Sunteți pe pagina 1din 3

SAMAPP SA

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI


MINISTERUL MUNCII, FAMILIE
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

Investeşte în smartphones
UNIUNEA EUROPEANĂ
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor IT&C
Axa prioritară 1 „ Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazatepe
informație și tehnologie”
Domeniul major de investiţie: Dezvoltarea resurselor de tehnologii informaționale și comunicare
Numărul de identificare al contractului: SAMPLE/8/5/S/18 (ID 4100)
Beneficiar: SAMPLE SA
Ofertant:

CERERE DE OFERTĂ
În vederea achiziţionării de smartphone-uri pentru SAMPLE 8/5/S/18 vă rugăm să ne
transmiteţi o ofertă de preţ pentru următoarele articole:
Nr. Denumire Memorie Culoare Nr. Pret Adresa si frecventa Termen -
articol articol interna unitati unitar de livrare limita de
(GB) (EUR) plata
1 iPhone 8+ 64 white 10 650 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
2 iPhone8+ 64 gold 15 650 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
3 iPhone8+ 128 black 25 650 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
4 iPhone X 128 white 10 800 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
5 iPhone X 256 black 15 800 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
6 Samsung 64 black 20 520 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Galaxy S8+ Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
7 Samsung 64 black 20 680 Coral Springs, 4300 05.06.2018
Galaxy S9+ Coral Ridge Drive
x ½ săptămâni
*Oferta trebuie să răspundă la toate articolele.

ID: 4100 Contract:SAMPLE 8/5/S/18 Dosar achizitie produse IT&C Pag. 1 din 2
Beneficiar:SAMPLE Partener de implementare: Formular: SP-01-18-18 Versiune document: 01
Data limită de depunere a ofertelor: 25.05.2018, ora 10.00, la sediul SAMPLE, Coral Springs,
4300 Coral Ridge Drive , București, sector 1, România

Deschiderea ofertelor: 25.05.2018, ora 12.00

Valabilitatea ofertei: 30 de zile cu clauza de livrare eșalonată și facturare la prima și, respectiv a
doua livrare (1/2 săptămâni) , conform contractului care va fi încheiat cu firma ofertantă

Evaluarea ofertelor:
- criteriul aplicat: preţul accesibil, cel stabilit în tabel, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor standard
de calitate
- data evaluării: 25.05.2018, ora 12.00
- comunicare rezultate evaluare: 25.05.2018, ora 14.00

Ofertele se vor prezenta în EURO exclusiv.

Preţurile ofertate vor fi fără TVA.

Cererea de ofertă încheiată în ______________

Semnătura părților 1. _____________________ (firmă și reprezentat cumpărător în clar)

2.______________________ (firmă și reprezentant ofertant în clar)

ID: 4100 Contract:SAMPLE 8/5/S/18 Dosar achizitie produse IT&C Pag. 2 din 2
Beneficiar:SAMPLE Partener de implementare: Formular: SP-01-18-18 Versiune document: 01
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale OI POS DRU MINISTERUL EDUCAŢIEI,
MINISTERUL MUNCII, FAMILIE POS DRU 2007-2013 2007 - 2013 CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE SI SPO
AMPOSDRU

ID: 4100 Contract:SAMPLE 8/5/S/18 Dosar achizitie produse IT&C Pag. 3 din 2
Beneficiar:SAMPLE Partener de implementare: Formular: SP-01-18-18 Versiune document: 01