Sunteți pe pagina 1din 13

TITLUL PROIECTULUI

Dezvoltarea activitatii microintreprinderii prin achzitionarea de noi utilaje.

Solicitant
DATE DE IDENTIFICARE

Denumire Organizație: DARHIM PROING SRL


Tipul Organizației: microîntreprindere
Este întreprinderea IMM : DA
Cod de înregistrare fiscala/CIF: 38578444
Numar de înregistrare la Registrul Comerțului : J28/1320/2017
Cod CAEN principal: Cod CAEN 4312 – „Lucrari de pregatire a terenului
Data inființarii: 08/12/2017
Înregistrat in scopuri de TVA: NU
Entitate de drept public: NU
Adresa postala: Sat Bistrita Noua, Oraș Piatra Olt, Strada Cepari, Nr. 28, Județul Olt,
cod postal 235500, Romania
Telefon/Fax: 0747.072.016
Adresa e-mail: crystian_drg91@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITAȚII:


Funcție: Administrator
Nume: Dragan Cristian
Telefon/Fax: 0747.072.016
Adresa de e-mail: crystian_drg91@yahoo.com

Atribute proiect
Tip proiect: Proiecte IMM
Proiect major: NU
CCI:
Proiectul figureaza în lista Proiectelor Majore (PM): NU

Proiect fazat: NU
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeana: NU
Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC): NU
Codul comun de indentificare al planului de acțiune comun:
Proiectul include finanțare Inițiativa Locuri de Munca pentru
Tineri (ILMT):
Sprijinul public va constitui ajutor de stat: Da
Proiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP): NU
Proiectul este generator de venit: NU
Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000: NU
Relevant pentru mecanismul ITI DD: NU
Proiectul este instrument financiar: NU

Responsabil de proiect
Nume si prenume : Dragan Cristian
Funcție : Administrator
Telefon : 0747.072.016
Adresa e-mail : crystian_drg91@yahoo.com
Fax : -

Persoana de contact
Nume si prenume: Dragan Cristian
Funcție : Administrator
Telefon : 0747.072.016
Fax :
Adresa e-mail : crystian_drg91@yahoo.com

Capacitate solicitant

Lider - DARHIM PROING SRL

Sursa de cofinanțare:
Contribuție privată
Calitatea entitații în proiect
Cod CAEN relevant
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
Capacitate administrativa
Capacitate financiara
Capacitate tehnica
Capacitate juridica

Localizare proiect

ROMÂNIA
Componenta 1

Regiunea Sud-Vest Oltenia


Județul Olt
Localitatea Oraș Piatra Olt
Informații proiect:
Utilajele achizitionate in cadrul proiectului vor fi garate in baza unui contract de
comodat incheiat cu Dragan Cristian pentru o perioada de 10 ani, la adresa str. Sat
Bistrita Noua, Oraș Piatra Olt, Strada Ceferistului, Nr. 13, Județul Olt. In declarația de
angajament se confirma ca pana la finalizarea implementarii proiectului se va înregistra
locul de implementare ca punct de lucru.

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului


OG: Diversificarea serviciilor oferite de catre mircrointreprindere, care sa determine
cresterea cifrei de afaceri si a profitului, a competitivitații si a calitații serviciilor oferite.

SCOP: DARHIM PROING SRL si-a propus la nivel strategic sa penetreze piata
constructiilor la nivel judetean si regional, in special in domeniul lucrarilor de pregatirea
a terenului pentru a fi recunoscuta de catre partenerii de afaceri locali ca un etalon al
performantelor din acest domeniu de activitate, prin promptitudine, initiativa,
profesionalism, munca in echipa si abilitatea de a anticipa si de a reactiona cu eficienta in
fata schimbarilor.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Achiziționarea de utilaje noi, moderne, care sa genereze cresterea profitului si


crearea de noi locuri de munca.
Pe termen mediu si lung, misiunea organizatiei este de a se asigura ca serviciile
prestate isi vor aduce contributia la dezvoltarea durabila a zonei, contribuind la
realizarea unor lucrari de infrastructura care implica subcontractarea de servicii de
pregatire a terenului (retele de apa / apa uzata, cai de acces, drumuri, poduri, etc.).

