Sunteți pe pagina 1din 18

1

Drept roman I

1. Romanii au împărţit dreptul în două mari diviziuni. Care sunt acestea?


public si privat

2. Ce reprezintă dreptul roman?


o ramura a sistemului de drept

3. Care este obiectul dreptului roman?


prezentarea aparitiei si evolutiei institutiei dreptului privat roman

4. Ce însemnătate are studierea dreptului roman?


fundamentul pe care s-a cladis sistemul juridic

5. Care sunt etapele de dezvoltare ale dreptului roman?


` perioada vechiului drept roman, perioada clasica si oerioada postclasica

6. Ce atribuţii aveau magistraţii în perioada Republicii, potrivit dreptului roman?


atributii in domeniul administratiei, jurisdictional, conduuceri armate

7. Care este cel mai vechi izvor al dreptului roman?


Cutuma (obiceiul)

8. Care este cea mai veche si importantă lege a romanilor?


legea celor 12 table

9. Ce reprezentau constituţiile imperiale si începând cu vremea cărui împărat roman au


căpătat putere de lege?
in perioada imparatului Adrian reprezentau izvoare de drept roman capatand
putere de lege in perioada lui Adrian

10. Ce reprezintă jurisprudenţa la romani?


stiinata dreptului creata de jurisconsult prin interpretarea legilor

11. La începuturile dreptului roman care era organul legislativ?


adunarea poporului

12. Care sunt categoriile de constituţii imperiale?


edicta,mandata,decreta,rescripta

13. Cine adopta constituţiile imperiale?


imparatul

14. Ce presupunea codificarea dreptului roman?


redactarea unor culegeri legislative care sistematizau unele reglementari
2

existente

15. Sub ce denumire a fost publicată opera legislativă a lui Justinian?


corpus iuris civilis

16. În Roma imperială, unele din lucrările juristconsulţilor se intitulau Institutiones. Ce


erau acestea?
manuale elementare de drept in cuprinsul carora erau expuse insitutiile dreptului
civil si pretorian

17. Din opera legislativă a lui Iustinian se detasează Codul (Codex). Ce cuprindea
acesta?
toate constitutiile imperiale elaborate din epoca lui Adrian si pana in anul 534 era
noastra atat n materia dreptului public,cat si in materia dreptului privat

18. Ce desemna termenul “lex” la romani?


conventie ce pute fi incheiata fie intre parteneri,fie intre magistrati si popor

19. Care sistem procedural corespunde epocii vechiului drept roman?


procedura legisactiunilor

20. Care sunt caracterele legisacţiunilor?


caracterul legal,formalist,judiciar

21. Cine efectua judecata în prima etapă, în epoca regalităţii?


regele,iar in lipsa lui prefectul orasului

22. Câte faze cuprindea procesul în Roma Antică?


in iur si in iudicio
23. Ce însemna forţa juridică a sentinţei judecătorului în dreptul roman?
ca aceleasi parti,avand un litigiu cu privire la acelasi obiect pt care s-a dat o
solutie, nu se mai pot judeca din nou

24. Care erau instanţele speciale în dreptul roman?


militare,fiscale,bisericesti

25. Cine va putea dobândi drepturi si să-si asume obligaţii, potrivit dreptului roman?
numai persoanele care aveau personalitate sau caracter juridic

26. De câte feluri era capacitatea juridică deplină în dreptul roman?


de drept si de fapt

27. Când începe capacitatea juridică în dreptul roman?


odata cu nasterea si chiar din timpul conceptiei ori de cate ori era vorba de
interesele copilului
3

28. Care sunt elementele necesare pentru care o persoană să aibă capacitate deplină
de drept?
status libertatis, status civitas, status familie

