Sunteți pe pagina 1din 21

RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr.

12
PENTRU TRANSPORTURI

Rețele digitale de înalta siguranța pentru transporturi


Tetra și GSM-R

1.1. Rețele GSM dedicate pentru transporturi – GSM-R

1.1.1. Generalități
Sistemul GSM-R reprezintă adaptarea conceptului de transmisie radio a datelor și
vocii în sistem celular pentru sisteme complexe de transport, ținând cont de standardele
de siguranța impuse de sistemele implicate. Cea mai completa aplicaţie a sistemului GSM-
R (railway) o reprezintă aplicaţia feroviara, aceasta incluzând, pe lângă comunicaţia de
date/voce din sistem și transmisiile aferente sistemului de semnalizări de siguranţă, cu
aplicabilitate directa și de timp real.
Lansat ca standard abia în 1994 (ca și conceptul TETRA), fiind un concurent paralel
al sistemului TETRA. Standardul GSM-R s-a impus pe piața transporturilor feroviare din
Europa, fiind puternic susținut tehnologic de o serie de firme producătoare de
echipamente cu o vasta experiența atât în telecomunicații radio cât și în sistemele
feroviare (Siemens, Bombardier etc.)

1.1.2. GSM-R – concept și aplicabilitate


Reţeaua GSM-R este asemănătoare cu o reţea GSM clasică, fiind bazată pe acelaşi
concept si aceasi arhitectura de redea. Fiind o reţea care deserveşte o serie de facilităţi
suplimentare (dispecerizare teritorială, funcţii de siguranţă, memorie și arhivare de
comenzi și date) se impune folosirea unor echipamente suplimentare specifice.
Fiind o reţea radio orientată către transmisii de date, arhitectura GSM-R implica o
extensie de date, extensie care se bazează pe platforma GPRS (GSM-2G). La nivelul
transmisiei datelor, reţeaua GSM-R foloseşte transmisia prin infrastructura proprie, radio
sau cablată (fibră optică).
Conectarea reţelei către exterior se face prin interfeţe clasice, atât către reţele de
voce (PSTN), de date (ISDN) sau radio (GSM sau alte sisteme mobile). In mod curent
rețeaua se interfateaza TCP/IP cu rețele externe de voce si asigura o conexiune sigura
(MZ) de date exclusiv prin canal securizat către dispeceratul propriu (VPN) dar niciodată
către conexiuni externe (Internet sau alte rețele).

Page 1 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

1.1.3. Arhitectura tipica a reţelei GSM-R


Arhitectura GSM-R (1) nu diferă fata de cea standard adăpata în rețelele GSM civile,
cu excepția faptului ca în cadrul rețelei este inclus un centru de transfer și interfețele de
comanda specifice si ca echipamentele potențial critice pentru funcționarea rețelei sunt
redundante. Din punct de vedere funcțional, pentru asigurarea redundantei funcționale,
rețeaua este dublată la nivel de acoperire teritoriala (stații de baza și rețea de transport),
precum și la nivelul echipamentelor de comanda.

BSC

MSC
BTS VLR HLR

AUC KEY-GEN
BTS
BTS

SGSN

TRAU

BSC
BTS
DISPECER
ECHIPAMENT CALE

Figura 1 Arhitectura tipica a rețelei GSM-R / TETRA

BTS – Base Transmision Station – stație de transmisie radio – ansamblu de


transmițătoare radio și grup de antene direcționale care deservesc o celula fizica;
BSC – Base Sistem Controller – staţie de centralizare a unui sistem, format din
subsistemele care alcătuiesc sistemul celular intr-o zona data;
MSC – Master Sistem Controller – sistem de control general, având rolul de a
controla reţeaua, asigurarea funcţionarii și a schimbului de date;
HLR – Home Location Register – baza de date în care sunt stocaţi utilizatorii
înregistrați, proprii reţelei;
VLR – Visitor Location Register – baza de date în care sunt stocaţi utilizatorii pe
măsura ce aceştia se deplasează dintr-un subsistem în altul (ansamblu de celule). De
asemenea, VLR retine și utilizatorii care se afla în reţea insă nu aparţin acesteia (utilizatori
ai altor reţele, care insă folosesc reţeaua în regim de roaming);

Page 2 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

AUC – Authentification Center – unitatea care se ocupa cu verificarea utilizatorilor și


autorizarea acestora în reţea, în cazul în care aceştia sunt declaraţi valizi (se afla în baza
de date de clienţi, nu au restricţii și terminalele pe care le folosesc sunt operaţionale);
SGSN – Serviceing GPRS Support Network – reţea suport pentru transmisie de date
provenite din sistem GSM sau GPRS, cu interfaţare la nivel fizic către reţelele externe;
TRAU - Transcoder and Rate Adaptation Unit – echipament dedicate de translație
bidirecțională a datelor, asigurat interfațarea digital – analogic, respectiv intre rețeaua
GSM și sistemele de cale. Totodată, la nivelul TRAU se face achiziția de date din cale,
precum și separarea date/voce, astfel încât cele doua moduri de rețea să poată funcționa
simultan (deoarece, în mod clasic, rețelele GSM nu permit transferul simultan de date și
voce);

