Sunteți pe pagina 1din 18

ANATOMIA CORPULUI SUBTIL

Anatomia subtilă
În afară de corpul fizic, mai avem și alte corpuri, mai
rafinate, fiecare întrepătrunzând corpul fizic. Ele sunt
susținute printr-o rețea complexă de canale, de-a lungul
cărora energia curge constant în procesul neobosit de
menținere a echilibrului și armoniei.
Omul este o ființă cosmică multidimensională, ale cărui
organe subtile se extind cu mult dincolo de parametrii
spectrului vizibil. Teozoful Annie Besant acoperă, pe larg,
acest subiect, în cartea ”Omul și organismele sale” și
explică felul în care acestea sunt în mod constant
alimentate de un fluid universal care curge prin canale fine
(nadis), la fel cum sângele curge prin vene.

Corpul este o diagramă atent trasată ce conţine o reţea de


canale minore şi majore; canalele importante (majore)
sunt denumite meridiane, iar canalele minore, nadis.
Combinate, ele ajută la vitalizarea anatomiei subtile şi la
menţinerea echilibrului la toate nivelurile de existenţă. În
cazul în care fluxul de prana prin aceste canale nu este
limitat sau blocat, atunci acesta va avea un efect asupra
zonelor corespunzătoare corpului fizic.

Principalele meridiane ale corpului: Shushumna, Ida şi Pingala.

Acest concept este cunoscut și în cercurile de yoga, iar


subiectul corpurilor energetice ale omului este unul dintre
principiile fundamenale care stau la baza filosofiei yoga.
Organismul este mult mai mult decât pare la nivel fizic
și este, din toate punctele de vedere, o unitate
electromagnetică de o putere incredibilă, asimilând,
modificând și descărcând energia, având propriul
spectru de energie și culoare.
Astfel, organismul uman este format din mai multe corpuri
de diferite grade și tonuri de culori, fiecare urcând pe o
scară vibrațională, cea de mai sus, mai rafinată decât cea
mai jos decât ea. În prezent, în evoluția noastră spirituală,
corpul fizic este cel mai evident dintre corpurile noastre și,
prin urmare, singurul vehicul de transport disponibil nouă
pe pământ, în timp ce trăirea are loc pe o densă planetă
tridimensională (poate de aici vine și credința ortodoxă în
TREIME: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De acum va fi
predominant planul 3, cel al Duhului Sfânt).
Așa cum corpul fizic este format din celule, țesuturi
nenumărate, nervi, mușchi și fibre, care constituie
împreună un ansamblu, la fel este și anatomia subtilă
formată din mai multe componente energetice, de
frecvență considerabil mai mare. Deși anatomia
energetică nu este vizibilă cu ochiul liber, este totuși în
măsură să exercite un control puternic asupra contrapărții
sale fizice. În timp ce majoritatea oamenilor nu pot vedea
anatomia subtilă, cei care au formă rudimentară de
clarviziune pot vedea o parte integrantă a acesteia, ca o
ceață colorată în jurul corpului, în fapt AURA.
Aura nu este un singur corp energetic care îl dublează pe
cel fizic, ci este o combinație de energii subtile care
întrepătrund corpul fizic și radiază din el în exterior, spre
spațiul din împrejur. Fiecare dintre organismele subtile ale
corpului radiază energie în jur. Ceea ce radiază din toate
organismele combinate și constituie aura este o masă de
vapori, de particule electromagnetice care înconjoară orice
lucru viu, într-o măsură mai mare sau mai mică.
Studii extinse în aura umană au constatat că ea se
schimbă constant și că este afectată în primul rând de
dietă, apoi de condițiile de mediu și de circumstanțe,
cu rol benefic sau negativ asupra sănătății.
Deși aura tinde să se schimbe foarte rapid cu fiecare gând
și sentiment, există totuși un aspect care este
predominant celorlalte, iar acest lucru este adevăratul
caracter al persoanei și natura acesteia. Prin urmare nu se
schimbă radical și definitiv dacă nu apare o schimbare de
caracter al persoanei și a naturii acesteia. Natura
persoanei se poate schimba cu adevărat odată cu
schimbarea în dezvoltarea și evoluția ei spirituală.
Aura este pătrunsă de forța vitală, PRANA, iar aceasta e
cea care menține starea de sănătate a organismului.