29. Sclavul avea capacitate juridică în dreptul roman?


la inceput incapacitatea era absoluta,iar mai tarziu limitata

30. Ce drept a recunoscut Justinian pentru sclavi?


sa aiba drept de mostenire fata de unurile rudelor de familie

31. Care erau oamenii liberi, potrivit dreptului roman?


cetatenii latini,peregrinii,oameni liberi aflati in stare de semisclavie si colonie

32. Cine erau peregrinii în Imperiul Roman?


strainii,oameni liberi care nu erau nici cetateni,nici latini

33. Care sunt categoriile în care se împărţeau latinii?


latinii veteres,colonian,iunian si fictiv

34. Care sunt categoriile de coloni în dreptul roman?


colonii voluntari,partiari,servi propriu-zisi

35. Ce înseamnă dezrobirea sclavului?


mijlocul prin care se trensforma dintr-un bun patrimoniu intr-o persoana prin
vointa stapanului

36. Ce înseamnă vindicta în dreptul roman?


mod formal de dezrobire a sclavului printr-un proces fictiv

37. Care erau persoanele ce puteau beneficia de toate drepturile civile si politice?
numai cetatenii romani

38. Care erau drepturile civile, în dreptul roman?


jus comerci,jus conubi,jus militie

39. Care erau drepturile politice, în dreptul roman?


jus sufragi,jus honore

40. Care sunt sensurile cuvântului „familia” în dreptul roman? 3


totalitatea sclavilor aflati in proprietatea cuiva, un grad de persoane aflate sub
aceeasi putere si totalitatea bunurilor si persoanelor aflate sub puterea aceluiasi pater
familias

41. Care persoane aveau sui iuris?


cele care aveau calitate de pater familias
4

42. Care persoane erau alieni iuris?


cele aflate sub puterea lui pater familias

43. De câte feluri era rudenia la romani?


rudenie civila,rudenie de sange

44. Ce înseamnă „patria potestas”?


puterea pe care o exercita pater familias asupra fiilor si fiicelor sale,nepotilor si
nepoatelor din fii

45. Ce înseamnă emanciparea în dreptul roman?


un mod special de a iesi de sub puterea parinteasca a fiului de familie

46. Care erau condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei la romani?


conubium,consimtamantul si varsta

47. Cine trebuia să fie prezent obligatoriu la încheierea căsătoriei în dreptul roman?
numai sotia

48. Ce semnifică noţiunea de alianţă (afinitas) în dreptul roman?


legatura care unea pe unul din soti cu rudele celilalt sot

49. Care era vârsta la care se puteau căsători fetele în dreptul roman?
12 ani daca se considera ca sunt in masura sa procreeze

50. Ce vârstă a stabilit Justinian, de la care băieţii se puteau căsători?


14 ani

51. Ce este adrogaţiunea?


un caz de adoptie prin care un pater familias intra impreuna cu toata familia si
bunurile sale sub puterea altui pater familias

52. După modul de stabilire, de câte feluri era tutela?


legitima,testamentara,dativa

53. Pe cine protejează curatela?


pe cei loviti de incapacitati accidentale

54. Ce reprezintă animus, ca element al posesiei?


intentia de a pastra lucrul pt sine ca un adevarat proprietar

55. Ce semnifică interdictele posesorii?


mijlocul juridic de ocrotire a posesiunii

56. Caracterele juridice ale proprietăţii quiritare?


caracter absolut,exclusiv,perpetuu
5

57. Ce reprezenta proprietatea provincială?


forma de proprietate ce purta asupra solului cucerit de romani

58. Sisteme de transmisiune a bunurilor pentru cauza de moarte cunoscute la romani.


mostenire legala,testamentara si mostenire deferita contra testamentului

59. Ce reprezenta fideicomisul?


act de ultima vointa

60. Ce reprezenta familia romană?


o comulitate de bunuri si persoane

61. Ce denumire avea respectul pe care dezrobitul îl datora patronului? 4


obsevium

62. Cum se numea dreptul de a încheia o căsătorie valabilă conform dreptului civil?
jus conubi

63. Cărei epoci îi corespunde procedura formulară?


epocii clasice

64. Ce reprezentau „Digestele”?


lucrari cu caracter enciclopediccuprinzand dreptul public si pretorian

65. Ce reprezenta rogatio ca parte componentă a unei legi?


continutul legii

66. Cine era pretorul urban?


persoana cu atributii jurisdictionale care organiza judecarea proceselor dintre
cetatenii romani

