Sunteți pe pagina 1din 7

Staţie digitală fotogrammetrică

Staţia digitală fotogrammetrică este descrisă în figura de mai jos şi se


compune dintr-un scanner fotogrammetrie de mare rezoluţie pentru digitizarea prin
scanare a imaginii digitale sau dintr-o unitate de bandă pentru citirea imaginilor
digitale obţinute prin baleiaj în spaţiul obiect. Staţia pentru exploatarea
stereoscopică dispune de două monitoare aşa cum este arătat în figură, observarea
stereoscopică efectuându-se numai la una dintre ele cu ajutorul ochelarilor d, la
celălalt display efectuându-se operaţii GIS/CAD. Pentru vizualizarea rezultatelor,
staţia trebuie să dispună de un plotter performant. Aceste sisteme sunt legate printr-
un server de reţea şi lucrează sub controlul unui sistem software foarte puternic şi
performant.
Exploatarea se poate efectua cu ajutorul soft - mouselui, care dispune de
toate funcţiile necesare sau opţional sistemului îi pot fi afişate un disc de picior
pentru controlul deplasării mărcii de măsurare în direcţia z , sau a deplasării
modelului faţă de marcă în aceeaşi direcţie. Funcţiile unei astfel de staţii trebuie să
acopere următoarele domenii şi operaţii fotogrametrice de bază:
• exploatarea stereofotogrametrică a imaginii digitale sau digitizate;
• generarea modelului altimetric al terenului (MDAT) în mod automat;
• întocmirea ortofotohărţilor în mod automat;
• efectuarea aerotriangulaţiei în mod automat.
O serie de funcţii se pot efectua în mod manual, semiautomat sau complet
automat.
Fiecare din funcţiile menţionate mai sus sunt susţinute de un sistem sotfware
foarte sofisticat şi performant pentru a asigura efectuarea în mod automat a acestor
operaţii prin exploatarea imaginii digitale sau digitizate. Ceea ce nu a fost cuprins
în cadrul acestor capitole este inserţia elementelor vectoriale extrase din
stereogramă. Această funcţie se bazează pe transformarea inversă fotogrammetrică,
care a fost dezvoltată în cadrul exploatării analitice a fotogramei în mod
independent şi nu prezintă probleme deosebite pentru implementare. Trebuie
subliniat însă că această ftincţie este foarte utilă şi optimizează exploatarea
stereoscopică a stereogramei digitale.
Exploatarea stereofotogrametrică a imaginii digitale presupune utilizarea
unei mari varietăţi de date de intrare:
a) Date raster, care pot fi:
• date digitale, precum: imagini digitale obţinute cu ajutorul dispozitivelor optico-
mecanice de baleiaj, a senzorilor opto-electronicî.
• date digitizate» obţinute prin scanarea documentelor analogice prezentate sub
formă de fotograme aeriene, satelitare sau fotografii preluate cu ajutorul camerelor
nemetrice.
b) Date vectoriale, care se pot prezenta sub următoarele forme:
• date vectorizate obţinute prin digitizarea planurilor, hărţilor sau altor documente
analogice.
• date numerice, care pot fi cadastrale, obţinute din măsurători de teren din diverse
sisteme SIG sau SIT.
c) Date tematice., care se pot prezenta sub diverse forme mai sus amintite.
Pentru asigurarea unui format unic de intrare a datelor de bază în sistemul de
prelucrare, trebuie asigurată digitizarea sau scanarea acestora cu dispozitive
performante care să asigure formatul, precizia şi randamentul optim.
Pentru stocarea, arhivarea şi organizarea datelor de bază în vederea
prelucrărilor ulterioare, se organizează baze de date ce pot fi: raster, vectoriale,
hibride sau tematice.

