Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE ȘTIINTE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN


AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ
MASTER: MANAGEMENT ȘI AUDIT INTERN

ANALIZA BUGETULUI PRIMĂRIEI CAPITALEI

STUDENT:
CRISTIAN FLORIN – ADRIAN

BUCURESTI

2018

1
DATE GENERALE

Bucureștiul este situat în Câmpia Română, având o altitudine maximă de 96.3 m și este
străbătut de două râuri, Dâmbovița și Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor, împart
orașul în câteva zone, sub formă de platouri cu meandre și terase. Prezenta a două terase locale (2
- 4 m și 8 -12 m) de-a lungul celor două văi oferă varietate peisajului din centrul orașului.

Municipiul București are o suprafață de 228 km pătrați (0.8 % din suprafața României), din
care suprafața construită este de 70%.

Conform recensământului din 2008, Bucureștiul avea un număr de 1943981 locuitori,


(puțin mai mult de 9% din populația tarii) din care 51% reprezintă populația activă. Din aceasta,
18.5% lucrează în ramură industrială, 18.6% în comerț, 12.3% în construcții, 3.4% sunt funcționari
publici, 5.5% lucrează în domeniul educației și învățământului, 5.3% în domeniul sănătății, 3,9%
în activități financiare, bancare și de asigurări, 14.2% lucrează în tranzacții imobiliare, închirieri
și servicii prestate întreprinderilor și 18.3% în alte domenii.

STRUCTURA POPULATIEI ACTIVE IN FUNCTIE DE DOMENIUL


DE ACTIVITATE

18.3 18.5

14.2
18.6

3.9 5.5 12.3


5.3
3.4

Industrie Comert Constructii


Funtionari publici Educatie si invatamant Sanatate
Domeniul bancar Imobiliar Alte domenii

Primăria Municipiului București constituie structura funcțională cu activitate permanentă


care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General și dispozițiile Primarului General,

2
soluționând problemele curente ale colectivității locale din București. În fruntea conducerii
instituției se află primarul general al municipiului.

BUGETUL PRIMĂRIEI CAPITALEI ȘI ANALIZA ACESTUIA

-mii lei-

Cod Total buget Total buget


2018-2017 %
rând general 2017 general 2018
A 0
VENITURI TOTAL 1 5.113.969,98 7.364.300,00 2,250,330.02 44.00
Buget local I 3.901.676,00 5.707.728,00 1,806,052.00 46.29
Bugetul instituțiilor publice
II 996.219,00 1.102.472,00 106,253.00 10.67
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 1.261.417,99 1.726.196,00 464,778.01 36.85
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 40.673,00 40.673,00 0.00 0.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 1.600,00 1.600,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 2.180,98 1.870,00 -310.98 -14.26
nerambursabile
Transferuri între bugete (se
VII 1.089.796.00 1.216.239,00 126,443.00 11.60
scad)
Venituri curente 2 4.757.743,10 5.235.860,00 478,116.90 10.05
Buget local I 3.842.386,00 4.303.377,00 460,991.00 12.00
Bugetul instituțiilor publice
II 52.425,00 55.961,00 3,536.00 6.74
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 861.787,00 965.294,00 103,507.00 12.01
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 0.00 0,00 0.00 0.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0.00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 1.145,10 0,00 -1,145.10 -100.00
nerambursabile
Venituri fiscale 3 3.732.120,00 3.587.275,00 -144,845.00 -3.88
Buget local I 3.732.120,00 3.587.275,00 -144,845.00 -3.88
Impozit pe venit, profit si
câștiguri din capital de la 6 3.682.748,00 3.494.150,00 -188,598.00 -5.12
persoane juridice, din care:
Buget local I 3.682.748,00 3.494.150,00 -188,598.00 -5.12
Impozitul pe veniturile din
transferul proprietăților
7 66.000,00 150.00,00 -51,000.00 -77.27
imobiliare din patrimonial
personal
Buget local I 66.000,00 150.00,00 -51,000.00 -77.27

3
Cod Total buget Total buget
2018-2017 %
rând general 2017 general 2018

Cote si sume defalcate din 8 3.616.748,00 3.344.150,00 -272,598.00 -7.54


impozitul pe venit
Buget local I 3.616.748,00 3.344.150,00 -272,598.00 -7.54
Impozite si taxe pe bunuri si 11 41.890,00 65.125,00 23,235.00 55.47
servicii
Buget local I 41.890,00 65.125,00 23,235.00 55.47
Sume defalcate din TVA 12 21.736,00 21.105,00 -631.00 -2.90
Buget local I 21.736,00 21.105,00 -631.00 -2.90
Taxe pe utilizarea
bunurilor, autorizarea 15 20.154,00 44,020.00 23,866.00 118.42
utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități
Buget local I 20.154,00 44,020.00 23,866.00 118.42