67. Cum se mai numea perioada vechiului drept roman?


juc cviritium

68. Ce denumire mai purtau edictele magistraţilor?


drept pretorian
69. Ce reprezenta jurisprudenţa ca izvor de drept formal?
stiinta dreptului creata de jurisconsulti prin interpretarea dispozitiilor cuprinse in
legi

70. Care erau părţile accesorii ale formulei în procedura formulară?


prescriptiunile si exceptiunile

71. Cum se numeau cetăţenii născuţi din părinţi care au fost întotdeauna liberi?
ingenui
6

72. Care erau drepturile de care se bucurau latinii?


jus comerci,jus conubi,jus sufragi

73. Sub ce denumire erau cunoscute serviciile datorate patronului de către dezrobit?
copere

74. Cine erau colonii voluntari?


oameni liberi care arendau teren de bunavoie si puteau renunta la acest teren

75. Ce denumire purta rudenia de sânge în dreptul roman?


cognatiune

76. Care era diferenţa de vârstă între adoptat si adoptant?


18 ani

77. Ce reprezentau res corporales?


bunuri care puteau fi atinse c mana pt ca aveau o forma materiala

78. Ce reprezenta cel de7al doilea element al posesiei – „corpus”?


totalitatea actiunilor maeriale prin care se realiza stapanirea asupra unui lucru

79. Ce reprezenta proprietatea ca instituţie a dreptului obiectiv?


totalitatea normelor juridice care reglementeaza modul de stapanire a mijloacelor
de produtie si a prodiselor

80. Prin ce se caracteriza accesiunea ca mod de dobândire a proprietăţii?


absolvirea juridica a lucrului accesoriu de catre lucrul principal

81. În ce lege sunt cuprinse normele care reglementează mostenirea legală?


legea celor 12 table

82. Cum era întocmit testamentul pretorian?


in forma scrisa si purta sigiliul a 7 martori

83. Ce reprezintă Legea celor XII table? 5


o codificare prelucrata de dreptul cutumiar roman, un veritabil cod al vremurilor
antice

84. Ce reprezintă procedura civilă romană?


totalitatea normelor care reglementeaza desfasurarea procedurii

85. Cărei epoci îi corespunde procedura extraordinară?


postclasice

86. Ce reprezenta restitutio in integrum?


7

repunerea in situatia anterioara

87. Din cine erau formate Tribunalele nepermanente?


judecatori intr-un nr nepereche

88. Cine erau peregrinii deditici?


categorie inferioara de peregrini

89. Prin ce lege a apărut tutela dativă?


legea atilia

90. Când a apărut proprietatea peregrină?


odata cu dezvoltarea comertului cand unii peregrini au adunat nevoi mari....

91. Ce reprezenta mancipaţiunea?


mod original de dobandire a proprietatii asupra bunurilor mancipii cu pronuntare

92. Ce reprezenta emfiteoza?


un drept real nascut din contractul de entiteoza

93. Cine erau sui heredes?


persoane care prin moartea lui pater familias ajung sui iuris

94. Cum se făcea testamentul nuncupativ?


in forma orala in prezena a 7 martori

95. Desemnaţi cuvântul potrivit pentru „bunuri” în dreptul roman


res

96. Ce reprezintă patrimoniul în dreptul roman?


totalitatea drepturilor,datoriilor si a sarcinilorsusceptibile de evaluare pecuniara

