Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU – RECAPITULARE PENTRU TEZĂ – CLASA a VIII-a

SEMESTRUL I

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I
Citeşte cu atenţie textul următor:

„Părul tău e mai decolorat de soare,


regina mea de negru şi de soare.
Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat
ca o umbră, ca un şarpe dezarmat.
Trec fantome ale verii în declin,
corăbiile sufletului meu marin.
Şi viaţa se iluminează.
sub ochiul tău verde la amiază.
cenuşiu ca pământul la amurg.
Oho, alerg şi salt şi curg.
Mai lasă-mă un minut.
Mai lasă-mă o secundă.
Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip.
Mai lasă-mă o briză, o undă.
Mai lasă-mă un anotimp, un an, un timp.” (Nichita Stănescu – „Viaţa mea se iluminează”)

A.Limba română
1.Desparte în silabe cuvintele: „decolorat”, „fantome”, „anotimp”.
2.Transcrie numai cuvintele formate prin derivare din următoarea serie: „decolorat”, „urmat”, „sufletului”,
„dezarmat”, „iluminează”, „cenuşiu”.
3.Indică numărul de litere şi de sunete din cuvintele: „regina”, „ochiul”, „cenuşiu”.
4.Construieşte trei enunţuri prin care să demonstrezi polisemia cuvântului „a trece”.
5.Precizează câte un sinonim pentru cuvintele: „ţărm”, „amurg”, „briză”.
6.Selectează, din text, trei neologisme.
7.Menţionează folosirea cratimei în structura: „Mai lasă-mă o frunză, un fir de nisip”.
8.Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a următoarelor cuvinte din versurile: „Trec fantome
ale verii în declin, / corăbiile sufletului meu marin.”.

B.Înţelegerea textului
9.Transcrie o structură care conţine o comparaţie, respectiv, o metaforă.
10.Indică o imagine artistică în versul: „Oho, alerg şi salt şi curg.”
11.Selectează un fragment care să indice prezenţa mărcilor lexico-gramaticale ale eului liric.
12.Precizează măsura versurilor: „Trec fantome ale verii în declin, / corăbiile sufletului meu marin.”
13.Explică în 5 rânduri semnificaţia titlului poeziei.
14.Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul aparţine genului liric.

Subiectul al II-lea
Te numeşti Marina / Marin Popescu şi ai plecat într-o excursie de trei zile la Plaiul Mare şi vrei să-i trimiţi
prietenei tale / prietenului tău o scrisoare însoţită de propria ta descriere a munţilor.
Realizează această scrisoare descriptivă de 10-15 rânduri
În compunerea ta, trebuie:
-să respecţi convenţiile specifice unei scrisori;
-să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text;
-să respecţi normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie

S-ar putea să vă placă și