Prana este forța vieții


Prana este forța vitală. Ea nu vine din aer ci din eter, dar
aerul e cel care ne ajută să o atragem în noi.
Prana este agentul subtil prin care viața corpului este
susținută, care intră în corp și rămâne acolo mai mult timp,
dând o mai mare calitate vieții. O reducere de prana din
corp duce la scăderea vitalității și în cele din urmă la o
deteriorare a calității vieții. Desigur, când nu există prana,
nu există nici viață. Prana este considerată a fi principiul
responsabil pentru integrarea celulelor într-un întreg, un
fel de forță universală de coeziune, integrală. Pe măsură
ce îmbătrânim, prana are tot mai multe obstacole și circulă
mai greu prin corpul subtil. Se poate vedea cu ochiul liber
că, odată cu afectarea corpului subtil, și mișcarea
membrelor și reacțiile persoanei devin tot mai greoaie și
corpul fizic e tot mai afectat. În cele din urmă, când prana
se retrage de tot, moare și corpul fizic.
În acest moment începe dezintegrarea corpului, atomii din
care e alcătuit încep să alerge aiurea, luând cu ei și prana
care i-a alimentat și care le va permite să-și păstreze
vitalitatea și să formeze apoi noi combinații. Așa se
explică faptul că, după moartea corpului fizic, există încă
viață, deși posibil că, în unele cazuri, la un nivel inferior,
iar în altele la nivel superior.
Nivelul constant ridicat de prană în organism este un
imperativ pentru menținerea sănătății și a vieții, atât cât
aceasta din urmă depinde de sănătate.
Cum se poate realiza acest lucru?
Printr-un sistem de respirație
numit pranayama, combinat cu o dietă frugală și
vegetariană. Prana nu intră în corp în orice condiții sau
intră în cantitate mai mică.
În același timp, mișcarea fizică este și ea o cale, deoarece
mișcă materia și o stimulează. Efectuarea simultană a
unor mișcări și posturi fizice și a respirației pranayama,
rămânând într-o anumită stare a minții, punând-o în
legătură cu Dumnezeu sau pur și simplu cu universul,
constituie sistemul de tehnici yoga integrat. Există mai
multe sisteme de practici yoga, dintre care
remarcăm hatha yoga, care se bazează în special pe
executarea anumitor posturi fizice numite asane.
Prin aceste tehnici, unii maeștri yoghini au demonstrat că
au putut avea o viață lungă și au trăit în bune condiții,
murind atunci când și-au planificat acest lucru mental. Se
spune că, spiritele înalte care trăiesc veșnic, au perioade
când doresc să intre în pauză, și atunci se lasă singure să
cadă pe pământ, luând forma materială de pietre
(meteoriți), în special cele de pe fundul mărilor și
oceanelor, unde apa le va purifica și reenergiza.
Prana există în toate formele de viață, în regnul animal și
cel vegetal, la oameni ca și la animale și vegetale.
Toate iau prana prin respirație, și atunci când prana nu
mai există în aer, sau nu o mai pot atrage datorită
blocajelor, vor muri. Yoghinii atrag prana și o distribuie
mental, în mod egal, în tot corpul. Ei pornesc de la ideea
că, dacă toate impulsurile nervoase ale tuturor organelor
şi chiar celulelor organismului ajung la creier aproape
instant, atunci şi creierul poate fi folosit pentru a transmite
semnale în sens invers, de calmare a durerilor, vindecare
şi armonizare.

Acest lucru chiar are sens. De exemplu, puteţi face


următorul exerciţiu atunci când aveţi o durere în partea
stângă sau dreaptă. Având în vedere că mai multe
nadisuri minore trec în jos prin fiecare braţ şi prin degetele
de la mâini, putem dirija energia de în anumite părţi ale
corpului. Printr-un masaj uşor, cu degetele de la mâna
dreaptă, putem calma orice durere de pe partea stângă a
corpului, iar prin aplicarea aceluiaşi proces cu mâna
stângă, se poate calma orice durere de pe partea dreaptă.
Încercaţi şi veţi vedea.
Astfel, putem vedea că prana își are propriul rol special de
jucat în manifestarea vieții, în afară de funcțiile fiziologice
evidente. Puternicele fluxuri de prană admise trebuie să
fie controlate, modificate și distribuite uniform, în tot
corpul. Acest proces este controlat de sistemul de chakre.

