Sunteți pe pagina 1din 1

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ

Cls a VII -a 2018


Semestrul al II-lea NR.1
2𝑥−3 3𝑥−2
1. Rezolvați ecuația 3 = 4
2. Demonstrați egalitatea (3𝑥 − 2𝑦)2 − (2𝑥 + 5𝑦)2 = (𝑥 − 7𝑦)(5𝑥 + 3𝑦).
𝑥 𝑦
3. Aratați că 𝑦 + 𝑥 ≥ 2, pentru orice 𝑥, 𝑦 > 0.
4. In două cutii sunt 30 de nuci. Dacă se mută 4 nuci din prima cutie în a doua, atunci în a
doua cutie vor fi de 4 ori mai multe nuci decât in prima cutie. Câte nuci sunt în fiecare
cutie ?
5. Calculați 5 ∙ sin 30° − 3 ∙ cos 60° − √2 ∙ cos 45° + 2018 ∙ sin 0°
6. Un triunghi echilateral are aria egală cu 16√3 𝑐𝑚2 . Aflați aria unui pătrat care are
perimetrul egal cu perimetrul triunghiului.
7. Dintr-un punct A exterior unui cerc de centru O, se duce o tangenta la cerc, 𝐴𝑀 = 12 𝑐𝑚.
Știind că distanța 𝐴𝑂 = 15𝑐𝑚, aflați raza cercului.
8. Intr-un cerc de centru O și cu raza de 10 cm se construiește o coardă 𝐴𝐵 = 12 𝑐𝑚.
Calculați sin(∢𝐵𝑂𝐴).
9. Fie ∆𝐴𝐵𝐶 cu 𝐴𝐵 = 6; 𝐵𝐶 = 4√3; 𝑚(∢𝐴) = 72° ; 𝑚(∢𝐶) = 48° . Calculați aria
triunghiului.

Barem 1-9 1p Of 1p MULT SUCCES !

LUCRARE SCRISĂ LA MATEMATICĂ


Cls a VII -a 2018
Semestrul al II-lea NR.2
3𝑥+2 2𝑥−5
1. Rezolvați ecuația 4 = 3
2. Demonstrați egalitatea (5𝑥 − 3𝑦)2 − (3𝑥 + 2𝑦)2 = (8𝑥 − 𝑦)(2𝑥 − 5𝑦).
1
3. Aratați că 𝑥 + 𝑥 ≥ 2, pentru orice 𝑥 > 0.
4. In două vase sunt 40 de litri de apă. Dacă se mută 3 litri din primul vas în al doilea, atunci
în al doilea vas vor fi de 3 ori mai mulți litri decât în primul vas. Câți litri de apă sunt în
fiecare vas ?
5. Calculați √3 ∙ sin 60° − cos 60° − √2 ∙ sin 45° + 2018 ∙ cos 90°
6. Un pătrat are aria egală cu 36 𝑐𝑚2. Aflați aria unui triunghi echilateral care are perimetrul
egal cu perimetrul pătratului.
7. Dintr-un punct B exterior unui cerc de centru O, se duce o tangentă la cerc, 𝐵𝑀 = 12 𝑐𝑚.
Știind că raza cercului este de 5cm, aflați distanța de la B la centrul cercului.
8. Intr-un cerc de centru O și cu raza de 13 cm se construiește o coardă 𝑀𝑁 = 10 𝑐𝑚.
Calculați sin(∢𝑀𝑂𝑁).
9. Fie ∆𝐴𝐵𝐶 cu 𝐴𝐵 = 2𝑥 − 3; 𝐵𝐶 = 3𝑥 + 1; 𝐶𝐴 = 𝑥 + 6.
Calculați aria triunghiului pentru 𝑥 = 4.

Barem 1-9 1p Of 1p MULT SUCCES !