2. Perfectionarea echipei de lucru (2 buldoexcavatoristi) pentru eficientizarea


utilajelor si a timpilor de lucru in cadrul santierelor de lucrari in maxim 6 luni de
la angajare;

3. Realizarea a 3 campanii de promovare si fidelizare a clientilor societati comerciale


din domeniul constructiilor pentru segmental infrastructura locala.
Rezultate așteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. R1: Achizitia utilajelor si dotarilor prevazute in cadrul investitiei cu scopul prestarii


unor servicii de calitate.

2. R2: Mentinerea a doua locuri de munca pentru 2 excavatoristi pe toata durata de 3


ani aferenta monitorizarii proiectului.

3. R3: 3 campanii de promovare si fidelizare a clientilor societati comerciale din


domeniul constructiilor pentru segmentul infrastructura locala, cate una pentru fiecare an
de operare a investitiei.

Context

In contextul obiectivelor pe termen lung, perspectivele pentru viitor sunt unele


pozitive, chiar optimiste, avand in vedere oportunitatea oferita de masura Por 2.1 A
Microintreprinderi, deoarece piata de profil este intr-o expansiune exponentiala, desi la
acest moment, la nivelul judetului Olt, aceasta este aproape inexistenta.

Justificare

Activitatea propusa prin proiect se incadreaza in Cod CAEN 4312 –Lucrari de pregatire
a terenului" si conform nomenclatorului CAEN include:

- curatarea amplasamentelor-lucrari de mutare a pamântului: excavatii, umplere, nivelarea


si împrejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, dinamitari etc.;

- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: îndepartarea surplusului de pamânt si


alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor
în al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale;

- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor-executarea canalelor


de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere.

Dorinta de a crea un mediu competitiv a fost decisiva in alegerea unor utilaje


performante care poate lucra in conditii dificile de santier, chiar si atunci cand conditiile
meteo nu sunt favorabile. Tinand cont si de faptul ca parcul de utilaje pentru pregatirea
terenului inaintea constructiilor este depasit din punct de vedere moral si fizic, aceasta
investitie va veni in sprijinul potentialilor clienti care doresc servicii de calitate.
Gratie utilajelor care beneficiaza de tehnologii de ultima generatie, in materie de
pregatire a terenului in vederea constructiilor, solicitantul va putea sa presteze servicii de
cea mai inalta calitate, in conditii optime cu respectarea termenlelor contractuale.
Totodata, gradul ridicat de tehnologizare duce la costuri mai scazute privind consumurile
de motorina, determinand pe de o parte la un profit substantial pentru solicitant, iar pe de
alta parte aceasta va putea sa lucreze cu preturi mai mici decat cele existente. In timp ce
calculatorul si copiatorul vor fi folosite pentru activitati curente de management al
proiectului, precum si pentru cele de marketing prevazute in cele ce urmeaza (productie
audio video clip de promoare a portofoliului, grafica materiale promovare),
buldoexcavatoarele vor avea ca destinatie urmatoarele functiuni principale:
- Curatarea amplasamentelor;
- Lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplerea, nivelarea si imprejmuirea
amplasamentelor;
- Saparea santurilor, eliminarea pietrelor;
- Executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor;
- Executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere.
- Indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor;

Inovarea de proces referitoare la miscarea unor volume importante de pamânt


ofera soluția de executare a terasamentelor pe baza unui calcul de optimizare, prin luarea
în considerare a unor variante corespunzatoare, criteriile de baza fiind consumul de
energie, costul, durata de execuþie a acestor lucrari, de regula cu asigurarea compensarii
volumelor de sapaturi de pamânt cu cele de umpluturi în vederea eliminarii transportului
pentru excedentul de pamânt. Executarea lucrarilor menționate se va face mecanizat,
metodele de lucru manuale fiind in mare parte eliminate si aplicate numai acolo unde
folosirea mijloacelor mecanice nu este justificata din punct de vedere tehnico-economic
si de organizare.

