Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

CĂI FERATE II

Profesor ȋndrumător :

Grupa 7LF341
CFDP An IV

2017-2018

BORDEROU
A. Piese scrise
1. Borderou.
2. Tema de proiectare.
3. Descrierea generală a lucrărilor proiectate.
4. Calculul lungimi liniilor din staţie şi a elementelor necesare pentru trasarea
capetelor de staţie
5. Calculul necesarului de materiale pe un aparat de cale
6. Calculul necesarului de materiale pe un km. de linie

B. Piese desenate

1. Plan de situaţie al staţiei, scara 1:00, 1:1000.


2. Profil transversal prin staţie, scara 1:100.
3. Planşă schimbător de cale simplu, scara 1:100
TEMA LUCRĂRII

Se va întocmi proiectul unei staţii de cale ferată simplă, cu ecartament normal

Lucrarea cuprinde:

1. Proiectarea staţiei C.F.


2. Necesar de materiale pentru un km. de linie

I. Date de intrare:

1. Harta la scara 1:1000 1:10000


2. Mijlocul de remorcare:
- Locomotivă Diesel.
- Locomotivă electrică
3. Traficul zilnic este de 20 perechi trenuri de marfă şi 8 perechi trenuri de
călători.
4. Viteza de circulaţie :
- 80 km/h, pentru trenuri de marfă,
- 120 km/h, pentru trenuri de călători.
5. Tonajul maxim al trenurilor este de 22.5 t/osie.
6. Tonajul maxim al trenurilor de marfă este de 2000 t/tren
7. Staţia are următoarele caracteristici:

- Planul staţiei va avea forma din schiţa ataşată,


- Lungimea staţiei va fi între semnalele de intrare poziţonate în sens X şi Y,
- Staţia va îcepe la semnalul de intrare sens Y care va fi variabil din 25 in 25 m
pentru fiecare proiect în funcţie de ordinea listei grupei începând cu proiectul nr.
1 la km. 50+000,
- Se va calcula kilometrajul pentru P.J. (prima joantă a aparatului de cale), poziţia
mărcilor de siguranţă, pentru opritoare, ax clădire călători, ax magazie de
mărfuri, capetele peronului dintre liniile 1 – II, capetele platformei de incărcări /
descărcări, pentru semnalele de intrare respectiv de ieşire.
- Semnalele de ieşire pentru fiecare linie se vor aşeza la 30 m faţă de marca de
siguranţă,
- Între semnalele de intrare şi P.J. ale aparatelor de cale 1 şi 2 distanţa va fi de
200m,
- Lungimea utilă a liniei directe II va fi de 750m,
- Pe linia directă se va marca kilometrajul din hm în hm,
- Linia 5 între P.J. a schimbătorului de cale nr.9 şi opritor va avea o lungime
constructivă de 300m
- Linia 6 intre P.J. a schimbătorului de cale nr.9 şi opritor va avea lungimea
constructivă de 400m,
- Axul clădirii de călători va fi la mijlocul distanţei dintre semnalele de intrare.
- Peronul dintre liniile 1 – II va avea lungime de 350m şi va fi aşezat simetric faţă
de axa clădirii de călători
- Axele platformei de încărcărcare/descărcare şi a magaziei de mărfuri va fi la
mijocul liniei 6
- În zonele V1, V2, V3 se vor aplica pentru racordare curbe simple cu R = 300 m,
- Liniile şi aparatele de cale vor fi proiectate cu şinâ tip 49, liniile pe traverse de
beton, aparatele de cale pe traverse de lemn, prinderea pe linii şi aparate de cale
va fi tip K,
- Se va calcula pentru fiecare linie, lungimile constructive, lungimile reale,
lungimile utile (atât din sens X câ şi din sens Y),
- Se vor întocmi tabele cu linii şi aparate de cale conform modelelor anexate,
- Aparatele de cale vor fi, schimbători de cale simpli tip 49, tg.1:9, R 300 cu ace
flexibile, lungimea lor , L = 33.230m,
- Mărcile de siguranţă vor fi amplasate la 31.5m faţă de P.G. ( punctul geometric
al schimbătorului,
- Poza traverselor este de 1680 traverse pe kilometru,
- Pentru materialele de cale la schimbători se vor folosi anexele ataşate.

