Sunteți pe pagina 1din 216

2017

10 noiembrie
Nr. 390–395
Anul XXIV
(6313–6318)

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat


legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor
produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu
obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distorsi-
ona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Oficial al Republicii
Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi
difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare
în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.

EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “MOLDPRES”

Editorul şi redacţia: 2012, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22, Casa Presei, et. 3.
Numărul de înregistrare 475. Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 12578.
Abonamentele se pot contracta la orice oficiu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 3399.
Telefoane: editorul: (022) 23-34-28, fax: (022) 23-26-98; secretarul responsabil de redacţie: (022) 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.md
Redactori: (022) 23-23-09.
Publicaţii ale agenţilor economici: (022)23-34-39; avize pierderi de acte persoane fizice: (022)23-43-82; comunicate informative:
(022)23-35-86, tel./fax: (022)23-34-39; e-mail: mo@moldpres.md
IBAN MDL - MD25MO2224ASV08189957100 la BC „Mobiasbanca - Groupe Societe Generale” S.A.
IBAN MDL - MD39AG000000022512280770 la BC „Moldova Agroindbank” S.A., fil.nr.27 Chişinău, BIC: AGRNMD2X512.
MD-2012, Chişinău, str. A. Puşkin 22.
Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES.
Cod fiscal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 3398.

“Monitorul Oficial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.
Actele oficiale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

1
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

2 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
653. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 427-VIII,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 7
654. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 203, 6 octombrie 2017). ..................... 7
655. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind
crearea și funcționarea Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de
comerț liber între statele membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (nr. 416-VIII, 1 noiembrie 2017). ......................... 10
656. Lege privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea
Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele
membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (nr. 205, 6 octombrie 2017). .................................................................... 11
657. Hotărîre cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în
Republica Moldova în anul 2016 (nr. 222, 27 octombrie 2017). ........................................................................... 14
658. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 228, 2 noiembrie 2017). ..................................... 14
659. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 420-VIII, 3 noiembrie 2017). ............................... 15
660. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 421-VIII, 3 noiembrie 2017). ............................... 15
661. Decret privind numirea în funcție a unor vicepreședinți ai instanțelor judecătorești (nr. 422-VIII,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 15
662. Decret privind numirea doamnei Elena COSTIUC în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 423-VIII,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 15
663. Decret privind numirea domnului Tudor BERDILĂ în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 424-VIII,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 15
664. Decret privind numirea domnului Ruslan PETROV în funcția de președinte al Curții de Apel Cahul (nr. 425-VIII,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 16
665. Decret privind înregistrarea stemei şi drapelului satului Capaclia, raionul Cantemir (nr. 426-VIII,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 16
666. Decret privind conferirea titlului onorific „Colectiv Artistic Emerit” Orchestrei Prezidențiale a Republicii
Moldova (nr. 428-VIII, 7 noiembrie 2017). ........................................................................................................... 17
667. Decret privind conferirea de distincții de stat unor artişti instrumentişti din Orchestra Prezidenţială a
Republicii Moldova (nr. 429-VIII, 7 noiembrie 2017). ........................................................................................... 17

www.monitorul.md 3
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
1003. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 894,
3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 18
1004. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV
din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (nr. 895, 3 noiembrie 2017). ......................................... 19
1005. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului
46 din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 896,
3 noiembrie 2017). ........................................................................................................................................... 20
1006. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(nr. 897, 3 noiembrie 2017). ............................................................................................................................. 20
1007. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.988 din 21 septembrie 1998 (nr. 898,
3 noiembrie 2017). ........................................................................................................................................... 20
1008. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de
anumite substanțe de alt tip în produse alimentare (nr. 899, 3 noiembrie 2017). .................................................. 21
1009. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din
30 august 2017 (nr. 900, 6 noiembrie 2017). ...................................................................................................... 26
1010. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al
Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele
comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017 (nr. 901,
6 noiembrie 2017). ........................................................................................................................................... 26
1011. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietății Publice (nr. 902,
6 noiembrie 2017). ........................................................................................................................................... 31
1012. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 (nr. 903,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 37
1013. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Roman CAZAN (nr. 904, 7 noiembrie 2017). ....... 38
1014. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 905, 7 noiembrie 2017).......... 39
1015. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei BUCATARU (nr. 906, 7 noiembrie 2017). 39
1016. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 907, 7 noiembrie 2017). ....... 39
1017. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 908, 7 noiembrie 2017). ....... 39
1018. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 909, 7 noiembrie 2017). 39
1019. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie IURCU (nr. 910, 7 noiembrie 2017). ......... 40
1020. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion STRATULAT (nr. 911, 7 noiembrie 2017). ..... 40
1021. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Veronica VRAGALEVA (nr. 912,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 40
1022. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Nicolae EȘANU (nr. 913, 7 noiembrie 2017). ...... 40
1023. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica URSU (nr. 914,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 40
1024. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Lilian DARII (nr. 915, 7 noiembrie 2017). ............ 40
1025. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Daniela MORARI (nr. 916, 7 noiembrie 2017). ..... 41
1026. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorin PURICE (nr. 917, 7 noiembrie 2017). ........ 41
1027. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg BABIN (nr. 918, 7 noiembrie 2017). ........... 41
1028. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Mihail BEREGOI (nr. 919,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 41
1029. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. 920,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 41
1030. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatol MĂMĂLIGĂ (nr. 921,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 41
1031. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Anastasia OCERETNÎI (nr. 922,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 42
1032. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Rodica SCUTELNIC (nr. 923,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 42
1033. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Raisa SCAI (nr. 924, 7 noiembrie 2017). ............. 42
1034. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Roman CAZAN (nr. 925, 7 noiembrie 2017). ........... 42
1035. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie IURCU (nr. 926, 7 noiembrie 2017). .............. 42
1036. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Serghei BUCATARU (nr. 927, 7 noiembrie 2017). .... 42
1037. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 928, 7 noiembrie 2017). ............. 43
1038. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 929, 7 noiembrie 2017). ............ 43
1039. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin ANDROS (nr. 930, 7 noiembrie 2017). ........... 43
1040. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Iuliana DRĂGĂLIN (nr. 931, 7 noiembrie 2017). ........ 43
1041. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica VRAGALEVA (nr. 932, 7 noiembrie 2017). .. 43
1042. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tatiana IVANICICHINA (nr. 933, 7 noiembrie 2017). . 43

4 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1043. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae EȘANU (nr. 934, 7 noiembrie 2017)............ 44
1044. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica URSU (nr. 935, 7 noiembrie 2017). ........... 44
1045. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladimir ILIEV (nr. 936, 7 noiembrie 2017). ............. 44
1046. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela MORARI (nr. 937, 7 noiembrie 2017). .......... 44
1047. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 938, 7 noiembrie 2017). ....... 44
1048. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin PURICE (nr. 939, 7 noiembrie 2017). ............. 44
1049. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru LARIONOV (nr. 940, 7 noiembrie 2017). .. 45
1050. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 941, 7 noiembrie 2017). ............ 45
1051. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail BEREGOI (nr. 942, 7 noiembrie 2017). .......... 45
1052. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Rodica SCUTELNIC (nr. 943, 7 noiembrie 2017). ..... 45
1053. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Nelea RUSU (nr. 944, 7 noiembrie 2017). ................ 45
1054. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. 945, 7 noiembrie 2017). 45
1055. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Anastasia OCERETNÎI (nr. 946, 7 noiembrie 2017). .. 46
1056. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHISTOL (nr. 947, 7 noiembrie 2017). ......... 46
1057. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena BELEI (nr. 948, 7 noiembrie 2017). ................ 46
1058. Hotărîre privind instalarea în municipiul Chișinău a plăcii comemorative „Nicon Zaporojan” (nr. 949,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 46
1059. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Primului program executiv de colaborare
culturală între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2017-2019 (nr. 950,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 46
1060. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Constituţiei Republicii
Moldova (nr. 951, 7 noiembrie 2017).................................................................................................................. 47
1061. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 481 din 4 iulie 2011 (nr. 952,
7 noiembrie 2017). ............................................................................................................................................ 47
1062. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017
(nr. 953, 7 noiembrie 2017). .............................................................................................................................. 49
1063. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de implementare a
Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoanelor,
întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017 (nr. 954, 7 noiembrie 2017). ................................................................. 49
1064. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri în vederea implementării Programului
de stat „Prima casă” (nr. 955, 7 noiembrie 2017). .............................................................................................. 49
1065. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(nr. 956, 7 noiembrie 2017). .............................................................................................................................. 49
1066. Hotărîre cu privire la Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei (nr. 957, 7 noiembrie 2017). ........... 50
1067. Hotărîre privind aprobarea Acordului de cooperare şi interacţiune dintre Serviciul de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova şi Administrația Serviciului de stat în telecomunicaţii speciale şi protecţia informaţiei al Ucrainei,
încheiat la Chişinău la 23 decembrie 2016 şi la Kiev la 22 februarie 2017 (nr. 959, 7 noiembrie 2017).................. 50
1068. Hotărîre pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la
trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte
de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (nr. 960, 7 noiembrie 2017). ...................................................... 52

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor
şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
1983. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 132, 31 octombrie 2017). ............................................................... 60
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
1984. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a
actelor notariale (nr. 847, 16 octombrie 2017). ................................................................................................... 61
1985. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de desfășurare a examenului de calificare
în profesia de notar și de contestare a rezultatelor acestuia (nr. 934, 3 noiembrie 2017)...................................... 69
Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
al Republicii Moldova
1986. Ordin cu privire la aplicarea Farmacopeei Europene (nr. 776, 10 octombrie 2017). ............................... 70
1987. Ordin cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale (nr. 820, 27 octombrie 2017).............. 70
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
1988. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia
electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie (nr. 375/2017, 28 septembrie 2017). 84

www.monitorul.md 5
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1989. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică
produsă din surse regenerabile de energie (nr. 376/2017, 28 septembrie 2017).................................................. 86
1990. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 404/2017,
25 octombrie 2017). .......................................................................................................................................... 92
1991. Hotărâre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 405/2017,
25 octombrie 2017). .......................................................................................................................................... 92
1992. Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 661 din
31.07.2014 (nr. 416/2017, 26 octombrie 2017). ................................................................................................. 92
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
1993. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr.15/2 din 07.04.2016 (nr. 46/8, 16 octombrie 2017). ...... 93
1994. Hotărâre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Între-
prinderea Mixtă Fabrica de Vinuri ”Vinăria-Bardar” S.A. (nr.49/5, 6 noiembrie 2017). ........................................... 93
Acte ale Comisiei Electorale Centrale
1995. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul
„Fond electoral” al participantului la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău
din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1169, 10 octombrie 2017). ........................................................................... 94
1996. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la
alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1170, 10 octombrie 2017). .............................................. 94
1997. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe
contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1171,
10 octombrie 2017). .......................................................................................................................................... 94
1998. Hotărîre cu privire la propunerea pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova (nr. 1172,
10 octombrie 2017). .......................................................................................................................................... 95
1999. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 (nr. 1174,
13 octombrie 2017). .......................................................................................................................................... 95
2000. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare,
prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din
1 octombrie 2014 (nr. 1175, 13 octombrie 2017). ............................................................................................... 100
2001. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de examinare și soluționare
a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010 (nr. 1176, 13 octombrie 2017). ..................................................................... 101
2002. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 (nr. 1177, 13 octombrie 2017). ........ 102
2003. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești
(nr. 1193, 20 octombrie 2017). .......................................................................................................................... 102
2004. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul Soroca
(nr. 1194, 20 octombrie 2017). .......................................................................................................................... 103
2005. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele ale documentelor electorale pentru referendumul
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1208,
24 octombrie 2017). .......................................................................................................................................... 103
2006. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului invitaţiei la votare pentru alegerile locale noi din data de
19 noiembrie 2017 (nr. 1209, 24 octombrie 2017). ............................................................................................. 105
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului
din Republica Moldova
2007. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la
capitolul respectării condițiilor de plasare a publicității (nr. 15/100, 4 iulie 2017).................................................. 106
Acte ale Consiliului Naţional
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat
2008. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura de solicitare şi
desemnare a avocatului pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Naţional
pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 8 din 19 mai 2009 (nr. 17, 20 iulie 2017). .................................... 143

PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V
Avize pierderi de acte

6 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,
decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
653 DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea
și completarea unor acte legislative
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 203 din
Moldova, 6 octombrie 2017 pentru modificarea și completarea unor
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: acte legislative.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 427-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

654 LEGE
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile adminis-
Art. I. – Legea nr. 267/1994 privind apărarea împotriva traţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele fizice
incendiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, şi juridice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.”
nr. 15–16, art. 144), cu modificările şi completările ulterioare, 3. La articolul 2, textul „şi a protecţiei contra incendiilor
se modifică şi se completează după cum urmează: se constituie” se substituie cu textul „este constituit”.
1. În cuprinsul legii, textul „al Ministerului Afacerilor 4. La articolul 5, litera c) va avea următorul cuprins:
Interne” se substituie cu textul „din subordinea Ministerului „c) serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri.”
Afacerilor Interne”, cuvintele „departamente” și „departa- 5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
mentele” se substituie cu textul „alte autorităţi adminis- „Articolul 10. Domeniul de asigurare a securităţii
trative centrale din subordinea Guvernului”, iar cuvîntul antiincendiare al autorităţilor adminis-
„departamentelor” se substituie cu textul „altor autorităţi traţiei publice locale de nivelul întîi
administrative centrale din subordinea Guvernului”. (1) Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins: întîi:
„Articolul 1. Sistemul de apărare împotriva incendiilor a) au dreptul să organizeze, în conlucrare cu Inspec-
(1) Sistemul de apărare împotriva incendiilor reprezintă toratul General pentru Situații de Urgență din subordinea
ansamblul de activităţi specifice juridice, organizatorice, Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Inspectoratul
economice, sociale, tehnico-ştiinţifice şi de informare General pentru Situații de Urgență), servicii (posturi) terito-
publică, planificate, organizate şi realizate în scopul preve- riale de salvatori și pompieri conform regulamentului de
nirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor, precum organizare și funcționare a acestora elaborat în baza unui
şi al asigurării unei intervenţii operative pentru evacuarea regulament-tip aprobat de Guvern;
şi salvarea persoanelor, stingerea incendiilor, protejarea b) au dreptul să stabilească resursele financiare și
bunurilor şi a mediului împotriva efectelor acestora, şi volumul mijloacelor financiare necesare pentru organizarea
include: şi întreţinerea serviciilor (posturilor) teritoriale de salvatori şi
a) norme şi standarde în domeniul apărării împotriva pompieri în conformitate cu legislaţia privind administraţia
incendiilor; publică locală şi descentralizarea administrativă;
b) supravegherea de stat în domeniul asigurării apărării c) asigură îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva
împotriva incendiilor; incendiilor pe teritoriul din subordine;
c) asigurarea stingerii incendiilor, a executării acţiunilor d) verifică gradul de siguranţă la incendiu, capaci-
de intervenţie și de salvare-deblocare în caz de incendii; tatea de prevenire şi stingere a incendiilor în localităţi şi
d) certificarea produselor şi mărfurilor în domeniul la obiective, implică unităţile economice în îndeplinirea
apărării împotriva incendiilor; măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
e) agrementele tehnice pentru produse, procedee şi e) mobilizează cetăţenii la prevenirea şi stingerea incen-
echipamente noi în domeniul apărării împotriva incendiilor; diilor, contribuind la dezvoltarea voluntariatului în situaţii
f) evaluarea riscurilor de incendiu la obiective aflate la excepţionale, și le asigură dotarea tehnico-materială;
etapele de proiectare, construcţie, exploatare şi postuti- f) asigură instituirea şi întreţinerea surselor de alimentare
lizare; cu apă pentru stingerea incendiilor.
g) atestarea specialiştilor care desfăşoară activităţi în (2) Consiliul local de nivelul întîi pe al cărui teritoriu este
domeniul apărării împotriva incendiilor; situat serviciul (postul) teritorial de salvatori și pompieri
h) participarea la recepţia finală a construcţiilor şi insta- numește, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie pe
laţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele şeful serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri,
locale; cu participarea reprezentanţilor Inspectoratului General
i) emiterea avizelor pentru unele genuri de activitate; pentru Situații de Urgență.
j) instruirea persoanelor fizice şi juridice în domeniul (3) Autoritățile administrației publice locale de nivelul
apărării împotriva incendiilor; întîi şi doi din zona de competență a serviciului (postului)
k) informarea populaţiei cu privire la apărarea împotriva teritorial de salvatori și pompieri au dreptul să prevadă în
incendiilor. bugetul local volumul mijloacelor financiare necesare pentru
(2) Apărarea împotriva incendiilor este o activitate de întreținerea acestui serviciu (post) teritorial de salvatori și
interes public şi cu caracter permanent, la care sînt obligate pompieri proporțional cu numărul de locuitori ai unității

www.monitorul.md 7
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

administrativ-teritoriale și să aloce aceste mijloace finan- o) asigură apărarea împotriva incendiilor şi regimul de
ciare unității administrative pe teritoriul căreia este situat protecţie împotriva incendiilor;
serviciul (postul) respectiv.” p) la dotarea unităților economice și a obiectivelor cu
6. Articolul 11 va avea următorul cuprins: instalații automate de semnalizare a incendiilor, asigură
„Articolul 11. Obligaţiile conducătorilor, administra- transmiterea semnalului de incendiu de la aparatele de
torilor şi ale altor persoane cu funcţii recepție-control de incendiu, direct sau prin intermediul
de răspundere din cadrul unităţilor stațiilor de retransmitere, către Centrul automatizat de
economice dirijare operativă „901” al Inspectoratului General pentru
Conducătorii, administratorii şi alte persoane cu funcţii Situații de Urgență.”
de răspundere din cadrul unităţilor economice: 7. Legea se completează cu articolele 111 şi 112 cu
a) deţin certificate privind absolvirea cursului de instruire următorul cuprins:
în domeniul apărării împotriva incendiilor în cadrul Centrului „Articolul 111. Declaraţia privind starea de apărare
Republican de Instruire al Inspectoratului General pentru împotriva incendiilor
Situații de Urgență conform programelor specializate; (1) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incen-
b) elaborează măsuri organizatorice, tehnice şi ingine- diilor reprezintă actul de recunoaştere şi de confirmare a
reşti de apărare împotriva incendiilor şi asigură punerea respectării prevederilor normelor şi regulilor de apărare
lor în aplicare; împotriva incendiilor la obiectiv.
c) asigură aplicarea oportună a măsurilor de apărare (2) Declaraţia este o formă tipizată, elaborată de către
împotriva incendiilor în conformitate cu prescripţiile și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență şi are
avizul organului supravegherii de stat a măsurilor contra caracter public.
incendiilor; (3) Întocmirea declaraţiei privind starea de apărare
d) implementează realizările tehnico-ştiinţifice în împotriva incendiilor este obligatorie pentru obiectivele din
sistemul de apărare împotriva incendiilor, susţin activi- grupul întîi şi doi.
tatea de inventator şi raţionalizator în domeniul asigurării (4) Declaraţia privind starea de apărare împotriva incen-
securităţii oamenilor împotriva pericolelor de incendiu şi diilor se completează de către agenţii economici pentru
minimalizării riscurilor de incendiu la procesele tehnologice o perioadă de un an calendaristic şi se transmite către
de producţie; organele supravegherii de stat a măsurilor contra incen-
e) asigură executarea şi respectarea reglementărilor diilor, avînd aplicată ştampila şi semnătura conducătorului.
de protecţie împotriva incendiilor, conținute în standardele (5) Examinarea declaraţiei privind starea de apărare
şi condiţiile tehnice, a normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor de către angajaţii organelor supra-
împotriva incendiilor la proiectarea, construcţia, recon- vegherii de stat a măsurilor contra incendiilor prevede
strucţia, reutilarea tehnică şi repararea unităţilor economice, următoarele:
precum şi la fabricarea, transportul şi utilizarea producţiei; a) în cazul îndeplinirii în volum deplin a cerințelor
f) alocă mijloace financiare pentru întreţinerea şi dezvol- normative şi regulamentare de apărare împotriva incen-
tarea serviciului departamental de salvatori şi pompieri; diilor la obiectiv, nu se va planifica nici desfăşura evaluarea
g) creează formaţiuni benevole de pompieri şi asigură riscurilor de incendiu, ci se va întocmi doar lista cerinţelor
activitatea acestora; normative privind apărarea împotriva incendiilor, executate
h) menţin în stare de funcţionare sistemele automate de la obiectiv;
prevenire a incendiilor, sursele de alimentare cu apă pentru b) în cazul în care se constată neîndeplinirea în volum
stingerea incendiilor, tehnica de intervenţie la incendiu, deplin a cerințelor normative şi regulamentare de apărare
utilajul tehnic pentru stingerea incendiilor şi nu permit utili- împotriva incendiilor, se va efectua evaluarea riscurilor de
zarea acestora în alte scopuri decît cele destinate; incendiu la obiectiv cu respectarea cerinţelor legate de
i) iau măsurile necesare pentru ca salariaţii să-și efectuarea unui control de stat prevăzute de lege.
însuşească regulile de apărare împotriva incendiilor şi îi (6) Declararea de date false privind starea de apărare
implică să participe la prevenirea şi stingerea incendiilor, împotriva incendiilor la obiective se pedepseşte în condiţiile
nu permit accesul la locul de muncă al persoanelor care legii.
nu au absolvit instructajul minim de prevenire şi stingere (7) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi
a incendiilor; controlul riscurilor de incendiu se elaborează de către
j) prezintă, la cererea organului supravegherii de stat organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra
a măsurilor contra incendiilor, informaţii despre gradul de incendiilor şi se aprobă prin hotărîre de Guvern.
siguranţă la incendiu al obiectivelor şi al producţiei fabricate, Articolul 112. Obligaţiile furnizorului de gaze naturale
informaţia privind incendiile produse la unitatea economică Furnizorul de gaze naturale va livra combustibilul gazos
şi consecinţele acestora; către consumatorii finali doar în cazul asigurării unei bune
k) iau măsuri faţă de cei care încalcă normele şi regulile funcţionări a aparatelor consumatoare de gaze, a coşurilor
de apărare împotriva incendiilor, sancţionează persoanele de fum şi/sau a canalelor de ventilare, confirmată prin
vinovate de izbucnirea incendiilor cu reparaţia pagubelor prezenţa actelor corespunzătoare şi prin dotarea încăperilor
materiale, în modul stabilit de lege; cu sisteme de control al gradului de poluare cu gaze cu
l) asigură evaluarea anuală a coşurilor de fum şi/sau a deconectare automată a livrării de gaze conform reglemen-
canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instala- tărilor tehnice, condiţiilor tehnice şi normativelor în vigoare.”
ţiilor electrice şi a aparatelor consumatoare de combustibili 8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
gazoşi la unităţile economice din gestiune și obţin actul cu „Articolul 12. Obligaţiile cetăţenilor
privire la starea antiincendiară de la specialistul atestat în (1) Fiecare cetăţean este obligat să cunoască şi să
domeniu; îndeplinească reglementările de apărare împotriva incen-
m) elaborează şi prezintă anual la organele supra- diilor la locul de muncă şi la domiciliu, să acorde ajutorul
vegherii de stat a măsurilor contra incendiilor declaraţia posibil la prevenirea incendiilor, de asemenea să anunţe,
privind starea de apărare împotriva incendiilor la clădirile prin orice mijloc, serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia
şi edificiile din gestiune; şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea
n) asigură accesul liber, permanent, la sursele de răspîndirii şi stingerea incendiului în faza iniţială.
alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor; (2) În cazul în care anunţul cu privire la incendiu s-a făcut

8 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

cu rea-credinţă și fără motiv întemeiat, autorul anunțului „g) să folosească toate sursele de alimentare cu apă,
răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă indiferent de forma lor de proprietate;
cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor şi mijloacelor h) să repoziţioneze orice vehicul şi/sau obiect, inclusiv
de intervenţie. prin metoda de forţare stringentă, dacă acestea prezintă un
(3) În cazul constatării oricărei încălcări a normelor obstacol pentru trecerea şi amplasarea tehnicii speciale de
de apărare împotriva incendiilor la o unitate economică, intervenţie la salvarea oamenilor şi stingerea incendiilor.”
a oricărei situaţii stabilite ca fiind un pericol de incendiu, 13. La articolul 25, litera a) va avea următorul cuprins:
precum şi a oricărei defecţiuni sesizate la sistemele şi „a) bugetului de stat;”.
instalaţiile de apărare împotriva incendiilor ale unei unităţi 14. La articolul 27, sintagma „serviciul departamental de
economice, fiecare cetăţean este obligat să comunice pompieri” se substituie cu sintagma „serviciul departamental
imediat acest fapt conducătorului unităţii economice. de salvatori şi pompieri”.
(4) Proprietarul locuinţei şi/sau locatarii acesteia sînt 15. Legea se completează cu articolul 271 cu următorul
obligaţi: cuprins:
a) să ofere factorilor de decizie din serviciul de salvatori „Articolul 271. Serviciul (postul) teritorial de salvatori
și pompieri atestați posibilitatea de a efectua, în modul şi pompieri
stabilit de lege, evaluarea riscurilor de incendiu în locuință (1) Serviciile (posturile) teritoriale de salvatori şi pompieri
și construcțiile auxiliare; reprezintă o instituţie publică care se organizează în cadrul
b) să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi apara- unităţilor administrativ-teritoriale de către autorităţile
telor de încălzire, precum şi evaluarea anuală a coşurilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, care prestează
de fum şi/sau a canalelor de ventilare înainte de începerea servicii de lichidare a incendiilor și a consecinţelor situaţiilor
sezonului rece, conform reglementărilor tehnice, condiţiilor excepţionale, de salvare a persoanelor şi asigură intervenţia
tehnice şi normativelor în vigoare, obţinînd actul corespun- primară pînă la sosirea forţelor de bază ale serviciului de
zător de la specialistul atestat în domeniu; salvatori şi pompieri atestaţi.
c) să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale (2) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori
sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor; şi pompieri se compune din angajaţi, inclusiv executanţi ai
d) să exploateze recipiente cu gaz lichefiat în strictă serviciului civil, şi/sau voluntari. Pentru lichidarea incendiilor
conformitate cu actele normative în vigoare şi să nu admită şi/sau a altor situaţii excepţionale produse în zona de inter-
utilizarea acestora în stare defectă sau fără testare.” venţie, serviciul (postul) teritorial de salvatori şi pompieri
9. Legea se completează cu articolul 121 cu următorul dispune de tehnică de intervenţie şi utilaj tehnic special.
cuprins: (3) Organizarea şi funcţionarea serviciului (postului)
„Articolul 121. Obligaţiile proiectanţilor de construcţii şi teritorial de salvatori şi pompieri se stabilesc printr-un
instalaţii, de amenajări de echipamente regulament aprobat de autoritatea administraţiei publice
şi utilaje locale de nivelul întîi în baza regulamentului-tip aprobat
Proiectanţii de construcţii şi instalaţii, de amenajări de de Guvern.
echipamente şi utilaje: (4) Personalul serviciului (postului) teritorial de salvatori
a) elaborează compartimentul de proiect „Măsuri de şi pompieri are obligaţia să poarte uniformă, echipament de
asigurare a siguranţei la incendiu” pentru obiectivele din protecţie şi însemne distinctive ale căror descriere, condiţii
grupurile întîi şi doi; de acordare şi utilizare se stabilesc printr-un regulament
b) prevăd, în documentaţia pe care o întocmesc, elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de
măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice naturii Urgență şi aprobat de Guvern.
riscurilor de la obiectivele proiectate; (5) Asigurarea financiară şi tehnico-materială a servi-
c) prevăd în documentaţia tehnică de proiectare, ciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri se face pe
potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru seama bugetului local, precum şi din alte surse prevăzute
apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie de lege. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
specifice; poate transmite unităţilor administrativ-teritoriale echipa-
d) includ în proiecte şi predau beneficiarilor schemele mente pentru dotarea tehnico-materială a posturilor de
şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare salvatori şi pompieri, cu respectarea legislaţiei în vigoare.”
împotriva incendiilor, pe care le-au prevăzut în documen- 16. Articolul 31 se completează cu alineatul (4) cu
taţie, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere următorul cuprins:
în exploatare a acestora, întocmite de producători; „(4) Regulile de apărare împotriva incendiilor se aprobă
e) asigură asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de Guvern.”
de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documen- 17. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
taţie, pînă la punerea în funcţiune a mijloacelor de apărare „Articolul 32. Certificarea produselor şi mărfurilor
împotriva incendiilor.” (1) Produsele şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta
10. În denumirea capitolului III, la articolele 14, 16–19, risc de incendiu, care, la rîndul său, ar periclita viaţa,
21, 22, 25, 26, 30, 42 și 48, textele „serviciul de salvatori sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce preju-
şi pompieri” și „serviciului de salvatori şi pompieri” se dicii mediului înconjurător sînt certificate în mod obligatoriu
substituie, în mod corespunzător, cu textele „serviciul de privind conformitatea lor cu reglementările de apărare
salvatori şi pompieri atestaţi” și „serviciului de salvatori şi împotriva incendiilor.
pompieri atestaţi”. (2) Comercializarea produselor şi a mărfurilor fără certi-
11. La articolul 14 alineatul (1), cuvîntul „intervenţie” ficat şi marcă care ar dovedi conformitatea lor cu regle-
se substituie cu textul „intervenţie pe teritoriul ţării sau în mentările de apărare împotriva incendiilor este interzisă.
afara acestuia”. (3) Produsele şi mărfurile se plasează pe piaţă şi/sau se
12. Articolul 18: pun în funcţiune numai dacă satisfac cerinţele de apărare
litera f) va avea următorul cuprins: împotriva incendiilor, fiind respectate principiile internaţi-
„f) să atragă mijloacele unităților economice, de onale ale liberei circulaţii a produselor în comerţul interior
asemenea să solicite asistența formațiunilor militare;” şi cel internaţional, şi dacă sînt însoţite de documente care
articolul se completează cu literele g) şi h) cu următorul le atestă conformitatea.
cuprins: (4) Se recunosc certificatele de conformitate sau

www.monitorul.md 9
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

rapoartele de încercări emise de organisme străine de la protecţia civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
evaluare a conformităţii, traduse în limba de stat a Republicii 1994, nr. 20, art. 231), cu modificările şi completările
Moldova şi confirmate prin ştampila importatorului, în baza ulterioare, se completează cu litera l1) cu următorul cuprins:
acordurilor bilaterale de recunoaştere reciprocă a activită- „l1) participă la misiuni de căutare şi salvare la nivel inter-
ţilor de evaluare a conformităţii la care Republica Moldova naţional în baza acordurilor internaţionale la care Republica
este parte. Moldova este parte sau în cazul unor solicitări de asistenţă
(5) Recunoaşterea certificatelor de conformitate pe din partea statelor afectate de situaţii excepţionale;”.
teritoriul Republicii Moldova se face prin eliberarea unui Art. III. – La articolul 4 alineatul (1) din Legea
nou certificat de conformitate. nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă
(6) În cazul lipsei certificatelor de conformitate sau (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 29–31,
a declaraţiilor de conformitate, produsele şi mărfurile art. 91), cu modificările şi completările ulterioare, litera n)
importate se supun evaluării conformităţii conform regle- va avea următorul cuprins:
mentărilor tehnice naţionale în vigoare. „n) organizarea serviciilor (posturilor) teritoriale de
(7) Nomenclatorul produselor şi mărfurilor pasibile de salvatori şi pompieri.”
certificare pe linia conformităţii lor cu reglementările de Art. IV. – La articolul 14 din Legea nr. 436/2006 privind
apărare împotriva incendiilor, precum şi modul de certificare administrația publică locală (Monitorul Oficial al Republicii
a acestora se stabilesc prin lege.” Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările și
18. Articolul 34 va avea următorul cuprins: completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și se
„Articolul 34. Mijloacele tehnice ce asigură acţiunile completează după cum urmează:
salvatorilor şi pompierilor în caz de la litera x), cuvintele „a pompierilor” se substituie
incendii cu textul „serviciului (postului) teritorial de salvatori și
Mijloacele tehnice şi echipamentele de protecţie pompieri”;
specifice ce asigură acţiunile salvatorilor şi pompierilor alineatul se completează cu litera x1) cu următorul
la lichidarea incendiilor şi a altor situaţii excepţionale se cuprins:
introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.” „x1) aprobă cuantumul mijloacelor financiare ce se
19. Articolul 44 va avea următorul cuprins: alocă pentru întreținerea serviciului (postului) teritorial de
„Articolul 44. Dreptul la transport al funcţionarilor din salvatori și pompieri din raza teritoriului administrat în funcție
serviciul de salvatori şi pompieri atestați de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale;”.
Funcţionarii din serviciul de salvatori şi pompieri atestați Art. V. – La articolul 6 din Legea nr. 156/2007 cu privire
au dreptul să folosească, în exerciţiul funcţiunii, mijloace la organizarea serviciului civil (de alternativă) (Monitorul
de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 591),
Guvern.” textul „în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de
20. Articolul 47 va avea următorul cuprins: căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.)” se
„Articolul 47. Drepturile funcţionarilor din serviciul de substituie cu textul „în cadrul serviciilor (posturilor) teritoriale
salvatori şi pompieri atestați aflați în de salvatori şi pompieri”.
delegaţie Art. VI. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data
Funcţionarul din serviciul de salvatori şi pompieri atestați intrării în vigoare a prezentei legi, va pune în concordanţă
aflat în delegaţie beneficiază de dreptul de a procura peste actele sale normative cu prezenta lege, de asemenea va
rînd bilete la toate tipurile de transport, precum şi de dreptul aproba actele normative atribuite în competenţa sa prin
de cazare la hotel în baza legitimaţiei de serviciu.” prezenta lege.
Art. II. – Articolul 8 din Legea nr. 271/1994 cu privire
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr. 203. Chișinău, 6 octombrie 2017.

655 DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea
Protocolului pentru aprobarea Regulamentului
privind crearea și funcționarea Organului
de lucru care va coordona acțiunile părților
la Acordul privind crearea zonei de comerț liber
între statele membre ale GUUAM din
20 iulie 2002
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii aprobarea Regulamentului privind crearea și funcționarea
Moldova, Organului de lucru care va coordona acțiunile părților la
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Acordul privind crearea zonei de comerț liber între statele
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 205 din membre ale GUUAM din 20 iulie 2002.
6 octombrie 2017 privind ratificarea Protocolului pentru
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 416-VIII. Chişinău, 1 noiembrie 2017.

10 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

656 LEGE
privind ratificarea Protocolului pentru aprobarea
Regulamentului privind crearea și funcționarea
Organului de lucru care va coordona acțiunile
părților la Acordul privind crearea zonei
de comerț liber între statele membre ale GUUAM
din 20 iulie 2002
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Art. 2. – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării
Art. 1. – Se ratifică Protocolul pentru aprobarea Regula- Europene va notifica Executivul Georgiei despre ratificarea
mentului privind crearea și funcționarea Organului de lucru protocolului menționat.
care va coordona acțiunile părților la Acordul privind crearea Art. 3. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare
zonei de comerț liber între statele membre ale GUUAM din pentru realizarea prevederile protocolului nominalizat.
20 iulie 2002, semnat la Kiev la 27 martie 2017.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr. 205. Chișinău, 6 octombrie 2017.

PROTOCOL
pentru aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea
Organului de lucru care va coordona acțiunile Părților contractante la Acordul privind crearea
zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM din 20 iulie 2002
Kiev, 27 martie 2017
Statele-membre ale GUAM, părți ale Acordului privind crearea zonei de comerţ liber între statele-membre GUUAM,
denumite în continuare Părți contractante,
dorindu-și să dezvolte o cooperare comercial-economică reciproc avantajoasă,
luînd în considerare necesitatea coordonării acțiunilor Părților contractante de a crea un mecanism adecvat și eficient
pentru funcționarea unei zone de comerț liber,
în conformitate cu articolul 2 al Acordului privind crearea zonei de comerț liber între statele-membre GUUAM (în
continuare – Acord),
au convenit după cum urmează:
1. Se aprobă Regulamentul privind crearea şi funcţionarea Organului de lucru care va coordona acţiunile părţilor la
Acordul privind crearea zonei de comerţ liber între statele-membre ale GUUAM (se anexează), ce constituie parte integrantă
a prezentului Protocol.
2. Prezentul Protocol intră în vigoare din data remiterii pentru păstrare depozitarului a ultimei notificări în scris privind
îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestui Protocol.
3. Cu acordul comun al Părților contractante în prezentul Protocol pot fi introduse modificări şi completări, care vor
fi întocmite în protocoale separate, ce constituie parte integrantă a acestuia, şi care vor intra în vigoare în conformitate
cu punctul 2 al prezentului Protocol.
4. Prezentul Protocol este valabil pe durata termenului de valabilitate a Acordului dacă Părţile nu vor lua o altă decizie.
5. Întocmit la Kiev, la 27 martie 2017, într-un singur exemplar original, în limbile engleză și rusă, precum ambele
texte fiind egal autentice. Depozitarul prezentului Protocol este Guvernul Georgiei, care va remite Părților contractante
copia certificată al acestuia.

Anexă
la Protocolul pentru aprobarea Regula-
mentului privind crearea şi funcționarea
Organului de lucru care va coordona
acțiunile Părților contractante la Acordul
privind crearea zonei de comerț liber
între statele-membre ale GUUAM
din 20 iulie 2002
REGULAMENT
privind crearea şi funcționarea Organului de lucru care va
coordona acțiunile Părților contractante la Acordul privind crearea zonei de comerț liber între
statele-membre ale GUUAM din 20 iulie 2002
Organul de lucru care va coordona acțiunile Părților contractante la Acordului privind crearea zonei de comerț liber
între statele-membre ale GUUAM din 20 iulie 2002 (în continuare – Organ de lucru) este un organ special creat pentru
a supraveghea punerea în aplicare a Acordului Părților contractante, să elaboreze propuneri pentru dezvoltarea coope-
rării comercial-economice, coordonarea problemelor, de coordonarea politicilor economice, cu scopul de a soluționa
operativ problemele actuale în comerțul reciproc între Părțile contractante.
Organul de lucru în activitatea sa se ghidează de documentele fundamentale ale GUAM, Acordul privind crearea
zonei de comerț liber între statele-membre ale GUUAM (în continuare – Acordul), de alte tratate și acorduri încheiate
în cadrul GUAM.

www.monitorul.md 11
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

I. Sarcinile, funcțiile și drepturile Organului de lucru


Principalele sarcini și funcții ale Organului de lucru sunt:
- organizarea interacțiunii dintre Părțile contractante, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Acordului;
- examinarea problemelor actuale în realizarea Acordului și elaborarea propunerilor respective urmare rezultatelor
studiului lor;
- să promoveze cooperarea dintre Părțile contractante privind schimbul de informații referitor la implementarea
prevederilor Acordului;
- examinarea situației cooperării comercial-economice între Părțile contractante și pregătirea propunerilor privind
dezvoltarea acesteia.
În scopul realizării sarcinilor și funcțiilor sale, Organul de lucru, dacă este necesar, are dreptul de a crea grupuri de
lucru pentru elaborarea recomandărilor pentru soluționarea problemelor ce decurg din punerea în aplicare a Acordului.
Condițiile, durata de funcționare, precum şi mandatul acesor grupuri de lucru, trebuie să fie stabilite de Organul de lucru.

II. Activitatea Organului de lucru


1. Componența Organului de lucru.
Organul de lucru este format din reprezentanții autorizați ai Părților contractante și care sunt membrii ai Organului
de lucru.
Președinția în Organul de lucru se desfășoară succesiv de reprezentanții Părților contractante prin rotație, în ordinea
alfabetică a denumirilor Părților contractante, pentru o perioadă de un an calendaristic.
2. Funcțiile membrilor Organului de lucru:
- participarea la pregătirea ședințelor Organului de lucru, inclusiv inițierea desfășurării reuniunii;
- luarea deciziilor privind ordinea de zi a ședințelor Organului de lucru;
- dacă este necesar, pentru a asigura o conciliere organizată și de lucru pe probleme de realizare a Acordului în
cadrul statului, din care reprezentantul este delegat.
3. Funcțiile președintelui Organului de lucru:
- organizarea ședințelor Organului de lucru;
- întocmirea și coordonarea ordinii de zi a ședințelor Organului de lucru;
- cooperarea cu Secretariatul GUAM, în scopul asigurării activității Organului de lucru.
4. Forma de muncă a Organului de lucru.
Principala formă de activitate a Organului de lucru sunt ședințele care se desfășoară în funcție de necesități.
Organul de lucru poate lua decizii în baza notificărilor în scris. În aceste cazuri proiectul deciziei este transmis prealabil
spre examinare de către preşedintelele Organului de lucru tuturor reprezentanţilor părţilor participante.
Deciziile Organului de lucru se adoptă prin consens și poartă caracter de recomandare pentru Părțile contractante.

III. Finanțarea activității Organului de lucru


Cheltuielile pentru desfășurarea ședințelor Organului de lucru se efectuează în conformitate cu Articolul 12 din
Regulamentul privind Grupul de lucru sectorial al Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică - GUAM
(New York, 25 septembrie 2006).

IV. Dispoziții generale


Limbile de lucru ale Organului de lucru sunt engleza și rusa.

PROTOCOL
on approval of the Regulations on the establishment and activity
of the Working Body coordinating the actions of the Contracting Parties of the Agreement on
Establishment of Free Trade Area among the GUUAM Participating States
of 20 July 2002

GUAM Member States, Parties to the Agreement on Establishment of Free Trade Area among the GUUAM Partici-
pating States – hereinafter referred to as Contracting Parties,
striving to develop mutually beneficial trade and economic cooperation,
taking into account the need for the coordination of the actions of the Contracting Parties and for the establishment
of a proper and effective mechanism for the functioning of a free trade area,
in accordance with Article 2 of the Agreement on Establishment of Free Trade Area among the GUUAM Participating
States (hereinafter – Agreement),
have agreed as follows:
1. To approve the Regulations on the establishment and activity of the Working Body coordinating the actions of
the Contracting Parties of the Agreement on Establishment of Free Trade Area among the GUUAM Participating States
(annexed), which are an integral part of this Protocol.
2. This Protocol shall enter into force on the date of deposit of the last notification of the Contracting Parties on the
completion of the internal procedures necessary for the entry into force of this Protocol.
3. Based on a mutual consent of the Contracting Parties this Protocol may be amended and supplemented, by means
of separate protocols, being its integral part, which shall enter into force in accordance with paragraph 2 of this Protocol.
4. This Protocol shall be valid for the duration of the Agreement, unless the Contracting Parties agree otherwise.
5. Done in Kyiv 27 March 2017, in one original copy in the English and Russian languages, both texts being equally
authentic. Depositary of this Protocol is the Executive Power of Georgia, which shall send a certified copy thereof to
the Contracting Parties.

12 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Annex
to the Protocol on approval of the Regula-
tions on the establishment and activity of
the Working Body coordinating the actions
of the Contracting Parties of the Agreement
on Establishment of Free Trade Area
among the GUUAM Participating States
of 20 July 2002

THE REGULATIONS
on the establishment and activity of the Working Body coordinating the actions of the
Contracting Parties of the Agreement on Establishment of Free Trade Area among the GUUAM
Participating States of 20 July 2002
The Working Body, coordinating the actions of the Contracting Parties of the Agreement on Establishment of Free
Trade Area among the GUUAM Participating States (hereinafter – the Working Body), is a specially established body to
monitor the implementation of the Agreement by the Contracting Parties, to elaborate proposals for the development of
trade and economic cooperation, to discuss issues, to coordinate economic policy with the aim of prompt consideration
of topical issues related to mutual trade among the Contracting Parties.
The Working Body is guided in its activity by the founding documents of GUAM, by the Agreement on Establishment of
Free Trade Area among the GUUAM Participating States (hereinafter the Agreement), by other treaties and agreements
concluded within the framework of GUAM.
I. Tasks, Functions and Rights of the Working Body
The main tasks and functions of the Working Body are:
– organization of interaction among the Contracting Parties with the aim of implementation of the provisions of the
Agreement;
– consideration of topical issues of the implementation of the provisions of the Agreement and the preparation of
relevant proposals based on the results of their study;
– promotion of the cooperation of the Contracting Parties in the exchange of information on the issues of implemen-
tation of the provisions of the Agreement;
– consideration of the state of trade and economic cooperation among the Contracting Parties and preparation of
proposals concerning its development.
With the aim of realization of its tasks and functions, the Working Body, has the right to establish as necessary working
groups for the elaboration of recommendations with the aim of solving issues arising in the process of implementation
of the Agreement. The conditions and terms of the activity, as well as the mandate of such established working groups
shall be defined by the Working Body.
II. The Activity of the Working Body
1. Composition of the Working Body.
The Working Body is composed of authorized representatives of the Contracting Parties, who are the members of
the Working Body.
Presidency in the Working Body shall be held alternately by representatives of the Contracting Parties on the basis
of the principle of rotation, in Latin alphabetical order according to the names of the Contracting Parties for a period
of one calendar year.
2. Functions of the members of the Working Body:
– participation in the preparation of conducting the meetings of the Working Body, including initiation of conducting
the meeting;
– decision making on the issues of the agenda of the meetings of the Working Body;
– as necessary, ensuring organizational and conciliation work concerning the issues of implementation of the Agreement
within the state, from which the representative was delegated.
3. Functions of the Chair of the Working Body:
– organization of the meetings of the Working Body;
– formation and negotiation of the agenda of the meetings of the Working Body;
– interaction with the Secretariat of GUAM with the aim to ensure the operation of the Working Body.
4. Form of activity of the Working Body.
The main form of activity of the Working Body is meetings which are held as necessary.
The Working Body can make decisions based on the written procedures. In such cases, a preliminary draft decision
is sent by the Chair of the Working Body to the representations of all parties involved for their consideration.
Decisions of the Working Body are taken based on consensus and have a form of recommendation for the Contracting
Parties.
III. Financing of the operation of the Working Body
The costs for conducting the meetings of the Working Body are borne in accordance with Article 12 of the Provision
on the Sectoral Working Group of the Organization for Democracy and Economic Development – GUAM (New York,
25 September 2006).
IV. General Provisions
Working languages of the Working Body are English and Russian.

www.monitorul.md 13
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

657 HOTĂRÎRE
cu privire la Raportul Avocatului Poporului privind
respectarea drepturilor și libertăților omului
în Republica Moldova în anul 2016
În temeiul art. 128 din Regulamentul Parlamentului și al pînă în data de 31 martie 2018, va informa Parlamentul cu
art. 29 alin. (3) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul privire la realizarea acestora.
Poporului (Ombudsman), Art. 4. – Autorităților administrației publice locale de
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. toate nivelurile li se recomandă:
Art. 1. – Se ia act de Raportul Avocatului Poporului – să asigure respectarea drepturilor și libertăților omului
privind respectarea drepturilor și libertăților omului în potrivit competențelor ce le revin;
Republica Moldova în anul 2016 și de informația Comisiei – să întreprindă măsuri ferme în vederea angajării de
drepturile omului și relații interetnice a Parlamentului privind specialiști principali pentru protecția drepturilor copilului în
activitatea Avocatului Poporului în perioada indicată. cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul I;
Art. 2. – Avocatului Poporului i se recomandă: – să asigure informarea activă, corectă şi în timp
– să continue procesul de reorganizare a instituției și util a cetăţenilor asupra chestiunilor de interes public
de consolidare a capacităților acesteia prin asigurarea şi a problemelor de interes personal în condiţiile Legii
managementului strategic, tactic și operațional al Oficiului nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
Avocatului Poporului în vederea realizării optime a misiunii – să asigure transparența în procesul decizional în
și obiectivelor sale; conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind
– să continue promovarea proactivă a respectării dreptu- transparența în procesul decizional.
rilor și libertăților omului în societate; Art. 5. – Comisiile permanente ale Parlamentului:
– să întreprindă măsuri pentru asigurarea unei – vor desfășura audieri parlamentare pe marginea
comunicări eficiente pe plan intern și extern dintre Oficiul problemelor abordate în Raportul Avocatului Poporului
Avocatului Poporului și mass-media, organizațiile societății privind respectarea drepturilor și libertăților omului în
civile, instituțiile omoloage, partenerii de dezvoltare și Republica Moldova în anul 2016 potrivit cu domeniile lor
organizațiile internaționale în domeniul drepturilor omului; de competență;
– să asigure perfecționarea practicilor de contribuire la – vor contribui la corelarea cadrului legal cu normele
apărarea drepturilor și libertăților persoanelor care locuiesc generale privind respectarea drepturilor și libertăților omului;
permanent, se află ori s-au aflat temporar pe teritoriul țării; – vor îmbunătăți controlul parlamentar pentru a asigura
– să contribuie la perfecționarea legislației prin respectarea drepturilor și libertăților omului.
informarea și promovarea mai activă a propunerilor și Art. 6. – Raportul Avocatului Poporului privind respec-
recomandărilor elaborate în vederea eliminării cauzelor și tarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova
condițiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor în anul 2016 va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii
și libertăților omului; Moldova.
– să propună soluții, inclusiv la nivel legislativ, pentru Art. 7. – Controlul asupra îndeplinirii prevederilor
optimizarea activității de prevenire a torturii în Republica prezentei hotărîri va fi exercitat de Comisia drepturile omului
Moldova potrivit standardelor internaționale și bunelor și relații interetnice, precum și de celelalte comisii perma-
practici; nente ale Parlamentului, deoarece asigurarea respectării
– să abordeze o atitudine mai consecventă față de drepturilor și libertăților fundamentale ale omului este
soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor dintre autoritățile scopul perfecționării actelor legislative, realizată de întregul
publice și persoanele fizice. Parlament.
Art. 3. – Guvernul va examina propunerile expuse în Art. 8. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor adoptării.
și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2016 și,
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr. 222. Chișinău, 27 octombrie 2017.

658 HOTĂRÎRE
privind demisia unui deputat în Parlament
În temeiul art. 69 alin. (2) din Constituţia Republicii Art. 2. – Se declară vacant un mandat de deputat
Moldova și al art. 2 alin. (6) din Legea nr. 39/1994 despre în Parlament, care aparţine Partidului Comuniștilor din
statutul deputatului în Parlament, Republica Moldova.
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data
Art. 1. – Se ia act de cererea de demisie a deputatului adoptării.
în Parlament Vasili PANCIUC, ales din partea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr. 228. Chișinău, 2 noiembrie 2017.