Calitatea ireprosabila a serviciilor va duce la cele din urma la castigarea unui


puternic segment de piata alcatuit din clienti care vor dori sa beneficeze de servicii de
calitate, efectuate fara intarziere, precum si la obtinerea unui profit care sa genereze
dezvoltarea pe termen lung a acestei afaceri. Aceasta presupune totodata crearea unor noi
locuri de munca si investitii in continuare in utilaje si echipamente necesare pentru
largirea sferei de activitate. In concluzie, crearea de noi locuri de munca, prestarea de
servicii de calitate datorita utilajelor performante achizitionate si unor metode inovative
de proces si servicii, costurile scazute atat la beneficiar privind consumabilele dedicate
activitatii prestate, cat si la clientii sai, fundamenteaza impelmentarea acestui proiect.
Egalitatea de sanse si gen, precum si dezvoltarea durabila reprezinta doua
componente care se regasesc in mod natural in cadrul activitatii proiectului, completand
astfel lista beneficiilor sociale si caracterul complementar al eficientei initiativei de lucru.

Sustenabilitate
Descriere/Valorificarea rezultatelor

Avantajul achizitiilor de utilaje deriva din rapiditatea obtinerii de venituri in comparatie


cu investitia in active fixe, cladiri ori spatii de productie, ce necesita un timp mai mare de
finalizare si implicit de introducere in procesul de productie. Factorul determinant
pentruobtinerea rapida a veniturilor, in conditiile achizitiei unor utilaje noi cu tehnologie
moderna si elemente inovative, il reprezinta existenta clientilor si a unor contracte de
prestari servicii avantajoase. Piata tinta ofera perspective de lucru, fiind reprezentata in
principal de lucrarile de constructii din regiunea Sud – Vest Oltenia, dar aria geografica
poate fi extinsa si in regiunile vecine. Perioada de programare 2014 -2020 / 2023 aduce
dupa sine fonduri europene si nationale oferite beneficiarilor prin diverse instrumente
structurale, de la PNDR gestionat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
adaugand toate programele gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, inclusiv PNDL.

Indiferent ca se refera la beneficiari publici sau agenti economici, lucrarile de


constructii au nevoie de pregatirea terenului, aspect care ofera o plaja larga de potentiali
beneficiari, firme de constructii interesate sa subcontracteze servicii de specialitate.
Cofinantarea investitiei este suportata din fonduri proprii, aport al asociatului unic, aspect
care nu genereaza costuri bancare suplimentare. Previziunile financiare ale activitatii cu
proiect, alaturi de proiectia veniturilor si costurilor intregii microintreprinderii asigura un
flux de numerar pozitiv pe toata perioada vizata si ofera sustenabilitate proiectului de
investitie.

Furnizeaza informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu parți terțe


pentru implementarea proiectului siexploatarea cu succes a facilitaților care au fost
planificate si eventual încheiate:

Ofera detalii cu privire la modul în care va fi gestionata infrastructura dupa încheierea


proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau
concesiune; tip de contract etc.)

Relevanța
Prin activitatea care urmează a fi desfasurata de DARHIM PROING SRL,
economia rurala din zona Orașului Piatra Olt se va diversifica prin cresterea numarului de
microinteprinderi, participand in acelasi timp si la reducerea saraciei din spatiul rural.
Prin implementarea acestui proiect vor crește atat veniturile incasate de bugetul local al
orasului Piatra Olt (acolo unde se afla sediul social al solicitantului), cat si impozitele si
taxele platite bugetului de stat.

Riscuri

Managementul riscurilor cuprinde acele procese care permit identificarea, analiza


si atenuarea/evitarea riscurilor unui proiect. Acesta implica maximizarea consecintelor
evenimentelor pozitive si minimizarea consecintelor evenimentelor defavorabile care pot
sa apara pe durata ciclului de viata al proiectului. Principalele procese specifice
managementului riscurilor proiectului sunt: identificarea riscurilor, cuantificarea
riscurilor, elaborarea masurilor de atenuare si aplicarea acestor masuri.

Detaliere riscuri

Nr.crt. Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

1. Blocaje temporare la derularea Informare temeinica cu privire la manualele de proceduri


procedurilor de achizitii: ale POR si fondurilor structurale in relatie cu legislatia
nationala, pentru anticiparea obstacolelor in redactarea
documentatiilor de achizitie.

- Colaborare cu toti factorii implicati in managementul


proiectului: echipa de proiect – expert contabil – auditor.