Funcţiile unei staţii digitale fotogrametrice:

Funcţii generale precum: funcţia ZOOM; rotaţia imaginii; întărirea


contrastului; histograma; filtarea trece sus şi trece jos', analiza interactivă;
registraţia absolută ; creearea vederilor perspective ;vizualîzarea 3D ; întocmirea
hărţilor topografice şi funcţii fotogrametrice de bază,prcum :orientarea interioară ;
orientarea relativă şi absolută ; crearea nivelului altimetric al terenului; întocmirea
ortofotohărţilor,
Exploatarea stereomodeiului presupune colectarea formelor liniare, a
coordonatelor, definirea şi producerea formelor cartografice, suprainserţia în
stereomodel a elementelor extrase în etapa de exploatare a acestuia, conversii de
date în şi din DGN, DXF, ARC/INFO.
Funcţia MDAT presupune calcule statistice, definirea punctelor de bază a
liniilor de ruptură ce vor fi rezolvate manual, editarea MDAT,
Funcţia ortofoto generează MDAT, importă fişierele imagine, crează
asamblarea mai multor fotograme ortofotoredresate.
Funcţii de import/export de date imagine IMAGINE, TIFF sau vectoriale
ASCII, DFX, DGN.

3. Tipuri de staţii digitale fotogrametrice:

• DVP (Digital Video Plotter) este o staţie digitală fotogrametrică dezvoltată pe


baza unui calculator PC de către Departamentul de Ştiinţe Geodezice şi de
Teledetecţie al Universităţii Laval, Quebec-Canada; este distribuit de firma
Leica.
Ecranul este împărţit în două, fiecare jumătate fiind ocupată de câte una din
cele două fotograme ale unei stereograme.
Separarea imaginilor se efectuează cu ajutorul a patru oglinzi, ca în cazul
stereoscopului, montate într-un suport ataşat monitorului. Poziţia sistemului de
observare se fixează de către operator pentru o observare comodă.

Marca de măsurare este formată din câţiva pixeli coloraţi în roşu şi se


deplasează prin acţionarea cursorului de 12" aferent tabletei de digitizare în
direcţiile X şi Y. Cota Z se obţine prin eliminarea paralaxei longitudinale între cele
două semimărci de măsurare utilizând tastatura sau mous-uL
Calculatorul de bază trebuie să aibă: 8 MB RAM, hard disc de 120MB
minim, unitate de dischete 3.5", planşetă de digitizare şi monitor VGA sau SVGA
poate fî de 800 x 600 pixeli sau 1024 x 768 pixeli, 8 biţi/pixel.
Staţia dispune de funcţiile unui aparat de fotogrametrie analitică, sistemul
software este modular şi cuprinde funcţii de orientare interioară, relativă, absoluta,
calculul coordonatelor X, Y şi Z. Dispune de funcţii pentru asigurarea exportului
datelor colectate unor sisteme de editare grafică compatibile cu sistemele: CAD,
ARC/INFO, AutoCAD şi MîcroStatioa
• Traster 10 este produs de firma Matra MS2i. Poate exploata imagini digitale
(SPOT, TM) sau fotograme digitizate.
Calculatorul de bază Sun staţie SPARC are: 12MB RAM, hard disc 2 x
600MB, procesor de imagine Perîcolor, interfaţă reţea, mouse, tastatură, display
color 1152 x 900 pixeli. Sistemul software asigură funcţii pentru: observarea
imaginilor pe baza principiului polarizării realizate prin afişarea alternativă cu
cristale lichide, observarea stereoscopică, asigurarea mişcării mărcii de măsurare în
direcţia Z, asigurarea funcţiilor de focusare variabilă, supraimprimarea color a
elementelor cartate, corelare automată. Datele colectate pot fi organizate şi
exportate pentru diverse structuri de SIG sau SIT.
• ImagineStation este construită de firma Intergraf. Staţia digitală fotogrametrică
poate exploata imagini digitale sau digitizate. Calculatorul de bază are
următoarele caracteristici: procesor 14MIP Clipper, display EDGE II de 1664 x
1248 pixeli, 24 biţi/pixel, hard disc exoandabil 32MB la 256Mb periferice şi
int er feţ e.
Stocarea şi afişarea imaginilor stereogramei este asigurată de un disc de
IGb.
Observarea imaginilor este asigurată prin procedeul sclipirilor de separare a
acestora. Sincronizarea obturatoarelor de la afişarea cu cristale lichide şi de la
observare se face cu ajutorul unui sistem de emisie în infraroşu la frecvenţa de
120Hz astfel: imaginea din stânga este afişată un timp de 1/120 s în liniile impare
(timp în care ochiul drept este închis), după care imaginea din dreapta este afişată
timp de 1/120 s în liniile pare (timp în care ochiul din stânga este închis).
Elementele cartate pot fi supraimprimate în imaginile de referinţă într-un
mod color.
- Sistemul software asigură funcţiile de bază precum: corecţii geometrice,
orientarea interioară relativă, absolută, orientarea exterioară a unei singure
imagini când se cunosc sau nu elementele de orientare interioară, modelele
matematice pentru diferiţi senzori, pachete de aerotriangulaţie, funcţii de
stocare, arhivare pentru import-export aferente sistemelor SIG sau SIT, funcţii
de colectare a elementelor de bază, puncte, linii, poligoane, crearea modelului
digital al terenului, întocmirea ortofotohărţilor.
Staţiile digitale fotogrametrice sunt într-o continuă perfecţionare atât în ceea
ce priveşte sistemul hardware cât şi software.
- Sistemul PHODIS-CARL ZEISS
PHODIS - Photogrametric Digital Image processing System este un sistem de
software fotogrametric cu componente hard produs de firma Zeiss;
PHODIS Base este sistemul software de bază; PHODIS AT - aerotriangulatie
digitală efectuată automat;
PHODIS TS - generarea MDAT în mod automat;
PHODIS M - exploatare fotogrametrică monoscopică.
- ERDAS-SOFTPLOTER este un produs al cunoscutelor firme ERDAS, INC şi
AUTOMATIC INC. USA, de fotogrametrie şi teledetecţie. Sistemul hardware
cuprinde o staţie de lucru Silicon Graphics (SGI) cu IRIX Versiunea 5.2, care
are 48 MB memorie, 115MB spaţiu pe disc plus 30MB pentru date. Utilizează
Kork DIGITAL MAPPING SYSTEM (KDMS), care cuprinde funcţii de
colectare a datelor stereoscopice, monoscopice sau ortoscopice pentru
producerea în mod automat a bazei de date digitale cartografice. Dispune de
toate funcţiile unei staţii digitale fotogrametrice specificate mai sus.