Rolul chakrelor
Chakra este un cuvânt din sanscrită și în traducere
înseamnă ”cerc” sau ”roată”. Ca și cele 7 chakre majore
care sunt considerate primare, există și alte sute de
chakre minore amplasate peste tot în corpul subtil, care
susțin procesul de control al fluxului energiei la un nivel și
mai subtil.
Cele 7 chakre majore cu care suntem familiarizați deja, cei
mai mulți dintre noi, se întind pe coloana vertebrală și sunt
conectate (energetic) la glandele endocrine și plexurile
nervoase printr-un sistem extins de canale numite nadis.
Chakrele pot fi asemănate cu transformatoarele electrice,
ce modifică și controlează fluxul de energie în același mod
în care transformatoarele de energie ajută la modificarea
unui curent electric, reducând astfel tensiunea la ieșire.
Odată ce energia admisă a fost modificată, aceasta este
apoi distribuită de chakre la principalele organe ale
corpului, contribuind astfel la menținerea unui curs de
echilibru, armonie și sănătate generală a organismului.
Atunci când sunt privite din lateral, chakrele apar ca niște
antele parabolice de televiziune ce primesc impulsuri din
universul suprasensibil, odată ce dezvoltarea lor are loc.
Ele sunt orientate către exterior, astfel încât să fie atât în
stare de emisie, cât și de recepție.
Ca să înțelegem cum funcționează, facem analogie cu
energia electrică și/sau termică, însă eterul este totuși un
alt tip de energie, care în ziua de astăzi a rămas o
necunoscută pentru oameni.

Notă:
(Sursa: Wiki)

Curеntul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care
caracterizează un curent electric:
intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curent electric, care caracterizează global
curentul, referindu-se la cantitatea de sarcină electrică ce străbate secțiunea considerată în unitatea
de timp. Se măsoară în amperi.
Densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea curentului
regăsindu-se ca integrală pe întreaga secțiune a conductorului din densitatea de curent. Se măsoară
în amperi pe metru pătrat.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, eterul luminifer (sau simplu eterul) a fost termenul folosit pentru
a descrie un mediu prin care se propagă lumina. Cuvântul eter vine de la cuvântul grecesc αἰθήρ, de
la o rădăcină care înseamnă a aprinde, a arde sau a străluci. Semnifică substanța despre care se
credea în antichitate că umple regiunile superioare ale spațiului, dincolo de nori.

Teoriile ulterioare, în principal teoria relativității restrânse au fost formulate fără conceptul de eter.
De aceea, astăzi, teoria eterului este considerată o teorie științifică depășită (din păcate, zic eu).

În filozofia antică și medievală eterul (în greacă αἰθήρ aithēr) era unul din elementele fundamentale
ale universului, element care umplea spațiul deasupra cerului.

În ziua de astăzi, prin eter/eteri se mai înțelege doar că:

Eterii sunt o clasă de compuși chimici organici care au în moleculă o grupă funcțională eter - un
atom de oxigen legat de doi radicali alchil. Un exemplu tipic este solventul și anestezicul dietil eter,
denumit în mod simplu doar "eter", (etoxietan, CH3-CH2-O-CH2-CH3).

Eterii au o combinație organică lichidă, incoloră, foarte volatilă și inflamabilă, cu miros aromatic
specific, obținută din alcooli sau din fenoli, cu numeroase folosiri în industrie

Renunțând la fizica eterului, omul a renunțat să mai


cunoască celelalte planuri ale existenței în afară de cel
material.
Nu există nicio îndoială că, dacă anatomia subtilă a unui
copil ar putea rămâne nealterată pe parcursul vieții lui,
lumea ar fi un loc mult mai bun. Din păcate, la o vârstă
foarte fragedă, mintea copilului este reprogramată de
părinți, care îi pedepsesc și le impun toate lucrurile care
le-au fost impuse și lor, la rândul lor, de părinții pe care i-
au avut. Această reprogramare parentală determină în
cele din urmă ca polaritatea magnetică a sistemului de
chakre al copilului să se schimbe, astfel chakrele
închizându-se temporar, cu pierderea totală a memoriei
originale și a celei ce era legată de toate existențele
anterioare.
În cartea sa ”Superconștiința prin meditație”,
Douglas Baker sugerează că chakrele ar fi bănci de date
cosmice, care conțin toate cunoștințele și experiențele
înmagazinate pe parcursul existențelor anterioare. Pe
măsură ce persoana se dezvoltă și chakrele individuale
încep să evolueze, experiențele din toate reîncarnările îi
revin individului treptat.
Părerea mea este că, odată reîncarnat, renăscut din apă
și din duh, conform Bibliei, memoria anterioară a fost
vidată de cunoștințe și experiențele trăite și, pe măsură ce
evoluezi, ai acces la o bază de date cosmică, akash, care
e structurată pe domenii (câmpuri morfice). În afară de
baza de date de cunoștințe, există și o bază de date cu
experiențele din viețile noastre anterioare, fiecare dintre
noi fiind înregistrat, având câmpul morfic propriu, și
împreună, toate aceste înregistrări, formează ”Cartea
mare a naturii”, adică a lumii materiale, care include tot
ceea ce a existat, atât din regnul animal, cât și cel vegetal
și mineral, pentru că la sfâșitul acestei lumi se vor trage
niște concluzii finale și se vor aduce îmbunătățiri pe toate
planurile, pentru ca lumea ce va urma după aceasta să fie
mai evoluată, mai bună, mai aproape de perfecțiune.
Întregul sistem se autoreglează în acest fel, curățindu-se
de negativitate și evoluând ulterior într-o nouă paradigmă,
un nou concept de lume, o lume nouă.