14 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

659 DECRET
privind numirea în funcție a unor judecători
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Articol unic. - Domnii Sergiu CARAMAN, Nicolae
Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul CORCEA și Ion GHIZDARI se numesc în funcția de judecător,
judecătorului, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 420-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

660 DECRET
privind numirea în funcție a unor judecători
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii CEBAN Alexandru - la Judecătoria Chișinău
Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul CHISTRUGA Rodica - la Judecătoria Drochia
judecătorului, MOZGOVOI Igor - la Judecătoria Bălți
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: TROIANOVSCHI
Articol unic. - Se numesc în funcția de judecător, pe Cristina - la Judecătoria Orhei.
un termen de cinci ani, următorii:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 421-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

661 DECRET
privind numirea în funcție a unor vicepreședinți
ai instanțelor judecătorești
În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii CORCENCO Aliona - vicepreședinte al Curții de Apel
Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la organi- Bălți
zarea judecătorească, STRATAN Vitalie - vicepreședinte al Judecătoriei
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Chișinău
Articol unic. - Se numesc în funcție, pe un termen de VACULA Petru - vicepreședinte al Judecătoriei
patru ani, următorii: Cimișlia.
BUȘULEAC Mihail - vicepreședinte al Judecătoriei
Cahul
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 422-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

662 DECRET
privind numirea doamnei Elena COSTIUC
în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău
În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul Articol unic. - Doamna Elena COSTIUC se numeşte,
judecătorului, prin transfer, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 423-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

663 DECRET
privind numirea domnului Tudor BERDILĂ
în funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul
În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Repub- Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
licii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la Articol unic. - Domnul Tudor BERDILĂ se numeşte în
statutul judecătorului, funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 424-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 15
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

664 DECRET
privind numirea domnului Ruslan PETROV
în funcția de președinte al Curții de Apel Cahul
În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Repub- Articol unic. - Domnul Ruslan PETROV se numeşte în
licii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la funcția de președinte al Curții de Apel Cahul, pe un termen
organizarea judecătorească, de patru ani.
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 425-VIII. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

665 DECRET
privind înregistrarea stemei şi drapelului
satului Capaclia, raionul Cantemir
În temeiul art. 88 lit. j) din Constituția Republicii Moldova General al Republicii Moldova a stemei şi drapelului satului
şi al art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la simbolurile publice, Capaclia, raionul Cantemir, aprobate prin Decizia Consiliului
Președintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Sătesc Capaclia nr. 06/04-XXVI din 28 august 2017 (anexele
Articol unic. - Se dispune înregistrarea în Armorialul nr. 1 şi nr. 2).
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 426-VIII. Chișinău, 3 noiembrie 2017.
Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova nr.426 -VIII din 3 noiembrie 2017
Stema satului Capaclia, raionul Cantemir
Blazonare
În cîmp verde, Zîna Pădurii și Zîna Florilor, stînd în cea dreaptă, deasupra – o fîntînă heraldică aflată între ele
picioare alături, văzute din față, cu fețele și mîinile de și surmontată de o cruce recruciată de aur.
carnație și părul de aur, purtînd straie de argint și protejînd În capul scutului, în cîmp de argint, un fir de trandafir
– Zîna Pădurii cu mîna stîngă, dedesubt, iar Zîna Florilor cu roșu, cu tulpina și frunzele verzi, în fascie.
Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.
Imagine

Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova nr.426-VIII din 3 noiembrie 2017
Drapelul satului Capaclia, raionul Cantemir
Descriere
Drapelul reprezintă o pînză pătrată verde, cu cap (2/7 h) Florilor cu cea dreaptă, deasupra – o fîntînă heraldică aflată
alb; în cîmpul verde sunt reprezentate Zîna Pădurii și Zîna între ele și surmontată de o cruce recruciată galbenă; în
Florilor, stînd în picioare alături, văzute din față, cu fețele capul pînzei apare un fir de trandafir roșu, cu tulpina și
și mîinile de carnație și părul galben, purtînd straie albe și frunzele verzi, așezat în fascie.
protejînd – Zîna Pădurii cu mîna stîngă, dedesubt, iar Zîna

16 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Imagine

666 DECRET
privind conferirea titlului onorific „Colectiv
Artistic Emerit” Orchestrei Prezidențiale
a Republicii Moldova
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru succese
şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii considerabile obținute la concursurile internaționale
Moldova, și contribuţie la desfăşurarea acţiunilor protocolare,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova i se conferă
Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor titlul onorific „Colectiv Artistic Emerit”.
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 428-VIII. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

667 DECRET
privind conferirea de distincții de stat unor
artişti instrumentişti din Orchestra Prezidenţială
a Republicii Moldova
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii domnului Alexei MANCIU - locotenent-colonel în rezervă;
Moldova, Medalia „Meritul Militar”
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: domnului Gheorghe SÎLȚA - căpitan în rezervă;
Articol unic. - Pentru îndeplinire ireproşabilă a datoriei Titlul onorific „Maestru în Artă”
de serviciu, contribuţie la desfăşurarea acţiunilor proto- domnului Oleg ZATIC - maior.
colare şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Igor DODON
Nr. 429-VIII. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 17
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
1003 HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea și completarea
unor hotărîri ale Guvernului
În scopul executării prevederilor art. 3 alin.(3) din 3) punctul 4 din anexa nr. 1:
Hotărîrea Parlamentului nr.189 din 21 iulie 2017 (Monitorul la litera c), după cuvintele „ministrul economiei” se
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 265-273, art. 444), introduc cuvintele „și infrastructurii”;
Guvernul HOTĂRĂȘTE: la litera e), cuvîntul „mediului” se substituie prin cuvintele
1. Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 „Cu „educației, culturii și cercetării”;
privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din la litera f), cuvintele „transporturilor și infrastructurii
28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica drumurilor” se substituie prin cuvintele „sănătății, muncii
Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, și protecției sociale”;
nr. 34-36, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, litera g) se exclude;
se modifică și se completează după cum urmează: 4) punctul 19 din anexa nr.4:
1) în tot textul hotărîrii și al anexelor: la litera d), după cuvintele „un reprezentant al Ministe-
cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale și rului Economiei” se introduc cuvintele „și Infrastructurii”;
Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie la litera f), cuvîntul „Mediului” se substituie cu cuvintele
prin cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale „Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”;
și Mediului”, la forma gramaticală corespunzătoare; litera g) va avea următorul cuprins:
cuvintele „ministrul dezvoltării regionale şi construcțiilor”, „g) un reprezentant al Ministerului Educației, Culturii și
la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele Cercetării”;
„ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”, la se completează cu litera h) cu următorul cuprins:
forma gramaticală corespunzătoare; „h) doi experţi tehnici, specialişti în domeniile relevante
2) punctul 1 din hotărîre se completează în final cu pentru proiectele ce urmează a fi evaluate”.
următoarea poziţie: 2. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 21 noiembrie
„Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia, 2008 „Cu privire la Consiliul Național de Coordonare
în calitate de instituție publică cu personalitate juridică, a Dezvoltării Regionale” (Monitorul Oficial al Republicii
subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale Moldova, 2008, nr.211-212, art.1317), cu modificările
și Mediului”; ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.1305
din 21 noiembrie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
CALMÎC Octavian – viceprim-ministru, ministru al eco- BABII Viorel – director al Societății cu Răspun-
nomiei și infrastructurii, președinte dere Limitată „Energia”, reprezen-
al Consiliului tant al sectorului privat, delegat din
BÎTCA Vasile – ministru al agriculturii, dezvol- partea Consiliului Regional pentru
tării regionale și mediului, vice- Dezvoltare Nord
președinte al Consiliului STICI Simion – director al Cooperativei de
ARMAȘU Octavian – ministru al finanțelor Consum Nisporeni, reprezentant
GRIGORAȘ Stela – ministru al sănătății, muncii și al sectorului privat, delegat din
protecției sociale partea Consiliului Regional pentru
BABUC Monica – ministru al educației, culturii și Dezvoltare Centru
cercetării PETRENCO Vasile – director al Societății cu Răspun-
LEUCĂ Ion – președinte al raionului Glodeni, dere Limitată „REAL-Sud”, repre-
președinte al Consiliului Regional zentant al sectorului privat, dele-
pentru Dezvoltare Nord gat din partea Consiliului Regional
GRAUR Eleonora – președinte al raionului Rezina, pentru Dezvoltare Sud
președinte al Consiliului Regional ACBAȘ Maria – director al Societății comercia-
pentru Dezvoltare Centru le „Doksancom” SRL, reprezentant
MOLOZEA Nicolae – președinte al raionului Ștefan al sectorului privat, delegat din
Vodă, președinte al Consiliului Re- partea Consiliului Regional pentru
gional pentru Dezvoltare Sud Dezvoltare unitatea teritorială auto-
VLAH Irina – bașcan al unității teritoriale au- nomă Găgăuzia
tonome Găgăuzia, președinte al OSTAF Serghei – director al Centrului de Resurse
Consiliului Regional pentru Dezvol- pentru Drepturile Omului (CReDO),
tare unitatea teritorială autonomă reprezentant al societății civile”.
Găgăuzia
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale şi mediului Vasile Bîtca
Nr. 894. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

18 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1004 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului
de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV
din 14 octombrie 1998 privind sistemul public
de pensii
Guvernul HOTĂRĂȘTE: proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.156-XIV din
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Stela Grigoraş
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari
Nr. 895. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 895 din 3 noiembrie 2017
AVIZ
asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156-XIV
din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii
Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modifi- cărora se adresează, implicit autorităților împuternicite
carea Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind cu aplicarea lor, sub aspectul adaptării la procedurile noi
sistemul public de pensii, înaintat cu titlu de iniţiativă legis- instituite.
lativă (nr. 293 din 2 octombrie 2017) de către dl Igor Dodon, Din perspectiva respectării normelor constituţionale
Președinte al Republicii Moldova, şi informează următoarele. în raport cu posibilitatea amendării cadrului legislativ
Pornind de la argumentele prezentate în nota infor- în domeniul protecţiei sociale, menţionăm că legea
mativă, proiectul are drept scop reevaluarea vîrstei de fundamentală nu condiţionează situaţiile apariţiei dreptului
pensionare prin reducerea vîrstei standard de pensionare la asigurare socială. Prin urmare, în ceea ce priveşte aceste
la 62 de ani pentru bărbați și la 57 de ani pentru femei şi drepturi de asigurări sociale, legiuitorul are prerogativa
ajustarea stagiului de cotizare necesar pentru obţinerea exclusivă de a dispune, în funcţie de politica socială şi
pensiei pentru limită de vîrstă. fondurile disponibile, acordarea lor, precum şi de a decide
Astfel, autorul proiectului propune reevaluarea vîrstei cuantumul şi condiţiile de acordare.
de pensionare care a fost stabilită în cadrul reformei În context, cu referire la jurisprudenţa Curţii Europene a
sistemului de pensionare, adoptate prin Legea nr. 290 din Drepturilor Omului, Curtea a statuat că autorităţile naţionale
16 decembrie 2016, care a avut drept scop asigurarea sînt, în principiu, cel mai în măsură să aleagă mijloacele
funcționării unui sistem de pensii echitabil şi sustenabil. cele mai adecvate pentru atingerea scopului de a stabili un
Or, prin Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 privind echilibru între cheltuielile şi veniturile publice în procesul
modificarea și completarea unor acte legislative au fost realizării politicii sociale.
operate noi modificări importante în legislația de pensi- Astfel, la realizarea reformei sistemului de pensionare
onare în vederea sporirii beneficiilor din sistemul de pensii: s-a ţinut cont inclusiv de politica socială şi fondurile dispo-
instituirea unei noi formule de calcul, care va asigura nibile necesare pentru stabilirea condiţiilor şi cuantumului
interdependența dintre contribuțiile achitate și mărimea prestațiilor de asigurări sociale.
pensiei, valorizarea venitului asigurat utilizat la calcularea În acest sens, subliniem că autorul proiectului nu a
pensiilor și alte prevederi ce țin de stabilirea pensiilor. abordat aspectul acoperirii financiare. Or, potrivit dispozi-
Într-o altă ordine de idei, enunţăm că proiectul de lege ţiilor art. 20 lit. d) din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie
nu este în concordanţă cu principiul stabilităţii normelor 2001 privind actele legislative, în cazul în care realizarea
juridice, preeminenţei dreptului şi al securităţii juridice. noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă
Subliniem că stabilitatea legislației constituie unul natură, proiectul de act normativ trebuie să fie însoţit de
dintre elementele statului de drept. În acest sens, Comisia fundamentarea economico-financiară.
de la Veneția a evocat în Raportul privind statul de drept Mai mult decît atît, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2)
din 25-26 martie 2011 că principiul certitudinii legale este din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-
esențial pentru garantarea încrederii în statul de drept. fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 și art. 131 alin. (6) din
Pentru dobîndirea acestei încrederi, statul are obligația să Constituţia Republicii Moldova, nicio cheltuială bugetară nu
respecte și să aplice într-o manieră previzibilă normele care poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.
au fost adoptate. Ţinînd cont de faptul că resursele financiare existente
Astfel, stabilitatea legislației constituie o expresie a sînt direcționate spre realizarea angajamentelor deja
principiului securității juridice. Modificarea frecventă a asumate, proiectul nu poate fi susținut.
legilor poate să creeze dificultăți suplimentare subiecților

www.monitorul.md 19
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1005 HOTĂRÎRE
privind aprobarea Avizului la proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea articolului
46 din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016
cu privire la Depozitarul central unic al valorilor
mobiliare
Guvernul HOTĂRĂŞTE: Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul central unic al valorilor mobiliare.
de lege pentru modificarea şi completarea articolului 46 din
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
și infrastructurii Octavian Calmîc
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari
Nr. 896. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

1006 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului
de lege pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative
Guvernul HOTĂRĂŞTE: proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare acte legislative.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari
Ministrul sănătății,
muncii și protecţiei sociale Stela Grigoraş
Nr. 897. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

1007 HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.988 din 21 septembrie 1998
Guvernul HOTĂRĂŞTE: (președinte), secretarul de stat responsabil de domeniul
1. Hotărîrea Guvernului nr.988 din 21 septembrie protecției mediului şi resurselor naturale (vicepreședinte),
1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind fondurile cîte un reprezentant al Ministerului Finanțelor, Ministerului
ecologice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, Economiei și Infrastructurii, Ministerului Sănătății, Muncii și
nr.92-93, art.962), cu modificările și completările ulterioare, Protecției Sociale și Cancelariei de Stat, precum și un repre-
se modifică după cum urmează: zentant al organizațiilor neguvernamentale ecologiste (prin
1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „Ministerul rotație anuală, înaintat de adunarea generală a organizațiilor
Mediului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, neguvernamentale ecologiste).
Dezvoltării Regionale și Mediului”; Activitatea Consiliului de administrare este reglementată
2) în Regulament: de Regulamentul privind administrarea fondurilor ecologice,
la punctul 2, cuvintele „Ministerului Mediului” se aprobat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
substituie cu cuvintele „Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Mediului.”
Regionale și Mediului”; 2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și
punctul 14 va avea următorul cuprins: Mediului, în termen de 2 luni, va modifica actele departa-
„14. Fondul ecologic național este administrat de mentale în domeniul gestionării fondurilor ecologice, în
Consiliul de administrare, constituit din 7 persoane: conformitate cu prezenta hotărîre.
ministrul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale şi mediului Vasile Bîtca
Nr. 898. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

20 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1008 HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind adaosul de vitamine și minerale,
precum și de anumite substanțe
de alt tip în produse alimentare
În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea populaţiei şi funcţionării eficiente a pieţei de desfacere a
nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea produselor alimentare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii 1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind adaosul de
Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările şi comple- vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de
tările ulterioare, şi art. 9 alin. (9) din Legea nr.78-XV din alt tip în produse alimentare (se anexează).
18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul 2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune
Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), în sarcina Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale.
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 6 luni de la data
scopul asigurării unui nivel mai înalt de protecţie a sănătăţii publicării.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Ministrul sănătăţii,
muncii şi protecţiei sociale Stela Grigoraş
Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari
Nr. 899. Chişinău, 3 noiembrie 2017.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.899
din 3 noiembrie 2017
REGULAMENT SANITAR
privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe
de alt tip în produse alimentare
Regulamentul sanitar privind adaosul de vitamine condiții obișnuite de consum în cadrul unui regim alimentar
și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip echilibrat și variat.
în produse alimentare (în continuare – Regulament) 2. Prezentul Regulament armonizează dispozițiile
transpune direct Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 din referitoare la adaosul de vitamine și minerale în produsele
20 decembrie 2006 al Parlamentului European și al Consi- alimentare, precum și utilizarea anumitor substanțe de alt
liului privind adaosul de vitamine și minerale, precum și tip în scopul asigurării funcționării eficiente a pieței interne,
de anumite substanțe de alt tip în produse alimentare, concomitent cu asigurarea unui nivel ridicat de protecție
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 404 din a consumatorilor.
30 decembrie 2006, modificat succesiv prin Regulamentul 3. Dispozițiile prezentului Regulament referitoare la
(CE) nr. 108/2008 al Parlamentului European și al Consiliului vitamine și minerale nu se aplică suplimentelor alimentare
din 15 ianuarie 2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii reglementate de Regulamentul sanitar privind suplimentele
Europene L 39 din 13 februarie 2008, Regulamentul (CE) alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 538 din
nr. 1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009, publicat 2 septembrie 2009.
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 314 din 1 decembrie 4. Prezentul Regulament se aplică fără a aduce atingere
2009, Regulamentul (UE) nr. 1161/2011 al Comisiei din prevederilor speciale stipulate de legislația națională referi-
14 noiembrie 2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii toare la:
Europene L 296 din 15 noiembrie 2011, Regulamentul (UE) 1) produsele alimentare destinate unor utilizări
nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului nutriționale speciale și, în absența unor dispoziții speciale,
din 25 octombrie 2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii cerințele cu privire la compoziția acestor produse devenite
Europene L 304 din 22 noiembrie 2011, Regulamentul (UE) indispensabile datorită necesităţilor nutriționale speciale ale
nr. 119/2014 al Comisiei din 7 februarie 2014, publicat în persoanelor cărora le sînt destinate;
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 39 din 8 februarie 2) produsele alimentare noi și ingredientele alimentare
2014, Regulamentul (UE) nr. 2015/403 al Comisiei din noi;
11 martie 2015, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 3) produsele alimentare modificate genetic;
Europene L 67 din 12 martie 2015, Regulamentul (UE) 4) aditivii alimentari și aromele alimentare;
nr. 2017/1203 al Comisiei din 5 iulie 2017, publicat în 5) practicile și tratamentele oenologice.
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 6 iulie 2017. 5. În sensul prezentului Regulament se aplică definiţiile
CAPITOLUL I stabilite la articolul 2 din Legea nr.78-XV din 18 martie
Obiectul, domeniul de aplicare și noțiuni 2004 privind produsele alimentare și la punctul 6 din Regula-
generale mentul sanitar privind mențiunile nutriționale și de sănătate
1. Prezentul Regulament reglementează adaosul de înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin Hotărîrea
vitamine și minerale în produsele alimentare, precum și Guvernului nr.196 din 25 martie 2011.
utilizarea anumitor substanțe de alt tip care se adaugă 6. Produsele alimentare cu adaosul de vitamine și de
în produsele alimentare sau se utilizează în producerea minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip se
produselor alimentare în condiții care duc la ingerarea plasează pe piață dacă respectă dispozițiile prezentului
unor cantități mai mari decît cele estimate a fi ingerate în Regulament.

www.monitorul.md 21
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

CAPITOLUL II 2) aportul de vitamine și minerale din alte surse


Cerințe și restricții privind adaosul de alimentare;
vitamine și minerale 3) aportul de referință de vitamine și minerale pentru
7. Se adaugă în produsele alimentare numai vitaminele populație.
și/sau mineralele enumerate în anexa nr.1, sub formele 16. La stabilirea cantităților maxime de vitamine
enumerate în anexa nr. 2, în conformitate cu normele și minerale, precum și a condițiilor care limitează sau
stabilite de prezentul Regulament. interzic adaosul de vitamine și minerale ale căror aporturi
8. Se adaugă în produsele alimentare vitamine și de referință pentru populație sînt apropiate de limitele
minerale în formă biodisponibilă pentru corpul uman, care superioare de siguranță se iau în considerare, după caz,
permite organismului să le utilizeze, fie că sînt sau nu în mod următoarele aspecte:
natural conținute în acestea, ținîndu-se seama în special de: 1) contribuția diferitor produse la regimul alimentar
1) o carență de una sau mai multe vitamine și/sau global al populației sau al subgrupelor de populație;
minerale în rîndul populației sau al unor grupe specifice de 2) profilul nutrițional al produsului, stabilit în conformitate
populație, care se poate demonstra prin probe clinice sau cu Regulamentul sanitar privind mențiunile nutriționale și
subclinice de carență sau se evidențiază printr-un consum de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobat prin
redus de elemente nutritive; Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 25 martie 2011.
2) posibilitatea de ameliorare a stării nutriționale a 17. Adaosul unei vitamine sau al unui mineral într-un
populației sau a unor grupe specifice de populație și/sau produs alimentar trebuie să aibă ca rezultat prezența
de corectare a eventualelor carențe din aportul alimentar vitaminei sau a mineralului respectiv în produsul alimentar
de vitamine sau minerale cauzate de schimbarea obiceiu- cel puțin într-o cantitate semnificativă, care va produce
rilor alimentare; efectul nutrițional sau fiziologic indicat, confirmat prin studii
3) evoluția cunoștințelor științifice referitoare la rolul științifice. Pentru asigurarea prezenței acestor substanțe
vitaminelor și mineralelor în nutriție și la efectele ulterioare în cantități concludente, cantitatea minimă de vitamine şi
asupra sănătății. minerale va constitui:
9. În ceea ce privește preparatele vitaminice și 1) nu mai puţin de 15% din doza zilnică recomandată la
substanțele minerale enumerate în anexa nr. 2, se aplică 100 g sau 100 ml – în cazul altor produse decît băuturile;
criteriile de puritate prevăzute de legislația din domeniul 2) 7,5% din valorile de referință ale nutrientului la 100 ml
alimentar pentru utilizarea acestora în producerea de – în cazul băuturilor;
produse alimentare în alte scopuri decît cele reglementate 3) 15% din valorile de referință ale nutrientului la porție
de prezentul Regulament. – în cazul în care ambalajul conține o singură porție.
10. În ceea ce privește preparatele vitaminice și/sau CAPITOLUL IV
substanțele minerale enumerate în anexa nr. 2, pentru Etichetare, prezentare și publicitate
care legislația națională nu prevede criterii de puritate se 18. Etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor
aplică criteriile de puritate recomandate de organismele alimentare în care se adaugă vitamine și minerale, precum
internaționale (Comisia Codex Alimentarius, Organizaţia și anumite substanțe de alt tip nu trebuie să includă mențiuni
Mondială a Sănătăţii). care afirmă sau lasă să se înțeleagă că un regim alimentar
11. Ingredientele folosite la fabricarea produsului echilibrat și variat nu poate să asigure cantitatea necesară
alimentar cu adaos de vitamine și minerale, precum și de de nutrienți.
anumite substanțe de alt tip trebuie să fie sigure, inofensive 19. Etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor
și să nu prejudicieze sănătatea consumatorilor. alimentare în care se adaugă vitamine și minerale, precum
12. Nu se adaugă vitamine și minerale, precum și și anumite substanțe de alt tip nu trebuie să inducă în eroare
anumite substanțe de alt tip în: sau să înșele consumatorul cu privire la valoarea nutritivă a
1) alimentele neprelucrate, în special fructe, pomușoare, produsului alimentar care rezultă în urma adaosului acestor
legume, carne și pește; substanțe nutritive.
2) băuturile care conțin mai mult de 1,2% de alcool în 20. Etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor
volum. alimentare în care se adaugă vitamine și minerale, precum și
CAPITOLUL III anumite substanțe de alt tip nu trebuie să conțină mențiuni
Elemente generale și condiții pentru adaosul care încurajează sau tolerează consumul în exces al produ-
de vitamine și minerale sului alimentar.
13. O vitamină sau un mineral se adaugă în produsele 21. Etichetarea nutrițională a produselor în care se
alimentare numai în cazul în care cantitatea totală de adaugă vitamine și minerale, precum și anumite substanțe
vitamine sau minerale prezentă, indiferent de scop, în de alt tip se efectuează în mod obligatoriu în conformitate
produsul alimentar comercializat nu depășește cantitățile cu prevederile punctului 22.
maxime stabilite în Regulamentul sanitar privind supli- 22. Informațiile care trebuie furnizate sînt cele menționate
mentele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului în Normele privind etichetarea produselor alimentare
nr.538 din 2 septembrie 2009. şi Normele privind etichetarea produselor chimice de
14. Pentru produsele concentrate și deshidratate, menaj, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 996 din
cantitățile maxime stabilite sînt cele prezente în alimentele 20 august 2003, și trebuie să includă cantitățile totale
preparate pentru consum în conformitate cu instrucțiunile prezente de vitamine și minerale, în cazul în care acestea
producătorului. se adaugă în produsele alimentare.
15. Cantitățile maxime de vitamine și minerale, precum și 23. Etichetarea produselor alimentare în care se
condițiile care limitează sau interzic adăugarea de vitamine adaugă vitamine și minerale, precum și anumite substanțe
și minerale specifice se stabilesc în funcţie de: de alt tip trebuie să includă o mențiune care indică acest
1) limitele superioare de siguranță determinate pentru adaos în condițiile stabilite în Regulamentul sanitar privind
vitamine și minerale în urma evaluării științifice a riscurilor pe mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele
baza studiilor științifice confirmate, ținînd seama de gradele alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din
variate de sensibilitate ale diferitor grupe de consumatori; 25 martie 2011.

22 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

CAPITOLUL V supun procedurii de notificare în conformitate cu punctele


Adaos de anumite substanțe de alt tip. 28-30 anterior plasării pe piață.
Substanțe interzise, supuse restricțiilor sau 28. Operatorii din businessul alimentar, pînă la plasarea
aflate sub control primară pe piață a produselor alimentare la care s-au
24. Prevederile prezentului capitol se aplică în cazul în adăugat vitamine, minerale, precum și anumite substanțe
care o substanță, alta decît vitamine și minerale, sau un de alt tip, notifică acest fapt Agenției Naționale pentru
ingredient care conține o substanță, alta decît vitamine sau Sănătate Publică, prezentînd formularul de notificare
minerale, se adaugă în produse alimentare sau se utilizează completat, însoțit de modelul etichetei, concomitent şi prin
în producția de produse alimentare în condițiile care ar avea poşta electronică.
ca rezultat ingestia unor cantități de o astfel de substanță 29. Formularul de notificare include informaţii despre
mai mari decît cele ingerate în condiții obișnuite de consum producător, importator, ţara de origine, denumirea comer-
în cadrul unui regim alimentar echilibrat și variat și/sau care cială a produsului, modelul etichetei produsului (în original şi
altfel ar reprezenta un potențial risc pentru consumatori. cu traducere în limba de stat), dovezi privind inofensivitatea
25. Substanța sau ingredientul se include în anexa nr.3 în cantității adăugate de vitamine și minerale.
următoarele cazuri: 30. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în termen
1) dacă se identifică un efect nociv asupra sănătății, de 10 zile lucrătoare de la data recepționării dosarului,
substanța și/sau ingredientul care conține substanța: asigură evaluarea acestora și eliberează avizul sanitar
a) se introduce în anexa nr.3 (partea A) și se interzice privind notificarea sau respingerea notificării adaosului de
adăugarea acestora în produse alimentare sau utilizarea lor vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de
în producerea de alimente; sau alt tip în produse alimentare.
b) se introduce în anexa nr.3 (partea B) și se permite 31. Agenția Națională pentru Sănătate Publică
adăugarea acestora în alimente sau utilizarea lor în produ- întocmește lista vitaminelor și mineralelor, precum și a
cerea de alimente; anumitor substanțe de alt tip care se adaugă în produsele
2) dacă se identifică posibilitatea unor efecte nocive alimentare și o face publică prin plasarea pe pagina web
asupra sănătății, dar persistă o incertitudine științifică, a instituției.
substanța se introduce în anexa nr.3 (partea C). 32. Lista menționată la punctul 31 conține următoarele
26. Operatorii din businessul alimentar prezintă Minis- informații:
terului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în orice 1) produsele alimentare la care s-au adăugat vitamine
moment, pentru evaluare, un dosar conținînd date științifice și minerale;
care demonstrează siguranța unei substanțe din anexa 2) vitaminele și mineralele care se adaugă în produsele
nr.3 (partea C), în condițiile de utilizare a acesteia într-un alimentare, conform anexei nr.1,
produs alimentar sau într-o categorie de produse alimentare 3) preparatele vitaminice și substanțele minerale care
și arată scopul utilizării respective. se adaugă în produsele alimentare, conform anexei nr.2;
CAPITOLUL VI 4) cantitățile maxime și minime de vitamine și minerale
Cerințe privind notificarea produselor care se adaugă în produsele alimentare;
alimentare cu adaos de vitamine și minerale, 5) orice restricție privind adaosul de vitamine și minerale
precum și de anumite substanțe de alt tip prevăzută la punctele 12 și 13.
27. Produsele alimentare cu adaos de vitamine și 33. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului
minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip se Regulament persoanele responsabile poartă răspundere
disciplinară, contravențională sau penală.

$QH[DQU
OD5HJXODPHQWXOVDQLWDUSULYLQG
DGDRVXOGHYLWDPLQH‫܈‬LPLQHUDOH
SUHFXP‫܈‬LGHDQXPLWHVXEVWDQ‫܊‬HGH
DOWWLSvQSURGXVHDOLPHQWDUH

9,7$0,1(/(‫܇‬,0,1(5$/(/(&$5(6($'$8*Ă
Ì1352'86(/($/,0(17$5(

1U
9LWDPLQH
FUW
 9LWDPLQD$ —J5(
 9LWDPLQD' —J
 9LWDPLQD( PJĮ7(
 9LWDPLQD. —J
 9LWDPLQD% WLDPLQD PJ
 9LWDPLQD% ULERIODYLQD PJ
 1LDFLQă PJ1(
 $FLGSDQWRWHQLF PJ
 $FLGIROLF —J
 9LWDPLQD% SLULGR[LQD PJ
 9LWDPLQD% —J
 9LWDPLQD& PJ
 %LRWLQă —J

www.monitorul.md 23
1U  
0LQHUDOH

24
FUW 1LDFLQă $FLGQLFRWLQLFQLFRWLQDPLGă
 &DOFLX PJ
 $FLGSDQWRWHQLF 'SDQWRWHQDWGHFDOFLX
 0DJQH]LX PJ
'SDQWRWHQDWGHVRGLX
 )LHU PJ
GH[SDQWHQRO
 &XSUX —J 9LWDPLQD% &ORUKLGUDWGHSLULGR[LQă
 ,RG —J SLULGR[LQ
IRVIDW
 =LQF PJ GLSDOPLWDWGHSLULGR[LQă
 0DQJDQ PJ $FLGIROLF $FLGSWHURLOPRQRJOXWDPLF
 6RGLX PJ /PHWLOIRODWGHFDOFLX
 3RWDVLX PJ 9LWDPLQD% &LDQRFREDODPLQă
 6HOHQLX —J KLGUR[LFREDODPLQă
 %LRWLQă 'ELRWLQă
 &URP —J
 9LWDPLQD& $FLG/DVFRUELF
 0ROLEGHQ —J
/DVFRUEDWGHVRGLX
 )OXRU PJ /DVFRUEDWGHFDOFLX
 &ORU PJ /DVFRUEDWGHSRWDVLX
 )RVIRU PJ /DVFRUELOSDOPLWDW
 %RU PJ
1U (OHPHQWH 6XEVWDQ‫܊‬H
FUW PLQHUDOH
$QH[DQU
OD5HJXODPHQWXOVDQLWDUSULYLQG  
DGDRVXOGHYLWDPLQH‫܈‬LPLQHUDOH %RU $FLGERULF
ERUDWGHVRGLXP
SUHFXP‫܈‬LGHDQXPLWHVXEVWDQ‫܊‬HGH
 &DOFLX &DUERQDWGHFDOFLX
DOWWLSvQSURGXVHDOLPHQWDUH
FORUXUăGHFDOFLX
FLWUDWPDODWGHFDOFLX
VăUXULGHFDOFLXDOHDFLGXOXLFLWULF
35(3$5$7(/(9,7$0,1,&(‫܇‬,68%67$1‫(܉‬/(0,1(5$/(
JOXFRQDWGHFDOFLX
&$5(6($'$8*ĂÌ1352'86(/($/,0(17$5( JOLFHURIRVIDWGHFDOFLX

www.monitorul.md
ODFWDWGHFDOFLX
VăUXULGHFDOFLXDOHDFLGXOXLRUWRIRVIRULF
Nr. 390–395 (6313–6318)

1UFUW 3UHSDUDWHYLWDPLQLFH 6XEVWDQ‫܊‬H KLGUR[LGGHFDOFLX


R[LGGHFDOFLX
 9LWDPLQD$ 5HWLQRO
VXOIDWGHFDOFLX
DFHWDWGHUHWLQLO PDODWGHFDOFLX
SDOPLWDWGHUHWLQLO &URP &ORUXUăGHFURP ,,, ‫܈‬LKH[DKLGUDWXOVăX
EHWDFDURWHQ VXOIDWGHFURP ,,, ‫܈‬LKH[DKLGUDWXOVăX
 9LWDPLQD' &ROHFDOFLIHURO SLFROLQDWGHFURP
HUJRFDOFLIHURO ODFWDWGHFURPWULKLGUDW
 9LWDPLQD( 'DOIDWRFRIHURO &XSUX &DUERQDWGHFXSUX
'/DOIDWRFRIHURO FLWUDWGHFXSUX
DFHWDWGH'DOIDWRFRIHULO JOXFRQDWGHFXSUX
DFHWDWGH'/DOIDWRFRIHULO VXOIDWGHFXSUX
VXFFLQDWDFLGGH'DOIDWRFRIHULO FRPSOH[FXSUXOL]LQă
 9LWDPLQD. )LWRFKLQRQă ILWRPHQDGLRQă  0DQJDQ &DUERQDWGHPDQJDQ
PHQDFKLQRQD FORUXUăGHPDQJDQ
 9LWDPLQD% &ORUKLGUDWGHWLDPLQă FLWUDWGHPDQJDQ
PRQRQLWUDWGHWLDPLQă JOXFRQDWGHPDQJDQ
JOLFHURIRVIDWGHPDQJDQ
 9LWDPLQD% 5LERIODYLQă
VXOIDWGHPDQJDQ
ULERIODYLQă
IRVIDWGHVRGLXP
10 noiembrie 2017
   
 )OXRU )OXRUXUăGHVRGLX 3RWDVLX %LFDUERQDWGHSRWDVLX
IOXRUXUăGHSRWDVLX FDUERQDWGHSRWDVLX
 )LHU %LVJOLFLQDWIHURV FORUXUăGHSRWDVLX
FDUERQDWIHURV FLWUDWGHSRWDVLX
FLWUDWIHURV JOXFRQDWGHSRWDVLX
FLWUDWIHULFGHDPRQLX JOLFHURIRVIDWGHSRWDVLX
JOXFRQDWIHURV ODFWDWGHSRWDVLX
10 noiembrie 2017

IXPDUDWIHURV KLGUR[LGGHSRWDVLX
GLIRVIDWIHULFGHVRGLX VăUXULGHSRWDVLXDOHDFLGXOXLRUWRIRVIRULF
ODFWDWIHURV
VXOIDWIHURV 6RGLX %LFDUERQDWGHVRGLX
IRVIDWIHURVGHDPRQLX FDUERQDWGHVRGLX
('7$IHULFGHVRGLX FLWUDWGHVRGLX
GLIRVIDWIHULF SLURIRVIDWIHULF JOXFRQDWGHVRGLX
]DKDUDWIHULF ODFWDWGHVRGLX
ILHUHOHPHQWDU FDUERQLOHOHFWUROLWLF KLGUR[LGGHVRGLX
KLGURJHQUHGXV VăUXULGHVRGLXDOHDFLGXOXLRUWRIRVIRULF
 ,RG ,RGXUăGHVRGLX FORUXUăGHVRGLX
LRGDWGHVRGLX =LQF $FHWDWGH]LQF
LRGXUăGHSRWDVLX ELVJOLFLQDWGH]LQF
LRGDWGHSRWDVLX FORUXUăGH]LQF
 0ROLEGHQ 0ROLEGDWGHDPRQLX>PROLEGHQ 9, @ FLWUDWGH]LQF
PROLEGDWGHVRGLX>PROLEGHQ 9, @ JOXFRQDWGH]LQF
ODFWDWGH]LQF
 6HOHQLX 'URMGLHvPERJă‫܊‬LWăFXVHOHQLXP R[LGGH]LQF
VHOHQDWGHVRGLX FDUERQDWGH]LQF
VHOHQLWDFLGGHVRGLX VXOIDWGH]LQF
VHOHQLWGHVRGLX
Nr. 390–395 (6313–6318)

www.monitorul.md
 0DJQH]LX $FHWDWGHPDJQH]LX $QH[DQU
FDUERQDWGHPDJQH]LX OD5HJXODPHQWXOVDQLWDUSULYLQG
FORUXUăGHPDJQH]LX DGDRVXOGHYLWDPLQH‫܈‬LPLQHUDOH
VăUXULGHPDJQH]LXDOHDFLGXOXLFLWULF SUHFXP ‫܈‬L GH DQXPLWH VXEVWDQ‫܊‬H GH DOW WLS
JOXFRQDWGHPDJQH]LX vQSURGXVHDOLPHQWDUH
JOLFHURIRVIDWGHPDJQH]LX
VăUXULGHPDJQH]LXDOHDFLGXOXLRUWRIRVIRULF
ODFWDWGHPDJQH]LX 68%67$1‫(܉‬$&Ă52587,/,=$5(Ì1352'86(/($/,0(17$5((67(
KLGUR[LGGHPDJQH]LX ,17(5=,6Ă68386Ă5(675,&‫܉‬,,/256$86($)/Ă68%&21752/
R[LGGHPDJQH]LX
VXOIDWGHPDJQH]LX
FLWUDWGHPDJQH]LXúLSRWDVLX 1U 6XEVWDQ‫܊‬HLQWHU]LVH SDUWHD$ 6XEVWDQ‫܊‬HVXSXVHUHVWULF‫܊‬LLORU 6XEVWDQ‫܊‬HVXEFRQWURO
/DVSDUDWGHPDJQH]LX FUW SDUWHD% FRPXQLWDU SDUWHD& 
ELVJOLFLQDWGHPDJQH]LX 3ODQWDPHGLFLQDOăEphedra‫܈‬L 6FRDU‫܊‬ăGHYohimbeúL
/SLGRODWGHPDJQH]LX SUHSDUDWHOHGLQVSHFLLGHEphedra SUHSDUDWHGHYohimbe

25
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1009 HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea și completarea
anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului
nr. 696 din 30 august 2017
Guvernul HOTĂRĂȘTE: 1) la poziția cincisprezece, textul „nr. 1” se exclude;
Anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2) poziția șaisprezece se exclude;
2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului 3) după poziția șaptesprezece „Serviciul de deservire
Finanțelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, a entităților nonbugetare” se introduce poziția „Ministerul
nr. 329, art. 801), cu modificările și completările ulterioare, Finanțelor – Trezoreria Regională Cahul (cu statut de secție,
se modifică și se completează după cum urmează: cu sediul în Cahul)”.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Nr. 900. Chişinău, 6 noiembrie 2017.

1010 HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul
Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri
al Ucrainei privind controlul în comun
al persoanelor, mijloacelor de transport,
mărfurilor şi obiectelor în punctele comune
de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene,
întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare va notifica Cabinetului de Miniştri al Ucrainei aprobarea
Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Acordului nominalizat.
Miniştri al Ucrainei privind controlul în comun al persoanelor, 3. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră al Minis-
mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele terului Afacerilor Interne şi Serviciul Vamal vor întreprinde
comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului
întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017. menţionat.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Nr. 901. Chişinău, 6 noiembrie 2017.

ACORD
între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind controlul în
comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de
trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei (în continuare – Părţi),
în vederea dezvoltării cooperării transfrontaliere, a relaţiilor de bună vecinătate şi înţelegerii reciproce;
în scopul combaterii eficiente a migraţiei ilegale şi activităţilor ilegale la frontiera de stat comună, precum şi în scopul
simplificării traversării acesteia;
luând în considerare relaţiile economice şi culturale, care există în mod tradiţional între state;
conducându-se de prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele
de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care
locuiesc în raioanele de frontieră, din 11 martie 1997;
au convenit următoarele:
Articolul 1
Prezentul Acord stabileşte bazele cooperării dintre organele de control ale statelor Părţi, la efectuarea controlului
în comun a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor în punctele comune de trecere la frontiera
moldo-ucraineană.
Articolul 2
Termenii utilizaţi în prezentul Acord au următoarea semnificaţie:
„control” – activitate, desfăşurată de către angajaţii organelor de control, definită de prezentul Acord şi în conformitate
cu legislaţia naţională a statelor Părţi;
„conducerea punctului de trecere” – şefii subdiviziunilor corespunzătoare ale organelor grănicereşti şi vamale în zona
de activitate a cărora este amplasat punctul comun de trecere;

26 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

„control în comun” – controlul efectuat de către angajaţii organelor de control în punctul comun de trecere în confor-
mitate cu principiile internaţionale „ghişeul unic”, „o singură oprire” şi a controlului selectiv al mijloacelor de transport
şi mărfurilor;
„punct comun de trecere” – punct comun de trecere pentru trafic rutier sau punct comun de trecere pentru trafic
feroviar;
„punct comun de trecere pentru trafic rutier” – teritoriul punctului de trecere pentru trafic rutier, clădirile şi alte
obiecte de infrastructură care se află pe teritoriul statului uneia dintre Părţi sau pe teritoriile statelor ambelor Părţi, în
limitele căruia organele de control ale Părţilor desfăşoară controlul;
„punct comun de trecere pentru trafic feroviar” – o porţiune de cale ferată, determinată în comun, amplasată între
staţiile feroviare din apropierea frontierei statelor Părţi, încăperile şi clădirile de serviciu, care se află pe un sector anumit
între staţiile feroviare din apropierea frontierei statelor Părţi, precum şi şinele de cale ferată determinate în zona staţiei
feroviare din apropierea frontierei, unde se desfăşoară controlul;
„staţie feroviară din apropierea frontierei” – prima staţie feroviară, care se află cel mai aproape de frontiera comună;
„organele competente” – organele de stat ale Republicii Moldova şi Ucrainei, care realizează cooperarea în domeniile
corespunzătoare în scopul realizării prezentului Acord;
„organele de control” – organele împuternicite ale statelor Părţi, care îndeplinesc controlul în conformitate cu prezentul
Acord şi legislaţia naţională a statelor Părţilor;
„angajaţii organelor de control” – funcţionarii organelor de control, care îndeplinesc sarcinile, stabilite de prezentul
Acord şi legislaţia naţională a statelor Părţilor;
„personal de control” – angajaţii organelor statelor Părţi, împuterniciţi să efectueze controlul (supravegherea) activi-
tăţii organelor de control;
„lucrători” – persoane, care îndeplinesc în punctele comune de trecere alte sarcini care nu sunt legate de desfăşu-
rarea controlului în comun;
„date cu caracter personal” – informaţiile sau totalitatea informaţiilor despre o persoană care este identificată sau
poate fi identificată la efectuarea controlului în comun.
Articolul 3
1. Control în comun în punctele comune de trecere se desfăşoară în baza tratatelor internaţionale, încheiate între
organele competente ale statelor Părţi, în scopul realizării prezentului Acord.
2. Conducerea punctului de trecere elaborează şi aprobă schemele tehnologice ale controlului în comun şi, la
necesitate, introduce modificări în acestea. Schemele tehnologice indicate nu sunt tratate internaţionale.
3. Controlul în comun în punctele de trecere Criva–Mamalîga, Larga–Kelmenţî, Briceni–Rossoaşanî, Pervomaisc–
Cuciurgan, Palanca–Maiaki–Udobnoe, Giurgiuleşti–Reni se realizează în conformitate cu tratatele internaţionale încheiate
anterior.
Articolul 4
1. La efectuarea controlului în comun, primii desfăşoară controlul angajaţii organelor de control ale statului Părţii de
ieşire, după care succesiv angajaţii organelor de control ale statului Părţii de intrare, în zonele stabilite ale punctelor
comune de trecere.
Cu acordul comun al organelor competente ale statelor Părţi, poate fi aplicată o altă consecutivitate a acţiunilor.
2. Zonele pentru efectuarea controlului se stabilesc în comun de către organele de control ale statelor Părţi.
3. În punctul de trecere pentru trafic feroviar, controlul poate fi efectuat staţionar sau în timpul deplasării garniturii
de tren, atât pe teritoriul statului uneia dintre Părţi, cât şi pe teritoriul ambelor state ale Părţilor.
4. La efectuarea controlului în comun, organele de control ale statului unei Părţi, pot delega (transmite) organelor
de control ale statului celeilalte Părţi, efectuarea atribuţiilor (funcţiilor) lor de serviciu.
Articolul 5
1. Efectuarea controlului de către angajaţii organelor de control, precum şi activitatea lucrătorilor statului uneia
dintre Părţi pe teritoriul statului altei Părţi au aceleaşi consecinţe legale, pe care le-ar avea, dacă aceştia şi-ar desfăşura
activitatea pe teritoriul statului său.
2. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului uneia dintre Părţi, la realizarea atribuţiilor
de serviciu şi activităţii de muncă în punctul comun de trecere pe teritoriul statului altei Părţi, îşi desfăşoară atribuţiile
de serviciu şi poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia statului său.
3. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului uneia dintre Părţi la realizarea atribuţiilor
de serviciu şi activităţii de muncă în punctul comun de trecere pe teritoriul statului altei Părţi, în ceia ce priveşte relaţiile
de muncă şi de serviciu, legate de efectuarea serviciului şi protecţia socială, nu se consideră a se afla în deplasare
peste hotare.
Articolul 6
1. Angajaţii organelor de control ale statului unei Părţi încep efectuarea controlului după ce angajaţii organelor de
control ale statului celeilalte Părţi vor comunica despre finalizarea efectuării de către aceştia a controlului.
2. Controlul repetat de către organele de control ale statului unei Parţi poate fi efectuat cu acordul organelor de
control ale statului celeilalte Părţi.
3. Angajaţii organelor de control a statului Părţii de intrare, la depistarea încălcărilor, informează despre aceasta
angajaţii organelor de control ale statului Părţii de ieşire.
Articolul 7
1. În timpul efectuării controlului, persoanele, mijloacele de transport, mărfurile şi obiectele cărora nu le-a fost
autorizată trecerea pe teritoriul statului Părţii de intrare sunt supuse returnării pe teritoriul statului Părţii de ieşire. În
acest caz organele de control ale satelor Parţi nu vor împiedica transportarea acestora.

www.monitorul.md 27
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

2. Organele de control ale statelor Părţi colaborează şi se informează reciproc privind realizarea acţiunilor prevăzute
de punctul 1 al prezentului articol.
Articolul 8
1. În cazul în care persoana, în timpul efectuării controlului în punctul comun de trecere, a solicitat acordarea protecţiei
internaţionale pe teritoriul statului Părţii de intrare, acesteia îi va fi asigurat accesul la organele de control ale statului
Părţii de intrare, cu excepţia cazurilor când faţă de această persoană există temei legal pentru reţinere sau refuzul
autorizării trecerii frontierei de stat.
2. În cazul în care punctul comun de trecere se află pe teritoriul statului uneia dintre Părţi, organele de control ale
statului Părţii de ieşire permit deplasarea persoanei pe teritoriul statului Părţii de intrare.
Articolul 9
1. Angajaţii organelor de control ale statelor Părţi în punctele comune de trecere au dreptul să reţină, în condiţiile
legislaţiei naţionale ale statului său, persoane, mijloace de transport, mărfuri şi obiecte pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
Organele de control ale statelor Părţi nu vor împiedica transportarea persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor
şi obiectelor pe teritoriul statului Părţii, care a efectuat reţinerea.
2. În cazul imposibilităţii returnării persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor nemijlocit prin punctul
de trecere în care a avut loc reţinerea, acestea pot fi transportate prin alte puncte de trecere, după cum vor conveni
organele de control ale statelor Părţi.
3. Prevederile punctului 1 al prezentului articol nu se răsfrâng asupra cetăţenilor statului Părţii, pe teritoriul căruia
este amplasat punctul comun de trecere.
Articolul 10
1. Partea, pe teritoriul statului căreia se desfăşoară controlul în comun, oferă posibilitatea angajaţilor organelor de
control, personalului de control şi lucrătorilor statului celeilalte Părţi să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu şi activitatea
de muncă, precum şi le acordă asistenţă în aceeaşi măsură ca şi angajaţilor organelor de control proprii, personalului
de control şi lucrătorilor.
2. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii sunt obligaţi să respecte legislaţia aplicată pe
teritoriul statului Părţii, pe care se efectuează controlul în comun, dacă prezentul Acord nu prevede altfel.
3. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului unei Părţi, sunt scutiţi de obligaţia de a
primi permisiune specială pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu şi activitatea de muncă în punctul comun de trecere
pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
4. În timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi activităţii de muncă, asupra angajaţilor organelor de control, perso-
nalului de control, lucrătorilor statului unei Părţi nu se răsfrâng prevederile legislaţiei cu privire la migraţie ale statului
celeilalte Părţi.
Articolul 11
1. Angajaţii organelor de control ale statului unei Părţi, care sosesc pe teritoriul statului celeilalte Părţi, pentru îndepli-
nirea atribuţiilor de serviciu în conformitate cu prezentul Acord, traversează frontiera comună în baza legitimaţiilor de
serviciu sau a buletinelor de identitate valabile, ale angajatului organului de control, în conformitate cu lista prevăzută
în punctul 2 al prezentului articol.
2. Organele competente ale statelor Părţi îşi vor prezenta reciproc listele persoanelor care îndeplinesc atribuţiile de
serviciu în punctele comune de trecere, care conţin numele, prenumele şi numărul legitimaţiei de serviciu sau a buleti-
nului de identitate al angajatului organului de control, personalului de control sau lucrătorului.
3. Organele competente se vor informa neîntârziat şi reciproc cu privire la orice modificări survenite în aceste liste.
Articolul 12
1. Angajaţii organelor de control, personalul de control şi lucrătorii statului uneia dintre Părţi pot purta uniformă de
serviciu în timpul deplasării la locul amplasării punctului comun de trecere şi în punctul comun de trecere pe teritoriul
statului celeilalte Părţi.
2. Organele de control ale statului Părţii, pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere, garantează sosirea
şi plecarea fără obstacole în/din punctul comun de trecere, a ambulanţelor, în scopul acordării asistenţei medicale de
urgenţă angajaţilor organelor de control, personalului de control şi lucrătorilor statului celeilalte Părţi.
Articolul 13
Angajaţii organelor de control ai statului unei Părţi, aflându-se pe teritoriul punctului comun de trecere pe teritoriul
statului altei Părţi, au dreptul:
a) să poarte şi să aplice mijloace speciale de protecţie pentru contracararea unui atentat asupra propriei vieţi şi
sănătăţii, precum şi asupra altei persoane;
b) să folosească câinii de serviciu;
c) să folosească mijloace tehnice de control faţă de persoane, mijloace de transport, mărfuri şi obiecte.
Angajaţilor organelor de control şi personalului de control împuterniciţi pentru executarea prezentului Acord le este
interzisă trecerea frontierei de stat cu armament.
Articolul 14
1. Organele de control ale statului unei Părţi poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia statului său, pentru
prejudiciile cauzate în timpul efectuării controlului pe teritoriul statului celeilalte Părţi.
2. Dreptul la compensarea prejudiciilor cauzate sănătăţii sau altor prejudicii, cauzate angajatului organelor de control
în timpul realizării de către acesta a prezentului Acord, se realizează în conformitate cu legislaţia statului Părţii, al cărui
cetăţean este acesta.

28 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Articolul 15
1. Documentele de serviciu, materialele, mijloacele tehnice şi speciale, mijloacele de transport de serviciu, câinii de
serviciu, precum şi lucrurile personale, care sunt folosite de către angajaţii organelor de control şi personalul de control
al statului unei Părţi, la îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prezentul Acord pe teritoriul
statului celeilalte Părţi, sunt scutite de controlul vamal, achitarea taxelor vamale, impozitelor, sau altor plăţi.
Asupra acestora nu se răsfrâng limitările privind introducerea pe teritoriul statului Părţii pe care se află punctul comun
de trecere, cu condiţia obligaţiei de reîntoarcere a acestora.
2. Asupra bunurilor indicate în punctul 1 al prezentului articol, care sunt folosite de către lucrătorii statului uneia
dintre Părţi, pentru îndeplinirea atribuţiilor în conformitate cu prezentul Acord pe teritoriul statului celeilalte Părţi, nu se
răsfrâng limitările de import şi export stabilite prin legislaţia în vigoare pe teritoriul statelor Părţi.
Aceste lucruri sunt scutite de la achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi cu condiţia reîntoarcerii acestora.
3. Documentele de serviciu ale organelor de control ale statului unei Părţi nu sunt supuse controlului de către organele
de control ale statului celeilalte Părţi.
Articolul 16
Mărfurile, mijloacele de transport, valuta şi alte valori, care au fost primite la păstrare, reţinute sau ridicate în timpul
efectuării controlului în comun de către organele de control ale statului uneia dintre Părţi pe teritoriul statului celeilalte
Părţi, vor fi transportate fără impedimente pe teritoriul statului său fără control vamal, obţinerea permisiunilor cores-
punzătoare, achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi şi pot fi transportate prin alte puncte de trecere sub
asigurare vamală şi/sau însoţire coordonată între organele grănicereşti şi vamale ale statului Părţii pe teritoriul căruia
se află punctul comun de trecere.
Mecanismul transportării şi/sau însoţirii se coordonează între organele grănicereşti şi vamale ale statelor Părţi.
Articolul 17
1. Plăţile percepute în timpul efectuării controlului de către organele de control ale statului unei Părţi pe teritoriului
statului celeilalte Părţi şi mostrele mărfurilor prelevate vor fi transportate fără impedimente pe teritoriul statului său
fără control vamal, obţinerea permisiunilor corespunzătoare, achitarea taxelor vamale, impozitelor şi altor plăţi şi pot fi
transportate prin alte puncte de trecere sub asigurare vamală şi/sau însoţire coordonată între organele grănicereşti şi
vamale ale statului Părţii pe teritoriul căreia se află punctul comun de trecere.
2. Prevederile punctului 1 al prezentului articol, cu excepţia scutirii de la controlul vamal, se răsfrâng şi asupra sumelor
băneşti obţinute de către lucrători din încasări şi sub formă de plăţi.
Articolul 18
1. Menţinerea regimului şi ordinii publice, paza obiectelor, persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiec-
telor, precum şi securitatea angajaţilor organelor de control, personalului de control şi lucrătorilor în punctele comune
de trecere pentru trafic rutier este asigurată, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, de către organele
competente ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere.
2. Menţinerea regimului şi ordinii publice, pazei obiectelor, persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiec-
telor, precum şi securitatea angajaţilor organelor de control, persoanelor de control şi lucrătorilor în punctele comune
de trecere pentru trafic feroviar, este asigurată, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, de către organele
competente ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere.
Articolul 19
1. Partea, pe teritoriul statului căreia se află punctul comun de trecere, asigură cu titlu gratuit organele de control şi
lucrătorii celeilalte Părţi cu încăperi şi spaţii de lucru, necesare pentru desfăşurarea controlului circulaţiei persoanelor,
mijloacelor de transport, mărfurilor şi obiectelor.
Acordarea încăperilor şi spaţiilor de lucru se efectuează în baza principiului reciprocităţii.
Ordinea şi condiţiile achitării serviciilor, precum şi acordarea altor încăperi şi spaţii se stabileşte în baza unor înţelegeri
separate între organele competente ale statelor Părţi.
2. Organele de control ale statului unei Părţi marchează clădirile şi spaţiile de serviciu, oferite acestora pe teritoriul
statului celeilalte Părţi cu denumirea oficială, stema şi drapelul oficial al statului său.
3. Organele competente oferă un compartiment în garnitura de tren şi călătoria gratuită pentru organele de control
în următoarele cazuri:
a) în cazul efectuării controlului în timpul deplasării trenului în punctul de comun trecere pentru trafic feroviar dintre
staţiile feroviare;
b) în timpul deplasării pe teritoriul statului celeilalte Părţi pentru efectuarea controlului comun sau în cazul întoarcerii
pe teritoriul statului său după finalizarea controlului comun.
Articolul 20
1. În scopul realizării prezentului Acord, organele de control ale statelor Părţi creează în punctele comune de trecere,
sisteme de telecomunicaţii necesare, precum şi utilizează mijloacele de comunicaţii în conformitate cu legislaţia statului său.
2. Pentru începerea activităţii punctului comun de trecere, statul Părţii, pe teritoriul căruia se află punctul comun
de trecere, asigură canale pentru stabilirea sistemelor de telecomunicaţii, prin care se va asigura accesul la sistemele
informaţionale naţionale ale statului celeilalte Părţi.
3. Organele de control ale statului unei Părţi, care îndeplinesc atribuţiile de serviciu în punctele comune de trecere
pe teritoriul statului celeilalte Părţi, pot utiliza mijloacele proprii de radiocomunicaţii şi comunicaţii prin satelit.
4. La utilizarea sistemelor informaţionale, în care se prelucrează datele cu caracter personal, statele Părţilor între-
prind toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea siguranţei acestor date personale, cu scopul
neadmiterii deteriorării accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării şi publicării ilegale, precum şi altor forme
de acces la datele cu caracter personal.

www.monitorul.md 29
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

5. Organele de control ale statului unei Părţi, după înştiinţarea organelor de control ale statului celeilalte Părţi, au
dreptul de a desfăşura lucrări de modernizare a sistemelor proprii de comunicaţii şi telecomunicaţii.
6. Cheltuielile legate de exploatarea şi reparaţia sistemelor de telecomunicaţii sunt suportate de statul Părţii, ale
cărui organe de control le-au instalat.
7. Organele de control ale statului Părţii pe teritoriul căruia se află punctul comun de trecere asigură organelor de
control ale statului celeilalte Părţi acces la reţelele de internet din cont propriu.
8. Exploatarea mijloacelor de comunicaţii de către organele de control ale statului unei Părţi nu trebuie să creeze
interferenţe în legătura radio a statului celeilalte Părţi. În cazul identificării unor interferenţe în legătura radio, organele
de control ale statelor Părţi întreprind măsuri pentru remedierea acestora.
Articolul 21
Organele de control ale statului Parţii, pe teritoriul căruia este amplasat punctul comun de trecere, sunt obligate să
amplaseze în apropierea nemijlocită de acesta un panou informativ în limbile română, ucraineană şi engleză cu privire
la regimul de funcţionare şi ordinea desfăşurării controlului în comun.
Articolul 22
1. Organele de control ale statelor Părţi efectuează schimb de informaţii, inclusiv în format electronic, în scopul
realizării prezentului Acord.
Informaţiile primite în conformitate cu prevederile prezentului Acord pot fi utilizate doar în scopurile determinate în
articolul 1 al prezentului Acord şi nu poate fi transmise statelor terţe fără acordul în scris al Părţii care a transmis aceste
informaţii.
Informaţia poate fi transmisă organelor de drept împuternicite ale statului său sau utilizate în instanţele de judecată
în conformitate cu legislaţia naţională a statelor Părţi.
Organele de stat împuternicite, care au primit informaţia, asigură protecţia acesteia în conformitate cu legislaţia
naţională a statelor sale.
2. Schimbul de date cu caracter personal despre persoane şi informaţii cu privire la mijloacele de transport se
efectuează între organele de control doar conform prevederilor prezentului Acord.
3. La realizarea prezentului Acord, organele de control efectuează schimbul de date cu caracter personal despre
persoanele care traversează frontiera în punctele comune de trecere, cu următorul conţinut:
a) numele, prenumele;
b) data şi locul naşterii;
c) genul;
d) domiciliul;
e) cetăţenia;
f) date cu privire la documentul de călătorie (seria, numărul, data eliberării şi perioada de valabilitate).
4. Datele personale, care sunt obiectul prelucrării în cadrul prezentului Acord, trebuie să corespundă legislaţiei
naţionale a statelor Părţi, precum şi Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la preluarea automatizată a datelor
cu caracter personal din 28 ianuarie 1981.
5. Organele de control ale statelor Părţi vor întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura corectarea competentă
a datelor cu caracter personal, distrugerea sau blocarea acestora în cazul dacă prelucrarea acestor date cu caracter
personal nu corespunde prevederilor prezentului articol şi dacă prelucrarea acestor date este inadecvată, improprie sau
depăşeşte limitele obţinerii acestora.
La aceste măsuri, de asemenea se atribuie şi informarea organelor de control ale statului celeilalte Părţi cu privire
la orice corectare, distrugere sau blocare a datelor.
Articolul 23
În decurs de 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentului Acord, Părţile pe canale diplomatice se informează
reciproc cu privire la organele competente împuternicite pentru executarea prezentului Acord, precum şi cu privire la
orice modificare a datelor organelor competente.
Articolul 24
Divergenţele apărute cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului Acord vor fi soluţionate prin intermediul
consultărilor şi negocierilor dintre Părţi.
Articolul 25
Prevederile prezentului Acord nu aduc atingere obligaţiilor statelor Părţi, care decurg din alte tratate internaţionale
şi la care acestea sunt parte, inclusiv care reglementează dreptul la azil.
Articolul 26
1. Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de cinci ani şi intră în vigoare în a 30-a zi de la data primirii, pe canale
diplomatice, a ultimei notificări în scris, privind îndeplinirea de către Părţi a procedurilor interne corespunzătoare, necesare
pentru intrarea lui în vigoare.
2. Acţiunea prezentului Acord se va prelungi automat pentru noi perioade de câte cinci ani, dacă nici una dintre
Părţi nu va notifica în scris, pe canale diplomatice cealaltă Parte, cel puţin cu şase luni înainte de expirarea termenului
respectiv, despre intenţia sa de a înceta valabilitatea acestuia.
3. Părţile, de comun acord, pot introduce completări şi modificări în prezentul Acord, sub formă de protocoale, care
sunt parte integrantă a prezentului Acord şi vor intra în vigoare în conformitate cu punctul1 al prezentului articol.
Articolul 27
1. La data intrării în vigoare a prezentului Acord, Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu
privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, din 11 martie
1997, îşi încetează valabilitatea.

30 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

2. Tratatele internaţionale încheiate pentru realizarea prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi
Guvernul Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-
ucrainene, din 11 martie 1997, îşi continuă acţiunea, în partea ce nu contravine prezentului Acord, până la semnarea
noilor protocoale.
Întocmit în or. Chişinău, la 6 octombrie 2017, în două exemplare, fiecare în limbile română şi ucraineană, toate
textele fiind autentice.

