Sunteți pe pagina 1din 15

THE GALLUP ORGANIZATION ROMANIA STUDIUL „COPIII, FAMILIA ŞI ŞCOALA”

str. Lebedei nr. 25, sector 1, Bucureşti


Tel: 021-318 1497, www.gallup.ro

SPAŢIU COD DE BARE

SPUNE-NE 
x

* *
 * Parerea TA

 CHESTIONAR 

Gallup Romania este operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 3317, în conformitate cu legea nr. 677/2001.
Gallup® este marcă înregistrată a The Gallup Organization.
Îţi mulţumim că ai acceptat să participi la acest Există întrebări la care poţi da un singur răspuns,
studiu important. Ai fost ales la întâmplare, ca la precum şi întrebări la care poţi bifa mai multe
loterie, împreună cu alţi copii din toată ţara pentru a răspunsuri.
ne răspunde la câteva întrebări despre tine, familia ta,
La aceste întrebări trebuie să răspunzi singur. Ne
şcoală, modul în care îţi petreci timpul liber.
interesează răspunsurile tale sincere şi nu vom spune
Răspunsurile tale nu vor fi comunicate părinţilor nimănui ce ai răspuns.
sau profesorilor tăi, ci ne interesează doar să
Dacă ai dificultăţi în a înţelege anumite întrebări
numărăm câţi elevi au o părere sau alta. De
sau variante de răspuns apelează la operatorul nostru
asemenea, trebuie sa ştii că acest chestionar nu este
de interviu care ţi-a dat acest chestionar pentru a te
un test şi nu vei primi o notă sau un calificativ. Altfel
ajuta în completarea chestionarului. Dacă nu şti ce să
spus nu există răspunsuri greşite sau corecte.
răspunzi sau nu doreşti să răspunzi la o anumită
Completarea acestui chestionar este foarte simplă. întrebare, lasă necompletat şi treci la următoarea
Nu trebuie decât să citeşti cu atenţie întrebările, întrebare.
variantele de răspuns precum şi instrucţiunile de
În caz că ai vreo întrebare legată de acest studiu
completare corespunzătoare fiecărei întrebări şi să
ne poţi scrie un e-mail la office@gallup.ro. Dacă te
bifezi răspunsurile care corespund cel mai bine în
interesează să afli mai multe despre sondajele de
cazul tău.
opinie intră pe pagina de Internet www.gallup.ro.

2
1. DESPRE TINE

Q1. Eşti băiat sau fată?  (1) Băiat Q2. Care este vârsta ta, în ani împliniţi?

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!   (2) Fată COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  …… ani

Q3. În ce clasă eşti?  (5)  (6)  (7)  (8)

a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 

Q4. Te-ai mutat vreodată de la o şcoală la alta?  (1)  (2)

Da Nu  TRECI LA Q6
BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 

RĂSPUNDE LA Q5 DOAR DACĂ AI RĂSPUNS DA LA Q4. ALTFEL TRECI LA Q6.


 (1) ca să fiu la o şcoală mai bună
Q5. Care este principalul motiv pentru care
te-ai mutat de la altă şcoală?
 (2) ca să fiu mai aproape de casă
 (3) ne-am mutat într-o altă locuinţă
BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!   (4) şcoala la care eram s-a închis / desfiinţat
 (5) alt motiv

2. DESPRE FAMILIA TA

Q6. Câte persoane locuiesc împreună cu tine în aceeaşi casă?


............ persoane
COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA 

Q7. Care dintre următoarele persoane locuiesc cu tine?


BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC SITUAŢIEI TALE! 
Mama  (1)

Tata  (2)

Fraţi  (3)

Surori  (4)

Bunică  (5)

Bunic  (6)

Unchi  (7)

Mătuşă  (8)

Mamă vitregă  (9)

Tată vitreg  (10)

Fraţi vitregi / surori vitrege  (11)

Alte rude  (12)

Persoane care nu îţi sunt rude  (13)

Q8. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul tău?


BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC SITUAŢIEI TALE! 
Părinţii mei sunt divorţaţi / separaţi (1)

Unul din părinţii mei este plecat în străinătate  (2)

Ambii părinţi sunt plecaţi în străinătate  (3)

Unul din părinţii mei este decedat  (4)

Stau la bunici sau alte rude pentru a avea cineva grijă de mine
pe timpul zilei şi/sau pentru a fi mai aproape de şcoală  (5)

În timpul săptămânii stau la bunici sau alte rude, iar în weekend stau cu părinţii  (6)
Altă situaţie,  Care?………………………………………………………….  (7)

Q9. Câţi fraţi ai? Q10. Din care câţi sunt mai mari ca tine?
............ ............
COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  fraţi COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  fraţi mai mari

Q11. Câte surori ai? Q12. Din care câte sunt mai mari ca tine?
............ ............
COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  surori COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  surori mai mari

Q13. Ce studii au părinţii tăi? Mama ta Tatăl tău


BIFEAZĂ CÂTE UN RĂSPUNS PENTRU MAMA Şcoală generală  (1)  (1)
TA ŞI APOI PENTRU TATĂL TĂU! 
Liceu, şcoală profesională  (2)  (2)

Facultate  (3)  (3)

Altă situaţie,  Care?…………………………  (4)  (4)

Q14. Care este ocupaţia mamei tale?

SCRIE ÎN SPAŢIUL DIN DREAPTA  ................................................................

Q15. Care este ocupaţia tatălui tău?

COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  ................................................................

Q16. În prezent există vreo persoană din familia ta plecată în străinătate  (1)  (2)

pentru a lucra sau din alt motiv?


Da Nu  TRECI LA Q31
BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 

RĂSPUNDE LA Q17 DOAR DACĂ AI RĂSPUNS DA LA Q16. ALTFEL TRECI LA Q31.


Q17. Cine anume este plecat în străinătate? Mama ta  (1)

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC Tatăl tău  (2)

SITUAŢIEI TALE!  Frate / soră mai mare  (3)

Altă persoană  (4)

RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE Q18-Q22 DOAR DACĂ MAMA TA ESTE PLECATĂ ÎN STRĂINĂTATE. ALTFEL TRECI LA Q23.
Q18. De cât timp este mama ta plecată în străinătate?

COMPLETEAZĂ ÎN ANI ŞI/SAU LUNI ÎN CĂSUŢELE DIN DREAPTA  ..... ani ..... luni

Q19. În ce ţară este în prezent mama ta?


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 
Italia  (1)

Spania  (2)

Germania  (3)

Franţa  (4)

Grecia  (5)

Anglia  (6)

Altă ţară,  Care?………………………………………………………….  (7)

Q20. Dacă mama ta munceşte în străinătate, în ce domeniu lucrează?


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 
agricultură (1)

menaj, îngrijire persoane  (2)

industrie  (3)

restaurante, hoteluri  (4)


Alt domeniu,  Care?………………………………………………………….  (5)

Mama nu lucrează în străinătate  (7)

Q21. Când a fost mama ta ultima dată în vizită în ţară?

COMPLETEAZĂ ÎN LUNA ŞI ANUL ÎN CĂSUŢELE DIN DREAPTA  Luna ..... Anul .....

Q22. Cât de des a venit mama ta în vizite în ţară? O singură dată  (1)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  De 2-3 ori  (2)

De 3-4 ori  (3)

De 5 ori sau mai mult  (4)

Niciodată  (5)

RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE Q23-Q27 DOAR DACĂ TATĂL TĂU ESTE PLECAT ÎN STRĂINĂTATE. ALTFEL TRECI LA Q28.
Q23. De cât timp este tatăl tău plecat în străinătate?

COMPLETEAZĂ ÎN ANI ŞI/SAU LUNI ÎN CĂSUŢELE DIN DREAPTA  ..... ani ..... luni

Q24. În ce ţară este în prezent tatăl tău?