Se cere:
A. Piese scrise
1. Borderou.
2. Tema de proiectare.
3. Descrierea generală a lucrărilor proiectate.
4. Calculul lungimi liniilor din staţie şi a elementelor necesare pentru trasarea
capetelor de staţie

B. Piese desenate

1. Plan de situaţie al staţiei, scara 1: 1000; 1:10000.


2. Profil transversal prin staţie, scara 1:100.
3. Profil transversal prin magazia de mărfuri,
4. Schema de montare a unui schimbator de cale simplu

1. MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Prezenta lucrare reprezintă un proiect de iniţiere la disciplina de Căi Ferate.


În cadrul proiectului s-a proiectat o staţie de cale ferată
.
Declivitatea maximă este de 0.00 ‰, asigurându-se astfel rezistenţa
caracteristică mică
Proiectul conţine planul de situaţie al staţiei un profil transversal prin axa clădirii
de călători şi un profil transversal prin axa magaziei de mărfuri.
Staţia proiectată este cuprinsă între km 50 +175 până la km 51+547.70.
Staţia are 6 linii din care o linie directă (linia II), trei linii de încrucişare şi trecere
înainte (liniile 1, 3, 4) , o linie de încărcare – descărcare (linia 6) şi o linie de tragere
(linia 5)
Liniile 1 până la 4 sunt prevăzute cu semnale de ieşire la ambele capete, iar liniile
5, 6 sunt prevăzute cu semnale de manevră.
Au fost determinate lungimile Lu, Lc şi Lr pentru fiecare linie în parte.
Din liniile 1...6 cea mai mică lungimea utilă este de 236.77 m pe linia de tragere
5.
Clădirea de călători având dimensiunile 8x35 se află pe partea stângă a staţiei, la
km 50+877.92.
In staţie a fost prevăzut un peroan având lungimea de 350 m iar lăţimea de 5.5
m.Accesul călătorilor se va realiza prin tunelul de acces de la peronul 1
Secţiunile transversale aferentă staţiei a fost proiectată la poziţia kilometrică
50+877.92. şi km.50+851.44
Aparatele de cale prevăzute în staţie sunt de tip S49-1:9-300 asigurând astfel
circulaţia cu viteza maximă de 120km/h pe linia directă şi cu viteza maximă de 30 km/h
pe celelalte linii.
Planul de situaţie al staţiei a fost elaborat la scara 1:100 1:1000, iar secţiunile
transversale prin staţie s-au proiectat în dreptul clădirii de călători şi in dreptul magaziei
de mărfuri la scara 1:100.
Pentru evacuarea apelor din zona platformei staţiei au fost prevăzute 3 drenuri
longitudinale realizate din tuburi PEHD cu diametrul 200...300mm, apele din aceste
drenuri fiind evacuatate în sistemul de canalizare a staţiei. Aceste drenuri sunt realizate
cu tuburi riflate protejate cu geotextil, drenurile având o pantă longitudinală de minim
5‰,canalele în care au fost introduse drenurile fiind umplute cu material granular
realizându-se un filtru invers.
Suprastructura aleasă pentru linia curentă din staţie este de tip 49 pe traverse din
beton armat precomprimat având poza 1930 traverse pe kilometru.Linia va fi cale fără
joante inclusiv pentru linia directă din staţie pentru a permite circulaţia cu viteza
maximă 120 km/h.
Liniile din staţie sunt de tip 49 pe traverse din beton armat precomprimat, cu
excepţia curbelor aflate după aparatele de cale cu rază 300m .
Prisma căii atât în linie curenta cât şi în staţie se va realiza din piatră spartă dublu
concasată din roci eruptive având granulometria 20-63mm
La elaborarea proiectului au fost utilizate ca bibliografie:
-Instrucţia 314-1989 Noeme si toleranţe pentru proiectarea şi construcţia liniilor
de cale ferată cu ecartamente
-cursul Căi ferate