Particularitatea funcțională a GSM-R fata de sistemul similar de deservire generala o


reprezintă inserarea interfeței TRAU, aceasta asigurând trans-codarea informației în format
GSM și transmisia combinata de date și voce, simultan. Astfel. în interfaţa BTS – TRAU se
realizează un flux de 19kb/s, astfel ca vocea/datele se transmit cu debitul de 16 Kb/s
(3Kb/s în plus pentru sincronizarea de cadre). Modelul de adaptare adoptată pentru date
(compatibilă cu cea utilizată pentru voce) este următoarea: fiecărui cadru de 240 biţi/20ms
(din fluxul de 12 Kb/s transmis în interfaţa radio) i se adaugă 80 biţi (utilizaţi pentru
sincronizarea de cadre, discriminarea între cadrele vocale şi cele de date, specificarea
debitului intermediar - 8 sau 16 Kb/s, completare, de rezervă etc.) ajungându-se la 320
biţi/20 ms, ceea ce înseamnă un debit de 16 Kb/s. Pentru a simplifica TRAU, cei 63 biţi
rezultaţi după eliminarea celor 17 biţi de sincronizare dintr-un cadru V.110 sunt păstraţi
nemodificaţi. Biţii El, E2 şi E3 sunt transmişi de două ori (8 Kb/s) sau de patru ori (16
Kb/s) în fiecare bloc. Blocul pentru voce conţine 316 biţi, lăsând 4 biţi pentru compensarea
deviaților de aliniere în timp (între blocuri succesive).
In TRAU se va face trecerea de la formatul cadrelor utilizat în segmentul TS - TRAU,
dictat de necesitatea de a face distincţie între cadrele de voce şi cele de ate, necesitate
rezultată din utilizarea eficientă (4x16 Kb/s) a canalelor de 64 Kb/s, la numărul cadrelor
recomandat de V.110 pentru transmiterea fluxurilor de 8 sau 16 kb/s, fiecare în parte, pe
câte un canal ISDN de 64 Kb/s.

1.1.4. Organizarea celulara GSM-R


Spre deosebire de arhitectura celulară clasică, care trebuie să acopere o suprafaţă
geografică cât mai mare (28), sistemul GSM-R acoperă zona căii ferate și accesoriile
laterale, însă nimic mai mult. Din acest motiv, reţeaua GSM-R este realizată cu celule
nespecifice, adaptate pentru funcţionarea în lungul căii. Astfel, celulele se echipează cu

Page 3 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

antene directive, poziţionate astfel încât să acopere lungul caii ferate. Din motive de
optimizare a infrastructurii reţelei fiecare subsistem radio (BTS) este realizat din 2 celule,
ale căror antene sunt orientate astfel încât să acopere o zona de cale cât mai mare (tipic,
180° intre axele lobilor principali ai antenelor).

BTS 1 BTS 2 BTS 3

Figura 2 Structura tipica de organizare celulara în lungul caii

Datorita numărului de terminale în rețea relativ redus fata de rețelele GSM civile,
numărul de stații de baza (BTS) poate fi redus până la limita de a acoperire radio în
condiții de acoperire radio redundanta.

1.1.5. Redundanta funcţionala


Deoarece reţelele de date aferente transporturilor feroviare necesită condiţii de
funcţionare sigură și fără riscuri de cădere sau blocaje, se impune crearea unei structuri
GSM redundante. Aceasta structura se realizează prin dublarea reţelei fizice și
suprapunerea reţelei de rezervă peste reţeaua de baza.
In general, datorita segmentării rețelelor GSM-R dea lungul caii ferate și în condițiile
unui număr relativ redus de utilizatori, este suficienta dezvoltarea rețelei cu o singura
structura BSC redundanta, aceasta având capacitatea de gestionare pentru întreaga rețea.
Totuși, în cazul rețelelor de mare anvergura (naționale, în curs de implementare în unele
tari din Europa), arhitectura permite implementarea mai multor perechi de BSC-uri.
La nivelul fiecărei stații sau în zonele în care se considera necesar, rețeaua se
echipează cu câte o pereche de interfețe redundante GSM-Cale (TRAU), acestea asigurând
transmisia bi-direcțională între calea efectivă (semnalizări și comanda) și rețeaua radio.
Principalele probleme de fiabilitate care pot apare la nivelul sistemelor de comunicații
identificate sunt:
o Căderi la nivelul rețelei radio sau pierderea conexiunii dintre rețeaua de
infrastructura și echipamentele din teren (fixe sau mobile);
o Avarii la nivelul rețelei de transport (radio);
o Erori de procesare a datelor (conversie sau interpretare);

Page 4 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

MSC A MSC B
VLR/HLR/AC VLR/HLR/AC

TRAU TRAU TRAU TRAU


B3 A B A2

BSC BSC BSC BSC


B3 A1 B1 A2

BTS BTS BTS BTS BTS BTS

Figura 3 Arhitectura tipica a rețelei GSM-R

Ca o particularitate, la nivel TRAU se poate face transfer voce-date suprapus, prin


codarea vocii în format digital, la nivel de 64 kbit/s la transmisia în clar sau 13.0/12.2/5.6
kbit/s în cazul arhivarii FR/EFR/HR.
Din punct de vedere fiabilistic, rețeaua poate fi considerata un ansamblu integral
redundant:


𝑅 𝑡 = 𝑃𝑟 𝑇 > 𝑡 = 𝑡
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 [3.34]

Unde R(t) reprezintă probabilitatea ca rețeaua să funcționeze în condiții normale la


momentul t.