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 
Italia  (1)

Spania  (2)

Germania  (3)

Franţa  (4)

Grecia  (5)

Anglia  (6)

Altă ţară,  Care?………………………………………………………….  (7)

Q25. Dacă tatăl tău munceşte în străinătate, în ce domeniu lucrează?


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 
agricultură  (1)

menaj, îngrijire persoane  (2)

industrie  (3)

restaurante, hoteluri  (4)

construcţii  (5)

Alt domeniu,  Care?………………………………………………………….  (6)

Tata nu lucrează în străinătate  (7)

Q26. Când a fost tatăl tău ultima dată în vizită în ţară?

COMPLETEAZĂ ÎN LUNA ŞI ANUL ÎN CĂSUŢELE DIN DREAPTA  Luna ..... Anul .....

Q27. Cât de des a venit tatăl tău în vizite în ţară? O singură dată  (1)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  De 2-3 ori  (2)

De 3-4 ori  (3)

De 5 ori sau mai mult  (4)

Niciodată  (5)

RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE Q28-Q30 DOAR DACĂ CEL PUŢIN UNUL DIN PĂRINŢII TĂI ESTE PLECAT ÎN STRĂINĂTATE.
Q28. Cât de des comunici cu părinţii tăi care sunt plecaţi în străinătate prin următoarele mijloace?
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE
De câteva ori pe O dată pe O dată la 2-3 O dată pe
FIECARE RÂND  Mai rar Deloc
săptămână săptămână săptămâni lună
1. Prin telefon  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
2. Prin SMS  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

3. Prin e-mail  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

4. Prin messenger (Yahoo Messenger, MSN,


Skype etc)
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

5. Prin scrisori  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

Q29. În general discuţi cu părinţii tăi din străinătate despre următoarele lucruri?
Da Nu
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
1. Rezultatele tale de la şcoală.........................................................................................................  (1)  (2)

2. Felul în care te înţelegi cu cei în grija cărora ai rămas acasă......................................................  (1)  (2)

3. Problemele pe care le ai...............................................................................................................  (1)  (2)

4. Lucrurile pe care îţi doreşti să le ai..............................................................................................  (1)  (2)

5. Sentimentele tale..........................................................................................................................  (1)  (2)

6. Greutăţile cu care se confruntă ei acolo.......................................................................................  (1)  (2)

7. Felul în care îţi petreci timpul......................................................................................................  (1)  (2)

Q30. Ultima oară când ai vorbit cu părinţii tăi din străinătate, s-a întâmplat să...?
Da Nu
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
1. ...le spui că îi iubeşti....................................................................................................................  (1)  (2)

2. ...le spui că ţi-e dor de ei..............................................................................................................  (1)  (2)

3. ...le spui că vrei să vină acasă cât mai repede..............................................................................  (1)  (2)

Q31. Care dintre următoarele persoane din familia ta au fost plecate la  Mama ta (1)

muncă în străinătate? Tatăl tău  (2)

BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC SITUAŢIEI TALE!  Frate / soră mai mare  (3)

Altă persoană  (4)

O persoană care nu este rudă


Altă rudă de sex masculin
Q32. Cine din familia ta face în principal

Altă rudă de sex feminin


următoarele lucruri?
Bunicul /Bunica

Frate mai mare

Soră mai mare


Ambii părinţi

BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE


Mama ta

Tatăl tău

Nimeni
RÂND 

1. Cine are în principal grijă de tine?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

2. Cine face mâncare în familia ta?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

3. Cine are grijă de casă (curăţenie, spălat rufe,


cumpărături)?
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

4. Cine te ajută la teme?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

5. Cine îţi cumpără haine, încălţăminte, jucării?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

6. Cine merge la şedinţele de la şcoală?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

7. Cine te duce la doctor atunci când eşti bolnav?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

8. Cine îţi dă bani de buzunar?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

9. Cine aduce bani în casă?  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

10. Cu cine discuţi despre problemele sau dorinţele


tale?
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

Q33. Cât de bine se înţeleg părinţii tăi?  foarte bine (1)

uneori bine, alteori mai puţin bine 


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  (2)

Nu prea bine  (3)