2. Intarzieri in derularea contractelor cu Analiza temeinica a clauzelor contractuale, cu prevederea


tertii (furnizori de bunuri si servicii) de sanctiuni in cazul intarzierilor.

- Planificare comuna cu furnizorii de bunuri si servicii


privind conditiile de livrare si stocurile disponibile, corelate
cu disponibilul de numerar pentru realizarea platilor.

3. Fluctuatie de personal Organizarea unui proces de selectie de personal cu atentie


la profilul candidatilor, intr-un mod nediscriminatoriu cu
promovarea egalitatii de sanse;

- Acordarea unei atentii sporite procesului de integrare in


organizatie si de apartenenta la aceasta;

- Stabilirea unui sistem de bonusare salariala corelat cu


realizarea obiectivelor de productie si vanzari;

- Preocupare pentru instruirea continua a echipei si


cresterea productivitatii muncii acesteia.

4. Depasirea bugetului / alte cheltuieli Atenta analiza a conditiilor contractului de finantare si a


neeligibile neprevazute / corectii manualelor de proceduri specifice programului pentru
financiare evitarea greselilor cu efecte pecuniare defavorabile in
perioada de implementare a proiectului;

- Mobilizarea echipei de proiect, a personalului propriu si al


expertilor externi implicati, in special auditorul financiar, in
prevenirea erorilor financiare si planificarea unui
management eficient;

- Constituirea unor fonduri de rezerva pentru eventuale


cheltuieli neeligibile, astfel incat, in situatia nedorita a unor
corectii, graficul de implementare sa fie cat mai putin
afectat.

Principii orizontale
EGALITATE DE SANSE
Egalitate de gen

Metodele de recrutare care vor fi folosite in perioada de operare vor fi diverse,


asigurand accesul la informatie tuturor categoriilor de persoane - femei si barbati-, inclusiv
din categoriile dezavantajate: anunturi publicitare in presa, via internet pe site-uri de profil,
colaborarea cu institutii si organizatii de profil prin publicarea anunturilor de angajare
(adresate somerilor, persoanelor defavorizate si organizatiilor de profil, tinerilor absolventi
de invatamant profesional, minoritatii rome, femeilor, s.a).

Un accent deosebit va fi acordat unei bune orientari a angajatilor noi, a activitatii prin
care acestora le sunt prezentate responsabilitațile ce le revin si prin care sunt ajutați sa
dezvolte relații de munca adecvate cu colegii lor. Prin acest proces se urmareste oferirea unei
imagini de ansamblu asupra activitatii, definirea poziției pe care noii angajați o va ocupa si
raporturile ierarhice cu celelalte posturi.

Pentru a sprijini acest angajament, SC DARHIM PROING SRL introduce politici pe


termen lung care se refera la drepturi egale in relatiile de munca pentru toti angajatii,
indiferent de: rasa, religie, gen, nationalitate, varsta, stare civila, deficiente, cetatenie,
situatie militara, orientare sexuala, sau afilierea la diverse asociatii.

O buna strategie de comunicare previne un proces de recrutare discriminatoriu si


asigura egalitatea de sansa si gen, oferind posibilitatea cunoasterii oportunitatilor.

Nediscriminare

SC DARHIM PROING SRL se angajeaza sa mentina cel putin un loc de munca pentru
cel putin o persoana care face parte din oricare dintre categoriile defavorizate:

a) „ARE VARSTA CUPRINSA INTRE 18 – 24 ANI”

b) nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni;

(d) are vârsta de peste 50 de ani;

Pentru ca procesul integrarii noilor angajati in organizatie sa se consolideze cat mai


repede, se va promova o politica de lucru si organizare nediscriminatorie, toleranta si in
sprijinul formarii echipei, asigurand sanse egale de lucru, perfectionare, promovare si
remunerare angajatilor pe criterii obiective si fara legatura cu: rasa, nationalitatea, etnica,
limba, religia, categoria sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare cu HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei
ori exercitarii in conditii de egalitate a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege.