Page 5 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Rețeaua în sine, fiind un ansamblu de soluții cu interfațări redundante, se tratează


prin particularizare pe nivele funcționale, fiecare dintre acestea putând fi modelat ca un
ansamblu funcțional, având caracteristici fiabilistice proprii:
a) Nivelul infrastructura – realizat din ansamblul redundant MSC – TRAU – BSC, cu
dublarea echipamentelor similare și configurație redundanta de tip „inel”;
b) Nivelul de interfața – interfațarea cu sistemul feroviar (compatibil și cu alte
sisteme automate) se asigura prin intermediul dispozitivelor TRAU (prezente, la
nivel de procesare în rețea și la nivel de interfața în cale). Este integral
redundant, prin dublarea echipamentelor;
c) Nivelul transport – asigurat de structura de stații de rețea multipla și suprapusă.
In cazul echipamentelor GSM-R, stațiile BTS (Base Transmission Station – en.) se
conectează atât la nivelul superior (BSC) cât și la nivel similar (prin interconectare
cu stațiile adiacente aval-amonte). Acest nivel asigura redundanta de tip „inel” cu
2 puncte de inserție.
d) Nivelul rețea – se configurează da-a lungul caii astfel încât acoperirea radio să fie
permanent duala, iar zone de transfer (hand-over) să aibă acoperire de nivel
radio mare.
Sistemul GSM-R, fiind conceput ca reţea integrată de comunicaţie tren - sol, implică
existenta de terminale GSM atât pe tren cât și pe echipamentele colaterale căii (semnale,
balize de cale, circuite de cale etc.)

Figura 4 Acoperirea fizica rețelei GSM-R

Page 6 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Echiparea locomotivei trenului se face cu echipamente specifice, astfel încât


terminalul GSM-R de la bord să poată transmite poziţia GIS a trenului (determinata cu
ajutorul unui receptor GPS aflat la bord), poziţia cunoscută în cale, viteza, ruta de urmat
cunoscută, starea trenului etc.
Dispecerizare realizabilă prin intermediul GSM-R este reglementată printr-o serie de
norme, acceptate la nivel european, denumite ETCS (European Train Control System –
Sistemul european de control a feroviar).

1.1.6. Protecția împotriva erorilor – codarea GSM-R


In cazul codării pentru voce cei 260 biţi ai unui segment vocal de 20 ms sunt biţi în
trei clase după care se aplică o procedură de codare care ţine seama de distribuția biţilor
rezultaţi de la codecul vocal. Blocul codat are 456 biţi care vor fi biţi, pentru a reduce
efectul de grupare a erorilor datorită fadingului, pe 8 secvențe succesive.
Spre deosebire de blocurile vocale, având 260 biţi/20 ms (debit 13 Kb/s), cele de
date conţin 60 biţi/5 ms (debit intermediar 12 Kb/s). Se grupează câte 4 blocuri pentru a
obţine 240 biţi/20ms şi aceştia sunt codaţi cu acelaşi cod convoluţional, cât şi pentru voce:
se adaugă 4 biţi zero pentru resetarea codorului, apoi rezulta codarea, rezultând un număr
dublu de biţi - 488, cu 32 biţi mai mult decât în cazul vocii. Printr-o metodă specială de
reducere (puncturing) se elimină 32 biţi din cadrul de transmisie fizică, rămânând 456 biţi
pentru transmisia în interfaţa radio, ca şi în cazul pachetelor pentru voce.
Pentru a reduce mult mai mult efectul fadingului (apariţia erorilor în pachete la cei
456 biţi rezultaţi în urma codării se distribuie pe 22 pachete succesive (6 biţi, 12 biţi, 18
biţi, de 16 ori câte 24 biţi, 18 biţi, 12 biţi, 6 biţi), fiecare pachet conţinând biţi de la 5 sau
6 blocuri de date consecutive ( 4 părţi de câte 24 biţi şi fie încă o parte de 18 biţi, fie încă
o parte de 12 biţi şi una de 6 biţi).
Modificarea schemei de întreţesere pentru diferitele servicii de date conduce la
creşterea complexităţii şi costului staţiei mobile. Din acest motiv, la 2,4 Kb/s (debit
intermediar 3,6 Kb/s, 72 biţi/20 ms) se foloseşte aceeaşi schemă de întreţesere ca şi
pentru canalele de trafic. Parametrii codului convoluţional sunt r=l/6 şi K=5, după codarea
blocului de 72 biţi rezultând 456 biţi ce vor fi distribuiţi pe 8 pachete ((72+4)x6=456).