Pentru Pentru
Guvernul Republicii Moldova Cabinetul de Miniştri al Ucrainei

1011 HOTĂRÎRE
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Proprietății Publice
În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr. 136 din 7 iulie data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor transmite
2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii întreprinderile de stat în care exercită funcţia de fondator
Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), art.7 alin.(2) din Legea Agenţiei Proprietăţii Publice, în conformitate cu preve-
nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deeta- derile Regulamentului cu privire la modul de transmitere
tizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea
Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările și Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.
completările ulterioare, şi art.17 din Legea nr.98 din 4 mai 5. Agenţia Proprietății Publice, în termen de 1 lună
2012 privind administrația publică centrală de specialitate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va rezilia
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, contractele de cesiune (transmitere) a exercitării dreptu-
art. 537), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul rilor de acționar şi de administrare a proprietății publice
HOTĂRĂŞTE: în societățile comerciale, încheiate cu ministerele şi alte
1. Se aprobă: autorităţi administrative centrale.
1) Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 6. Ministerul Economiei și Infrastructurii şi Ministerul
Agenţiei Proprietății Publice, conform anexei nr.1; Finanţelor, în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice:
2) Structura Agenţiei Proprietăţii Publice, conform 1) vor elabora şi vor prezenta Guvernului spre aprobare
anexei nr.2; Regulamentul privind determinarea criteriilor de stabilire a
3) Organigrama Agenţiei Proprietăţii Publice, conform cuantumului remunerării lunare a membrilor consiliului de
anexei nr.3; administrație al întreprinderilor de stat, a reprezentantului
4) Lista întreprinderilor de stat fondate de Agenţia statului, a membrilor consiliului și comisiei de cenzori ale
Proprietății Publice, conform anexei nr.4; societăților comerciale cu capital public sau majoritar public;
5) Modificările ce se operează în unele hotărîri ale 2) vor aproba modelul de guvernare corporativă a
Guvernului, conform anexei nr.5; întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital
6) Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform public sau majoritar public.
anexei nr.6. 7. Guvernul va propune candidatura pentru numirea în
2. Se stabileşte efectivul-limită al Agenţiei Proprietății funcţia de conducător al întreprinderii de stat sau societății
Publice în număr de 52 de unităţi, cu un fond anual de comerciale cu capital public sau majoritar public, cu un
retribuire a muncii conform cadrului normativ în vigoare. efectiv de personal mai mare de 100 de unități sau o
3. Agenţia Proprietății Publice va avea un director cifră de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani de minimum
general şi doi directori generali adjuncți. 20 milioane de lei, care va fi determinată în baza propune-
4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale rilor unei comisii guvernamentale create în acest sens prin
din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile adminis- hotărîre de Guvern.
trative din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
și infrastructurii Octavian Calmîc
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Nr. 902. Chişinău, 6 noiembrie 2017.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
REGULAMENT
cu privire la organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Proprietăţii Publice
I. DISPOZIŢII GENERALE subordinea Guvernului care implementează politica statului
1. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea în domeniile de activitate ce îi sînt încredinţate.
Agenţiei Proprietăţii Publice (în continuare – Regulament) 3. Agenţia este persoană juridică de drept public, cu
reglementează misiunea, domeniile de activitate, funcţiile sediul în municipiul Chişinău, care dispune de ștampilă cu
şi drepturile Agenţiei Proprietăţii Publice (în continuare – Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale,
Agenţie), precum şi organizarea activităţii acesteia. precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice,
2. Agenţia este autoritatea administrativă centrală din stabilite în legislaţie.

www.monitorul.md 31
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

4. În activitatea sa, Agenţia se conduce de Constituția i) selectarea, numirea și supravegherea activității, în


Republicii Moldova, de Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la modul stabilit de Guvern, a președintelui și membrilor
Guvern, Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi consiliului de administrație al întreprinderilor de stat și a
deetatizarea proprietății publice, Legea nr.179-XVI din 10 iulie reprezentantului statului în societățile comerciale cu capital
2008 cu privire la parteneriatul public-privat şi de alte acte integral sau majoritar public;
normative, decretele Președintelui Republicii Moldova, j) selectarea, în modul stabilit de Guvern, și promovarea
ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum și candidaturilor președintelui și ale membrilor consiliului
de prezentul Regulament. și comisiei de cenzori în cadrul adunărilor generale ale
5. În domeniile sale de activitate, Agenţia colaborează societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar
cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu public;
organismele internaţionale. k) transmiterea către administratorul întreprinderilor de
II. MISIUNEA, DOMENIILE DE ACTIVITATE, stat a bunurilor conexe desfăşurării activităţii de întreprin-
FUNCŢIILE ŞI DREPTURILE AGENŢIEI zător, în baza contractului încheiat între părţi;
6. Agenţia are misiunea de a asigura implementarea l) numirea și eliberarea din funcție a administrato-
politicii statului în domeniile administrării şi deetatizării rilor întreprinderilor de stat la propunerea consiliilor de
proprietății publice, precum şi a parteneriatului public- administrație ale întreprinderilor de stat, cu excepția celor
privat, exercitînd, în numele Guvernului, funcţiile de fondator specificate la pct.7 din hotărîre;
al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi m) selectarea, prin concurs, și promovarea în cadrul
sociale) în societățile comerciale cu capital integral sau adunării generale a acționarilor/consiliului societății a
majoritar public, în modul stabilit şi în limitele competențelor candidaturii conducătorului societății pe acțiuni cu capital
atribuite de cadrul normativ. integral sau majoritar public;
7. Agenția realizează funcțiile stabilite de prezentul n) ținerea evidenței numirii în funcții a conducătorilor
Regulament în următoarele domenii: întreprinderilor de stat și ai societăților comerciale cu capital
1) administrarea bunurilor proprietate publică a statului; integral sau majoritar public;
2) deetatizarea proprietății publice a statului; o) asigurarea monitorizării și transmiterii proprietății
3) postprivatizare; publice de stat rămase în gestiunea economică a societăților
4) parteneriate public-private; comerciale;
5) evidența patrimoniului public; p) prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului
6) asigurarea respectării drepturilor şi intereselor patri- bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget
moniale ale statului. în domeniile prevăzute la pct.7 din prezentul Regulament;
8. Agenția acordă asistență metodologică autorităților q) prezentarea anuală către Guvern a raportului privind
publice și agenților economici în problemele ce vizează administrarea proprietății publice, care va include analiza
administrarea și deetatizarea proprietății publice, precum economico-financiară a activității întreprinderilor de stat și/
și informează Guvernul și societatea civilă despre activi- sau a societăților comerciale cu cota statului în capitalul
tatea sa. social, rezultatele administrării, prin prisma evaluării
9. În conformitate cu domeniile de activitate stabilite indicatorilor de performanță stabiliți și a riscurilor aferente
la pct.7 din prezentul Regulament, Agenţia realizează fiabilității acestora (riscuri patrimoniale, de producere, de
următoarele funcţii: marketing, de credit), precum și privind măsurile întreprinse
1) în domeniul administrării proprietății publice: în scopul eficientizării administrării proprietății publice;
a) funcţiile stabilite în art.7 alin.(3) din Legea nr.121 din 2) în domeniul privatizării proprietății publice:
4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății a) funcţiile stabilite în art.7 alin.(4) din Legea nr.121-XVI
publice; din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea
b) exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea de proprietății publice;
fondator și de acționar în numele Guvernului; b) instituirea comisiilor de privatizare a patrimoniului de
c) asigurarea, în temeiul unei hotărîri de Guvern, a stat, cu excepţia celor instituite de Guvern;
fondării, restructurării, reorganizării sau a lichidării întreprin- c) stabilirea modalității de expunere la vînzare a patri-
derilor de stat, a societăților comerciale cu capital public moniului supus privatizării;
sau majoritar public, în limitele legii; d) elaborarea proiectelor individuale de privatizare a
d) stabilirea, pentru întreprinderile de stat, și promo- bunurilor proprietate publică a statului, precum și a caietelor
varea deciziei privind stabilirea, prin intermediul consiliilor de sarcini;
societăților comerciale cu cotă integrală și majoritară 3) în domeniul activităţii postprivatizare:
publică, a indicatorilor de performanță anuali și semestriali a) funcţiile stabilite de art.60 din Legea nr.121-XVI din
ai activității economico-financiare, precum și evaluarea 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății
atingerii acestora; publice;
e) administrarea terenurilor proprietate publică a statului b) organizarea procesului de convertire în acţiuni a
din domeniul privat aferente bunurilor imobile proprietate datoriilor societăţilor pe acţiuni faţă de stat;
de stat din gestiune, inclusiv darea lor în locaţiune/arendă; c) monitorizarea şi supravegherea executării de către
f) desfăşurarea activităților ce ţin de recunoașterea cumpărători a obligaţiilor asumate în contractele de
dreptului de proprietate asupra patrimoniului Republicii vînzare-cumpărare a bunurilor proprietate publică, aplicarea
Moldova pe teritoriul altor state şi a patrimoniului altor state măsurilor în vederea executării acestor obligaţii sau a
situat pe teritoriul Republicii Moldova; rezilierii contractelor;
g) exercitarea controlului asupra integrității şi folosirii 4) în domeniul parteneriatelor public-private:
eficiente a patrimoniului de stat, inclusiv coordonarea a) funcţiile stabilite de art.14 din Legea nr.179-XVI din
înstrăinării, gajării şi casării, dării în locațiune sau comodat 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
a activelor; b) identificarea proiectelor de parteneriat public-privat
h) ţinerea evidenţei contractelor de locaţiune/arendă, de interes naţional, elaborarea cerinţelor generale privind
comodat, concesiune şi administrare fiduciară a bunurilor selectarea partenerului privat şi a condiţiilor parteneriatului
întreprinderilor de stat și a societăților cu capital integral public-privat, înaintîndu-le spre aprobare Guvernului;
sau majoritar public; c) elaborarea şi înaintarea spre aprobare Guvernului

32 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

a listei bunurilor proprietate publică şi a listei lucrărilor şi 1) să aprobe instrucțiuni şi metodologii în chestiunile ce
serviciilor de interes public naţional propuse pentru parte- ţin de competenţa sa;
neriatul public-privat; 2) să solicite de la autorităţile administrative centrale,
d) colaborarea şi acordarea asistenţei autorităţilor instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale,
administraţiei publice locale în vederea organizării parte- registratorii independenţi ce ţin registrele deținătorilor
neriatelor public-private; de valori mobiliare şi de la agenţii economici informaţia
e) prezentarea rapoartelor anuale Guvernului, publi- necesară pentru îndeplinirea funcțiilor ce îi revin;
carea analizelor statistice privind proiectele de parteneriat 3) să participe la negocierile interguvernamentale privind
public-privat; chestiunile ce ţin de competenţa sa;
f) acordarea de asistență Consiliului Naţional pentru 4) să atragă, pentru realizarea funcțiilor ce decurg din
Parteneriatul Public-Privat şi exercitarea funcţiei de secre- cadrul normativ şi din prezentul Regulament, specialişti din
tariat; ţară sau de peste hotare;
5) în domeniul evidenței patrimoniului public: 5) să încheie, în conformitate cu cadrul normativ,
a) ţinerea Registrului patrimoniului public în modul contracte cu persoane juridice şi fizice în vederea pregătirii
stabilit de Guvern; pentru privatizare a întreprinderilor, a organizării licitaţiilor
b) asigurarea evidenţei proprietăţii publice, inclusiv şi concursurilor, precum şi pentru alte lucrări ce ţin de
în societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar domeniul său de activitate;
public, şi generalizarea informaţiilor respective, prezentate 6) să gestioneze mijloacele financiare prevăzute pentru
de autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile restructurarea şi privatizarea obiectelor proprietate de stat;
administraţiei publice locale, precum și de întreprinderile 7) să exercite controlul asupra utilizării raţionale a patri-
de stat și societățile pe acțiuni administrate; moniului întreprinderilor administrate;
c) perfectarea și prezentarea către Guvern şi Ministerul 8) să solicite de la autorităţile publice locale informaţiile
Finanţelor a balanţei anuale a patrimoniului public; necesare pentru organizarea şi evidenţa parteneriatelor
d) emiterea actelor ce confirmă includerea fondurilor public-private;
fixe în capitalul social al întreprinderilor create în procesul 9) să participe la elaborarea și perfecționarea cadrului
privatizării; normativ în domeniile prevăzute la pct.7 din prezentul
e) asigurarea evaluării patrimoniului public, în scopul Regulament;
determinării cotei statului, în cazul fondării societăților 10) să examineze și să avizeze proiectele de acte
comerciale, precum şi în cazul calculării prețului patrimo- normative elaborate de alte autorități ale administrației
niului public supus privatizării; publice și remise spre examinare;
f) efectuarea calculului preţului acţiunilor statului supuse 11) să atenţioneze, în cazul depistării unor nereguli
privatizării în corespundere cu procedurile stabilite de în funcţionarea parteneriatului public-privat la nivel local,
Guvern; partenerul public despre acestea şi să informeze Guvernul;
g) prezentarea către Ministerul Economiei şi Infrastruc- 12) să exercite alte drepturi în temeiul actelor normative
turii a propunerilor privind lista bunurilor proprietate publică ce reglementează relațiile din domeniile de activitate încre-
nepasibile de privatizare, inclusiv în baza propunerilor autori- dinţate.
tăţilor administrative centrale şi autorităţilor administraţiei III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII AGENŢIEI
publice locale; 11. Agenţia este condusă de directorul general.
h) efectuarea anuală și publicarea pe pagina sa web Numirea în funcţie, modificarea, suspendarea şi încetarea
oficială a analizei economico-financiare a activităţii între- raportului de serviciu al acestuia se face, în condiţiile legii,
prinderilor de stat şi a societăţilor comerciale în care cota de către Guvern.
de participare a statului este mai mare de 30 la sută din 12. Directorul general este asistat de doi directori
capitalul social și evaluarea atingerii indicatorilor stabiliți; generali adjuncți. Numirea în funcţie, modificarea, suspen-
i) prezentarea, la solicitarea autorităţilor publice compe- darea şi încetarea raportului de serviciu ale acestora se
tente, a informaţiei din Registrul patrimoniului public; face, în condiţiile legii, de către Guvern.
j) ținerea evidenței informaţiei privind delegarea funcţiilor 13. Directorul general îndeplinește următoarele funcţii:
de reprezentare a statului în consiliile și comisiile de cenzori 1) reprezintă, în limitele competenței, interesele Agenţiei
ale societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat şi în consiliile de în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din republică şi din
administrație ale întreprinderilor de stat; alte ţări, încheie şi reziliază contracte, semnează documente
k) exercitarea controlului asupra corectitudinii calculării conform atribuțiilor ce îi revin;
şi transferării la timp a dividendelor provenite din acţiunile 2) organizează şi dirijează activitatea Agenţiei şi este
statului şi a unei părţi din profitul net al întreprinderilor de responsabil pentru exercitarea atribuțiilor acesteia;
stat, în conformitate cu actele normative în vigoare, prezen- 3) poartă răspundere personală pentru realizarea
tarea către Ministerul Finanțelor a informațiilor aferente misiunii şi îndeplinirea funcțiilor Agenţiei;
calculului și volumului transferat al dividendelor provenite 4) organizează și implementează sistemul de mana-
din acțiunile statului și al unei părți din profitul net al între- gement financiar și control și poartă răspundere manage-
prinderilor de stat; rială pentru administrarea bugetului Agenției și a patrimo-
6) în domeniul asigurării respectării drepturilor şi intere- niului public aflat în gestiune;
selor patrimoniale ale statului: 5) stabileşte atribuţiile directorilor generali adjuncți şi
a) apărarea intereselor statului conform domeniilor de ale conducătorilor subdiviziunilor structurale ale Agenţiei;
activitate; 6) numește în funcţie, modifică, suspendă şi încetează,
b) înaintarea, în interesul statului, în instanţele de în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor
judecată, a acţiunilor privind rezilierea, rezoluţiunea contrac- publici din cadrul Agenţiei, angajează şi eliberează perso-
telor şi contestarea acţiunilor nelegitime din domeniile de nalul contractant al Agenţiei, precum şi încheie contracte
activitate; cu administratorii întreprinderilor de stat din gestiune;
c) participarea la examinarea în instanţele de judecată 7) coordonează contractele ce urmează a fi încheiate
a litigiilor ce ţin de apărarea drepturilor patrimoniale ale de președinții consiliului cu directorii societăților pe acțiuni
statului. cu cotă majoritară de stat;
10. Agenţia este învestită cu următoarele drepturi: 8) conferă grade de calificare funcţionarilor publici,

www.monitorul.md 33
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului 21. În activitatea sa, colegiul se conduce de regula-
Agenţiei, în condiţiile legii; mentul propriu, aprobat prin ordin al directorului general.
9) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate 22. În îndeplinirea atribuțiilor sale, directorul general
ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei; este asistat de un cabinet, a cărui activitate este regle-
10) emite ordine şi dispoziții executorii pentru angajații mentată de lege.
Agenţiei şi verifică executarea acestora; 23. Corespondenţa Agenţiei este semnată de directorul
11) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de cadrul general, directorii generali adjuncţi şi persoane cu funcţii
normativ. de răspundere abilitate cu acest drept prin ordin al direc-
14. În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia le torului general.
exercită unul dintre directorii generali adjuncți, desemnat Persoanele învestite cu dreptul de semnătură
prin ordin al directorului general. poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridici-
15. Atribuţiile angajaţilor Agenţiei se stabilesc în regula- tatea şi corectitudinea documentului semnat.
mentele subdiviziunilor, precum şi în fișele de post. 24. Agenția asigură implementarea unui sistem
16. Directorul general, directorii generali adjuncţi şi informațional, disponibil pe pagina sa oficială, prin care
conducătorii subdiviziunilor structurale ale Agenţiei sînt face publice datele anuale privind activitatea economico-
responsabili pentru toate deciziile aprobate în cadrul financiară a întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni
domeniilor de activitate ale acestora. cu capital integral sau majoritar public, care va include,
17. În cadrul Agenţiei se instituie un colegiu, compus cel puţin:
din directorul general (președintele colegiului), directorii 1) numărul personalului angajat;
generali adjuncţi, conducători ai subdiviziunilor interne ale 2) rentabilitatea capitalului angajat (ROCE);
Agenţiei, precum şi din alte persoane. 3) ponderea cheltuielilor operaționale raportate la
18. Componenţa numerică şi nominală a colegiului se veniturile din vînzări;
aprobă de directorul general și nu poate depăşi 9 persoane. 4) ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltu-
19. În componenţa colegiului, la propunerea directo- ielilor operaționale;
rului general, pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi 5) raportul dintre capitalul propriu și capitalul total al
publice centrale, precum şi reprezentanţi ai mediului entității;
academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. 6) raportul dintre investițiile brute în mijloacele fixe și
20. Colegiul examinează în şedinţele sale chestiuni capitalul total;
privind organizarea activităţii Agenţiei în vederea imple- 7) nivelul mediu de salarizare;
mentării politicii în domeniile de activitate gestionate, a 8) remunerarea personalului de conducere;
soluționării problemelor stringente, a elaborării şi realizării 9) nivelul datoriilor curente pe termen mediu şi lung;
pronosticurilor de perspectivă şi de scurtă durată, actele 10) informaţiile privind proiectele de parteneriat public-
acestuia avînd caracter de recomandare. privat.
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
STRUCTURA
Agenţiei Proprietăţii Publice
Director general Direcţia management instituțional
Directori generali adjuncţi Secția juridică
Cabinetul directorului general (cu statut de serviciu) Secția financiar-administrativă
Serviciul audit intern Serviciul resurse umane
Direcţia administrarea proprietății publice Serviciul informare şi comunicare cu mass-media
Direcţia parteneriat public-privat Serviciul managementul documentelor
Direcţia evidența patrimoniului public şi analize Serviciul tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor
economico-financiare
Direcţia privatizare şi postprivatizare

34 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

$QH[DQU
OD+RWăUvUHD*XYHUQXOXLQU
GLQQRLHPEULH

25*$1,*5$0$
$JHQ‫܊‬LHL3URSULHWă‫܊‬LL3XEOLFH

'LUHFWRUJHQHUDO

&DELQHWXOGLUHFWRUXOXLJHQHUDO
FXVWDWXWGHVHUYLFLX 

'LUHFWRUJHQHUDODGMXQFW 'LUHFWRUJHQHUDODGMXQFW 'LUHF‫܊‬LD 6HUYLFLXODXGLW


PDQDJHPHQWLQVWLWX‫܊‬LRQDO LQWHUQ

'LUHF‫܊‬LD 'LUHF‫܊‬LD 6HF‫܊‬LD


6HF‫܊‬LD
DGPLQLVWUDUHD HYLGHQ‫܊‬DSDWULPRQLXOXL MXULGLFă
ILQDQFLDU
SURSULHWă‫܊‬LLSXEOLFH SXEOLF‫܈‬LDQDOL]H
DGPLQLVWUDWLYă
HFRQRPLFRILQDQFLDUH
6HUYLFLXO
'LUHF‫܊‬LD 6HUYLFLXO LQIRUPDUH‫܈‬L
SDUWHQHULDWSXEOLF 'LUHF‫܊‬LD FRPXQLFDUHFX
UHVXUVHXPDQH
SULYDW SULYDWL]DUH‫܈‬L PDVVPHGLD
SRVWSULYDWL]DUH
6HUYLFLXO
6HUYLFLXO
PDQDJHPHQWXO
WHKQRORJLHL
GRFXPHQWHORU
LQIRUPD‫܊‬LHL‫܈‬L
FRPXQLFD‫܊‬LLORU

Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017
LISTA
întreprinderilor de stat fondate de Agenţia Proprietăţii Publice
Î.S. „Centrul de Expertiză şi Evaluare” Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”
Î.S. „Centrul Auto Specializat „Nistru-Tavria”

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017

MODIFICĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
1. În punctele 3 şi 4 din Hotărîrea Guvernului 1) la punctul 2 din hotărîre, cuvintele „subordonată
nr. 945 din 20 august 2007 „Cu privire la măsurile de Ministerului Economiei” se exclud.
realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind adminis- 2) la punctul 2 litera a) din Regulament, cuvintele „subor-
trarea şi deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al donată Ministerului Economiei” se exclud.
Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modifi- 4. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul
cările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată de determinare și comercializare a activelor neutilizate ale
Ministerului Economiei” se exclud. întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din
2. La punctul 4 din Regulamentul privind vînzarea 28 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
acțiunilor proprietate publică pe piața reglementată, 2008, nr.69-71, art.458), cu modificările și completările
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei”
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, se exclud.
nr. 34-36, art. 212), cu modificările și completările 5. La punctul 6 din Regulamentul privind achitarea
ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei” (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de
se exclud. participanții la privatizare din contul valorilor mobiliare
3. Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25 martie 2008 „Cu ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării,
privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.482 din 29 martie
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 66-68, 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
art.442), cu modificările şi completările ulterioare, se nr.69-71, art.459), cu modificările ulterioare, textul „subor-
modifică după cum urmează: donată Ministerului Economiei (în continuare – Agenția
Proprietății Publice)” se exclude.

www.monitorul.md 35
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

6. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.568 din 16 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii 2008, nr.226-229, art.1437), cu modificările şi completările
publice, circulaţia acesteia şi exercitarea funcţiilor de către ulterioare, cuvintele „subordonată Ministerului Economiei”
persoanele împuternicite să reprezinte interesele statului/ se exclud.
unităţilor administrativ-teritoriale” (Monitorul Oficial al 10. La punctul 4 litera a) din Regulamentul privind
Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art.556), cu modifi- licitațiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărîrea
cările şi completările ulterioare, textul „autorităţilor publice Guvernului nr. 136 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial
centrale în administrarea cărora se află, precum şi” se al Republicii Moldova, 2009, nr. 41-44, art. 185), cu modifi-
exclude. cările şi completările ulterioare, cuvintele „subordonată
7. La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.675 din Ministerului Economiei” se exclud.
6 iunie 2008 „Cu privire la Registrul patrimoniului public” 11. La punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.110 din
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.106, 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de
art.690), cu modificările și completările ulterioare, cuvintele repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu
„subordonată Ministerului Economiei” se exclud. cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat”
8. La punctul 5 din Regulamentul concursurilor comer- (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.34-36,
ciale şi investiționale de privatizare a proprietății publice, art.137), cu modificările şi completările ulterioare, textul
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30 iulie „subordonată Ministerului Economiei (în continuare –
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, Agenția Proprietății Publice)” se exclude.
nr. 143-144, art.924), cu modificările şi completările 12. La punctul 3 din Regulamentul cu privire la conso-
ulterioare, textul „subordonată Ministerului Economiei (în lidarea pachetelor de acţiuni ale statului, aprobat prin
continuare – Agenția Proprietății Publice)” se exclude. Hotărîrea Guvernului nr.463 din 27 iulie 2015 (Monitorul
9. La punctele 6, 11 şi 12 din Regulamentul cu privire Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.527),
la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor textul „subordonată Ministerului Economiei (în continuare
aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din – Agenția Proprietății Publice)” se exclude.

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului
nr. 902 din 6 noiembrie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
1. Hotărîrea Guvernului nr.1008 din 10 septembrie 6. Punctul 1 din modificările şi completările ce se
2007 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate
şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice din subordinea prin Hotărîrea Guvernului nr. 864 din 21 noiembrie
Ministerului Economiei şi a efectivului-limită al acesteia” 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.203-
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.146-148, 205, art.946).
art.1049). 7. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 620 din
2. Punctul 1 din modificările şi completările ce se 17 august 2012 „Cu privire la modificările şi completările
operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul
Hotărîrea Guvernului nr.339 din 28 aprilie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.177-180, art.677).
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.86-88, art.392). 8. Hotărîrea Guvernului nr. 519 din 2 iulie 2014 „Cu
3. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.436 din 16 iulie privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietății
2009 „Cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de
„Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al specialitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.498). nr.178-184, art.563).
4. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 684 din 2 august 9. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 910 din
2010 „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului” 5 noiembrie 2014 „Cu privire la modificările şi completările
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.138-140, ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul
art.765). Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.333-338, art.978).
5. Punctul 16 din modificările şi completările ce 10. Punctul 2 din modificările şi completările ce
se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 16 iunie prin Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 30 decembrie
2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.9-18,
nr.103-106, art.515). art.26).

36 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1012 HOTĂRÎRE
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 2018, suprafața maximă anuală eligibilă la înființarea
Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 „Cu privire plantațiilor multianuale va fi de 40 ha.”;
la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Naţional g) la punctul 27:
de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural” (Monitorul subpunctele 3) şi 6) vor avea următorul cuprins:
Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 201-213, art. 537) „3) pentru înființarea plantațiilor cu culturi aromatice,
se modifică şi se completează după cum urmează: medicinale și eterooleaginoase – 5,0 mii lei/ha”;
1) pe tot parcursul hotărîrii și al anexelor, cuvintele „6) pentru echipament antigrindină nou, achiziționat
„Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice caz în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare,
gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Agricul- inclusiv în rate – 50% din valoarea echipamentului.
turii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, la cazul gramatical Subvenția se va calcula după achitarea ultimei rate şi
corespunzător; trecerea în proprietate a echipamentului antigrindină, dar
2) în anexa nr. 1: nu mai mult de 100 mii lei/ha”;
a) în capitolul I, subpunctul 3) se completează cu literele la subpunctul 8), după cuvîntul „pomicole,” se introduce
s) și t) cu următorul cuprins: textul „exceptînd plantațiile de culturi bacifere,”;
„s) sistem de suporturi – mijloace de susţinere a h) la punctul 30:
butucilor viţei de vie, a pomilor şi arbuștilor fructiferi, subpunctul 3) se exclude;
constituite din pari fruntaşi, pari mijlocaşi, tutori, tălpi la subpunctul 10), după cuvîntul „tinere” se introduce
antiscufundare, ancore, sîrme, elemente de fixare a parilor textul „/pomicole pînă la intrare pe rod”;
fruntaşi şi a sîrmelor, precum şi de tensionare a sîrmelor; i) la punctul 34, textul „în perioada 1 noiembrie a anului
t) modernizarea sistemului de suport – înlocuirea precedent celui de subvenționare –” se substituie cu
integrală a sistemului vechi de suporturi în plantaţiile viticole cuvintele „pînă la”;
pe rod cu un sistem de suporturi ce permite recoltarea j) punctul 35 va avea următorul cuprins:
mecanizată a strugurilor de soiuri pentru vin şi obţinerea „35. Începînd cu anul de subvenționare 2018, pentru
unei producţii competitive de struguri pentru masă”; tehnica și utilajul agricol nou, procurate în rate, valoarea
b) la punctul 1, cuvintele „cuantumul maximal” se subvenției se calculează odată cu achitarea ultimei rate,
substituie prin cuvintele „cuantumul anual, maximal”; rezultînd din ratele achitate cumulativ anterior.”;
c) la punctul 7, subpunctul 1) se completează în k) la punctul 38, subpunctul 6) se exclude;
final cu textul „(doar pentru construcția/modernizarea l) la punctul 40 subpunctul 2), cifra „30” se substituie
pensiunilor agroturistice și crearea/extinderea unităților cu cifra „40”, iar textul „2,0 mil. lei” se substituie cu textul
meșteșugărești)”; „3,0 mil. lei”;
d) punctul 13: m) la punctul 53, după primul alineat se introduce
la subpunctul 4), cuvintele „raportul financiar” se următorul alineat: „În cazul accesării creditelor ordinare, dar
substituie prin cuvintele „situațiile financiare”; şi a celor accesate prin intermediul proiectelor investiționale
subpunctul 5) va avea următorul cuprins: și programelor de asistență externă, suma subvenției va fi
„5) documentul care atestă pregătirea profesională a calculată cumulativ, dar nu va depăși 150,0 mii lei.”;
administratorului sau, după caz, a unui angajat în domeniul n) la punctul 60 subpunctul 2), după cuvintele „şeptel
ce vizează investiţia – copiile diplomelor de studii sau ale de animale” se introduce textul „ , contracte de societate
certificatelor de instruire, cu un număr total de minimum civilă,”;
24 de ore, eliberate de companiile de consultanță, inclusiv o) la punctul 62 prima propoziție, după cuvintele „grupu-
din străinătate, la accesarea submăsurilor de sprijin 1.1, rilor de producători” se introduce textul „ , contracte de
1.2 (cu excepția defrișării plantațiilor multianuale), 1.4, 1.5, societate civilă”;
1.6, 2.5 și a măsurii 4 (la solicitarea subvențiilor pentru p) la punctul 66, după cuvîntul „oleaginoaselor” se
construcția/reconstrucţia și renovarea pensiunilor agrotu- introduce textul „ , inclusiv culturi aromatice, medicinale și
ristice)”; eterooleaginoase”;
subpunctul 7) se completează în final cu textul „(doar q) la punctul 76, după cuvintele „producătorilor agricoli”
la solicitarea subvențiilor pentru construcția/reconstrucţia se introduce textul „ , inclusiv a grupurilor de producători”;
și renovarea pensiunilor agroturistice)”; r) la punctul 84, textul „pentru echipamentul procurat
e) la punctul 14: cu anul producerii începînd cu doi ani precedenţi celui
cuvintele „în curs de subvenționare” se exclud; de subvenţionare” se substituie cu textul „pentru echipa-
la subpunctul 3) alineatul doi, cuvintele „sistemele mentul nou, procurat începînd cu doi ani precedenți celui
antigrindină și antiploaie” se substituie prin textul „sistemele de subvenționare”;
antigrindină, antiploaie și de suport în plantații multianuale”; s) la punctul 85, textul „pentru ratele achitate în perioada
se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins: 1 noiembrie a anului precedent celui de subvenţionare –
„4) cererilor de sprijin pentru submăsura 2.3, conform 31 octombrie a anului curent de subvenţionare” se substituie
prevederilor pct. 89, care se depun pînă la data de prin textul „după achitarea ultimei rate şi trecerea în propri-
15 noiembrie a anului în curs”; etate a sistemelor de irigare”;
f) punctul 26 va avea următorul cuprins: t) la punctul 90, după cuvîntul „tinere” se introduc
„26. Suprafața minimă indivizibilă eligibilă în cadrul cuvintele „și culturilor agricole destinate producerii de
prezentei submăsuri este de 0,5 ha, iar în cazul investițiilor semințe”;
în teren protejat – 0,1 ha. Suprafața maximă anuală eligibilă u) la punctul 92:
constituie 25 ha, separat, pentru înființarea plantațiilor subpunctul 7) va avea următorul cuprins:
multianuale, instalarea sistemului de suport și modernizarea „7) copia facturilor/declarațiilor vamale ce confirmă
acestuia, a echipamentului antigrindină și antiploaie, iar comercializarea producției sau extrase din registrele de
în cazul defrişării plantaţiilor multianuale neproductive – depozitare a producției obținute”;
100 ha. Se stabilește că, începînd cu anul de subvenționare se completează cu subpunctul 8) cu următorul cuprins:

www.monitorul.md 37
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

„8) copia certificatului de înregistrare ca producător – secător electric şi pneumatic pentru lucrările de tăiere
de semințe, eliberat de către Agenția Națională pentru în uscat în plantaţiile pomicole şi viticole”;
Siguranța Alimentelor”; 4) anexa nr. 4 la Regulament:
v) la punctul 93: a) nota se completează în final cu textul: „Pentru
cuvintele „cu anexarea următoarelor documente supli- suprafeţe mai mari de 50 ha cultivate cu culturi tehnice,
mentare” se substituie prin cuvintele „cu anexarea doar a cerealiere, pomicole, viticole şi leguminoase sau suprafețe
următoarelor documente”; cultivate cu cel puțin două culturi, în calcul se va utiliza
la subpunctul 5), cuvintele „ministerului agriculturii şi media coeficientului pentru determinarea puterii maxime
industriei alimentare” se substituie prin cuvintele „ministrului pe exploataţiile agricole (c.p./ha), iar puterea maximă
agriculturii, dezvoltării regionale și mediului”; cumulată a tuturor tractoarelor din exploataţia agricolă care
se completează cu subpunctele 8) şi 9) cu următorul au o vechime mai mică de 8 ani (c.p.) va fi utilizată conform
cuprins: tabelelor 3 și 4”;
„8) copia de pe certificatul de înregistrare a asociației; b) în tabelul 1 poziția 1 coloana a treia, cifra „125” se
9) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea substituie cu cifra „95”;
datelor și a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul c) excepția se completează în final cu textul: „Pentru
de a nu înstrăina/transmite în folosință, sub nicio formă, suprafeţele de pînă la 50 ha cultivate cu culturi tehnice,
investiția supusă subvenționării, de utilizare a acesteia cerealiere, pomicole, viticole şi leguminoase sau cultivate
conform destinației”; cu cel puțin două culturi se acceptă un tractor de 95 c.p.”;
w) la punctul 95, după cuvîntul „procurat” se introduc d) în tabelele 3 şi 4, pozițiile 2-4, coloana a treia, cifrele
cuvintele „în anul în curs de subvenționare”; „100”, „125” și „200” se substituie cu cifra „95”;
x) la punctul 105 subpunctul 2) litera d) şi punctul 5) anexa nr. 5 la Regulament:
106 subpunctul 5), cuvîntul „turistice” se substituie prin la punctul 2) litera a), cuvintele „secție de semănat sau
cuvîntul „agroturistice”; secţie cu cuţite turbo, care mobilizează solul” se substituie
3) în anexa nr. 3 la Regulament: prin cuvintele „secții de semănat care taie resturile vegetale
a) la punctul 1, litera b) se completează în final cu şi deschide rigola pentru asigurarea amplasării seminţei”;
următoarea poziție: la punctul 4, textul „lăsînd la suprafaţă cel puţin 30 la
„– combină pentru recoltarea culturilor aromatice, sută din resturile vegetale” se substituie cu textul „păstrînd
medicinale și eterooleaginoase”; solul acoperit cu resturi vegetale în proporţie de cel puţin
b) la punctul 2: 30% din suprafaţa acestuia”;
litera a) se completează în final cu următoarea poziție: 6) punctul 3 din anexa nr. 7 la Regulament:
„– combină/mașină pentru recoltarea culturilor la subpunctul 3.1:
aromatice, medicinale și eterooleaginoase”; litera a) se completează în final cu următoarea poziție:
litera b) se completează în final cu următoarea poziție: „– podele industriale, pardoseli (beton, plasă sudată,
„– utilaj pentru recoltarea culturilor aromatice, armatură, fibre sudate)”;
medicinale și eterooleaginoase”; litera b) se completează în final cu următoarea poziție:
c) punctul 3 se completează în final cu următoarele „– fundație (beton, armătură)”;
poziții: la subpunctul 3.3, litera c) se completează cu
„– încărcătoare frontale pe diferite baze, altele decît următoarea poziție:
cele menţionate la pct. 1 lit. b) poziția douăzeci și doi din „– utilaje pentru extragerea uleiurilor din plantele
anexa nr. 6; aromatice, medicinale și eterooleaginoase”.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei
și infrastructurii Octavian Calmîc
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Ministrul agriculturii,
dezvoltării regionale şi mediului Vasile Bîtca
Nr. 903. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1013 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Roman CAZAN
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Roman CAZAN din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire secretar general adjunct al Guvernului.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 904. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

38 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1014 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Anatol USATÎI
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Anatol USATÎI din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 905. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1015 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Serghei BUCATARU
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Serghei BUCATARU din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 906. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1016 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Vitalie BÎRSAN
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Guvernului nr.827 din 16 decembrie 2009, Guvernul
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire HOTĂRĂŞTE:
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi Se eliberează domnul Vitalie BÎRSAN din funcţia de
punctul 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţi- director general al Agenției Rezerve Materiale în baza
onarea Agenției Rezerve Materiale, aprobat prin Hotărîrea cererii de demisie.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 907. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1017 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Vitalie TARLEV
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Vitalie TARLEV din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al tehnologiei informației și comunicațiilor.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 908. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1018 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Anatolie ZOLOTCOV
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Anatolie ZOLOTCOV din funcţia
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire de viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 909. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 39
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1019 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Vitalie IURCU
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Vitalie IURCU din funcţia de vicemi-
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire nistru al economiei.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 910. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1020 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Ion STRATULAT
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Ion STRATULAT din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al dezvoltării regionale și construcțiilor.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 911. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1021 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a doamnei Veronica VRAGALEVA
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează doamna Veronica VRAGALEVA din funcţia
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire de viceministru al finanțelor.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 912. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1022 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Nicolae EȘANU
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Nicolae EȘANU din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al justiției.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 913. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1023 HOTĂRÎRE
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
ale doamnei Veronica URSU
În conformitate cu articolul 65 din Legea nr.158-XVI din Încetează raporturile de serviciu ale doamnei Veronica
4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţio- URSU în funcţia de secretar de stat al Ministerului Finanțelor
narului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: în baza cererii de demisie.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 914. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1024 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Lilian DARII
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Lilian DARII din funcţia de vicemi-
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire nistru al afacerilor externe și integrării europene.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 915. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

40 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1025 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a doamnei Daniela MORARI
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează doamna Daniela MORARI din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al afacerilor externe și integrării europene.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 916. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1026 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Dorin PURICE
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Dorin PURICE din funcţia de
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire viceministru al afacerilor interne.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 917. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1027 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a domnului Oleg BABIN
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează domnul Oleg BABIN din funcţia de vicemi-
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire nistru al afacerilor interne.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 918. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1028 HOTĂRÎRE
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
ale domnului Mihail BEREGOI
În conformitate cu articolul 65 din Legea nr.158-XVI din Încetează raporturile de serviciu ale domnului Mihail
4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţio- BEREGOI în funcţia de secretar de stat al Ministerului
narului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Afacerilor Interne în baza cererii de demisie.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 919. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1029 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează doamna Viorica DUMBRĂVEANU din
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire funcţia de viceministru al muncii, protecției sociale și
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, familiei.
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 920. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1030 HOTĂRÎRE
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
ale domnului Anatol MĂMĂLIGĂ
În conformitate cu articolul 63 alineatul (1) litera c) din MĂMĂLIGĂ în funcţia de secretar de stat al Ministe-
Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică rului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din data de
şi statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 10 noiembrie 2017.
Încetează raporturile de serviciu ale domnului Anatol
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 921. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 41
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1031 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a doamnei Anastasia OCERETNÎI
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează doamna Anastasia OCERETNÎI din funcţia
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire de viceministru al muncii, protecției sociale și familiei.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 922. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1032 HOTĂRÎRE
cu privire la încetarea raporturilor de serviciu
ale doamnei Rodica SCUTELNIC
În conformitate cu articolul 65 din Legea nr.158-XVI din Încetează raporturile de serviciu ale doamnei Rodica
4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţio- SCUTELNIC în funcţia de secretar de stat al Ministerului
narului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Sănătății în baza cererii de demisie.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 923. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1033 HOTĂRÎRE
cu privire la eliberarea din funcţie
a doamnei Raisa SCAI
În conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera a) și Se eliberează doamna Raisa SCAI din funcţia de vicemi-
alineatul (3) din Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire nistru al muncii, protecției sociale și familiei.
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 924. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1034 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Roman CAZAN
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Cancelariei de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi nr.657 din 6 noiembrie 2009, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
statutul funcţionarului public și în conformitate cu punctul Se numeşte domnul Roman CAZAN în funcţia de
9 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea secretar general adjunct al Guvernului.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 925. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1035 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Vitalie IURCU
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Vitalie IURCU în funcţia de secretar
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: domeniul economic).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 926. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1036 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Serghei BUCATARU
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Serghei BUCATARU în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: (în domeniul transporturilor).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 927. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

42 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1037 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Anatol USATÎI
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Anatol USATÎI în funcţia de secretar
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 928. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1038 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Vitalie TARLEV
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Vitalie TARLEV în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: (în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 929. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1039 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Dorin ANDROS
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi Regionale și Mediului (în domeniul dezvoltării regionale și
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: rurale).
Se numeşte domnul Dorin ANDROS în funcţia de
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 930. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1040 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Iuliana DRĂGĂLIN
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Iuliana DRĂGĂLIN în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (în
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: domeniul infrastructurii calității și cooperării internaționale).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 931. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1041 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Veronica VRAGALEVA
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea de secretar de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniile
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi politici fiscale, vamale, reglementarea contabilității și
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: auditului în sectorul corporativ).
Se numeşte doamna Veronica VRAGALEVA în funcţia
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 932. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1042 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Tatiana IVANICICHINA
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Tatiana IVANICICHINA în funcţia
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de secretar de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniul
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: politici bugetare).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 933. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 43
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1043 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Nicolae EȘANU
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Nicolae EȘANU în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Justiției.
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 934. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1044 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Veronica URSU
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea secretar de stat al Ministerului Finanțelor (în domeniile
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi investiții publice, asistență financiară externă, datorii publice
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: și sistem trezorerial).
Se numeşte doamna Veronica URSU în funcţia de
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 935. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1045 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Vladimir ILIEV
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea de stat al Ministerului Apărării (în domeniul politicilor de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi dezvoltare a resurselor umane, învățămînt militar și plani-
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: ficare a resurselor).
Se numeşte domnul Vladimir ILIEV în funcţia de secretar
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 936. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1046 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Daniela MORARI
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Daniela MORARI în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Europene (în domeniul integrării europene).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 937. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1047 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Tatiana MOLCEAN
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Tatiana MOLCEAN în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Europene (în domeniul cooperării).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 938. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1048 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Dorin PURICE
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Dorin PURICE în funcţia de secretar
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în domeniul ordinii
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 939. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

44 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1049 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Alexandru LARIONOV
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi domeniul managementului integrat al frontierei de stat,
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei).
Se numeşte domnul Alexandru LARIONOV în funcţia
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 940. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1050 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Vitalie BÎRSAN
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în domeniul gesti-
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi onării crizelor și situațiilor de urgență, rezervelor materiale
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: de stat și de mobilizare).
Se numeşte domnul Vitalie BÎRSAN în funcţia de secretar
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 941. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1051 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Mihail BEREGOI
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (în
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi domeniul cooperării internaţionale, politicilor de personal
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: şi învăţămînt).
Se numeşte domnul Mihail BEREGOI în funcţia de
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 942. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1052 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Rodica SCUTELNIC
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Rodica SCUTELNIC în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Sociale (în domeniul asistenței medicale).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 943. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1053 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Nelea RUSU
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Nelea RUSU în funcţia de secretar
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: (în domeniul asigurărilor sociale și medicale).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 944. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1054 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Viorica DUMBRĂVEANU
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Viorica DUMBRĂVEANU în funcţia
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Protecției Sociale (în domeniul asistenței sociale).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 945. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 45
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1055 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Anastasia OCERETNÎI
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Anastasia OCERETNÎI în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Sociale (în domeniul muncii și demografiei).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 946. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1056 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Andrei CHISTOL
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte domnul Andrei CHISTOL în funcţia de
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cerce-
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: tării (în domeniul culturii).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 947. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1057 HOTĂRÎRE
cu privire la numirea în funcţie
a doamnei Elena BELEI
În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea Se numeşte doamna Elena BELEI în funcţia de secretar
nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (în
statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE: domeniul cercetării).
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Nr. 948. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1058 HOTĂRÎRE
privind instalarea în municipiul Chișinău
a plăcii comemorative „Nicon Zaporojan”
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea str. Vasile Dokuceaev, nr. 4, municipiul Chișinău, a plăcii
monumentelor de for public nr. 192 din 30 septembrie comemorative „Nicon Zaporojan”.
2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 2. Placa comemorativă va fi instalată conform unui
nr. 197-202, art. 569), precum și în scopul eterni- proiect avizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
zării memoriei arhitectului Nicon Zaporojan, Guvernul 3. Cheltuielile pentru elaborarea documentației de
HOTĂRĂŞTE: proiect, executarea și instalarea plăcii comemorative vor
1. Se aprobă, la propunerea Ministerului Educației, fi acoperite din contul mijloacelor financiare prevăzute în
Culturii și Cercetării, prezentată în temeiul deciziei Consi- bugetul municipiului Chișinău pe anul 2017.
liului municipal Chișinău, instalarea pe fațada imobilului din
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc
Nr. 949. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1059 HOTĂRÎRE
cu privire la iniţierea negocierilor asupra
proiectului Primului program executiv
de colaborare culturală între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru
anii 2017-2019
Guvernul HOTĂRĂŞTE: colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova şi
1. Se ia act de proiectul Primului program executiv de Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2017-2019.

46 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Primului Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene pentru
program executiv de colaborare culturală între Guvernul anii 2017-2019.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc
Nr. 950. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1060 HOTĂRÎRE
privind aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Constituţiei
Republicii Moldova
Guvernul HOTĂRĂŞTE: asupra acestuia Avizul Curţii Constituţionale şi prezentîndu-le
Se aprobă proiectul de lege pentru modificarea şi ulterior Parlamentului spre examinare.
completarea Constituţiei Republicii Moldova, solicitînd
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul justiţiei Vladimir Cebotari
Nr. 951. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1061 HOTĂRÎRE
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr. 481 din 4 iulie 2011
Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 4 iulie 2011 „Cu privire „Componența Comitetului executiv al Comisiei Naționale
la crearea Comisiei Naționale Antidrog” (Monitorul Oficial Antidrog, conform anexei nr. 3;
al Republicii Moldova, 2011, nr. 110-112, art. 547), cu Regulamentul Comitetului executiv al Comisiei Naționale
modificările ulterioare, se completează după cum urmează: Antidrog, conform anexei nr. 4”;
1) punctul 2 din hotărîre se completează cu următoarele 2) hotărîrea se completează cu anexele nr. 3 și nr. 4 cu
alineate: următorul cuprins:
„Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011
COMPONENŢA
Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor
responsabil de domeniul ordinii și securității publice, preve- Interne – secretar
nirii și combaterii criminalității – președinte Reprezentantul Ministerului Justiției
Reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Reprezentantul Ministerului Finanțelor
Sociale – vicepreședinte Reprezentantul Ministerului Apărării
Reprezentantul Inspectoratului Național de Investigații al Reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011
REGULAMENTUL
Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog
I. DISPOZIȚII GENERALE 2) abordează problemele care solicită decizii urgente în
1. În cadrul Comisiei Naționale Antidrog (în continuare – domeniul combaterii consumului și traficului ilicit de droguri;
Comisie Națională) se constituie Comitetul executiv, ca 3) gestionează activitățile organizatorice pentru îndepli-
structură de coordonare permanentă a acesteia, în scopul nirea obiectivelor și atribuțiilor Comisiei Naționale;
asigurării unei colaborări eficiente între autorităţile adminis- 4) aprobă componența grupului de experți, după caz,
traţiei publice centrale, membre ale Comisiei Naționale (în care urmează a fi invitați la ședințele Comisiei Naționale;
continuare – Comitet executiv). 5) realizează coordonarea activităţilor de prevenire
2. Președinția Comitetului executiv este asigurată de şi combatere a consumului și traficului ilicit de droguri,
către Ministerul Afacerilor Interne. precum şi cooperarea în domeniul respectiv cu membrii
II. ATRIBUȚIILE COMITETULUI EXECUTIV Comisiei Naționale, autorităţile publice și cu reprezentanţii
3. Comitetul executiv are următoarele atribuții: societăţii civile;
1) examinează proiectul ordinii de zi a ședințelor; 6) asigură crearea și activitatea grupurilor de lucru
pentru elaborarea planurilor naționale de acțiuni antidrog,

www.monitorul.md 47
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

în scopul implementării prevederilor Strategiei naționale pînă la ședința următoare a acesteia, copii ale documen-
antidrog pe anii 2011-2018; telor aprobate.
7) înaintează spre aprobare Comisiei Naționale propuneri 5. În lipsa preşedintelui, activitatea este condusă de
privind principiile politicii de stat în domeniul combaterii vicepreşedintele Comitetului executiv.
consumului și traficului ilicit de droguri şi recomandări Comitetul executiv se întrunește în ședințe ordinare și,
orientate spre perfecţionarea activităţii de depistare şi în caz de necesitate, în ședințe extraordinare.
lichidare a cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea 6. Şedinţele ordinare ale Comitetului executiv se desfă-
activităţilor criminale cu droguri; şoară lunar, conform orarului întocmit în prealabil. În caz de
8) coordonează realizarea de către membrii Comisiei necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare.
Naționale a acţiunilor prevăzute în planurile naționale de 7. Şedinţele Comitetului executiv se consemnează în
acţiuni antidrog cu privire la implementarea Strategiei procese-verbale, semnate de către preşedintele Comitetului
naţionale antidrog pe anii 2011-2018; și secretarul acestuia.
9) monitorizează realizarea acţiunilor prevăzute în 8. Prezentarea subiectelor pentru examinare în cadrul
planurile naționale de acţiuni antidrog; Comitetului executiv se efectuează de către membrii
10) realizează schimbul de date şi informaţii cu membrii acestuia.
Comisiei Naționale; Agenda şedinţelor ordinare se distribuie de către
11) asigură coordonarea şi interacţiunea dintre organele secretar cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei.
cu abilităţi de reprimare a traficului și consumului ilicit de Membrii Comitetului executiv participă la ședință
droguri; personal.
12) implementează deciziile Comisiei Naționale; 9. Deciziile se adoptă cu majoritatea de voturi ale
13) asigură crearea unei platforme de comunicare membrilor prezenţi, cu condiţia participării la şedinţă a cel
continuă cu actorii implicați în reprimarea fenomenului puţin 2/3 din membrii Comitetului executiv.
drogurilor; 10. În cazul imposibilităţii participării la şedinţă a unui
14) organizează interacţiunea autorităţilor administraţiei membru al Comitetului executiv din motive întemeiate,
publice centrale şi organizaţiile necomerciale implicate în acesta poate înainta în scris preşedintelui Comitetului
activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri; executiv opinia sa asupra problemelor examinate.
15) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei 11. Activitatea organizatorică a Comitetului executiv este
în domeniul drogurilor. asigurată de către secretarul acestuia.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMITETULUI 12. Secretarul Comitetului executiv îndeplineşte
EXECUTIV următoarele atribuţii:
4. Preşedintele Comitetului executiv: 1) organizează şi monitorizează implementarea prezen-
1) asigură îndeplinirea funcţiilor Comitetului executiv; tului Regulament;
2) aprobă agenda şi orarul şedinţelor; 2) organizează interacţiunea dintre membrii Comitetului
3) convoacă şi prezidează şedinţele Comitetului executiv; executiv şi instituţiile pe care aceştia le reprezintă;
4) semnează deciziile Comitetului executiv; 3) convoacă, cu aprobarea preşedintelui Comitetului
5) semnează invitaţii pentru reprezentanţii organiza- executiv, întruniri cu participarea reprezentanţilor din cadrul
ţiilor necomerciale de participare la şedinţele Comitetului autorităţilor publice, societăţii civile, iar în caz de necesitate,
executiv; atrage în activitatea Comitetului executiv experţi din diferite
6) convoacă întruniri cu organizaţii necomerciale, cu alte domenii;
instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii în domeniul 4) execută dispoziţiile preşedintelui Comitetului executiv;
drogurilor; 5) asigură corespondenţa în problemele ce intră în
7) informează membrii Comisiei Naționale despre competenţa Comitetului executiv;
deciziile adoptate de Comitetul executiv și remite, cel tîrziu 6) îndeplineşte şi alte atribuţii conform funcţiilor ce îi
revin.”
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan
Ministrul sănătăţii,
muncii şi protecţiei sociale Stela Grigoraş
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Ministrul apărării Eugen Sturza
Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc
Nr. 952. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

48 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

1062 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei
privind readmisia persoanelor, întocmit
la Chişinău la 6 octombrie 2017
Guvernul HOTĂRĂŞTE: Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare Ucrainei privind readmisia persoanelor, întocmit la Chişinău
proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre la 6 octombrie 2017.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan
Nr. 953. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1063 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege
pentru ratificarea Protocolului de implementare
a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind
readmisia persoanelor, întocmit la Chişinău
la 6 octombrie 2017
Guvernul HOTĂRĂŞTE: mentare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind readmisia persoa-
proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului de imple- nelor, întocmit la Chişinău la 6 octombrie 2017.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan
Nr. 954. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1064 HOTĂRÎRE
pentru aprobarea proiectului de lege
privind unele măsuri în vederea implementării
Programului de stat „Prima casă”
Guvernul HOTĂRĂŞTE: proiectul de lege privind unele măsuri în vederea imple-
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare mentării Programului de stat „Prima casă”.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei și infrastructurii Octavian Calmîc
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Nr. 955. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1065 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea și completarea unor acte legislative
Guvernul HOTĂRĂŞTE: proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare acte legislative.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Nr. 956. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 49
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1066 HOTĂRÎRE
cu privire la Centrul de Excelență
în Securitatea Frontierei
În scopul implementării Legii nr. 283 din 28 decembrie „42 Drept 421 Securi- 421001 Subofițer chinolog
2011 cu privire la Poliția de Frontieră (Monitorul Oficial al tatea 421002 Subofițer unitate de control”.
Republicii Moldova, 2012, nr. 76-80, art. 245), cu modifi- frontierei
cările și completările ulterioare, și în temeiul prevede-
4. Specialitatea „Securitatea frontierei” a domeniului
rilor art. 21 alin. (3), art. 59 alin. (2) și art. 139 lit. f) din
de formare profesională „421. Drept” din Nomenclatorul
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie
domeniilor de formare profesională, al specialităților şi
2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014,
calificărilor pentru învățămîntul profesional tehnic postse-
nr. 319-324, art. 634), cu modificările și completările
cundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin Hotărîrea
ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Guvernului nr. 853 din 14 decembrie 2015 (Monitorul Oficial
1. Se reorganizează prin transformare Colegiul Național
al Republicii Moldova, 2015, nr. 340-346, art. 957), cu
al Poliției de Frontieră în Centrul de Excelență în Securitatea
modificările și completările ulterioare, va avea următorul
Frontierei, instituție de învățămînt profesional tehnic cu
cuprins:
programe combinate.
„Securi- 42120 Subofițer superior unitate de 120
2. Centrul de Excelență în Securitatea Frontierei este
tatea control
succesorul misiunii, funcțiilor, atribuțiilor, drepturilor și frontierei Subofițer superior chinolog 120
obligațiilor Colegiului Național al Poliției de Frontieră.
Subofițer superior intendent 120”.
3. Domeniul general „4. Afaceri, administrare și drept”
din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și 5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 23 din 10 ianuarie
al meseriilor/profesiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 2007 „Cu privire la crearea Colegiului Național al Poliției de
nr. 425 din 3 iulie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Frontieră” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
Moldova, 2015, nr. 177-184, art. 480), cu completările nr. 6-9, art. 38), cu modificările și completările ulterioare.
ulterioare, se completează cu domeniul de educație
„42 Drept” cu următorul cuprins:
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne Alexandru Jizdan
Ministrul educației,
culturii și cercetării Monica Babuc
Nr. 957. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

1067 HOTĂRÎRE
privind aprobarea Acordului
de cooperare şi interacţiune dintre Serviciul
de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova şi Administrația Serviciului
de stat în telecomunicaţii speciale şi protecţia
informaţiei al Ucrainei, încheiat la Chişinău
la 23 decembrie 2016 şi la Kiev
la 22 februarie 2017
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va
1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare notifica Părții ucrainene aprobarea acordului nominalizat.
Acordul de cooperare şi interacţiune dintre Serviciul de 3. Serviciul de Informaţii şi Securitate va întreprinde
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Administrația măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului
Serviciului de stat în telecomunicaţii speciale şi protecţia menţionat.
informaţiei al Ucrainei, încheiat la Chişinău la 23 decembrie
2016 şi la Kiev la 22 februarie 2017.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Nr. 959. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

50 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

ACORD
de cooperare şi interacţiune între Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
şi Administraţia Serviciului de stat
de telecomunicaţii speciale şi protecţia informaţiei al Ucrainei

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului de stat de telecomunicaţii speciale
şi protecţia informaţiei al Ucrainei, numite în continuare Părţi,
reieşind din interesul reciproc în asigurarea securităţii informaţiei,
acţionând în conformitate cu principiile general acceptate şi normele de drept internaţional, legislaţia naţională a
Republicii Moldova şi a Ucrainei, precum şi în limitele competenţei,
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
Pentru atingerea obiectivelor din prezentul Acord, noţiunile stipulate mai jos au următoarele semnificaţii:
securitatea informaţiei - protecţia informaţiei contra acţiunilor neautorizate, ce cauzează scurgerea acesteia,
afectarea integrităţii sau blocarea;
prevenirea atacurilor cibernetice - complex de măsuri tehnico-organizatorice, destinat asigurării unui nivel cores-
punzător de protecţie împotriva atacurilor cibernetice;
mijloace de protecţie a informaţiei împotriva accesului neautorizat – mijloace tehnice, de program şi alte
mijloace, utilizate pentru protecţia informaţiei, precum şi mijloace de control al eficacităţii protecţiei informaţiei;
mijloace de protecţie criptografică a informaţiei - mijloace de program, tehnice de program şi tehnice, destinate
protecţiei criptografice a informaţiei;
mijloace de comunicaţii speciale - mijloace tehnice şi tehnice de program, destinate prelucrării informaţiei cu
accesibilitate limitată în cadrul sistemului special de comunicaţii, fără realizarea transformării criptografice a informaţiei;
mijloace de protecţie tehnică a informaţiei - mijloace de program, tehnice de program şi tehnice, destinate
asigurării protecţiei tehnice a informaţiei, precum şi mijloace de control al eficacităţii protecţiei acesteia;
informaţie cu accesibilitate limitată - informaţie la care dreptul de acces este limitat, în conformitate cu legislaţia
Părţilor;
atac cibernetic – acţiune direcţionată prin mijloace de program, tehnice şi tehnice de program, inclusiv cu utilizarea
de viruşi informatici, la reţeaua de comunicaţii electronice, la sistemul informaţional sau un mijloc tehnic de calcul concret,
efectuată în scopul de a afecta integritatea, disponibilitatea şi/sau confidenţialitatea informaţiei, care se stochează, se
prelucrează sau se transmite;
protecţie criptografică a informaţiei - tip de protecţie care se realizează cu ajutorul transformării informaţiei cu
utilizarea unor date speciale (cheilor), în scopul voalării/restabilirii conţinutului informaţiei, confirmării autenticităţii ei,
integrităţii, dreptului de autor, etc.;
resurse oficiale ale autorităţilor publice ale Republicii Moldova şi Ucrainei în reţeaua Internet – totalitatea
bazelor de date electronice a informaţiilor oficiale, precum şi mijloacelor de program şi tehnice, ce realizează reflectarea
acestor informaţii în reţeaua Internet, ce aparţin autorităţilor publice ale Republicii Moldova şi ale Ucrainei;
contracararea atacurilor cibernetice - activitate îndreptată spre prevenirea (avertizarea) sau minimizarea posibi-
lităţii de realizare a atacurilor cibernetice;
comunicaţii speciale – comunicaţii care asigură transmiterea informaţiei atribuite la secret de stat şi/sau informaţiei
cu accesibilitate limitată, prin aplicarea măsurilor organizatorice şi tehnice corespunzătoare;
sistem special de comunicaţii - totalitate de echipamente, mijloace, complexe şi sisteme de prelucrare, trans-
mitere, protecţie tehnică şi criptografică a informaţiei, care organizatoric, tehnic şi funcţional sunt integrate într-o singură
unitate, destinată asigurării utilizatorilor cu legătură specială;
protecţie tehnică a informaţiei – modalitate de protecţie a informaţiilor, îndreptată spre asigurarea, cu ajutorul
măsurilor tehnice-inginereşti şi/sau mijloacelor de program şi tehnice de prevenire a scurgerilor, distrugerii şi blocării
informaţiilor, afectare a integrităţii şi a regimului de acces la informaţii.
Articolul 2
Părţile cooperează şi interacţionează în domeniul asigurării securităţii informaţiei, precum şi pe subiectele de
exploatare, dezvoltare şi perfecţionare a mijloacelor de protecţie criptografică şi tehnică a informaţiei, a mijloacelor de
comunicaţii speciale.
Articolul 3
Părţile cooperează în următoarele domenii:
schimb de experienţă în domeniul elaborării şi perfecţionării cadrului naţional legislativ-normativ de asigurare a
securităţii informaţiei;
schimb de experienţă în domeniul elaborării, exploatării şi perfecţionării mijloacelor de protecţie criptografică şi
tehnică a informaţiei, mijloacelor de comunicaţii speciale;
pregătire a cadrelor în domeniul asigurării securităţii informaţiei, sporirea calificării acestora şi schimbul de experienţă;
schimb de informaţii cu privire la subiectele practice de creare a sistemelor naţionale de semnătură electronică şi
de circulaţie electronică a documentelor;
asigurare a protecţiei informaţiei cu accesibilitate limitată împotriva acţiunilor nesancţionate la prelucrarea ei în cadrul
sistemelor informaţionale şi de comunicaţii electronice;
schimb de experienţă şi consultări reciproce cu privire la modul de depistare şi de prevenire a atacurilor cibernetice
asupra resurselor oficiale ale autorităţilor publice ale Republicii Moldova şi Ucrainei;
elaborare şi realizare a programelor şi măsurilor comune, îndreptate spre contracararea atacurilor cibernetice asupra
resurselor oficiale;
schimb de experienţă în crearea şi dezvoltarea sistemelor naţionale de standardizare, metrologie, licenţiere, evaluare
a conformităţii produselor şi asigurării în domeniul securităţii informaţiei;

www.monitorul.md 51
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

petrecere a conferinţelor, seminarelor ştiinţifice, întâlnirilor de lucru, etc.