Accesibilitate persoane cu dizabilitați:

Solicitantul se va asigura ca principiul accesibilitaȚii va fi respectat pe toata


durata de implementare si operare a investitiei. Buldoexcavatorul prevede un sistem de
adaptare pentru persoane cu dizabilitati locomotorii pentru acceleratie si frana, autorizat
RAR.

Costul suplimentar al accesoriului special destinat persoanelor cu dizabilitati


locomotorii minore este individualizat de producator la 1.850 EUR + TVA, fiind inclus in
cadrul bugetului proiectului in valoarea totala a utilajelor.

De asemenea, in cadrul Planului de afaceri la sectiunea "1. INVESTITIA - rolul si


funcțiunea fiecarui utilaj, echipament propus; enumerați specificații tehnice, dupa caz" se
precizeaza "Cel putin unul dintre buldoexcavatoare va fi dotat cu sistem de adaptare pentru
persoane cu dizabilitati locomotorii la acceleratie si frana, autorizat RAR.".

Descrierea investiției

Proiectul urmareste achizitionarea unor utilaje specializate, performante, in vederea


furnizarii de servicii profesionale de pregatire a terenului inaintea realizarii constructiilor
civile si de infrastructura locala.

Prin aceste utilaje de ultima generatie care urmeaza sa fie achizitionate, beneficiarul
doreste sa isi diversifice activitatea si sa creeze un mediu de afaceri mai puternic in
randul clientilor alaturi de care va semna contracte de prestari servicii, datorita
productivitatii crescute ca urmare a realizarii activitatilor in timp optim, cu un consum
redus de combustibil. Se reduce semnificativ efortul fizic al lucratorilor in constructii, cu
o eficientizare a costurilor opertive.

- Utilaje: buldoexcavatoare de dimensiuni mari (2 buc.), buldoexcavator de dimensiuni


mici (1 buc.) in valoare totală de 600.000 lei;

- Audit financiar si servicii de publicitate in valoare totală de 19.000 lei;

- Servicii de consultanta în valoare de 15.000 lei;

Achizitiile realizate in cadrul proiectului vor permite prestarea unor servicii de calitate
precum:

- curatarea amplasamentelor;
- lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea
amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc.
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor;
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere;
- pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si
alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor
in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale;
- executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor;
- executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere.

Investitia propune nu doar o inovare de produs (serviciu), ci si o inovarea de


proces referitoare la volume importante de pamânt care ofera soluția de executare a
terasamentelor pe baza unui calcul de optimizare, prin luarea în considerare a unor
variante corespunzatoare. Criteriile de baza sunt consumul de energie, costul, durata de
execuție a acestor lucrari, de regula cu asigurarea compensarii volumelor de sapaturi de
pamânt cu cele de umpluturi, în vederea eliminarii transportului pentru excedentul de
pamânt.

Executarea lucrarilor menționate se va face mecanizat, metodele de lucru manuale


fiind in mare parte eliminate si aplicate numai acolo unde folosirea mijloacelor mecanice
nu este justificata din punct de vedere tehnico-economic si de organizare.

Puncte forte ale investitiei:


- Utilaje de ultima generatie, performante cu capacitate de productie superioare si
consumuri reduse;
- Costuri mai scazute pentru serviciile prestate si o foarte buna relatie calitate - pret;
- Standarde de mediu respectate la exigente europene prin consumuri reduse de
combustibil si eficientizarea activitatii prestate;
- Interventii minime de service, dat fiind ca utilajele achizitionate sunt noi si prezinta
garantie extinsa;
- Servicii integrate oferite clientului pentru pregatirea terenului, economie de timp si
operatiuni;

Strategia de vanzare prevede comercializarea produselor ca urmare a cercetarii de


piata derulate odata achizitionate utilajele, atat in mod direct prin prezentari realizate
catre constructori (cataloage, spot audio video cu portofoliul de lucrari), cat si prin
intermediul Internetului. Cea mai buna reclama o fac chiar clientii multumiti, motiv
pentru care atentia se va concentra in vederea prestarii unor servicii de calitate, efectuate
la termen, cu o buna relatie calitate – pret, astfel incat sa poata fi fidelizat un portofoliu
de clienti pentru comenzi periodice care sa confere un grad ridicat de ocupare a utilajelor
achizitionate.

S-ar putea să vă placă și