97. Bunurile „res in patrimonium” reprezintă:


bunuri de patrimoniu

98. Produsele sunt bunuri care:


nu se prduc peiodic si consuma substanta bunului care la produce

99. Ce fel de bunuri sunt „res species”?


bunuri determinate

100. Dreptul de proprietate presupune:


posesia,dispozitia si folosinta

101. Posesia reprezintă:


o stare de fapt constand stapanirea materiala a unui bun, stapanire ce se bucura
8

de protectie juridica

102. Proprietatea reprezintă ca instituţie a dreptului obiectiv:


totalitatea normelor juridice care reglementeaza modul de stapanire a
mujloacelor de productie si a proceselor

103. Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii prin:


posesia indelungata asupra bunurilor mancipii insotite de buna credinta si de
justa cauza

104. Termenul pentru dobândirea proprietăţii prin uzucapiune la bunurile mobile era: 6
1 an

105. Termenul pentru dobândirea proprietăţii prin uzucapiune la bunurile imobile era:
2 ani

106. Accesiunea reprezintă:


un mod de dobandire a proprietatii

107. Proprietatea pretoriană se dobândea:


traditiunea lucrurilor mancipii

108. Acţiunea folosită pentru sancţionarea proprietăţii quiritare se numea:


sacramentum in rem

109. Proprietatea quiritară avea caracter exclusiv în sensul că:


se dobandea numai pt lucrurile mancipii si apartineau numai cetatenilor romani

110. Acţiunea publiciană era folosită pentru sancţionarea:


proprietati pretoriene

111. Mancipaţiunea reprezenta:


mod de dabandire a proprietatii

112. Dispoziţia reprezintă:


dreptul de a dispune de bunuri

113. Proprietatea quiritară avea caracter absolut în sensul că:


proprietarul putea dispune de lucru fara limita

114. Acţiunea în revendicare sancţiona:


proprietatea cviritara

115. Câte patrimonii putea să aibă o persoană în dreptul roman?


unul
9

116. Ce înseamnă res corporales?


lucrurile care puteu fi atinse cu mana

117. Ce înseamnă lucruri imobile?


lucruri care isi schimba substanta daca sunt mutate dintr-ul loc in altul

118. Prin ce se caracterizează lucrurile „species”?


lucruri determinate in individualitatea lor prin treasaturile caracteristice acestora

119. Care sunt viciile posesiei iniusta?


in iusta,violenta,clandestinitatea,precaritatea

120. Cui incumbă sarcina probei, când se revendică posesia?


reclamantului

121. Ce înseamnă „ius utendi”?


dreptul de a folosi i mod direct un lucru

122. Ce înseamnă „ius ferendi”?


dreptul de a-si insusi fructele produse de un bun

123. Ce înseamnă „ius abutendi”?


dreptul de a dispune de un bun

124. Care este prima formă de proprietate asupra pământului, cunoscută de romani?
proprietatea colctiba a gintii asupra pamantului

125. Asupra căror „lucruri” a existat proprietatea individuală si în epoca prestatală?


asupra sclavilor

126. În ce constă proprietatea provincială? 7


in stapanirea pamantului lasat de titularul de fapt locuitorilor unei provincii

127. Ce efect are prescriptio longi temporis?


dobandirea proprietatii bunului folosit in timp indelungat

128. Ce înseamnă „ocupatio”?


mod de dobandire a proprietatii prin luarea in posesie a unui bun fara stapan (res
nulius)

129. Ce înseamnă „traditio”?


mod voluntar de dabandire a roprietatii care consta in remiterea posesiunii unui
lucru

130. Ce efect are aluviunea?


proprietarul terenului care se afla langa o apa curgatoare devine si proprietarul
10

pamantului depus prin aluviune

131. Ce sunt fructele?


bunuri produse periodic de un lucru frugifer fara a se consuma substanta
acestuia