Articolul 4
Părţile, în scopul asigurării operativităţii interacţiunii, pot organiza şi utiliza canalele de comunicaţii telefonice publice
şi protejate, fax şi alte canale de comunicaţii.
Costurile de întreţinere a canalelor de comunicaţii sunt suportate de Partea pe teritoriul ţării căreia acestea sunt
amplasate.
Articolul 5
Fiecare din Părţi întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea securităţii informaţiei cu accesibilitate limitată,
transmisă de către cealaltă Parte, în conformitate cu prevederile Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul
de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiei atribuite la secret de stat, semnat la Kiev pe 19 februarie
2004, precum şi cu legislaţia naţională a statului său.
Părţile îşi asumă obligaţia de a nu transmite informaţie cu accesibilitate limitată altor state, persoanelor juridice şi
fizice, fără acordul scris al Părţii de la care informaţia dată a fost recepţionată.
Fiecare Parte efectuează controlul de stat privind asigurarea securităţii informaţiei cu accesibilitate limitată transmisă
ei de cealaltă Parte în conformitate cu legislaţia naţională a statului său.
Părţile, prin consimţământ reciproc, pot delega angajaţii săi pentru efectuarea controlului asigurării securităţii infor-
maţiei sale cu accesibilitate limitată transmisă către altă Parte.
Articolul 6
De comun acord, Părţile petrec reuniuni comune, şedinţe de lucru şi seminare, inclusiv pentru evaluarea punerii în
aplicare a prezentului Acord.
Părţile, prin consimţământ reciproc pot delega angajaţii săi pentru oferirea asistenţei metodologice şi consultative în
limitele realizării prevederilor prezentului Acord.
În astfel de cazuri, Partea gazdă acordă asistenţa necesară şi creează condiţii, inclusiv punerea la dispoziţie a trans-
portului şi a mijloacelor de comunicaţii, pentru realizarea efectivă a sarcinilor trasate.
Articolul 7
Costurile privind desfăşurarea măsurilor în cadrul prezentului Acord sunt suportate de către Părţi în modul şi conform
condiţiilor coordonate de către acestea pentru fiecare măsură în parte şi perfectate în acorduri (contracte) adiţionale.
Articolul 8
Părţile, în procesul cooperării şi interacţiunii, folosesc limba rusă drept limbă de lucru.
Articolul 9
Eventualele diferende privind aplicarea sau interpretarea prezentului Acord, vor fi soluţionate prin negocieri directe
între Părţi sau pe căi diplomatice.
Articolul 10
Părţile, de comun acord pot introduce modificări şi completări în prezentul Acord, cu perfectarea unor acorduri adiţi-
onale, care devin parte integrantă a prezentului Acord şi intră în vigoare în modul stabilit de articolul 11 din prezentul Acord.
Articolul 11
Prezentul Acord intră în vigoare din data ultimei notificări în scris, recepţionate pe căile diplomatice, privind îndeplinirea
de către Părţi a tuturor procedurilor de stat interne, necesare pentru intrarea lui în vigoare.
Prezentul Acord este încheiat pentru o perioadă de cinci ani. Termenul de acţiune a acestuia se prelungeşte automat
pentru perioadele consecutive de cinci ani, cu excepţia cazului în care una dintre Părţi notifică în scris cealaltă parte,
cu şase luni înainte de expirarea termenului prezentului Acord, privind intenţia sa de a-l denunţa. Într-un astfel de caz
prezentul Acord încetează să mai producă efecte după şase luni de la data primirii de către cealaltă Parte a unei astfel
de notificări scrise.
Încheiat la Chişinău, la 23 decembrie 2016, şi la Kiev, la 22 februarie 2017, în două exemplare, fiecare în limbile
română, ucraineană şi rusă, toate textele fiind egal autentice. În cazul divergenţelor în interpretarea şi aplicarea dispo-
ziţiilor prezentului Acord, textul în limba rusă va fi de referinţă.

Pentru Serviciul de Informaţii şi Securitate Pentru Administraţia Serviciului de Stat


al Republicii Moldova de Telecomunicaţii Speciale şi Protecţia
Informaţiei al Ucrainei

1068 HOTĂRÎRE
pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele
măsuri de control la trecerea frontierei,
de control vamal și privind asigurarea regimului
fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte
de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
În vederea implementării prevederilor art. 1 din Legea (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251,
nr. 109 din 9 iunie 2017 privind unele măsuri de control la art. 391), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la procedura
regimului fiscal în cadrul controlului în comun la unele de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine
puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene preferenţială a mărfurilor exportate din Republica Moldova

52 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk- a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan se va efectua la
Cuciurgan (se anexează). posturile vamale interne de control.
2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică agenților 5. Prin derogare de la prevederile Hotărîrii Guvernului
economici înregistrați la Instituția publică „Agenția Servicii nr. 904 din 13 noiembrie 2013 „Cu privire la procedurile de
Publice”, care efectuează tranzacții economice externe, vămuire electronică a mărfurilor”, se permite perfectarea
precum și transportatorilor nerezidenți care traversează operațiunilor de reexport cu utilizarea procedurii electronice.
prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk- 6. Persoanele juridice care vor vămui mărfuri la punctul
Cuciurgan. de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan sînt
3. La punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk- în drept să solicite eliberarea certificatelor de origine
Cuciurgan vor fi vămuite și supuse controlului vamal doar preferenţială la exportul mărfurilor conform modului de
mărfurile și mijloacele de transport din cadrul tranzacțiilor determinare a ţării de origine a mărfii stabilit de legislația
economice externe plasate în destinațiile vamale export în vigoare în acest domeniu și de Regulamentul cu privire
sau reexport. la procedura de autentificare şi eliberare a certificatelor de
4. Controlul autorizațiilor de transporturi rutiere origine preferenţială a mărfurilor exportate din Republica
internaționale de mărfuri pentru mijloacele de transport Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervo-
care traversează frontiera de stat prin punctul de trecere maisk-Cuciurgan.
PRIM-MINISTRU Pavel FILIP
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei și infrastructurii Octavian Calmîc
Ministrul finanţelor Octavian Armaşu
Nr. 960. Chişinău, 7 noiembrie 2017.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 960
din 7 noiembrie 2017
REGULAMENT
cu privire la procedura de autentificare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială
a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat
Pervomaisk-Cuciurgan
I. DISPOZIȚII GENERALE 1) actele de constituire ale exportatorului (copiile extra-
1. Regulamentul cu privire la procedura de autenti- sului din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutului,
ficare şi eliberare a certificatelor de origine preferenţială deciziei de fondare, contractului de constituire, ordinelor/
a mărfurilor exportate din Republica Moldova prin punctul proceselor-verbale cu privire la numirea în funcţie a condu-
de trecere a frontierei de stat Pervomaisk-Cuciurgan (în cătorului întreprinderii-exportator şi a contabilului-şef).
continuare – Regulament) stabileşte procedura de auten- Aceste copii ale actelor sînt sigilate cu ştampila în original
tificare, eliberare sau refuzul de eliberare a certificatelor şi au semnătura exportatorului. De asemenea, se prezintă
de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova (în mostrele ştampilei exportatorului şi semnăturilor adminis-
continuare – mărfuri) prin punctul de trecere a frontierei tratorului, contabilului-şef şi reprezentantului exportatorului
de stat Pervomaisk-Cuciurgan. (în original). Actele enumerate se prezintă la biroul vamal
2. Certificatele de origine preferenţială a mărfurilor (în respectiv numai la solicitarea primului certificat de origine
continuare – certificate de origine) sînt acte care confirmă (cu excepţia modificărilor în aceste acte, situaţie în care
univoc ţara de origine a mărfurilor exportate/importate în exportatorul este responsabil de prezentarea către organul
cadrul acordurilor de comerţ liber la care Republica Moldova vamal a modificărilor în cauză confirmate prin acte şi,
este parte. totodată, de efectele survenite în legătură cu neprezentarea
3. Drept temei pentru autentificarea certificatelor modificărilor nominalizate);
de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova 2) actele de identitate ale persoanei fizice-exportator
prin punctul de trecere a frontierei de stat Pervomaisk- sau ale reprezentantului exportatorului (copie autentificată
Cuciurgan şi eliberarea acestora serveşte cererea-decla- prin semnătura persoanei);
raţie (anexa nr.1 la prezentul Regulament), completată prin 3) contract (copie autentificată prin ştampila şi
mijloace tehnice de imprimare sau manual (cu cerneală şi semnătura exportatorului);
litere majuscule de tipar) de către exportator ori de către 4) documente comerciale: facturi comerciale, proformele
reprezentantul său în limba de stat, precum şi autentificată acestora, invoice-ul şi alte documente utilizate în comerţul
prin semnătura olografă şi ştampila în original a exportato- exterior (copie autentificată prin ştampila şi semnătura
rului (în cazul persoanei fizice ştampila nu este obligatorie), exportatorului);
pe propria şi deplina sa responsabilitate. 5) procura eliberată reprezentantului exportatorului,
4. Depunerea la organul vamal a cererii-declaraţie este ce confirmă împuternicirea de a prezenta organului vamal
echivalentă cu angajarea responsabilităţii exportatorului în declaraţii, documente, date şi informaţii necesare în vederea
legătură cu: confirmării originii mărfii, precum şi de a semna şi de a
1) exactitatea şi integralitatea datelor înscrise în actele primi originalul certificatului de origine în numele şi pe
ce confirmă caracterul originar al mărfurilor; responsabilitatea deplină a exportatorului (în original) ori
2) autenticitatea documentelor prezentate în susţinerea contractul de mandat sau comision, ce confirmă împuter-
acestor date; nicirile reprezentantului exportatorului (copie autentificată
3) furnizarea informaţiilor sau documentelor supli- prin ştampila şi semnătura exportatorului);
mentare necesare pentru determinarea originii preferenţiale 6) actul de expertiză a originii mărfurilor/informaţia
a mărfurilor. obligatorie privind originea (în original), eliberat(ă) de
5. Cererea-declaraţie urmează să fie însoţită de organul competent în domeniu la solicitarea organului
următoarele documente: vamal, înaintat(ă) exportatorului în cazul în care nu sînt

www.monitorul.md 53
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

date ce justifică originea mărfii. Actul de expertiză/infor- legal acte şi/sau informaţii suplimentare, stabilind un termen
maţia obligatorie privind originea poate fi prezentat(ă) şi de prezentare care nu va depăşi termenul prevăzut în
din iniţiativa exportatorului; art. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV
7) declaraţia exportatorului cu privire la originea prefe- din 20 iulie 2000.
renţială a mărfurilor, completată conform anexei nr. 2 la 14. Organul vamal este în drept să solicite suplimentar
prezentul Regulament; documentele prevăzute la pct. 38 din Regulamentul cu
8) declaraţia producătorului cu privire la originea privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul
preferenţială a mărfurilor, care conţine operaţiunile de ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor,
producere/prelucrare, completată conform anexei nr. 3 la aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 17 septembrie
prezentul Regulament; 2014.
9) documentele ce conţin date/informaţii care justifică 15. Exportatorul poartă răspundere pentru veridicitatea
respectarea criteriilor de determinare a originii: facturi documentelor şi a datelor prezentate organului vamal, iar
fiscale/facturi, ordine de plată, acte de achiziţii, certificat organul vamal, la rîndul său, se obligă să asigure confiden-
de origine preferenţială, extrase din conturile contabile. ţialitatea informaţiilor prezentate.
6. Exportatorul care solicită eliberarea unui certificat 16. Organul vamal autentifică şi eliberează certificatul
de origine trebuie să prezinte, la cererea organului vamal, de origine a mărfurilor dacă actele şi/sau informaţiile
documentele necesare care fac dovada caracterului originar solicitate suplimentar sînt prezentate în termenul stabilit
al mărfurilor pentru care a fost solicitat certificatul de şi dacă acestea confirmă caracterul originar al mărfurilor.
origine, precum şi să asigure îndeplinirea tuturor condiţiilor 17. Organul vamal refuză autentificarea şi eliberarea
prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica certificatului de origine, informînd exportatorul/reprezen-
Moldova este parte. tantul său legal, în cazul în care:
7. Autentificarea și eliberarea certificatelor de origine se 1) mărfurile pentru care se solicită un certificat de
realizează în cadrul procedurii de prelucrare a declarației origine nu îndeplinesc condiţiile de obţinere a statutului de
vamale în detaliu. mărfuri originare stabilite în acordurile internaţionale la care
8. În cazul solicitării certificatelor de origine aposteriori Republica Moldova este parte;
și a duplicatelor, autentificarea și eliberarea acestora se 2) actele anexate la cererea-declaraţie nu confirmă
efectuează la biroul vamal, la cererea scrisă a exportato- caracterul originar al mărfii;
rului/reprezentantului său legal. 3) actele şi/sau informaţiile solicitate suplimentar nu
9. Autentificarea și eliberarea certificatelor de origine sînt prezentate în termenul stabilit sau sînt prezentate în
aposteriori și a duplicatelor se efectuează în termen de termenul stabilit, dar nu confirmă caracterul originar al
3 zile lucrătoare de la data întrunirii cumulative a următoa- mărfurilor.
relor condiţii: înregistrarea cererii-declaraţie cu actele 18. Refuzul de a autentifica şi a elibera certificatul de
anexate, depunerea formularelor certificatelor de origine origine nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii mărfii
completate de exportator/reprezentantul său legal, prezen- peste frontiera vamală.
tarea documentelor (inclusiv a celor solicitate suplimentar). 19. Corectitudinea determinării originii preferențiale a
10. La primul export al mărfurilor de origine preferențială mărfurilor se verifică de către colaboratorul vamal desemnat
Republica Moldova sau în cazul modificării regulii de origine responsabil de perfectarea declaraţiei vamale, în funcție de
preferenţială, exportatorul se adresează la biroul vamal, culoarul de control vamal pe care a fost selectată declarația
pînă la depunerea declaraţiei vamale, în vederea efectuării vamală.
verificării întreprinderii şi/sau a actelor prezentate de expor- II. ETAPELE PROCEDURII DE AUTENTIFICARE
tator, în scopul stabilirii caracterului originar al mărfurilor. ŞI ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE
11. Certificatul de origine completat se depune la ORIGINE
organul vamal concomitent cu declaraţia vamală de export, 20. Etapa de stocare şi tipărire a certificatului de origine
fiind însoţit de cererea-declaraţie. presupune următoarele operațiuni:
12. La cererea-declaraţie se ataşează minimum 1) formularele certificatelor de origine a mărfurilor
următoarele acte ce confirmă caracterul originar al mărfu- completate se stochează de către exportator/reprezen-
rilor: tantul său legal în modulul „Certificate origine mărfuri” al
1) declaraţia exportatorului cu privire la originea prefe- Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”;
renţială a mărfurilor, în cazul în care nu este prevăzută în 2) exportatorul/reprezentantul său legal tipăreşte formu-
formularul certificatului de origine; larele certificatului de origine stocate în modulul „Certificate
2) declaraţia producătorului cu privire la originea prefe- origine mărfuri” al Sistemului informațional integrat vamal
renţială a mărfurilor, în cazul în care exportatorul este şi „ASYCUDA World”, indică locul și data completării certifi-
producător; catului, semnătura și/sau ștampila exportatorului, conform
3) documentul ce confirmă provenienţa mărfurilor; acordurilor de comerţ liber.
4) documentul ce confirmă calculul şi achitarea 21. Recepţia certificatului de origine şi a documentelor
taxelor vamale sau a taxelor cu efect echivalent pentru însoţitoare include următoarele activități:
materialele neoriginare utilizate la producere, prevăzute 1) la punctul de recepţie, certificatul de origine şi
de art. 12711 alin. (1) lit. e) din Codul vamal al Republicii cererea-declaraţie, însoțită de documentele enumerate la
Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, după caz. pct. 12, se depun concomitent cu declarația vamală;
13. Dacă există suspiciuni cu privire la corectitudinea 2) colaboratorul vamal de la punctul de recepţie reali-
determinării originii preferenţiale a mărfurilor şi/sau dacă zează următoarele operațiuni succesive:
Sistemul informaţional integrat vamal, în baza procesului a) verifică dacă certificatul de origine a mărfurilor a fost
de administrare a riscurilor, identifică riscul referitor la stocat pe server, utilizînd modulul informatic;
origine, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din Legea b) verifică dacă datele din certificatul depus în format
nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful electronic corespund cu cele din certificatul depus pe
vamal şi pct. 292 din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor suport de hîrtie;
vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, c) verifică dacă certificatul de origine corespunde formei
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 2 noiembrie stabilite în acordul de comerţ liber corespunzător sau în
2005, organul vamal solicită exportatorului/reprezentantului cadrul Sistemului Generalizat de Preferinţe;

54 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

d) verifică dacă sînt completate cîmpurile obligatorii ale care declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie),
certificatului de origine; despre decizia luată colaboratorul vamal:
e) verifică dacă documentele anexate la cererea-decla- a) accesează și completează „Actul de inspecție” în
raţie corespund cu lista indicată pe versoul cererii; Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”,
f) verifică dacă descrierea produselor este efectuată în consemnînd faptul efectuării exportului fără certificat de
rubrica destinată acestui scop, cu precizări suficiente pentru origine;
a permite identificarea lor, fără să fie lăsate spaţii libere între b) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de
rînduri. În cazul în care rubrica nu este completată integral, perfectare.
colaboratorul vamal trasează o linie orizontală sub ultimul 22. În cazul repartizării declarației vamale în detaliu pe
rînd al descrierii, spaţiul liber fiind barat; culoarul galben, controlul documentar pentru certificarea
g) verifică dacă în certificatul de origine sînt indicate originii mărfurilor constă în:
locul și data completării certificatului, semnătura şi/sau 1) verificarea corectitudinii completării certificatului de
ştampila exportatorului, conform acordului de comerţ liber origine;
corespunzător; 2) verificarea existenţei documentelor care dovedesc
h) verifică dacă în declaraţia exportatorului sînt indicate caracterul originar al mărfii, anexate la cererea-declaraţie;
regulile de origine prevăzute în acordul de comerţ liber 3) verificarea concordanţei dintre datele înscrise în
corespunzător; certificatul de origine şi cele din documentele anexate;
i) verifică dacă este prezentat calculul taxelor vamale 4) verificarea documentelor prezentate pentru a constata
care stabilește că pentru materialele neoriginare utilizate la îndeplinirea condiţiilor ce fac posibilă autentificarea şi elibe-
fabricarea mărfurilor respective nu s-a obţinut nicio resti- rarea certificatelor de origine;
tuire de taxe şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect 5) verificarea criteriului sau criteriilor de selectivitate
echivalent aplicabile respectivelor materiale au fost achitate referitor la originea preferențială a mărfurilor;
în sensul acordurilor de comerţ liber la care Republica 6) determinarea caracterului originar al mărfii pentru
Moldova este parte, după caz; care se solicită certificatul de origine:
3) în cazul în care certificatul de origine corespunde a) marfa este obţinută în întregime;
condiţiilor menţionate la subpct. 2), organul vamal acceptă b) marfa este prelucrată sau transformată suficient;
certificatul de origine împreună cu declaraţia vamală şi c) marfa este obţinută în urma aplicării cumulului de
comandă validarea informatică a declaraţiei vamale. origine;
Validarea informatică a declarației vamale conduce 7) verificarea, conform prevederilor acordului de comerţ
la aplicarea criteriilor de selectivitate generale, care se liber la care Republica Moldova este parte, dacă la fabri-
utilizează şi la verificarea corectitudinii determinării originii carea mărfii s-au utilizat materiale neoriginare pentru care
preferenţiale a mărfurilor, respectiv: au fost restituite taxe şi/sau dacă taxele vamale ori taxele
a) în cazul în care declarația vamală este repartizată cu efect echivalent aplicabile nu au fost efectiv achitate,
pe culoarul verde în aşteptare sau albastru de vămuire, caz în care se va solicita să fie prezentat calculul taxelor
certificatul de origine împreună cu declaraţia vamală se vamale pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea
transmit la punctul de validare; mărfurilor respective;
b) în cazul în care declarația vamală este repartizată pe 8) verificarea, conform regulilor de origine prevăzute
culoarul galben de vămuire, certificatul de origine împreună în acordul de comerţ liber, a îndeplinirii condiţiilor privind
cu declaraţia vamală se transmit la punctul de control dobîndirea statutului de produs originar:
documentar; a) fără întrerupere pe teritoriul Republicii Moldova;
c) în cazul în care declarația vamală este repartizată pe b) cu întrerupere, dacă acordul prevede aceasta, fiind
culoarul roșu de vămuire, certificatul de origine împreună cu supuse transformării sau prelucrării efectuate în afara
declaraţia vamală se transmit la punctul control documentar Republicii Moldova şi reimportate în ţară, cu următoarele
și, ulterior, la punctul de control fizic; condiții:
4) în cazul în care certificatul de origine nu corespunde - materialele exportate sînt obţinute în întregime în
condiţiilor menţionate la subpct. 2), colaboratorul vamal Republica Moldova sau au fost supuse anterior exportării,
procedează după cum urmează: unor transformări sau prelucrări care nu se limitează la
a) deschide şi completează electronic formularul „Act operaţiunile simple;
de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal - se demonstrează documentar că mărfurile reimportate
„ASYCUDA World”, indicînd neconformitățile sau erorile; au fost obţinute prin prelucrarea sau transformarea materia-
b) respinge certificatul de origine pentru a fi casat, dacă lelor exportate şi că valoarea adăugată totală (toate costurile
acesta conține erori de completare, aplicînd operaţiunea acumulate în afara ţării, inclusiv valoarea materialelor încor-
„Şterge” pentru a elimina certificatul de origine din Sistemul porate acolo) obţinută în afara ţării nu depăşeşte 10% din
informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, şi solicită preţul franco fabrică al produsului final pentru care este
completarea și stocarea unui certificat de origine nou; solicitat statutul de produs originar;
c) returnează certificatul de origine, care se depune - în cazul în care, în lista prelucrărilor sau transformă-
atunci cînd îndeplinește condiţiile menționate la subpct. 2); rilor care trebuie aplicate materialelor neoriginare pentru
d) informează exportatorul/reprezentantul său legal ca produsul fabricat să poată obţine caracterul de produs
prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin originar (parte componentă a acordului de comerţ liber),
intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional pentru stabilirea statutului de produs originar al produsului
integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia finit, se aplică o normă care stabileşte o valoare maximă
vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul pentru toate materialele neoriginare încorporate, atunci
respingerii/returnării certificatului de origine și despre valoarea totală a materialelor neoriginare încorporate pe
dreptul de a efectua exportul fără certificat de origine; teritoriul ţării, împreună cu valoarea adăugată obţinută în
5) în cazul în care exportatorul/reprezentantul său legal afara ţării, nu poate depăşi procentajul stabilit.
acceptă efectuarea exportului fără certificat de origine, 23. Dispoziţiile indicate la pct. 22 subpct. 8) lit. b) nu se
informează, prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” aplică produselor de la capitolele 50-63 din Nomenclatura
sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul combinată a mărfurilor, aprobată prin Legea nr. 172 din
informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în 25 iulie 2014, precum și produselor care nu îndeplinesc

www.monitorul.md 55
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

condiţiile prevăzute de acordul de comerţ liber sau care depăși termenul prevăzut în art. 199 din Codul vamal al
sînt considerate prelucrate ori transformate suficient doar în Republicii Moldova.
cazul în care se aplică toleranţa generală stabilită în acord. 28. Dacă exportatorul/reprezentantul său legal
24. Prelucrarea sau transformarea materialelor regle- prezintă actele solicitate suplimentar în termenul prevăzut
mentate de dispoziţiile menționate la pct. 22 subpct. 8) la pct. 27 și dacă acestea confirmă caracterul originar al
lit. b) în afara ţării se realizează în conformitate cu regimul mărfurilor, colaboratorul vamal acționează conform pct. 25.
de perfecţionare pasivă. 29. Dacă la momentul exportului se constată că exporta-
25. În cazul în care controlul documentar nu a condus la torul/ reprezentantul său legal nu a prezentat documentele
sesizarea de neconcordanţe sau erori, colaboratorul vamal: solicitate suplimentar în termenul prevăzut la pct. 27 sau
1) completează: că actele prezentate nu confirmă caracterul originar al
a) rubrica 11 din certificatul de circulație EUR.1 sau mărfurilor, colaboratorul vamal:
din Forma A, confirmînd că originea mărfii declarate este 1) refuză autentificarea și eliberarea certificatului
corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează datele de origine, indicînd în „Actul de inspecție” din Sistemul
referitoare la documentul de export. În partea de jos a informațional integrat vamal „ASYCUDA World” motivul
rubricii se indică locul şi data autentificării şi eliberării certi- refuzului și neconformitățile constatate;
ficatului de origine, cu aplicarea semnăturii olografe şi a 2) informează exportatorul/reprezentantul său legal
ştampilei destinate certificării originii mărfurilor (în original); prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin
b) rubrica 12 din certificatul Forma CT-1 cu denumirea şi intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional
adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia
În partea de jos a rubricii se indică numele, prenumele sau vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul
iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data auten- refuzului şi despre dreptul de a efectua exportul fără certi-
tificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii ficat de origine, stabilind un termen pentru comunicarea
olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor deciziei de a efectua exportul fără certificat de origine, care
(în original); nu va depăşi termenul prevăzut în art. 199 din Codul vamal
2) transmite certificatul de origine, împreună cu decla- al Republicii Moldova;
raţia vamală, la punctul de validare sau, în cazul culoarului 3) aplică operaţiunea „Şterge” pentru a elimina certi-
roșu, la punctul de control fizic. ficatul de origine stocat în Sistemul informațional integrat
26. În cazul în care controlul documentar a condus vamal „ASYCUDA World”.
la sesizarea de neconcordanţe sau erori în completarea 30. Dacă exportatorul/reprezentantul său legal acceptă
certificatului de origine, colaboratorul vamal: efectuarea exportului fără certificat de origine, informînd
1) deschide şi completează electronic formularul „Act prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin
de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional
„ASYCUDA World”, indicînd neconformitățile sau erorile; integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia
2) respinge certificatul de origine pentru a fi casat, dacă vamală este prezentată pe suport de hîrtie), colaboratorul
acesta conține erori de completare, aplicînd operaţiunea vamal:
„Şterge” pentru a elimina certificatul de origine din Sistemul 1) accesează și completează electronic „Actul de
informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, şi solicită inspecție” în Sistemul informațional integrat vamal
completarea și stocarea unui certificat de origine nou; „ASYCUDA World”, consemnînd faptul efectuării exportului
3) returnează certificatul de origine, care se depune fără certificat de origine;
după eliminarea neconformităților; 2) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de
4) informează exportatorul/reprezentantul său legal perfectare.
prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin 31. În cazul repartizării declarației vamale în detaliu pe
intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional culoarul roșu, după desfășurarea controlului documentar
integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia conform dispozițiilor pct. 22-25, colaboratorul vamal de la
vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul punctul de control fizic efectuează identificarea mărfurilor
respingerii certificatului de origine și despre dreptul de a de origine preferenţială în baza datelor conţinute în certifi-
efectua exportul fără certificat de origine; catul de origine şi în cererea-declaraţie, prin următoarele
5) realizează, în cazul în care exportatorul/reprezentantul activităţi succesive:
său legal acceptă efectuarea exportului fără certificat de 1) verifică criteriul sau criteriile de selectivitate referitor
origine, informînd prin intermediul mesageriei „ASYCUDA la originea preferenţială a mărfurilor;
World” sau prin intermediul „Actului de inspecție” (dacă 2) anunţă şeful ierarhic superior despre situaţia apărută
declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), atunci cînd selectarea declaraţiei vamale s-a făcut în baza
următoarele acțiuni: unuia sau mai multor criterii de selectivitate ce ţin de
a) accesează și completează „Actul de inspecție” în originea preferenţială a mărfurilor, care va dispune măsurile
Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, necesare pentru efectuarea controlului vamal;
consemnînd faptul efectuării exportului fără certificat de 3) efectuează controlul vamal fizic al mărfurilor de origine
origine; preferențială.
b) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de 32. Dacă nu constată neconcordanţe între mărfurile de
perfectare. origine preferenţială şi datele conţinute în certificatul de
27. În cazul în care actele prezentate cu certificatul origine şi în cererea-declaraţie, însoţită de documentele
de origine nu sînt suficiente pentru a confirma caracterul justificative, sau erori în completarea certificatului de
originar al mărfurilor, colaboratorul vamal este în drept să origine, colaboratorul vamal:
solicite actele suplimentare prevăzute la pct. 14 din prezentul 1) autentifică certificatul de origine prin completarea:
Regulament, prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” a) rubricii 11 din certificatul de circulație EUR.1 sau
sau prin intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul din Forma A, confirmînd că originea mărfii declarate este
informațional integrat vamal „ASYCUDA World” (dacă corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează date
declaraţia vamală este prezentată pe suport de hîrtie), referitoare la documentul de export. În partea de jos a
stabilind un termen de prezentare a acestora, care nu va rubricii se indică locul şi data autentificării şi eliberării certifi-
catului de origine a mărfurilor de către colaboratorul vamal,

56 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate Sistemului informațional integrat vamal „ASYCUDA World”
certificării originii mărfurilor (în original); pentru a verifica corectitudinea completării rubricilor certi-
b) rubricii 12 din certificatul Forma CT-1 cu denumirea şi ficatului de origine, verifică criteriile de selectivitate ce ţin
adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine. de originea preferenţială a mărfurilor;
În partea de jos a rubricii se indică numele, prenumele sau 2) verifică existenţa „Actului de inspecţie” în Sistemul
iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data auten- informațional integrat vamal „ASYCUDA World” şi a înscri-
tificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii surilor din acesta, dacă a fost creat;
olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor 3) autentifică certificatul de origine prin completarea:
(în original); a) rubricii 11 din certificatul de circulație EUR.1 sau
2) transmite certificatul de origine, împreună cu decla- din Forma A, confirmînd că originea mărfii declarate este
raţia vamală, la punctul de validare. corectă. În partea de sus a rubricii se menţionează datele
33. În cazul în care constată neconcordanţe între referitoare la documentul de export. În partea de jos a
mărfurile de origine preferențială prezentate la vămuire şi rubricii se indică locul şi data autentificării şi eliberării certifi-
documentele ataşate sau erori în completarea certificatului catului de origine a mărfurilor de către colaboratorul vamal,
de origine, colaboratorul vamal: cu aplicarea semnăturii olografe şi a ştampilei destinate
1) deschide şi completează electronic formularul „Act certificării originii mărfurilor (în original);
de inspecţie” în Sistemul informațional integrat vamal b) rubricii 12 din certificatul Forma CT-1 cu denumirea şi
„ASYCUDA World”, dacă acesta a fost creat anterior, pe adresa biroului vamal care eliberează certificatul de origine.
parcursul controlului documentar, sau creează un „Act de În partea de jos a rubricii se indică numele, prenumele sau
inspecţie”, indicînd neconformitățile sau erorile; iniţialele colaboratorului vamal împuternicit şi data auten-
2) respinge certificatul de origine pentru a fi casat, dacă tificării şi eliberării certificatului, cu aplicarea semnăturii
acesta conține erori de completare, aplicînd operaţiunea olografe şi a ştampilei destinate certificării originii mărfurilor
„Şterge” pentru a elimina certificatul de origine din Sistemul (în original);
informațional integrat vamal „ASYCUDA World”, şi solicită 4) actualizează certificatul de origine aflat în starea
completarea și stocarea unui certificat de origine nou; „Stocat” în modulul „Certificate origine mărfuri” al Sistemului
3) returnează certificatul de origine, care se depune informațional integrat vamal „ASYCUDA World”;
după eliminarea neconformităților; 5) înregistrează documentul electronic pe server prin
4) informează exportatorul/reprezentantul său legal aplicarea operaţiunii „Înregistrare” (documentul electronic
prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin trece în starea „Înregistrat”), pentru confirmarea corecti-
intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional tudinii completării documentului și conferirea valabilităţii;
integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia 6) eliberează exportatorului/reprezentantului său legal
vamală este prezentată pe suport de hîrtie) despre motivul certificatul de origine autentificat și înregistrat.
respingerii certificatului de origine și despre dreptul de 37. După autentificarea certificatelor de origine a mărfu-
a efectua exportul fără certificat de origine, stabilind un rilor, colaboratorul vamal împuternicit cu autentificarea şi
termen pentru luarea deciziei, care nu va depăşi termenul eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor completează
prevăzut în art. 199 din Codul vamal al Republicii Moldova. pct. 9 din cererea-declaraţie, cu aplicarea semnăturii şi a
34. Dacă exportatorul/reprezentantul său legal acceptă ştampilei personale.
efectuarea exportului fără certificat de origine, informînd 38. Exportatorul/reprezentantul său legal sau transpor-
prin intermediul mesageriei „ASYCUDA World” sau prin tatorul completează pct. 10 din cererea-declaraţie, fapt ce
intermediul „Actului de inspecție” din Sistemul informațional confirmă eliberarea de către organul vamal a originalului
integrat vamal „ASYCUDA World” (în cazul în care declaraţia certificatului de origine a mărfurilor autentificat şi preluarea
vamală este prezentată pe suport de hîrtie), colaboratorul acestuia de către exportator.
vamal: III. DISPOZIȚII FINALE
1) accesează și completează electronic „Actul de 39. Certificatele de origine specificate în prezentul
inspecție” în Sistemul informațional integrat vamal Regulament care au fost autentificate se eliberează (se
„ASYCUDA World”, consemnînd efectuarea exportului fără pun la dispoziţia exportatorului) în cazul în care mărfurile
certificat de origine; la care se referă se exportă.
2) transmite declaraţia vamală la următoarea etapă de 40. În certificatele de origine a mărfurilor specificate
perfectare. în prezentul Regulament nu se admit corectări, ştergeri,
35. Verificarea plăţilor în vederea eliberării certificatului cu excepţia cazurilor în care corectarea este efectuată în
de origine se efectuează de către colaboratorul vamal de baza unei cereri scrise, depuse de către exportator sau
la punctul de control financiar, care: reprezentantul acestuia, iar corectările sînt autentificate prin
1) deschide e-documentul în modulul „Accouting” în semnătura olografă a exportatorului sau a reprezentantului
Sistemul informațional integrat vamal „ASYCUDA World”; său şi prin ştampila organului vamal abilitat.
2) verifică existența calculului taxelor vamale, stabilind 41. În cazul în care există necesitatea unei multitudini
dacă pentru materialele neoriginare utilizate la fabricarea de corectări şi/sau în cazul în care corectarea operată face
mărfurilor respective nu s-a obţinut nicio restituire de taxe dificilă citirea liberă a informaţiei din certificat sau creează
şi că toate taxele vamale sau taxele cu efect echivalent suspiciuni privind autenticitatea acesteia, se va completa
aplicabile respectivelor materiale au fost achitate conform un nou formular al certificatului de origine a mărfurilor.
acordurilor de comerţ liber, după caz; 42. Formularele certificatelor de origine se casează în
3) transmite certificatul de origine la punctul de validare, cadrul procesului de întocmire a acestora, menţionîndu-se
dacă declaraţia vamală a fost selectată pe culoarul verde, temeiul casării.
albastru sau galben, ori la punctul de control fizic, dacă 43. Organul vamal şi exportatorul trebuie să păstreze
declaraţia vamală a fost selectată pe culoarul roşu. copia certificatului de origine, cererea de eliberare a certifi-
36. Validarea certificatului de origine în Sistemul catului de circulaţie a mărfurilor, cererea-declaraţie şi orice
informațional integrat vamal se efectuează de către colabo- document ce confirmă caracterul originea mărfurilor cel
ratorul vamal de la punctul de validare prin următoarele puţin trei ani, în conformitate cu acordurile internaţionale
acțiuni succesive: la care Republica Moldova este parte.
1) deschide modulul „Certificate origine mărfuri” al

www.monitorul.md 57
$QH[DQU $QH[DQU

58
OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHODSURFHGXUD OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHODSURFHGXUD
GHDXWHQWLILFDUHúLHOLEHUDUHDFHUWLILFDWHORU GHDXWHQWLILFDUHúLHOLEHUDUHDFHUWLILFDWHORU
GHRULJLQHSUHIHUHQĠLDOăDPăUIXULORUH[SRUWDWH GHRULJLQHSUHIHUHQĠLDOăDPăUIXULORUH[SRUWDWH
GLQ5HSXEOLFD0ROGRYDSULQSXQFWXOGHWUHFHUH GLQ5HSXEOLFD0ROGRYDSULQSXQFWXOGHWUHFHUH
DIURQWLHUHLGHVWDW3HUYRPDLVN&XFLXUJDQ DIURQWLHUHLGHVWDW3HUYRPDLVN&XFLXUJDQ

&(5(5('(&/$5$ğ,( '(&/$5$‫܉‬,$(;3257$7258/8,
SHQWUXHOLEHUDUHDFHUWLILFDWXOXLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FXSULYLUHODRULJLQHDSUHIHUHQĠLDOăDPăUIXULORU
VHFRPSOHWHD]ăFXOLWHUHGHWLSDU 

GXSăFD]GHFLUFXODĠLHDPăUIXULORU(85GHRULJLQH)RUPD$ 6XEVHPQDWXOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GHWUDQVSRUW(85VDXGHRULJLQHDPăUIXULORU)RUPD&7 
'(&/$5 FăDFHVWHPăUIXULvQGHSOLQHVFFRQGLĠLLOHQHFHVDUHSHQWUXHOLEHUDUHDFHUWLILFDWXOXLDQH[DW
([SRUWDWRU&RGXOILVFDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'HQXPLUHDFRPSOHWăBBBBBBBBBBB3UHIL[SRúWDOBBBBBBBBBBB7HOHIRQBBBBBBB)D[BBBBBBB 35(&,=(= vPSUHMXUăULOHFDUHDXSHUPLVFDPăUIXULOHVăvQGHSOLQHDVFăDFHVWHFRQGLĠLL
$GUHVDFRPSOHWăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
'HVWLQDWDUXOPăUILL «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
'HQXPLUHDFRPSOHWăBBBBBBBBBBBBBBBB3UHIL[SRúWDOBBBBBB7HOHIRQBBBBBBB)D[BBBBBBB
$GUHVDFRPSOHWăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 35(=,17 XUPăWRDUHOHGRFXPHQWHMXVWLILFDWLYH
1XPăUXOFRQWUDFWXOXLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1XPăUXOúLGDWDIDFWXULLODH[SRUWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

7LSXOPLMORFXOXLGHWUDQVSRUWBBBBBBBBBBBBBB1XPăUXOGHvQUHJLVWUDUHBBBBBBBBBBBBBBB 0Ă$1*$-(= Vă SUH]LQW OD FHUHUHD DXWRULWăĠLORU FRPSHWHQWH RULFH GRYDGă VXSOLPHQWDUă SH FDUH DFHVWHD R
FRQVLGHUăQHFHVDUăvQYHGHUHDHOLEHUăULLFHUWLILFDWXOXLDQH[DWúLVăDFFHSWGDFăHVWHQHFHVDURULFH
 62/,&,7Ă0 %,528/8, 9$0$/BBBBBBBB (/,%(5$5($ &(57,),&$78/8, '( 25,*,1( $ 0Ă5)85,/25 SHQWUX XUPăWRDUHOH FRQWUROHIHFWXDWGHDXWRULWăĠLOHUHVSHFWLYHFXSULYLUHODVLWXDĠLDPHDFRQWDELOăúLODSURFHVHOHGH
PăUIXUL IDEULFDUHDPăUIXULORUPHQĠLRQDWHPDLVXV
3URGXFăWRUXO
62/,&,7 HOLEHUDUHDFHUWLILFDWXOXLGHRULJLQHSHQWUXDFHVWHPăUIXUL
3UHĠXOSHQWUX 9DORDUHD
8QLWDWHD &DQWLWDWHDvQ GHQXPLUHD
'HQXPLUHD &RGXO 7LSXOGH 1XPăUXO 0DVDEUXWă R XQLWDWHGH PăUILL
GH XQLWăĠLGH FRGXO DGUHVD «««««««««««««««««
PăUILL PăUILL DPEDODM GHORFXUL QHWă PăVXUă GRODUL GRODUL
PăVXUă PăVXUă ILVFDO WHOHIRQID[
68$ 68$ (Locul úi data)
HPDLO

«««««««««««««««««
(Semnătura)

www.monitorul.md
Nr. 390–395 (6313–6318)

$QH[H GRFXPHQWHFHFRQILUPăRULJLQHDPăUILL 

$FKLWDUHDWD[HLSHQWUXSURFHGXULOHYDPDOHHVWHHIHFWXDWăFRQIRUPOHJLVODĠLHL

Prin prezenta declarăm că toate datele menĠionate mai sus sînt autentice úi ne asumăm 
responsabilitatea deplină pentru autenticitatea documentelor prezentate 
úi a datelor indicate în acestea.

BBBBBBBBBBB/ù &RQGXFăWRUXOBBBBBBBBBBBBBBBBB &RQWDELOúHIBBBBBBBBBBBBBBBBBB


QXPHOHSUHQXPHOHVHPQăWXUD QXPHOHSUHQXPHOHVHPQăWXUD 

6DHOLEHUDWFHUWLILFDWXOGHRULJLQHDPăUIXULORUDXWHQWLILFDWQUBBBBBBBBGDWDBBBBBBBBBBBDIHUHQWGHFODUD‫܊‬LHLYDPDOHQUBBBBGLQBBBBBB
2UJDQXOYDPDODELOLWDWFRODERUDWRUXOYDPDOvPSXWHUQLFLWFXDXWHQWLILFDUHDúLHOLEHUDUHD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 GHQXPLUHDRUJDQXOXLYDPDOQXPHOHSUHQXPHOHVHPQăWXUDúWDPSLODSHUVRQDOă 

3FWVHFRPSOHWHD]ăGHFăWUHRUJDQXOYDPDO 

 ([SRUWDWRUXOUHSUH]HQWDQWXO VăX OHJDO VDX WUDQVSRUWDWRUXO FăUXLD LD IRVW HOLEHUDW SXV OD GLVSR]LĠLH RULJLQDOXO FHUWLILFDWXOXL GH RULJLQH
DXWHQWLILFDW
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QXPHOHSUHQXPHOHVHPQăWXUDúWDPSLODH[SRUWDWRUXOXLQXPHOHSUHQXPHOHVHPQăWXUD
QXPăUXOúLGDWDSURFXULLUHSUH]HQWDQWXOXLVDXQXPHOHSUHQXPHOHVHPQăWXUDWUDQVSRUWDWRUXOXL 
10 noiembrie 2017
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

$QH[DQU
OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHODSURFHGXUD
GHDXWHQWLILFDUHúLHOLEHUDUHDFHUWLILFDWHORU
GHRULJLQHSUHIHUHQĠLDOăDPăUIXULORUH[SRUWDWH
GLQ5HSXEOLFD0ROGRYDSULQSXQFWXOGHWUHFHUH
DIURQWLHUHLGHVWDW3HUYRPDLVN&XFLXUJDQ

'(&/$5$ğ,$352'8&Ă7258/8,
FXSULYLUHODRULJLQHDSUHIHUHQĠLDOăDPăUIXULORU

6XEVHPQDWXOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHFODUFăXUPăWRDUHDPDUIă
(numele, prenumele)
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(descrierea mărfii, poziĠia tarifară)

GLQIDFWXUDLQYRLFHXOQUBBBBBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBBBBDIRVWSURGXVăOD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(denumirea întreprinderii, codul fiscal sau numele úi prenumele persoanei fizice) 

úLFRUHVSXQGHFULWHULLORUGHRULJLQHSUHIHUHQĠLDOăFRQIRUPDFRUGXOXLLQWHUQDĠLRQDO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(denumirea acordului)
DYvQGRULJLQHSUHIHUHQĠLDOă5HSXEOLFD0ROGRYD
FXXWLOL]DUHDPDWHULHLSULPH(descrierea materiei prime úi indicarea poziĠiei tarifare):

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGLQIDFWILVFLQYLPSRUWQUBBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBB
ÌQSURFHVXOGHSURGXFHUHDXIRVWHIHFWXDWHXUPăWRDUHOHRSHUDĠLXQL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1H REOLJăP Vă SăVWUăP WLPS GH FHO SXĠLQ DQL úL Vă SXQHP OD GLVSR]LĠLD RUJDQXOXL YDPDO RULFH GRFXPHQW VROLFLWDW vQ YHGHUHD
MXVWLILFăULLFHORUPHQĠLRQDWHPDLVXV

'LUHFWRU BBBBBBBBBBBBBBBBB

&RQWDELOúHI BBBBBBBBBBBBBBBBB /ù

www.monitorul.md 59
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
1983 ORDIN
privind modificarea şi completarea
Planului de conturi contabile în sistemul
bugetar şi a Normelor metodologice privind
evidenţa contabilă şi raportarea financiară
în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul
ministrului finanţelor nr.216
din 28 decembrie 2015
În temeiul articolului 38 din Legea contabilității a. Raport privind statele şi efectivele de personal (Forma
nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul FD-048);
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), b. Raport privind statele şi efectivele de personal (Forma
ORDON: FD-048-BL);
În Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie c. Raport privind performanța pe programe/subpro-
2015 se operează următoarele modificări şi completări. grame (Forma FD-053).
1. În Anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul De asemenea, se prezintă:
bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă - Raportul operativ privind statele şi efectivul de personal
şi raportarea financiară în sistemul bugetar”, din instituţiile bugetare (Forma FD-050).
1.1. Capitolul IV „RAPORTAREA FINANCIARĂ”, 4.2.2. Rapoartele privind statele şi efectivele de
1.1.1. Punctul 4.2 „Componența rapoartelor financiare” personal servesc pentru dezvăluirea informației privind
se modifică și se expune în următoarea redacție: statele aprobate, numărul mediu și numărul real încadrat
“4.2.1. Autoritățile/instituţiile bugetare întocmesc în de personal, iar în baza Raportului privind performanța
baza Legii contabilității și conform cerințelor stabilite de pe programe/subprograme se descrie analiza executării
către Ministerul Finanțelor următoarele rapoarte financiare: indicatorilor de performanță, indicatorilor de eficiență
1. Bilanţ contabil (Forma FD-041); și de rezultat, informația despre progresul în realizarea
2. Raport privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042); obiectivelor programelor și valorificarea resurselor alocate
3. Raport privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma acestora.
FD-043); 4.2.3. Ministerul Finanţelor, la necesitate, poate elabora
4. Raport privind executarea bugetului (Forma FD-044); şi solicita întocmirea și prezentarea unor rapoarte supli-
5. Raport privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mentare şi note explicative cu informaţii ce nu sunt incluse
mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale (Forma în rapoartele de bază.”.
FD-045); 1.1.2. Punctul 4.5.1 se modifică și se expune în
6. Raport privind circulaţia stocului de materiale circu- următoarea redacție:
lante şi rezervelor de stat (Forma FD-046); “Ministerul Finanțelor stabilește periodicitatea și
7. Raport privind li psurile şi delapidările de mijloace termenele de prezentare a rapoartelor financiare de către
băneşti şi valorile materiale (Forma FD-047); autoritățile publice centrale, direcțiile finanțe ale UAT, Casa
8. Raport privind creanţele cu termen expirat şi datoriile Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de
cu termen de achitare expirat (arierate), formate în Asigurări în Medicină.”.
autoritățile/instituţiile bugetare (Forma FD-049); 1.1.3. În punctul 4.5.4, sintagma „La lichidarea” se
9. Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale substituie prin „La lichidarea/reorganizarea”.
primite cu titlu de ajutor umanitar (Forma FD-051); 1.2. Capitolul V „POLITICA DE CONTABILITATE-TIP”,
10. Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia 1.2.1. Punctul 5.4 se modifică și se expune în
instituțiilor (Forma FD-052); următoarea redacție:
11. Raport narativ privind executarea bugetelor autori- “5.4. Autoritatea/instituţia bugetară întocmește și
tăţilor/instituțiilor bugetare. prezintă rapoarte financiare în conformitate cu preve-
Suplimentar la rapoartele financiare, autoritățile/ insti- derile Capitolului IV “Raportarea financiară” din prezentele
tuţiile bugetare întocmesc şi prezintă un set de rapoarte, norme.”.
utilizate la întocmirea Raportului narativ privind executarea 2. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se
bugetelor autorităţilor/instituțiilor bugetare, după cum publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
urmează:
MINISTRUL FINANŢELOR Octavian ARMAŞU
Nr. 132. Chişinău, 31 octombrie 2017.

60 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1264 din 18 octombrie 2017
Ministru _________ Vladimir Cebotari
1984 ORDIN
cu privire la aprobarea
Regulamentului privind modul
de păstrare, pregătire, evidenţă
şi predare a actelor notariale
În temeiul art. 36 alin. (7) din Legea nr. 69 din 14 aprilie pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale, conform
2016 cu privire la organizarea activităţii notarilor (Monitorul anexei.
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 277-287, art.588), 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
ORDON: Republicii Moldova.
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de păstrare,
MINISTRUL JUSTIŢIEI Vladimir CEBOTARI
Nr. 847. Chişinău, 16 octombrie 2017.