1.2. Rețele TETRA

1.2.1. Generalităţi
TETRA - Terrestiral Trunked Radio - este standardul
pentru sistemul trunking digital, lansat în 4 noiembrie 1994 la
Copenhaga de către Grupul nr. 6 pentru Sisteme și

Page 7 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Echipamente Radio (RES06) al Institutului European pentru Standarde de Telecomunicaţii


(ETSI) și dezvoltat pentru a asigura servicii trunking pentru următoarele segmente de
piaţă:
1. servicii de urgenta (politie, pompieri, salvare)
2. servicii publice (electricitate, apa, gaze)
3. transporturi (feroviare, rutiere, aeriene, maritime)
4. industrie (rafinării, întreprinderi)
5. servicii de apărare și protecţie civila
6. municipalităţi, administraţii publice (locale, regionale, naţionale).
Principalul avantaj al conceptului TETRA este acela ca, deşi funcţionează ca o reţea
de telefonie mobila, asigura, prin concepţie, o disponibilitate de utilizare de minim 50% ,
ceea ce înseamnă că, simultan, cel puţin jumătate dintre utilizatorii reţelei pot comunica
simultan (spre deosebire de reţelele GSM sau telefonice, în care indicele de folosire a
reţelei este 3 – 7%).
Cei 6 membri inițiatori sunt: Netherland Police, UK Home Office, Ericsson, Motorola,
Nokia, Philips Telecom.
După lansarea standardului TETRA, la grupul s-au mai afiliat: Sepura, Rohde-
Schwartz, Teltronic și AIRNet (toţi din SUA). Astfel, deşi iniţial grupul TETRA s-a format ca
organizare pan-europeana, standardul a fost rapid acceptat și în SUA, și apoi în Asia
(Japonia, China, Hong-Kong).
Modul de operare cel mai des utilizat în rețeaua Tetra este acela de Apel-in-Grup,
mod care, din punct de vedere al operării, este similar cu utilizarea unei stații radio clasice,
PMR.

1.2.2. Interfața radio


Securitatea transmisiilor se asigura prin mecanismul de autentificare a terminalelor
(AMT - Authentication Mechanisms of Terminals(3) ) prin care rețeaua verifică
autenticitatea terminalelor la fiecare cadru temporal de transmisie precum și criptarea
transmisiei (criptarea Cod TEA și Autentificarea terminalelor cu Cod K (1), (2) ).

Criptarea transmisiei
Pentru asigurarea siguranței și a confidențialității transmisiei, transmisia radio se face
criptat, conform unui algoritm specific – TEA (TETRA Encryption Algorithm). Acesta este
dezvoltat și standardizat si, pentru a fi imposibil de replicat, criptarea se face fizic
(hardware) cu ajutorul unui circuit integrat specializat. Spre deosebire de alte sisteme de

Page 8 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

criptare, TEA asigura criptarea transmisiei la un cadru întreg (realizat din 18 slot-uri)
astfel ca se criptează și informația de sincronizare – semnalizare.

Figura 5 Algoritmul de criptare multipla folosit la standardul Tetra

Aplicația criptografica TETRA (TEA-x(35),(75)) este realizata utilizând „cheie de criptare


simetrica”. Astfel, criptarea se face pe mesaj, la nivel de bit, utilizând algoritm reversibil
XOR aplicat pe o schema de criptare cu o cheie pseudo-aleatorie (preluata din tabela de
chei „K”, implementata hardware la nivelul stației portabile și cunoscuta numai de rețeaua
în care stația este înregistrată). Procedura de criptare asigura transformarea succesiva, la
nivel de bit, o singura data pentru fiecare secvența de transmisie (la fiecare cadru).
Criptarea TEA este diferita fata de algoritmii simetrici de criptare pe blocuri de date
prin aceea ca se aplica algoritmul în mod serial, la nivel de bit, iar codul de protecție (CRC)
se transmite numai la finalul fiecărui cadru de transmisie (respectiv în cadrul 18, încapsulat
în informația de semnalizare).
De la realizarea Memorandumului Tetra (47) și până în prezent au fost dezvoltate 3
tipuri de criptare pentru TETRA, fiecare dintre acestea fiind implementate în circuite
integrate specifice, secrete și ne-replicabile. Astfel:
 TEA – criptare generala pentru TETRA civil;
 TEA2 – criptare pentru organizații implicate în siguranță publică. Standard în
Europa, în curs de licențiere în Statele Unite și Asia;
 TEA3 – criptare militara;

Autentificarea și secretizarea prin Codul K


Autentificarea clientului (si implicit a terminalului radio) se face pentru a permite
accesul acestuia în infrastructura reţelei și pentru a asigura reţeaua că acesta are drepturi

