Sunteți pe pagina 1din 3

Lista proiectelor în derulare în domeniul dezvoltării

sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
Iunie, 2009

1. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ABILITARE ECONOMICĂ A TINERILOR

Implementator:  Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor
şi Ministerul Educaţiei şi Tineretului.
Obiective:  Dezvoltarea   aptitudinilor   antreprenoriale   ale   tinerilor
bazate  pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor şi
facilitarea   accesului   tinerilor   antreprenori   la   resurse   financiare
necesare iniţierii şi dezvoltării unei afaceri proprii.
Grup ţintă:  Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsă între 18­
30   de   ani,   care   doresc:   să­şi   dezvolte   abilităţile   antreprenoriale,   să
lanseze o afacere proprie  în zonele rurale şi/sau să­şi extindă propria
afacere în zonele rurale, creând noi locuri de muncă. 
Activităţile 
principale:  Programul cuprinde trei componente de implementare: 
(1)   Instruire   şi   consultanţă   antreprenorială   (implementator   ­
Organizația   pentru   Dezvoltarea   Întreprinderilor   Mici   şi   Mijlocii
(ODIMM), (2)  Obţinerea creditelor preferențiale în valoare maxima de
până la 300.000 lei (perioada de rambursare maxim 5 ani) cu o porțiune
de grant nerambursabil (40%)  (implementator ­ Directoratul Liniei de
Credit (DLC), (3) Monitorizarea post­finanţare (DLC)
Contacte : 
ODIMM
             Adresa:  str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chișinău 
             Telefon:  22 57 99 / fax: 29 57 97 
             e­mail:  info@odimm.md, Persoana de contact: Marina Grebennicova
             web:  www.odimm.md, www.businessportal.md
DLC
             Adresa:  str. Bănulescu ­ Bodoni 57/1, Chișinău
             Telefon:  23 82 46 / fax: 23 82 48

2. PROGRAMUL „GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII” 

Implementator:  Organizaţia   pentru   Dezvoltarea   Sectorului


Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
Obiectiv:  Sporirea   calificării   în   domeniul   antreprenorial   pentru   asigurarea
gestionării eficiente a afacerii proprii.
Grup ţintă:  Viitori antreprenori şi antreprenori activi care practică activităţi economice
sub orice formă de organizare juridică.
Activităţile 
principale:  Organizarea   cursurilor   gratuite   pe   8   module   de   instruire   la   alegere:
managementul   financiar;   managementul   resurselor   umane   şi   legislaţia
muncii; înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în

1
ODIMM ©
domeniu;   contabilitatea   pe   domenii   de   aplicare;   marketing;   marketing
internaţional;   planificarea   afacerii;   activitatea   economică   externă   şi
relaţiile vamale. 
Contacte : 
Adresa:  str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chişinău 
Telefon:  29 57 41 / fax: 29 57 97
E­mail:            info@odimm.md,  Persoana de contact: Mila Mladinova
Pagina web:   www.odimm.md, www.businessportal.md

3. FONDUL DE GARANTARE A CREDITELOR

Implementator: Organizaţia   pentru   Dezvoltarea   Sectorului


Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă:  Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii
Moldova.
Activităţile 
principale:  Acordarea   garanţiei   la   credit   agenţilor   economici   care   nu   dispune   de
suficient gaj. 
Pentru   întreprinderile   active,   garanţia   reprezintă   până   la   50%   din
mărimea creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei, pe o perioadă de până
la 5 ani. 
Iar   pentru   întreprinderile   nou­create,   garanţia   poate   reprezenta   maxim
70%   din   suma   creditului,   dar   nu   mai   mult   de   100   mii   lei.   Perioada   de
garantare este de până la 3 ani.

Contacte : 
Adresa:  str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău 
Telefon:  22 50 79 / fax: 29 57 97
E­mail:            info@odimm.md,  Persoana de contact: Vasile Fulga
Pagina web:   www.odimm.md, www.businessportal.md

4. ACORDAREA CONSULTANŢEI DE CĂTRE EXPERŢII DIN GERMANIA

Implementator:  Senior Expert Service, Germania
Obiectiv:  Facilitarea   accesului   IMM­urilor   la   cunoştinţe   inovative  
internaţionale 
Grup ţintă:  IMM,   instituţii   publice,   autorităţi   locale,   instituţii   de   învăţământ,
instituţii internaţionale
Activităţile 
principale:   Acordarea consultanţei de către experţi internaţionali cu experienţă vastă
în diferite domenii.
Contacte : 
Adresa:  str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău 
Telefon:  29 53 80 / fax: 29 57 97
E­mail:  o.melniciuc@odimm.md, Persoana de contact: Olga Melniciuc
Web:  www.ses­bonn.de

2
ODIMM ©
5. ACTIVE LEARNING : PROGRAM DE TRAINING ŞI ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ 
ÎN TURISM

Implementator:  Organizaţia   Pentru   Dezvoltarea   Sectorului


Întreprinderilor Mici si Mijlocii pe lângă  Ministerul
Economiei şi Comerţului în parteneriat cu Fundaţia
Naţională Pentru Dezvoltare Comunitară, Iaşi 
Obiectiv:  (1)   Creşterea   calităţii   serviciilor   în   turism   prin   îmbunătăţirea
competenţelor profesionale legate de managementul relaţiilor cu clienţii
ale   managerilor   din   turism   si   ale   personalului   care   lucrează   direct   cu
clienţii în sectorul turistic din aria geografică a României si R. Moldova; 
(2)   Diversificarea   metodelor   de   promovare   a   obiectivelor   de   atracţie
turistică   din   zona   transfrontaliera   şi   dezvoltarea   ofertei   turistice
transfrontaliere prin promovarea si vânzarea activă, de către operatorii
de turism, a unor pachete comune de atracţii turistice.
Grupul ţintă:  IMM care activează în domeniul turismului.
Activităţile 
principale:  Organizarea   cursurilor   de   instruire   in   domeniul   dezvoltării   abilităţilor
antreprenoriale şi profesionale a lucrătorilor din domeniul turismului
Contacte : 
Adresa:  str. Serghei Lazo 48, of. 303, Chişinău 
Telefon:  29 53 80 / fax: 29 57 97
E­mail:  o.melniciuc@odimm.md, Persoana de contact: Olga Melniciuc

3
ODIMM ©

S-ar putea să vă placă și