Anexă
la Ordinul ministrului justiției
nr. 847 din 16 octombrie 2017

REGULAMENT
privind modul de păstrare, pregătire, evidenţă şi predare a actelor notariale
I. Dispoziţii generale format digital (electronic), cu condiţia păstrării şi pe suport
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de păstrare, de hîrtie.
pregătire, evidenţă şi predare în arhivă a actelor notariale 6. Actele şi registrele notariale cu termen permanent
conform Legii nr. 69 din 14 aprilie 2016 cu privire la de păstrare se predau în arhivele de stat după expirarea
organizarea activităţii notarilor, Regulamentului Fondului a 75 de ani.
arhivistic de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 7. Ministerul Justiţiei ţine evidenţa actelor de predare-
27 mai 1992, Hotărîrii Guvernului nr. 618 din 5 octombrie preluare a actelor notariale, predate pentru păstrare
1993 pentru aprobarea regulilor de întocmire a documen- provizorie.
telor organizatorice şi de dispoziţie și Instrucţiunii-tip II. Păstrarea actelor notariale
cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele 8. Actele notariale îndeplinite de notar în procesul
administraţiei publice centrale de specialitate şi ale activităţii notariale, actele în temeiul cărora acestea au fost
autoadministrării locale ale Republicii Moldova, Ordinului îndeplinite şi registrele actelor notariale se păstrează de
nr. 57 din 27 iulie 2016 al Serviciului de Stat Arhivă cu notari în încăperi pentru arhivă, special amenajate, cu asigu-
privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al rarea condiţiilor necesare pentru păstrarea corespunzătoare
termenelor lor de păstrare pentru organele administrației a documentelor şi pentru protecţia acestora faţă de acţiunea
publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile agenţilor de deteriorare (praf, lumină solară, solicitări
Republicii Moldova și Instrucțiunii privind aplicarea Indicato- la uzura mecanică, variaţii de temperatură şi umiditate,
rului și Instrucțiunii cu privire la ordonarea documentelor în temperaturi excesive, surse de infecţie sau întreţinere a
organizațiile, instituțiile și întreprinderile Republicii Moldova agenţilor biologici, pericol de foc, inundaţii sau infiltraţii
aprobată la 18 ianuarie 2010 de către Directorul Serviciului de apă).
de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și prezentului 9. Pentru protejarea împotriva deteriorării, actele
Regulament. notariale se cos în coperte de carton, iar cele cu termen
2. Actele notariale îndeplinite de notar în procesul permanent se introduc în cutii de carton.
activităţii notariale care, potrivit legislaţiei se supun păstrării, 10. În încăperile pentru arhivă se asigură curăţenia şi
actele în temeiul cărora acestea au fost îndeplinite şi regis- ordinea interioară, pentru a evita insalubrizarea acestora
trele actelor notariale formează arhiva activităţii notariale sau instalarea de focare biologice de rozătoare, insecte,
și constituie proprietate a statului, fiind parte integrantă a mucegai. În cazul semnalării pericolului de deteriorare a
Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, în conformitate documentelor se întreprind măsuri de înlăturare a acestuia.
cu Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul 11. Înlăturarea agenţilor dăunători se efectuează
Arhivistic al Republicii Moldova. prin desprăfuire, curățare mecanică, dezinsecție şi
3. Arhiva activităţii notariale se păstrează în sediul deratizare. Desprăfuirea documentelor se face cu perii
notarului sau în încăperi special amenajate pentru arhivă, moi, iar absorbţia prafului rezultat, cu aspiratoare electrice.
dotate cu mijloace adecvate de păstrare, pentru a preveni Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea încăperilor pentru
degradarea, distrugerea sau sustragerea documentelor. arhivă se fac ori de cîte ori este nevoie, dar nu mai puţin
4. Persoanele care desfăşoară activitatea notarială de o dată pe an.
trebuie să prevină accesul nesancţionat al terţilor la 12. Încăperile pentru arhivă se dotează cu mijlace de
informaţia din arhiva activității notariale, inclusiv la cea în alarmare și semnalizare antiincediu, după caz și cu instalații
variantă digitală (electronică), precum şi să asigure integ- de stingere automată a incendiilor.
ritatea actelor notariale, a registrelor şi a altor documente III. Pregătirea actelor notariale
care se păstrează în arhivă. 13. Actele notariale, documentele, în temeiul cărora
5. Notarul poate ţine arhiva activităţii notariale şi în acestea au fost îndeplinite şi registrele notariale definitivate

www.monitorul.md 61
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

se ordonează, se perfectează şi se depun de către notar 24. În procesul de sistematizare a documentelor în


în arhiva proprie. dosare se verifică corectitudinea întocmirii actelor, aplicarea
14. Actele şi registrele notariale se ordonează la finele semnăturilor şi sigiliului, data întocmirii actului notarial. Nu
anului de gestiune în conformitate cu Nomenclatorul-tip se includ în dosare documentele, care nu au tangenţă cu
al dosarelor notariale (în continuare – Nomenclatorul-tip), actele notariale îndeplinite, maculatoarele şi proiectele
coordonat cu Serviciul de Stat de Arhivă (anexa nr.1 la (variantele de lucru) ale documentelor.
prezentul Regulament). 25. În dosar se stochează un exemplar al origi-
15. În baza Nomenclatorului-tip, fiecare notar elaborează nalului actului notarial întocmit, depus spre păstrare în
Nomenclatorul concret al dosarelor (în continuare – arhiva notarului, iar dacă Nomenclatorul-tip prevede şi
Nomenclator concret), pe care îl coordonează cu instituția documentele în baza cărora acesta a fost îndeplinit.
arhivistică de stat respectivă (anexa nr.2 la prezentul 26. Fiecare dosar trebuie să conţină nu mai mult de
Regulament). 250 file (o grosime de 30-40 mm). În cazul în care volumul
16. La întocmirea Nomenclatorului concret, din Nomen- documentelor este mai mare, dosarul se divizează în
clatorul-tip se includ doar dosarele care se constituie în volume separate, cărora li se atribuie numere în ordinea
activitatea profesională a notarului respectiv. cronologică.
17. Nomenclatorul concret poate cuprinde şi alte 27. Pe parcursul anului se efectuează gruparea în
compartimente, în cazul în care actele îndeplinite de notar dosarele succesorale ale tuturor documentelor în baza
nu sînt prevăzute în Nomenclatorul-tip. Dacă pe parcursul cărora au fost eliberate certificatele de moştenitor
anului apare necesitatea de noi compartimente sau dosare, (declaraţii, certificate, cereri, alte acte legate de deschi-
atunci Nomenclatorul concret, precum şi compartimentele derea procedurii succesorale şi eliberarea certificatului
pe care acesta le cuprinde se completează cu denumirile de moştenitor). În dosarele succesorale se cos toate
acestora. În acest scop, în fiecare compartiment al Nomen- documentele care se referă la procedura succesorală. Dacă
clatorului concret se lasă o rezervă de numere (rînduri). procedura succesorală nu este finalizată în anul curent,
Termenele de păstrare a actelor şi registrelor notariale dosarul succesoral se transmite în anul următor cu acelaşi
indicate în Nomenclatorul-tip nu pot fi modificate. număr şi nu se reînregistrează.
18. Nomenclatorul concret se întocmeşte în două 28. La finele anului, dosarele succesorale se perfectează.
exemplare care, după coordonare cu instituția arhivistică La sistematizarea dosarelor succesorale perfectate, pe
de stat respectivă, se aprobă de către notar. Un exemplar coperta dosarelor se aplică indicele conform Nomencla-
al Nomenclatorului concret se păstrează la notar și unul la torului-tip.
instituția arhivistică de stat respectivă. 29. Din dosarele succesorale (atît cele definitivate, cît
19. Nomenclatorul concret aprobat se pune în aplicare şi cele aflate în lucru) se extrag certificatele de moştenitor,
începînd cu 1 ianuarie al fiecărui an. eliberate asupra bunurilor imobile şi mobile, care se
20. Nomenclatorul concret este valabil pe parcursul grupează în dosare separate după numele de familie al
a mai multor ani şi este supus reaprobării numai în cazul decedatului, în ordine alfabetică sau cronologică, şi se
în care intervin schimbări în componenţa documentelor. păstrează conform termenelor stabilite în Nomenclatorul-tip.
Dacă asemenea modificări nu au intervenit, Nomenclatorul În dosarele succesorale nefinalizate se păstrează o copie
concret, la sfîrşitul fiecărui an, după concretizare şi a certificatelor de moştenitor extrase.
redactilografiere, se reaprobă de către notar. Documentele, în baza cărora au fost eliberate certifi-
21. La sfîrşitul anului de gestiune, Nomenclatorul concret catele de moştenitor asupra bunurilor imobile şi mobile
se încheie cu o înscriere de totalizare privind numărul (actele ce stabilesc dreptul de proprietate asupra bunurilor
separat al dosarelor cu termen permanent de păstrare, cu imobile, declaraţii, cereri, certificate şi alte acte necesare
termen lung de păstrare (de la 15 pînă la 75 ani), cu termen pentru eliberarea certificatului de moştenitor) din dosarele
temporar de păstrare (pînă la 10 ani inclusiv) şi dosarele succesorale , se grupează în dosare separate după numele
transmisibile. Exemplarul Nomenclatorului concret aprobat de familie al decedatului în ordine alfabetică sau cronologică
şi coordonat cu instituția arhivistică de stat respectivă este şi se păstrează conform termenelor stabilite în Nomencla-
un document cu termen permanent de păstrare. torul-tip. La sfîrşitul dosarului, pe o filă anexată, se face
22. Registrele notariale, actele notariale şi documentele următoarea inscripţie: „În prezentul dosar sînt numerotate
în baza cărora au fost îndeplinite acestea, se perfectează şi cusute __ file”. Se indică prenumele, numele, semnătura
în dosare, conform Nomenclatorului concret aprobat. notarului, data luna și anul. Numărul filelor se indică cu cifre
Perfectarea dosarelor include următoarele lucrări complexe: arabe iar, în paranteze cu litere.
completarea datelor pe prima copertă a dosarelor, îndosa- 30. La finele fiecărui an calendaristic, notarii întocmesc
rierea, numerotarea filelor şi certificarea dosarelor. inventarele dosarelor cu termen permanent şi lung de
23. La îndosariere trebuie respectate următoarele păstrare.
cerinţe de bază: 31. Inventarele se întocmesc separat pentru:
1) conţinutul documentelor din care se constituie 1) dosare cu termen permanent de păstrare (anexa
dosarul trebuie să corespundă titlului dosarului, conform nr. 3 la prezentul Regulament);
Nomenclatorului-tip; 2) dosare cu termen lung de păstrare (anexa nr. 4 la
2) documentele cu termen permanent, lung şi temporar prezentul Regulament).
de păstrare se depun în dosare separate; Pentru dosarele cu termen temporar de păstrare (pînă
3) în dosare se includ documentele acumulate pe la 10 ani inclusiv) nu se întocmesc inventare şi acestea nu
parcursul a cel mult 3 ani calendaristici, cu excepţia se supun perfectării. La expirarea termenului de păstrare
dosarelor transmisibile; acestea se nimicesc cu întocmirea procesului-verbal de
4) gruparea documentelor în dosare se efectuează în nimicire a dosarelor și documentelor.
ordine cronologică, alfabetică sau în ordinea înregistrării 32. Dosarele cu termen permanent şi lung de păstrare se
documentelor. Aceste principii pot să varieze sau pot fi cos în coperte de carton. Filele din dosar se numerotează cu
îmbinate; creion cu grif de culoare neagră. Fiecare volum al dosarului
5) fiecare dosar include obligatoriu inventarul intern cu se numerotează separat. Numărul filei se aplică în colţul
indicarea numelui și prenumelui persoanei fizice sau juridice din dreapta sus. În cazul în care pe file a fost deja aplicată
din actele notariale. numerotarea, care nu coincide cu cea nouă, numerotarea

62 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

precedentă se taie cu o linie, iar numărul nou se aplică prezentul Regulament) şi se nimicesc după coordonarea
alături. acestora cu instituţiile arhivistice de stat respective.
33. Inscripţiile pe copertele dosarelor cu termen 39. Documentele şi dosarele cu termen expirat se
permanent şi cu termen lung de păstrare se scriu clar, lizibil, nimicesc prin mărunţire, astfel încît să se excludă citirea
cu litere de tipar, cu cerneală neagră rezistentă la lumină. textului, apoi se transmit întreprinderilor de prelucrare a
34. Pe coperta fiecărui dosar se indică, conform anexei maculaturii în baza facturii de predare-primire sau se supun
nr. 5 la prezentul Regulament: nimicirii prin ardere. Nimicirea documentelor se confirmă
1) prenumele și numele notarului; prin actul de nimicire în care se indică data nimicirii,
2) sediul biroului; prenumele și numele notarului, prenumele, numele şi funcţia
3) indicele dosarului, conform Nomenclatorului-tip; martorilor, în prezenţa cărora a avut loc nimicirea; metoda
4) titlul dosarului; nimicirii; menţiunea privind nimicirea actelor conform
5) data începerii şi încheierii dosarului; procesului-verbal de nimicire. În calitate de martori pot fi
6) numărul de file; atraşi angajaţi ai biroului notarului sau alte persoane, la
7) termenul de păstrare. decizia notarului.
35. Inventarele cu termen permanent de păstrare se 40. Procesul-verbal de nimicire a dosarelor se
aprobă de către Comisia Centrală de Expertiză şi Control întocmeşte în două exemplare. Unul se păstrează permanent
(CCEC) a Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova la notar, iar celălalt se transmite instituţiei arhivistice de stat
și Comisia de Expertiză şi Control a Direcției municipale respective.
de arhivă Chișinău, iar cele cu termen lung de păstrare IV. Evidenţa actelor notariale
se coordonează de către instituțiile arhivistice de stat 41. Notarul este obligat să ţină evidenţa tuturor
respective, în cel mult 3 ani după definitivarea dosarelor. documentelor intrate şi ieşite din arhivă. Pentru gestionarea
Inventarele dosarelor cu termen permanent şi lung de arhivei activităţii notariale se duce evidenţa dosarelor,
păstrare, procesul-verbal de nimicire al dosarelor, termenul documentelor şi a inventarelor depuse şi ieşite din arhivă
de păstrare al cărora a expirat, după verificare, semnare în registrul de evidenţă curentă (anexa nr.7 la prezentul
şi certificare se prezintă pentru aprobare şi coordonare Regulament).
instituţiilor arhivistice de stat respective. Inventarele sunt 42. Documentele din arhivă pot fi scoase de la evidenţa
însoţite de istoricul fondului şi foaia de titlu. arhivei în baza unuia din următoarele acte:
36. La întocmirea inventarelor dosarelor se respectă 1) proces-verbal de nimicire;
următoarele cerinţe: 2) proces-verbal de predare-preluare;
1) în inventar se includ numai dosarele ordonate şi 3) proces-verbal de constatare a deteriorării complete a
definitivate în lucrările de secretariat; documentelor sau a pierderii acestora, aprobat de instituţiile
2) titlurile dosarelor se indică în inventar, în ordinea arhivistice de stat respective.
includerii lor, conform Nomenclatorului-tip; V. Predarea actelor notariale
3) fiecare dosar este inclus în inventar sub un număr 43. După comunicarea ordinului de suspendare sau
separat. Dacă dosarul este compus din mai multe volume, încetare a activităţii sale, notarul este obligat, în termen de
fiecare volum se numerotează separat; o lună, să predea arhiva actelor notariale în conformitate
4) dacă în inventar sînt incluse cîteva volume ale cu legislația, cu excepția actelor contabile și rapoartelor
aceluiaşi dosar, se înscrie deplin doar titlul primului volum, financiare.
pe celelalte se indică cuvîntul „idem” şi numărul volumului 44. Arhiva activităţii notariale ce urmează a fi predată se
respectiv. Celelalte date se completează deplin; ordonează de către notarul care predă dosarele în condiţiile
5) dosarele transmisibile se includ în inventar în anul prezentului Regulament.
încheierii lor; 45. În cazul în care notarul căruia i-a fost suspendată
6) rubrica „Menţiuni” din inventar se completează cu sau încetată activitatea este în imposibilitate să predea
date despre starea fizică a dosarului, documente, date personal arhiva activității notariale din motive obiective,
referitoare la preluarea sau predarea acestora la păstrare predarea se asigură în termenul stabilit la pct. 43, de către
etc. comisia creată de Camera Notarială, în componenţa căreia
37. Compartimentele anuale ale inventarelor se se includ și persoane desemnate de Ministerul Justiţiei.
întocmesc conform modelului stabilit. 46. La predarea/preluarea arhivei activităţii notariale se
Inventarul nr.1 include toate documentele cu termen verifică fiecare dosar în parte: corespunderea cu inventarul,
permanent de păstrare, incluse în Nomenclatorul concret. numerotarea filelor şi certificarea dosarelor. Predarea/
Inventarul nr.1 se întocmeşte în 4 exemplare: 1 după preluarea arhivei activității notariale se consemnează în actul
aprobare rămîne la serviciul de stat de arhivă, 1 se restituie de predare-preluare, semnat de notarul care predă, după
notarului, iar celelalte 2 se transmit instituţiei arhivistice de caz, comisia şi persoana care preia arhiva spre păstrare.
stat respective. Un exemplar al actului se expediază Ministerului Justiţiei.
În inventarul nr.2 se includ toate documentele cu termen 47. La reînvestirea notarului cu împuterniciri de exercitare
lung de păstrare (15-75 ani). Inventarul nr.2 se întocmeşte a activității notariale, arhiva activităţii notariale predată spre
în 3 exemplare: 1 rămîne la notar, iar 2 se transmit instituţiei păstrare provizorie, se restituie integral notarului respectiv
arhivistice de stat respective. în termen de 10 zile. Predarea arhivei se consemnează
38. Documentele incluse în inventarul nr.2, precum şi printr-un act de predare-preluare semnat de persoana care
dosarele cu termen de păstrare de pînă la 10 ani, după predă şi notarul care preia arhiva. Un exemplar al actului
expirarea termenelor lor de păstrare, se includ în procesul- se expediază Ministerului Justiţiei.
verbal de nimicire a dosarelor și documentelor (anexa nr.6 la

www.monitorul.md 63
 

64
 EXQXULORU LPRELOH úL FHUWLILFDWH GH
 VXFFHVLXQH YDFDQWă DVXSUD EXQXULORU
$QH[DQU LPRELOH
OD 5HJXODPHQWXO SULYLQG PRGXO GH $FWH vQ WHPHLXO FăURUD DX IRVW DQL 
SăVWUDUH SUHJăWLUH HYLGHQĠă úL SUHGDUH D vQGHSOLQLWH DFWHOH PHQĠLRQDWH OD LQGLFHOH 
DFWHORUQRWDULDOH QU
 &RQWUDFWH GH vQVWUăLQDUH FX FRQGLĠLD DQL 
1RPHQFODWRUXOWLS vQWUHĠLQHULL SH YLDĠă UHQWD YLDJHUă FDUH
DOGRVDUHORUQRWDULDOH DX FD RELHFW EXQXUL PRELOH FRQWUDFWH
 PDWULPRQLDOH FRQWUDFWH GH VXSHUILFLH
,QGLFHOH 7LWOXOGRVDUXOXL‫܈‬LGLUHF‫܊‬LLOHGH 1XPăUXO 7HUPHQHOH 0HQĠLXQL VHUYLWXWHD X]XIUXFW X] DELWD‫܊‬LH
GRVDUXO DFWLYLWDWH GRVDUHORU GHSăVWUDUHD FHVLXQHD GUHSWXULORU úL SUHOXDUHD
XL YROXPHORU GRVDUHORU REOLJD‫܊‬LLORU FH UH]XOWă GLQ FRQWUDFWHOH
  
PHQ‫܊‬LRQDWH DFRUGXULOH GH UH]ROXĠLXQH
 5HJLVWUHúLDFWHQRWDULDOH  
UH]LOLHUH PRGLILFDUH D FRQWUDFWHORU
 5HJLVWUXODFWHORUQRWDULDOH 3HUPDQHQW PHQĠLRQDWH

 $FWH vQ WHPHLXO FăURUD DX IRVW DQL 
 2SLVXODOIDEHWLFDODFWHORUQRWDULDOH 3HUPDQHQW vQGHSOLQLWH DFWHOH PHQĠLRQDWH OD LQGLFHOH
 QU
 5HJLVWUXOGRVDUHORUVXFFHVRUDOH 3HUPDQHQW 
 &RQWUDFWH GH vQVWUăLQDUH FDUH DX FD DQL 
 2SLVXODOIDEHWLFDOGRVDUHORUVXFFHVRUDOH 3HUPDQHQW RELHFW EXQXUL PRELOH YkQ]DUH
 2SLVXODOIDEHWLFDOWHVWDPHQWHORU 3HUPDQHQW FXPSăUDUH GRQDĠLH VFKLPE GH
 5HJLVWUXO GH vQUHJLVWUDUH PRGLILFDUH úL DQL GHWHUPLQDUH D FRWHORUSăUĠL GLQ
UDGLHUHDJDMXOXLEXQXULORUPRELOH SURSULHWDWHD FRPXQă vQ GHYăOPăúLH
 &RQWUDFWH GH vQVWUăLQDUH FDUH DX FD 3HUPDQHQW vQVWUăLQDUHD SăUĠLORU VRFLDOH  FHVLXQHD
RELHFW EXQXUL LPRELOH YvQ]DUH GUHSWXULORU úL SUHOXDUHD REOLJDĠLLORU FH
FXPSăUDUH WUDQVPLWHUHSULPLUH D UH]XOWă GLQ FRQWUDFWHOH PHQĠLRQDWH
DFRUGXULOH GH UH]ROXĠLXQH UH]LOLHUH

www.monitorul.md
ORFXLQĠHL vQ SURSULHWDWH SULYDWă GRQDĠLH
VFKLPE vQVWUăLQDUH FX FRQGLĠLD PRGLILFDUH D FRQWUDFWHORU PHQĠLRQDWH
Nr. 390–395 (6313–6318)

vQWUHĠLQHULL SH YLDĠă UHQWă YLDJHUă GH FHUWLILFDWH FX SULYLUH OD GUHSWXO GH
GHWHUPLQDUH D FRWHORUSăUĠL GLQ SURSULHWDWHFRPXQăvQGHYăOPăúLHDVXSUD
SURSULHWDWHD FRPXQă vQ GHYăOPăúLH GH EXQXULORU PRELOH úL DFWHOH vQ WHPHLXO
vQFHWDUH D SURSULHWăĠLL FRPXQH SH FRWH FăURUD DX IRVW vQWRFPLWH DFWHOH
SăUĠL SULQ vPSăUĠLUH FRQWUDFWH SULYLQG PHQĠLRQDWH
LQYHVWLĠLLOH vQ FRQVWUXFĠLL FHVLXQHD &HUWLILFDWH GH PRúWHQLWRU DVXSUD DQL 
GUHSWXULORU úL SUHOXDUHD REOLJDĠLLORU FH EXQXULORU PRELOH FHUWLILFDWH GH
UH]XOWă GLQ FRQWUDFWHOH SULYLQG VXFFHVLXQH YDFDQWă DVXSUD EXQXULORU
LQYHVWLĠLLOH vQ FRQVWUXFĠLL úL FRQWUDFWHOH PRELOH DFWH vQ ED]D FăURUD DX IRVW
GH vQVWUăLQDUH FDUH DX FD RELHFW EXQXUL HOLEHUDWH FHUWLILFDWHOH GH PRúWHQLWRU úL
LPRELOH DFRUGXULOH GH UH]ROXĠLXQH DFWHOHGLQGRVDUXOVXFFHVRUDO
UH]LOLHUH PRGLILFDUH D FRQWUDFWHORU &RQWUDFWH GH LSRWHFă úL DFWHOH vQ ED]D DQL 
PHQĠLRQDWH FHUWLILFDWH FX SULYLUH OD FăURUD DX IRVW DXWHQWLILFDWH DFRUGXULOH
GUHSWXO GH SURSULHWDWH DVXSUD FRWHLSăUĠL SULYLQG H[HFXWDUHD EHQHYROă D GUHSWXOXL
GLQ SURSULHWDWHD FRPXQă vQ GHYăOPăúLH GH LSRWHFă DFRUGXULOH GH UH]ROXĠLXQH
FDUH DX FD RELHFW EXQXULOH LPRELOH UH]LOLHUH PRGLILFDUH D FRQWUDFWHORU
FHUWLILFDWH GH PRúWHQLWRU DVXSUD PHQĠLRQDWH
10 noiembrie 2017

 
 
 $YL]XO úL FRQILUPDUHD GH vQUHJLVWUDUH DQL  &HUHUL GH HOLEHUDUH D GXSOLFDWHORU DQL 
PRGLILFDUH H[HFXWDUH VDX GH UDGLHUH D UHIX]XO GH vQGHSOLQLUH D DFWXOXL QRWDULDO
JDMXOXL úL GRFXPHQWHOH DQH[DWH OD úL GRFXPHQWHOH FH DX VHUYLW GUHSW WHPHL
DFHVWHD SHQWUXvQWRFPLUHDUHIX]XOXL
 $FWH MXULGLFH DUHQGD ORFDĠLXQHD DQL  2UGRQDQĠH úL SURFHVHYHUEDOH GH DQL 
FRPRGDW vPSUXPXW DUYXQă PDQGDW ULGLFDUHDDFWHORUQRWDULDOH 
ILGHMXVLXQHD DQWHFRQWUDFWH FHVLXQHD ÌQFKHLHUL RUGRQDQĠH GH QXPLUH úL
GUHSWXULORU úL SUHOXDUHD REOLJDĠLLORU FH HIHFWXDUHDH[SHUWL]HL
10 noiembrie 2017

UH]XOWă GLQ FRQWUDFWHOH PHQĠLRQDWH 3UREOHPHJHQHUDOHúL  


DFRUGXULOH GH UH]ROXĠLXQH UH]LOLHUH RUJDQL]DWRULFHDOHDFWLYLWăĠLLQRWDULDOH
PRGLILFDUH D FRQWUDFWHORU PHQ‫܊‬LRQDWH vQ 6SHFLPHQXOVHPQăWXULLQRWDUXOXLúLD
WHPHLXOFăURUDDXIRVWDXWHQWLILFDWH DPSUHQWHORUVLJLOLLORUDGHYHULQĠDFX 3HUPDQHQW 
 3URFXULFHUHULGHDQXODUHDSURFXULORU DQL 'LQ]LXD SULYLUHODIDEULFDUHDúWDPSLOHL
H[SLUăULL 5HJLVWUHDOHGRFXPHQWHORULQWUDWH
 DQL 
WHUPHQXOXL 
SURFXULLLDUvQ 5HJLVWUHDOHGRFXPHQWHORULHúLWH DQL 
FD]XOSURFXULORU 
IăUăWHUPHQ 5HJLVWUXOGHHYLGHQĠăFXUHQWă DQL 
GHVWLQDWHSHQWUX
 &RUHVSRQGHQĠDúLUHIX]XOvQGHSOLQLULL DQL 
VWUăLQăWDWHDQL
DFWHORUQRWDULDOH 
GLQGDWD
vQWRFPLULL 1RPHQFODWRUXOGRVDUHORUFRRUGRQDWH 3HUPDQHQW 
SURFXULL
 $FWH GH FRQVWLWXLUH D SHUVRDQHORU DQL 
MXULGLFH FXVFRSOXFUDWLYVDXQHOXFUDWLY  $FWHOHGHSUHGDUHSUHOXDUHDDUKLYHL 3HUPDQHQW ÌQDUKLYHOHGH
GHPRGLILFDUHDDFHVWRUDúLGRFXPHQWHOH QRWDULDOH VWDWUDLRQDOH
vQED]DFăURUDDXIRVWDXWHQWLILFDWH PXQLFLSDOH QX
 7HVWDPHQWH FHUHUL GH UHYRFDUH VDX DQL VHWUDQVPLW
Nr. 390–395 (6313–6318)

PRGLILFDUHDWHVWDPHQWHORU ,QYHQWDUXOGRVDUHORUFXWHUPHQ &HOHQHDSUREDWH

www.monitorul.md
 3HUPDQHQW
 &HUWLILFDWH FDUH FHUWLILFă IDSWXO DIOăULL DQL SHUPDQHQWGHSăVWUDUHDSUREDW ±GXSăQHFHVLWăĠL
FHWăĠHDQXOXL vQ YLDĠă IDSWXO DIOăULL ,QYHQWDUXOGRVDUHORUFXWHUPHQOXQJGH 'XSăQLPLFLUHD
 DQL
FHWăĠHDQXOXL vQWUXQ DQXPLW ORF D SăVWUDUH GRVDUHORU
LGHQWLWăĠLL SHUVRDQHL FX SHUVRDQD 3URFHVHYHUEDOHGHQLPLFLUHD 3HUPDQHQW ÌQFD]GHvQFHWDUH
vQIăĠLúDWă vQ IRWRJUDILH D WLPSXOXL GRFXPHQWHORUWHUPHQHOHGHSăVWUDUHDOH DDFWLYLWăĠLLQRWD
SUH]HQWăULLGRFXPHQWXOXLGHWUDQVPLWHUH FăURUDDXH[SLUDW UXOXL±VH
D FHUHULORU úL GRFXPHQWHOH DQH[DWH GH WUDQVPLWOD
FHUWLILFDUHDQHDFKLWăULLFHFXULORUDFWHGH SăVWUDUHGHVWDW
SURWHVWHDOFDPELLORUDFWHGHSURWHVWHGH 5HVXUVHXPDQH  
PDUH DFWH vQWRFPLWH SHQWUX DVLJXUDUHD 2UGLQH DOH QRWDUXOXL SULYLQG SHUVRQDOXO DQL
GRYH]LORU DFWH FH FHUWLILFă SULPLUHD VFULSWLF

GRFXPHQWHORU VSUH SăVWUDUH DFWH GH
WUDQVPLWHUH D FHUHULORU DFWH FH FHUWLILFă
SULPLUHDvQGHSR]LWDVXPHORUGHEDQLúL 5HJLVWUXO GH HYLGHQ‫܊‬ă D RUGLQHORU DQL 
WLWOXULORUGHYDORDUHSHQWUXDILWUDQVPLVH QRWDUXOXLSULYLQGSHUVRQDOXOVFULSWLF
FUHGLWRULORU

65


66
 'RVDUH SHUVRQDOH DOH DQJDMDĠLORU DQL $QH[DQU
FRQWUDFWHOHGHDQJDMDUHDSHUVRQDOXOXLvQ OD 5HJXODPHQWXO SULYLQG PRGXO GH
ELURXOQRWDULDO SăVWUDUH SUHJăWLUH HYLGHQĠă úL SUHGDUH D
 $FWH SULYLQG HIHFWXDUHD VWDJLXOXL GH DQL 'XSă H[SLUDUHD
DFWHORUQRWDULDOH
FăWUHQRWDUXOVWDJLDU WHUPHQXOXL 1RWDU(prenumele, numele)
FRQWUDFWXOXL GH 6HGLXOELURXOXL menĠiuni privind locul desfăúurării activităĠii notariale 
HIHFWXDUH D
VWDJLXOXL
 )LQDQĠHúLFRQWURO  1RPHQFODWRUXOFRQFUHWDOGRVDUHORU$352%
 'RFXPHQWH DFWH GH FRQWURO UDSRDUWH DQL ÌQFD]XODSDULĠLHL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QRWH LQIRUPDWLYH SURFHVHYHUEDOH GH OLWLJLLORU 1RWDU(prenumele, numele)
FRQVWDWDUH DOH UHYL]LLORU úL H[DPLQăULORU GLYHUJHQĠHORU 3HQWUXDQXOBBBBBBBBBBB
HIHFWXDWH GH FăWUH RUJDQHOH ILQDQFLDUH
LQWHQWăULL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ILVFDOHúLGHGUHSW GDWD 
SURFHVHORUSHQDOH

úLMXGLFLDUHVH
SăVWUHD]ăSvQăOD ,QGLFHOH 'HQXPLUHDGLUHFĠLHL 1XPăUXO 7HUPHQHOHGH 0HQĠLXQL
SăVWUDUHD
SURQXQĠDUHD GRVDUHOR GHDFWLYLWDWHúLDWLWOXULORU GRVDUHORU GRVDUHORU
VHQWLQĠHL U
GRVDUHORU YROXPHORU 
GHILQLWLYH‫܈‬L
LUHYRFDELOH   
 5HJLVWUXO GH HYLGHQĠă D YHQLWXULORU úL DQL   
FKHOWXLHOLORU
 5HJLVWUXO GH HYLGHQĠă D IRUPXODUHORU FX DQL 
UHJLPVSHFLDO 'HQXPLUHDIXQFĠLHL 6HPQăWXUD SUHQXPHOHQXPHOH
3DUDIDGHFRRUGRQDUH
 ([WUDVHOH GLQ FRQWXO GH GHFRQWăUL FX DQL 9H]LPHQĠLXQHDOD FXLQVWLWXĠLDDUKLYLVWLFăGHVWDW
DQH[H SFW UHVSHFWLYă
 5DSRDUWH SULYLQG FDOFXODUHD DQL 9H]LPHQĠLXQHDOD 
FRQWULEXĠLLORUGHDVLJXUăULPHGLFDOH SFW ÌQVFULHUHDGHWRWDOL]DUHFXSULYLUHODFDWHJRULLOHúLQXPăUXOGRVDUHORUvQWRFPLWHGHQRWDUXO

www.monitorul.md
 &DOFXOXO LPSR]LWXOXL SH YHQLW DO DQL 9H]LPHQĠLXQHDOD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QRWDUXOXL SHQWUX SHULRDGD ILVFDOă FX SFW (prenumele, numele)
Nr. 390–395 (6313–6318)

DQH[H
 %RQGHSODWăFXUHJLPVSHFLDO DQL 9H]LPHQĠLXQHDOD vQDQXOBBBBBBBBBBBBB
SFW
&RQIRUPWHUPHQHORUGH 7RWDO ,QFOXVLY
 &RQWXODQDOLWLFGHHYLGHQĠăDYHQLWXULORU DQL SăVWUDUH
QXPăUXOGH WUDQVPLVLELOH FXPHQĠLXQHD
VXE IRUPă GH VDODULX úL DOWH SOăĠL 
 GRVDUH 
HIHFWXDWH GH FăWUH QRWDU vQ IRORVXO &&(&
DQJDMDWXOXL SUHFXP úL D LPSR]LWXOXL SH
  
YHQLWUHĠLQXWGLQDFHVWHSOăĠL
 5DSRDUWHSULYLQGDFWLYLWDWHDSURIHVLRQDOă 3HUPDQHQW 3HUPDQHQW  
DQRWDUXOXL
 $FWH GH FRQWURO vQWRFPLWH GH FăWUH 3HUPDQHQW &XWHUPHQGHSHVWHDQL  
&RPLVLDGH&RQWURO &XWHUPHQGHSvQăODDQL  

 7RWDO
&225'21$7
SURFHVXOYHEDOQUBBBBBBBGLQBBBBBBBBBBBBBB
'DWHOHJHQHUDOL]DWHVvQWWUDQVPLVHvQDUKLYDDFWLYLWăĠLLQRWDULDOHDQRWDUXOXL
 GDWD 
DO‫܈‬HGLQ‫܊‬HL&&(&D6HUYLFLXOXLGH6WDWGH$UKLYă 1RWDU 6HPQăWXUD SUHQXPHOHQXPHOH
DO5HSXEOLFLL0ROGRYD
10 noiembrie 2017


$QH[DQU $QH[DQU
OD 5HJXODPHQWXO SULYLQG PRGXO GH OD 5HJXODPHQWXO SULYLQG PRGXO GH
SăVWUDUH SUHJăWLUH HYLGHQĠă úL SUHGDUH D SăVWUDUH SUHJăWLUH HYLGHQĠă úL
DFWHORUQRWDULDOH SUHGDUHDDFWHORUQRWDULDOH
 1RWDU prenumele, numele)
1RWDU( prenumele, numele ) 6HGLXOELURXOXL menĠiuni privind locul desfăúurării activităĠii notariale 
10 noiembrie 2017

6HGLXOELURXOXL menĠiuni privind locul desfăúurării activităĠii notariale 


 ,QYHQWDUXOGRVDUHORUFXWHUPHQOXQJGHSăVWUDUH
,QYHQWDUXOGRVDUHORUFXWHUPHQSHUPDQHQWGHSăVWUDUH 
 )RQGXOQUBBBBBBBBBBBBBBBBB$352%
)RQGXOQUBBBBBBBBB$352% ,QYHQWDUXOQUBBBBBBBBBBBBBB1RWDUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QYHQWDUXOQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB DOGRVDUHORUFXWHUPHQOXQJ(prenumele, numele)
DOGRVDUHORUFXWHUPHQ  LQVWLWXĠLDDUKLYLVWLFăGHVWDWUHVSHFWLYă GHSăVWUDUHSHQWUXDQLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SHUPDQHQWGHSăVWUDUH GDWD 
SHQWUXDQLLBBBBBBBBB 
 
 1U ,QGLFHOH 7LWOXOGRVDUXOXL 'DWHOH 1XPăUXO 0HQĠLXQL
1U ,QGLFHOH 7LWOXOGRVDUXOXL 'DWHOH 1XPăUXO 0HQĠLXQL GR GRVDUXOXL YROXPXOXL H[WUHPH GHILOH
GR GRVDUXOXL YROXPXOXL H[WUHPH GHILOH FRQIRUP
FRQIRUP QRPHQFOD
QRPHQFOD WRUXOXL
WRUXOXL   
     
  
Nr. 390–395 (6313–6318)

www.monitorul.md
 
 3UH]HQWXO FRPSDUWLPHQW DO LQYHQWDUXOXL QUBBBBBBHVWH IRUPDW GLQ BBBBB ILOH úL FRQĠLQH
3UH]HQWXO FRPSDUWLPHQW DO LQYHQWDUXOXL QUBBBBBBHVWH IRUPDW GLQ BBBBB ILOH úL FRQĠLQH BBBBBBBGRVDUHGHODQUBBBBBSvQăODQUBBBBB
BBBBBBBGRVDUHGHODQUBBBBBSvQăODQUBBBBB 

,QYHQWDUXODIRVWvQWRFPLW
,QYHQWDUXODIRVWvQWRFPLW
 1RWDU 6HPQăWXUD SUHQXPHOHQXPHOH 
 

1RWDU 6HPQăWXUD SUHQXPHOHQXPHOH 'DWD

3DUDIDGHFRRUGRQDUHFX
'DWD
 LQVWLWXĠLDDUKLYLVWLFăGHVWDWUHVSHFWLYă
 
 

67
68
$QH[DQU $QH[DQU
OD 5HJXODPHQWXO SULYLQG PRGXO GH OD 5HJXODPHQWXO SULYLQG PRGXO GH
SăVWUDUH SUHJăWLUH HYLGHQĠă úL SUHGDUH D SăVWUDUH SUHJăWLUH HYLGHQĠă úL SUHGDUH D
DFWHORUQRWDULDOH DFWHORUQRWDULDOH
 
1RWDU(prenumele, numele) 1RWDU(prenumele, numele)
6HGLXOELURXOXL menĠiuni privind locul desfăúurării activităĠii notariale 6HGLXOELURXOXL menĠiuni privind locul desfăúurării activităĠii notariale 

 3URFHVYHUEDO
 GLQBBBBBBBBBBQUBBBBBB
 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 (denumirea localităаii) 
'26$58/15BBBBBBBB92/808/15BBBBBBB
 &XSULYLUHODQLPLFLUHDGRVDUHORU‫܈‬LGRFXPHQWHORU
 WHUPHQXOGHSăVWUDUHDOFăURUDDH[SLUDW
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB vQDUKLYDDFWLYLWăĠLLQRWDULDOH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1RWDUXO vQ ED]D 1RPHQFODWRUXOXL FRQFUHW FRRUGRQDW FX DUKLYD GH VWDW UHVSHFWLYă OD GDWD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBB úL DSUREDW GH FăWUH QRWDU OD GDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBD VHOHFWDW SHQWUX D IL
WLWOXOGRVDUXOXL QLPLFLWHILLQGOLSVLWHGHLPSRUWDQĠăúWLLQĠLILFRLVWRULFăúLGHXWLOLWDWHSUDFWLFăFXWHUPHQGHSăVWUDUH
 H[SLUDWXUPăWRDUHOHGRVDUHúLGRFXPHQWHGLQDUKLYDQRWDUXOXLBBBBBB
 
'DWDvQFHSHULLBBBBBBBBBBBBB 
'DWDvQFKHLHULLBBBBBBBBBBBBB 1U ,QGLFHOH 7LWOXULOH 'DWHOH 1XPăUXO 7HUPHQXOGH 0HQĠLXQL
1XPăUXOGHILOHBBBBBBBBBBBB GR GRVDUXOXL GRVDUHORU H[WUHPH GHGRVDUH SăVWUDUHD

www.monitorul.md
7HUPHQXOGHSăVWUDUHBBBBBBBB DOH YROXPH GRVDUHORU
 GRVDUHORU
Nr. 390–395 (6313–6318)

    
)RQGXOQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 ÌQWRWDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
,QYHQWDUXOQUBBBBBBBBBBBBBBBBB vQFLIUHúLFXOLWHUH 
 GRVDUHSHQWUXDQLLBBBBBBBBBBBBBB
'RVDUXOQUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
 1RWDU 6HPQăWXUD SUHQXPHOHQXPHOH3DUDIDGHFRRUGRQDUHFX
LQVWLWXĠLDDUKLYLVWLFăGHVWDWUHVSHFWLYă


10 noiembrie 2017
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

    $QH[DQU
OD5HJXODPHQWXOSULYLQGPRGXO
GHSăVWUDUHSUHJăWLUHHYLGHQĠă
úLSUHGDUHDDFWHORUQRWDULDOH
5(*,6758/
'((9,'(1ğĂ&85(17Ă

 ,175Ă5, ,(ù,5,

 'DWD 'HQXPL 'DWHOH 1XPăUXO 1XPăUXO 1XPăUXO 'DWDLHúLULL 8QGHVDX 1XPăUXOúL 7RWDOXO 
LQWUăULL UHD H[WUHPH GRVDUHORU GRVDUHORU GRVDUHORUGH GRVDUHORU SUHGDW GDWDDFWXOXL GRVDUHORU
1U 1RWH
FRPSDUW DOH GHDUKLYă GHDUKLYă DUKLYă GHDUKLYă GHSUHGDUH GHDUKLYă
GR LPHQWXO GRFXPHQW FRQIRUP SULPLWH UăPDVHOD LHúLWH
XL HORU LQYHQWDUXOX HIHFWLY FRPSDUWLPH
L QW

      

      

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1269 din 3 noiembrie 2017
Ministru _________ Vladimir Cebotari

1985 ORDIN
cu privire la modificarea Regulamentului privind
modul de desfășurare a examenului de calificare
în profesia de notar și de contestare
a rezultatelor acestuia
În temeiul art. 21 alin. (3) din Legea nr. 69 din 14 aprilie practice se elaborează anual de către Comisia de licenţiere
2016 cu privire la organizarea activității notarilor (Monitorul și se publică pe pagina web a Ministerului Justiției, iar la
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.277-287, art.588), decizia Camerei Notariale și pe pagina web a acesteia. La
ORDON: elaborarea tematicii şi a bibliografiei, Comisia de licenţiere
1. Regulamentul privind modul de desfășurare a exame- poate consulta profesori titulari în drept.”;
nului de calificare în profesia de notar și de contestare 2) punctul 8 se abrogă;
a rezultatelor acestuia, aprobat prin Ordinul ministrului 3) la punctul 69, textul „1 desemnat de ministrul
Justiţiei nr. 631 din 7 august 2017, înregistrat la Ministerul justiției şi 2 desemnaţi de Camera Notarială” se substituie
Justiției cu nr. 1246 din 7 august 2017 (Monitorul Oficial cu textul „1 desemnat de Camera Notarială şi 2 desemnaţi
al Republicii Moldova, 2017, nr.316-321, art.1574), se de ministrul justiţiei”.
modifică după cum urmează: 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
1) punctul 7 va avea următorul cuprins: Republicii Moldova.
„7. Tematica şi bibliografia la subiectele teoretice și
MINISTRUL JUSTIŢIEI Vladimir CEBOTARI
Nr. 934. Chişinău, 3 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 69
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale


al Republicii Moldova
1986 ORDIN
cu privire la aplicarea Farmacopeei Europene
În temeiul prevederilor Legii nr. 1456-XII din 25 mai 7) Supliment 9.8 – din data de 01.06.2019.
1993 cu privire la activitatea farmaceutică, cu modificările și 3. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale,
completările ulterioare, Legii nr.1409-XIII din 17 decembrie ca autoritate competentă în domeniul medicamentului, va
1997 cu privire la medicamente, Legii nr.116 din 2 iunie asigura aplicarea și respectarea prevederilor Farmacopeei
2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Europene în cadrul activităților pe care le desfășoară în
privind elaborarea unei Farmacopei Europene și la Proto- procesul de autorizare a medicamentelor de uz uman și
colul la Convenția privind elaborarea unei Farmacopei controlului de stat al calității acestora.
Europene, pct. 9 al Regulamentului privind organizarea 4. Cerințele Farmacopeei Europene sunt obligatorii
și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției pentru executare de către toate întreprinderile farmaceutice
Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694 din din Republica Moldova.
30 august 2017, precum și în scopul asigurării unui nivel 5. Componenții chimici și biologici ai medicamentelor
înalt al calității medicamentelor care se plasează pe piața de uz uman trebuie să corespundă cerințelor de calitate
farmaceutică: indicate în Farmacopeea Europeană, dacă în ediția curentă
ORDON: există monografia respectivă.
1. Se stabilește aplicarea prevederilor Farmacopeei 6. Documentația analitico-normativă pentru medica-
Europene, ediția a 9-a cu modificările și suplimentele sale, mentele de uz uman depuse pentru procedura de autorizare
în calitate de standarde de calitate obligatorii pentru toate la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
medicamentele de uz uman, atât cele fabricate în Republica trebuie să corespundă cerințelor ediției curente a Farma-
Moldova, cât și pentru cele din import. copeei Europene la momentul depunerii dosarului pentru
2. Se aprobă graficul de intrare în vigoare a suplimen- autorizare.
telor ediției a 9-a a Farmacopeei Europene: 7. Ordinul Ministerului Sănătății nr.113 din 17.02.2011 “Cu
1) Supliment 9.2 – din momentul publicării prezentului privire la aprobarea Farmacopeelor de referință în Republica
ordin; Moldova” se abrogă.
2) Supliment 9.3 – din data de 01.01.2018; 8. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al Republicii
3) Supliment 9.4 – din data de 01.04.2018; Moldova.
4) Supliment 9.5 – din data de 01.06.2018; 9. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune
5) Supliment 9.6 – din data de 01.01.2019; în sarcina dnei Liliana Iaşan, viceministru.
6) Supliment 9.7 – din data de 01.04.2019;
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Stela GRIGORAŞ
Nr. 776. Chişinău, 10 octombrie 2017.

1987 ORDIN
cu privire la sistemul de vigilență
a dispozitivelor medicale
În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 102 din 3. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale:
9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale, precum şi în 1) va asigura suportul metodologic pentru implemen-
temeiul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea tarea prezentului ordin;
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat 2) va raporta trimestrial Ministerului Sănătății, Muncii
prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017, şi Protecţiei Sociale, până la data de 10 a lunii următoare,
ORDON: despre incidentele înregistrate și acțiunile întreprinse.
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la sistemul de 4. A plasa prezentul ordin pe pagina web a Ministerului
vigilență a dispozitivelor medicale, conform anexei. Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale.
2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare, indiferent 5. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al
de forma de proprietate și organizatorico-juridică, se Republicii Moldova.
obligă să raporteze orice incident Agenției Medicamentului 6. Controlul asupra executării prevederilor prezentului
și Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu prevederile ordin se pune în sarcina Serviciului politici medicamente și
prezentului Regulament. dispozitive medicale.
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE Stela GRIGORAŞ
Nr. 820. Chişinău, 27 octombrie 2017.
Anexă
la Ordinul Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale
nr. 820 din 27 octombrie 2017
REGULAMENT
cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale
I. DISPOZIȚII GENERALE elaborat în conformitate cu prevederile art. 16 din Legea
1. Regulamentul cu privire la sistemul de vigilență a nr. 102 din 9 iunie 2017 cu privire la dispozitivele medicale.
dispozitivelor medicale (în continuare - Regulament) este 2. În sensul prezentului Regulament, termenii sunt

70 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

definiți conform actelor legislative stipulate în pct. 1 al în care au fost implicate dispozitivele medicale pentru
prezentului Regulament, precum și următoarele noțiuni: diagnostic in vitro:
operator – persoană competentă care manipulează 1) orice disfuncţie sau orice alterare/depreciere a carac-
dispozitivul medical; teristicilor şi/sau performanţelor unui dispozitiv medical
eroare de utilizare act sau omiterea unui act, care are un pentru diagnostic in vitro, precum şi orice etichetare,
rezultat diferit față de cel indicat de producător sau așteptat prospect ori instrucţiune, inadecvate, susceptibile să
de către operatorul dispozitivului medical; producă sau au produs, direct ori indirect, decesul sau
deficiență a unui dispozitiv înseamnă orice inadecvare afectarea severă a stării de sănătate a unui pacient ori
în ceea ce privește identitatea, calitatea, durabilitatea, utilizator;
fiabilitatea, siguranța sau performanțele unui dispozitiv care 2) orice cauză de ordin tehnic sau medical legată de
face obiectul unei investigații, incluzând funcționarea defec- caracteristicile sau performanţele unui dispozitiv la care se
tuoasă, erorile de utilizare sau inadecvarea informațiilor referă subpct.1) din prezentul punct şi care ar conduce la
furnizate de producător; o retragere sistematică de pe piaţă de către producător a
acțiune corectivă înseamnă acțiunea de eliminare a dispozitivelor de acelaşi tip.
cauzei unei situații, potențiale sau reale, de neconformitate 7. Agenția înregistrează și evaluează, în mod centralizat,
sau a unei alte situații nedorite; orice informație privind incidentele specificate mai jos și în
acțiune corectivă în materie de siguranță înseamnă care au fost implicate dispozitivele medicale implantabile
acțiunea corectivă desfășurată de producător, din motive active:
tehnice sau medicale, pentru a preveni sau a reduce riscul 1) orice funcţionare defectuoasă sau deteriorare a
unui incident grav în raport cu un dispozitiv pus la dispoziție caracteristicilor şi a performanţelor unui dispozitiv, precum
pe piață; şi orice etichetare sau instrucţiuni de utilizare inadecvate,
notificare în materie de siguranță înseamnă comunicarea care pot să conducă ori au condus la decesul sau deterio-
trimisă de producător utilizatorilor sau consumatorilor cu rarea severă a stării de sănătate a unui pacient ori utilizator;
privire la o acțiune corectivă în materie de siguranță în teren; 2) orice cauză de ordin tehnic sau medical vizînd
utilizare ineficientă act sau omiterea unui act de către caracteristicile sau performanţele unui dispozitiv, care,
operatorul sau utilizatorul unui dispozitiv medical, ca urmare din motivele prevăzute la subpct. 1) din prezentul punct,
a unui comportament care este dincolo de orice mijloc de conduce la retragerea sistematică de pe piaţă de către
control al riscului; producător a dispozitivelor de acelaşi tip.
rechemare înseamnă orice măsură care vizează retur- 8. Obligația de a raporta Agenției despre incidentele
narea unui dispozitiv care a fost pus deja la dispoziția menționate la pct. 5, 6 și 7 ale prezentului Regulament
utilizatorului final; revine producătorului sau reprezentantului său autorizat,
retragere înseamnă orice măsură care vizează împie- importatorului, distribuitorului, personalului medical,
dicarea punerii în continuare la dispoziție pe piață a unui pacienților, instituțiilor medico-sanitare, indiferent de forma
dispozitiv aflat în lanțul de aprovizionare; de proprietate și organizatorico-juridică sau altor utilizatori.
3. Scopul Regulamentului este îmbunătățirea protecției 9. Ca principiu general trebuie să existe o predispoziție
sănătății și siguranței pacienților și a utilizatorilor prin pentru raportare în defavoarea neexecutării, în cazul
evaluarea incidentelor raportate și dacă este cazul prin dubiilor, asupra raportabilității incidentului.
determinarea informațiilor care ar putea fi folosite pentru a 10. Procesul de raportare a unui incident către Agenție
preveni repetarea acestora sau pentru a atenua consecințele nu trebuie interpretat ca o admitere a responsabilității
unor astfel de incidente. Regulamentul este relevant pentru pentru incident și consecințele acestuia.
incidentele în care au fost implicate dispozitivele medicale 11. Informația cu privire la incidentele menționate la pct.
care poartă marcajul de conformitate SM sau CE. 5, 6 și 7 ale prezentului Regulament se transmite Agenției
4. Responsabili în sistemul de vigilență a dispozitivelor prin trei metode:
medicale sunt producătorii și reprezentanții săi autorizați, 1) on-line, pe site-ul Agenției cu completarea rubricilor
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în necesare;
continuare Agenția), organismele notificate, utilizatorii și alți 2) scrisoare oficială către Agenție cu raportul corespun-
preocupați de siguranța continuă a dispozitivelor medicale. zător din Anexa 1 și/sau Anexa 2 ale prezentului Regulament
II. MODALITATEA DE RAPORTARE completat.
A INCIDENTELOR ȘI ACȚIUNILE NECESARE 3) prin Sistemul Informațional de Management al Dispo-
DE ÎNTREPRINS zitivelor Medicale (în continuare SIMDM).
5. Agenția înregistrează și evaluează, în mod centralizat, 12. Cazurile grave trbuie raportate prin cele mai rapide
orice informație privind incidentele specificate mai jos și în mijloace posibile. Raportarea nu trebuie să fie amânată cu
care au fost implicate dispozitivele medicale din clasele I, scopul de colectare a informațiilor suplimentare despre
IIa, IIb şi III: dispozitiv și incident.
1) orice funcţionare defectuoasă ori deteriorare a carac- 13. Dacă raportarea a avut loc prin mijloace verbale (ex:
teristicilor şi/sau performanţelor unui dispozitiv medical, telefon), este necesar după aceasta să fie întocmit un raport
precum şi orice caz de inadecvare a etichetării ori a instruc- scris în cel mai scurt timp posibil și transmis către Agenție.
ţiunilor de utilizare, care pot să conducă sau au condus la 14. În cazul cînd un incident a avut loc în urma utilizării
decesul ori la afectarea severă a stării de sănătate a unui combinate a două sau mai multe dispozitive separate și/
pacient sau utilizator; sau accesorii fabricate de diferiți producători, se raportează
2) orice cauză de ordin tehnic sau medical legată de fiecare dispozitiv medical în parte.
caracteristicile sau performanţele unui dispozitiv, care, 15. Termenul limită pentru raportare ține cont de
din motivele menţionate la subpct. 1) din prezentul punct, exigența incidentului:
conduce la retragerea sistematică de pe piaţă de către 1) Amenințare gravă pentru sănătatea publică – imediat
producător a dispozitivelor de acelaşi tip. (fără nici o întîrziere, care nu poate fi justificată) și nu mai
6. Agenția înregistrează și evaluează, în mod centralizat, târziu de 2 zile calendaristice de la conștientizarea acestei
orice informație privind incidentele specificate mai jos și amenințări.
2) Decesul sau deteriorarea gravă, neprevăzută, a stării

www.monitorul.md 71
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

de sănătate - imediat (fără nici o întîrziere, care nu poate disponibile; rezultatele evaluării inițiale ale incidentului;
fi justificată), după ce s-a stabilit legătura dintre dispozitiv dovezi de incidente anterioare, similare; alte dovezi deținute.
și eveniment, dar nu mai târizu de 2 zile calendaristice de 3) Evenimentul a condus sau ar fi putut conduce la unul
la conștientizarea evenimentului. din următoarele rezultate:
3) Altele - imediat (fără nici o întîrziere, care nu poate a) decesul pacientului, al utilizatorului sau al altei
fi justificată), după ce s-a stabilit legătura dintre dispozitiv persoane;
și eveniment, dar nu mai târizu de 30 de zile calendaristice b) deteriorarea gravă a stării de sănătate a pacientului,
de la conștientizarea evenimentului. utilizatorului sau a altei persoane.
16. Pentru evitarea generării incidentelor, în cadrul 19. Când producătorul sau reprezentantul său autorizat
instituțiilor medico-sanitare trebuie desemnată o persoană primește un raport de incident de la Agenție, acesta trebuie
responsabilă de vigilența dispozitivelor medicale, care, să verifice acest raport pe baza criteriilor de raportare
împreună cu personalul tehnic, personalul medical şi utili- stipulate la pct. 18 al prezentului Regulament și:
zatorii, trebuie să întreprindă, după caz, acțiuni corective 1) să prezinte un raport inițial, intermediar (după caz)
(exemple de acțiuni: identificarea şi punerea în carantină a și final al incidentului către Agenție, dacă evenimentul
dispozitivului, împreună cu toate elementele și materialele îndeplinește criteriile de raportare relevante sau;
de ambalare relevante; dispozitivul nu trebuie reparat sau 2) dacă consideră că evenimentul nu a îndeplinit criteriile
aruncat, dar ar fi bine de returnat furnizorului cu toate de raportare, trebuie să asigure Agenția cu o justificare de
instrucțiunile; familiarizarea cu metoda de restabilire, ce nu este raportabil, cu detalii cum se vor utiliza informațiile
înlăturare sau modificare a dispozitivului; monitorizarea (de exemplu, raportul va fi adăugat la dosarul de plângeri).
pacientului; aducerea la cunoştinţa tuturor celor care trebuie 20. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie
să fie informaţi despre incident și dispozitivul medical să aibă posibilitatea să își expună punctul de vedere,
implicat din cadrul instituţiei şi de a menţine conştienti- cu excepția cazului în care consultarea directă nu este
zarea pe o periodă definită; decontaminarea dispozitivului posibilă, deoarece măsura trebuie luată urgent, fiind astfel
în mod corespunzător, ambalat în siguranță și etichetat în pusă în pericol sănătatea și securitatea pacienților și/sau
mod clar etc.). utilizatorilor.
17. În cazul în care informația cu privire la incidentele 21. Producătorul trebuie să informeze organismul de
menționate la pct. 5, 6 și 7 ale prezentului Regulament a evaluare a conformității referitor la incidentele ce afectează
fost transmisă de personalul medical, instituțiile medico- certificarea efectuată de acesta și să apeleze la alt organism
sanitare sau alți utilizatori, Agenția trebuie să trimită celui de evaluare a conformității pentru a investiga, împreună cu
care a raportat incidentul o confirmare de primire a rapor- el, incidentul.
tului şi apoi să anunțe producătorul dispozitivului în cauză 22. Agenția, de asemenea, va efectua o posibilă evaluare
sau reprezentantul autorizat al acestuia despre incidentul a situației, împreună cu producătorul sau cu reprezentantul
înregistrat fără întârziere şi cu păstrarea confidenţialităţii autorizat al acestuia, va lua măsurile necesare prevăzute
pacientului. Dispozitivul medical implicat în incident nu de legislația în vigoare și va informa imediat autoritățile
se transmite la Agenție, cu excepția cazului în care a fost competente din alte state, cu care are încheiate acorduri
solicitat în mod expres. de colaborare, cu privire la măsurile care au fost luate și/
18. Orice evenimente care întrunesc cele trei criterii sau care sînt preconizate pentru a minimiza riscul reprodu-
de bază de raportare indicate mai jos sunt considerate cerii incidentelor specificate la pct. 5, 6 și 7 ale prezentului
incidente și trebuie raportate către Agenție. Criteriile sînt: Regulament, incluzînd informații referitoare la incidentele
1) Apariția unui eveniment. depistate.
Evenimentele tipice includ, dar nu se limitează la 23. În funcţie de rezultatele investigației, orice informație
acestea: necesară pentru prevenirea incidentelor ulterioare (sau
a) o defecțiune sau deteriorare a caracteristicilor de limitarea consecințelor acestora), trebuie diseminată.
performanță. Aceasta trebuie să fie înțeleasă ca un eșec 24. După ce măsurile corective (sau altele) sunt identi-
al funcționalității unui dispozitiv în conformitate cu scopul ficate, administratorii de spitale, personalul medical şi alţi
propus atunci când este utilizat conform instrucțiunilor specialişti din domeniul sănătăţii, precum şi responsabilii
producătorului. pentru întreţinerea şi siguranţa dispozitivelor medicale pot
b) pentru dispozitivele medicale pentru diagnostic in lua măsurile necesare.
vitro, unde există riscul ca un rezultat eronat fie ar conduce 25. În cazul în care se produc incidente provocate
la o decizie de gestionare a pacientului rezultînd o situație de necorespunderea dispozitivelor medicale la cerințele
de pericol iminent pentru viața acestuia sau a urmașilor esențiale aplicate dispozitivelor medicale, de aplicarea
acestuia, fie ar provoca deces sau invaliditate severă a incorectă a standardelor sau de neconcordanța dintre
pacientului testat sau a urmașilor acestuia, toate rezul- standarde, Agenția va lua măsurile necesare.
tatele fals pozitive sau fals negative sunt considerate ca 26. Agenția dispune de măsuri provizorii de retragere a
evenimente. dispozitivelor medicale de pe piață, limitează sau interzice
c) reacții adverse și efecte secundare neprevăzute. dreptul de utilizare a dispozitivelor medicale în cazul în care
d) interacțiunea cu alte produse sau substanțe. acestea generează incidente.
e) descompunerea/distrugerea dispozitivului (de 27. În scopul prevenirii incidentelor, dispozitivele
exemplu, incendiu). medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare se supun
f) tratament inadecvat. verificărilor periodice și verificărilor după reparație sau
g) o greșeală în etichetare, instrucțiuni de utilizare și/sau modificare de către organismele de evaluare a conformității
material promoțional. Greșelile includ omisiuni și deficiențe. acreditate și recunoscute în domeniul dispozitivelor
Omisiunile nu includ lipsa de informații care, ar trebui să medicale.
fie în general cunoscute de către utilizatori. III. RESPONSABILITĂŢILE PRODUCĂTORULUI
2) Dispozitivul producătorului este suspectat de a fi 28. Cînd un incident sau o situație de incident apare
cauza incidentului. ca consecință a utilizării combinate a două sau mai multe
Producătorul trebuie să țină cont de opinia profesioniștilor dispozitive medicale și/sau accesorii, produse de diverși
din domeniul de asistență medicală, bazate pe dovezile producători, fiecare producător trebuie să transmită un
raport către Agenție.