Aparate de tip Helava

Sun Solaris 2.6 - Sistemul de operare (UNIX)


Sun 3D Creator ultra 60 - tipul de computer
- capacitate: 9 Gb (disc sistem) + 18 Gb(disc imagine)
- memorie operativă: 512 Mb (scanner)
256 Mb (2 staţii fotogrametrice)
- rezoluţie 5 p, - 25 u (pentru România - 21 fi)
- 3 dispozitive pentru casete video
- lampa Xenon - 1000 ore de funcţionare
- cameră Kodak
Soft pentru
Scanner; Scansoft pentru DSW
300
La fiecare staţie -DODGER(pentru înbunătăţirea imaginilor)
Motif X Windos Open Windos 3.6
DPW 770
Socet Set 4.2
1) Convertirea datelor (LH Convert 2.0.3)
2) AŢE - Automatic Terrain Extraction - Crearea modelului digital al terenului
3) PRO 600 - restituţie - Colectarea datelor
4) Generarea Ortophoto
5) Mozaicarea imaginilor
6) Triangulaţie Bloc
7) Importarea datelor:
- SPOT (satelit francez)
- JERS (Japonia)
- Landsat (S.U.A)
8) DODGER - îmbunătăţirea imaginilor color şi alb-negru
Vitec- format care se foloseşte pentru DSW 300, DPW 770
Se poate converta in TIFF, GeoTiFF, JPEG,T.IFF Tiled, COT.Targa etc.

Scanner digital DSW 300 Heiava


1 . Generalităţi
2. Construcţia scannerului
3. Programele utilizate
4. Procesul de scannare a imaginilor
a. Calibrarea
b. Fixarea imaginii
c. Crearea proiectului pentru scannare
d. Transmiterea prin reţea a fişierelor la staţia fotogrammetrica digitală DPW
770.