2. CALCULUL LUNGIMILOR LINIILOR DIN STAŢIE


ŞI A ELEMENTELOR NECESARE PENTRU TRASAREA
LINIILOR DE STAŢIE

2.1.Poziţia kilometrică a ale punctelor geometrice ale aparatelor de cale:

b = f = 16,615 m
xPG 1 = 50+391.615
xPG 2 = 51+331.85
xPG 3 = xPG 1 + b + f =50+391.615+ 33.23 = 424.845
xPG 5 = xPG 3 + b + f =50+424.845+33.23 = 458.075
xPG 7 = xPG 5 + b + f =50+458.075+33.23 = 50+489.575
xPG 9 = xPG 3 + b + f =50+424.845 + 27 x cos 6.34 = 50+667.85
xPG 4 = xPG 2 – f – b = 51+347.70 - 33.23= 51+297.855
xPG 6 = xPG 2 – f – b = 51+347.70 - 33.23= 51+297.855

2.2.Poziţia kilometrică a mărcilor de siguranţă:

PG 3,5 m

3,5 3,5
g= = = 31,5 m
tg 1 9

km MS 1 = km PG1 + g = 50+391.615 + 31,5 = 50+423.115


km MS 3 = km PG3 + g = 50+424.845 + 31,5 = 50+456.345
km MS 5 = km PG5 + g = 50+458.075 + 31,5 = 50+489.575
km MS 7 = km PG7 + g = 50+491.305 + 31,5 = 50+522.805
km MS 9 = km PG7 - g = 50+667.85 - 31,5 = 50+636.35
km MS 2 = km PG2 - g = 51+331.085 - 31,5 = 51+299.585
km MS 4 = km PG4 - g = 51+297.855 - 31,5 = 51+256.355
km MS 6 = km PG6 - g = 51+297.855 - 31,5 = 51+266.355

2.3. Poziţia kilometrică a semnalelor de ieşire:

Semnalele de ieşire pentru liniile de primire – expediere (I, II, III, IV) sunt la 100
m faţă de marca de siguranţă care limitează linia.

km SY1 = km MS 1 + 30 = 50 + 423.115 + 30 =50+453.115


km SYII = km MS 3 + 30 = 50 + 456.345 + 30 =50+486.345
km SY3 = km MS 3 + 30 = 50+489.575 + 30 = 50+519.575
km SY4 = km MS 7 + 30 = 50+522.805 + 30 = 50+552.805
km SX1 = km MS 5 – 30 = 51+266.355 – 30 = 50+236.355
km SXII = km MS 6 - 30 = 51+266.355 – 30 = 50+236.355
km SX3 = km MS 4 – 30 = 51+266.355 – 30 = 50+236.355
km SX4 = km MS 4 – 30 = 51+266.355 – 30 = 50+236.355
2.4. Lungimea constructivă si lungimea reală:

LC1=a2+2 xc2+2 x b1+f= 939.47m →Lr1=Lc1- 2 x ap3=873.01m


LCII=a2+2 x X4+2 x b1= 972.40m →Lr2=Lc2-4 x ap2=839.48m
LC3= 939.47m →LrIII=LcIII - 2 x ap1=806.55m
LC4=a2+2 xc4+2 x b1+f= 974.40m →Lr1=Lc1- 4 x ap4=841.48m
LC5= 300m →LrIII=LcIII - 1 x ap1=266.77m
LC6= 400m →LrIII=LcIII - 1 x ap1=366.77m
2.5. Lungimea utilă:

LU1 sens X→Y = km(MS4)-km(SE1)=51+236.355 – 50+453.115 =779.79


LU1 sens Y →X= km(MS1)-km(SE1)=50+423.115 – 51+236.355 = 813.26m
LUII=km(SEII)-km(MS6)=km(MS4)-km(SII3)=780.00 m
LU3=km(SE3)-km(MS5)=km(MS4)-km(SE3)=756.49 m
LU4=km(SE4)-km(MS7)=km(MS4)-km(SE3)=780.00 m
LU5=km(opritor)-km(SM11)=km(SM11)-km(opritor)=236.77 m
LU3=km(SM9)-km(opritor)=km(opritor)-km(SM9)=336.77 m