Alte impozite si taxe fiscale 16 7.482,00 28.000,00 20,518.00 274.23

Buget local I 7.482,00 28.000,00 20,518.00 274.23


Venituri nefiscale 17 1.025,623.10 1.738.585,00 712,961.90 69.52
Buget local I 110.266,00 716.102,00 605,836.00 549.43
Bugetul instituțiilor publice
II 52.425,00 55.961,00 3,536.00 6.74
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 861.787,00 965.294,00 103,507.00 12.01
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 0,00 0,00 0.00 0.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 1.145,10 1.288,00 142.90 12.48
nerambursabile
Venituri din capital 18 83.433,00 133.447,00 50,014.00 59.95
Buget local I 8.795,00 6.000,00 -2,795.00 -31.78
Bugetul instituțiilor publice
II 179,00 135,00 -44.00 -24.58
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 74.469,00 127.312,00 52,843.00 70.96
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 0,00 0,00 0.00 0.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 0,00 0,00 0.00 0.00
nerambursabile
Operațiuni financiare 19 0,00 141.600,00 141,600.00 100.00
Buget local I 0,00 140.000,00 140,000.00 100.00
Bugetul instituțiilor publice
II 0,00 0,00 0.00 0.00
finanțate de la PMB

4
Cod Total buget Total buget
2018-2017 %
rând general 2017 general 2018
Bugetul instituțiilor publice
III 0,00 0,00 0.00 0.00
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 0,00 40.673,00 40,673.00 100.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 1.600,00 1,600.00 100.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 0,00 0,00 0.00 0.00
nerambursabile
Subvenții 20 220.554,00 1.104.151,00 883,597.00 400.63
Buget local I 42.559,00 662.119,00 619,560.00 1455.77
Bugetul instituțiilor publice
II 943.615,00 1.046.277,00 102,662.00 10.88
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 324.166,00 611.994,00 287,828.00 88.79
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 0,00 0,00 0.00 0.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 0,00 0,00 0.00 0.00
nerambursabile
Transfer între bugete (se
VII 1.089.769.00 1.216.239,00 126,470.00 11.61
scad)
Subvenții de la bugetul de
21 42.559,00 662.119,00 619,560.00 1455.77
stat
Buget local I 42.559,00 662.119,00 619,560.00 1455.77
Subvenții de la alte
22 177.985,00 442.032,00 264,047.00 148.35
administrații
Buget local I 0,00 0,00 0.00 0.00
Bugetul instituțiilor publice
II 943.615,00 1.046.277,00 102,662.00 10.88
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 324.166,00 611.994,00 287,828.00 88.79
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 34.852 0,00 -34,852.00 -100.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 0,00 0,00 0.00 0.00
nerambursabile
Transfer între bugete (se
VII 1.089.769.00 1.216.239,00 126,470.00 11.61
scad)
Sume primite de la UE in 23 52.239,00 618.569,00 566,330.00 1084.11
contul plaților efectuate
Buget local I 7.936,00 596.232,00 588,296.00 7413.00
Bugetul instituțiilor publice
II 0,00 99,00 99.00 0.00
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 995,00 21.596,00 20,601.00 2070.45
finanțate din venituri proprii

5
Cod Total buget Total buget
2018-2017 %
rând general 2017 general 2018
Bugetul împrumuturilor
IV 40.673,00 0,00 -40,673.00 -100.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 1.600,00 0,00 -1,600.00 -100.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 1.035,88 642,00 -393.88 -38.02
nerambursabile
CHELTUIELI TOTAL 24 6.089.469,98 7.924.300,00 1,834,830.02 30.13
Buget local I 4.877.176,00 6.267.728,00 1,390,552.00 28.51
Bugetul instituțiilor publice
II 996.219,00 1.102.472,00 106,253.00 10.67
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 1.261.417,00 1.726.196,00 464,779.00 36.85
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 40.763,00 40.673,00 -90.00 -0.22
interne
Bugetul împrumuturilor
V 1.600,00 1.600,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 2.180,98 1.870,00 -310.98 -14.26
nerambursabile
Transferuri între bugete (se
VII 1.089.796,00 1.216.239,00 126,443.00 11.60
scad)
Cheltuieli curente 25 4.421.010,98 5.457.966,13 1,036,955.15 23.46
Buget local I 3.428.331,00 4.110.496,13 682,165.13 19.90
Bugetul instituțiilor publice
II 878.354,00 921.785,00 43,431.00 4.94
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 1.161.268,00 1.599.401,00 438,133.00 37.73
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 40.763,00 40.673,00 -90.00 -0.22
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 2.180,98 1.870,00 -310.98 -14.26
nerambursabile
Transferuri între bugete (se
VII 1.089.796,00 1.216.239,00 126,443.00 11.60
scad)
Cheltuieli de personal 26 940.421,00 1.583.229,00 642,808.00 68.35
Buget local I 174.902,00 377.194.00 202,292.00 115.66
Bugetul instituțiilor publice
II 185.929,00 254.474,00 68,545.00 36.87
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 579.590,00 951.561,00 371,971.00 64.18
finanțate din venituri proprii
Bunuri si servicii 27 1.739.173,00 1.849.676,00 110,503.00 6.35
Buget local I 470.309,00 564.651,90 94,342.90 20.06
Bugetul instituțiilor publice
II 688.765,00 664.025,00 -24,740.00 -3.59
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 580.100,00 621.000,00 40,900.00 7.05
finanțate din venituri proprii
Dobânzi 28 117.050,00 111.667,00 -5,383.00 -4.60