72 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

29. Producătorul sau reprezentantul său autorizat Evaluarea se realizează în colaborare cu producătorul şi
trebuie să prezinte un raport inițial al incidentului către poate include, după caz, acceptabilitatea riscului, luându-se
Agenție pentru a fi înregistrat și evaluat. Fiecare raport în considerare criterii cum ar fi cauzalitatea, cauze tehnice/
inițial trebuie să conducă la un raport final, cu excepția alte cauze, probabilitatea de reparaţie a problemei,
cazului în care raportul inițial și final sunt combinate într-un frecvenţa de utilizare, detectabilitatea, probabilitatea de
singur raport, însă nu orice raport de incident va duce la apariţie a unui prejudiciu, gravitatea prejudiciului, scopul
o acțiune corectivă. propus şi beneficiul adus de produs, cerinţele standardelor,
30. În cazul când în alte țări au survenit incidente care utilizatori potenţiali, populaţii afectate etc; pentru ce este
au condus la acțiune corectivă în materie de siguranță necesară acţiunea corectivă; caracterul adecvat al acţiunilor
relevantă pentru zona geografică menționată, această propuse sau deja întreprinse de către producător.
acțiune corectivă în materie de siguranță trebuie să fie 38. Agenţia monitorizează în mod normal investigaţia
raportată de către producător Agenției și aceasta la rândul efectuată de producător, însă în urma cosultării cu el poate
său trebuie să aducă la cunoștință celor ce utilizează dispo- interveni în orice moment. După efectuarea investigației,
zitivele medicale a acestui producător. Agenția informează părțile interesate: Ministerul Sănătății,
31. Atunci când este cazul, producătorii trebuie să-și Muncii și Protecției Sociale, organismul recunsocut,
anunțe reprezentantul autorizat, persoanele responsabile de producătorul, consumatorul și/sau utilizatorul cu privire la
introducerea pe piață a dispozitivelor medicale, precum și incidentele pentru care s-au luat sau trebuie să se ia măsuri
alți agenți (de exemplu, distribuitori) autorizați să acționeze corespuzătoare, inclusiv retragerea dispozitivului.
în numele lor la apariția incidentelor. Orice raport nu trebuie 39. Acţiunile Agenţiei, ca urmare a unui raport, pot
să sufere întârziere nejustificată din cauza informațiilor include după caz: nici o acţiune viitoare, colectarea mai
incomplete. multor informaţii, oferirea recomandărilor pentru produ-
32. Producătorul trebuie să realizeze raportări periodice cători, de a menţine informate toate părţile interesate,
de sinteză care reprezintă un acord comun între el şi Agenţie consultarea cu organismul de evaluare a conformităţii
cu privire la raportarea incidentelor similare care au avut relevant etc.
loc cu acelaşi dispozitiv sau tip de dispozitiv medical, unde 40. Agenţia convine cu producătorul frecvenţa şi conţi-
cauza principală este cunoscută şi a fost implementată nutul suplimentar a raportului periodic de sinteză.
o acțiune corectivă în materie de siguranţă. Acest tip de 41. În cadrul Agenţiei la raportarea oricărui incident se
raportare se întocmește conform Anexei 3 al prezentului face dosarul incidentului în care se stochează toată infor-
Regulament şi într-o frecvenţă convenită pentru anumite maţia despre acesta, inclusiv raportul inițial, intermediar
tipuri de dispozitive medicale şi incidente. și final al investigaţiei. Dosarele trebuie păstrate pentru a
33. Pentru identificarea unei creşteri semnificative sau permite, în caz de necesitate, redeschiderea investigaţiei şi
a unei tendinţe a evenimentelor sau incidentelor care sunt pentru a facilita sistemele pentru analiza strategiei.
de obicei excluse de la raportare individuală, producătorul 42. Datele înregistrate sunt stocate în baza de date a
trebuie să prezinte Agenţiei un raport privind tendinţele sistemului de vigilență a dispozitivelor medicale, astfel încât
conform Anexei 4 al prezentului Regulament şi anume să permită Agenției îndeplinirea atribuțiilor sale conform
în cazul în care există o creştere semnificativă a ratei de prezentului Regulament.
incidente deja raportate, incidente care sunt scutite de la 43. Baza de date a sistemului de vigilență a dispozitivelor
raportare şi de evenimente care de obicei nu sunt rapor- medicale va cuprinde:
tabile. Pentru a permite aceasta, producătorul trebuie să 1) date referitoare la înregistrarea producătorilor și
dispună de sisteme adecvate de control a tendinţelor, dispozitivelor;
plângerilor şi incidentelor datorită dispozitivelor produse 2) date referitoare la certificatele emise, modificate,
de el. suplimentate, suspendate, retrase sau respinse;
34. Toate plângerile raportate despre un dispozitiv, toate 3) date obținute potrivit procedurii de vigilență.
erorile în utilizare, precum şi potenţialele evenimente ale 44. Agenția asigură impunerea unor condiții speciale,
utilizării necorespunzătoare trebuie să fie evaluate de către limitarea sau interzicerea unui anumit dispozitiv sau grup
producător. Rezultatele evaluării ar trebui să fie disponibile, de dispozitive, în cazul în care acesta compromite protecția
la cerere, autorităţilor de reglementare şi organismelor de sănătății și/sau sănătatea publică.
evaluare a conformităţii. 45. Pentru a suplimenta acțiunile producătorului în timpul
35. Eroarea de utilizare asociată dispozitivelor medicale, investigației incidentului, Agenția ia orice măsuri supli-
care a condus la deces, deteriorare gravă a stării de mentare necesare, iar în funcție de rezultatele investigației,
sănătate sau ameninţare gravă pentru sănătatea publică, toate informațiile necesare pentru prevenirea altor incidente
trebuie să fie raportată de către producător când acesta sau de a limita consecințele acestora trebuie să fie aduse
observă o schimbare semnificativă în tendinţă, sau o la cunoștință tuturor părților interesate.
schimbare semnificativă a modelului, sau o deficienţă 46. Agenția trebuie să încurajeze raportarea sistematică
care poate duce la deces, deteriorare gravă a stării de a incidentelor de către utilizatori și alte persoane implicate în
sănătate sau ameninţare gravă pentru sănătatea publică. De ditribuirea, livrarea sau punerea în funcțiune a dispozitivului.
asemenea, în acest caz, producătorul ar trebui să iniţieze o V. SITUAȚII ÎN CARE RAPORTAREA NU ESTE
Acțiune corectivă în materie de siguranţă pentru a preveni NECESARĂ
cele meţionate mai sus. 47. Nu este necesară raportarea în cazul când a fost
36. Încurajează utilizatorii sau pe cei cărora li se acordă depistat de utilizator un defect al dispozitivului medical nou
responsabilitate specifică pentru raportarea incidentelor și înainte de utilizare.
care îndeplinesc criteriile liniilor directoare, să raporteze 48. Atunci când producătorul deține informații că
incidentele cât mai curând posibil la producător și la motivul producerii unui eveniment advers se datorează
Agenție în conformitate cu prezentul Regulament, oferind la stării pacientului, acesta nu trebuie să fie raportat. Pentru
necesitate toate informațiile necesare suplimentare privind a justifica neraportarea, producătorul trebuie să dețină
incidentul. informații disponibile pentru a demonstra că dispozitivul
IV. RESPONSABILITĂŢILE AGENŢIEI a funcționat în mod corespunzător și nu a provocat sau a
37. Agenţia evaluează riscurile unui incident sau a contribuit la deces sau deteriorare gravă a stării de sănătate.
unei acţiuni corective în materie de siguranţă raportate.

www.monitorul.md 73
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

O persoană calificată pentru a lua o hotărâre va accepta se desfășoară investigația) și rezultatul (dacă rezultatele
aceeași concluzie. analizei dispozitivului sunt satisfăcătoare).
49. Evenimentele care nu conduc la deteriorarea gravă 59. Informații necesare pentru realizarea investigației ar
a stării de sănătate sau deces, pentru că o caracteristică fi: numărul de dispozitive medicale implicate, durata de timp
de proiectare a protejat împotriva unei defecţiuni care poate în care dispozitivul medical a fost pe piață, detalii despre
deveni un potenţial pericol, nu trebuie să fie raportate. Ca schimbările efectuate în design etc.
o condiţie preliminară, nu trebuie să existe nici un pericol 60. Părțile implicate în timpul investigației ar fi: utiliza-
pentru pacient care să justifice neraportarea. Dacă se utili- torii, autoritățile competente, organismele independente,
zează un sistem de alarmă, conceptul acestui sistem ar trebui laboratoarele de testare etc.
să fie, în general, recunoscut pentru acest tip de produs. VII. ACȚIUNI CORECTIVE ÎN MATERIE DE
50. Reacţiile adverse preconizate şi previzibile care SIGURANȚĂ
îndeplinesc toate criteriile următoare: clar identificate 61. Domeniul acțiunii corective include, dar nu poate
în etichetarea producătorului; clinic bine ştiute ca fiind să se limiteze la: retragerea unui dispozitiv, emiterea unei
previzibile şi având o predictabilitate calitativă şi canti- notificări în materie de siguranță, supravegherea/modifi-
tativă atunci când dispozitivul este folosit şi funcţionează carea suplimentară a dispozitivelor aflate în uz, modificarea
corespunzător; documentate în arhiva producătorului, cu etichetării sau instrucțiunilor de utilizare.
o evaluare corespunzătoare a riscurilor înainte de apariţia 62. O acțiune corectivă în materie de siguranţă este o
unui incident, şi acceptabile din punct de vedere clinic, în iniţiativă întreprinsă de producător pentru a reduce riscul
ceea ce priveşte beneficiul individual al pacientului – sunt de deces sau deteriorare gravă a stării de sănătate asociată
de obicei neraportabile. cu utilizarea unui dispozitiv medical.
51. Nu necesită raportare evenimentele în care probabi- 63. Producătorul poate identifica o defecţiune a unui
litatea apariţiei decesului sau unor deteriorări grave a stării dispozitiv necorespunzătoare caracteristicilor specificate
de sănătate este neglijabilă. Aceasta semnifică faptul că în instrucţiunile de utilizare furnizate de el. Dacă eşecul
riscul decesului sau deteriorării grave a stării de sănătate a ar putea conduce sau ar fi condus la decesul sau deteri-
fost cuantificat şi s-a dovedit a fi necesitate neglijabilă de orarea gravă a stării de sănătate asociată cu utilizarea
raportare şi de asemenea a fost caracterizat şi documentat unui dispozitiv medical, cu un impact asupra unui produs,
ca acceptabil într-o evaluare completă a riscurilor (de producătorul trebuie să iniţieze o Acțiune corectivă în
exemplu: producătorul unui stimulator cardiac lansat pe materie de siguranţă.
piaţă a identificat un virus în software şi a cuantificat de a fi 64. Termenul de “acțiune corectivă în materie
neglijabilă probabilitatea de apariţie a unei grave deteriorări de siguranţă” poate fi interpretat ca sinonim pentru
a stării de sănătate, pacienţii nu au resimţit efecte adverse “rechemare” sau “retragere”. Producătorul trebuie să
asupra sănătăţii). raporteze Agenţiei orice motiv tehnic sau medical care
52. Eroarea de utilizare asociată dispozitivelor medicale, conduce la rechemare sistematică de către producător a
care nu conduce la deces, deteriorare gravă a stării de dispozitivelor de acelaşi tip.
sănătate sau ameninţare la adresa sănătăţii publice, nu 65. Raportarea acțiunilor corective în materie de
trebuie raportată, însă o decizie de neraportare trebuie să siguranță de producător către Agenție se face conform
fie justificată şi documentată. Anexei 5 al prezentului Regulament.
53. Nu trebuie să fie raportată utilizarea necorespun- 66. Acţiunea corectivă în materie de siguranţă trebuie
zătoare a dispozitivului, deoarece aceasta ar trebui să fie notificată către client prin intermediul unei notificări în
gestionată de autorităţile responsabile de îngrijirea sănătăţii materie de siguranţă. Producătorul trebuie să emită în
şi autorităţile de reglementare corespunzătoare, în confor- acelaşi timp o notificare către autorităţile competente din
mitate cu sistemele specifice. toate ţările afectate şi de asemenea la Agenţie şi la organ-
VI. INVESTIGAȚII simul de evaluare a conformităţii implicat în procedura de
54. Producătorul efectuează investigația incidentului, evaluare a conformităţii dispozitivului, conform Anexei 6 a
în timp ce Agenția monitorizează desafășurarea acesteia. prezentului Regulament.
Totodată, Agenția poate interveni sau iniția o investigație 67. Această notificare ar trebui să includă toate
independentă, dacă este cazul, și în funcţie de complexi- documentele relevante necesare Agenţiei pentru monito-
tatea incidentului va coopta și alți specialiști în domeniu. rizarea unei acţiuni corective în materie de siguranţă, de
55. În cazul în care producătorul nu este apt să efectueze exemplu: părţile relevante din analiza de risc; informaţii de
investigația incidentului, trebuie să informeze fără întârziere bază şi motivul pentru care s-a întreprins o acțiune corectivă
Agenția, la rândul său Agenția va asigura investigația și va în materie de siguranţă; descrierea şi justificarea acţiunii;
informa producătorul despre rezultate. sfaturi privind acţiunile care trebuie întreprinse de către
56. Orice investigație a unui incident trebuie să conțină distribuitor şi utilizator; dispozitivele afectate şi numărul
un raport inițial, raport intermediar și raport final. Raportul de serie/lot; în cazul unei acţiuni cu privire la loturi sau
intermediar trebuie pus la dispoziție Agenției de către părţi de loturi, o explicaţie de ce celelalte dispozitive nu
producător, dacă timpul investigației ajunge la termenul- sunt afectate; identitatea producătorului/reprezentantului
limită dat Agenției în raportul inițial. autorizat.
57. Raportul final este o declarație scrisă, întocmită de 68. Producătorul ar trebui să permită minimum 48 de ore
către producător pentru Agenție, cu privire la rezultatele pentru primirea de comentarii asupra notificării, cu excepţia
investigației și a altor acțiuni. Acțiuni pot fi: supraveghere cazului în care acţiunea corectivă în materie de siguranţă
suplimentară a dispozitivelor aflate în uz, acțiuni preventive impune un interval de timp mai scurt.
pentru producțiile viitoare etc. 69. Producătorul trebuie să ofere tuturor statelor
58. Aspectele de investigare care pot fi monitorizate afectate o notificare uniformă şi consecventă şi să utilizeze
sunt: cursul (direcția pe care o ia investigația), conduita o metodă de distribuţie care asigură că au fost informate
(cum se desfășoară investigația), progresul (cât de repede instituţiile corespunzătoare.

74 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

70. Măsurile corective se întreprind pentru a preveni producător, care au adus sau ar fi putut duce la un pericol
repetarea în timp a incidentului, măsurile preventive pentru pentru utilizatori, pacienţi sau părţile terţe, ar trebui să fie
a preîntâmpina incidentul. raportate.
VIII. VIGILENŢA DISPOZITIVELOR MEDICALE 77. Exemple de daune indirecte: diagnosticarea greşită,
PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO diagnosticarea întârziată, tratamentul întârziat, tratamentul
71. Pentru majoritatea dispozitivelor medicale pentru inadecvat, absenţa tratamentului, transfuzia materialelor
diagnostic in vitro, datorită predestinaţiei lor, poate fi nepotrivite etc.
dificilă demonstrarea pericolului direct asupra pacienţilor, 78. Prejudiciul indirect poate fi cauzat de: rezultate
cu excepţia cazului în care dispozitivul în sine cauzează neprecise, controale ale calităţii necorespunzătoare,
deteriorarea stării de sănătate. calibrare necorespuzătoare, rezultate fals pozitive, rezultate
72. Prejudiciul adus pacienţilor este mult mai probabil fals negative etc.
indirect – ca rezultat al acţiunii întreprinse sau nu, pe baza 79. O deteriorare a stării de sănătate este considerată
unui rezultat incorect obţinut cu un dispozitiv medical pentru neprevăzută, dacă condiţia care a condus la eveniment nu
diagnostic in vitro. Acesta poate apărea ca o consecinţă a a fost luată în considerare într-o analiză de risc în timpul
unei decizii medicale luate greşit, a unei acţiuni întreprinse producerii dispozitivului medical.
sau nu pe baza informaţiilor sau rezultatelor furnizate de 80. Ameninţarea gravă pentru sănătatea publică repre-
dispozitiv sau ca o consecinţă a unui tratament de celule zintă orice tip de eveniment care duce la riscul iminent de
sau organe extrase din corpul uman, care ulterior vor fi deces, deteriorare gravă a stării de sănătate sau de afecţiuni
transferate la un pacient. grave care necesită măsuri promte de remediere.
73. Software-ul calificat ca dispozitiv medical poate, de 81. Pentru incidentele descrise într-o notificare în
asemenea, duce la vătămare indirectă (informaţii incorecte materie de siguranţă care au apărut după ce producătorul
generate de soft). a emis notificarea în materie de siguranţă şi a întreprins o
74. În cazul în care producătorul sau utilizatorul, în timpul acțiune corectivă, nu este necesară raportarea individuală.
utilizării, a identificat un eveniment care îndeplineşte cele 82. Incidentele obişnuite şi bine documentate (identi-
trei crietii de raportare enumerate în pct. 18 al prezentului ficate în analiza de risc a dispozitivului şi care a condus deja
Regulament şi care ar putea provoca daune indirecte şi care la rapoarte de incidente evaluate de producător şi Agenţie)
a condus sau ar putea conduce la moartea sau deteriorarea pot fi scutite de la raportarea individuală către Agenţie şi
gravă a stării de sănătate, trebuie să raporteze Agenţiei. schimbate în raportul periodic de sinteză.
IX. NOTE 83. Utilizatorii sînt obligaţi să aibă un rol activ în sistemul
75. În cazul apariţiei unor erori efectuate de utilizatori de vigilenţă a dispozitivelor medicale. Pentru funcţionarea
sau persoane terţe, trebuie să fie revezuite cu atenţie cu succes a acestuia, implicarea utilizatorilor este vitală.
etichetele şi instrucţiunile de utilizare, pentru verificarea Implicarea utilizatorului şi cooperarea strânsă cu producă-
oricăror insuficienţe. torul face posibilă aplicarea unei acţiuni corective în materie
76. Insuficienţele din informaţiile furnizate de către de siguranţă.

www.monitorul.md 75
76
Anexa 1OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHOD 1XPăUXOSDFLHQĠLORULPSOLFDĠL dacă este cunoscut 
VLVWHPXOGHYLJLOHQ‫܊‬ăDGLVSR]LWLYHORUPHGLFDOH 1XPăUXOGLVSR]LWLYHORUPHGLFDOHLPSOLFDWH dacă este cunoscut 
 $PSODVDUHDFXUHQWăDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscut 
5DSRUWXOutilizatoruluiFXSULYLUHODLQFLGHQW 'HVFULHUHDLQFLGHQWXOXL
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHHPLWHQW 
1XPH3UHQXPHHPLWHQW 
$GUHVD 
7HOHIRQXOGHFRQWDFW )D[ 8WLOL]DWRUXOGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQWLPSXOvQFDUHDDYXWORFLQFLGHQWXO bifaаi 
(PDLO Ƒ 3URIHVLRQL‫܈‬WLGLQGRPHQLXOVăQăWă‫܊‬LL
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHGLVSR]LWLYXOPHGLFDO Ƒ 3DFLHQW
1XPăUXOGHvQUHJLVWUDUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQ5HSXEOLFD0ROGRYD GLQ Ƒ $O‫܊‬LL± de specificat cine 
KWWSDPHGPGURFRQWHQWUHJLVWUXOGHVWDWDOGP 8WLOL]DUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO bifaаi 
&ODVDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscută Ƒ 8WLOL]DUHLQLĠLDOă
Ƒ ,PSODQWXUL$FWLYH Ƒ 5HXWLOL]DUHDXQXLGLVSR]LWLYPHGLFDOUHXWLOL]DELO
Ƒ &ODVD,,, Ƒ $OWHOH specificaĠi 
Ƒ &ODVD,,E Ƒ 3UREOHPDLGHQWLILFDWăvQDLQWHDXWLOL]ăULL
Ƒ &ODVD,,D Ƒ 5HXWLOL]DUHXQXLGLVSR]LWLYGHXQLFăIRORVLQĠă
Ƒ &ODVD, Ƒ 5HSDUDWHUHQRYDWH
Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD$ ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHSDFLHQW
Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD% 'DWHGHVSUHSDFLHQW
Ƒ ,9''LVSR]LWLYHSHQWUXDXWRWHVWDUH 9kUVWD Ƒ )HPLQLQ
Ƒ ,9'*HQHUDO *UHXWDWHD Ƒ 0DVFXOLQ
&RGXO*0'1 din SIMDM 0ăVXULFRUHFWLYHLQWUHSULQVHGHFăWUHXQLWDWHDPHGLFDOăSHQWUXvQJULMLUHDSDFLHQWXOXL
7HUPLQRORJLDFRQIRUP*0'1 din SIMDM  ,QIRUPDĠLLGHVSUHLQVWLWXĠLDPHGLFDOă
'HQXPLUHDFRPHUFLDOă 'HQXPLUHDLQVWLWXĠLHLPHGLFDOH
0RGHOXO 1XPăUXOGHLQYHQWDU ‫܉‬DUD

www.monitorul.md
1XPăUXOGHVHULH61 'DWDSURGXFHULLGLVSR]LWLYXOXL /RFDOLWDWHD 6WUDGD
Nr. 390–395 (6313–6318)

'DWDLPSODQWăULL pentru implanturi 'DWDH[WUDJHULLLPSODQWXOXL 7HOHIRQ )D[


'XUDWDLPSODQWăULL (PDLO 3DJLQDZHE
$FFHVRULL 1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
2UJDQLVPXOGHQRWLILFDWH,'QXPEHU de către Agenаie 7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
 3URGXFăWRUXODIRVWLQIRUPDW
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHLQFLGHQW Ƒ 'D
'DWDUDSRUWăULLLQFLGHQWXOXL 1XPăUXO GH UHIHULQ‫܊‬ă se atribuie Юi Ƒ 1X
completează de către Agenаie 5DSRUWXOVHUHPLWHODDGUHVD$JHQ‫܊‬LD0HGLFDPHQWXOXL‫܈‬L'LVSR]LWLYHORU0HGLFDOH
0'&KL‫܈‬LQăXVWU.RUROHQNR
'DWDFvQGDDYXWORFLQFLGHQWXO
WHO ID[ 
&ODVLILFDUHDLQFLGHQWXOXL HPDLORIILFH#DPHGPG
Ƒ Deces
Ƒ Deteriorarea gravă a stării de sănătate
Ƒ Toate celelalte incidente raportabile
10 noiembrie 2017
Anexa 2OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHOD (PDLO 3DJLQDZHE
VLVWHPXOGHYLJLOHQ‫܊‬ăDGLVSR]LWLYHORUPHGLFDOH 1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
 7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
5DSRUWXOproducătoruluiFXSULYLUHODLQFLGHQW ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHHPLWHQW GDFăHVWHGLIHULWGHFvWGHODSFWVDX 
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHHPLWHQW 1XPH
6WDWXWXOHPLWHQWXOXL ‫܉‬DUD
10 noiembrie 2017

Ƒ 3URGXFăWRU /RFDOLWDWHD 6WUDGD


Ƒ 5HSUH]HQWDQWDXWRUL]DW 7HOHIRQ )D[
Ƒ $OĠLL specificaĠi (PDLO 3DJLQDZHE
 ,QIRUPDĠLL$GPLQLVWUDWLYH 1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
'DWDFRPSOHWăULLUDSRUWăULL
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
1XPăUXOGHUHIHULQĠăDWULEXLWGHFăWUHSURGXFăWRU
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHGLVSR]LWLYXOPHGLFDO
1XPăUXOGHUHIHULQ‫܊‬ăDWULEXLWde către Agenаie 1XPăUXOGHvQUHJLVWUDUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQ5HSXEOLFD0ROGRYD
7LSXOUDSRUWXOXL KWWSDPHGPGURFRQWHQWUHJLVWUXOGHVWDWDOGPde către Agenаie 
Ƒ 5DSRUWLQLĠLDO &ODVDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscută 
Ƒ 5DSRUWLQWHUPHGLDU
Ƒ ,PSODQWXUL$FWLYH
Ƒ 5DSRUWFRPELQDWLQLĠLDOúLILQDO
Ƒ &ODVD,,,
Ƒ 5DSRUWILQDO
Ƒ &ODVD,,E
5HSUH]LQWăDFHVWLQFLGHQWRDPHQLQĠDUHJUDYăODDGUHVDVăQăWăĠLLSXEOLFH" Ƒ &ODVD,,D
Ƒ 'D Ƒ &ODVD,
Ƒ 1X Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD$
&ODVLILFDUHDLQFLGHQWXOXL Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD%
Ƒ 'HFHV Ƒ ,9''LVSR]LWLYHSHQWUXDXWRWHVWDUH
Ƒ 'HWHULRUDUHDJUDYăDVWăULLGHVăQăWDWH Ƒ ,9'*HQHUDO
Ƒ 7RDWHFHOHODOWHLQFLGHQWHUDSRUWDELOH &RGXO*0'1 
Nr. 390–395 (6313–6318)

www.monitorul.md
,GHQWLILFDUHDDOWRUDXWRULWăĠLFRPSHWHQWHODFDUHDIRVWWULPLVUDSRUWXO 7HUPLQRORJLDFRQIRUP*0'1 
 'HQXPLUHDFRPHUFLDOă 
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHSURGXFăWRU 0RGHOXO 
1XPH
1XPăUXOGHVHULH61 
‫܉‬DUD &RGSRúWDO
'DWDLPSODQWăULL pentru implanturi 
/RFDOLWDWHD 6WUDGD
'XUDWDLPSODQWăULL 
7HOHIRQ )D[
$FFHVRULL 
(PDLO 3DJLQDZHE
2UJDQLVPXOGHQRWLILFDWH,'QXPEHU
1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW ,QIRUPDĠLLGHVSUHLQFLGHQW
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHUHSUH]HQWDQWXODXWRUL]DW 1XPăUXOGHUHIHULQĠăDOUDSRUWXOXLvQWRFPLWGHXWLOL]DWRU dacă este 
1XPH 'DWDODFDUHSURGXFăWRUXODIRVWvQúWLLQĠDWGHVSUHLQFLGHQW
‫܉‬DUD &RGSRúWDO 'DWDODFDUHDDYXWORFLQFLGHQWXO
/RFDOLWDWHD 6WUDGD 'HVFULHUHDLQFLGHQWXOXL
7HOHIRQ )D[

77
78
1XPăUXOSDFLHQĠLORULPSOLFDĠL 1XPăUXO GLVSR]LWLYHORU PHGLFDOH LPSOLFDWH 'DWDSUHYă]XWăSHQWUXXUPăWRUXOUDSRUW
dacă este cunoscut dacă este cunoscut  5H]XOWDWHOH ILQDOH DOH LQYHVWLJDĠLHL HIHFWXDWH GH FăWUH SURGXFăWRU 5DSRUW
 ILQDO 
$PSODVDUHDFXUHQWăDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscut 5H]XOWDWHOHDQDOL]HLGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOHIHFWXDWHGHFăWUHSURGXFăWRU
 
8WLOL]DWRUXOGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQWLPSXOvQFDUHDDYXWORFLQFLGHQWXO 
Ƒ 3URIHVLRQLúWLGLQGRPHQLXOVăQăWăĠLL 
Ƒ 3DFLHQW $FĠLXQLGHUHPHGLHUHFRUHFWDUHSUHYHQLUHVDXDF‫܊‬LXQLFRUHFWLYHvQPDWHULHGHVLJXUDQ‫܊‬ă
Ƒ $OĠLL± de specificat cine Notă:În cazul acĠiunii corective în materie de siguranĠă emitentul trebuie să completeze
8WLOL]DUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO selectaĠi din lista de mai jos formularul din Anexa 5
Ƒ 8WLOL]DUHLQLĠLDOă 3HULRDGDSHQWUXSXQHUHDvQDSOLFDUHDDFĠLXQLORULGHQWLILFDWHPDLVXV
Ƒ 5HXWLOL]DUHDXQXLGLVSR]LWLYPHGLFDOUHXWLOL]DELO 
Ƒ $OWHOH specificaĠi 
&RQFOX]LLOHSURGXFăWRUXOXL
Ƒ 3UREOHPDLGHQWLILFDWăvQDLQWHDXWLOL]ăULL
Ƒ 5HXWLOL]DUHXQXLGLVSR]LWLYGHXQLFăIRORVLQĠă 
Ƒ 5HSDUDWHUHQRYDWH 
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHSDFLHQW 
'DWHGHVSUHSDFLHQW ,QYHVWLJDĠLLXOWHULRDUH
9kUVWD 
*UHXWDWHD 
0ăVXULFRUHFWLYHLQWUHSULQVHGHFăWUHXQLWDWHDPHGLFDOăSHQWUXvQJULMLUHDSDFLHQWXOXL (VWHSURGXFăWRUXOODFXUHQWGHVSUHLQFLGHQWHVLPLODUHFXDFHVWWLSGHGLVSR]LWLYPHGLFDO
 DYvQGODED]ăRFDX]ăVLPLODUă"
 Ƒ 'D
 Ƒ 1X
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHLQVWLWXĠLDPHGLFDOă 1XPăUXOGHLQFLGHQWHVLPLODUH
'DFDGDLQGLFDĠLvQFDUHĠăULúLQXPăUXOGHUHIHULQĠăDOHUDSRDUWHORULQFLGHQWHORU

www.monitorul.md
'HQXPLUHDLQVWLWXĠLHLPHGLFDOH
‫܉‬DUD 
Nr. 390–395 (6313–6318)

/RFDOLWDWHD 6WUDGD &RPHQWDULL


7HOHIRQ )D[ 
(PDLO 3DJLQDZHE 
1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
5DSRUWXOVHUHPLWHODDGUHVD$JHQ‫܊‬LD0HGLFDPHQWXOXL‫܈‬L'LVSR]LWLYHORU0HGLFDOH
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
0'&KL‫܈‬LQăXVWU.RUROHQNR
 &RPHQWDULLOHSURGXFăWRUXOXL UDSRUWLQLĠLDOLQWHUPHGLDU WHO ID[ 
$QDOL]DSULPDUăDSURGXFăWRUXOXL HPDLORIILFH#DPHGPG


$FĠLXQLFRUHFWLYHGHSUHYHQLUHSXVHvQDSOLFDUHGHFăWUHSURGXFăWRU


10 noiembrie 2017
Anexa 3OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHOD (PDLO 3DJLQDZHE
VLVWHPXOGHYLJLOHQ‫܊‬ăDGLVSR]LWLYHORUPHGLFDOH 1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
 7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
5DSRUWXOperiodic de sinteză (RPS) ,QIRUPDĠLLGHVSUHGLVSR]LWLYXOPHGLFDO
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHHPLWHQW 1XPăUXOGHvQUHJLVWUDUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQ5HSXEOLFD0ROGRYD
10 noiembrie 2017

6WDWXWXOHPLWHQWXOXL KWWSDPHGPGURFRQWHQWUHJLVWUXOGHVWDWDOGP, de către Agenаie 


Ƒ 3URGXFăWRU &ODVDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscută 
Ƒ 5HSUH]HQWDQWDXWRUL]DW Ƒ ,PSODQWXUL$FWLYH
Ƒ $OĠLL VpecificaĠi Ƒ &ODVD,,,
 ,QIRUPDWLLDGPLQLVWUDWLYH Ƒ &ODVD,,E
'DWDFRPSOHWăULLUDSRUWXOXL Ƒ &ODVD,,D
1XPăUXOGHUHIHULQĠăDWULEXLWGHFăWUHSURGXFăWRU Ƒ &ODVD,
1XPăUXOGHUHIHULQĠăDWULEXLWde către Agenаie Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD$
7LSXOUDSRUWXOXL Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD%
Ƒ ,9''LVSR]LWLYHSHQWUXDXWRWHVWDUH
Ƒ 5DSRUWLQLĠLDO
Ƒ ,9'*HQHUDO
Ƒ 5DSRUWLQGHUPHGLDU
&RGXO*0'1 
Ƒ 5DSRUWFRPELQDWLQL‫܊‬LDO‫܈‬LILQDO
Ƒ 5DSRUWILQDO 7HUPLQRORJLDFRQIRUP*0'1
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHSURGXFăWRU 'HQXPLUHDFRPHUFLDOă 
1XPH 0RGHOXO 
‫܉‬DUD &RGSRúWDO 1XPăUXOGHVHULH61
/RFDOLWDWHD 6WUDGD 'DWDLPSODQWăULL pentru implanturi 
7HOHIRQ )D[ 'XUDWDLPSODQWăULL
(PDLO 3DJLQDZHE $FFHVRULL
Nr. 390–395 (6313–6318)

www.monitorul.md
1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW 2UJDQLVPXOGHQRWLILFDWH,'QXPEHU
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHUHSUH]HQWDQWXODXWRUL]DW ,QIRUPDĠLLGHVSUH536
1XPH Ƒ ,QFLGHQWH GHVFULVH vQ 106 Ƒ ,QFLGHQWHRELúQXLWHúLELQHGRFXPHQWDWH
‫܉‬DUD &RGSRúWDO notificare în materie de siguranаă 
/RFDOLWDWHD 6WUDGD 
'DFD LQFLGHQWHOH VXQW GHVFULVH vQ 106
7HOHIRQ )D[
LQGLFDĠL QXPăUXO GH UHIHULQĠă DO 106
(PDLO 3DJLQDZHE
$&06 acаiune corectivă în materie de
1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
siguranаă DWULEXLWHGHFăWUHSURGXFăWRU
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
(WDSDGHUDSRUWDUHD536VHED]HD]ăSH
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHHPLWHQW GDFăGLIHUăGHSXQFWXOVDX 
Ƒ 'HIHFĠLXQHDREVHUYDWăvQPRGGLUHFW
1XPH
Ƒ &DX]ăGHED]ă
‫܉‬DUD 1DWXUDSUREOHPHLFDUHVWăODED]DUDSRUWăULL536
/RFDOLWDWHD 6WUDGD 
7HOHIRQ )D[ 3HULRGLFLWDWHDUDSRUWăULL

79
80
Ƒ /XQDU Anexa 4OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHOD
Ƒ /DILHFDUHOXQL VLVWHPXOGHYLJLOHQ‫܊‬ăDGLVSR]LWLYHORUPHGLFDOH
Ƒ /DILHFDUHOXQL 
Ƒ /DILHFDUHOXQL 5DSRUWprivind tendinаele
Ƒ /DILHFDUHOXQL
'DWHOHGLQWDEHO Ƒ ğăULOH Ƒ 7RĠLEHQHILFLDULLGH536 Ƒ 0HPEUX GH ,QIRUPDĠLLGHVSUHHPLWHQW
QXPHOHDXWRULWă‫܊‬LLQD‫܊‬LRQDOH VWDW 6WDWXWXOHPLWHQWXOXL
VHUHIHUă
FRPSHWHQWH 1XPHOH Ƒ 3URGXFăWRU
'DWD365 ,QFLGHQWHQRL 1XPăUXOWRWDO 1XPăUXOWRWDO 1XPăUXOGHLQFLGHQWH Ƒ 5HSUH]HQWDQWDXWRUL]DW
Ƒ $OĠLL specificaĠi 
GLQDFHDVWă GHLQFLGHQWH GHLQFLGHQWH DIODWHvQSURFHVGH
 ,QIRUPD‫܊‬LL$GPLQLVWUDWLYH
SHULRDGă UH]ROYDWH UH]ROYDUH
'DWDUDSRUWăULL

1XPăUXOGHUHIHULQĠăDWULEXLWGHFăWUHSURGXFăWRU
 &RPHQWDULLOHSURGXFăWRUXOXL5H]XOWDWHOHLQYHVWLJDĠLHL
$FWXDOL]DUHDDQFKHWHLSHDFHDVWăSHULRDGă 1XPăUXOGHUHIHULQ‫܊‬ăDWULEXLWde către Agenаie
 7LSXOUDSRUWXOXL
$FĠLXQLFRUHFWLYHLQLĠLDOHDFĠLXQLGHSUHYHQLUHSXVHvQDSOLFDUHGHFăWUHSURGXFăWRU Ƒ 5DSRUWLQLĠLDO
Ƒ 5DSRUWLQGHUPHGLDU

Ƒ 5DSRUWFRPELQDWLQL‫܊‬LDO‫܈‬LILQDO
 Ƒ 5DSRUWILQDO
 5HSUH]LQWăDFHVWLQFLGHQWRDPHQLQĠDUHVHULRDVăODDGUHVDVăQăWăĠLLSXEOLFH"
$FĠLXQLUHFRPDQGDWHSHQWUXDFHDVWăSHULRDGăGDFăHVWHFD]XO Ƒ 'D
 Ƒ 1X
'DWDH[SHGLHULLXUPăWRUXOXL536 ,GHQWLILFDUHDODFDUHDOWHDXWRULWăĠLFRPSHWHQWHDIRVWWULPLVUDSRUWXO
 'LVWULEXLUH 
'LVSR]LWLYHOHPHGLFDOHDXIRVWGLVWULEXLWHvQXUPăWRDUHOHĠăUL ,QIRUPDĠLLGHVSUHSURGXFăWRU
 1XPH
 &RPHQWDULL ‫܉‬DUD &RGSRúWDO

www.monitorul.md
 /RFDOLWDWHD 6WUDGD
Nr. 390–395 (6313–6318)

 7HOHIRQ )D[
 (PDLO 3DJLQDZHE
5DSRUWXOVHUHPLWHODDGUHVD$JHQ‫܊‬LD0HGLFDPHQWXOXL‫܈‬L'LVSR]LWLYHORU0HGLFDOH 1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
0'&KL‫܈‬LQăXVWU.RUROHQNR
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
WHO ID[ 
HPDLORIILFH#DPHGPG
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHUHSUH]HQWDQWXODXWRUL]DW
1XPH
‫܉‬DUD &RGSRúWDO
/RFDOLWDWHD 6WUDGD
7HOHIRQ )D[
(PDLO 3DJLQDZHE
1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
10 noiembrie 2017
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHHPLWHQW GDFăHVWHGLIHULWGHFvWGHODSFWVDX Ƒ 1X
1XPH 'DFăGDPHQĠLRQDĠLFvWHúLFăWUHFDUHDXWRULWDWHFRPSHQWHQWăDXIRVWUDSRUWDWH
‫܉‬DUD 
/RFDOLWDWHD 6WUDGD &RPHQWDULLOHSUHOLPLQDUHDOHSURGXFăWRUXOXL
7HOHIRQ )D[ $QDOL]DSUHOLPLQDUăDSURGXFăWRUXOXLDVXSUDFDX]HLWHQGLQĠHORULGHQWLILFDWH
(PDLO 3DJLQDZHE 
10 noiembrie 2017

1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHGLVSR]LWLYXOPHGLFDO $FĠLXQLFRUHFWLYHLQLĠLDOHDFĠLXQLGHSUHYHQLUHSXVHvQDSOLFDUHGHFăWUHSURGXFăWRU
1XPăUXOGHvQUHJLVWUDUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQ5HSXEOLFD0ROGRYD 
KWWSDPHGPGURFRQWHQWUHJLVWUXOGHVWDWDOGP 
&ODVDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscută 
Ƒ ,PSODQWXUL$FWLYH 'DWDSUREDELOăSHQWUXXUPăWRUXOUDSRUW
Ƒ &ODVD,,, 5H]XOWDWHOHILQDOHDOHLQYHVWLJDĠLHLSURGXFăWRUXOXLUHIHULWRUODWHQGLQĠH
Ƒ &ODVD,,E 5H]XOWDWHOHDQDOL]HLSURGXFăWRUXOXLDVXSUDWHQGLQĠHL
Ƒ &ODVD,,D 
Ƒ &ODVD, 
Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD$

Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD%
Ƒ ,9''LVSR]LWLYHSHQWUXDXWRWHVWDUH $F‫܊‬LXQLGHUHSDUDUHDF‫܊‬LXQLFRUHFWLYHvQPDWHULHGHVLJXUDQ‫܊‬ă
Ƒ ,9'*HQHUDO 
&RGXO*0'1 
7HUPLQRORJLDFRQIRUP*0'1 3HULRDGDSODQLILFDWăSHQWUXLPSOHPHQWDUHDDFĠLXQLORULGHQWLILFDWHPDLVXV
'HQXPLUHDFRPHUFLDOă &RPHQWDULLOHILQDOHGHODSURGXFăWRU
0RGHOXO 
Nr. 390–395 (6313–6318)

www.monitorul.md
1XPăUXOGHVHULH61 
'DWDLPSODQWăULL pentru implanturi  
'XUDWDLPSODQWăULL ,QYHVWLJDĠLLXOWHULRDUH
$FFHVRULL 
2UJDQLVPXOGHQRWLILFDWH,'QXPEHU 
 'LVSR]LWLYXOPHGLFDODIRVWGLVWULEXLWvQXUPăWRDUHOHĠăUL
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHUDSRUWXOWHQGLQĠHORU 
'DWDFkQGDIRVWLGHQWLILFDWăWHQGLQĠD 
5DSRUWXOVHUHPLWHODDGUHVD$JHQ‫܊‬LD0HGLFDPHQWXOXL‫܈‬L'LVSR]LWLYHORU0HGLFDOH
'HVFULHUHDWHQGLQĠHLLGHQWLILFDWH
0'&KL‫܈‬LQăXVWU.RUROHQNR

WHO ID[ 
3HULRDGDGHDQDOL]ăDWHQGLQĠHL HPDLORIILFH#DPHGPG
1LYHOXOGHGHFODQúDUHVWDELOLW
$XIRVWDFHVWHWHQGLQĠHSUH]HQWDWHFDLQFLGHQWHLQGLYLGXDOHUDSRUWDWHSULQVLVWHPXOGH
YLJLOHQĠă"
Ƒ 'D

81
Anexa 5OD5HJXODPHQWXOFXSULYLUHOD /RFDOLWDWHD 6WUDGD

82
VLVWHPXOGHYLJLOHQ‫܊‬ăDGLVSR]LWLYHORUPHGLFDOH 7HOHIRQ )D[
 (PDLO 3DJLQDZHE
5DSRUWXOSURGXFăWRUXOXLUHIHULWRUODacĠiunile corective 1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW
în materie de siguranĠă 7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHHPLWHQW
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHGLVSR]LWLYXOPHGLFDO
6WDWXOXOHPLWHQWXOXL
1XPăUXOGHvQUHJLVWUDUHDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDOvQ5HSXEOLFD0ROGRYD
Ƒ 3URGXFăWRU
KWWSDPHGPGURFRQWHQWUHJLVWUXOGHVWDWDOGPde către Agenаie 
Ƒ 5HSUH]HQWDQWDXWRUL]DW
Ƒ $OWXO specificaĠi &ODVDGLVSR]LWLYXOXLPHGLFDO dacă este cunoscută 
 ,QIRUPD‫܊‬LL$GPLQLVWUDWLYH Ƒ ,PSODQWXUL$FWLYH
'DWDUDSRUWăULL Ƒ &ODVD,,,
Ƒ &ODVD,,E
1XPăUXOGHUHIHULQĠăDWULEXLWGHFăWUHSURGXFăWRU
Ƒ &ODVD,,D
1XPăUXOGHUHIHULQĠăDWULEXLWde către Agenаie Ƒ &ODVD,
7LSXOUDSRUWXOXL Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD$
Ƒ 5DSRUWLQLĠLDO Ƒ ,9'$QH[D,,/LVWD%
Ƒ 5DSRUWLQGHUPHGLDU Ƒ ,9''LVSR]LWLYHSHQWUXDXWRWHVWDUH
Ƒ 5DSRUWFRPELQDWLQL‫܊‬LDO‫܈‬LILQDO Ƒ ,9'*HQHUDO
Ƒ 5DSRUWILQDO &RGXO*0'1 
1XPHOH$XWRULWăĠLL&RPSHWHQWH&RRUGRQDWRDUH dacă este cazul 7HUPLQRORJLDFRQIRUP*0'1
 'HQXPLUHDFRPHUFLDOă 
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHSURGXFăWRU 0RGHOXO 
1XPH 1XPăUXOGHVHULH61
‫܉‬DUD &RGSRúWDO 'DWDLPSODQWăULL pentru implanturi 
/RFDOLWDWHD 6WUDGD 'XUDWDLPSODQWăULL
7HOHIRQ )D[ $FFHVRULL

www.monitorul.md
(PDLO 3DJLQDZHE 2UJDQLVPXOGHQRWLILFDWH,'QXPEHU
Nr. 390–395 (6313–6318)

1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW 'HVFULHUHDDFĠLXQLLFRUHFWLYHvQPDWHULHGHVLJXUDQĠă
 ,QIRUPDĠLLGHVSUHUHSUH]HQWDQWXODXWRUL]DW ,QIRUPDĠLLGHED]ăúLPRWLYXODFĠLXQLLFRUHFWLYHvQPDWHULHGHVLJXUDQĠă
1XPH 
‫܉‬DUD &RGSRúWDO 
/RFDOLWDWHD 6WUDGD 
7HOHIRQ )D[ 'HVFULHUHDúLMXVWLILFDUHDDFĠLXQLL FRUHFWLYHSUHYHQWLYH 
(PDLO 3DJLQDZHE 
1XPHOHSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
7HOHIRQXOSHUVRDQHLGHFRQWDFW (PDLOSHUVRDQHLGHFRQWDFW 
 ,QIRUPD‫܊‬LLGHVSUHHPLWHQW GDFăHVWHGLIHULWGHFvWGHODSFWVDX 6IDWXULFXSULYLUHODDFĠLXQLOHFDUHWUHEXLHvQWHUSULQVHGHFăWUHGLVWULEXLWRUúLXWLOL]DWRU
1XPH 
‫܉‬DUD
10 noiembrie 2017
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)3URJUHVXO DFĠLXQLL FRUHFWLYH vQ PDWHULH GH VLJXUDQĠă vPSUHXQă FX GDWHOH GH UHFRQVLOLHUH
REOLJDWRULHSHQWUXRDF‫܊‬LXQHFRUHFWLYăvQPDWHULHGHVLJXUDQĠăILQDOă 6HOHFWDĠL Ƒ 3URLHFW
Ƒ 1RWLILFDUHvQPDWHULHGHVLJXUDQĠă Ƒ )LQDO
$&06 vQOLPEDHQJOH]ă
Ƒ $&06vQOLPEDGHVWDW
Ƒ $OWHOH specificaĠi 
2UDUXOSHWUXLPSOHPHQWDUHDDFĠLXQLORUğăULOHvQFDUHVHDSOLFăRDF‫܊‬LXQHFRUHFWLYăvQPDWHULHGHVLJXUDQĠă &RPHQWDULL5DSRUWXOVHUHPLWHODDGUHVD$JHQ‫܊‬LD0HGLFDPHQWXOXL‫܈‬L'LVSR]LWLYHORU0HGLFDOH
0'&KL‫܈‬LQăXVWU.RUROHQNR
WHO ID[ 
HPDLORIILFH#DPHGPG

Anexa 6
la Regulamentul cu privire
la sistemul de vigilență
a dispozitivelor medicale
Notificare în materie de siguranţă
Denumirea oficială a produsului deteriorat: metoda de redresare, eliminare sau modificare a dispo-
Identificatorul acţiunii corective în materie de zitivului;
siguranţă: recomandări de monitorizare a pacientului, de exemplu:
Tipul acţiunii corrective: implanturi, IVD;
Data: formularul de confirmare să fie trimis înapoi la produ-
Atenţie: cător în cazul în care este necesară o acţiune (ex: returnarea
Detalii cu privire la dispozitivele deteriorate: produselor).
Detalii specifice care permit ca produsul afectat să fie Transmiterea notificării în materie de siguranţă:
uşor de identificat de exemplu: ti pul dispozitivului medical, Această notificare trebuie să fie luată la cunoştinţă de toţi
modelul şi numărul, lotul/seria dispozitivelor medicale cei care au necesitate să fie informaţi în cadrul organizaţiei
deteriorate, numărul facturii sau numărul partidei. dumneavoastră sau în altă oricare organizaţie în care au
Introduceţi sau ataşaţi lista de dispozitive medicale fost transferate dispozitivele medicale potenţial afectate
individuale. (dacă este cazul).
(ex. Referinţă de pe un site web al producătorului.) Vă rugăm să transmiteţi această notificare către alte
Descrierea problemei: organizaţii pentru care această acţiune are un impact (dacă
O declaraţie veridică care explică motivele existenţei este cazul).
unui raport ACMS, incluzînd descrierea problemei, o expli- Vă rugăm să luaţi în calcul această notificăre şi rezul-
caţie a riscului potenţial asociat cu continuarea utilizării tatele acţiunilor pentru o perioadă corespunzătoare pentru
dispozitivului şi riscul asociat pentru pacient, utilizator sau a asigura eficacitatea măsurilor corective (dacă este cazul).
alte persoane. Orice risc posibil pentru pacienţi asociat cu Persoana de contact:
utilizarea anterioară a dispozitivelor deteriorate. Nume/organizaţie, adresă, detalii de contact.
Sfaturi cu privire la măsurile care trebuie luate de Subsemnatul confirmă faptul că acestă notificare a fost
către utilizator: înregistrată de autoritatea competentă.
Includ după caz:
identificarea şi punerea în carantină a dispozitivului; Semnătura:

www.monitorul.md 83
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică


ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1268 din 3 noiembrie 2017
Ministru ___________ Vladimir Cebotari
1988 HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Metodologiei
de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor
la energia electrică produsă de producătorii
eligibili din surse regenerabile de energie
În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea privind promo- 1 din prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare la data intrării
varea utilizării energiei din surse regenerabile nr.10 din în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din
26 februarie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016.
2016, nr. 69-77, art. 117) şi în scopul implementării schemei 3. La data intrării în vigoare a Legii privind promo-
de sprijin pentru promovarea energiei electrice din surse varea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din
regenerabile, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale 26 februarie 2016 se abrogă Hotărârea Consiliului de
pentru Reglementare în Energetică Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare
HOTĂRĂŞTE: în Energetică nr. 321 din 22 ianuarie 2009 cu privire la
1. Se aprobă Metodologia de determinare a tarifelor fixe aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării
şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii tarifelor la energia electrică produsă din surse regenerabile
eligibili din surse regenerabile de energie, conform anexei. de energie şi biocombustibil, înregistrată la Ministerul
2. Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a Justiţiei cu nr. 651 din 18 februarie 2009 (Monitorul Oficial
prețurilor la energia electrică produsă de producătorii al Republicii Moldova, nr. 45-46/172 din 27 februarie 2009).
eligibili din surse regenerabile de energie, prevăzută la pct.
Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU, Octavian LUNGU,
director director
Iurie ONICA, Ghenadie PÂRŢU,
director director
Nr. 375/2017. Chişinău, 28 septembrie 2017.

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 375 /2017 din 28.09.2017

METODOLOGIA
de determinare a tarifelor fixe şi a prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din
surse regenerabile de energie
Secțiunea 1 ce nu depăşeşte limita de capacitate stabilită de către Gu-
DISPOZIŢII GENERALE vern (în continuare – tarife fixe);
1. Metodologia de determinare a tarifelor fixe şi a 3) procedura şi modul de ajustare a tarifelor fixe şi a
prețurilor la energia electrică produsă de producătorii preţurilor la energia electrică produsă din surse regenera-
eligibili din surse regenerabile de energie (în continuare bile de către producătorii eligibili.
- Metodologie) are drept scop determinarea, aprobarea 3. Mecanismul aplicat la determinarea, aprobarea şi
și actualizarea tarifelor fixe pentru energia electrică pro- reglementarea prețurilor plafon și a tarifelor fixe se bazea-
dusă din surse regenerabile de energie, determinarea şi ză pe următoarele principii:
aprobarea prețurilor plafon la energia electrică produsă 1) promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
din surse regenerabile de energie ce vor fi propuse Guver- prin aplicarea schemelor de sprijin stabilite în conformitate
nului pentru a fi utilizate la organizarea licitaţiilor de oferire cu Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea
a statutului de producători eligibili, precum şi actualizarea utilizării energiei din surse regenerabile;
preţurilor stabilite în cadrul licitaţiilor respective. 2) promovarea investiţiilor eficiente în capacităţile de
2.Prezenta Metodologie stabileşte: producere a energiei electrice din surse regenerabile;
1) principiile și modul de determinare a prețurilor pla- 3) asigurarea transparenţei în procesul de determina-
fon la energia electrică produsă din surse regenerabile de re, aprobare și ajustare a preţurilor şi a tarifelor fixe pentru
energie ce vor fi propuse Guvernului pentru a fi utilizate în energia electrică produsă din surse regenerabile.
cadrul licitaţiilor (în continuare – preţurile plafon); 4. În sensul prezentei Metodologii se aplică noţiunile
2) principiile și modul de determinare a tarifelor fixe definite în Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind pro-
pentru energia electrică produsă din surse regenerabile movarea utilizării energiei din surse regenerabile, precum
de energie de către producătorii eligibili care deţin sau şi noţiunile definite în Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu
urmează să deţină centrale electrice cu o putere cumulată privire la energia electrică.

84 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Secțiunea 2 kfix – cheltuielile specifice fixe de întreținere și exploa-


DETERMINAREA PREȚURILOR PLAFON ȘI A tare a centralei electrice ce produce energie electrică din
TARIFELOR FIXE LA ENERGIA ELECTRICĂ surse regenerabile, %/an;
PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE Cvar– cheltuielile medii anuale variabile de întreținere și
5. Preţurile plafon şi tarifele fixe menţionate la pct. exploatare a centralei electrice ce utilizează surse regene-
2 din prezenta Metodologie se determină anual, separat rabile, care se determină conform relației:
pentru fiecare tehnologie de producere a energiei elec-
trice din surse regenerabile şi pe categorii de capacitate,
după caz, în baza metodei costului nivelat al energiei, ast- unde:
fel încât pentru perioada de timp de 15 ani pe parcursul kvar– cheltuielile specifice variabile de întreținere și ex-
căreia producătorul eligibil beneficiază de dreptul de a i ploatare a centralei electrice ce utilizează surse regene-
se achiziţiona întregul volum de energie electrică livrată în rabile, care includ şi cheltuielile aferente combustibilului
reţelele electrice, valoarea netă actualizată a fluxurilor de necesar funcţionării centralei electrice, după caz, lei/kWh.
numerar să fie egală cu zero: 8. Cantitatea medie anuală a energiei electrice livrate
se determină conform relației:
unde:
VNA – valoarea netă actualizată a fluxurilor de numerar unde:
pe perioada de 15 ani, lei; kw– factorul de capacitate, care este definit ca ra-
VTA –veniturile totale actualizate prognozate, lei; portul dintre cantitatea de energie electrică care poate fi
CTA – cheltuielile totale actualizate a proiectului realmente produsă într-un an de referință şi cantitatea de
investițional, lei; energie electrică care s-ar produce dacă centrala ar func-
FN – fluxurile nete de numerar din anul zero până în ţiona la puterea instalată toată perioada anului de referință
anul 15 (ultimul an al perioadei de timp în cauză), lei; respectiv, %.
r – rata de rentabilitate a investițiilor, %. 9. Rata de rentabilitate a activelor date în exploatare în
6. Pentru ca valoarea netă actualizată a fluxurilor de urma investițiilor efectuate se determină conform metodei
numerar pentru perioada de timp stabilită la pct. 5 din costului mediu ponderat al capitalului. Astfel:
prezenta Metodologie să fie egală cu zero, trebuie să
se respecte condiția ca veniturile totale actualizate să
fie egale cu cheltuielile totale actualizate înregistrate în
aceeași perioadă de timp. Astfel, prețurile plafon propuse unde:
Guvernului pentru organizarea licitațiilor, precum și tarifele Re – costul capitalului propriu, %, care se determină
fixe pentru energia electrică produsă din surse regenera- în baza modelului CAMP (Capital Assets Pricing Model)
bile de energie de către producătorii eligibili, se calculea- conform formulei:
ză conform formulei:
unde:
re – rata de rentabilitate lipsită de risc. Prezenta Meto-
dologie prevede că rata de rentabilitate lipsită de risc va
unde: fi aplicată la nivel de 1,84%. Aceasta corespunde mediei
T– tariful fix pentru energia electrică produsă din sur- pentru anul 2016 a bonurilor de tezaur din SUA cu maturi-
se regenerabile de energie de către producătorii eligi- tatea de 10 ani, publicată de Trezoreria SUA.
bili / prețul plafon propus Guvernului pentru organizarea rt – rata de risc caracteristică Republicii Moldova. Pre-
licitațiilor; zenta Metodologie prevede că rata de risc caracteristică
EL–cantitatea medie anuală a energiei electrice livrate, Republicii Moldova va fi aplicată la nivel de 9,25%, cores-
kWh. punde ratei de risc pentru Republica Moldova reflectată în
7. Cheltuielile totale actualizate ale proiectului inves- publicațiile statistice ale DAMODARAN pentru anul 2016.
tițional sunt formate din cheltuielile privind investiția și t – rata impozitului pe venit aplicat întreprinderii;
cheltuielile de întreținere și exploatare a centralei electrice E – capitalul propriu;
ce produce energie electrică din surse regenerabile și se D – capitalul împrumutat.
calculează conform formulei: Metodologia prevede că structura optimă a investițiilor
efectuate utilizată în calculul ratei de rentabilitate va fi la
nivel de 35% din surse proprii și 65% din împrumuturi.
unde: Rd – costul capitalului împrumutat al producătorului de
I – cheltuielile privind investiția necesară, care se de- energie electrică din surse regenerabile. Prezenta Me-
termină conform relației: todologie prevede că costul capitalului împrumutat va fi
aplicată la nivel de 5,95%. Această valoare corespunde
ratei medii ponderate la creditele acordate persoanelor
unde: juridice, în valută străină, pe o perioadă de peste 12 luni,
iw– investiția specifică, lei/kW; în anul 2016, publicată de Banca Națională a Moldovei la
Pinst– puterea electrică instalată a centralei electrice compartimentul: „Ratele medii ponderate ale dobânzilor
ce produce energie electrică din surse regenerabile, kW. la creditele noi acordate și ale depozitelor noi atrase și
Cfix– cheltuielile medii anuale fixe de întreținere și ex- volumele aferente”.
ploatare a centralei electrice ce produce energie electri- 10. Valorile iw, kfix, kvar și kw se aprobă anual de Consiliul
că din surse regenerabile, care se determină conform de administrație al Agenției și se publică în Monitorul Ofi-
relației: cial al Republicii Moldova nu mai târziu de 1 martie pentru
fiecare tehnologie de producere a energiei electrice din
surse regenerabile de energie şi pe categorii de capaci-
unde: tate, după caz.

www.monitorul.md 85
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

Secțiunea 3 ta Metodologie şi preţurile stabilite în cadrul licitaţiilor se


APROBAREA ŞI AJUSTAREA TARIFELOR FIXE ajustează anual pe durata perioadei de 15 ani. Astfel, înce-
ȘI A PREȚURILOR LA ENERGIA ELECTRICĂ pând cu data de 1 martie a fiecărui an ulterior anului pune-
PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE rii în funcțiune a centralei electrice de către producătorul
11. Tarifele fixe se aprobă anual de către Consiliul de eligibil, tarifele fixe și prețurile stabilite în cadrul licitațiilor
administrație al ANRE și se publică în Monitorul Oficial al vor fi indexate reieșind din evoluția ratei de schimb a mo-
Republicii Moldova nu mai târziu de data de 1 martie. Ta- nedei naționale față de dolarul SUA:
rifele fixe, aprobate în anul „n” se aplică pe o perioadă de
15 ani de la data punerii în funcțiune a centralei electri- unde:
ce care produce energie electrică din surse regenerabile LeiDn– cursul oficial mediu de schimb al leului moldo-
doar pentru producătorii care au obținut în anul „n” statu- venesc faţă de dolarul SUA în anul “n”, anul pentru care
tul de producător eligibil. se indexează tarifele fixe sau preţurile la energia electrică
12. Prețurile plafon pentru energia electrică din surse produsă din surse regenerabile stabilite în cadrul licitaţi-
regenerabile ce vor fi utilizate pentru organizarea licitaţiilor ilor;
se calculează și se propun Guvernului anual, nu mai târziu LeiDn-1– cursul oficial mediu de schimb al leului moldo-
de data de 1 martie. venesc faţă de dolarul SUA în anul precedent (n-1).
13. Tarifele fixe aprobate în conformitate cu prezen-

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1270 din 3 noiembrie 2017
Ministru ___________ Vladimir Cebotari
1989 HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Regulamentului
privind garanțiile de origine pentru energia
electrică produsă din surse regenerabile
de energie
În temeiul art. 14 alin. (1), lit. a) şi art. 31 alin. (2) prevăzut la pct. 1 din prezenta hotărâre va fi pus în aplicare
din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse la data intrării în vigoare a Legii privind promovarea utilizării
regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016 (Monitorul Oficial energiei din surse regenerabile nr. 10 din 26 februarie 2016.
al Republicii Moldova, 2016, nr. 69-77, art. 117), în scopul 3. La data intrării în vigoare a Legii privind promo-
stabilirii cadrului de organizare şi funcţionare a sistemului varea utilizării energiei din surse regenerabile nr. 10 din
garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă din 26 februarie 2016 se abrogă Hotărârea Consiliului de
surse regenerabile, Consiliul de Administrație al Agenției Administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare
Naționale pentru Reglementare în Energetică în Energetică nr. 330 din 3 aprilie 2009 cu privire la
HOTĂRĂŞTE: aprobarea Regulamentului privind garanţiile de origine
1. Se aprobă Regulamentul privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regene-
pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de rabile de energie, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu
energie, conform anexei. nr. 687 din 28 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii
2. Regulamentul privind garanțiile de origine pentru Moldova nr. 99-100/424 din 5 iunie 2009).
energia electrică produsă din surse regenerabile de energie,
Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU, Octavian LUNGU,
director director
Iurie ONICA, Ghenadie PÂRŢU,
director director
Nr. 376/2017. Chişinău, 28 septembrie 2017.

Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 376/2017 din 28.09.2017
REGULAMENT
privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile
de energie
Secțiunea 1 2. Garanţiile de origine emis e în baza prezentului
Scopul şi domeniul de aplicare Regulament se utilizează de furnizorul de energie electrică
1. Regulamentul privind garanţiile de origine pentru pentru a demonstra contribuţia surselor regenerabile de
energia electrică produsă din surse regenerabile de energie energie (în continuare - SRE) în structura totală a surselor
(în continuare – prezentul Regulament) stabileşte cadrul de de energie electrică utilizate de furnizor în anul precedent
organizare şi funcţionare a sistemului garanţiilor de origine şi, respectiv, pentru a confirma consumatorilor finali faptul
pentru energia electrică produsă din surse regenerabile (în că o cantitate de energie electrică furnizată acestora sau
continuare – E-SRE). o pondere din aceasta este produsă din SRE.

86 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

3. Prezentul Regulament stabileşte: origine producătorii de E-SRE urmează să utilizeze modelul


1) procedura de solicitare şi condiţiile de emitere a stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
garanţiilor de origine; 8. După primirea cererii privind emiterea garanţiei de
2) documentele necesare eliberării garanţiilor de origine; origine, operatorul de sistem este în drept să efectueze o
3) procedura de transferare, utilizare şi anulare a garan- inspectare la locul amplasării centralei electrice ce aparține
ţiilor de origine; producătorului de E-SRE respectiv şi să verifice dacă infor-
4) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor maţiile prezentate în cerere corespund realităţii.
referitoare la garanţiile de origine; 9. Producătorul de E-SRE este obligat să permită
5) procedura de recunoaştere a garanţiilor de origine accesul personalului operatorului de sistem la locul
emise de autorităţile statelor membre ale Uniunii Europene amplasării centralei electrice pe parcursul orelor de lucru
(UE) şi de autorităţile ţărilor care sunt parte a Comunităţii şi să pună la dispoziţia acestuia informaţia solicitată, care
Energetice. demonstrează faptul că respectiva cantitate de energie
Secțiunea 2 electrică, pentru care se solicită garanţia de origine, a fost
Termeni și definiții produsă din SRE.
4. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile 10. La necesitate, operatorul de sistem este în drept să
definite în Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind ceară producătorului de E-SRE prezentarea de informaţii
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, în suplimentare care să ateste faptul că respectiva cantitate
Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, de energie electrică, pentru care se solicită garanţia de
precum şi noţiunile definite după cum urmează: origine, a fost produsă din SRE, cu acordarea termenului
anulare a garanţiei de origine – pierderea valabilităţii de 10 zile calendaristice de la solicitare.
garanţiei de origine, în condiţiile prezentului Regulament; 11. În termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data
deţinător al garanţiei de origine - persoană înregis- recepţionării cererii privind emiterea garanţiei de origine,
trată în Registrul garanţiilor de origine căreia i-a fost emisă operatorul de sistem examinează cererea respectivă şi
garanţia de origine sau ultima persoană căreia i-a fost informaţia prezentată de producătorul de E-SRE şi emite
transferată garanţia de origine; garanţia/garanţiile de origine în cazul în care cererea privind
garanţie de origine eronată – garanţie de origine emiterea garanţiei de origine a fost prezentată conform
în care una sau mai multe informaţii stabilite la pct. modelului stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Regulament,
14 din prezentul Regulament sunt incorecte (greşite) şi nu iar informaţiile prezentate de producătorul de E-SRE sunt
corespund realităţii; complete şi veridice.
mix de energie al furnizorului de energie electrică 12. O garanţie de origine emisă pentru o perioadă de o
– contribuţie a fiecărei surse primare de energie la porto- lună este valabilă timp de 12 luni de la sfârşitul lunii pentru
foliul de surse primare de energie al furnizorului de energie care producătorul de E-SRE a solicitat emiterea garanţiei
electrică, ce corespunde unei perioade de referinţă; de origine. O garanţie de origine emisă pentru o perioadă
transfer al garanţiei de origine – trecere a unei de timp mai mare de o lună (pentru un trimestru sau un
garanţii de origine de la un deţinător la altul prin validarea semestru) este valabilă timp de 12 luni de la sfârşitul primei
electronică a acestui transfer în registrul garanţiilor de luni din perioada pentru care producătorul de E-SRE a
origine; solicitat emiterea garanţiei de origine.
centrală electrică hibrid - instalaţie de producere a 13. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la emiterea
energiei electrice care utilizează atât combustibil fosil cât garanţiei de origine, operatorul de sistem este obligat să
şi SRE pentru producerea energiei electrice; notifice despre acest fapt furnizorul central de energie
registru al garanţiilor de origine – registru unic electrică (în continuare - furnizorul central).
instituit şi actualizat de furnizorul central de energie 14. Garanția de origine se emite în format electronic
electrică, în care se înregistrează producătorii de E- SRE, pentru fiecare unitate de E-SRE (1MWh) şi livrată în reţelele
garanţiile de origine emise pentru E-SRE produsă de electrice de către producătorul de E-SRE şi trebuie să
producătorii respectivi şi livrată în reţele electrice, precum conţină cel puţin următoarele informaţii:
şi alte informaţii necesare în procesul de emitere, transfer, 1) data şi ţara emiterii, emitentul precum şi un număr
utilizare, anulare şi recunoaştere a garanţiilor de origine. de identificare unic;
Secțiunea 3 2) sursa regenerabilă de energie din care a fost produsă
Procedura de solicitare şi de emitere a energia electrică şi perioada în care a fost produsă aceasta
garanţiilor de origine (data de început şi de sfârșit a producerii);
5. Garanţiile de origine se emit de operatorul sistemului 3) numele/denumirea producătorului de E-SRE căruia
de transport sau de operatorul sistemului distribuție (în i-a fost emisă garanţia de origine;
continuare – operatorul de sistem), lunar, trimestrial sau 4) locul amplasării, tipul şi puterea electrică instalată
semestrial, la cererea scrisă a producătorului pentru canti- a centralei electrice care a produs cantitatea respectivă
tatea de E-SRE produsă şi livrată în reţelele electrice ale de E-SRE;
operatorului de sistem respectiv, în perioada pentru care 5) dacă şi în ce măsură producătorul de E-SRE a
se solicită emiterea acestora. Cererea privind emiterea beneficiat de o schema de sprijin sau de altă măsură de
garanţiilor de origine poate fi expediată inclusiv în format suport pentru producerea unei unităţi anume de energie
electronic, cu respectarea cerinţelor stabilite în Legea electrică şi tipul schemei de sprijin sau a măsurii de suport
privind semnătura electronică şi documentul electronic respective;
nr. 91/29 mai 2014. 6) data la care centrala electrică respectivă a fost dată
6. Producătorii eligibili de E-SRE, care beneficiază de în exploatare;
una din schemele de sprijin stabilite în Legea privind promo- 7) cota parte a E-SRE în cazul centralelor electrice
varea utilizării energiei din surse regenerabile sunt obligaţi hibrid.
să solicite operatorului de sistem eliberarea garanţiilor 15. Garanţia de origine se identifică printr-un cod unic,
de origine pentru energia electrică produsă de centralele compus din:
electrice în raport cu care beneficiază de schemele de 1) numărul de ordine care începe de la numărul „1” în
sprijin respective. fiecare an;
7. La depunerea cererii privind emiterea garanţiilor de

www.monitorul.md 87
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

2) codul tehnologiei de producere utilizate, conform conformitate cu prezenta Secţiune poate fi contestată în
specificaţiilor din Anexa nr.2 la prezentul Regulament; termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ
3) codul schemei de sprijin de care beneficiază producă- nr. 793 din 10 februarie 2000.
torul de E-SRE respectiv, conform specificaţiilor din Anexa Secțiunea 4
nr.3 la prezentul Regulament; Transferul garanţiilor de origine
4) data emiterii (ziua, luna, anul); 25. Garanţiile de origine emise de operatorii de sistem
5) data expirării (ziua, luna, anul). pot fi transferate între participanţii la piaţa energiei electrice
16. Pentru fiecare unitate de E-SRE (1MWh) nu se emite după cum urmează:
mai mult de o garanţie de origine, astfel încât aceeaşi 1) de la un producător la alt producător de energie
unitate de E-SRE produsă de o centrală electrică să fie electrică;
luată în consideraţie o singură dată. 2) de la un producător la un furnizor de energie electrică,
17. Nu se emite garanţie de origine pentru o cantitate inclusiv la furnizorul central de energie electrică;
de E-SRE mai mică de 1 MWh. Cantitatea respectivă de 3) de la un furnizor care deţine garanţia de origine către
E-SRE, mai mică de 1 MWh, rămasă după emiterea garan- alt furnizor de energie electrică.
ţiilor de origine pentru o anumită perioadă, va fi luată în 26. Garanţiile de origine emise de operatorul de sistem
consideraţie la emiterea garanţiei de origine pentru perioada unui producător eligibil se transferă în mod obligatoriu de
imediat următoare. către producătorul eligibil furnizorului central în termen de
18. Se interzice emiterea garanţiilor de origine pentru cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.
energia electrică produsă de hidrocentralele cu acumulare 27. Furnizorul central transferă lunar în contul furnizorilor
din apa pompată anterior în sens ascendent. de energie electrică garanţiile de origine care corespund
19. În cazul centralelor electrice hibrid, operatorul de cantităţilor de E-SRE achiziţionate de către aceştia în baza
sistem emite garanţii de origine doar pentru cantitatea de contractelor de procurare încheiate cu furnizorul central
energie electrică produsă din SRE. În acest caz, cota parte a în contextul schemei de sprijin, stabilite în Legea privind
energiei electrice produse din SRE în cantitatea totală de promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
energie electrică produsă la centrala electrică respectivă şi 28. Garanţiile de origine pot fi transferate şi participan-
livrată în reţelele electrice pe durata perioadei pentru care ţilor la piaţa energiei electrice din statele membre ale UE
se solicită emiterea garanţiilor de origine se determină de şi/sau din ţările părţi ale Comunităţii Energetice.
către operatorul de sistem, luând în consideraţie tipul de 29. Transferul garanţiilor de origine se efectuează
tehnologie de producere utilizată şi cantitatea de combus- de furnizorul central la cererea deţinătorului garanţiei de
tibil fosil consumată în perioada respectivă. origine.
20. La emiterea garanţiilor de origine, operatorii de 30. Cererea privind transferul garanţiei de origine se
sistem şi furnizorul central întreprind măsurile necesare examinează de furnizorul central în termen de cel mult 5 zile
pentru a asigura imposibilitatea fraudării garanţiilor emise, lucrătoare de la data recepţionării solicitării deţinătorului
inclusiv prin securizarea accesului la Registrul garanţiilor garanţiei de origine. Transferul se consideră efectuat la
de origine. data înregistrării de către furnizorul central a menţiunii cu
21. În cazul în care cererea privind emiterea garanţiei privire la transfer în Registrul garanţiilor de origine.
de origine este incompletă, dacă producătorul de E-SRE 31. Transferul garanţiilor de origine nu influenţează
nu prezintă în termenul stabilit informaţia solicitată şi/sau transferurile statistice sau schemele comune de sprijin
dacă nu permite accesul personalului operatorului de sistem implementate în scopul atingerii ţintelor naţionale în
la locul amplasării centralei electrice în vederea inspec- domeniul SRE şi nu influenţează determinarea consumului
tării acesteia conform pct. 8 din prezentul Regulament, final brut de energie din SRE, în conformitate cu princi-
operatorul de sistem refuză emiterea garanţiei de origine. piile stabilite în Legea privind utilizarea energiei din surse
În termen de 3 zile de la luarea deciziei privind refuzul regenerabile.
emiterii garanţiei de origine, operatorul de sistem este 32. Furnizorul central respinge cererea privind transferul
obligat să-i expedieze producătorului de E-SRE, inclusiv garanţiei de origine dacă solicitantul nu este deţinătorul
prin intermediul poştei electronice, o notificare scrisă privind garanţiei de origine sau dacă se solicită efectuarea transfe-
refuzul de eliberare a garanţiei de origine, cu indicarea rului în favoarea unui alt participant la piaţa energiei electrice
motivelor refuzului. decât cel menţionat în prezenta Secţiune.
22. În cazul în care cererea producătorului de E-SRE 33. În cazul în care furnizorul central nu a efectuat
privind emiterea garanţiei de origine a fost respinsă pe motiv transferul în termenul stabilit în pct. din prezentul
ca acesta a refuzat accesul la locul amplasării centralei Regulament sau dacă a refuzat efectuarea transferului
electrice în vederea inspectării acesteia conform pct. 8 din garanţiei de origine, solicitantul respectiv este în drept să
prezentul Regulament, atunci el urmează să depună o nouă depună o reclamaţie la ANRE în acest sens. ANRE exami-
cerere privind emiterea garanţiei de origine, iar opera- nează cererea respectivă în termen de cel mult 30 de
torul de sistem urmează să dea curs cererii sale numai zile lucrătoare de la înregistrare şi emite decizii în caz de
după efectuarea unei noi inspectări la centrala electrică necesitate. Termenul de examinare a reclamaţiei poate fi
respectivă. prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care
23. În cazul în care operatorul de sistem nu a emis este informat solicitantul respectiv.
garanţia de origine în termenul stabilit în pct. 11 din 34. Decizia ANRE de soluţionare a reclamaţiei în confor-
prezentul Regulament sau dacă a refuzat emiterea garanţiei mitate cu prezenta Secţiune poate fi contestată de solicitant
de origine, producătorul respectiv de E-SRE este în drept în termenele stabilite de Legea contenciosului administrativ.
să depună o reclamaţie la Agenţia Naţională pentru Regle- Secțiunea 5
mentare în Energetică (în continuare - ANRE) în acest sens. Utilizarea şi anularea garanţiilor de origine
ANRE examinează cererea respectivă în termen de cel mult 35. Garanţia de origine se consideră utilizată dacă
30 de zile lucrătoare de la înregistrare şi emite decizii în caz un furnizor de energie electrică o întrebuinţează, potrivit
de necesitate. Termenul de examinare a reclamaţiei poate scopului declarat în pct. 2 din prezentul Regulament pentru
fi prelungit cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre a demonstra corectitudinea informaţiilor prezentate în
care este informat producătorul respectiv de E-SRE. legătură cu contribuţia fiecărei surse de energie în mixul
24. Decizia ANRE de soluţionare a reclamaţiei în de energie al furnizorului respectiv.

88 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

36. Garanţiile de origine pot fi utilizate pe perioada 45. Decizia privind recunoaşterea garanţiilor de origine
de valabilitate a acestora stabilită la pct. 12 din prezentul se expediază în adresa solicitantului şi a furnizorului central
Regulament. în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.
37. Furnizorul de energie electrică este obligat să 46. În termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii
notifice furnizorul central şi ANRE despre utilizarea garan- deciziei ANRE privind recunoaşterea garanţiilor de origine,
ţiilor de origine conform pct. 35 din prezentul Regulament furnizorul central efectuează modificările corespunzătoare
în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la utilizare. în Registrul garanţiilor de origine în vederea transferării
38. La cererea consumatorului final, furnizorul de garanţiilor de origine recunoscute în contul participantului
energie electrică este obligat să solicite producătorului la piaţa energiei electrice menţionat în decizia ANRE.
de E-SRE să întreprindă acţiunile necesare în vederea 47. Recunoaşterea unor garanţii de origine emise de
emiterii şi, respectiv, transferării garanţiilor de origine pentru autorităţile statelor membre ale UE sau de autorităţile ţărilor
cantitatea de E-SRE pe care o achiziţionează de la acesta. părţi ale Comunităţii Energetice poate fi refuzată de ANRE
La cererea furnizorului de energie electrică, producătorul numai dacă există motive întemeiate de refuz în raport cu
de E-SRE este obligat să solicite operatorului de sistem exactitatea, fiabilitatea sau veridicitatea acesteia.
emiterea garanţiilor de origine pentru E-SRE pe care o 48. Decizia motivată a ANRE privind refuzul recunoaşterii
vinde furnizorului şi, respectiv, să solicite furnizorului central garanţiilor de origine se expediază solicitantului în termen
transferul garanţiilor de origine respective. de 3 zile lucrătoare de la emitere.
39. Furnizorul central anulează garanţiile de origine în 49. Dacă după emiterea deciziei privind recunoaş-
una din următoarele situaţii: terea garanţiilor de origine, se constată că există motive
1) dacă acestea au fost utilizate de către un furnizor temeinice, ce ţin de exactitatea, fiabilitatea sau veridi-
de energie electrică înainte de expirarea perioadei lor de citatea emiterii garanţiilor de origine respective, care
valabilitate; justifică anularea recunoaşterii acestora, ANRE urmează să
2) dacă perioada de valabilitate a garanţiilor de origine dispună anularea deciziei privind recunoaşterea garanţiilor
respective a expirat; de origine, cu indicarea motivelor care justifică anularea.
3) la solicitarea ANRE formulată în conformitate cu 50. Decizia motivată a ANRE privind anularea deciziei
pct. 40; privind recunoaşterea garanţiilor de origine se expediază
4) la solicitarea operatorului de sistem formulată în solicitantului şi furnizorului central în termen de 3 zile
conformitate cu pct. 41. lucrătoare de la emitere.
40. ANRE este în drept să solicite anularea garanţiei de 51. Decizia ANRE privind refuzul recunoaşterii garanţiilor
origine dacă în urma verificărilor efectuate în conformitate de origine sau privind anularea deciziei privind recunoaş-
cu pct. 57 se dovedeşte că informaţiile prezentate de terea garanţiilor de origine poate fi contestată de solicitant
producătorul de E-SRE şi utilizate în procesul de emitere a în termenele stabilite de Legea contenciosului administrativ.
garanţiei de origine sunt incorecte. În acest caz, furnizorul Secțiunea 7
central anulează garanţia de origine respectivă în termen Registrul garanţiilor de origine
de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării ANRE şi, în 52. Pentru a asigura evidenţa garanţiilor de origine
termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării notifică în emise, transferate, anulate şi/sau recunoscute de ANRE,
scris operatorul de sistem şi deţinătorul garanţiei de origine furnizorul central instituie şi actualizează un Registru unic
despre acest fapt. În notificarea scrisă privind anularea al garanţiilor de origine, în format electronic.
garanţiei de origine se specifică motivele anulării. 53. Registrul garanţiilor de origine trebuie să conţină
41. În cazul în care producătorul de E-SRE comunică cel puţin următoarele informaţii cu privire la garanţiile de
operatorului de sistem despre faptul că garanţia de origine:
origine emisă conţine informaţii incorecte, operatorul de 1) denumirea producătorului de E-SRE pentru care s-a
sistem solicită furnizorului central anularea garanţiei de emis garanţia de origine;
origine eronate şi eliberează o nouă garanţie de origine în 2) adresa juridică a producătorului de E-SRE;
termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţionării cererii 3) numărul şi data emiterii licenţei de producere a
respective. Furnizorul central anulează garanţia de origine energiei electrice, deţinute de producătorul de E-SRE
eronată în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solici- (dacă există);
tării din partea operatorului de sistem respectiv. 4) adresa locului de producere a E-SRE;
42. Anularea garanţiei de origine nu constituie temei 5) puterea instalată a centralei electrice (MW);
pentru deconectarea centralei electrice care produce E-SRE 6) sursa regenerabilă de energie utilizată;
de la reţeaua electrică. 7) punctul de racordare la reţelele electrice;
Secțiunea 6 8) data emiterii garanţiei de origine;
Recunoaşterea garanţiilor de origine emise 9) emitentul garanţiei de origine;
de autorităţile altor ţări 10) tipul schemei de sprijin sau a măsurii de suport,
43. La cererea unui participant la piaţa energiei electrice, conform specificaţiilor din Anexa nr. 1 la prezentul
ANRE recunoaşte garanţiile de origine emise de autorităţile Regulament;
statelor membre ale UE sau de autorităţile ţărilor care sunt 11) cantitatea de energie electrică (MWh) produsă în
parte a Comunităţii Energetice. În acest scop, participantul perioada pentru care se solicită garanţii de origine, precum
la piaţa energiei electrice respectiv depune o cerere la şi perioada în care a fost produsă cantitatea respectivă;
ANRE, la care anexează informaţii cu privire la garanţiile de 12) ponderea E-SRE, dacă aceasta este produsă într-o
origine ce urmează a fi recunoscute, cu privire la emitentul centrală hibrid;
garanţiilor de origine în cauză, precum şi cu privire la 13) codul unic al garanţiei de origine;
deţinătorul actual al garanţiilor de origine. 14) data transferului garanţiei de origine;
44. ANRE examinează cererea privind recunoaşterea 15) data anulării garanţiei de origine şi motivele care au
garanţiilor de origine în termen de 30 zile calendaristice de stat la baza deciziei de anulare;
la înregistrarea acesteia şi emite decizia privind recunoaş- 16) alte informaţii, inclusiv cu privire la recunoaşterea
terea garanţiilor de origine respective exclusiv în ceea ce acestora de către ANRE.
priveşte informaţiile stabilite la pct. 14 şi numai în scopul 54. Se consideră data emiterii, transferului sau a anulării
stabilit în pct. 2 din prezentul Regulament.

www.monitorul.md 89
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

unei garanţii de origine data la care aceste operaţiuni sunt la începutul trimestrului următor şi anual, până la data de
înregistrate în Registrul garanţiilor de origine. 30 martie, un raport privind garanţiile de origine pentru
55. Se consideră data recunoaşterii unei garanţii de E-SRE produsă şi livrată în reţelele electrice pe parcursul
origine data la care a fost adoptată decizia ANRE în temeiul trimestrului/anului anterior. Raportul respectiv se prezintă
art. 32, alin. (6) din Legea privind utilizarea energiei din ANRE şi se publică pe pagina electronică a furnizorului
surse regenerabile. central.
56. Furnizorul central publică lunar pe pagina sa web 59. Deţinerea de garanţii de origine în baza prezentului
oficială lista deţinătorilor de garanţii de origine şi numărul Regulament nu oferă unui producător de E-SRE dreptul
garanţiilor de origine deţinute de fiecare din ei. de a beneficia de o schemă de sprijin sau de alte măsuri
57. În vederea monitorizării funcţionării sistemului de suport pentru producerea E- SRE, stabilite prin Legea
garanţiilor de origine, ANRE este în drept să acceseze privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
Registrul electronic al garanţiilor de origine şi să verifice 60. Până la instituirea Registrului electronic al garan-
corectitudinea informaţiilor prezentate de furnizorul central, ţiilor de origine, furnizorul central urmează să elaboreze un
precum şi a informaţiilor prezentate în garanţiile de origine sistem de evidenţă temporar pentru a duce evidenţa garan-
emise. În acest scop, ANRE este în drept să solicite opera- ţiilor de origine emise, transferate, utilizate, recunoscute
torului de sistem care a emis garanţia de origine respectivă de ANRE şi/sau anulate.
prezentarea de informaţii suplimentare în vederea confir- 61. Până la instituirea de către furnizorul central a
mării corectitudinii informaţiilor care au stat la baza emiterii Registrului electronic al garanţiilor de origine, operatorii
garanţiei de origine, inclusiv cu deplasarea la locul ampla- de sistem vor expedia lunar în adresa ANRE şi a furnizo-
sării centralei electrice ce aparține producătorului de E-SRE. rului central un act privind garanţiile de origine, elaborat
Secțiunea 8 în conformitate cu modelul stabilit la Anexa 4 la prezentul
Dispoziții finale şi tranzitorii Regulament, în care vor indica informaţiile privind garan-
58. Furnizorul central este obligat să întocmească, ţiile de origine emise pe parcursul lunii precedente pentru
trimestrial, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de fiecare producător de E-SRE.

$1(;$QU
/D5HJXODPHQWXOSULYLQGJDUDQĠLLOHGHRULJLQHSHQWUXHQHUJLD
HOHFWULFăSURGXVăGLQVXUVHUHJHQHUDELOHGHHQHUJLH
$SUREDWSULQ+RWăUkUHD$15(QUGLQ

&(5(5(
SULYLQGHPLWHUHDJDUDQĠLHLGHRULJLQH
&ăWUH__________________________________________________________________________
>RSHUDWRUXOVLVWHPXOXLGHWUDQVSRUWRSHUDWRUXOVLVWHPXOXLGHGLVWULEX‫܊‬LH@

'HODSURGXFăWRUXOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
>1XPHOHSUHQXPHOHGHQXPLUHD@
1UGHvQUHJLVWUDUHOD$JHQ‫܊‬LD6HUYLFLL3XEOLFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7LWXODUXOOLFHQ‫܊‬HLGHSURGXFHUHQUBBBBBBBBBBBBBGLQGDWDGHBBBBBBBBBBBBBBB
$GUHVDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
HPDLOBBBBBBBBBBBBBBB7HOHIRQBBBBBBBBBBBBBBBBBB)D[BBBBBBBBBBBBBBBBBB

3HUVRDQDGH
FRQWDFWUHSUH]HQWDQWXOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7HOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

62/,&,7(/,%(5$5($*$5$1ğ,(,'(25,*,1(3(1758
&DQWLWDWHDGHHQHUJLHHOHFWULFăBBBBBBBBBBBN:KSURGXVăGLQBBBBBBBBBBBBBBvQSHULRDGD
>WLS65(@

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDQXOBBBBBBBB
>GDWDGHvQFHSXW‫܈‬LGHVIkU‫܈‬LWDSURGXFHULL@
&HQWUDODHOHFWULFăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/RFXODPSODVăULLFHQWUDOHLHOHFWULFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7HQVLXQHDODFDUHHVWHUDFRUGDWăFHQWUDODHOHFWULFăBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3XWHUHDLQVWDODWăWRWDOăBBBBBBBBBBBBBBBN:
'DWDDGPLWHULLvQH[SORDWDUHDFHQWUDOHLHOHFWULFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7LSXOVFKHPHLGHVSULMLQVDXDPăVXULLGHVXSRUWRIHULWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6XEVHPQDWXOGHFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăQXDPVROLFLWDWúLQXYRLVROLFLWDJDUDQĠLLGHRULJLQH
SHQWUXDFHHDúLFDQWLWDWHGHHQHUJLHHOHFWULFăvQDOWVWDWPHPEUXDO8(VDXĠDUăSDUWHD&RPXQLWăĠLL
(QHUJHWLFHúLvPLDVXPUHVSRQVDELOLWDWHDSUHFXPFăLQIRUPDĠLDLQFOXVăvQFHUHUHHVWHYHULGLFăúL
FRUHFWă
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QXPHOHSUHQXPHOHGHQXPLUHDSURGXFăWRUXOXLGH(65(úLDUHSUH]HQWDWXOXLDFHVWXLD 
'DWDBBBBBBBBBBBB
6HPQăWXUDSURGXFăWRUXOXLGH(65(VDXDUHSUH]HQWDQWXOXLDFHVWXLD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ϭ
^ĞĐŽŵƉůĞƚĞĂnjĉŠŶĐĂnjƵůŠŶĐĂƌĞƉƌŽĚƵĐĉƚŽƌƵůƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂďĞŶĞĨŝĐŝĂƚĚĞŽƐĐŚĞŵĉĚĞƐƉƌŝũŝŶƐĂƵĚĞŽŵĉƐƵƌĉĚĞƐƵƉŽƌƚ
ƉĞŶƚƌƵƉƌŽĚƵĐĞƌĞĂĐĂŶƚŝƚĉԑŝŝƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞĞŶĞƌŐŝĞĞůĞĐƚƌŝĐĉ

90 www.monitorul.md
$1(;$QU $1(;$QU
/D5HJXODPHQWXOSULYLQGJDUDQĠLLOHGHRULJLQHSHQWUXHQHUJLD /D5HJXODPHQWXOSULYLQGJDUDQĠLLOHGHRULJLQHSHQWUX
HOHFWULFăSURGXVăGLQVXUVHUHJHQHUDELOHGHHQHUJLH HQHUJLDHOHFWULFăSURGXVăGLQVXUVHUHJHQHUDELOHGHHQHUJLH
$SUREDWSULQ+RWăUkUHD$15(QUGLQ $SUREDWSULQ+RWăUkUHD$15(QUGLQ

&RGXOWHKQRORJLHLGHSURGXFHUHXWLOL]DWH
$&735,9,1'(0,7(5($*$5$1‫܉‬,,/25'(25,*,1(

65( &2'
1UBBBBBBBBBBBGLQBBBBBBBBB
10 noiembrie 2017

 %LRJD] %* 
 %LROLFKLGH %/ 
(OLEHUDWGHFăWUHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 %LRPDVă %0 
>RSHUDWRUXOVLVWHPXOXLGHWUDQVSRUWRSHUDWRUXOVLVWHPXOXLGLVWULEX‫܊‬LH@
 (QHUJLHDHURWHUPDOă ($ 3HQWUXSURGXFăWRUXOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 (QHUJLHHROLDQă (( >QXPHOHSUHQXPHOHGHQXPLUHD@

 (QHUJLHKLGUDXOLFă (+ $GUHVDMXULGLFăDSURGXFăWRUXOXLGH(65(BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


 (QHUJLHJHRWHUPDOă (* 
&DQWLWDWHDGH(65(FDUHFRUHVSXQGHQXPăUXOXLGHJDUDQĠLLGHRULJLQHHPLVHBBBBBB0:KSURGXVăvQ
 (QHUJLHKLGURWHUPDOă (+7 
SHULRDGDBB>GDWDLQL‫܊‬LDOă‫܈‬LILQDOăGHSURGXFHUH@BBDQXOBBB
 (QHUJLHVRODUă (6 
 *D]XOGHIHUPHQWDUHDGHúHXULORU *)' &HQWUDODHOHFWULFăBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 *D]XOGHIHUPHQWDUHDQăPROXULORUGLQLQVWDODĠLLOHGHHSXUDUHDDSHORUX]DWH *)1 
/RFXODPSODVăULLFHQWUDOHLHOHFWULFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

$1(;$QU 7HQVLXQHDODFDUHHVWHUDFRUGDWăFHQWUDODHOHFWULFăBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/D5HJXODPHQWXOSULYLQGJDUDQĠLLOHGHRULJLQHSHQWUXHQHUJLD 3XWHUHDLQVWDODWăWRWDOăBBBBBBBBBBBBBBBN:
HOHFWULFăSURGXVăGLQVXUVHUHJHQHUDELOHGHHQHUJLH
$SUREDWSULQ+RWăUkUHD$15(QUGLQ
'DWDDGPLWHULLvQH[SORDWDUHDFHQWUDOHLHOHFWULFHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nr. 390–395 (6313–6318)

,QFOXVLYXQLWă‫܊‬LOHGHSURGXFHUH

www.monitorul.md
7LSXOVFKHPHLGHVSULMLQDPăVXULLGHVXSRUWDFRUGDWH 6XUVDUHJHQHUDELOăGH
HQHUJLHXWLOL]DWă
7LSXOXQLWăĠLLGH 3XWHUHDLQVWDODWăD ÌQFD]XOvQFDUHVXQW &RWDSDUWHD(65(
1U 'HQXPLUH &RGXO SURGXFHUH XQLWăĠLL N: PDLPXOWHVXUVH 
UHJHQHUDELOHGHHQHUJLH
 )ăUăVFKHPHGHVSULMLQPăVXULGHVXSRUW VHLQGLFăWRDWHVXUVHOH 
3UHĠIL[VWDELOLWvQFDGUXOOLFLWDĠLHLFRQIRUPSUHYHGHULORU/HJLL
 
SULYLQGSURPRYDUHDXWLOL]ăULLHQHUJLHLGLQVXUVHUHJHQHUDELOH

 7DULI IL[ SHQWUX SURGXFăWRUXO HOLJLELO VWDELOLW FRQIRUP SUHYHGHULORU 


/HJLLSULYLQGSURPRYDUHDXWLOL]ăULLHQHUJLHLGLQVXUVHUHJHQHUDELOH
 6SULMLQILQDQFLDUSHQWUXLQYHVWLĠLLLQFOXVLYIDFLOLWă‫܊‬LVWLPXOHQWH 
ILVFDOH‫܈‬LVDXYDPDOH
 6SULMLQILQDQFLDUSHQWUXFRQVWUXFĠLDúLVDXH[SORDWDUHDFHQWUDOHL 
HOHFWULFHLQFOXVLYIDFLOLWă‫܊‬LúLVDXVWLPXOHQWHILVFDOH‫܈‬LVDXYDPDOH
6SULMLQILQDQFLDUDWkWSHQWUXLQYHVWLĠLLSUHFXPúLSHQWUXFRQVWUXFĠLD
 úLVDXH[SORDWDUHDFHQWUDOHLHOHFWULFHLQFOXVLYIDFLOLWă‫܊‬LúLVDX 1XPHOHSUHQXPHOHUHSUH]HQWDWXOXL 6HPQăWXUD
RSHUDWRUXOXLGHVLVWHP
VWLPXOHQWHILVFDOH‫܈‬LVDXYDPDOH
 $OWHPăVXULGHVXSRUW 

91
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

1990 HOTĂRÂRE
privind tarifele la energia electrică
produsă din surse regenerabile de energie
În temeiul art. 12 din Legea energiei regenerabile 1. Se aprobă tariful la energia electrică produsă din
nr. 160-XVI din 12.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii surse regenerabile de energie (energia solară) de către
Moldova nr. 127-130/550 din 17.08.2007), Consiliul de S.R.L. „Regiunea-Exim” în cadrul instalației fotovoltaice cu
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare capacitatea de 30 kW - în mărime de 1,80 lei/kWh (fără
în Energetică TVA).
HOTĂRĂŞTE: 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU, Octavian LUNGU,
director director
Iurie ONICA, Ghenadie PÂRŢU,
director director
Nr. 404/2017. Chişinău, 25 octombrie 2017.

1991 HOTĂRÂRE
privind tarifele la energia electrică
produsă din surse regenerabile de energie
În temeiul art. 12 din Legea energiei regenerabile 1. Se aprobă tariful la energia electrică produsă din
nr. 160-XVI din 12.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii surse regenerabile de energie (energia solară) de către
Moldova nr. 127-130/550 din 17.08.2007), Consiliul de S.R.L. „Tradițional” în cadrul instalației fotovoltaice cu
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare capacitatea de 10 kW - în mărime de 1,80 lei/kWh (fără
în Energetică TVA).
HOTĂRĂŞTE: 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU, Octavian LUNGU,
director director
Iurie ONICA, Ghenadie PÂRŢU,
director director
Nr. 405/2017. Chişinău, 25 octombrie 2017.

1992 HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea
Hotărârii Consiliului de administrație
al ANRE nr. 661 din 31.07.2014
În temeiul art. 12 din Legea energiei regenerabile 1. La pct.1 din Hotărârea Consiliului de administrație al
nr. 160-XVI din 12.07.2007 (Monitorul Oficial al Republicii ANRE nr. 661 din 31 iulie 2014 sintagma „cu capacitatea
Moldova nr. 127-130/550 din 17.08.2007), Consiliul de de 2 400 kW - în mărime de 1,96 lei/kWh (fără TVA)” se
administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare substituie cu sintagma „cu capacitatea de 3 600 kW - în
în Energetică mărime de 1,96 lei/kWh (fără TVA)”.
HOTĂRĂŞTE: 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
Tudor COPACI,
director general
Sergiu CIOBANU, Octavian LUNGU,
director director
Iurie ONICA, Ghenadie PÂRŢU,
director director
Nr. 416/2017. Chişinău, 26 octombrie 2017.

92 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare


Avizat:
Banca Naţională a Moldovei
1993 HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii
CNPF nr.15/2 din 07.04.2016
Întru asigurarea executării conforme a prevederilor a unor noi acţiuni ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-
art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII AGROINDBANK” S.A. se modifică după cum urmează:
din 21.07.1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 1) La pct.1.1) cuvintele „cererea privind anularea
Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), acțiunilor…” se substituie cu cuvintele „cererea privind
în temeiul art.1 alin.(1), art.3, art.8 lit.b) și lit.t), art.9 alin. radierea din Registrul de stat al valorilor mobiliare a
(1) lit. d), art.21 alin.(1), art.22 alin.(3) din Legea nr.192-XIV acțiunilor anulate…”, iar cuvintele „…emiterea supli-
din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare mentară…” se substituie cu cuvintele „…cererea privind
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, înregistrarea emisiunii suplimentare…”.
2007, nr.117-126 BIS), Legii nr. 171 din 11.07.2012 privind 2) La pct. 2 prima liniuță cuvintele „…privind anularea
piaţa de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, acțiunilor…” se substituie cu cuvintele „…privind radierea
2012, nr. 193-197, art. 665), Legii nr.1134-XIII din acțiunilor anulate…”.
02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în 2. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), în sarcina Direcţiei generale monitorizare emitenţi.
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE 3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării,
HOTĂRĂŞTE: se publică pe site-ul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei
1. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare Financiare (www.cnpf.md) şi în Monitorul Oficial al Republicii
nr.15/2 din 07.04.2016 cu privire la etapele, termenele, Moldova.
modul şi procedurile de anulare a acţiunilor şi de emitere
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Valeriu CHIŢAN
Nr. 46/8. Chişinău, 16 octombrie 2017.

1994 HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea prospectului ofertei
de preluare benevolă a acțiunilor emise
de Întreprinderea Mixtă Fabrica de Vinuri
”Vinăria-Bardar” S.A.
Examinând materialele prezentate de ofertanții COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
S.R.L. „BIONICA MARC” și Compania „WEST CIRCLE HOTĂRĂŞTE:
LIMITED”, 1. Se aprobă prospectul ofertei de preluare benevolă
în temeiul art.8 lit.k) din Legea nr.192-XIV din iniţiate de ofertanții S.R.L. „BIONICA MARC” și Compania
12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare „WEST CIRCLE LIMITED”, obiectul căreia îl constituie procu-
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, rarea a 15 450 de acţiuni ordinare nominative emise de Între-
2007, nr.117-126 BIS), art.20 alin.(1) lit.a) și art.24 alin.(4) prinderea Mixtă Fabrica de Vinuri ”Vinăria-Bardar” S.A. (str.
din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital Uzinelor 3, s.Bardar, r-nul Ialoveni, IDNO:1002601000626),
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193- la preţul de 75,0 lei per acţiune, cu termen de acţiune de
197, art.665), Regulamentului privind ofertele publice de 20 de zile din data anunţării.
cumpărare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a 2. Aplicarea art.30 din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind
Pieţei Financiare nr.33/1 din 16.06.2015 (Monitorul Oficial piaţa de capital urmează a fi notificată în prealabil Comisiei
al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.1346), Naționale a Pieței Financiare.
3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.
PREŞEDINTELE COMISIEI
NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Valeriu CHIŢAN
Nr.49/5. Chişinău, 6 noiembrie 2017.

www.monitorul.md 93
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

Acte ale Comisiei Electorale Centrale


1995 HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea plafonului
general al mijloacelor financiare
ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral”
al participantului la referendumul local privind
revocarea primarului general al municipiului
Chișinău din data de 19 noiembrie 2017
În conformitate cu pct. 22 din Programul calendaristic În temeiul art.18 şi art. 38 alin. (2) lit. d) din Codul
pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
referendumului local privind revocarea primarului general Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, 1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi
aprobat prin hotărârea CEC nr.1137 din 29 septembrie virate în fondul electoral al participantului la referendumul
2017, precum și în condițiile art. 38 alin. (2) lit. d) din Codul local privind revocarea primarului general al municipiului
electoral, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 în sumă de
fi transferate pe contul „Fond electoral” al participantului 16 508 739,38 lei, pornind de la normativul de 25,42 lei
la referendum se stabileşte de către Comisia Electorală pentru un alegător înmulțit cu 649439 numărul de alegatori
Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu din circumscripția electorală municipală Chișinău.
numărul de alegători din circumscripţia electorală în care 2. Se pune în sarcina Consiliului electoral al circum-
are loc referendumul local. scripţiei electorale municipale Chișinău să informeze
Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului participanții la referendumul local despre mărimea plafo-
s-a luat salariul mediu pe economie pentru anul precedent nului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral
anului referendumului, mărimea coeficientului fiind 0,5% al participantului la referendumul local.
din salariul mediu respectiv. Conform datelor Biroului 3. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării,
Național de Statistică, salariul mediu pe economie din anul se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
2016 constituie 5084,0 lei, astfel mărimea coeficientului şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
calculat este 25,42 lei.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1169. Chișinău, 10 octombrie 2017.

1996 HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea cuantumului creditului
fără dobîndă acordat concurenţilor electorali
la alegerile locale noi din data
de 19 noiembrie 2017
În temeiul art.18 şi art. 37 alin. (1) din Codul electoral Lăpușna, raionul Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova,
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală satului Căpriana, raionul Strășeni, comuna Ghiliceni, raionul
Centrală h o t ă r ă ş t e: Telenești din data de 19 noiembrie 2017:
1. Se stabileşte cuantumul creditului fără dobîndă - pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc
acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi ale electoral: 25 000,00 lei;
primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei - pentru fiecare candidat independent: 5 000,00 lei.
Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, 2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării,
comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1170. Chișinău, 10 octombrie 2017.

1997 HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea plafonului
general al mijloacelor financiare
ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral”
al concurentului electoral la alegerile locale noi
din data de 19 noiembrie 2017
Potrivit prevederilor art.38 alin.(2) lit. d) din Codul Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului
electoral, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot s-a luat salariul mediu pe economie pentru anul precedent
fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului anului alegerilor, mărimea coeficientului fiind 0,5%
electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, din salariul mediu respectiv. Conform datelor Biroului
luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul Național de Statistică, salariul mediu pe economie din anul
de alegători din circumscripţia electorală în care au loc 2016 constituie 5084,0 lei, astfel mărimea coeficientului
alegerile. calculat este 25,42 lei.

94 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

În temeiul art.18 şi art. 38 alin. (2) lit. d) din Codul - comuna Ștefănești, raionul Florești – 25,42 lei x
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 1730 alegatori = 43 976,60 lei;
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: - satul Fundurii Noi, raionul Glodeni – 25,42 lei x
1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce 659 alegatori = 16 751,78 lei;
pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral - comuna Lăpușna, raionul Hîncești – 25,42 lei x
la alegerile locale noi ale primarilor orașului Sîngera, 5134 alegatori = 130 506,28 lei;
municipiul Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, - comuna Sărăteni, raionul Leova - 25,42 lei x
comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul 852 alegatori = 21 657,84 lei;
Cantemir, comunei Ștefănești, raionul Florești, satului - satul Căpriana, raionul Strășeni - 25,42 lei x
Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul 2025 alegatori = 51 475,50 lei;
Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, - comuna Ghiliceni, raionul Telenești - 25,42 lei x
raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești din 2000 alegatori = 50 840,00lei.
data de 19 noiembrie 2017, pornind de la normativul 2. Se pune în sarcina consiliilor electorale ale circum-
de 25,42 lei pentru un alegător: scripţiilor electorale orășenesc, comunale și sătești să
- orașul Sîngera, municipiul Chișinău - 25,42 lei x informeze concurenţii electorali despre mărimea plafonului
11927 alegatori = 303 184,34lei; mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al
- comuna Berlinți, raionul Briceni – 25,42 lei x concurentului electoral.
1628 alegatori = 41 383,76 lei; 3. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării,
- comuna Zîrnești, raionul Cahul – 25,42 lei x se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
2304 alegatori = 58 567,68lei; şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
- comuna Plopi, raionul Cantemir – 25,42 lei x
1410 alegatori = 35 842,20 lei;
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1171. Chișinău, 10 octombrie 2017.

1998 HOTĂRÎRE
cu privire la propunerea pentru decorarea
cu distincții de stat ale Republicii Moldova
În temeiul Regulamentului despre modul de propunere gherită a tuturor categoriilor de alegători, se propun pentru
pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova conferirea distincției de stat următoarele persoane:
și de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Președintelui - Artemii Axenia;
Republicii Moldova nr.178 din 8 august 1992, art. 18 din - Catruc Nicolae;
Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia - Chișca-Doneva Tamara;
Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: - Gafton Vasile;
1. Pentru muncă îndelungată și prodigioasă, profesio- - Șeremet Vasile;
nalism înalt manifestat în cadrul organizării şi desfăşurării - Volontir Valentina.
unor alegeri libere și corecte, contribuție la dezvoltarea, 2. Prezenta hotărîre se înaintează Președintelui
fortificarea și promovarea democrației în Republica Republicii Moldova, intră în vigoare la data adoptării, se
Moldova, prin participarea activă la procesul de educație publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și
electorală și crearea condițiilor pentru participarea nestin- în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1172. Chișinău, 10 octombrie 2017.

1999 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea bugetului Comisiei
Electorale Centrale pentru anul 2018
În temeiul art. 18 alin.(2), art. 24 şi art. 261 alin.(2) din sumă de 508,16 mii lei (anexa nr. 3) și Devizul de cheltuieli
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: în sumă de 94393,01 mii lei (anexa nr. 4, pentru CEC în
1. Se aprobă bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru sumă de 90709,81 mii lei și anexa nr.5, pentru CICDE în
anul 2018 în sumă de 175 886,88 mii lei, în conformitate cu sumă de 3683,20 mii lei).
Devizul de cheltuieli pentru desfăşurarea activităţii Comisiei 2. Se prezintă Parlamentului Republicii Moldova propu-
Electorale Centrale în sumă de 79246,81 mii lei (anexa nerile privind includerea în bugetul de stat a cheltuielilor
nr. 1), Devizul de cheltuieli pentru activitatea Centrului de sus-menţionate.
Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă CEC în 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
sumă de 1738,90 mii lei (anexa nr. 2), Devizul de cheltuieli se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi în şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1174. Chișinău, 13 octombrie 2017.

www.monitorul.md 95
$QH[DQU 6HUYLFLL GH WUDQVSRUW DVLJXUDUHD DXWRPRELOHORU WD[D GH
FRG PLLOHL

96
ODKRWăUvUHD&(&QUGLQRFWRPEULH IRORVLUHDGUXPXULORU 
 6HUYLFLL GH UHSDUD‫܊‬LL FXUHQWH UHSDUDĠLL FXUHQWH DOH
'(9,=8/'(&+(/78,(/, DXWRPRELOHORU GHVHUYLUHD úL UHSDUD‫܊‬LD FXUHQWă D
SHQWUXDFWLYLWDWHD&RPLVLHL(OHFWRUDOH&HQWUDOH HFKLSDPHQWXOXL WHKQLF UHSDUDUHD FR‫܈‬XOXL GH IXP ‫܈‬L D
vQDQXO FR‫܈‬XOXLGHYHQWLODUHVHUYLFLLGHUHSDUD‫܊‬LH‫܈‬LvQWUH‫܊‬LQHUHD
Activitatea 00061 Realizarea politicii electorale FRG PLLOHL
DSDUDWHORU GH FOLPDWL]DUH VHUYLFLL GH UHSDUD‫܊‬LH ‫܈‬L
 vQWUH‫܊‬LQHUHDDSDUDWHORUGHYHQWLODUHVHUYLFLLGHUHSDUDUH
&RG 5HPXQHUDUHDPXQFLL PLLOHL ‫܈‬L GHVHUYLUH WHKQLFă D FRROHUHORU GH DSă GHVHUYLUHD
FRG 6DODULXOGHED]ă PLLOHL WHKQLFăDUH‫܊‬HOHORUGHJD]HLQWHULRDUH‫܈‬LSHID‫܊‬DGă 
FRG 6SRUXUL‫܈‬LVXSOLPHQWHODVDODULXOGHED]ă PLLOHL FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXSHVWHKRWDUH PLLOHL
FRG $MXWRUPDWHULDO PLLOHL 6HUYLFLL GH SURWRFRO VXYHQLUH FHDL DSă FDIHD SHQWUX
FRG PLLOHL
FRG 3UHPLHUL PLLOHL GHOHJD‫܊‬LLOHVWUăLQH 
&RG &RQWULEXĠLLGHDVLJXUăULVRFLDOHGHVWDWREOLJDWRULL PLLOHL FRG 6HUYLFLLGHSD]ă PLLOHL
&RG 3ULPHGHDVLJXUDUHREOLJDWRULHGHDVLVWHQĠăPHGLFDOă PLLOHL FRG 6HUYLFLLSR‫܈‬WDOH PLLOHL
&RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL 6HUYLFLLQHDWULEXLWHDOWRUDOLQHDWH VHUYLFLLGHRUJDQL]DUH
FRG (QHUJLHHOHFWULFă PLLOHL D vQWUXQLULORU DXGLW LQWHUQ ,62 vQGRVDULHUHD
GRFXPHQWHORU FXUă‫܊‬LUHD DFRSHUL‫܈‬XOXL FRYRDUHORU
FRG *D]H PLLOHL
VHUYLFLL GH UHJODUHUHFHS‫܊‬LH ‫܈‬L SURILODFWLFH D LQVWDOD‫܊‬LHL
FRG $Să‫܈‬LFDQDOL]DUH PLLOHL FRG PLLOHL
HOHFWULFH VXSUDYHJKHUHD OXFUăULORU GH UHSDUD‫܊‬LH IORUL vQ
FRG $OWHVHUYLFLLFRPXQDOH PLLOHL DVRUWLPHQW SHQWUX HYHQLPHQWH SURGXF‫܊‬LH YLGHRDXGLR
6HUYLFLL LQIRUPD‫܊‬LRQDOH DFWXDOL]DUHD SHUPDQHQWă D SHQWUX DFWLYLWDWHD GH LQIRUPDUH ‫܈‬L HGXFD‫܊‬LH HOHFWRUDOă
VLVWHPXOXL LQIRUPDWLF 0ROGOH[ DERQDPHQWXO SHQWUX URPUXV 
GHVHUYLUHDVLVWHPXOXLDXWRPDWL]DWDOHYLGHQĠHLFRQWDELOH &RG 6XEVLGLL PLLOHL
VHUYLFLLGHPHQWHQDQ‫܊‬ăDHFKLSDPHQWXOXLWHKQLFVHUYLFLL 6XEVLGLL DFRUGDWH RUJDQL]DĠLLORU REúWHúWL ILQDQ‫܊‬DUHD
GH VWRFDUH )UHH1$6 VHUYLFLL 7,& UHvQQRLUH ‫܈‬L FRG PLLOHL
SDUWLGHORUSROLWLFH 
H[WLQGHUH LQIUDVWUXFWXUă 'DWD &HQWHU vQQRLUHD ‫܈‬L &RG 3UHVWD‫܊‬LLVRFLDOH PLLOHL
VXSOLQLUHD HFKLSDPHQWXOXL GLQ &HQWUXO GH 'DWH &(&
SURFXUDUHVHUYHUHHFKLSDPHQWVSHFLDOL]DWGHVWRFDUH FRG ,QGHPQL]D‫܊‬LLODvQFHWDUHDDF‫܊‬LXQLLFRQWUDFWXOXLGHPXQFă PLLOHL
GDWHVWRUDJH HFKLSDPHQWH GH UH‫܊‬HD ± URXWHUH ‫܈‬L ,QGHPQL]D‫܊‬LL SHQWUX LQFDSDFLWDWHD WHPSRUDUă GH PXQFă
FRG PLLOHL
VZLWFKXULHFKLSDPHQWSHULIHULF HODERUDUHD‫܈‬LSLORWDUHD DFKLWDWHGLQPLMORDFHOHILQDQFLDUHDOHDQJDMDWRUXOXL

www.monitorul.md
66,9, DO 6,$6$ HODERUDUHD FDLHWXOXL GH VDUFLQL &RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL
Nr. 390–395 (6313–6318)

DFKL]L‫܊‬LRQDUHD LQIUDVWUXFWXULL WHKQLFH FRG &RWL]DĠLLvQRUJDQL]DĠLLOHLQWHUQDĠLRQDOH PLLOHL


DFKL]L‫܊‬LRQDUHDGH]YROWDUHD 6XEVLVWHPXOXL ,QIRUPD‫܊‬LRQDO $OWH FKHOWXLHOL vQ ED]ă GH FRQWUDFWH FX SHUVRDQH IL]LFH
FRG 9RWDUHD SULQ ,QWHUQHW HODERUDUHD ‫܈‬L LPSOHPHQWDUHD PLLOHL FRG UHPXQHUDUHD‫܈‬RIHULORU‫܈‬LDSHUVRQDOXOXLWHKQLFLQFOXVLY PLLOHL
SODQXOXL GH UHOD‫܊‬LL FX SXEOLFXOFDPSDQLHL GH LQIRUPDUH ‫܈‬L 
DGDSWDUHD PRGXOHORU 6,$6$ OD FLUFXPVFULS‫܊‬LLOH $OWH FKHOWXLHOL FXUHQWH LQGHPQL]D‫܊‬LD PHPEULORU &(&
XQLQRPLQDOHHODERUDUHDFDLHWHORUGHVDUFLQLUHPRGHODUH FRG PLLOHL
LQFOXVLY‫܈‬L 
DSOLFD‫܊‬LL H[LVWHQWH ± 56$ PRGXOHOH 6,$6$ Ä$GPLQ´
&RG 0LMORDFHIL[H PLLOHL
Ä&DQGLGD‫܊‬LL´ Ä/LVWH GH VXEVFULS‫܊‬LH´ Ä3UH]HQ‫܊‬D OD YRW´
ÄÌQUHJLVWUDUHD SUHDODELOă´ Ä5RWD‫܊‬LD´ Ä%XOHWLQ GH YRW´ 5HSDUDĠLL FDSLWDOH DOH FOăGLULORU ID‫܊‬DGD FOăGLULL
FRG PLLOHL
Ä'RFXPHQWDUHD´ Ä9HULILFăWH vQ 56$´ GH]YROWDUH VXEVROXULOHVFDUD FOăGLUHDDGPLQLVWUDWLYăQU
DSOLFD‫܊‬LH QRXă GH DIL‫܈‬DUH RQOLQH D UH]XOWDWHORU vQ ]LXD 3URFXUDUHDPD‫܈‬LQLORU‫܈‬LXWLODMHORU VWD‫܊‬LLGHOXFUXFDPHUD
DOHJHULORUWHVWDUHORDG‫܈‬LVWUHVVDDSOLFD‫܊‬LLORUPRGLILFDWH FRG IRWRYLGHR DSDUDW GH DHU FRQGL‫܊‬LRQDW LPSULPDQWH VWD‫܊‬LL PLLOHL
SHQWUX SXQHUHD vQ DSOLFDUH D VLVWHPXOXL HOHFWRUDO PL[W FXPLFURIRDQHFXWWHUHOHFWULF 
UHvQQRLUH GRPHQLL GH‫܊‬LQXWH GH &(& FHFPG 3URFXUDUHD XQHOWHORU ‫܈‬L VFXOHORU LQYHQWDUXOXL GH
YRWHD]DPG DOHJDWRUPG PROGRYRWHPG RUJ XH FRG SURGXF‫܊‬LH ‫܈‬L JRVSRGăUHVF PRELOLHU IRWROLL GXODSXUL PLLOHL
LQIR DERQDPHQWSHQWUXSRUWDOXO3ULYHVFHX LJQLIXJH 
6HUYLFLL GH WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL FRQYRUELUL WHOHIRQLFH
FRG VHUYLFLLGHXSJUDGHVLVWHPWHOHIRQLHLQWHUQăWUDQVIHUXOOD PLLOHL
,3WHOHIRQLHVHUYLFLLOH,379 
10 noiembrie 2017
3URFXUDUHD DFWLYHORU QHPDWHULDOH OLFHQ‫܊‬ă 6RIW $GREH $QH[DQU
3KRWRVKRS&6&&OLFHQ‫܊‬LHUHSODWIRUPăWHKQRORJLFă'& ODKRWăUvUHD&(&QUGLQRFWRPEULH
OLFHQ‫܊‬H:LQGRZV6HUYHU0LFURVRIW64/6HUYHUOLFHQ‫܊‬ă 
PHGLL GH YLUWXDOL]DUH LQVWDODUHD VRIWXOXL OLFHQ‫܊‬LDW SH '(9,=8/'(&+(/78,(/,
FRG PLLOHL
HFKLSDPHQWXO SURFXUDW vQ VDOD GH VHUYHUH OLFHQ‫܊‬ă SHQWUXDFWLYLWDWHD&HQWUXOXLGH,QVWUXLUHvQ'RPHQLXO(OHFWRUDO
DQWLYLUXV .DVSHUVN\ $QWLYLUXV OLFHQ‫܊‬ă ;(52; SHQWUX SHOvQJă&RPLVLD(OHFWRUDOă&HQWUDOă
VLVWHPXO LQIRUPD‫܊‬LRQDO DO WLSRJUDILHL &(& GH WLS vQDQXO
;(52;'&RSLHU3ULQWHU Activitatea 00408 Instruirea în domeniul electoral
10 noiembrie 2017

