Sunteți pe pagina 1din 23

Aplicaţii ale ultrasunetelor în

medicină.
Detartrajul cu ultrasunete

Aparatura pentru tehnici terapeutice


şi chirurgicale avansate
Juratoni Marioara
Lulea Alexandra-Cristina
Pop Marius-Daniel

2017
Ultrasunetele

Ultrasunetele (US) sunt o formă de energie mecanică ce se propagă sub forma unor
unde de frecvenţă superioară limitei de percepţie a urechii umane. Omul percepe sunete cu
frecvenţă cuprinsă între 16 şi 20 000 Hz. Sunetele cu frecvenţa peste limita de audibilitate umană
(20 MHz) se numesc ultrasunete, iar cele cu frecvenţa sub aceasta, infrasunete.
Dacă o particulă dintr-un mediu elastic execută o mişcare înainte şi înapoi faţă de
poziţia de echilibru, mişcare numită oscilaţie mecanică sau vibraţie, are loc un transfer de energie
în mediul care o înconjoară. Particula care oscilează interacţionează cu cele vecine şi astfel unda
se propagă din aproape în aproape. Regiunea din spaţiu în care se află unde ultrasonice (altfel
spus, câmpul de UŞ) este reprezentată de oscilaţii ciclice în spaţiu şi timp. Mişcarea particulelor
în jurul poziţiei de echilibru se repetă la anumite intervale de timp.

Proprietăţile ultrasunetelor
Perioada (T) este timpul necesar unei particule pentru descrierea unei oscilaţii complete şi
se exprimă în secunde.
Frecvenţa (f) este numărul de oscilaţii efectuate în unitatea de timp (secunda). Unitatea de
frecvenţă este Hertz (Hz). O frecvenţă de 1 Hz corespunde unei oscilaţii pe secundă (f=1/T).
Amplitudinea oscilaţiei este valoarea absolută a distanţei maxime parcurse de particulă în jurul
poziţiei de echilibru.
Lungimea de undă este distanţa dintre două maxime sau dintre două puncte succesive
aflate în aceeaşi fază.
Viteza ultrasunetelor exprimă distanţa parcursă de UŞ în unitatea de timp. Se măsoară în
m/s. Viteza de propagare a UŞ este de 331 m/s în aer, de 1430 m/s în apă şi mult mai mare în
corpurile solide, fiind dependentă de densitatea şi elasticitatea mediului. Undele sonore nu se
propagă în vid, iar în gaze se propagă destul de greu, datorită distanţei mari dintre molecule.
Energia acustică. Unda ultrasonică transportă şi cedează o parte din energie mediului
străbătut determinând oscilaţii ale particulelor din mediu. Se măsoară în Jouli (J).
Intensitatea ultrasunetelor este cantitatea de energie care străbate unitatea de suprafaţă în
unitatea de timp. Se exprimă în W/cm2 . Intensitatea UŞ scade proporţional cu distanţa parcursă,
atenuarea acustică fiind cu atât mai mare cu cât frecvenţa este mai ridicată. Deci pe măsură ce
creşte frecvenţa scade adâncimea de penetrare. La o frecvenţă dată, adâncimea de penetrare a UŞ
este limitată de scăderea intensităţii.
Impedanţa acustică exprimă rezistenţa la trecerea undelor, fiind produsul dintre densitatea
mediului şi viteza UŞ. Impedanţa acustică este deci o constantă de material: Z = ρ ⋅ c. Se
măsoară în rayl; 1 rayl = 1 Kg ⋅ m-2 ⋅ s-1. Limită de separare dintre două medii cu densitate
diferită, deci cu impedanţă acustică diferită, se numeşte interfaţă. La nivelul interfeţelor, impulsul
ultrasonic este: reflectat, refractat, dispersat, absorbit sau atenuat.
Reflexia constă în întoarcerea în mediul iniţial a unei părţi a fasciculului de UŞ la
traversarea unei interfeţe, în funcţie de impedanţa acustică a celor două medii. Direcţia
fasciculului reflectat depinde de unghiul pe care îl face fasciculul incident cu interfaţa.
Refracţia reprezintă schimbarea direcţiei fasciculului incident după ce a străbătut o
interfaţă. Valoarea unghiului de refracţie este proporţională cu diferenţa de viteză a UŞ în cele
două medii şi invers proporţională cu unghiul de incidenţă.
Dispersia constă în reiradiere, adică în emisia de noi unde sferice în zone cu impedanţe
acustice diferite şi cu dimensiuni mai mici decât lungimea de undă. Dispersia conduce la mărirea
ariei de acţiune a UŞ.
Atenuarea se produce prin: absorbţie, dispersie, reflexie. Atenuarea este direct
proporţională cu pătratul distanţei parcurse şi cu frecvenţa fasciculului de UŞ. Undele cu
frecvenţă mare sunt atenuate după un parcurs scurt, iar cele cu frecvenţă mică pătrund în
profunzime.
Difracţia. Atunci când fasciculul de UŞ trece la o distanţă mai mică de una sau două
lungimi de undă de un obstacol, direcţia de propagare a undelor este deviată în spatele acestuia.
În spatele obstacolului apar zone de umbră acustică, iar în faţa lui se produce interferenţa
undelor, ca rezultat al acţiunii mai multor unde asupra aceloraşi particule. Dacă undele sunt în
aceeaşi fază, efectul se cumulează şi avem de a face cu o interferenţă constructivă, iar dacă sunt
în antifază efectul se anulează, interferenţa fiind distructivă. Puterea acustică este cantitatea de
energie care străbate o suprafaţă în unitatea de timp. Se măsoară în watt.

