Sunteți pe pagina 1din 1

Numele instrumentului: Descriere: V-ar interesa:

AMI AMI (Achievement Motivation Inventory,


Achievement Motivation Inventory în versiunea sa americană sau cunoscut
Inventarul de evaluare a motivației performanței ca LMI, Leistungsmotivationsinventar,
în versiunea sa originală, germană), Test di Orientamento Motivazionale
Autori: măsoară motivaţia pentru performanţă. (TOM, Testul de orientare motivațională)
După abilitățile cognitive, motivația
performaneței este considerată a fi a
Heinz Schuler, Ph.D., George Thornton Ph.D., Michael doua trăsătură relevantă în predicția
Prochaska Ph.D. performanței superioare. Dezvoltarea sa
Adaptat în România de Liana Miclăuș, M.A., Dragoș Iliescu a plecat de la o serie mai largă de lucrări
Ph.D. privind diagnosticarea aptitudinilor, dar
şi de la activitatea practică tipică pentru
psihologia diferenţială, care este mai puternic orientată spre Freiburger Persönlichkeitsinventar
Scopul:
domeniul cercetărilor fundamentale. (FPI, Inventarul de Personalitate
Freiburg)
Evaluarea motivației performanței la adulți și adolescenți Prin concepţia care stă la baza scalelor, precum şi prin modalitatea
de formulare a itemilor s-a urmărit atât obţinerea unei relevanţe
Cui se adresează: profesionale distinctive, cât şi ca scalele să nu fie limitate la aria
profesională. În consecinţă, AMI este o procedură de diagnosticare
adolescenți și adulți cu o aplicabilitate foarte largă, cuprinzând o serie de dimensiuni
care, în mod convenţional, nu îi sunt atribuite constructului de
Limitele de vârstă: motivaţie pentru performanţă. Dintre ariile de aplicabilitate Employee Screening Questionnaire
ale AMI menționăm selecția de personal, consilierea școlară,
(ESQ-2 , Chestionarul de evaluare a
universitară și profesională, cercetarea psihologică diferențială și
peste 16 ani psihologia aplicativă, precum și psihologia sportivă. integrității)

Formă de administrare: AMI conţine un număr de 17 scale

Individuală/ Grup, Autoevaluare • Perseverența, • Mândria performanței,


• Dominanța, • Dorința de învățare
Timp administrare: • Angajamentul, • Preferința pentru dificultate,
Job Stress Survey
• Siguranța succesului, • Independența,
10-30 minute, în funcție de forma scurtă sau lungă (JSS, Chestionar de evaluare a stresului)
• Flexibilitatea, • Autocontrolul și
• Absorbirea, autodisciplina,
Categoria:
• Neînfricarea, • Orientarea spre status,
Instrument psihometric de clasă B • Internalitatea, • Orientarea spre competiție,
• Efortul compensator, • Fixarea scopului Contact:
Număr de itemi:
şi un indice motivaţional global.
Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere site-ul
170 itemi, verbali scorați pe scală cu 5 puncte Normarea s-a realizat în România pe mai multe eșantioane (peste www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!
30 itemi, verbali scorați pe scală cu 7 puncte (forma 3000 participanți): 1700 studenți, 1300 angajați adulți, 180
AMI-K) sportivi de performanță, 400 elevi și un eșantion compus din 429
administrări online. Toate cele 5 eșantioane sunt echilibrate sub
Starter’s kit componență: raportul genului şi al distribuţiei pe cele 8 zone geografice.

Întrucât uneori este nevoie doar de determinarea unei valori


Kit AMI (scorare online):
globale a motivaţiei performanţei, iar scopurile sunt în aceste
Manualul AMI, Punct online pentru administrarea/scorarea cazuri, ori de screening, ori de predicţie nediferenţiată este indicat Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
AMI, Caiet de testare pentru AMI, Foaie de răspuns AMI ca într-o astfel de situaţie să se administreze varianta scurtă a Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
chestionarului. Principalul avantaj îl constituie timpul de aplicare Fax: +4 021 230 45 99
Kit AMI-K (scorare online): mult mai redus. În acest scop, a fost dezvoltată versiunea scurtă a Mobil: 0722 698 175
Manualul AMI, Punct online pentru administrarea/scorarea AMI, AMI-K („Kurze Form”). e-mail: support@testcentral.ro
AMI-K, Formular de testare AMI-K

S-ar putea să vă placă și