Q34. Cât de bine te înţelegi tu cu mama ta?  foarte bine (1)

uneori bine, alteori mai puţin bine 


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  (2)

Nu prea bine  (3)


Q35. Cât de bine te înţelegi tu cu tatăl tău? foarte bine  (1)

uneori bine, alteori mai puţin bine 


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  (2)

Nu prea bine  (3)

Q36. Cât de bine te înţelegi cu fraţii / surorile tale? foarte bine  (1)

uneori bine, alteori mai puţin bine 


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  (2)

Nu prea bine  (3)

RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA Q38 DOAR DACĂ NU LOCUIEŞTI ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII. ALTFEL TRECI LA Q39.
Q37. Cât de bine te înţelegi cu persoana care are grijă de foarte bine  (1)

tine? uneori bine, alteori mai puţin bine  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Nu prea bine  (3)

Q38. De care dintre membrii familiei tale te simţi cel mai apropiat?
BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 
Mama ta  (1)

Tatăl tău  (2)

Frate  (3)

Soră  (4)

Bunică  (5)

Bunic  (6)

Altă rudă de sex feminin  (7)

Altă rudă de sex masculin  (8)

O persoană care nu este rudă  (9)

De nimeni  (10)

Q39. Cât de des stai de vorbă cu părinţii tăi despre zilnic  (1)

problemele sau dorinţele tale? deseori  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  uneori  (3)

foarte rar  (4)

deloc  (5)

3. BUNĂSTARE
Q40. Familia ta are acasă următoarele...?
BIFEAZĂ TOATE LUCRURILE PE CARE LE AI ACASĂ 
1. Televizor  (1)

2. Radiocasetofon, combină muzicală cu CD  (1)

3. DVD Player  (1)

4. Computer  (1)

5. Consolă de jocuri video (de exemplu Play Station, Xbox, Sega, Nintendo)  (1)

6. Televiziune prin cablu  (1)

7. Acces la Internet  (1)

8. Bibliotecă cu peste 100 de cărţi  (1)

9. Autoturism  (1)

10. Telefon fix  (1)

Q41. Tu personal ai...?


BIFEAZĂ TOATE LUCRURILE PE CARE LE AI ACASĂ 
1. Telefon mobil  (1)

2. MP3 player, IPod  (1)

3. Bicicletă  (1)

4. Role sau skateboard  (1)

Q42. Gândindu-te la nivelul de trai al familiei tale, adică lucrurile pe Săracă  (1)

care familia ta le deţine şi îşi permite să le facă, ai spune că faci Mai degrabă săracă  (2)
parte dintr-o familie...?
Medie  (3)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Mai degrabă înstărită  (4)

Înstărită  (5)

Q43. Ai călătorit vreodată în străinătate?  (1)  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Da Nu  TRECI LA Q45

RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA Q44 DOAR DACĂ AI RĂSPUNS DA LA Q43. ALTFEL TRECI LA Q45.
Q44. Cu ce ocazie ai fost într-o altă ţară?
BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC SITUAŢIEI TALE! 
ca turist în vacanţă / excursie  (1)

în vizită la părinţii mei care lucrau sau lucrează acolo  (2)

în vizită la alte rude din străinătate  (3)

altă ocazie, CARE?...............................................................................  (4)

Q45. Unde ţi-ai petrecut vacanţa de vară de anul trecut?


BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC SITUAŢIEI TALE! 
La mare în România  (1)

La munte în România  (2)

La ţară, la rude  (3)

Într-un alt oraş, la rude  (4)

În străinătate  (5)

Altundeva, UNDE?...............................................................................  (6)

Q46. Vara asta, unde plănuieşti să-ţi petreci vacanţa?