132. Ce înseamnă „habitatio”?


dreptul real de a locui in casa altei persoane

133. Ce înseamnă „adiudicatio”?


modul de dobandire a proprietatii realizat prin atribuirea de catre judecator a
cotelor,parti din bunul comun fiecarei persoane

134. Ce înseamnă „praescriptio”?


partea din lege care cuprinde numale magistratului care a propus-o,ziua si locul
unde a fost votata, numele comisiilor si ordinea votarii in cadrul acestora

135. Ce înseamnă „rogatio”?


partea din lege care cuprindea dispozitii normative pe capitole si paragrafe

136. Ce înseamnă „sanctio”?


partea din lege care cuprindea masurile de pedepsire a celor care incalcau
dispozitiile normative

137. Ce rol aveau tribunii plebei pentru apărarea intereselor plebeilor?


de a se opune prin ''veto'' actelor magistratilor

138. Care sunt sensurile noţiunii de „lege” în dreptul roman?


de hotarare a poporului care devanea obligatie, dar si de convntie intre doua
persoane, cu sens de contract

139. Ce cuprindeau constituţiile imperiale numite „edicta”?


dispozitii cu caracter general in materia dreptului public sau privat

140. Ce cuprindeau constituţiile imperiale numite „mandata”?


instructiuni date de imparat guvernatorilor de provincii si proconsulilor

141. Ce cuprindeau constituţiile imperiale numite „decreta”?


hotarari judecatoresti pronuntate de imparat in procesele pe care acesta le
judeca

142. Ce cuprindeau constituţiile imperiale numite „rescripta”?


raspunsul datorat de imparat magistratului sau persoanelor particulare asupra
unor problme de drept

143. Care este deosebirea dintre judecător si arbitru în dreptul roman?


11

judecatorul judeca pricinile mai dificile,iar arbitrul pe cele care priveau


neintelegerile dintre rude sau vecini

144. Cine putea să asigure reprezentarea în justiţie, la începuturile dreptului roman?


reprezentarea partilor de actre alte persoane nu era admisa

145. Ce reprezenta „peculiul sclavului” în dreptul roman?


patrimoniul sclavului era numai un patrimoniu de fapt dominus fiind proprietarul
de drept

146. Cine erau latinii coloniari?


erau reprezentati de populatia coloniilor fondate in Italia dupa 268 i.e.n

147. Cine erau latinii iuniani? 8


populatia care provenea di fostii sclavi eliberati prin mijloace neformale in temeiul
legii iunia nobara

148. Cine erau latinii fictivi?


populatia din provincii care primise conditia juridica a latinilor coloniari

149. Cine erau colonii voluntari?


oameni liberi care arendau o suprafata de pamant

150. Cine erau colonii parţiari?


categoria speciala de arendasi care se obligau ca in locul banilor sa plateasca
predand o parte din reolta obtinuta

151. Cine erau colonii servi propriu-zisi?


categorii formate din prizonierii de razboi pe care statul roman ii reartiza
latefundiarilor pt a munci in calitate de coloni

152. Ce înseamnă „dominica potestas”?


puterea stapanului asupra sclavului imbracata in haina dreptului de proprietate

153. Particularităţile executării asupra bunurilor venditio bonorum ( precizaţi varianta


incorectă):
dupa 60 de zile daca nu isi platea datoria pretorul numea pe unul din creditori
tapana al lucrului (magister bonorum)

154. Epoca dominatului se caracterizează prin: (precizaţi varianta incorectă)


imparatul era declarat stapan si zeu, despot si conducea statul dupa vointa sa

155. Puterea părintească (patria potestas) se exercita asupra: (precizaţi varianta


incorectă)
nepotii din fiice
12

156. Caracteristicile tutelei: (precizaţi varianta incorectă)


apara interesele rudelor de sange

157. Pretorul soluţiona unele litigii pe cale administrativă prin procedee:


stipulationes pretoria, misio in posesione, interdicta, restitutio in integro

158. În epoca prestatală, Roma era condusă de:


comisia curiata,rege si senat

159. Personalitatea completă în dreptul roman cuprindea elementele:


status libertatis,status civitatis, status familie

160. Caracteristicile mancipaţiunii fiduciare (mancipatio numo uno) erau:


(precizaţi varianta incorectă)
a functionat inainte de aparitia monedei in sens modern