Page 9 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

de folosire a resurselor de sistem. Practic, autentificarea este conceptul care asigura atât
securitatea reţelei (la nivel logic) cât și integritatea acesteia (la nivelul reţelei radio).
Autentificarea se face pe baza de cheie de autentificare distribuita (AKD –
Authentification Key Distribution), ceruta terminalului în mod dinamic, criptat (AIE – Air
Interface Encryption).
In sistemul Tetra procedura de autentificare se bazează pe codul de autentificare
secret, înscris în terminal în faza de producţie a acestuia, cod denumit „K” (key). Codul K
este dublat unic și secret, fiind dublat de seria de identificare fizica a terminalului (ITSI –
Individual Tetra Subscriber Identity). Atât codul K cât și seria ITSI sunt cunoscute numai
de terminal și de infrastructura reţelei.
Procedura de autentificare este parcursa la fiecare iniţializare a terminalului mobil
(pornirea acestuia) sau, la cerere, atunci când algoritmii de securizare a reţelei decid că
este nevoie de o autentificare suplimentară. Spre deosebire de autentificarea în reţelele
GSM (care se face numai la pornirea terminalului mobil) autentificarea TETRA se poate
face indiferent de starea sau poziţia terminalului (dacă acesta este pornit) și de procedura
curentă urmată de acesta (adormire - „idle” (mod de economisire a bateriei), aşteptare –
„stand-by” sau transmisie). în cazul în care autentificarea unui terminal eşuează, reţeaua
declanşează automat procedura de urgentă, mergând pană la blocarea (telecomandata) a
terminalului.
Ca o îmbunătățire a sistemului de autentificare pe baza de cheie fixa (AKD), TETRA
(87)
Neat aduce o îmbunătățire a sistemului, bazată pe principiile transmisiei TCP/IP în
reţelele de Internet publice. Astfel, „Neat” impune și un cod de autentificare suplimentar,
extern terminalului, dat utilizatorului pe suport digital (Compact Disc), numit AKDC
(Authentification Key Distribution Compact).
Utilizarea noului concept este opţională (fiind de altfel implementabilă numai în
reţelele TETRA bazate pe platforme Nokia), insă asigură o foarte bună securizarea a
transmisiei și protecţie absoluta împotriva tentativelor de clonare a terminalelor – în
special în sub-reţelele sau grupurile cu număr mic de utilizatori, unde accesul la reţea se
face rapid și fără masuri de securitate speciale.

Page 10 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Figura 6 Secretizare codului K: fabricant – echipament - rețea

Secretizarea transmisiei în reţeaua TETRA(9),(4),(6),(8) se face, asemănător ca în reţelele


GSM, pe baza de număr aleator „R” și tabela de criptare „A5”, cunoscute numai de
terminal și de reţea și care nu sunt traficate niciodată prin reţeaua radio. Spre deosebire
de criptarea GSM, tabela „A5” nu este înscrisa în telefon (sau memorie externa, tip „SIM”)
în faza de fabricaţie a acestuia, ci este livrată de administratorul reţelei către utilizator tot
pe suport electronic (CD). Transferul codurilor de autentificare („K” și „A5”) se face cu
ajutorul unui calculator uzual, compatibil PC, însă numai după urmarea unei proceduri de
autentificare suplimentara, baza de cheie cunoscuta numai de fabricant, eliminând astfel
riscul de apariţiei de terminale „clonate”.

1.2.3. Partajarea reţelei fizice


Spre deosebire de reţele GSM, sistemul TETRA permite gruparea utilizatorilor în
grupuri logice, grupuri care folosesc reţeaua în comun, dar care, partajează o serie de
resurse alocate în interiorul grupului. în acest mod se realizează comunicaţia voce – date
intre membrii aceluiaşi grup fără ca aceştia să ştie ca „împart” resursele reţelei cu alt grup.

Page 11 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Organizatia
C
• Fiecare organizatie are Organizatia
propria retea virtuala B
structurata ierarhic pe nivele Organizatia A

• Operatorul (dispecer)
gestioneaza utilizarea
retelei și a grupurilor

RETEA FIZICA

Figura 7 Principiul partajării rețelei fizice

Managementul rețelei fizice se face prin programare, la nivelul administratorului


rețelei, acesta având și toate funcțiile de gestiune a resursei fizice.

1.2.4. Modul de transmisie directa (DMO)


Spre deosebire de sistemele celulare comerciale (de exemplu GSM sau telefonia
mobila) soluția TETRA nu implica neapărat accesul tuturor terminalelor la rețea, acestea
putând să funcționeze și în mod direct, de la o stație la alta, acestea având atât
capacitatea de comunicație directa (fără rețea) cât și în mod repertor intre rețea și o terța
stație.

1.2.5. Implementarea reţelei TETRA


Asemănătoare din punct de vedere structural cu reţeaua GSM, arhitectura TETRA
aplica principiile reţelei celulare, folosind, la nivel fizic, acelaşi concept ca și reţeaua GSM.
Din punct de vedere structural, reţeaua este organizata piramidal, fiind compusa din:
 Sistemul reţea radio (RR) – este realizat celular, folosind algoritmii de
optimizare a reţelei pentru zona deservita. Subsistemul radio asigura legătura atât
cu terminalele deservite cât și intre terminale, acestea putând să funcţioneze în
mod direct (denumit „unda directa” și în care terminalele comunica direct,

