Sunteți pe pagina 1din 2

STUDIUL DEPENDENȚEI DINTRE FACTORUL DE RECIRCULARE ȘI NUMĂRUL

DE SCHIMBURI ORARE PENTRU O CAMERĂ CURATĂ

Se dă o cameră cu un volum de 75[𝑚3 ]. Se studiază dependența numărului de


schimburi orare în funcţie de factorul de recirculare, necesar pentru menținerea
concentrației interioare de particule în valorile admise.

Se dau:

𝜂𝑃 = 0.8[%] –randamentul prefiltrului

1 − 𝜂𝐹 = 2 ∗ 10−3 [%]-randamentul filtrului H.E.P.A.

𝑆 = 8000[𝑛𝑟. 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑎𝑗𝑎𝑡𝑒/ℎ]

𝐶𝑒𝑥𝑡 = 3 ∗ 102 [𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒/𝑚3 ]

Se cere:

Variația numărului de schimburi orare n în funcție de factorul de recirculare x, pentru


diferite clase de puritate a aerului, cunoscându-se următoarea lege de variație:
𝑆
𝐶𝑒𝑥𝑡 ∗ (1 − 𝜂𝑃 )(1 − 𝜂𝐹 )(1 − 𝑥) ∗ 𝑛 +
𝑉
𝐶𝑖𝑛𝑡 =
𝑛[1 − 𝑥(1 − 𝜂𝐹 )]

Rezultatele se regăsesc în tabele și sub formă de grafice după cum urmează:

 Pentru clasa C10

clasa C10 Clasa C10


x n 10.065
0.1 10.013 10.060
0.3 10.028 10.055
0.5 10.043 10.050
10.045
0.7 10.058 10.040
n

10.035
10.030
10.025
10.020
10.015
10.010
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
x
 Pentru clasa C100

clasa C100
x n Clasa C100
0.1 1.001 1.006
0.3 1.002
1.005
0.5 1.004
0.7 1.006 1.004

1.003
n

1.002

1.001

1.000
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
x

 Pentru clasa C1000

clasa C1000
x n Clasa C1000
0.1 0.100 0.101
0.3 0.100
0.101
0.5 0.100
0.7 0.101 0.100

0.100
n

0.100

0.100

0.100
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
x