161. În epoca republicii magistraţii se caracterizau prin: (precizaţi varianta incorectă):


erau numiti de regula pe termen de 2 ani

162. Proprietatea pretoriana avea ca efecte: (precizaţi varianta incorectă)


in caz de conflict proprietatea cviritara avea castig de cauza

163. Evoluţia istorica a jurisprudenţei consta in: (precizaţi varianta incorectă)


in anul 401 i.H. functionarul flavius divulga normele procedurale jurisprudenta
devenind laica

164. Caracteristicile curatelei: (precizaţi varianta incorectă)


poate fi instituita prin testament

165. In dreptul roman clasic existau formele de proprietate:


pretoriana,peregrina,cviritara,provinciala

166. In epoca clasica, acţiunea in revendicare însemna:


paratul sa nu fie posesor

167. Conceptul roman de patrimoniu se exprima prin termenii: 9


familia,pecunia,patrimonium,substantia

168. Căsătoria romana se realiza prin: (precizaţi varianta incorectă)


ramanerea femeii sub puterea tatalui sau (fara manus)

169. Care din definiţiile dreptului roman aparţin jurisconsultului Justinian:


stiinta dreptului e cunoscuta lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este
drept si nedrept

170. Care din definiţiile dreptului roman aparţin jurisconsultului Ulpian:


13

principiile de drept sunt a trai in mod onest, a nu vatama pe nimeni si a da


fiecaruia ceea ce i se cuvine

171. Condiţia tradiţiunii 7in iusta causa 7 însemna: (precizaţi varianta incorectă)
un act juridic care preceda si explica sensul remiterii materiale

172. In epoca republicii adunările poporului erau:


comisia curiata,centuriata,tributa,concilium plebis

173. Dobândirea proprietăţii prin in iure cesio însemna: (precizaţi varianta incorectă)
magistratul exercita jurisdictia contencioasa

174. Legile care au limitat dezrobirile: (precizaţi varianta incorectă)


legea aevutia

175. Perioada principatului se caracterizează prin: (precizaţi varianta incorectă)


principele era un magistrat care se subordona senatului

176. Oamenii liberi erau: (precizaţi varianta incorectă)


cetatenii puteau fi ingenui sau dezrobiti

177. Caracterele posesiunii sunt: (precizaţi varianta incorectă)


nu se pierde prin pierderea lui animus sau corpus

178. Puterea părintească se stingea prin: (precizaţi varianta incorectă)


casatoria lui filius famulias

179. In timpul regalităţii, cele doua adunări ale poporului erau:


comisia curiata si comisia centuriata

180. Caracterele puterii părintesti: (precizaţi varianta incorectă)


era limitata privind persoanele si bunurile

181. Conductio agri vectigalis , ca drept real, însemna: (precizaţi varianta incorectă)
esste alienabil,netransmisibil

182. Dezrobirea censu însemna:


eliberarea sclavilor cu ocazia recensamantului

183. Pretorul prin cuvantul dico:


atribuia obiectul litigios provizoriu unei parti

184. Efectele proprietăţii pretoriene erau: (precizaţi varianta incorectă)


proprietatea trecea asupra unui accipiens

185. Particularităţile acţiunilor utile: (precizaţi varianta incorectă)


14

mostenitorul pretorian pt a primi succesiunea introduce in formula ca e


mostenitor sangvin

186. Proletarii (proles) erau:


oameni saraci care nu aveau alta vere decat copii

187. Persoanele alieni iuris desemnează: (precizaţi varianta incorectă)


sotia si copi dupa moartea lui pater familias

188. Istoria Romei a parcurs următoarele epoci: (precizaţi varianta incorectă) 10


epoca post statala in perioada 565 d.H. - 860 d.H.

