Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

INTRODUCERE..............................................................................................3

CAPITOLUL I. Predica veacului de aur.........................................................6

CAPITOLUL II. Viaţa şi activitatea Sfântului Grigorie de Nazianz..............10

CAPITOLUL III. Opera Sfântului Grigorie de Nazianz................................22

1. Necrolog.........................................................................27

2. Poezia.............................................................................30

CAPITOLUL IV. Chipul preotului la Sfântul Grigorie de Nazianz.............42

CAPITOLUL V. Idei despre pace, ordine şi disciplină în cuvântările


Sfântului Grigorie de Nazianz...........................................51

1. Pacea, ordinea şi disciplina în Biserică.........................51

2. Pacea, ordinea şi disciplina în societate........................55


3. Pacea, ordinea şi disciplina în natura fizică..................56

CAPITOLUL VI. Sfântul Grigorie de Nazianz ca izvor omiletic...............59

1.Formarea Sfântului Grigorie ca predicator.....................59

2.Cauzele succesului predicilor.........................................60

3.Sfântul Grigorie, predicator desăvârşit..........................63

CONCLUZII..................................................................................................66

BIBLIOGRAFIE............................................................................................69

S-ar putea să vă placă și