Page 12 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

asemănător staţiilor radio, fără să încarce traficul de reţea) cât și în mod repetor
(in cazul în care, din motive de distanta sau propagare, anumite terminale dintr-un
grup nu pot comunica direct cu celula de deservire, însă pot lua legătura cu o alta
staţie, intermediara, aflata în raza unei celule TETRA).
 Infrastructura de transmisie terestra – este realizata prin canale de date de
viteza mare, asigurate, atât de la centrala la celule cât și intre acestea astfel încât
să se asigure redundanta funcţională la nivel celular. De asemenea, pentru
creşterea fiabilităţii reţelei, aceasta este dubla, folosind, în general, cel puţin un
canal radio și unul bazat pe fibra optica. Deşi fiecare producător își realizează
propria reţea de infrastructura, se impune compatibilitatea intre echipamente și
standarde, astfel încât, interconectarea reţelelor TETRA la nivelul infrastructurii
este oricând posibila.
 Unitatea centrala – este realizata asemănător ansamblului MSC din folosit în
reţelele GSM și conţine o unitate de procesare a datelor (criptate) de mare putere
și o centrala de comutare specifica.
 Centrul de comanda, control și mentenanță (dispecer Tetra) – este realizat
în jurul unui echipament de calcul deosebit de puternic, acesta asigurând, pe
lângă gestionarea reţelei (reţeaua fizica și terminalele) și mentenanță adaptivă a
acesteia: în cazul apariţiei unei situaţii de criza intr-o zona deservita de reţea,
sistemul direcţionează automat resursele către zona respectiva, urmând ca, la
încetarea stării de urgenta să reorganizeze resursele corespunzător.

Page 13 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Local

DXT

SCADA /
ADC / DAC

E1 / ISDN

TCP / IP
LAN

TCP Server

E1

TCP / IP

Internet

ISDN

PSTN / PABX

TBS (BTS + BSC)

Figura 8 Arhitectura tipica de rețea Tetra

Page 14 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

1.3. Analiza comparativa și concluzii


Principalele avantaje oferite de tehnologia Tetra sunt prezentate mai jos. De
remarcat faptul ca o parte dintre acestea se regăsesc și în cazul tehnologiei celulare
redundante (GSM-R).
 In cazul Tetra(2), banda joasa de frecventa (400MHz) asigura transmisii la
distante mai mari fata de celula de conexiune directa (BTS) si totodată
permite conexiunile directe intre terminale (DMO), minimizându-se în acest
mod numărul de transpondere în teritoriu și implicit scăzând costul
infrastructurii;
 Înalta eficienta spectrala – 4 canale fizice a 25kHz fiecare, fără canal de gardă
(comparativ cu GSM care necesita 8 canale x 200kHz fiecare);
 Configurare foarte rapida la conectarea în rețea (tipic 250ms);
 Operare la viteze mari (peste 400 km/h conform standardului, testat până la
578km/h în mod feroviar), ceea ce face tehnologia perfect compatibila cu
sistemele de transport;
 Mecanisme și protocoale de securizare și criptare a transmisiei precum și
soluții de re-transmisie automata către stații baza colaterale în cazul încărcării
asimetrice în rețea;
 Moduri predefinite pentru soluții de transport și situații de urgentă;
 Infrastructura TETRA tipica este complet separata de celelalte infrastructuri de
telecomunicații (rețele civile, fixe si/sau mobile) ceea ce face ca riscurile de
cădere a rețelei să fie minime;
 Spre deosebire de alte tehnologii mobile, TETRA asigura conexiune continuă și
discontinua pentru modul de voce, ceea ce face ca, în cazul propagării
limitate, transmisia să fie reluata imediat, fără să existe riscul întreruperii
apelului (facilitate numita Apel Critic);
 Modul repetor (gateway) prin care orice stație mobilă poate îndeplini funcția
de repetor pentru o alta stație, în general aflata la o distantă suficient de mare
încât nu poate intra în acoperirea stației de bază (TBS);
 In absenta acoperirii radio de infrastructură, stațiile mobile pot comunica
direct (mod DMO) atâta vreme cât se afla în aceeași zonă de acoperire radio
(acoperire radio reciprocă);
 Standardul TETRA prevede ca terminalele să poată opera în toate din
următoarele moduri de interconectare: punct – la – punct, punct la multi-
punct și multi-punct la multi-punct (grup complet), facilitate care reprezintă un
avantaj operativ evident în comparație cu sistemele celulare civile;
 Criptarea dubla (terminal – rețea și terminal-terminal) cu cod multiplu variabil
asigura unul dintre cele mai sigure, fiabile și ne-interceptabile medii de
transmisie;

Page 15 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

 Auto-configurarea simpla și rapida a rețelei face ca rețeaua TETRA să fie


extrem de ușor de instalat și foarte ușor de implementat în locații greu
accesibile sau în situații de criză;

Deși standardul TETRA se remarca prin multiple avantaje, se remarca și o serie de


neajunsuri:
 Metoda de decodare la recepție implica amplificarea liniara a semnalului RF
original și filtrare ulterioara. Aceasta poate genera dificultăți la dezvoltarea
tehnologiei de realizarea echipamentelor portabile și limitează numărul
furnizorilor;
 Echipamentele portabile sunt semnificativ mai scumpe decât cele comerciale
(telefoane mobile și stații radio PMR), în principal datorita complexității
tehnologiei RF;
 Transmisia de date este eficienta la distante mari dar viteza de transmisie este
semnificativ mai mica decât în cazul rețelelor mobile (tipic 7,2kbps / slot, ceea
ce duce la un maxim de 115,2 kbit/sec în cazul unei rețele încărcate sau 691,2
kbps în cazul rețelei libere);
Modulația TDMA generează impulsuri parazite de intensitate crescuta, ceea ce face
tehnologia incompatibila cu sistemele sensibile la interferentele RF (radio – tv, mediul
medical, aviație etc.). Conform standardului, se impune ca antena TETRA trebuie să fie
amplasat la minim 1 metru distanta fata de alte echipamente potențial radio-sensibile.