189. Faza in iudicio avea caracteristicile: (precizaţi varianta incorectă)


avocatul sau patronus cauzarum reprezenta intersele unei parti

190. Importanta dreptului roman consta in: (precizaţi varianta incorectă)


faptu ca a creat un sistem de concepte juridice inadecvat epocii contemporane

191. In faza in iure, ultimul act litis contestatio (luarea de martori) însemna:
martorii sa constate ca partile doresc sa ajung in fata judecatorului pt a obtine o
sentinta

192. Peculiul sclavului se caracteriza prin: (precizaţi varianta incorectă)


bunurile erau stapanita fara aprobarea stapanului

193. Elementele posesiunii sunt: (precizaţi varianta incorectă)


actio in rem-actiune relativa la un lucru

194. Epoca dominatului se caracterizează prin: (precizaţi varianta incorectă)


senatu dobandeste puteri sporite i elaborarea legilor

195. Res corporales erau:


lucrurile ce puteau fi atinse cu mana

196. Jurisprudenţa prezintă următoarele caracteristici: (precizaţi varianta incorectă)


cercetarea era efctuata de juristi remunerati

197. Caracterele peregrinilor:


in raportul cu cetatenii foloseau dreptul gintilor

198. Felurile lui capitis deminutio:


maxima,media,minima

199. Caracterele comune ale servituţilor, în dreptul roman, erau: (precizaţi varianta
incorectă)
sunt drepturi de cranta
15

200. Caracterele latinilor erau:


se numeau veteres iunian

201. Persoanele in mancipio proveneau din: (precizaţi varianta incorectă)


fii de familie care se casatoreau

202. Căsătoria cu manus se realiza prin: (precizaţi varianta incorectă)


instalarea femeii in casa barbatului

203. Uzufructul in dreptul roman însemna: (precizaţi varianta incorectă)


a aparut in relatia dintre barbat si femeia casatorita cu manus

204. Proprietatea pretoriana, la început, se aplica:


intr-un singur caz cand era vorba de trensmiterea proprietatii unui res mancipii
prin traitiune

205. Procedura formulară a fost introdusă deoarece: (precizaţi varianta incorectă)


nobilimea crea presiuni pt inlaturarea legisactiunilor

206. Caracteristicile proprietăţii unice dominium:


proprietarul nu putea dispune prin simpla manifestare de vointa

207. Prin izvor de drept înţelegem: (precizaţi varianta incorectă)


opiniile si comentariile specialistilor in domeniul dreptului

208. Implicaţiile practice ale jurisconsulţilor, constau in: (precizaţi varianta incorectă)
consultatii oferite nobililor si cavalerilor

209. Particularităţile fazei in iudicio in procesul cu ordo ,erau: 11


partea prezenta castiga procesul daca cealalta parte nu sosea pana la amiaza

210. Categoriile de tutela sunt: (precizaţi varianta incorectă)


negotio gestio, autoriptatio inter pozitio

211. Peregrinii dediticii erau: (precizaţi varianta incorectă)


locuitorii cetatilor care s-au supus romanilor

212. Conceptul de familie in dreptul roman însemna: (precizaţi varianta incorectă)


comunitate de bunuri si afaceri

213. Puterea lui pater familias se divide:


patria potestas, dominico potestas, dominium mancipium

214. In evoluţia sa, statul roman a cunoscut trei forme de organizare:


regalitate,republica,imperiu
16

215. Epoca clasica a dreptului roman a existat:


pe perioada principatului in perioada 27 i.H.-284 d.H.

