Sunteți pe pagina 1din 4

1

AMORTIZAREA

Recuperarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, pe calea amortizarii, se face utilizand


unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare, care se aproba la data punerii in functiune:
amortizarea liniara; amortizarea degresiva; amortizarea accelerata.

Amortizarea se determina prin aplicarea cotei de amortizare asupra valorii de intrare


amortizare a mijloacelor fixe. Cota de amortizare se determina prin impartirea cifrei 100 la
durata normala de functionare stabilita prin Catalog.

Pentru mijloacele fixe existente in patrimoniu, se poate calcula amortizarea, dupa regula
de mai sus, prin oricare dintre cele trei regimuri de amortizare, la punerea in functiune.
Utilizarea Regimurile de amortizare se pot utiliza concomitent, pentru mijloace fixe diferite,
respectand principiul permanentei metodei.

REGIMUL DE AMORTIZARE LINIARA

Utilizarea regimului de amortizare liniara consta in includerea uniforma in cheltuielile de


exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu durata normala de functionare a
mijlocului fix.

Amortizarea liniara se determina utilizand regula de baza privind calculul amortizarii,


respectiv prin aplicarea cotei anuale de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Atentie!Mijloacele fixe de natura constructiilor se amortizeaza utilizand numai regimul


de amortizare liniara.

Mod de calcul al amortizarii liniare

SC. Aurora SA. a achizitionat in luna martie 2005 un strung, pentru care se cunosc
urmatoarele date:

– valoarea de intrare – 19.600 lei;

– durata normala de functionare, conform Catalog pozitia 1.1.5.2.8. – 12 ani.

Cota anuala de amortizare se va calcula astfel:

CA(%) = 100/12 = 8,33%

Aa = 8,33% x 19.600 = 16.327 lei

Al =16.327 /12 = 1.360 lei


2

REGIMUL DE AMORTIZARE DEGRESIVA

Utilizarea regimului de amortizare degresiva consta in multiplicarea cotei de amortizare


liniara cu urmatorii coeficienti stabiliti in functie de durata normala de utilizare a mijlocului fix,
astfel:

1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este cuprinsa intre 2 si 5 ani;

2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este cuprinsa intre 5 si 10 ani;

2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix este mai mare de 10 ani.

Important:Competenta de aprobare a utilizarii regimului de amortizare degresiva revine


consiliului de administratie al contribuabilului.

Calculul amortizarii prin utilizarea amortizarii degresive presupune parcurgerea


urmatoarelor etape:

1. in primul an de functionare, amortizarea anuala se determina prin aplicarea cotei de


amortizare degresiva asupra valorii de intrare a mijlocului fix;

2. in anii urmatori se aplica aceeasi cota de amortizare, dar de fiecare data asupra valorii
ramase neamortizate a mijlocului fix;

3. in anul in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica cu/decat
amortizarea anuala liniara, se trece la amortizarea liniara, pana la expirarea duratei normale de
utilizare.

Atentie!

Se poate utiliza regimul de amortizare degresiva pentru toate categoriile de mijloace


fixe, cu exceptia constructiilor.
3

Exemplu:

Mod de calcul al amortizarii degresive

SC Constructia SA a achizitionat si a pus in functiune, in luna mai 2006, o masina de


debitat metale, despre care se cunosc urmatoarele date:

– valoarea de intrare – 150.000 lei;

– durata normala de functionare, conform Catalog: 10 -12 ani. Se opteaza pentru 10 ani;

– cota anuala de amortizare degresiva – 20%.

Ani Modul de calcul Amortizare anuala degresiva (lei)

1 150.000 x 20% 30.000 120000

2 120.000 x 20% 24.000 96000

3 96.000 x 20% 19.200 76800

4 76.800 x 20% 15.360 61440

5 61.440 x 20% 12.280 49150

6 49.150 x 20% ! 9.830 39320

7 49.150 x 20% ! 9.830 29450

8 49.150 x 20% ! 9.830 19660

9 49.150 x 20% ! 9.830 9.830

10 49.150 x 20% ! 9.830 0

! 20% x 49.150 = 49.150 /5


4

REGIMUL DE AMORTIZARE ACCELERATA

Utilizarea regimului de amortizare accelerata consta in includerea in primul an de


functionare, in cheltuielile de exploatare, a unei cote de amortizare care nu poate depasi 50%
din valoarea de intrare a mijlocului fix. Primul an de functionare inseamna 12 luni consecutive,
incepand cu luna urmatoare punerii in functiune.

Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea in


cheltuielile de exploatare, in regim liniar, in functie de durata normala de functionare ramasa.

Atentie!

Regimul de amortizare accelerata se poate aplica numai pentru mijloacele fixe noi,
achizitionate si puse in functiune.

Pentru echipamentele tehnologice, respectiv masini, utilaje si instalatii de lucru,


computere si echipamente periferice, respectiv grupa a doua, subgrupa 2.1, se poate utiliza
regimul de amortizare accelerata.