BIFEAZĂ TOATE RĂSPUNSURILE CARE SE POTRIVESC SITUAŢIEI TALE! 
nu cred că o să plec din localitate  (1)

într-o altă localitate din România la bunici / rude  (2)

la mare în România  (3)

într-o staţiune de munte în România  (4)

În străinătate  (5)

Nu am încă planuri  (6)

4. ŞCOALĂ
Q47. Cât de mult îţi place la şcoală? Îmi place foarte mult  (1)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Îmi place mult  (2)

Îmi place destul de mult  (3)

Nu prea îmi place  (4)

Nu-mi place deloc  (5)

Q48. Faţă de ceilalţi colegi ai tăi, la învăţătură, ai spune că eşti printre primii Printre primii  (1)

din clasa ta, pe la mijloc sau printre ultimii din clasă? La mijloc  (2)
BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Printre ultimii  (3)

Q49. Cât de important este pentru tine să ai note bune la şcoală? Foarte important  (1)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Important  (2)

Oarecum important  (3)

Nu prea important  (4)

Deloc important  (5)

Q50. Cât de important este pentru tine să înveţi cât mai multe lucruri? Foarte important  (1)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Important  (2)

Oarecum important  (3)

Nu prea important  (4)

Deloc important  (5)

Q51. Cât de important este pentru tine să îţi petreci timpul cu colegii Foarte important  (1)

tăi? Important  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Oarecum important  (3)

Nu prea important  (4)

Deloc important  (5)

Q52. Anul acesta ai participat la vreo olimpiadă?  (1)  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Da Nu

Q53. Anul trecut ai luat vreun premiu sau menţiune pentru rezultatele tale şcolare?  (1)  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Da Nu

Q54. Ce medie generală ai avut pe ultimul semestru? Q51

COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  ...........

Q55. Cu ce medie generală crezi că vei termina anul acesta şcoala?

COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  ...........

Q56. Ai avut vreo corigenţă semestrul trecut?  (1)  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Da Nu

Q56. Cu aproximaţie câte absenţe nemotivate ai până în prezent în acest semestru?


Q54

COMPLETEAZĂ ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA  ...........

Q57. Semestrul trecut ai avut scăzută nota la purtare?  (1)  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Da Nu

Q58. Faci meditaţii la vreo materie?  (1)  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Da Nu

Q59. Cât de mult îţi place să citeşti? Îmi place foarte mult  (1)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Îmi place mult  (2)

Îmi place destul de mult  (3)

Nu prea îmi place  (4)

Nu-mi place deloc  (5)

voi continua studiile la liceu 


Q60. Ce crezi că este cel mai probabil că vei face după ce vei (1)
termina clasa a VIII-a? voi continua studiile la o şcoală profesională  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  nu voi continua studiile  (3)

Q61. Ce ai vrea să faci după ce vei termina clasa a VIII-a?


BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 
Să merg la liceu  (1)

Să merg la o şcoală profesională  (2)

Să-mi caut un loc de muncă  (3)

Să plec în străinătate  (4)

Altceva, CE?...............................................................................  (5)

Q62. Ce vrei să te faci când vei fi mare?

SCRIE ÎN SPAŢIUL DIN DREAPTA  ................................................................

5. SĂNĂTATEA TA
Q63. De la începutul anului 2007, ai lipsit vreo zi de la şcoală din da, am lipsit o zi  (1)

cauză că ai fost bolnav sau nu te-ai simţit bine? da, am lipsit câteva zile, dar mai puţin de o
săptămână
 (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 


da, am lipsit mai mult de o săptămână  (3)

nu am lipsit  (4)

Q64. Legat de starea ta de sănătate, ţi s-a întâmplat vreodată de la Destul de


Niciodată Rar Uneori
începutul anului...? des
1. ...să fii răcit................................................................................................................................................................................................... (1)  (2)  (3)  (4)

2. ...să tuşeşti...................................................................................................................................................................................................... (1)  (2)  (3)  (4)

3. ...să ai febră.................................................................................................................................................................................................. (1)  (2)  (3)  (4)

4. ...să te doară capul.............................................................................................................................................................................. (1)  (2)  (3)  (4)

5. ...să te doară stomacul................................................................................................................................................................... (1)  (2)  (3)  (4)

6. ...să nu ai poftă de mâncare.................................................................................................................................................... (1)  (2)  (3)  (4)