1.3.1. Arhitectura fluxului de date in rețeaua Tetra


Conceput iniţial ca o extensie radio a standardului ISDN pentru transmisia sigură și
garantată a datelor cu viteza mare în mod mobil, sistemul TETRA devine, în timp relativ
scurt, primul standard de comunicaţie capabil să asigure necesarul de comunicaţii cerut de
serviciile de deservire publică și de siguranţă.
Din punct de vedere tehnic, sistemul TETRA este structurat asemănător GSM-ului,
însă introduce, la nivel logic, nivele de securitate și prioritate. Astfel, reţeaua poate asigura
și eventual garanta accesul anumitor clase sau grupuri de utilizatori în funcţie de
necesităţi. De remarcat ca nivelele de prioritate pot fi modificate manual sau chiar
automat, în funcţie de situaţiile din teren.
Transmisia datelor și a vocii se face și se administrează separat, utilizând resurse
diferite ale rețelei, respectiv slot-uri temporale de timp diferite. în acest mod, riscurile de
blocare a rețelei sau a unui terminal sunt minime, încărcarea unuia dintre moduri ne-
afectând funcționarea per ansamblu.

Page 16 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Figura 8 Fluxurile de date intr-o rețea Tetra cu deservire multipla

Administrarea terminalelor se face, pentru fiecare grup în parte, atât de la un


dispecerat central (care are drepturi absolute asupra membrilor grupului) cât și de la
dispecerate locale, proprii fiecărui grup în parte. Aceste dispecerate pot aloca sau revoca
drepturi, condiţii sau priorităţi pentru membrii grupului, asigurând totodată atât
mentenanță cât și administrarea grupului.
Opţional, fiecare dispecerat isi poate organiza propria politica de costuri, asigurând,
în acest fel, independenta operaţională a fiecărei organizaţii deservite de reţea.
Deşi apărute de scurt timp, reţelele TETRA sunt din ce în ce mai des utilizate, în
special în zonele urbane, în principal datorita serviciilor de noi și unice introduse de noua
reţea și a disponibilităţii mari pe care aceasta o oferă (disponibilitate mult mai mare decât
la reţele trunking clasice). De asemenea, se remarca și faptul ca reţelele TETRA, deşi
bazate pe conceptul celular, nu se blochează în situaţii de urgenta, sistemul de priorităţi
programat asigurând comunicaţiile la nivelele de interes.
Oslo, oraş nordic întins pe o suprafaţă de cca. 242 km2 cu peste 500.000 locuitori, și
unul dintre cele mai bune standarde de viața din Europa, foloseşte în prezent o reţea
TETRA destinata atât transportului public (metrou, tramvai, autobuz) cât și autorităţilor
locale (politie, pompieri) și serviciilor de utilitate publica (salvare, taximetre).
Reţeaua este construită în jurul unui sistem TETRA NOKIA, platforma NEAT, având
un singur modul de conectare-acces (switch) cu pană la 1.000 porturi, montat în structură
rack-abila, astfel încât extinderea reţelei să poată fi făcută foarte uşor și rapid pe măsură
ce cerinţele de telecomunicaţii vor creste.
Generic, arhitectura reţelei este formata din următoarele subansamble:
 1 unitate centrala, telecomandata, aflata în Danemarca;

Page 17 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

 1 switch cu 1.000 porturi;


 4 staţii master (MSC);
 6 staţii de baza, aflate pe zonele înalte ale oraşului;
 20 staţii de transmisie, care deservesc oraşul și împrejurimile;
 5 staţii de transmisie subterane, aflate în metrou;
 3 dispecere integrate;
In prima faza de implementare, reţeaua TETRA a deservit 500 de utilizatori radio,
însă în prezent numărul este în continua creştere datorita utilizării reţelei de către serviciile
de utilităţi publice (transport în comun, sisteme de telecomanda feroviară, serviciul de
asistenta și supraveghere rutiera, taximetre etc.).
Sistemul RF adoptat funcţionează în banda de frecvente 410 – 430 MHz, modulaţie
GFSK și transmisie duală intre subsistemele reţelei (fibră optică montată în configuraţie
inelară și radio, cu transmisie în domeniul microundelor cu antene directive)
O atenţie specială a trebuit să se acorde
reţelei celulare TETRA care deserveşte metroul,
acesta având condiţii speciale de propagare în
tunel(8),(44) și totodată deservind și infrastructura de
siguranţa și telecomandă feroviară a acestuia.
In acest sens, în staţiile de metrou mari s-au
amplasat celule semi-directive, acestea deservind Figura 9 Amplasarea ghidului de unda
întreaga reţea de tuneluri prin intermediul unui
cablu radiant („Feeder”(39)) de tip „ghid de unda”.
Acest Feeder funcţionează ca o antenă lungă, plasată în tunelul metroului și paralelă cu
trenul. Astfel, antena staţiei de pe ramă este permanent în apropierea ghidului de unda
(99% în undă directă). Deoarece reţeaua TETRA este redundantă, ceea ce impune
folosirea a minim 2 celule simultan, ghidul de undă subteran este creat unitar, fiind
conectat în toate tunelele, iar inserţia de semnal se face la nivelul fiecărei celule prin
combinatoare RF.