Producerea ultrasunetelor

Undele ultrasonice se obţin prin metode mecanice, magnetostrictive şi piezoelectrice.


Corpul care vibrează şi generează unde ultrasonice este denumit sursă acustică sau sursă de
ultrasunete.
La baza obţinerii ultrasunetelor se află cel mai adesea fenomenul piezoelectric, efect
descoperit în anul 1880 de către Pierre şi Jacques Curie. Apariţia polarizării electrice la suprafaţa
unui cristal atunci când asupra lui se exercită o presiune mecanică sau o tracţiune se numeşte
efect piezoelectric direct. Aplicarea unui câmp electric pe suprafaţa unui cristal piezoelectric
duce la contracţia sau dilatarea acestuia şi la emisia unor unde acustice. Acest fenomen se
numeşte efect piezoelectric invers.
Materialele piezoelectrice cele mai folosite sunt: titanatul de bariu, zirconatul de plumb
(materiale piezoceramice) şi fluorură de poliviniliden (material plastic). Cuarţul natural sau cel
sintetic posedă de asemenea proprietăţi piezoelectrice, avantajele acestuia fiind rezistenţa
mecanică şi frecarea internă redusă. Materialele piezoceramice posedă o mai bună eficientă a
conversiei energiei electrice în energie mecanică, sunt ieftine, se prelucrează uşor şi necesită
tensiuni scăzute.
Efectul magnetostrictiv constă în faptul că unele materiale feromagnetice îşi modifică
dimensiunile la magnetizare. Atunci când aceste materiale se află într-un câmp magnetic variabil,
ele încep să oscileze, devenind surse egală cu un sfert din lungimea de undă a frecvenţei de
excitaţie electrică. Lentila este denumită şi strat adaptiv de sfert de lungime de undă, rolul său
fiind acela de focalizare şi de a face ca fiecare impuls electric să îl întărească pe celălalt, mărind
astfel randamentul traductorului. În faţa lentilei este plasat un strat izolator cu impedanţă
asemănătoare cu cea a corpului. În spatele discului piezoelectric este introdus un strat de material
ce absoarbe UŞ emise apoi şi pentru a amortiza vibraţiile care nu au frecvenţa dorită. Tot acest
ansamblu este înconjurat de un strat izolator acustic şi este introdus într-o husă de material
plastic cu care operatorul vine în contact în timpul examinării. Faţa posterioară a materialului
piezoelectric este căptuşită cu un material atenuator, având rolul de a reduce capacitatea de
rezonanţă sonoră.
Fasciculul de ultrasunete.
Materialul piezoelectric nu emite o singură unda ultrasonică, ci un fascicul care porneşte
de pe toată suprafaţa materialului. Într-o primă porţiune, de câţiva cm, acest fascicul este îngust
şi are formă cilindrică, undele din componenţa având practic o dispunere paralelă. Această zonă
apropiată poartă denumirea de zonă Fresnel. Urmează o altă porţiune, numită zonă îndepărtată
sau zonă Fraunhofer, în care undele devin divergente, iar fasciculul are formă de trunchi de con.
Lungimea zonei Fresnel şi divergenţa zonei Fraunhofer depind de dimensiunile discului
piezoelectric, dar şi de frecvenţă ultrasunetelor produse de acesta. Creşterea frecvenţei
ultrasunetelor sau a diametrului discului piezoelectric determină mărirea zonei Fresnel şi
micşorarea unghiului de divergenţă.de unde acustice. În ambele cazuri de generare a
ultrasunetelor, este necesar că dimensiunile plăcuţelor oscilante să fie astfel alese încât frecvenţa
lor proprie să coincidă cu frecvenţa de excitaţie (frecvenţa câmpului electric, respectiv a
câmpului magnetic). Deci generatoarele de ultrasunete lucrează în regim de rezonanţă.
Traductoarele de ultrasunete asigură conversia reciprocă şi succesivă a energiei electrice în
energie mecanică. Elementul lor activ este constituit de cristalul piezoelectric. Acesta are forma
unui disc şi este acoperit pe ambele feţe cu două straturi metalice, bune conducătoare de
electricitate, pe care se aplică doi electrozi, câte unul pe fiecare suprafaţă. Aplicarea unei tensiuni
electrice între electrozi va provoca deformarea cristalului şi consecutiv emisia de energie
mecanică spre ambele suprafeţe. Straturile metalice au atât rolul de a transfera tensiunea electrică
cristalului, cât şi acela de a prelua impulsul electric creat la suprafaţa acestuia după acţiunea
ultrasunetelor reflectate în ţesuturi. Acest impuls electric creat este condus apoi spre sistemul de
amplificare al aparatului. Grosimea discului piezoelectric determină frecvenţă nominală.
Pe suprafaţa interioară dinspre mediul asupra căruia se acţionează este dispusă uneori o
lentilă acustică, cu o grosime egală cu un sfert din lungimea de undă a frecvenţei de excitaţie
electrică. Lentila este denumită şi strat adaptiv de sfert de lungime de undă, rolul său fiind acela
de focalizare şi de a face ca fiecare impuls electric să îl întărească pe celălalt, mărind astfel
randamentul traductorului. În faţa lentilei este plasat un strat izolator cu impedanţă asemănătoare
cu cea a corpului. În spatele discului piezoelectric este introdus un strat de material ce absoarbe
UŞ emise apoi şi pentru a amortiza vibraţiile care nu au frecvenţa dorită. Tot acest ansamblu este
înconjurat de un strat izolator acustic şi este introdus într-o husă de material plastic cu care
operatorul vine în contact în timpul examinării. Faţa posterioară a materialului piezoelectric este
căptuşită cu un material atenuator, având rolul de a reduce capacitatea de rezonanţă sonoră.