3. NECESARUL DE MATERIALE

pentru 1 panou, respectiv 1 km de cale ferată tip 49 cu şine de 25m


şi 1680 buc. traverse din beton / km
Necesar
Necesar
pentru Necesar Necesar
Masa pentru
Nr. Denumirea 1 pentru 1 km pentru 1 km
1 panou
Crt. materialului panou
-
- buc. - - kg. - - buc.- - kg.-
kg/buc.-
0 1 2 3 4 = 2x3 5 6=2x6
1 Şină tip 49 de 25 m 1225 2 2450 80 98000

2 Eclisă tip 49 12.700 4 50.8 160


2032.00
3 Şurub PM 24 × 140 0.716 8 5.728 320 229.12
4 Piuliţă CM 24 0.239 8 1.912 320 76.48
5 Inel resort dublu B25 0.090 8 0.72 320 28.80

Placă simplă cu
6 6.960 84 584.64 3.44 23.94
înclinare cu 2 găuri
7 Cleşte tip 49 0.630 168 105.84 6.88 4.33
8 Şurub SIM 22 × 65 0.308 168 51.744 6.88 2.12
9 Piuliţă BM 22 × 22 0.167 168 28.056 6.88 1.15
10 Inel resort t B23 0.130 168 21.84 6.88 0.89
11 Tirfon B5 0.634 168 106.512 6.88 4.36
Placă de
12 0.180 84 15.12 3.44 0.62
polietilenăK49
Plăcuţă de cauciuc K49-
13 0.130 84 10.92 3.44 0.45
B
14 Traversă beton T13 225.000 42 9450 1.72 387.00
Piatră spartă dublu 130
15 - - - 5.225.877
concasată 25 - 63 646,9

4. NECESAR MATERIALE PENTRU UN APARAT DE CALE

Subansamblu Buc Masa Obs Traverse din lemn ( S.T.A.S. 330/5 - 72


M S 49 - 300 - 1:9- Af 1 4250 Buc Lungime [ml]
Numarul
Aparat de manevră 1 133 Buc Total
Traversei
I.S. 49 - 300 - 1:9 - Af 1 1600 15 2.6 44.2
Ş.R. 49 - 8070/5000 - U 1 860 4 2.7 10.8
Ş.R. 49 - 8028/5000 - U 1 860 3 2.8 8.4
J.I.L. 49 - 10904 - D1 1 2 2.9 5.8
J.I.L. 49 - 10896 - E2 1 3 3 9.0
J.I.L. 49 - 10877 - D2 1 2 3.1 6.2
J.I.L. 49 - 10866 - E2 1 4 3.2 12.8
Material de fixare pe
1480 1 3.3 3.3
traverse
Traverse lemn 57 184 ml 2 3.4 6.8
1 3.5 3.5
Material de fixare pe traverse 1 3.6 3.6
Masa
Denumirea buc netă Material 2 3.7 7.4
[Kg]
Placă Pr 16 64 520.3 O.L.42 2 3.8 7.6
Cleşte C 49 128 80.6 O.L.42 3 3.9 11.7
Şurub S.I. M22x65 128 63.2 O.L.42 2 4 8.0
51 Si 17
Inel resort B23 128 11.1 1 4.1 4.1
A
Eclisă E 49 28 357.3 O.L.50 1 4.2 4.2
Şurub P M 24x150 56 50.2 G r 6.6 49 TOTAL 157.4
51 Si 17
Inel resort B25 56 5.1
A Traverse duble
Tirfon B 2 678 385.6 O.L. 37 2 2.6 5.2
placuţe sub talpa şinei 64 6.6 Polietilenă 2 2.8 5.6
2 3.6 7.2
2 4.3 8.6
8 TOTAL 26.6

TOTAL
57 184.0
GENERAL