6
Cod Total buget Total buget
2018-2017 %
rând general 2017 general 2018
Buget local I 117.050,00 111.667,00 -5,383.00 -4.60
Subvenții 29 1.292.148,00 766.757,00 -525,391.00 -40.66
Buget local I 1.292.148,00 766.757,00 -525,391.00 -40.66
Fonduri de rezerva 30 747,52 0,00 -747.52 -100.00
Buget local I 747,52 0,00 -747.52 -100.00
Transferuri intre unități ale 31 0,00 0,00 0.00 0.00
administrației publice
Buget local I 1.089.796,00 1.216.239,00 126,443.00 11.60
Transferuri între bugete (se
VII 1.089.796,00 1.216.239,00 126,443.00 11.60
scad)
Alte transferuri 32 51.253,48 295.234,23 243,980.75 476.03
Buget local I 51.253,48 295.234,23 243,980.75 476.03
Proiecte cu finanțare din
fonduri externe
33 142.165,98 343.843,00 201,677.02 141.86
nerambursabile post
aderare
Buget local I 98.246,00 279.362,00 181,116.00 184.35
Bugetul instituțiilor publice
II 0,00 158,00 158.00 0.00
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 1.066,00 21.780,00 20,714.00 1943.15
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 40.673,00 40.673,00 0.00 0.00
interne
Bugetul împrumuturilor
V 0,00 0,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 2.180,98 1.870,00 -310.98 -14.26
nerambursabile
Asistenta sociala 34 53.959,00 405.496,00 351,537.00 651.49
Buget local I 52.413,00 403.956,00 351,543.00 670.72
Bugetul instituțiilor publice
II 1.546,00 1.540,00 -6.00 -0.39
finanțate de la PMB
Alte cheltuieli 35 84.093,00 96.063,00 11,970.00 14.23
Buget local I 81.467,00 89.435,00 7,968.00 9.78
Bugetul instituțiilor publice
II 2.114,00 1.568,00 -546.00 -25.83
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 512,00 5.060,00 4,548.00 888.28
finanțate din venituri proprii
Cheltuieli de capital 36 1.433.681,00 1.823.449,87 389,768.87 27.19
Buget local I 1.212.245,00 1.513.970,87 301,725.87 24.89
Bugetul instituțiilor publice
II 118.017,00 180.707,00 62,690.00 53.12
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III 101,819.00 127.172,00 25,353.00 24.90
finanțate din venituri proprii
Bugetul împrumuturilor
IV 0,00 0,00 0.00 0.00
interne

7
Cod Total buget Total buget
2018-2017 %
rând general 2017 general 2018
Bugetul împrumuturilor
V 1.600,00 1.600,00 0.00 0.00
externe
Bugetul fondurilor externe
VI 0,00 0,00 0.00 0.00
nerambursabile
Operațiuni financiare 37 237.370,00 643.261,00 405,891.00 171.00
Buget local I 237.370,00 643.261,00 405,891.00 171.00
Împrumuturi acordate 38 135.277,00 0,00 -135,277.00 -100.00
Buget local I 135.277,00 0,00 -135,277.00 -100.00
Rambursări de credite 39 102.093,00 643.261,00 541,168.00 530.07
externe si interne
Buget local I 102.093,00 643.261,00 541,168.00 530.07
Plăți efectuate în anii
precedenți și recuperate în 40 -2.592,00 -377,00 2,215.00 -85.46
anul curent
Buget local I -770,00 0,00 770.00 -100.00
Bugetul instituțiilor publice
II -152,00 0,00 152.00 -100.00
finanțate de la PMB
Bugetul instituțiilor publice
III -1670,00 -377,00 1,293.00 -77.43
finanțate din venituri proprii
Excedent (+)/ Deficit (-) 42 -975.500,00 -560.000,00 415,500.00 -42.59
Buget local I -975.500,00 -560.000,00 415,500.00 -42.59

CONCLUZII

În urma analizării tabelului de mai sus am constatat următoarele:

 Veniturile totale ale Primăriei Municipiului București cresc în anul 2018, comparativ cu
anul 2017 cu aproximativ 44%. La această creștere cele mai importante surse care au
contribuit au fost: veniturile curente – 21.25%, veniturile nefiscale – 31.68%, subvențiile
– 39.27%, sume primite de la UE în contul plăților efectuate – 25.17%;
 Cheltuielile totale ale Primăriei Capitalei au crescut cu aproximativ 2 miliarde de lei în
anul 2018, față de anul 2017, reprezentând aproximativ o creștere cu 30%;
 Categoria Cheltuieli de personal din bugetul local a înregistrat o creștere de aproximativ
117%, în mare parte datorită modificării legii salariale;
 Deficitul bugetului Primăriei înregistrează o scădere față de anul trecut cu aproximativ
43%, de la -975,000.00 la -560,000.00 lei.