Figura 10 Amplasarea echipamentului radio la bord

Page 18 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

Sistemul îmbarcat la bordul vehiculului (tren de metrou, tramvai sau autobuz) este
acelaşi indiferent de tipul vehiculului, asigurând în acest fel compatibilitatea intre sisteme
și de asemenea impunând realizarea unui singur proiect de implementare. Transmisia
radio se face prin intermediul unei antene omni-directive, montată în exteriorul vehiculului.
Echipamentul de bord este realizat cu un terminal TETRA mobil clasic, terminal care
asigura:
 transmisii de voce, în arhitectura de grup (model staţie radio)
 transmisii de voce, în arhitectura comutata (model telefon)
 transmisii de date (telemetrie, telecomanda și siguranţă)
 transmisii de localizare (GPS).

Soluții moderne - TETRA Neat


Sistemul Neat(8) (introdus de un consorțiu format din Nokia și Ericsson) realizează o
adaptare a conceptului de reţea TETRA simplificând reţeaua maxim posibil, prin realizarea
unei platforme de comunicaţie construite în jurul unei centrale de comutare a traficului
care foloseşte un singur Switch de capacitate corespunzătoare (optim, dimensionat astfel
încât să asigure o capacitate de acces suficient de mare astfel încât să permită acoperirea
nevoilor tuturor terminalelor din rețea dar cu un preț de cost minim).

Volum clienti

> 200.000
terminale
TETRA

TETRA
1000 Neat Complexitate
terminale & Cost

Arie redusa Arie intinsa

Figura 11 Conceptul de fezabilitate TETRA - Neat

Pentru extinderea reţelei, se montează, suplimentar Switch-uri, echivalente, însă


numai în măsura în care acestea sunt strict necesare nivelului de dezvoltare a reţelei. în

Page 19 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

acest mod, sistemul Neat scade semnificativ costurile unei reţele TETRA în cazul în care
aceasta are un număr redus de utilizatori.
Segmentul de utilizatori căruia i se adresează conceptul Neat include aplicaţiile atât
aplicaţiile militare (dezvoltate pe zone geografice limitate dar cu posibilităţi de deplasare
rapida), publice (transporturi, autorităţi publice, salvare, politie, pompieri) și private
(taximetre, porturi și aeroporturi).
Implementarea unui sistem TETRA Neat se face etapizat, astfel încât să se permită
adaptarea infrastructurii la cerinţele sistemului fără eforturi de implementare deosebite.
La punerea în funcţiune a unei reţele TETRA Neat se urmăresc următoarele faze:
1. Integrarea reţelelor de date existente
2. Configurarea iniţială și punerea în funcţiune
3. Up-grade de la Tetra 2.1 (clasic) la Tetra 3.0 (Neat)(60)
4. Implementarea sistemului de autentificare cu cheie de criptare compacta
5. Activarea dispecerului integrat
6. Optimizarea serviciilor

Page 20 of 21
RADIOCOMUNICATII SI TELEVIZIUNE Curs nr. 12
PENTRU TRANSPORTURI

1.4. Bibliografie
1) Greenstein, L. J.; Erceg, V., "Gain reductions due to scatter on wireless paths with
directional antennas". IEEE Communications Letters 3, 1999, pp.6.
2) http://www.fcc.gov/mb/audio/fmq.html, Federal Communications Commision, The.
FMQ FM Radio Database Query , August 2004;
3) Julio César; Isasi, Pedro; Ribagorda, Arturo. "An application of genetic algorithms to
the cryptoanalysis of one round TEA", Proceedings of the 2002 Symposium on Artificial
Intelligence and its Application, Hernandez, Spain, 2002.
4) Longley, A. G., and R. K. Reasoner, „Comparison of propagation measurements with
predicted values în the 20 to 10,000 MHz range”, ESSA Tech. Report ERL148- ITS97.
Available from NTIS, Access, 1970.
5) Valentin Alexandru Stan,“Emergency informing system for public safety”, ITS
Conference, Valencia 2007.
6) Valentin Alexandru Stan, „Creșterea siguranței cetățenilor prin achiziționarea de
echipamente de supraveghere video și a unui centru de comanda”, Municipiul Tulcea,
Studiu de fezabilitate și proiect tehnic, 2009.
7) Valentin Alexandru Stan, Aurel Bilanici, Ion Sima, Ion Craciun, “Intemeierea,
scolarizarea și dotarea Corpului de voluntari pentru situatii de urgenta al Municipiului
Bucuresti”, Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic, Bucuresti, 2011
8) Hong, Seokhie; Hong, Deukjo; Ko, Youngdai; Chang, Donghoon; Lee, Wonil; Lee,
Sangjin, "Differential cryptanalysis of TEA and XTEA", Beijing, China. ICISC, 2003

Page 21 of 21