Sunteți pe pagina 1din 2

DRAFT PENTRU O PROPUNERE DE PROIECT CERCETARE

(maxim 4 pagini)

1. Titlul proiectului: Incidenta accidentului vascular cerebral ischemic in perioada 2015-


2016.

2. Domeniul de cercetare:
Sănătate

3. Rezumatul proiectului

Accidentul vascular cerebral sau AVC-ul, cunoscut şi sub numele de stroke, este o afecţiune
tratabilă, un deficit neurologic focal apărut brusc, neconvulsiv, de origine vasculară. Acesta este
mai degrabă un sindrom clinic, ce are la bază leziuni ischemice, hemoragice sau mixte ale
ţesutului cerebral, determinate de afectare primară sau secundară a unei artere cu destinaţie
cerebrală.Această definiţie include AVC-ul de natură hemoragică și ischemică, cel din urmă
fiind tema lucrării de faţă [27].
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) AVC-ul este a doua cauză de deces la nivel
mondial și a treia cauză de mortalitate în ţările dezvoltate. De asemenea AVC-ul este o cauză
majoră de dizabilitate pe termen lung, ceea ce are un impact emoţional și socio-economic, atât
asupra pacientului, cât şi a aparţinătorilor [44].
Accidentul vascular cerebral ischemic împiedică circulaţia sangvină cerebrală și aportul necesar
de energie, ceea ce duce in final la moartea ţesutului cerebral afectat [42].
În cazul AVCi este foarte importantă apelarea cât mai rapidă la serviciul medical de urgenţă
pentru a se putea preveni ireversibilitatea refacerii ţesutului cerebral, respectiv deficitul motor
care se instalează imediat cu avansarea în gravitate a bolii.

4. Descrierea ştiinţifică a proiectului:


4.1. Scopul principal urmărit:

Interesul pentru realizarea acestui proiect este de a evidentia problematica accidentului vascular
cerebral ischemic, prin realizarea unui proiect de cercetare in urma caruia sa obtinem rezultate
care sa evidentieze factorii determinanti si de risc in producerea afectiunii.

4.2. Importanţa şi relevanţa conţinutului ştiinţific.


Se va specifica pe scurt stadiul actual în domeniu accentuându-se problemele rămase nerezolvate, relevante pentru tema
proiectului. Maxim 1000 caractere, inclusiv spaţiile

4.3. Obiective
Obiectiv general: Evidentierea factorilor determinanti si de risc in cazul aparitiei accidentului
vascular cerebral ischemic.

Obiective operationale
- Analizarea pacientilor in fucntie de sex
- Evaluarea pacientilor in fucntie de mediul de provenienta
- Evaluarea pacientilor in fucntie de bolile asociate
- Eviedentierea celei mai implicate patologii implicate in aparitia afectiunii.
4.4. Gradul de originalitate/inovare şi impactul preconizat al proiectului.
Gradul de originalitate şi complexitate a metodelor şi soluţiilor propuse raportate la realizările recente în domeniu Impactul
contribuţiilor proiectului. Maxim 1000 caractere, inclusiv spatiile

5. Modul de organizare a proiectului:


5.1. Planul de lucru. Obiective şi activităţi (ştiinţifice şi complementare):*
An Obiective Activităţi Rezultate estimate
Realizarea unui contract de Contract de confidentialitate
Evidentierea principalelor confidentialitate intre autor si arhiva
aspecte ale accidentelui spitalului.
1 vascular cerebral ischemic Consultarea foilor de observatii pe Obtinerea informatiilor
perioada specificata. necesare.
AN Culegerea de date necesare proiectului. Crearea unei baze de date.
I
2

* Numărul de obiective şi cel al activităţilor corespunzătoare depind de specificul proiectului.

5.2. Valorificare rezultate