Sunteți pe pagina 1din 2

1.

România în anii Marelui Război (perioada neutralității, frontul cald): consecințe


politice, teritoriale, economice, culturale (CURS-SEMINAR)

2. România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1919 - 1920):


participarea României la Conferinţa de pace de la Paris:
tratatul de pace cu Ungaria;
tratatul cu Bulgaria;
tratatul cu Austria;
Tratatul Minorităţilor;
consecinţele tratatelor de pace asupra României;
problema Basarabiei si relaţia cu URSS.
3. Marea Unire de la 1918: Formarea, organizarea şi activitatea Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului (1918 - 1920), Unirea
Bucovinei, Basarabiei și Transilvaniei: (Curs+SEMINAR)
contextul politic intern al creării Consiliului Dirigent al Transilvaniei;
componenţa Consiliului Dirigent;
principalele sale acţiuni şi contribuţii legislative şi executive;
cadrul dizolvării Consiliului dirigent;
4. Economia României în perioada interbelică: (CURS)
reforma agrară (1917-1920):
cadrul legislativ şi instituţional al economiei româneşti interbelice;
Viziunea PNL vs. viziunea PNŢ
Dezvoltarea fiecărei ramuri economice în parte.
5. Constituţiile României şi viaţa politică(SEMINAR+CURS)
Constituţiile din 1923 şi 1938. Studiu comparativ;
Principalele partide politice
Participarea la alegeri electorale şi rezultatele acestora;
Partidele extremiste. Studiu comparativ
6. Monarhia, Parlamentul, partidele politice (CURS)

7. Politica externă a României în perioada 1919 – 1939 (CURS)


Relațiile României cu Marile Puteri (Marea Britanie, Franța, Germania, Italia);
Relaţiile României cu statele vecine (Polonia, Ungaria, Bulgaria, Iugoslavia,
Cehoslovacia şi URSS);
8. Anul 1940 - Cedările teritoriale

Cedarea Basarabiei şi a N. Bucovinei (premise, situaţia internaţională, notele


ultimative, dezbateri);
Cedarea N-V Transilvaniei (arbitrajul de la Viena, context, dezbateri, consecinţe);
Cedarea Cadrilaterului (context, tratatul de la Craiova, dezbateri, consecinţe);
Situaţia geo-politică a României la sfârşitul anului 1940.
9. Regimul monarhiei autoritare (CURS)
10. Regimul politic 1940 – 1944 (CURS)
11. Viaţa culturală în România interbelică: (SEMINAR)
noul cadru cultural apărut după marea unire;
provocarea culturală şi educativă pentru noile provincii alipite;
dezvoltarea învăţământului şi conceptul uniformizării acestui proces,
d.principalele curente şi personalităţi culturale afirmate în literatură, artă
ştiinţă

12. România în cel de-al Doilea Război Mondial (iunie 1941 - mai 1945)
Campania din Basarabia…
… şi dincolo de Nistru;
Începutul dezastrului (Stalingrad, cotul Donului);
Problema evreiască şi a deportărilor;
13. Viața cotidiană în România în prima jumătate a secolului al XX-lea. (SEMINAR)