Sunteți pe pagina 1din 2

MANAGEMENT STRATEGIC

PROIECT

Studenţii vor aplica conceptele studiate la curs pe un proiect ales din studiile de caz
enuntațe mai jos. Instrucțiunile pentru realizarea proiectului sunt menționate în
continuare. Se va aborda un singur studiu de caz. Proiectul va fi urcat pe platformă,
conform termenelor anunțate. Pentru a absolvi cursul, studenții trebuie să întruneasca
minim 50 puncte din 100 posibile, acordate pentru proiect.

Instrucțiuni de elaborare a proiectului

Proiectul trebuie să trateze următoarele teme, în secvențialitate logică, după cum


umează:

1. Viziune – misiune (max. 5 puncte)

2. Analiza SWOT (max.5 puncte)

3. Analiza mediului extern (max.15 puncte)

4. Analiza mediului intern (max.15 puncte)

5. Analiza grupurilor interesate (max.10 puncte)

6. Strategia organizațională și avantajul competitiv (max.10 puncte)

7. Structura organizațională (max.10 puncte)

8. Planificarea strategică și bucla de control (max.15 puncte)

9. Concluzii (max.10 puncte)

Aspectul general al lucrării se va evalua cu maxim 5 puncte - se va puncta aspectul


general, claritatea, coerența și concizia lucrării.

Nu se recomandă reproducerea din cadrul suportului de curs a definiţiilor și clasificărilor


prezentate.

Criterii de evaluare: studentul trebuie să facă referiri corecte la conceptele studiate și


să argumenteze utilizarea/aplicabilitatea acestora. Evaluarea ține cont de unitatea
lucrării, capacitatea de analiză și coerența în utilizarea legăturilor logice dintre unitățile
de învățare (capitole și subcapitole) și prezentarea lor pe parcursul proiectului.
Totodată, se evaluează atât modul de abordare a argumementației printr-o gândire
creativă și autonomă, cât și elaborarea de concluzii și recomandări generate de
observații critice, pe baza noțiunilor studiate.

Studii de caz:

- Compania Dedeman

- Red Cross Federation (se poate aborda Societatea Națională Crucea Roșie din
România)

- Compania IKEA (se poate aborda IKEA România)

- Rețeaua privată de sănătate Regina Maria

- Telekom Romania