1. Generalităţi
Staţia Heiava DSW 300 este destinată scanării digitale a imaginilor pozitive
sau negative, cu scopul obţinerii unui fişier cu imagine ce va permite prelucrarea
lor în continuare.
Modul de scanare la staţia digitala este foarte important, rezultatele obţinute
trebuie să încadreze în parametrii stabiliţi, calitatea imaginii trebuie sa corespundă
cât mai mult posibil cu imaginea reală. Toţi parametrii (luminozitate, contrast....)
sunt stabiliţi deschizând un fişier unde toate datele se păstrează.
2. Construcţia scannerului
Construcţia scanerului este complicată, detaliile componente trebuie să asigure
o precizie foarte bună. Principalul element este camera care conţine o lampă pentru
1000 ore de lucru. Fascicolul de lumină transmis de lampă este îndreptat de jos în
sus, străbate imaginea fixată pe "portimagine" (platformă mobilă), pătrunzând într-
o sferă care va repartiza lumina uniformă pe toată suprafaţa imaginii supusă
scanării. In funcţie de comenzile care se dau platformele se mişcă în poziţie
necesară. Comenzile se pot da de la tastatura computerului sau de la pupitrul de
comandă al scanerului.
Aparatul este protejat factori externi (praf, apă) de către o carcasă în formă
dreptunghiulară care are o parte ce se deschide pentru a uşura procesul de fixare a
imaginii.
Pentru a obţine rezultate bune, este absolut necesar să se respecte
u r mă t o a r e l e c o n d i ţ i i :
- protecţie de praf
- protecţie de apă, umezeală.
Este necesar să se menţină o temperatură stabilă în camera unde este
amplasat scannerul (t = 20° - 23°). să se facă curat dimineaţa şi seara pentru a
elimin praful, şi în fiecare săptămână la sfârşit să fie bine curăţit scannerul cu ulei
sau spirt.
3. Programele utilizate
- sistemul de operare pe staţiile digitale este UNIX, versiunea Solaris 2.6
- modul de lucru utilizat pe staţie este setul de programe care include softuri
aparte pentru scannere, aerotriangulaţie, modele digitale ale terenurilor (DTM),
pentru ortofotoplanuri etc.
4. Procesul de scanare a imaginilor
Procesul de scanare este complex, alcătuit din mai multe etape care trebuie
efectuate succesiv.
a) calibrarea scannerului - este procedura care trebuie efectuată obligatoriu
o dată la două luni sau înainte de fiecare proiect de proporţii mari. Se face cu
scopul eliminării erorilor de scanare. Există trei tipuri de calibrare şi se face în
ordinea descrisă:
- geometrică - stabilirea mărimii pixelului
- de reţea - stabilirea reţelei pe toată suprafaţa
- radiometrică - stabilirea luminozităţii
b) fixarea imaginii - negativă sau pozitivă se va fixa între plăcile de sticlă
cu ajutorul clamelor. Imaginea se va fixa cu emulsia în jos. Poziţia de fixare
trebuie să corespundă direcţiei de zbor. Este important să se fixeze numărul
fotogramei în stânga sau în dreapta.
c) crearea proiectului pentru scanare este importantă, pentru ca o imagine
să fie foarte corectă, şi să se folosească pentru mai multe imagini din benzi. Se vor
crea scopul stocării informaţiei - date, imagini, în cadrul proiectului trebuie să se
facă orientarea interioară şi reglarea luminozităţii şi contrastului. Efectuarea
piramidei de minificaţie, pentru a putea vizualiza la diferite scări imagine. Pentru
fiecare etapă se creează un fişier. Datele se salvează după fiecare etapă. Datele care
s-au creat pentru imagine se vor preciza pentru întreaga bandă, pentru a uşura
munca şi nu a crea de fiecare dată nori caracteristici pentru fiecare imagine.
Diagrama şi histograma care se va crea automat se face în funcţie de parametrii
aleşi. După crearea proiectului se va scana fiecare imagine în parte şi se va privi în
general. Este posibil înainte de scanare să se facă rotaţia fiecărei imagini şi
întoarcerea ei pe verso. Transmiterea datelor şi imaginilor trebuie să se facă la
staţiile DPW 770 prin reţeaua locală. Procedura este simplă, cunoscând comenzile
UNIX. Preluarea imaginilor mai departe se face la DPW 770, folosind modele
pentru fiecare etapă în parte: aerotriangulaţie, mozaicare, DTM.
DPW 770
Staţia digitală fotogrametrică este destinată prelucrării imaginilor scanate cu
scopul obţinerii unor produse:
- ortofotoplanuri, ortofotohărţi,
- plane cu modelul digital al terenului
Etapele de producere sunt:
1 . Crearea unor fişiere de suport pentru fiecare imagine importată (scanată)
2. Efectuarea orientării interioare
3. A e r o t r i a n g u l a ţ i e
4. Crearea ortofotoplanelor
5. DTM şi redactarea lui
6. Mozaicarea DTM - ului
7. Editarea produsului