7. ...să te simţi obosit, slăbit fizic, fără chef de nimic.............................................................................. (1)  (2)  (3)  (4)

Q65. De obicei la ce oră te culci într-o zi obişnuită din timpul săptămânii? hh:mm

..........
COMPLETEAZĂ ORA ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA 

Q66. Şi la ce oră te culci într-o zi obişnuită de la sfârşitul săptămânii? hh:mm

..........
COMPLETEAZĂ ORA ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA 

Q67. De obicei la ce oră te trezeşti dimineaţa într-o zi obişnuită din timpul săptămânii? hh:mm

..........
COMPLETEAZĂ ORA ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA 

Q68. Şi la ce oră te trezeşti într-o zi obişnuită de la sfârşitul săptămânii? hh:mm

..........
COMPLETEAZĂ ORA ÎN CĂSUŢA DIN DREAPTA 

Q69. În ultimul an ai fost vreodată la...?


BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND  Nu, niciodată Da, o dată Da, de mai multe ori

1. ...medic...............................................................................................................................................................................................................
(1)  (2)  (3)

2. ...stomatolog................................................................................................................................................................................................
(1)  (2)  (3)

3. ...psiholog.......................................................................................................................................................................................................
(1)  (2)  (3)

4. ...să te doară capul.............................................................................................................................................................................. (1)  (2)  (3)

5. ...să te doară stomacul................................................................................................................................................................... (1)  (2)  (3)

6. ...să nu ai poftă de mâncare.................................................................................................................................................... (1)  (2)  (3)


7. ...să te simţi obosit, slăbit fizic, fără chef de nimic..............................................................................
(1)  (2)  (3)

Q70. Următoarele întrebări sunt despre ceea ce tu simţi în legătură cu anumite lucruri: sănătatea ta, felul în
care arăţi, familia ta şi viaţa ta pe ansamblu. Sunt câteva feţe care indică diferite tipuri de sentimente. Bifează
căsuţa care este cea mai potrivită pentru a arăta ceea ce tu simţi despre următoarele lucruri.
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS
PE FIECARE RÂND 
1. Sănătatea ta  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

2. Felul în care arăţi  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

3. Familia ta  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

4. Viaţa ta pe ansamblu  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

Q71. Ţi s-a întâmplat vreodată de la începutul anului următoarele


lucruri...? Destul de
Niciodată Rar Uneori
des
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND 
1. ...cineva să te înjure  (1)  (2)  (3)  (4)

2. ...cineva să râdă de tine  (1)  (2)  (3)  (4)

3. ...cineva să te ameninţe, să te sperie  (1)  (2)  (3)  (4)

4. ...cineva să te lovească, să te bată  (1)  (2)  (3)  (4)

5. ...să fii neglijat de părinţii tăi sau de cei în grija cărora eşti  (1)  (2)  (3)  (4)

6. ...să fii pedepsit, interzicându-ţi-se să faci anumite lucruri  (1)  (2)  (3)  (4)

Q71. Cât de des ţi s-au întâmplat în ultima perioadă următoarele...? Destul de


Niciodată Rar Uneori
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND  des
1. ...să te distrezi foarte bine cu prietenii tăi  (1)  (2)  (3)  (4)

2. ...să te distrezi foarte bine cu familia ta  (1)  (2)  (3)  (4)

3. ...să râzi cu poftă  (1)  (2)  (3)  (4)

Q71. Şi cât de des ţi s-a întâmplat în ultima perioadă...? Destul de


Niciodată Rar Uneori
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND  des
1. ...să te simţi singur  (1)  (2)  (3)  (4)

2. ...să simţi că nimeni nu te iubeşte  (1)  (2)  (3)  (4)

3. ...să te simţi neglijat de cei dragi  (1)  (2)  (3)  (4)

4. ...să simţi că nu ştii ce se vrea de la tine sau ce ar trebui să faci  (1)  (2)  (3)  (4)

5. ...să fii furios  (1)  (2)  (3)  (4)

6. ...să fii speriat  (1)  (2)  (3)  (4)