Capacitatea de a auzi ultrasunetele


La om limita superioară a auzului tinde să scadă cu vârsta astfel că omul matur nu mai
poate auzi acele sunete pițigăiate pe care un copil le aude. Anumite companii de telefoane mobile
folosesc acest lucru pentru a crea sonerii de telefon care să fie auzite numai de cei tineri, dar ele
sunt auzite câteodată și de cei în vârstă din motive diferite.
Unele animale - cum ar fi câini, pisici, delfini, lilieci și șoareci - au o limită superioară a
frecvenței mai mare decât cea a urechii umane și astfel pot auzi ultrasunete, acesta fiind modul în
care un fluier pentru câini funcționează.
Orientarea liliecilor, spre exemplu, se bazează pe faptul că aceştia emit semnale
ultrasonore scurte de frecvenţe între 30 – 60 kHz. Liliacul în zbor emite în medie cca. 30
semnale pe secundă.
O parte din acestea sunt recepţionate de urechile mari ale liliacului sub formă de
semnale ecou, după un timp cu atât mai scurt cu cât obstacolul este mai aproape. Pe măsura
apropierii de obstacol liliacul emite din ce în ce mai multe semnale într-o secundă ajungând ca
de exemplu la un metru de obstacol să emită până la 60 semnale pe secundă. Aceasta permite
liliacului să simtă precis poziţia sa faţă de obstacole.