1 . Se va crea un proiect ce conţine fişierele tuturor etapelor de lucru


2. Orientarea interioară se va face numai în cazul în care nu s-a efectuat îa DSW
330. Datele orientării vor crea un fişier de orientare. Pentru a fi orientate,
fiecare imagine are reperi (4.8), la care trebuie să fie cunoscute coordonatele,
parametrii camerei de aerofotografiere. Se vor trece toţi în proiectul de lucru.
Erorile ce pot apărea la orientare se vor rectifica prin repetarea procesului de
orientare.
3. Pentru aerotriangulaţie se vor măsura punctele de reper (de control) din teren,
la care se cunosc coordonatele X, Y, Z şi sunt clar marcate în teren. Tot aici se
vor măsura câte şase puncte fotogrametrice pentru fiecare model. Se face cu
scopul stabilirii unei legături strânse între imagini.
4. Ortofotoplanurile sunt imagini obţinute din modelele care li s-a făcut
triangulaţia. Se obţin automat dacă se introduc toate datele necesare.
5. DTM - ui este reţeaua de puncte triunghiuri sau curbe de nivel care redau
modelul terenului. Crearea se face automat însă, manual pentru fiecare eroare
se va redacta.
6. Obţinând DTM - ui pentru fiecare model în parte fiind redactat, putem să
facem legătura între aceste modele şi se obţine mozaicarea.
7. Editarea produselor se va face la printer color ce este legat în reţea.

DVP - Staţie digitală fotogrammetrică


Utilizarea imaginii digitale în locul celor analitice. Sistemul DVP realizează
funcţiile similare ale unui aparat analitic prin utilizarea fotogramelor digitizate prin
scanare în locul fotogramelor obţinute, Scannerul optic permite selecţia nivelelor
de gri de la 16 - 256 şi o rezoluţie de 600 dpi.
Sistemul fotogrammetrie este realizat modular dispunând de module ce
include orientarea interioară, relativă absolută precum şi un modul pentru calculele
coordonatelor X, Y, Z. Colectarea datelor poate fi structurată pe detalii
punctiforme, liniare, arce de cerc, poligoane incluse, construcţii etc. Modulele soft
au posibilitatea de transmitere a datelor la sistemele periferice de editare, în
formate compatibile cu sistemele GIS, CAD precum şi AutoCad, INFO. în
fotogrammetria digitală precizia depinde de rezoluţia de scanare, de mărimea
pixelilor. Pentru DVP fiind cunoscut ca un sistem este şi sunt indicate scannere cu
o rezoluţie specială de 600 dpi. Precizia planimetrică a sistemelor digitale este
aproximativ 70% din mărimea pixelului reprezentat şi aproximativ 30 micrometri
la scara fotogramei.
Punctele şi detaliile liniare măsurate de operator sunt inserate cu o culoare
distinctă în ambele imagini care se observă. Acest lucru uşurează exploatarea
stereomodelului. Hărţile digitale existente pot fi inserate şi supraimprimate în
stereomodel. Pentru aceasta proiecţia ortogonală a hărţii este transformată într-o
proiecţie perspectivă a fotogramei. Sistemul hard al staţiei DVP compus din: un PC
echipat cu un sistem de observare şi separare stereoscopică a imaginii, minim 60
Mh fvezi tabel 2\ casetă de înregistrare, floppy disk, monitor, MS-DOS