Sunteți pe pagina 1din 2

Tematica – examen disciplina: MANAGEMENTUL INOVARII

1. Definiţi: inovarea, inovaţia, activităţile innovative, firma inovativă.


2. Precizaţi care sunt tipurile de inovare.
3. Precizaţi care sunt tipurile de procese cuprinse in procesul de inovare.
4. Ce inseamnă inovarea de produs? Care sunt categoriile de produse noi?
5. Ce se înţelege prin inovare de proces? Ce include inovarea de process?
6. Ce se înţelege prin inovare de marketing?
7. Ce se înţelege prin inovarea organizational?
8. Precizaţi care sunt categoriile de inovaţie.
9. Ce se înţelege prin: inovaţie progresivă, inovaţie arhitecturală, inovaţie de sistem, inovaţie
radicală şi inovaţie distructivă. Da-ţi câte un exemplu.
10. Care este sistemul de clasificare simplificată a inovării?
11. Explicaţi de ce este necesară inovarea.
12. Care sunt factorii de success în dezvoltarea unui produs?
13. Explicaţi ce înseamnă dezvoltarea integrată a produselor de succes.
14. Ce înseamnă dezvoltarea unui produs?
15. Care sunt factorii ce determină idea de produs?
16. Care sunt beneficiile potenţiale ale dezvoltării eficiente de noi produse? Explicaţi fiecare
dintre beneficii.
17. Precizaţi care sunt riscurile cu care se poate confrunta o firmă în activitatea de inovare a
produselor şi serviciilor.
18. Eşecurile pot genera noi cunoştinţe şi experienţă de valoare. Ce pot asigura acestea?
19. Managementul resurselor umane de înaltă performanţă conduce la îmbunătăţirea
semnificativă a inovaţiilor. Care sunt practicile adoptate de un astfel de management?
20. Ce se înţelege prin îmbunătăţirea unui produs sau clase de produse existente?
21. Ce se înţelege prin produse înlocuitoare? Dar produse noutate de piaţă? Dar produse sau
procese revoluţionare? Dar produsul imitaţie?
22. Enumeraţi elementele cheie recomandate pentru a fi incluse într-un proiect aferent
dezvoltării unui produs sau serviciu inovativ.
23. Ce este inovarea tehnologică?
24. Care sunt fazele în care decurge operaţia de lansare a unui produs nou?
25. Ce reprezintă managementul cercetării şi inovării în inovarea produselor şi seviciilor?
26. Care este importanţa inovării tehnologice?

1
27. Care sunt provocările managementului inovaţiei tehnologice?
28. Care sunt factorii principali care determină o firmă să-şi promoveze noul?
29. Care sunt factorii ce contribuie cel mai mult la succesul unui proiect cu caracter inovativ?
30. Enumeraţi strategiile posibil de urmat de o firmă prin dezvoltarea unui produs inovativ?
Cum pot fi împărţite firmele ţinând seama de acestea?
31. Care sunt criteriile de clasificare a inovărilor industriale?
32. Precizaţi condiţiile necesare în care un proces de creativitate se poate desfăşura optim.
33. Precizaţi care sunt elementele component ale unei strategii de inovare.
34. Enumeraţi principiile manageriale de organizare a inovării.
35. Ce se ia în considerare pentru lansarea unui program de inovare?
36. Precizaţi care sunt sarcinile implementării unei strategi de inovare.
37. Ce este procesul de inovare creativă şi care sunt paşii de urmat?
38. Ce se înţelege prin transferul tehnologic?
39. Ce presupune sistemul de transfer tehnologic şi care sunt obiectivele acestuia?
40. Ce reprezintă şi cuprinde proprietatea intelectuală?
41. Care sunt principalele organisme implicate în protecţia proprietăţii intelectuale în
România?
42. Care sunt principalele acte normative în domeniul dreptului de autor?
43. Ce înseamnă proprietatea industrială?
44. Care sunt obiectivele cuprinse de proprietatea industrială?
45. Comentaţi clasificarea creaţiilor tehnice.
46. Comentaţi protecţia invenţiilor.
47. Ce înseamnă inovarea în contextul Strategiei Europene 2020.
48. Ce înseamnă economia cunoaşterii în contextul Strategiei Europene 2020.
49. Noua economie presupune utilizarea unui mod creativ şi eficient a inovării. Prin ce
anume?
50. Care este structura şi conţinutul planului de afaceri pentru produse şi servicii inovative.

SUCCES!
Responsabil disciplina
conf.dr.ing. Viorel Dan