Utilizările ultrasunetelor
Efectele ultrasunetele diferitelor stări de agregare a materiei şi asupra organismelor vii sunt
variate:unele fiind utile altele fiind dăunătoare.Dintre aplicaţiile utile face parte sondajul
submarin pe bază de ultrasunete utilizat pentru a stabili adâncimea apei sau pentru detectarea
unor vase eşuate în adâncul mărilor.O altă aplicaţie o constituie defectoscopia cu ultrasunete,care
permite punerea în evidenţă a unor defecte în elementele de beton armat sau în organele de
maşini,fără a produce nici cele mai mici deteriorări suplimentare ale acestor piese.
Ultrasunetele sunt utilizate la distrugerea unor bacterii sau virusuri ale unor boli
contagioase cum sunt bacilul tuberculozei,virusul gripei,însă ultrasunetele au şi multe efecte
nocive asupra omului atunci când acesta se află în imediata apropiere a
sursei.Dr.Williams,cercetător la Departamentul de Biofizica al Universităţii
Manchester(M.B.)făcând experienţe pe animale apoi pe oameni,consideră că terapia cu
ultrasunete poate dezintegra globulele roşii din sânge şi afectează chiar globulele albe.În cazul
folosirii ultrasunetelor pentru stabilirea unui diagnostic intensitatea lor este mult mai redusă dar
totuşi reclamă prudenţă.
O altă aplicaţie utilă este şi realizarea unui bisturiu cu ultrasunete.Societatea olandeză
A.H.S. a fabricat un bisturiu cu ultrasunete numit D.X.-101 utilizabil cu bune rezultate în
neurochirurgie.
Aplicaţiile ultrasunetelor pot fi active, când modifică structura ţesuturilor: distrugerea
microorganismelor, distrugerea pietrelor din rinichi, a calculilor biliari, şi pasive când nu intervin
în structura ţesutului: defectoscopia ultrasonoră, microscopia ultrasonoră, ecografia, fizioterapia
cu ultrasunete.
Ultrasunetele, datorită capacităţii de distrugere a microorganismelor sunt utilizate în
prepararea vaccinurilor, sterilizarea şi conservarea alimentelor.
Ultrasunetele sunt utilizate la ora actuală în: ecografie, fizioterapie cu ultrasunete, aerosoli
cu ultrasunete, medicina estetică, chirurgie, neurochirurgie, măsurarea debitului sangvin,
măsurarea dimensiunii organelor interne, distrugerea calculilor, stomatologie.
Aplicații în stomatologie
Îndepărtarea tartrului dentar se efectuează cu un aparat de detartraj cu ultrasunete. Când
acesta există, se îndepărtează doar profesional, cu ajutorul unui aparat profesional fabricat în
acest scop.
Aparatul de detartraj cu ultrasunete face, în esenţă, două lucruri:
- vibraţiile vârfului aparatului îndepărtează bucăţi de tartru, lăsând intact smalţul dinţilor;
- vibraţiile sunt însoţite de un flux continuu de apă care îndepărtează tartrul desprins de pe dinţi
şi care are şi rolul de a răci aparatul;
Detartrajul cu ultrasunete este indicat în cazurile de tartru supragingival şi de pete sau
coloraţii depuse pe suprafaţa smaltului.
Contraindicaţiile se referă la pacienţii cu boli infecţioase, persoanele cu reflex de vomă
exagerat, cele cu sensibilitate accentuată la nivelul dinţilor, la copiii mici şi la bolnavii cardiaci
purtători de pace-maker.

Un astfel de aparat este aparatul de detartraj cu ultrasunete Maravet, care are


următoarele componente:
Figura 1

-Afișare diagnostice
-Steri-Mate® 360 Handpiece
-Maner
-Cablu detaşabil
-Tap-OnTM wireless pedala de reîncărcare
-Controlul lavajului
-capete de detartraj

Figura 2
După cum se observă în imaginea de mai sus, instrumentul cu care se efectuează
detartrajul are un vârf ascuţit. Acest vârf vibrează între 20 şi 45 kHz. Vârful este răcit cu un jet de
apă care curge continuu prin vârful instrumentului, aflat în contact cu dintele.
Vârful ultrasonicului, în funcţie de modul de funcţionare ales, descrie diferite mişcări,
eliptice, curbe ori în formă de 8. Apa ce curge prin vârf formează bule care înlătură rapid bucăţile
de tartru eliminate de ultrasunete.
Nu se recomandă folosirea continuă a vârfului ultrasonicului pentru mai mult de 10
secunde pe un singur dinte, pentru că există riscul supraîncălzirii şi vătămării danturii. De
asemenea, nu se recomandă apăsarea pe aparat în timpul tratamentului, căci, deşi poate exista
impresia că apăsând mai tare efectul de curăţare va fi mai bun, în fapt vârful ultrasonicului se va
opri.

Figura 3. Vârfuri de lucru

Materialul de bază din care sunt realizate aceste vârfuri este aliajul de titan, forma acestora
permit o acţionare mai rapidă şi eficientă în funcţie de geometria dintelui.
Parametrii tehnici de funcţionare:
Curentul, 1.0 A (Maximum)
-Voltajul, 100-240 VAC
-Faza, momofazic
-Frecventa, 50/60 Hertz
-Presiunea apei, 138-275 Kpa
-Temperatura apei, <25 °C
-Greutatea, 2 kg
-Dimensiuni: înălţimea, 23 cm
lăţimea, 15,25 cm
adamcimea, 23 cm
lungimea cablului, 2 m
auxiliary footoswitch lungime cablu, 1,8 m
lungimea liniei de alimentare cu apă 2,4 m
-Temperatura de lucru, 15-40 °C
-Umiditatea relativă, 30%-75%

