Sunteți pe pagina 1din 1

IMPORTANŢA SISTEMULUI INFORMATIONAL SANITAR ÎN

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE MEDICII DE FAMILIE


V.1. MATERIALELE INFORMAŢIONALE EXIS-TENTE ÎN CABINETELE
MEDICILOR DE FAMILIE
În cabinetul medicului de famile trebuie să existe un sistem informaţional corespunzător
activităţii desfăşurate. Acesta este format din: fişa de consultaţii, carnetul de sănătate
individual,registrele de evidenţe speciale,certificatele de concediu medical,reţete,bilete de
trimitere-internare,centralizatoare ale activităţii,dări de seamă,certificate de deces.