Sunteți pe pagina 1din 1

În atenția

candidaților Facultății de Arhivistică, Programului de studii universitare de licenţă


„Administraţie publică”, Programului de studii universitare de licenţă „Drept” - forma de
învăţământ „la distanţă” (ID)!

Regulamentul de admitere a fost republicat, în urma constatării unor erori


materiale, referitoare la calendarul desfășurării activităților. Pentru evidențierea datelor corecte
am utilizat culoarea roșie.

Arhivistică:

”Art. 44 Candidaţii pentru Facultatea de Arhivistică se prezintă pentru înscriere în perioada 31.07-
04.08.2018, între orele 8.00-15.00, la sediul Academiei.”
Anexa nr. 1 ...PERIOADA DE CONCURS: 31.07 – 23.08.2018
Înscrierea candidaţilor şi vizita medicală 31.07 – 04.08.2018, orele 800-1500
Testarea psihologică 07.08.2018
........
Administraţie publică:

”Art. 123 Candidaţii se prezintă pentru înscriere în perioada 21.08-27.08.2018, între orele 08.00 – 15.00,
(Sâmbăta și Duminica, între orele 09-14), la sediul Academiei.”
”Art. 126 Comisia de Admitere pe Facultate se întruneşte în data de 28.08.2018 şi procedează la
aprecierea candidaţilor pe baza notelor înregistrate în actele/documentele depuse la dosarele de concurs
ale acestora.”

Forma de învăţământ „la distanţă” (ID):

”Art. 150 Perioada de înscriere a candidaţilor este 04.09-18.09.2018, între orele 08.00-15.00, la C.I.F.R.I.D.
din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

”Art. 152 Proba de concurs se va susţine în data de 21.09.2018, între orele 09.00-13.00.”

”Art. 156 Manualele şcolare şi tematica pentru disciplinele de concurs sunt identice cu cele prevăzute
pentru programul de studii universitare de licenţă „Drept” – forma de învăţământ „cu frecvenţă” şi sunt
cuprinse în Anexa nr. 8.”

Vă prezentăm scuze pentru aceste erori materiale strecurate în document și vă


invităm să urmăriți, în continuare, site-ul instituției noastre pentru informații de actualitate.