Aplicaţiile terapeutice ale ultrasunetelor în fizioterapie sunt: în inflamări şi îmbolnăviri


degenerative ale oaselor şi muşchilor (artrite, artroze, entorse etc.), tratament al sistemului nervos
(nevralgii, herpes ş.a.), inflamări ale pielii (ulcus, panariţiu etc.), în psihiatrie (prin încălziri
profunde în creier), în neurochirurgie, pentru producere de leziuni (de exemplu în cazul
tratamentului bolii Parkinson), distrugere de calculi renali şi din vezica urinară, producere de
aerosoli, în stomatologie (şlefuiri, detartrări rapide).
Fizioterepia cu ultrasunete se bazează pe acţiunea fiziologică a acestora, care constă în
efecte mecanice, termice, fizice. Datorită acestor efecte, ţesuturile sunt stimulate mecanic sub
formă de “micromasaj” şi se încălzesc, suferind reacţii chimice favorabile organismului.
Aplicarea ultrasunetului pe un corp, produce un transfer de energie, prin alternarea stărilor
de presiune realizate. Transferul de energie ultrasonică aplicată şi măsurată în W/cm2, defineşte
intensitatea ultrasunetului.
Alegerea între un unguent şi un ulei natural (de exemplu, uleiul de parafină) se face în
funcţie de profunzimea la care se urmăreşte să se producă efectul ultrasunetelor. Astfel, uleiurile
permit o acţiune mai în profunzime a ultrasunetelor, în schimb ce unguentele reţin din energia
mecanică şi astfel efectul este mai mult superficial.
Obiectivele terapiei le puteţi decide numai împreună cu terapeutul dumneavoastră. În
funcţie de necesităţi se pot adăuga în această substanţă de contact şi anumite medicamente cum
sunt cortizonicele. Ultrasunetele favorizează trecerea medicamentului prin tegument şi ajuta
acţiunea acestuia în ţesuturile din profunzime. Acest procedeu de facilitare poartă numele de
ultrasonoforeza. Pe măsură ce se fac mai multe şedinţe de ultrasonoforeza, creşte doza de
medicament care pătrunde în ţesuturile profunde (efect dorit de terapeut).
De asemenea, ultrasunetele îndepărtează tumorile. Metoda HIFU este cel mai nou
tratament cu ultrasunete, disponibil şi la noi în ţară, folosit în scopul vindecării tumorilor maligne
şi benigne. „Prin această metodă se pot îndepărta tumori solide localizate la nivelul ficatului,
pancreasului, glandelor suprarenale şi rinichilor, prostatei, uterului, oaselor lungi şi late,
muşchilor, peretelui abdominal şi peretelui toracic. Utilizarea altor echipamente decât cele
disponibile în ţara noastră permite şi tratamentul tumorilor cerebrale, al cancerului tiroidian şi
paratiroidian", mai spune Nicolae Verga. Terapia prin metoda HIFU se face fără spitalizare,
durează cel mult patru ore şi costă în jur de 1.000 de euro.
Cum funcţionează ultrasunetele?

Undele de ultrasunete sunt generate cu ajutorul efectului piezoelectric ce-şi au originea


prin vibraţia cristatelor din interiorul capului probei ultrasonice. Undele de ultrasunete pătrund
prin piele în ţesuturi, unde provoacă mici vibraţii locale, în mod special în ţesuturile ce conţin
colagen. Vibraţiile continue vor provoca un efect termic profund, fără însă ca pacientul să
resimtă această căldură. Efectele termice pot provoca o imbunatatile a extensibilităţii
ligamentelor, tendoanelor şi a capsulei articulare. În situaţiile în care nu se doreşte un efect
termic, precum în leziunie recente ce implică procese inflamatorii acute, undele de ultrasunete
pot fi transmise pulsatil şi nu continuu.

Componentele fizioterapiei cu ultrasunete


- Efectul antalgic
Efectul antalgic este principalul efect scontat de pacient când doreşte să apele la această
măsura terapeutica, deoarece este simptomul cel mai sesizat de către individ, însă când medicul
va recomanda acest mod de terapie are în gând şi o serie de alte efecte scontate.
Efectul antalgic este în fapt o consecinţe a tuturor celorlalte componente cumulate ale
ultrasunetelor şi datorită faptului că celelalte componente sunt eficiente atunci va apărea şi
analgezia.
În mod direct vorbind analgezia se produce prin energia termică degajată o dată cu
ultrasunetele, iar această energie termică va fi absorbită de către ganglioni şi de către terminatile
nervoase care nu vor mai transmite senzaţia de durere.