Aura și bioluminescența
Biolminescența este producerea și emiterea de lumină de
către un organism viu, iar acesta este considerat a fi
rezultatul unei reacții chimice, în timpul căreia energia
chimică este transformată în energie luminoasă.
Acest fenomen este observat la unele creaturi acvatice, la
mare adâncime, iar în organismul uman este un indiciu
extern pentru gradul de echilibru sau dezechilibru intern.

Phytoplanctonii și bioluminescența lor

Oamenii de știință de la Universitatea din Moscova au


efectuat cercetări extinse în bioluminescența umană ce i-
au determinat să postuleze că există un corp de
bioplasmă ce întrepătrunde corpul fizic. Au ajuns, de
asemenea, la concluzia că, acest organism - bioplasma,
este un fel de ”cadru eteric” sau matrice pe care este
construit corpul fizic, similar unui cadru de sârmă pe care
sculptorul modelează lutul. Cercetătorii au remarcat că,
atunci când bioplasma a suferit daune ca urmare a fluxului
de energie inconsistent, un efect similar s-a produs în
starea generală a corpului fizic, manifesâtndu-se ca boală.
Cercetarea a fost revoluționară și a dus chiar la investigații
suplimentare în partea metafizică a organismului uman.
Soții Kirlian au fost primii care au concluzionat că aura
umană, adică energia emanată în exterior de organism,
poate fi captată în anumite condiții de aparatul de
fotografiat și că starea ei poate fi un indiciu asupra
sănătății, al echilibrului sau dezechilibrului corpului sau a
anumitor părți din el. Astăzi, camere sofisticate sunt
folosite pentru a fotografia color aura completă a unei
persoanei și a-i face în același timp analiza digitală. Ei
cred că boala ar putea fi văzută în aură cu mult timp
înainte ca ea să se manifeste în corpul fizic. Cu toate
acestea, unii sceptici consideră că aura umană, surprinsă
de aparatul de fotografiat în anumite condiții, este
rezultatul radiației termice a corpului.
De-a lungul timpului, fenomenul aurei a provocat o mare
de controverse și a fost subiect de dezbatere printre
oameni de știință și pseudo-oameni de știință, cum ar fi
parapsihologi și cercetători în paranormal. Aura rămâne
un mecanism greu de explicat, fiind încă un mister, pentru
că ea poate fi simțită cu palmele, nu numai fotografiată.
Deci există!
Mai recent, unii oameni de știință japonezi, studiind
domeniul energetic uman, au dezvoltat un dispozitiv de
monitorizare a măsurătorilor cryogenice emise de
organism și, după o cercetare amplă, au ajuns la
concluzia că aceste măsurători a diferitelor grade de
căldură au produs o analiză destul de exactă a stării de
sănătate a unei persoane la momentul respectiv. Iată cum,
într-o perspectivă apropiată, vom putea asista le
revoluționarea modului de diagnosticare a persoanelor și
chiar a tratamentelor care se vor administra.
Pentru că orice tratament administrat, ca și dieta,
determină anumite reacții chimice în organism, ce pot
influența bioluminescența și deci aura persoanei, iar odată
aura vizibilă sau măsurabilă, se va vedea dacă acestea
produc o schimbare în bine sau în rău în cazul tuturor
bolilor, de orice natură, asupra întregii stări de sănătate și
a duratei vieții.

Coolwater🔵
Încărcarea corpului cu energie solară

Asana Surya namaskara - salutul soarelui

Pe acest blog mai puteți citi și:


Cum să parcurgem dificilul drum către Dumnezeu
Cum putem crea civilizația solară și Împărăția lui Dumnezeu pe Pământ
Cum ar trebui concepuți viitorii copii pentru o lume mai bună
Despre posibila transformare spirituală a omului. Măsurarea chakrelor cu pendulul
Metode de deblocare a chakrelor noastre
Cum ne vindecăm cu ajutorul culorilor. Cromoterapia
Fă-te mai frumoasă cu meditația asupra celor 12 culori
Totul este îmbibat cu energie care vibrează permanent
Medicina energetică
Autovindecarea cu ajutorul energiei. Codul vindecării
Câteva lucruri despre corpul uman
Cum ne putem folosi de biorezonanță și radionică

Sper că îți vor place și vei citi multe altele...

Îți recomand să vizionezi și acest scurt videoclip, care are


subtitrare în limba română.

S-ar putea să vă placă și