7. ...să te simţi diferit faţă de alţi copii  (1)  (2)  (3)  (4)

8. ...să fii îngrijorat  (1)  (2)  (3)  (4)

9. ...să te simţi nefericit  (1)  (2)  (3)  (4)

10. ...să plângi  (1)  (2)  (3)  (4)

6. TIMPUL TĂU LIBER

Q72. În câte zile din săptămână faci următoarele lucruri? Nr. zile pe săptămână Nici una
ÎNCERCUIEŞTE NUMĂRUL DE ZILE CORESPUNZĂTOR!
1. Înveţi / faci teme........................................................................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 0

2. Ieşi afară cu prietenii............................................................................................................................. 1 2 3 4 5 6 7 0

3. Te uiţi la televizor........................................................................................................................................ 1 2 3 4 5 6 7 0

4. Te joci la calculator................................................................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 0
Q72. În câte zile din săptămână faci următoarele lucruri? Nr. zile pe săptămână Nici una
ÎNCERCUIEŞTE NUMĂRUL DE ZILE CORESPUNZĂTOR!
5. Foloseşti Internetul................................................................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 0

6. Faci sport................................................................................................................................................................ 1 2 3 4 5 6 7 0

7. Mergi la cumpărături.............................................................................................................................. 1 2 3 4 5 6 7 0

8. Ajuţi la diverse treburi în gospodărie.............................................................................. 1 2 3 4 5 6 7 0

9. Citeşti cărţi, dar nu pentru şcoală....................................................................................... 1 2 3 4 5 6 7 0

Aproximativ o jumătate de oră


Q73. Cât timp petreci într-o zi obişnuită făcând
următoarele lucruri?

5 oreMai mult de
1 orăAproximativ

2 oreAproximativ

3 oreAproximativ

4 oreAproximativ

5 oreAproximativ
Câteva minute
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE
RÂND 

Deloc
(1) (2)
1. Înveţi / faci teme..........................................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

(1) (2)
2. Ieşi afară cu prietenii..............................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

(1) (2)
3. Te uiţi la televizor.......................................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

(1) (2)
4. Te joci la calculator..................................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

(1) (2)
5. Foloseşti Internetul...................................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

(1) (2)
6. Faci sport................................................................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

(1) (2)
7. Mergi la cumpărături.............................................................................................................................................  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

8. Ajuţi la diverse treburi în gospodărie.............................................................................................. (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

9. Citeşti cărţi, dar nu pentru şcoală......................................................................................................... (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

Q74. Ce îţi place cel mai mult să faci în timpul tău liber?

SCRIE ÎN SPAŢIUL DIN DREAPTA  ................................................................

Q75. Cine este persoana care reprezintă pentru tine un model de urmat?
Ca cine ai vrea să fii sau să ajungi, indiferent dacă e vorba de părinţii
tăi, de un sportiv, de o vedetă de muzică, actor, om de ştiinţă etc.?

SCRIE ÎN SPAŢIUL DIN DREAPTA  ............................................................

Q76. Când o să te faci mare, care dintre lucrurile următoare va Să arăt bine  (1)

fi cel mai important pentru tine? Să am o familie fericită  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Să am mulţi bani  (3)

Să am mulţi prieteni  (4)

Să am un serviciu interesant  (5)

Să am o educaţie bună  (6)

Q77. Care dintre aceste lucruri va fi cel mai puţin important Să arăt bine  (1)

pentru tine? Să am o familie fericită  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  Să am mulţi bani  (3)

Să am mulţi prieteni  (4)

Să am un serviciu interesant  (5)

Să am o educaţie bună  (6)

Q78. Din lista următoare care sunt cele mai importante 3 Să poarte haine la modă  (1)

calităţi pe care un copil de vârsta ta ar trebui să le Să arate bine  (2)

aibă ca să fie plăcut de ceilalţi? Să aibă mulţi bani  (3)


BIFEAZĂ MAXIM TREI RĂSPUNSURI!  Să sară în ajutor / să fie bun  (4)