- Efectul metabolic
Efectul metabolic este poate cea mai amplă componenta dintre toate celelalte efecte ale
terapiei cu ultrasunete şi anume ca prin ultrasunete se va declanşa o eliberare amplă de mastocite,
care aceste mastocite vor produce histamine în exces.
Aceste histamine sunt folosite în special în reacţiile alergice pentru a estompa efectul
agresiv asupra antigenului şi eficientizarea acţiunii împotriva antigenului.
Aceste histamine vor declanşa o bronho-dilatatie şi odată produsă aceasta bronhodilatare se
va creştere respiraţia celulară care va eficientiza activitatea metabolică intracelulara şi modo
groso vorbind va reabilita celulă.
Tot în metabolismul intracelular, acesta este unul exclusiv pe bază de ATP, dar componenta
nutriţională de unde se extrage ATP-ul este componenta glucidica, iar dacă vorbim despre acest
metabolism glucidic intracelular, ultrasunete vor activa nişte proteine cu rol de fermenţi
glicolitici şi vor segmenta macromoleculele de glucide în molecule mai reduse.
Tot la metabolism intra şi activarea a o serie de procese oxidative şi vor produce efecte
reducătoare.
Principala compoziţie de ţesut de colagen sau ţesut conjunctiv se regăseşte în vase unde se va
produce o vasodilataţie.
Aceasta vasodilataţie este datorată componentei termice şi astfel prin aceasta vasodilataţie
se va produce o trofiere tisulara mai bună (o hrănire a ţesutului) şi asigurând nutrienţii adecvaţi
refacerea ţesutului la stadiul iniţial este mult mai bun.

- Efectul miorelaxant :
Efectul miorelaxant înseamnă reducerea spasmelor musculare. În cazul unor dureri
musculare acestea sunt cauzate şi de către o tensiune suplomentara constantă la nivelul
musculaturii scheletale care este menţinută sub presiune şi la care există o serie de contracture
involuntare (spasmatice) constante şi care cauzează durere.
Există o posibilă corelare a unei terapii medicamentoase de tipul miorela-xantelor sau
antispasticelor care înseamnă în fapt acelaşi efect dar pe o componentă biochimică, iar
ultrasunetele sunt componenta biofizică, corelarea celor două : biochimic cu biofizic va asigura
un efect şi mai eficient într-o durată şi mai mică de timp decât fiecare separat.
- Efectul de refacere osoasă :
În fracturi, fisuri osoase sau alte patologii osteo-articulare de tipul sinovitelor, osteo-
tendinitelor. În cazul ţesutului osos acesta are o reacţie specifică la aceste ultrasunete deoarece la
doze mici de ultrasunete, acesta va forma o serie de celule osoase tinere cu rol modelator,
denumire osteofite şi care este reacţia încălzirii osoase accentuate.
Osul se poate încălzi datorită reflecţiei şi reflexiei din os a ultrasunetelor, acesta se va
încălzi mult mai mult decât alte ţesuturi (inclusiv cel muscular). Aceste osteofite vor grăbi
refacerea osoasă şi vor asigura o modelare osoasă adecvată.
În cazul refacerii osoase, aceasta poate fi suplimentata şi de adjuvante prin produse
farmaceutice, de tipul vitaminei D, K şi calciului la care trebuie adăugată şi prezenţa luminii
solare care ajuta la fixarea vitaminelor şi a calciului dar la care se adauga acest efect biofizic prin
terapia cu ultrasunete înseamnă un cumul eficient de efecte care vor grăbi refacerea osoasă.
Indicaţii

Indicaţiile ultrasunetelor sunt multiple şi pot fi acordate de către un medic de recuperare