216. Latinii se caracterizau prin: (precizaţi varianta incorectă)


se numeau etrusci

217. Res in patrimonio erau: (precizaţi varianta incorectă)


lucrurile pretioase:creante,bani

218. Nobilii si cavalerii sunt categorii sociale care au aparut in


in epoca republicii

219. Oamenii liberi cu o condiţie specială erau:


adictii, auctoratii, persoane in mancipio, redemptii add hostibus

220. Servituţile in dreptul roman însemnau:


..............
221. Magistraţii care se bucurau de potestas puteau sa:
administreze domeniile statului, impozitele, arhivele statului, politia,
aprovizionatea targurilor Romei

222. Restitutio in integrum,se aplica in cazuri ca:


......obmutum........

223. Modurile de dobândire a proprietăţii conform dreptului natural erau:


accesiune,ocupatiune, traditiune, spcificatiune

224. Eliberarea sclavului cu ocazia recensământului.


bona obsecvium opere

225. Puterea părintească se putea crea prin: (precizaţi varianta incorectă)


agnatiune

226. Formele dezrobirii


vendicta,censu,testamento

227. Centuriile si comisia centuriata au apărut:


in epoca regalitatii prin reforma sociala a lui Servius Tulius

228. Condiţia juridică a sclavului consta in: (precizaţi varianta incorectă)


avea caput

229. Caracteristicile adrogaţiunii:


se realiza in scopuri politice
17

230. Forţa juridică a sentinţei in dreptul roman se caracterizează prin: (precizaţi varianta
incorectă) 12
in procedura legisactiunilor forta juridica a sentintei actiona numai pt parat, iar
reclamantul putea redeschide procesul

231. Epoca veche a dreptului roman a existat:


de la fondarea statului roman pana la fondarea principatului

232. Caracteristicile căsătoriei fără manus:


ramanerea sub puterea tatalui

233. Pater familias însemna:


sef de familie

234. Categoriile de posesiune erau: (precizaţi varianta incorectă)


misio in posesio

235. Caracteristicile tradiţiunii erau:


la oricine se trensmitea asupra bunurilor mancipii

236. Colonii erau:


coloni voluntari,partiari,siliti,servi

237. Sacramentum in rem, în epoca veche însemna:


atribuirea definitiva a obiectului litigios

238. Particularităţile procedurilor civile in dreptul roman: (precizaţi varianta incorectă)


extraordinara,flexibila,o faza,2 judecatori,recunoasterea paratului nu era proba

239. Magistraţii care se bucurau de imperium, puteau să: (precizaţi varianta incorectă):
sa ia hotarari in numele poporului in privinta pacii si razboiului

240. Evoluţia dreptului roman a cunoscut trei epoci mari:


veche,clasica si postclasica

241. Legea celor XII Table reglementează: (precizaţi varianta incorectă)


in numar de 5 contracte

242. Formele rudeniei civile erau: (precizaţi varianta incorectă)


agnatiunea,cognatiunea,gentilitatea

243. In faza in iure, paratul putea sa adopte una din atitudini: (precizaţi varianta
incorectă)
recunoasterea (confesio in iure) era asimilata cu neaplicarea sanctiunii

244. Orasul Roma a fost fondat in anul 753 i.H. de:


18

sabini.latini.etrusci

245. Caracteristicile adopţiunii:


un mod artificial de creare a puterii parintesti

246. In dreptul roman s-au cunoscut următoarele forme de testament:


nuncupativ,pretorian,militar, per es et libram

247. Superficia, in dreptul roman, ca drept real, consta in:


dreptul persoanei de a folosi constructia ei pe terenul altuia in schimbul unei
sume

248. Sclavii puteau încheia acte juridice daca: (precizaţi varianta incorectă)
il facea pe stapan proprietar sau creditor

249. In faza in iure pretorul în funcţie de caz, putea pronunţa unul din termenii:
do dico add dico

250. Caracteristicile legitimării: (precizaţi varianta incorectă)


se realiza o casatorie fara manus

S-ar putea să vă placă și