Sunteți pe pagina 1din 4

BULETIN DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ An școlar 2017-2018

MATEMATICĂ
SEMESTRUL I

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


1.Lecție deschisă

2.Probleme propuse pentru


olimpiade și concursuri
Liceul Tehnologic Profesori liceu
20.11 2017 Responsabil cerc
3.Functii derivabile.Proprietătile Bilteni +Liceul Centrul 1
Calistrate Daniela
funcțiilor derivabile pe un interval Tehnologic Țicleni Tg-Jiu

4.Probleme date la examenul de


titularizare 2017

Lecție deschisă

2.Probleme propuse pentru


olimpiade și concursuri
Profesori liceu
Colegiul Național Responsabil cerc
3.Functii derivabile.Proprietătile 13.11. 2017
George Coșbuc Motru
Centrul 2
Paraschivu Ileana
funcțiilor derivabile pe un interval Tg-Jiu

4.Probleme date la examenul de


titularizare 2017
1.Lecție deschisă-matematică-
clasaa-V-a
2.Testele PISA -pro şi contra Școala Gimnazială Profesori gimnaziu
Responsabil cerc
3.Metode de rezolvare a 20.11.2017 ,,Alexandru Ștefulescu Centrul 3
Tanasescu Ortenzia
problemelor de coliniaritate şi Tg-Jiu Tg-Jiu
concurenţă
4.Probleme de concurs,
BULETIN DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ An școlar 2017-2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili

olimpiade școlare, GM

1.Lecție deschisă
2.Tehnici de invățare eficientă Profesori gimnaziu
Școala Gimnazială Responsabil cerc
3.Pătrate perfecte.Metode de 13.11.2017 Centrul 4
Săcelu Popa Elena
demonstrare a pătratelor perfecte Tg-Cărbunesti
4. Probleme din GM

1.Lecție deschisă
2.Probleme propuse pentru
concursuri si olimpiade
Profesori gimnaziu
3.Aspecte metodice privind predarea Școala Gimnazială Responsabil cerc
13.11.2017 Centrul 5
unghiului diedru a doua plane Ciuperceni Bălan Gabriel
Motru
4. Analiza programei si a manualelor
propuse pentru clasa a Va

1.Lectie deschisă
2.Probleme de olimpiade si
concursuri
Profesori gimnaziu
3. Metode și procedee de rezolvare a Școala Gimnazială Responsabil cerc
13.11. 2017 Centrul 6
unor probleme de geometrie de Ionesti Mihăilescu Delia
Rovinari -Turceni
gimnaziu
4. Tehnici de evaluare a
BULETIN DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ An școlar 2017-2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


randamentului școlar

SEMESTRUL II

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili

1. 1.Lectie deschisă
2. Functii trigonometrice
3. Probleme din revistele școlare Liceul Tehnologic Profesori liceu
Responsabil cerc
date la concursuri, GM 14 .05. 2018 Bilta+Liceul Centrul 1
Calistrate Daniela
4. Probleme date la examenul de Tehnologic Tismana
definitivare in invatamant

1.1.Lectie deschisă
2. Functii trigonometrice
3. Probleme din revistele școlare Colegiul National Profesori liceu Responsabil cerc
07.05.2018
date la concursuri, GM ,,Spiru Haret”Tg-Jiu Centrul 2 Paraschivu Ileana
4. Probleme date la examenul de
definitivare in invatamant
BULETIN DE PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ An școlar 2017-2018

Activitatea proiectată Data Loc de desfăşurare Participanţi Responsabili


1.Lectie deschisă
2.Exemplu de intocmire a unui plan
de remediere pentru elevii cu
rezultate mai slabe la invatatura si Școala Gimnazială Profesori gimnaziu
Responsabil cerc
pentru cei cu nevoi speciale 14.05.2018 ,,Antonie Mogoș” Centrul 3
Tanasescu Ortenzia
3.Metode alternative de Ceauru Bălești Tg-Jiu
evaluare4.Probleme de concurs-
olimpiade școlare, GM

1.Lectie deschisă
2.Principiul cutiei
3.Platforme on-linefolosite in Profesori gimnaziu
Școala Gimnazială Responsabil cerc
activitatea didactică-avantaje și 14.05.2018 Centrul 4
Hurezani Popa Elena
dezavantaje Tg-Carbunesti
4.Probleme de concurs-olimpiade
școlare, GM
1.Lecție deschisă
2.Probleme propuse pentru
concursuri si evaluarea nationala Profesori gimnaziu
Școala Gimnazială Responsabil cerc
3.Referat aspecte metodice și 7.05.2018 Centrul 5
Godinești Balan Gabriel
științifice privind predarea functiei Motru
de gradul 1

1.Lecție deschisă
2.Inegalităti algebrice
Profesori gimnaziu
3.Metode de invătare orientată pe Responsabil cerc
14.05.2018 ȘcoalaGimnazială Moi Centrul 6
elev Mihăilescu Delia
RovinariTurceni
4.Probleme de olimpiade si
concursuri, GM

S-ar putea să vă placă și