Să fie sincer, neprefăcut  (5)

Să fie inteligent  (6)

Să înveţe bine  (7)

Să fie amuzant  (8)

Să fie bun la sport  (9)

Să aibă toate noutăţile (ultimele lucruri care au


apărut pe piaţă)
 (10)

7. PROBLEME
Q79. Când ieşi afară, spui vreunui adult din familia ta unde da, întotdeauna (1)

mergi? doar uneori  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  niciodată  (3)

Q80. În ultimele săptămâni, ai stat afară după ora 9 seara, fără ca părinţii tăi sau 
da, o dată (1)

cei care au grijă de tine să ştie unde eşti? da, de mai multe ori  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  niciodată  (3)

Q81. Care dintre următoarele afirmaţii ţi se potriveşte 


nu am fumat niciodată ţigări (1)

cel mai bine? am fumat doar o dată sau de două ori  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  uneori fumez, dar nu în fiecare zi  (3)

fumez în mod regulat  (4)

Q82. Dar dintre următoarele afirmaţii, care ţi se 


nu am consumat niciodată alcool (1)

potriveşte cel mai bine? am băut alcool doar o dată sau de două ori  (2)

BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS!  uneori beau alcool, dar nu în fiecare zi  (3)

consum alcool în mod regulat  (4)

Q83. S-a întâmplat vreodată...


BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE RÂND  Nu, niciodată Da, o dată Da, de mai multe ori

1. să ai probleme cu poliţia  (1)  (2)  (3)

2. familia ta să intre în conflict cu vecini sau alte persoane din


cauza ta
 (1)  (2)  (3)

3. să te baţi cu alţi copii  (1)  (2)  (3)

4. profesorii să le atragă atenţia părinţilor tăi despre


comportamentul tău la şcoală
 (1)  (2)  (3)

Q84. Ai un foarte bun prieten cu care poţi discuta despre orice, inclusiv despre  (1)  (2)

probleme personale?
Da Nu
BIFEAZĂ UN SINGUR RĂSPUNS! 

Q85. Dintre următoarele, care sunt principalele probleme pe care le ai în prezent? Gândeşte-te la lucrurile
care te deranjează, te îngrijorează sau te preocupă foarte mult şi alege-le pe principalele trei.
BIFEAZĂ MAXIM TREI RĂSPUNSURI! 
notele mele de la şcoală..............................................................................  (01)

prea multe teme  (02)


am prea puţin timp liber...............................................................................  (03)

unii colegi râd de mine.................................................................................  (04)

nu mă înţeleg cu părinţii mei........................................................................  (05)

nu mă înţeleg cu fraţii / surorile mele...........................................................  (06)

probleme sentimentale, îmi place de un băiat /fată,

probleme cu prietenul meu / prietena mea.............................................  (07)

nu am prieteni  (08)


probleme cu alţi copii agresivi / violenţi.......................................................  (09)
prietenii mă presează să fac lucruri pe care nu aş vrea să le fac................ (10)

sunt sărac  (11)


felul în care arăt  (12)

petrec prea puţin timp cu părinţii mei...........................................................  (13)

părinţii mei se ceartă tot timpul....................................................................  (14)

părinţii mei sunt plecaţi în străinătate..........................................................  (15)

nu mă înţeleg cu colegii mei de clasă..........................................................  (16)

 altceva, CE?  (17)

Nu am la cine să apelez
Q86. De obicei la cine apelezi pentru ajutor sau cu

Bunicul /Bunica
cine stai de vorbă când ai următoarele tipuri

Ambii părinţi

Frate / soră

Altcineva
de probleme?

Mama ta

Tatăl tău

Profesor
Prieteni

Vecin
BIFEAZĂ CÂTE UN SINGUR RĂSPUNS PE FIECARE
RÂND 

1. probleme cu şcoala, teme  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

2. probleme cu colegii de şcoală  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

3. probleme cu părinţii tăi  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

4. probleme cu fraţii tăi  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

5. probleme cu prietenii tăi  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

Îţi mulţumim pentru participarea la acest studiu.