medicală (în special), reumatolog sau ortoped, însă ele pot fi efectuate la indicaţia medicului şi
de către un fizioterapeut sau un asistent medical de pe secţia de fizioterapie.
Care este doza de ultrasunete ce trebuie aplicată?
Un tratament tipic de ultrasunete nu va dura mai mult de 3-5 minute. În cazurile în
care se doreşte vindecarea cicatricilor tisulare, tratamentul poate dura o perioadă mai lungă. În
timpul şedinţei, proba ultrasonica se va mişca încontinuu. Astfel, pacientul nu va resimţi nicio
formă de discomfort.
- Indicaţii ortopedice - post-traumatice :
Aici se porneşte de la fracturi osoase, fisuri osoase dar şi patologii mai mici de tipul
luxaţilor. Aceasta indicaţie este acordată cel mai adesea de către un medic ortoped şi va asigura
formarea de căluş osos, de refacere osoasă prin căluş.
Însă aceasta terapie trebuie să includă o perioadă mai mare de timp, astfel că în cazul
fracturilor oaselor de la nivelul braţului va necesita o perioadă de 6 săptămâni şi dacă la terapia
clasică ortopedică de refacere de 12 săptămâni se va reduce aceasta la jumătate.
În cadrul fracturilor de gamba terapia necesară este pe parcursul a 12 săptămâni (aprox. 3
luni) faţă de 4 luni jumătate cât durează terapia clasică (18 săptămâni).
Dacă vorbim despre fractura de gleznă aceasta va avea o durată de 5-6 săptămâni (ca la cea
de braţ) dar înseamnă o reducere a duratei terapeutice de la 10 săptămâni, care reprezintă durata
în terapia clasică fără adjuvant de ultrasunete în cazul fracturii oaselor de la gleznă.
- Indicaţii reumatismale:
Indicaţiile reumatismale sunt prescrise de către medicul reumatolog şi înseamnă o indicaţie
pentru afecţiuni cronice de tipul poliartritei (adică afectarea mai multor articulaţii simultan),
artita în sine înseamnă afectarea articulaţilor.

Tot în cadrul patologiilor reumatismale se adauga şi spondilartropatiei, adică o


afectare şi a ţesutului spondilos.
În cazul reumatismului abarticular, indicaţia de terapie cu ultrasunete poate să fie făcută de
către medicul reumatolog în cazul unor afecţiuni, precum : miozitelor (inflamarea musculară),
nodulilor de miogeloza, periartritelor sau tendinitelor (inflamarea tendoanelor).
Tot în apanajul terapiilor impuse de către reumatolog intra şi
patologiile reumatismale cronice degenerative : artozelor, spondilozelor unde principala indicaţie
terapeutică este tocmai aceasta terapie cu ultrasunete deoarece indiferent de durată de refacere,
refacerea în sine prin această metodă este una foarte eficientă.
- Indicaţii neurologice :
Indicaţiile medicului neurolog se referă la acele patologii ce ţin de nevralgii şi nevrite care
înseamnă tronculare şi radiculare sau sechele neuronale. Indicaţiile neuro-dermatologice ce
înseamnă limita între aceste două mari categorii de patologii, adică sclerodermitele ce înseamnă
o patologie de origine neuronală sau de transmitere nervoasă şi o componentă tegumentară adică
sclerodermia unde eficienta tratamentului variază de la pacient la pacient în cazul în care vorbim
de tratament doar prin terapie de ultrasunete şi nu un supliment medicamentos.
Contraindicaţii
Există şi situaţii ale stării de sănătate în care aceasta terapie cu ultrasunete are
contraindicaţii relative sau totale şi anume :
- Acele patologii cutanate care dau sensibilitate crescută la orice stimul, care va fi
perceput ca un stimul dureros şi aici se poate vorbi de toate patologiile dermatologice sau
sistemice de natura infecţioasă unde starea generală a pacientului este alterată, toleranţă la durere
este scăzută şi unde aceasta terapie cu ultrasunete poate cauza senzaţii dureroase în loc să le
amelioreze sau să le tratele.
- Tumorile fie de natura benignă sau maligna au contraindicaţie absolută deoarece
aceste beneficii metabolice pe care le poate aduce terapia cu ultrasunete vor fi mai apoi absorbite
şi răsfrânte şi asupra ţesutului tumoral care va avea o creştere şi o dezvoltare mai accentuată,
efectul fiind aşadar invers de cel dorit.
- Patologiile cardiovasculare şi în special cele cauzate de tulburări de ritm, de
depolarizare sau repolarizare unde aceste dereglări cardiace şi cardio-electrice vor fi accentuate
de către terapia cu ultrasunete şi unde există posibilitatea ca aceste patologii să fie agravate.
- Afecţiuni vasculare de coagulare sau trombozele venoase profunde. Prin aceasta
terapie cu ultrasunete generalizată exista riscul plecării unui embol din tromb prin efectul de
vasodilataţie produs şi prin mărirea elasticităţii pereţii vaselor cauzate de ultrasunete, astfel ca
acest embol poate ajunge în circulaţie şi provoca ischemizari sau infarct.
- Sarcina, efectele ultrasunetelor asupra fătului sunt minimale sau minore,
considerându-se că însăşi ecografia are o componentă de ultrasunete, totuşi la o frecvenţă diferită
de ultrasunetele terapeutice. Deşi nu exista o contraindicaţie a terapiei cu ultrasunete în cazul
sarcinii, înainte de începerea oricărei astfel de terapii este bine a se consulta şi medicul
obstetrician care are în urmărire sarcina pentru a preciza dacă există un risc real sau nu asupra
sarcinii.
O menţiune specială pentru aplicaţia ultrasunetelor este că: acestea NU se vor aplică pe
zonele de creştere ale oaselor copiilor şi adolescenţilor!
Aparate utilizate în fizioterapie:
De la vechi, la nou !
Siemens SONODYNATOR 834 este un dispozitiv pentru:

· curentul de stimulare asociat terapiei cu ultrasunete


· terapia cu ultrasunete
· aplicarea curenților diadinamici
· galvanizarea și iontoforeza

INTELECT MOBILE COMBO

frecvenţe cu ultrasunete de 1 şi 3 MHz


Cicluri de continuă (100%) şi în jos (10%,
20%, 50%).
Schimbarea moduri de lucru (16Hz, 48Hz,
100Hz).
Built-in mai multe sub formă de undă (IFC 2
poli, 4 poli IFC, Galvanic, de înaltă tensiune
în impulsuri de curent (HVPC), microcurenţi,
rusă, Trabert, triunghiulare monofazice, dreptunghiular monofazice, diadinamici, VMS şi
TENS).
indicaţiile clinice de pe desktop care furnizează parametrii cel mai potrivit pentru diferite
afecţiuni.
 Specificaţii:
 Greutate produs: 2,5 kg
 Lungime produs: 33 cm
 Lăţime produs: 29 cm
 Înălţime produs: 25,7 cm
 Greutate expediere: 5.4 kg ()
 Lungimea Transport: 38.1 cm
 Lăţime de expediere: 40.6 cm
 Înălţime Transport: 27,9 cm
 Alimentare: 120-240 V, 50-60 Hz
 Siguranţă de testare, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-5, IEC 60601-2-10
 Clasa electrice: Clasa 1 Tip BF Electroterapie, de tip B cu ultrasunete
Aparat Fizioterapie cu Laser şi Ultrasunete Tens D50

Preţ: 1500 RON


Combină terapia fizică cu terapia medicamentoasă. Undele biologice alternante între doi
electrozi poate extinde porii, ceea ce reprezintă un avantaj în infiltrarea de medicamente.
Căldura cu infraroșu radiată din banda de tratament termic poate activa mișcarea termică a
moleculelor din medicamente și a ionizării ionilor din medicamente, precum și rapidă infiltrare a
ionilor în centrul infecției din corp, pentru a-și atinge scopul medicamentos. Are dublă funcție și
dublă eficiență.
Mulţi-funcţional. Are o varietate de funcții, de programe, nu numai că vindecă bolile
obișnuite, dar poate menține sănătatea fizică după conectare, fiind folosit cu setul de ventuze,
papucii de masaj, electrozii pentru piept, electrozi pentru scăderea în greutate, precum și
dispozitivul de masaj ocular.
Având la bază diversitatea de canale principale și auxiliare ale corpului, sunt alese multiple
tipuri de unde biologice optimizate pentru a acționa asupra corpului cu o tehnologie
computerizată modernă pentru a drena canalele principale și colaterale, pentru a regla echilibrul
yin și yang din corp, pentru a activa circulația sangvină, pentru a disipa stază sangvină, pentru a
sprijini energia sănătoasă și pentru a îndepărta suferința.
Modulație automată cu frecvență medie și scăzută. Modulația automată cu frecvență medie
și scăzută poate evita oboseala corpului uman, cauzată prin frecvență unică, iar efectul curativ
este mult mai persistent și mai stabil.
BIBLIOGRAFIE

1.http://www.cttecotech.ro/pdf/fisaultrasunete.pdf
2.https://ro.wikipedia.org/wiki/Ultrasunet
3.http://roinsecticide.bloguest.com/tag/aparat-tantari-ultrasunete/
4.http://cyd.ro/ultrasunetele/
5.Andrei Radulescu – Electroterapie, Editura Medicala 1993
6.https://www.quirumed.com/ro/catalog/product/view/id/48842/s/intelect-mobile-

combo/category/1684/?sid=48841
7.http://www.ortokinetic.ro/p148-Ultrasunete
8.https://centrokinetic.ro/servicii/fizioterapie/fizioterapie-ultrasunete/
9.http://www.sfatulmedicului.ro/produs-medical/aparat-fizioterapie-cu-laser-si-
ultrasunete-tens-d50_9787