………………………………………………………………………………………...……..(0,50p)
7.A………………………………………………………………………………………………………..(0,50p)
8.Completarea corectă a informației …………………………………………………………………….(0,25p)
9.Completarea corectă a informației …………………………………………………………………….(0,25p)
10.Completarea corectă a informației …………………………………………………..……………….(0,25p)
11.Completarea corectă a informației …………………………………………………………………...(0,50p)
12.Completarea corectă a informației ………………………………………………………………..….(0,50p)
13.Câte 0,1p pentru fiecare corespondență realizată corect ……………………………………………..(0,50p)
14.Adaptarea, rezolvarea de probleme sau ceva similar…………………………………………………(0,50p)
15.De exemplu ”plantă”, ”realitate” sau ceva similar ………………………………………………...…(0,25p)
16.Precizarea oricărei asemănări……………………………………………………………………...…(0,25p)
17.Precizarea oricărei deosebiri………………………………………………………………………….(0,25p)
18.a)……………………………………………………………………………………...………………(0,25p)
Se acordă din oficiu 2 puncte.

Profesor Turcescu Alina Elena,


Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”