3URFXUDUHD DOWRU PLMORDFH IL[H &RGXO FLYLO &RGXO GH 


FRG SURFHGXUă FLYLOă &RGXO FRQWUDYHQ‫܊‬LRQDO &RGXO PXQFLL PLLOHL &RG 5HPXQHUDUHDPXQFLL PLLOHL
&RGXOILVFDO FRG 6DODULXOGHED]ă PLLOHL
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL FRG 6SRUXUL‫܈‬LVXSOLPHQWHODVDODULXOGHED]ă PLLOHL
3URFXUDUHD FRPEXVWLELOXOXL FDUEXUDQ‫܊‬LORU ‫܈‬L FRG $MXWRUPDWHULDO PLLOHL
FRG PLLOHL
OXEULILDQ‫܊‬LORU FRG 3UHPLHUL PLLOHL
3URFXUDUHDPDWHULDOHORUGHX]JRVSRGăUHVF‫܈‬LUHFKL]LWHORU
FRG PLLOHL &RG &RQWULEXĠLLGHDVLJXUăULVRFLDOHGHVWDWREOLJDWRULL PLLOHL
GHELURX
3URFXUDUHD DOWRU PDWHULDOH *KLGXO MXUQDOLVWXOXL *KLGXO &RG 3ULPHGHDVLJXUDUHREOLJDWRULHGHDVLVWHQĠăPHGLFDOă PLLOHL
Ä&XQRD‫܈‬WH GUHSWXO WăX HOHFWRUDO´ URP %XOHWLQXO &RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL
,QIRUPDWLY DO &(& SOLDQWH LQIRUPDWLYH GHVSUH FRG 6HUYLFLLLQIRUPD‫܊‬LRQDOH PLLOHL
SURFHGXUD vQUHJLVWUăULL SUHDODELOH SHQWUX DOHJăWRULL GLQ FRG 6HUYLFLLGHWHOHFRPXQLFD‫܊‬LL PLLOHL
VWUăLQăWDWH SRVWHU LQIRUPD‫܊‬LRQDO SHQWUX DOHJăWRULL GLQ FRG 6HUYLFLLGHWUDQVSRUW PLLOHL
FRG ‫܊‬DUă SRVWHU LQIRUPD‫܊‬LRQDO SHQWUX DOHJăWRULL GH SHVWH PLLOHL
FRG 6HUYLFLLGHUHSDUD‫܊‬LLFXUHQWH PLLOHL
KRWDUHGLQ VWvQJD 1LVWUXOXL SOLDQWH LQIRUPDWLYH
EODQFKHWH SHQWUX KRWăUvUL ‫܈‬L VFULVRUL FăU‫܊‬L GH YL]LWă FRG )RUPDUHSURIHVLRQDOă PLLOHL
5DSRUWXO GH DFWLYLWDWH DO &(& SHQWUX DQXO URP FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXSHVWHKRWDUH PLLOHL
UXV %UR‫܈‬XUă 5HJXODPHQWH,QVWUXF‫܊‬LXQL &(& FRG 6HUYLFLLGHSD]ă PLLOHL
OHJLWLPD‫܊‬LLGHVHUYLFLXSHQWUXGHSXWD‫܊‬L FRG 6HUYLFLLGHFHUFHWăUL‫܈‬WLLQ‫܊‬LILFHFRQWUDFWDWH PLLOHL
 FRG 6HUYLFLLSR‫܈‬WDOH PLLOHL
727$/FKHOWXLHOLSHQWUXDQXO PLLOHL
FRG 6HUYLFLLQHDWULEXLWHDOWRUDOLQHDWH PLLOHL

Nr. 390–395 (6313–6318)

$OLQD5XVVX &RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL

www.monitorul.md
3UHúHGLQWHOH FRG $OWHFKHOWXLHOLvQED]ăGHFRQWUDFWHFXSHUVRDQHIL]LFH PLLOHL
&RPLVLHL(OHFWRUDOH&HQWUDOH &RG 0LMORDFHIL[H PLLOHL

FRG 3URFXUDUHDPD‫܈‬LQLORU‫܈‬LXWLODMHORU PLLOHL
/LOLDQD9RLWLFRYVFKL
FRG 3URFXUDUHDDFWLYHORUQHPDWHULDOH PLLOHL
ùHIXO'LUHFĠLHLILQDQFLDUHFRQRPLFH
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL
3URFXUDUHDFRPEXVWLELOXOXLFDUEXUDQ‫܊‬LORU‫܈‬L
FRG PLLOHL
OXEULILDQ‫܊‬LORU
FRG 3URFXUDUHDSLHVHORUGHVFKLPE PLLOHL
3URFXUDUHDPDWHULDOHORUGHX]JRVSRGăUHVF‫܈‬L
FRG PLLOHL
UHFKL]LWHORUGHELURX
FRG 3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOH PLLOHL

727$/FKHOWXLHOL&,&'(SHQWUXDQXO PLLOHL

97
$QH[DQU

98
ODKRWăUvUHD&(&QUGLQRFWRPEULH
 $QH[DQU
'(9,=8/'(&+(/78,(/, ODKRWăUvUHD&(&QUGLQRFWRPEULH
SHQWUXDFWLYLWDWHD&RPLVLHL(OHFWRUDOH&HQWUDOHvQDQXO 
Activitatea 00063 Alegeri în autorităаile publice locale '(9,=8/'(&+(/78,(/,
 SHQWUXRUJDQL]DUHD‫܈‬LGHVIă‫܈‬XUDUHDDOHJHULORUSDUODPHQWDUH
&KHOWXLHOLSHQWUXDFWLYLWDWHDFRQVLOLXOXLHOHFWRUDOGHQLYHOXOvQWvL 
&RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL $FWLYLWDWHD$OHJHULSDUODPHQWDUH
FRG 6HUYLFLLLQIRUPD‫܊‬LRQDOH PLLOHL 
FRG 6HUYLFLLGHWHOHFRPXQLFD‫܊‬LL PLLOHL &KHOWXLHOLSHQWUXRUJDQL]DUHDúLGHVIăúXUDUHDDOHJHULORUSDUODPHQWDUH
FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXvQLQWHULRUXO‫܊‬ăULL PLLOHL &RG 5HPXQHUDUHDPXQFLL PLLOHL
6DODULXOSHQWUXRUHOHH[WUDSURJUDP‫܈‬L]LOHOHGHRGLKQă
&RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL PLLOHL
FRG OXFUDWH
$OWH FKHOWXLHOL vQ ED]ă GH FRQWUDFWH FX SHUVRDQH
&RG &RQWULEXĠLLGHDVLJXUăULVRFLDOHGHVWDWREOLJDWRULL PLLOHL
IL]LFH UHFRPSHQVD IXQF‫܊‬LRQDULORU HOHFWRUDOL GLQ
FRG PLLOHL 3ULPHGHDVLJXUDUHREOLJDWRULHGHDVLVWHQĠă
FDGUXO &(&( GH QLYHOXO vQWvL LQFOXVLY ‫܈‬L PLLOHL
 &RG PHGLFDOă
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL &RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLLWRWDO PLLOHL
3URFXUDUHD FRPEXVWLELOXOXL FDUEXUDQ‫܊‬LORU ‫܈‬L 6HUYLFLL LQIRUPD‫܊‬LRQDOH VHUYLFLL GH DVLJXUDUH FX
FRG PLLOHL LQWHUQHW &(&( ‫܈‬L %(69 VHUYLFLL GH
OXEULILDQ‫܊‬LORU
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L FRQILJXUDUH D SODWIRUPHL WHKQRORJLFH GH UH]HUYă vQ
FRG PLLOHL FDGUXO &76 VHUYLFLL 936 EDODQVDUH WUDILF GH GDWH
UHFKL]LWHORUGHELURX
vQWUH VHUYHUHOH :(% DOH &(& VHUYLFLL GH VHFXUL]DUH
FRG 3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOH PLLOHL PLLOHL
WUDQVSRUWGDWHDVLJXUDUHDDFDQDOHVHFXUL]DWHGH
7RWDOSHQWUXXQFRQVLOLXHOHFWRUDOGHQLYHOXOvQWvL PLLOHL WUDQVSRUW GDWH 931 DVLJXUDUHD VXSRUWXOXL RUH vQ
7RWDOSHQWUXFRQVLOLLHOHFWRUDOHGHQLYHOXOvQWvL PLLOHL ]LXD DOHJHULORU KRVWLQJ GHGLFDW FHFPG YRWHD]DPG
PHQWHQDQ‫܊‬D VLVWHPXOXL FRQWDELOLWDWH & vQ SHULRDGD
&KHOWXLHOLSHQWUXDFWLYLWDWHD%(69GLQFLUFXPVFULSĠLDHOHFWRUDOăGHQLYHOXOvQWvL FRG HOHFWRUDOăSHQWUX&(&(GHQLY,,
&RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL 6HUYLFLLGHWHOHFRPXQLFD‫܊‬LL FRQYRUELULORFDOHFDUWHOH
FRG 6HUYLFLLLQIRUPD‫܊‬LRQDOH PLLOHL *60 SHQWUX PHPEULL &(& ‫܈‬L DSDUDWXO &(&
 PLLOHL
FRG 6HUYLFLLGHWHOHFRPXQLFD‫܊‬LL PLLOHL DVLJXUDUHD FHQWUXOXL GH DSHO FX OLQLL WHOHIRQLFH
FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXvQLQWHULRUXO‫܊‬ăULL PLLOHL FRG DVLJXUDUHDDSHOXULORUGHLQWUDUHLH‫܈‬LUH 
&RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL FRG 6HUYLFLLGHORFD‫܊‬LXQH ORFD‫܊‬LXQHDDSDUDWXOXLGHFDIHD  

www.monitorul.md
$OWH FKHOWXLHOL vQ ED]ă GH FRQWUDFWH FX SHUVRDQH 6HUYLFLL GH UHSDUD‫܊‬LL FXUHQWH UHSDUD‫܊‬LD FXUHQWă D
FRG ODSWRSXULORU GHVWLQDWH ]LOHL DOHJHULORU LPSULPDQWHORU PLLOHL
Nr. 390–395 (6313–6318)

FRG IL]LFH UHFRPSHQVD IXQF‫܊‬LRQDULORU HOHFWRUDOL GLQ PLLOHL


FDGUXO%(69LQFOXVLY‫܈‬L ‫܈‬LUHFLFODUHDFDUWX‫܈‬HORU 
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXvQLQWHULRUXO‫܊‬ăULL PLLOHL
3URFXUDUHD FRPEXVWLELOXOXL FDUEXUDQ‫܊‬LORU ‫܈‬L 6HUYLFLL GH SURWRFRO VHUYLFLL SHQWUX SULPLUHD ‫܈‬L
FRG PLLOHL FRG PLLOHL
OXEULILDQ‫܊‬LORU GHVHUYLUHDGHOHJD‫܊‬LLORUVWUăLQH 
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L 6HUYLFLL QHDWULEXLWH DOWRU DOLQHDWH DFWLYLWăĠL SHQWUX
FRG PLLOHL FDPSDQLDGHLQIRUPDUHúLHGXFDĠLHHOHFWRUDOăVHUYLFLL
UHFKL]LWHORUGHELURX
GH ORJLVWLFă WUDQVSRUWDUH vQFăUFDUH GHVFăUFDUH
FRG 3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOH PLLOHL FRG PLLOHL
YHULILFDUH VWRFDUH ODSWRSXUL VHUYLFLL UHvQFăUFDUH
7RWDOSHQWUXXQELURXHOHFWRUDODOVHFĠLHLGHYRWDUH PLLOHL FDUWX‫܈‬+3/DVHU-HW00)3vQFăUFDUHFDUWX‫܈‬+3
7RWDOSHQWUXELURXULHOHFWRUDOHDOHVHFĠLLORUGHYRWDUH PLLOHL /DVHU-HW03Q 
 &RG &DSLWROXODOWHFKHOWXLHOLFXUHQWH PLLOHL
727$/SHQWUXFRQVLOLLHOHFWRUDOHGHQLYHOXOvQWvLúLELURXUL $OWHFKHOWXLHOLFXUHQWHUHPXQHUDUHDPHPEULORU&(&
 PLLOHL PLLOHL
HOHFWRUDOHDOHVHFĠLLORUGHYRWDUH FRG RUHH[WUDSURJUDP‫܈‬L]LOHGHRGLKQăOXFUDWH
FRG $OWHFKHOWXLHOLvQED]ăGHFRQWUDFWHFXSHUVRDQHIL]LFH PLLOHL

$OLQD5XVVX &RG 0LMORDFHIL[H PLLOHL
3UHúHGLQWHOH 3URFXUDUHD PD‫܈‬LQLORU ‫܈‬L XWLODMHORU FRPSXWHUH
&RPLVLHL(OHFWRUDOH&HQWUDOH SRUWDELOH ODSWRSXUL SHQWUXDVLJXUDUHDFXHFKLSDPHQW
FRG PLLOHL
 GH FDOFXO D FRQWDELOLORU ‫܈‬L RSHUDWRULORU GLQ FDGUXO
/LOLDQD9RLWLFRYVFKL &(& 
ùHIXO'LUHFĠLHLILQDQFLDUHFRQRPLFH FRG $OWH PLMORDFH IL[H ‫܈‬WDPSLOH GH VHFXUL]DUH SHQWUX PLLOHL
10 noiembrie 2017
%(69XUQHGHYRWPRELOH 7RWDOSHQWUXGHELURXULHOHFWRUDOHDOHVHF‫܊‬LLORUGHYRWDUH PLLOHL
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL &KHOWXLHOLSHQWUXDFWLYLWDWHDELURXULORUHOHFWRUDOHDOHVHF‫܊‬LLORUGHYRWDUHSHVWHKRWDUHOH‫܊‬ăULL
3URFXUDUHD FRPEXVWLELOXOXL FDUEXUDQ‫܊‬LORU ‫܈‬L &RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL
FRG PLLOHL
OXEULILDQ‫܊‬LORU FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXSHVWHKRWDUH PLLOHL
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L &RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL
FRG PLLOHL
UHFKL]LWHORUGHELURX $OWHFKHOWXLHOLvQED]ăGHFRQWUDFWHFXSHUVRDQHIL]LFH
3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOH LQYLWD‫܊‬LLODYRWDUHEXOHWLQH UHFRPSHQVD IXQF‫܊‬LRQDULORU HOHFWRUDOL ‫܈‬L RSHUDWRULORU
GHYRWOHJLWLPD‫܊‬LLFHUWLILFDWHSHQWUXGUHSWGHYRWOLVWH GLQ FDGUXO %(69 SHVWH KRWDUHOH ‫܊‬ăULL LQFOXVLY
HOHFWRUDOH GH ED]ă VXSOLPHQWDUH SHQWUX YRWDUHD OD FRG PLLOHL
FRQWULEXĠLLGHDVLJXUăULVRFLDOHGHVWDWREOLJDWRULL
10 noiembrie 2017

FRG ORFXODIOăULL SURFHVHYHUEDOHSHQWUX%(69UDSRDUWH PLLOHL ‫܈‬L SULPH GH DVLJXUDUH REOLJDWRULH GH DVLVWHQĠă
DOH %(69 EULVWRDOH DFWH GH SUHGDUHUHFHS‫܊‬LRQDUH PHGLFDOă 
HWLFKHWH GH VHFXUL]DUH SOLFXUL FX IHUHDVWUă SHQWUX &RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL
GLVWULEXLUHDSDUROHORU 
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L
7RWDOFKHOWXLHOLHIHFWXDWHGH&(& PLLOHL FRG PLLOHL
UHFKL]LWHORUGHELURX
&KHOWXLHOLSHQWUXDFWLYLWDWHDFRQVLOLLORUHOHFWRUDOHGHFLUFXPVFULS‫܊‬LH FRG 3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOHDSăFHDLFDIHD PLLOHL
&RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL 7RWDOSHQWUXXQELURXHOHFWRUDODOVHF‫܊‬LHLGHYRWDUHSHVWHKRWDUHOH
6HUYLFLL LQIRUPD‫܊‬LRQDOH DVLJXUDUHD DFFHVXOXL OD PLLOHL
FRG PLLOHL ‫܊‬ăULL
LQWHUQHWSHQWUXDSDUDWXO&(&( 7RWDOSHQWUXGHELURXULHOHFWRUDOHDOHVHF‫܊‬LLORUGHYRWDUH
6HUYLFLL GH WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL FRQYRUELUL WHOHIRQLFH PLLOHL
FRG PLLOHL SHVWHKRWDUHOH‫܊‬ăULL
&(&(
FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXvQLQWHULRUXO‫܊‬ăULL PLLOHL 7RWDOFKHOWXLHOLSHQWUXRUJDQL]DUHD‫܈‬L PLLOHL
GHVIă‫܈‬XUDUHDDOHJHULORUSDUODPHQWDUH

&RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL
$OWHFKHOWXLHOLvQED]ăGHFRQWUDFWHFXSHUVRDQHIL]LFH 
UHFRPSHQVDIXQF‫܊‬LRQDULORUHOHFWRUDOL‫܈‬LDSDUDWXOXLGLQ 
FRG FDGUXO&(&(LQFOXVLYFRQWULEXĠLLGHDVLJXUăULVRFLDOH PLLOHL 
GH VWDW REOLJDWRULL ‫܈‬L SULPH GH DVLJXUDUH
REOLJDWRULHGHDVLVWHQĠăPHGLFDOă 
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL
FRG &RPEXVWLELO PLLOHL
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L
FRG PLLOHL
UHFKL]LWHORUGHELURX
FRG 3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOHDSăFHDLFDIHD PLLOHL
Nr. 390–395 (6313–6318)

www.monitorul.md
7RWDOSHQWUXXQFRQVLOLXHOHFWRUDOGHFLUFXPVFULS‫܊‬LH PLLOHL
7RWDOSHQWUX&(&( PLLOHL
&KHOWXLHOLSHQWUXDFWLYLWDWHDELURXULORUHOHFWRUDOHDOHVHF‫܊‬LLORUGHYRWDUH
&RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL
6HUYLFLL GH WHOHFRPXQLFD‫܊‬LL FRQYRUELUL WHOHIRQLFH
FRG PLLOHL
%(69
FRG 'HSODVăULGHVHUYLFLXvQLQWHULRUXO‫܊‬ăULL PLLOHL
&RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL
$OWHFKHOWXLHOLvQED]ăGHFRQWUDFWHFXSHUVRDQHIL]LFH
UHFRPSHQVD IXQF‫܊‬LRQDULORU HOHFWRUDOL RSHUDWRULORU ‫܈‬L
FRG ‫܈‬RIHULORU GLQ FDGUXO %(69 LQFOXVLY FRQWULEXĠLL GH PLLOHL
DVLJXUăUL VRFLDOH GH VWDW REOLJDWRULL ‫܈‬L SULPH GH
DVLJXUDUHREOLJDWRULHGHDVLVWHQĠăPHGLFDOă 
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL
FRG &RPEXVWLELO PLLOHL
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L
FRG PLLOHL
UHFKL]LWHORUGHELURX
FRG 3URFXUDUHDDOWRUPDWHULDOHDSăFHDLFDIHD PLLOHL
7RWDOSHQWUXXQELURXHOHFWRUDODOVHF‫܊‬LHLGHYRWDUH PLLOHL

99
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

$QH[DQU
ODKRWăUvUHD&(&QUGLQRFWRPEULH

'(9,=8/'(&+(/78,(/,
SHQWUXDFWLYLWDWHD&HQWUXOXLGH,QVWUXLUHvQ'RPHQLXO(OHFWRUDO
SHOvQJă&RPLVLD(OHFWRUDOă&HQWUDOă
vQDQXO
pentru organizarea úi desfăúurarea alegerilor parlamentare

&RG 5HPXQHUDUHDPXQFLL PLLOHL
6DODULXO SHQWUX RUHOH H[WUDSURJUDP ‫܈‬L ]LOHOH GH RGLKQă
FRG PLLOHL
OXFUDWH
&RG &RQWULEXĠLLGHDVLJXUăULVRFLDOHGHVWDWREOLJDWRULL PLLOHL
&RG 3ULPHGHDVLJXUDUHREOLJDWRULHGHDVLVWHQĠăPHGLFDOă PLLOHL
&RG %XQXUL‫܈‬LVHUYLFLL PLLOHL
6HUYLFLL LQIRUPD‫܊‬LRQDOH OLQLD WHOHIRQLFă GH LQIRUPDUH D
FRG PLLOHL
DOHJăWRULORU 
FRG 6HUYLFLLGHORFD‫܊‬LXQH PLLOHL
FRG 6HUYLFLLGHWUDQVSRUW PLLOHL
6HUYLFLL QHDWULEXLWH DOWRU DOLQHDWH VHUYLFLL GH WUDGXFHUH
FRG VHUYLFLLGHDOLPHQWD‫܊‬LHSDX]HGHFDIHDVHUYLFLLGHFD]DUH PLLOHL
DSDUWLFLSDQ‫܊‬LORUODVHPLQDUH 
&RG $OWHFKHOWXLHOL PLLOHL
$OWH FKHOWXLHOL vQ ED]ă GH FRQWUDFWH FX SHUVRDQH IL]LFH
DFKLWDUHD UHFRPSHQVHL IRUPDWRULORU vQ YHGHUHD LQVWUXLULL
IXQFĠLRQDULORU HOHFWRUDOL LQFOXVLY  FRQWULEXĠLL GH
FRG PLLOHL
DVLJXUăULVRFLDOHREOLJDWRULLDFKLWDWHGHDQJDMDWRUúL
SULPH GH DVLJXUDUH REOLJDWRULH GH DVLVWHQĠă PHGLFDOă
DFKLWDWHGHDQJDMDWRU 
&RG 6WRFXULGHPDWHULDOHFLUFXODQWH PLLOHL
3URFXUDUHD PDWHULDOHORU GH X] JRVSRGăUHVF ‫܈‬L UHFKL]LWHORU
FRG PLLOHL
GHELURX
3URFXUDUHD DOWRU PDWHULDOH PDWHULDOH SHQWUX LQVWUXLUH
FRG EUR‫܈‬XULSHQWUXLQVWUXLUHDPHPEULORU&(&(EUR‫܈‬XULSHQWUX PLLOHL
LQVWUXLUHDPHPEULORU%(69FHUWLILFDWHGHSDUWLFLSDUH 

727$/FKHOWXLHOL&,&'(SHQWUXRUJDQL]DUHDúLGHVIăúXUDUHD
 PLLOHL
DOHJHULORUSDUODPHQWDUH

2000 HOTĂRÎRE
pentru modificarea și completarea
Regulamentului privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor
de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014
În vederea bunei organizări și desfășurări a alegerilor la litera k), textul ”erorile identificate sau mențiuni” se
locale noi în unele localități, stabilite pentru 19 noiembrie substituie prin cuvîntul ”mențiunile”;
2017, și în scopul corelării dispozițiilor Regulamentului 2) titlul Secțiunii 5 ”Autentificarea listelor de subscripție”
privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi se completează la final cu textul ”pentru inițierea referen-
verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea dumului”;
Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, 3) la pct. 26 alineatul al doilea, cuvintele ”În perioada
cu noile prevederi ale Codului electoral în partea ce vizează electorală, în cadrul procedurii de colectare a semnăturilor
colectarea, prezentarea și verificarea listelor de subscripție de către grupurile de inițiativă în susținerea candidaților la
pentru alegerile locale, adoptate prin Legea nr. 154 din funcții elective,” se exclud, mai departe textul începe cu
20 iulie 2017, şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. c) majusculă;
din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 4) la pct. 29:
art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind primul alineat:
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale în propoziția a doua, cuvîntul ”electorală” se înlocuiește
administraţiei publice centrale şi locale, art. 14 alin. (1) din cu textul ”de colectare a semnăturilor pentru inițierea
Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența referendumului”;
în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală în propoziția a treia, textul „colectorul, membru al
h o t ă r ă ş t e: grupului de inițiativă a cărui listă conducătorul autorității
1. Regulamentul privind modul de întocmire, auten- administrației publice locale refuză să o autentifice, condu-
tificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, cătorul grupului de inițiativă, candidatul desemnat și/sau
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale o altă persoană împuternicită în modul corespunzător.” se
nr. 2682 din 1 octombrie 2014, se modifică și se comple- înlocuiește cu textul „conducătorul grupului de inițiativă
tează după cum urmează: sau colectorul, membru al grupului de inițiativă a cărui listă
1) la punctul 17: conducătorul autorității administrației publice locale refuză
litera i) se exclude; să o autentifice.”;
alineatul al doilea:

100 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

în prima propoziție, textul ”sau candidatul la una textul ”în prezența conducătorului autorității publice
din funcțiile elective specificate la pct. 2 din prezentul locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile” se
regulament este în drept” se substituie prin cuvintele „are exclude;
dreptul”; textul ”L.Ș. administrației publice locale” se exclude;
în fraza a doua, textul ”pentru înregistrarea candidatului 7) în Anexa nr. 5 din Regulament, textul ”Din _____ liste
independent sau” se exclude; pe care nu a fost aplicată ştampila primăriei se exclud _____
5) la pct. 42, după cuvintele ”precum și listele” se persoane.” se exclude.
introduce textul ”pentru inițierea referendumului”, mai 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
departe după text; se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
6) în Anexa nr. 3 din Regulament: şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1175. Chișinău, 13 octombrie 2017.

2001 HOTĂRÎRE
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului privind procedura de examinare
și soluționare a contestațiilor de către organele
electorale în perioada electorală, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 3353 din 20 iulie 2010
În scopul corelării cadrului normativ existent referitor alineatul al patrulea se exclude;
la procedura de examinare și soluționare a contestațiilor în alineatul al cincilea, care a devenit alineatul al
de către organele electorale cu noile prevederi ale patrulea, după cuvintele „de votare” se introduce textul
Codului electoral, adoptate prin Legea nr. 154 din „din țară”, iar după cuvintele „în instanţa de judecată” se
20 iulie 2017 şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. c) introduce prin virgulă textul „în a cărei rază teritorială se
din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, află organul respectiv.”;
art. 59 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind în alineatul al șaselea, care a devenit alineatul al cincilea,
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale textul „de Consiliul electoral al circumscripției electorale
administraţiei publice centrale şi locale, art. 14 alin. (1) din municipale Chișinău” se înlocuiește cu textul „de organul
Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența electoral ierarhic superior, cu excepția contestațiilor,
în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală depuse în ziua alegerilor, referitoare la exercitarea dreptului
h o t ă r ă ş t e: de vot sau la administrarea alegerilor, care se înaintează
1. Regulamentul privind procedura de examinare și direct instanţei de judecată, în a cărei rază teritorială se află
soluționare a contestațiilor de către organele electorale organul electoral ierarhic superior. Acestea pot fi depuse
în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei personal și/sau prin poștă, e-mail, fax.”;
Electorale Centrale nr. 3533 din 20 iulie 2010, se modifică punctul se completează la final cu un nou alineat, al
şi se completează după cum urmează: șaselea, avînd următorul conținut:
1) la punctul 2, prima propoziție va avea următorul „Contestațiile privind acțiunile/inacțiunile concurentului
cuprins: electoral se depun direct la instanța de judecată, în a cărei
„Organele electorale examinează contestațiile privind: rază teritorială se află organul electoral care a înregistrat
anularea sau revizuirea unui act, a unei hotărîri emise concurentul.”;
de organul electoral ierarhic inferior; acţiunile/inacţiunile 4) punctul 71 va avea următorul cuprins:
acestuia; finanțarea campaniilor electorale de către „În cazul concurenților electorali în alegerile parla-
concurenții electorali/participanții la referendum.”; mentare și prezidențiale, precum și al partidelor politice și
2) punctul 3: blocurilor electorale în alegerile locale, contestațiile privind
în alineatul al treilea, după cuvintele „concurentului finanțarea campaniilor electorale se depun la Comisia
electoral” se introduc prin bară cuvintele „participantului Electorală Centrală, iar în cazul candidaților independenți în
la referendum”; alegerile locale, acestea se depun la consiliile electorale de
3) punctul 4: circumscripție. Examinarea contestațiilor privind finanțarea
în alineatul întîi, după cuvintele „pot contesta la organul campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune
electoral” se introduce sintagma „ierarhic superior”, în termenelor de prescripție prevăzute la art. 66-68 din Codul
continuare după text; electoral.”;
în alineatul al treilea, după cuvintele „se depun” se 5) la punctul 9, cuvintele „urmează a fi transmise,” se
introduce textul între virgule „fără respectarea procedurii înlocuiesc cu cuvintele „vor fi transmise în mod de urgență,”,
prealabile”, iar după cuvintele „la Curtea de Apel Chişinău” mai departe după text.
se adaugă textul „în termen de 3 zile calendaristice de la 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
data săvîrșirii acțiunii sau adoptării hotărîrii”, în continuare se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
după text; şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1176. Chișinău, 13 octombrie 2017.

www.monitorul.md 101
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

2002 HOTĂRÎRE
pentru modificarea și completarea
Regulamentului privind finanțarea campaniilor
electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015
În scopul corelării dispozițiilor Regulamentului privind juridice pînă la 100 de salarii medii lunare pe economie
finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea stabilite pentru anul respectiv.”;
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, 4) după punctul 13 se introduce un nou punct, 131, cu
cu noile prevederi ale Codului electoral, adoptate prin următorul cuprins:
Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 şi în temeiul art. 18 alin. ”131. La data începerii perioadei electorale, partidele
(2), art. 22 lit. c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din politice, care intenționează să depună documentele pentru
21 noiembrie 1997, art. 59 din Legea nr. 317-XV din înregistrare în calitate de concurenți electorali și să transfere
18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi pe contul „Fond electoral” mijloacele financiare proprii
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi deținute pe contul său, vor prezenta Comisiei Electorale
locale, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239 din 13 noiembrie Centrale un raport financiar conform modelului stabilit de
2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Comisie în baza prevederilor cuprinse la art. 382 din Codul
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: electoral.”;
1. Regulamentul privind finanțarea campaniilor 5) la punctul 14 subpunctul 2), cuvintele „o dată la două
electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale săptămîni” se substituie prin cuvîntul „săptămînal”;
Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, se modifică după cum 6) după punctul 14 se introduce un nou punct, 141, cu
urmează: următorul cuprins:
1) la punctul 3, după noțiunea “rapoarte privind “141. Concurenții electorali au obligația să indice în
finanțarea campaniilor electorale” se introduce noțiunea rapoartele financiare toate serviciile și acțiunile prevăzute
“perioadă electorală” cu următorul cuprins: la art. 382 alin. (7) din Codul electoral, care au fost prestate
“perioadă electorală – perioadă de timp cuprinsă între gratuit de persoane fizice și juridice, precum și toate
ziua aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi ziua în acțiunile de voluntariat în perioada campaniei electorale în
care rezultatele alegerilor sînt confirmate de către organele favoarea concurenților electorali. Procedura de evaluare a
competente, dar nu mai mare de 90 de zile”; serviciilor și acțiunilor respective se stabilește de Comisia
2) după punctul 5 se introduce un nou punct, 51, cu Electorală Centrală.”.
următorul cuprins: 7) peste tot în Anexa nr. 3, textele ”Săpt. 1-2”, ”Săpt.
“51. În perioada electorală, partidele politice au dreptul 3-4”, ”Săpt. 5-6”, ”Săpt. 7-8” se înlocuiesc cu textul
să accepte donații doar direct în contul „Fond electoral.”; ”Săptămîna ____”.
3) punctul 6 va avea următorul cuprins: 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
”Persoanele fizice au dreptul să doneze în contul „Fond se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
electoral”, pentru o campanie electorală, pînă la 50, iar cele şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1177. Chișinău, 13 octombrie 2017.

2003 HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
ale primarului comunei Leușeni, raionul Hîncești
Prin decizia nr. 05/02 din 25 septembrie 2017, Consiliul locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală
comunal Leușeni, raionul Hîncești, a luat act de demisia Centrală h o t ă r ă ş t e:
primarului Buță Octavian. 1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n) şi art. 139 alin. Leușeni, raionul Hîncești.
(1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII 2. Se stabileşte pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea
din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea alegerilor locale noi ale primarului comunei Leușeni, raionul
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația Hîncești.
publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768-XIV din 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în confor- se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
mitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
13 septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1193. Chișinău, 20 octombrie 2017.

102 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

2004 HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
ale primarului comunei Volovița, raionul Soroca
Prin decizia nr. 6/1 din 18 septembrie 2017, Consiliul locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală
comunal Volovița, raionul Soroca, a luat act de demisia Centrală h o t ă r ă ș t e:
primarului Maxim Lilian. 1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n) şi art. 139 alin. Volovița, raionul Soroca.
(1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII 2. Se stabilește pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea
din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea alegerilor locale noi ale primarului comunei Volovița, raionul
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația Soroca.
publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768-XIV din 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în confor- se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
mitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
13 septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1194. Chișinău, 20 octombrie 2017.

2005 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea unor modele ale
documentelor electorale pentru referendumul
local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău din data
de 19 noiembrie 2017
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. f), art. 50 şi art. 53 alin. a) certificatul pentru drept de vot (conform anexei nr. 1);
(4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, b) invitaţia la votare (conform anexei nr. 2).
Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
1. Se aprobă modelele următoarelor documente se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
electorale pentru referendumul local privind revocarea și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
primarului general al municipiului Chișinău din data de
19 noiembrie 2017:
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1208. Chișinău, 24 octombrie 2017.
Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1208 din 24 octombrie 2017

www.monitorul.md 103
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

Anexa nr. 2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1208 din 24 octombrie 2017

104 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

2006 HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea modelului invitaţiei
la votare pentru alegerile locale noi din data
de 19 noiembrie 2017
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. f) şi art. 50 din 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,
Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
1. Se aprobă modelul invitaţiei la votare pentru alegerile
locale noi din 19 noiembrie 2017 (conform anexei).
PREŞEDINTELE
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE Alina RUSSU
Secretar Veaceslav Agrigoroae
Nr. 1209. Chișinău, 24 octombrie 2017.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1209 din 24 octombrie 2017

www.monitorul.md 105
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova


2007 DECIZIE
cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării
serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
la capitolul respectării condițiilor de plasare
a publicității
În conformitate cu prevederile Codului audiovizualului 2”, „Realitatea”, „N4”, „TVC 21”, „Publika TV”, „Accent
nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, aprobat TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „Acasă în Moldova”, „FAMILIA
prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului DOMASHNIY”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „RTR
Republicii Moldova, în cadrul ședinței publice din 24 martie Moldova”, „Ren Moldova”, „Exclusiv TV”, „ALT TV” și „Agro
2017, prin Decizia nr. 6/33 (pct. 1), Consiliul Coordonator TV Moldova” la capitolul respectării condițiilor de plasare a
al Audiovizualului a decis monitorizarea serviciilor de publicității, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru
programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Canal o perioadă de 5 zile fiecare.
3”, „TV 7” (TV 8), „Prime”, „CTC Mega”, „Euro TV”, „Canal Rezultatele monitorizării au atestat următoarele:
I. Moldova-1
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/Teleshopping Plasare de Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ (volum de timp/procent) produse (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent)
procent)
06.04.2017 17 min. 22 sec. 0 17 min. 22 sec. 0 0
1,19% 1,19%
07.04.2017 21 min. 10 sec. 0 21 min. 10 sec. 0 0
1,46% 1,46%
08.04.2017 15 min. 30 sec. 0 15 min. 30 sec. 0 0
1,06% 1,06%
09.04.2017 15 min. 09 sec. 0 15 min. 09 sec. 0 0
1,04% 1,04%
10.04.2017 17 min. 34 sec. 0 17 min. 34 sec. 0 0
1,20% 1,20%

Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia CCA difuzare: 13:53:16, 21:49.02) și 10.04.2017 (ora de difuzare:
nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spotu- 19:28:28, 22:32.26), postul de televiziune „Moldova-1” a
rilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de difuzat spotul publicitar pentru berea „Timișoreana”, cu
programe radio și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor următorul conținut: „Timișoreana te premiază cu voie bună!
promoționale și a concursurilor care conțin referiri la numele Cumpără Timișoreana 0,5 sau 2 litri și găsești sub capac
sau la marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor una dintre cele 220 de mii de beri sau unul din cele o mie
nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producă- de rucsacuri. Cu voie bună premiile se adună!”.
toare de astfel de băuturi”. Astfel, la 09.04.2017 (ora de
II. Canal 3
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/Teleshopping Plasare de Sponsor
(volum de timp/procent) (volum de timp/ (volum de timp/procent) produse (volum de
procent) (volum de timp/
timp/ procent)
procent)
06.04.17 02 ore 31 min. 23 sec. 45 min. 01 sec. 03 ore 16 min. 24 sec. - -
10,50% 3,12% 13,62%
07.04.17 02 ore 40 min. 45 sec. 45 min. 03 sec. 03 ore 25 min. 48 sec. - -
11,14% 3,12% 14,26%
08.04.17 02 ore 43 min. 26 sec. 45 min. 04 sec. 03 ore 28 min. 30 sec. - -
11,33% 3,12% 14,46%
09.04.17 05 ore 02 min. 26 sec. 45 min. 03 sec. 05 ore 47 min. 29 sec. - -
20,99% 3,12% 24,11%
10.04.17 02 ore 33 min. 44 sec. 45 min. 03 sec. 03 ore 18 min. 47 sec. - -
10,65% 3,12% 13,78%

 Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia 20:56:55; 22:04:25) postul de televiziune „Canal 3” a difuzat
CCA nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spotul publicitar pentru berea Timișoreana, cu următorul
spoturilor publicitare ale serviciilor de programe radio conținut: „Timișoreana te premiază cu voie bună! Cumpără
și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor promoționale Timișoreana 0,5 sau 2 litri și găsești sub capac una dintre
și a concursurilor care conțin referiri la numele sau la cele 220 de mii de beri sau unul din cele o mie de rucsacuri.
marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu Cu voie bună premiile se adună!”.
se pot oferi premii sponsorizate de firme producătoare  Derogări de la prevederile art. 13 alin. (8)
de astfel de băuturi”. Astfel, la 09.04.2017 (ora 09:53:46; din Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din
11:08:15; 11:51:56; 13:36:10; 14:22:24; 16:33:44; 18:08:03; 27.06.1997: „Publicitatea privind una și aceeași marfă
18:40:36) și 10.04.2017 (07:19:46; 07:38:15; 08:15:47; (lucrare, serviciu), precum și unul și același furnizor de
08:40:00; 09:26:23; 11:45:52; 14:54:36; 15:24:56; publicitate se permite nu mai mult de două ori, cu o durată

106 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

totală de până la două minute, pe parcursul unei ore de 00:40:02; 00:40:08; 00:40:11; 00:40:17; 00:40:21; 00:40:42;
emisie pe un canal de frecvență”. La 06.04.2017, spoturile 00:40:52; 00:40:56; 00:41:26; 00:41:37; 00:42:02; 00:42:15;
publicitare pentru scutece „Pufies” (08:00:28, 08:25:37, 00:42:24; 00:42:31; 00:42:45; 00:42:47; 00:42:52; 00:42:55;
08:57:10), pentru „Molped” (15:02:30, 15:23:18, 15:56:41) 00:42:59; 00:43:07; 00:43:12; 00:43:15; 00:43:21; 00:43:27;
și, respectiv, pentru „Bingo 2 în 1” (15:03:47, 15:24:09, 00:43:33; 00:43:47; 00:43:50; 00:43:57; 00:44:01; 00:44:12;
15:58:09) au fost difuzate de trei ori într-o oră de emisie. 00:44:18; 00:44:26; 00:44:31; 00:44:35; 00:44:44; 00:44:58;
Derogări de la prevederile art. 22 alin. (3) din 00:45:00; 00:45:04; 00:45:10; 00:45:20; 00:45:22; 00:45:26;
Codul audiovizualului: „Volumul spoturilor de publicitate 00:46:09; 00:46:11; 00:46:19; 00:46:23; 00:46:24; 00:46:26;
nu poate depăși 12 minute pe oră”. La 06.04.2017, ora 00:46:46; 00:46:50; 00:47:12; 00:47:19; 00:47:36; 00:48:08;
15:00, durata spoturilor publicitare a constituit 14 min. 00:48:11; 00:48:16; 00:48:19; 00:48:36; 00:48:40; 00:48:55;
46 sec., iar la 08.04.2017, ora 23:00, publicitatea a constituit 00:48:58; 00:49:01; 00:49:19; 00:49:48; 00:50:50; 00:51:08;
16 min. 20 sec. pe durata unei ore de emisie. Aceeași 00:51:24; 00:53:03; 00:54:34; 00:54:45; 00:54:49; 00:54:55;
derogare a fost comisă și la 09.04.2017, ora 00:00:00, 00:54:57; 00:55:07; 00:55:15; 00:55:18; 00:55:20; 00:55:24;
durata spoturilor publicitare a constituit 31 min. 14 sec. 00:55:29; 00:55:37; 00:55:42; 00:55:45; 00:55:48; 00:55:52;
Derogări de la art. 19 alin. (14) din Codul audio- 00:55:55; 00:55:57; 00:56:01; 00:56:10; 00:56:19; 00:56:22;
vizualului: „Publicitatea mascată și teleshopping-ul mascat 00:56:37; 00:56:40; 00:56:48; 00:56:59; 00:57:01; 00:57:07;
sunt interzise”. La 08.04.2017, în cadrul competiției full- 00:57:12; 00:57:19; 00:57:21; 00:57:23; 00:57:31; 00:57:32;
contact „Gala KOK” (ora de difuzare 23:34:10; durata 1 oră 00:57:52; 00:57:56; 00:58:04; 00:58:12; 00:58:57; 00:59:13;
46 min. 29 sec.; în reluare la 09.04.2017, ora 03:44:41) a 00:59:42; 00:59:48; 01:00:22; 01:00:44; 01:00:48; 01:00:51;
fost plasată publicitate mascată pentru „Unité”, „FELICIA”, 01:01:36; 01:01:43; 01:02:27; 01:03:27; 01:03:35; 01:03:54;
„INTERAUTO.MD”, „BASEL”, „MILEȘTII-MICI”, „APRIORI”, 01:05:01; 01:05:18; 01:06:48; 01:07:04; 01:07:09; 01:07:29;
„TELPROD-COM”, „NR. 1”, „GALAS ASIGURĂRI”, „OM” 01:07:43; 01:07:52; 01:07:55; 01:08:03; 01:08:07; 01:08:12;
și „PECOS Auto”, denumirile respective fiind plasate pe 01:08:25; 01:08:31; 01:08:44; 01:08:45; 01:08:51; 01:09:00;
bannerele din sală, pe ecranul din fața publicului, pe ringul 01:09:10; 01:09:22; 01:09:25; 01:09:42; 01:09:52; 01:10:27;
de luptă și pe tricourile unor participanți. Astfel: 01:10:37; 01:10:49; 01:11:01; 01:11:04; 01:11:44; 01:11:50;
Operatorul de telefonie mobilă „Unité” – 23:37:40; 01:11:56; 01:12:00; 01:12:04; 01:12:10; 01:12:12; 01:12:27;
23:38:21; 23:39:27; 23:40:42; 23:40:53; 23:41:53; 23:43:09; 01:12:30; 01:12:34; 01:12:39; 01:12:49; 01:12:51; 01:13:01;
23:44:25; 23:47:43; 23:47:59; 23:48:08; 23:48:11; 23:48:16; 01:13:05; 01:13:19; 01:13:29; 01:13:49; 01:13:57; 01:14:04;
23:48:30; 23:48:35; 23:48:44; 23:48:56; 23:49:05; 23:49:08; 01:14:08; 01:14:32; 01:14:37; 01:14:46; 01:15:04; 01:15:11;
23:49:16; 23:49:28; 23:49:31; 23:49:45; 23:50:02; 23:50:12; 01:15:24; 01:15:35; 01:15:40; 01:15:45; 01:15:51; 01:16:02;
23:50:14; 23:50:30; 23:50:37; 23:50:56; 23:51:01; 23:51:24; 01:16:05; 01:16:08; 01:16:12; 01:16:14; 01:16:17; 01:16:19;
23:51:26; 23:51:37; 23:51:52; 23:51:54; 23:52:13; 23:52:18; 01:16:46; 01:16:59; 01:17:04; 01:17:10; 01:17:19; 01:17:57;
23:52:24; 23:52:44; 23:52:48; 23:53:00; 23:53:05; 23:53:12; 01:18:00; 01:18:03; 01:18:09; 01:18:13; 01:18:25; 01:18:27;
23:53:16; 23:53:25; 23:53:28; 23:53:30; 23:53:37; 23:53:42; 01:18:34; 01:18:39; 01:18:46; 01:18:59; 01:19:06; 01:19:24;
23:53:46; 23:53:50; 23:53:56; 23:54:00; 23:54:06; 23:54:15; 01:19:47; 01:20:04; 01:20:27; 01:20:41; 01:20:58; 01:21:08;
23:54:21; 23:54:25; 23:54:32; 23:54:40; 23:54:48; 23:54:53; 01:21:19;
23:55:54; 23:56:17; 23:56:51; 23:56:55; 23:57:20; 23:57:32; Rețeaua de farmacii „FELICIA” – 23:40:53; 23:43:14;
23:57:49; 23:58:13; 23:59:22; 23:59:40; 23:59:54; 00:00:00; 23:43:36; 23:44:29; 23:46:49; 23:47:34; 23:47:43;
00:00:53; 00:00:58; 00:01:00; 00:02:02; 00:02:24; 00:02:29; 23:47:55; 23:47:59; 23:48:08; 23:48:16; 23:48:30; 23:48:35;
00:02:36; 00:02:39; 00:02:47; 00:02:52; 00:02:55; 00:03:02; 23:48:53; 23:48:56; 23:49:08; 23:49:16; 23:49:20; 23:49:28;
00:03:11; 00:03:22; 00:03:31; 00:03:37; 00:03:45; 00:04:06; 23:49:31; 23:49:45; 23:49:57; 23:50:04; 23:50:08; 23:50:12;
00:04:12; 00:04:14; 00:04:18; 00:04:22; 00:04:27; 00:04:30; 23:50:14; 23:50:37; 23:50:47; 23:50:56; 23:51:15; 23:51:19;
00:04:36; 00:04:39; 00:04:43; 00:04:50; 00:04:54; 00:05:00; 23:51:24; 23:51:33; 23:51:37; 23:51:41; 23:51:52; 23:51:54;
00:05:08; 00:05:29; 00:05:33; 00:06:47; 00:07:10; 00:07:20; 23:51:59; 23:52:06; 23:52:10; 23:52:13; 23:52:18; 23:52:20;
00:07:27; 00:07:32; 00:07:37; 00:08:08; 00:08:16; 00:08:18; 23:52:24; 23:52:35; 23:52:44; 23:53:02; 23:53:05; 23:53:12;
00:08:24; 00:08:29; 00:08:39; 00:08:45; 00:08:57; 00:09:10; 23:53:20; 23:53:25, 23:53:28, 23:53:37; 23:53:40; 23:53:42;
00:09:24; 00:09:29; 00:09:35; 00:09:42; 00:09:45; 00:09:59; 23:53:56; 23:54:06; 23:54:15; 23:54:32; 23:54:40; 23:54:48;
00:10:06; 00:10:28; 00:10:32; 00:10:37; 00:10:53; 00:11:12; 23:54:53; 23:55:03; 23:55:09; 23:55:14; 23:55:15; 23:55:19;
00:11:18; 00:11:37; 00:12:06; 00:12:24; 00:12:32; 00:12:41; 23:56:51; 23:57:17; 23:57:32; 00:00:53; 00:01:00; 00:02:02;
00:12:56; 00:13:39; 00:14:40; 00:14:54; 00:16:12; 00:16:42; 00:02:12; 00:02:19; 00:02:24; 00:02:29; 00:02:36; 00:02:39;
00:16:57; 00:18:23; 00:18:31; 00:18:37; 00:18:47; 00:18:59; 00:02:43; 00:02:47; 00:02:52; 00:02:55; 00:03:02; 00:03:11;
00:19:03; 00:19:05; 00:19:19; 00:19:35; 00:19:39; 00:19:43; 00:03:18; 00:03:22; 00:03:31; 00:03:37; 00:03:45; 00:04:06;
00:19:48; 00:20:04; 00:20:11; 00:20:26; 00:20:42; 00:20:47; 00:04:12; 00:04:14; 00:04:18; 00:04:22; 00:04:27; 00:04:30;
00:21:09; 00:21:15; 00:21:17; 00:21:18; 00:21:25; 00:21:28; 00:04:36; 00:04:50; 00:04:54; 00:05:08; 00:05:29; 00:06:47;
00:21:47; 00:22:14; 00:22:33; 00:22:41; 00:22:47; 00:22:50; 00:07:10; 00:07:20; 00:07:27; 00:07:32; 00:07:37; 00:08:08;
00:22:58; 00:23:02; 00:23:23; 00:23:35; 00:24:48; 00:24:56; 00:08:16; 00:08:18; 00:08:29; 00:08:39; 00:08:57; 00:09:42;
00:25:03; 00:26:42; 00:28:07; 00:28:16; 00:28:26; 00:28:29; 00:09:59; 00:10:06; 00:10:17; 00:10:32; 00:10:37; 00:10:55;
00:28:33; 00:28:35; 00:28:41; 00:28:45; 00:28:51; 00:29:03; 00:12:06; 00:12:24; 00:12:42; 00:15:01; 00:18:06; 00:18:23;
00:29:07; 00:29:09; 00:29:18; 00:29:35; 00:29:38; 00:29:40; 00:18:31; 00:18:37; 00:18:44; 00:18:47; 00:18:59; 00:19:03;
00:29:44; 00:29:57; 00:30:05; 00:30:09; 00:30:12; 00:30:16; 00:19:05; 00:19:11; 00:19:19; 00:19:39; 00:19:43; 00:19:48;
00:30:19; 00:30:25; 00:30:27; 00:30:45; 00:30:57; 00:31:04; 00:20:04; 00:20:26; 00:21:15; 00:21:17; 00:21:25; 00:21:28;
00:31:08; 00:31:30; 00:31:37; 00:31:39; 00:31:50; 00:31:56; 00:22:41; 00:22:50; 00:23:14; 00:27:52; 00:28:07; 00:28:16;
00:32:10; 00:32:12; 00:32:35; 00:32:41; 00:32:53; 00:32:57; 00:28:26; 00:28:29; 00:28:30; 00:28:41; 00:28:45; 00:28:49;
00:33:22; 00:33:25; 00:33:39; 00:33:45; 00:33:55; 00:33:58; 00:28:51; 00:29:07; 00:29:09; 00:29:18; 00:29:38; 00:29:44;
00:34:15; 00:34:18; 00:34:51; 00:35:40; 00:35:43; 00:35:46; 00:29:51; 00:29:57; 00:30:09; 00:30:19; 00:30:25; 00:30:27;
00:35:51; 00:36:59; 00:37:12; 00:37:21; 00:37:26; 00:37:34; 00:30:57; 00:31:04; 00:31:22; 00:31:39; 00:31:50; 00:32:12;
00:37:38; 00:37:42; 00:37:47; 00:38:00; 00:38:09; 00:38:15; 00:32:53; 00:33:14; 00:33:25; 00:33:45; 00:34:09; 00:34:15;
00:38:22; 00:38:31; 00:38:39; 00:38:50; 00:38:54; 00:39:05; 00:34:18; 00:34:42; 00:34:51; 00:35:40; 00:36:59; 00:37:12;
00:39:13; 00:39:15; 00:39:20; 00:39:36; 00:39:39; 00:39:56; 00:37:21; 00:37:23; 00:37:26; 00:37:34; 00:37:38; 00:37:47;

www.monitorul.md 107
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

00:38:00; 00:38:15; 00:38:31; 00:38:50; 00:38:59; 00:39:05; 23:43:14; 23:43:36; 23:44:29; 23:46:49; 23:47:43; 23:47:59;
00:39:13; 00:39:15; 00:39:20; 00:39:39; 00:39:49; 00:39:56; 23:48:11; 23:48:56; 23:49:05; 23:49:35; 23:50:14; 23:50:30;
00:40:02; 00:40:11; 00:40:21; 00:40:40; 00:40:42; 00:41:37; 23:50:56; 23:51:01; 23:51:07; 23:51:31; 23:51:37; 23:51:52;
00:42:08; 00:42:15; 00:42:24; 00:42:31; 00:42:45; 00:42:47; 23:51:59; 23:52:06; 23:53:05; 23:53:12; 23:53:16; 23:53:25;
00:42:55; 00:42:59; 00:43:07; 00:43:12; 00:43:47; 00:43:50; 23:53:46; 23:54:00; 23:54:25; 23:54:40; 23:54:48; 23:54:53;
00:43:57; 00:44:01; 00:44:08; 00:44:18; 00:44:26; 00:44:31; 23:54:58; 23:55:19; 23:55:34; 23:55:54; 23:56:17; 23:56:55;
00:44:35; 00:44:40; 00:44:44; 00:44:58; 00:45:00; 00:45:04; 23:57:10; 23:57:20; 23:57:24; 23:57:49; 23:59:45; 00:00:50;
00:45:06; 00:45:10; 00:45:20; 00:45:26; 00:46:04; 00:46:11; 00:02:02; 00:02:19; 00:04:12; 00:04:43; 00:04:50; 00:04:52;
00:46:23; 00:47:26; 00:48:16; 00:48:19; 00:48:36; 00:48:58; 00:05:00; 00:06:47; 00:07:10; 00:07:27; 00:07:32; 00:07:37;
00:49:01; 00:49:13; 00:54:34; 00:54:45; 00:54:52; 00:54:55; 00:08:24; 00:08:45; 00:09:24; 00:09:42; 00:09:45; 00:10:32;
00:54:57; 00:55:04; 00:55:15; 00:55:20; 00:55:24; 00:55:29; 00:10:37; 00:11:18; 00:11:37; 00:12:24; 00:12:32; 00:12:56;
00:55:37; 00:55:42; 00:55:45; 00:55:48; 00:55:52; 00:55:55; 00:18:47; 00:18:52; 00:19:19; 00:19:35; 00:19:43; 00:19:48;
00:55:57; 00:56:01; 00:56:10; 00:56:22; 00:56:37; 00:56:40; 00:20:11; 00:20:26; 00:21:09; 00:21:17; 00:21:25; 00:21:28;
00:56:48; 00:57:19; 00:58:04; 00:58:12; 00:59:42; 00:59:45; 00:22:41; 00:22:47; 00:22:50; 00:23:23; 00:25:03; 00:27:59;
00:59:48; 01:00:22; 01:00:44; 01: 00:51; 01:05:46; 01:06:48; 00:28:26; 00:28:33; 00:28:35; 00:28:51; 00:29:03; 00:29:07;
01:07:04; 01:07:09; 01:07:29; 01:07:38; 01:07:43; 01:07:55; 00:29:44; 00:30:05; 00:30:09; 00:30:16; 00:30:45; 00:30:57;
01:08:07; 01:08:12; 01:08:25; 01:08:44; 01:08:45; 01:08:51; 00:31:22; 00:31:37; 00:31:50; 00:32:10; 00:32:35; 00:32:41;
01:09:06; 01:09:15; 01:09:22; 01:09:25; 01:09:39; 01:09:42; 00:32:57; 00:33:22; 00:33:39; 00:33:58; 00:34:15; 00:36:59;
01:09:44; 01:09:52; 01:10:27; 01:10:37; 01:11:01; 01:11:04; 00:37:12; 00:37:34; 00:37:42; 00:37:47; 00:38:00; 00:38:09;
01:11:44; 01:11:56; 01:12:04; 01:12:12; 01:12:27; 01:12:30; 00:38:22; 00:38:39; 00:38:54; 00:39:13; 00:39:20; 00:39:36;
01:12:34; 01:12:49; 01:12:51; 01:13:05; 01:13:19; 01:13:30; 00:39:39; 00:39:44; 00:40:02; 00:40:08; 00:40:15; 00:40:17;
01:13:51; 01:13:57; 01:14:04; 01:14:08; 01:14:32; 01:14:46; 00:40:21; 00:40:52; 00:40:56; 00:41:37; 00:42:45; 00:42:52;
01:15:04; 01:15:11; 01:15:24; 01:15:30; 01:15:51; 01:15:57; 00:42:59; 00:43:11; 00:43:15; 00:43:33; 00:43:50; 00:44:01;
01:16:02; 01:16:05; 01:16:08; 01:16:12; 01:16:14; 01:16:19; 00:44:18; 00:44:31; 00:45:04; 00:45:10; 00:45:20; 00:45:22;
01:16:52; 01:16:59; 01:17:04; 01:17:57; 01:18:00; 01:18:03; 00:46:11; 00:46:23; 00:46:24; 00:46:26; 00:46:46; 00:47:36;
01:18:09; 01:18:13; 01:18:25; 01:18:34; 01:18:39; 01:18:59; 00:48:11; 00:48:36; 00:48:40; 00:48:58; 00:49:01; 00:51:08;
01:19:24; 01:19:57; 00:54:34; 00:54:49; 00:54:55; 00:54:57; 00:55:07; 00:55:18;
Compania „TELPROD-COM” – 23:40:53; 23:43:14; 00:55:20; 00:55:24; 00:55:42; 00:55:48; 00:55:55; 00:55:57;
23:43:36; 23:44:29; 23:46:49; 23:47:34; 23:47:59; 23:49:11; 00:56:19; 00:56:40; 00:56:59; 00:57:01; 00:57:21; 00:57:31;
23:49:20; 23:50:08, 23:50:56; 23:51:15; 23:51:19; 23:51:37; 00:58:12; 00:59:48; 01:00:22; 01:00:44; 01:01:23; 01:01:36;
23:51:52; 23:52:20; 23:53:50; 23:54:25; 23:55:09; 23:55:14; 01:05:46; 01:06:48; 01:07:04; 01:07:34; 01:07:52; 01:07:55;
23:55:19; 23:56:55; 23:57:37; 00:00:47; 00:04:50; 00:05:37; 01:08:03; 01:08:07; 01:08:31; 01:08:41; 01:08:51; 01:09:00;
00:06:47; 00:07:10; 00:07:37; 00:10:37; 00:20:26; 00:21:28; 01:09:10; 01:09:22; 01:10:27; 01:10:37; 01:11:01; 01:11:44;
00:28:35; 00:28:45; 20:08:49; 00:28:51; 00:29:03; 00:31:50; 01:11:50; 01:12:00; 01:12:10; 01:12:30; 01:12:39; 01:13:01;
00:41:37; 00:42:45; 00:43:15; 00:46:26; 00:54:34; 00:56:37; 01:13:05; 01:13:29; 01:13:49; 01:13:57; 01:14:08; 01:14:37;
00:56:40; 00:56:59; 00:57:01; 00:57:56; 00:58:12; 00:59:45; 01:14:46; 01:15:04; 01:15:24; 01:15:35; 01:15:40; 01:15:45;
01:00:22; 01:00:44; 01:00:51; 01:03:44; 01:06:48; 01:07:04; 01:16:05; 01:16:08; 01:16:12; 01:16:17; 01:16:46; 01:17:10;
01:08:03; 01:10:37; 01:10:49; 01:12:10; 01:12:39; 01:13:57; 01:17:57; 01:18:03; 01:18:13; 01:18:34; 01:18:46; 01:18:59;
01:14:08; 01:14:37; 01:14:46; 01:15:04; 01:15:24; 01:15:30; 01:20:27; 01:20:58; 01:21:08; 01:21:19;
01:15:40; 01:17:57; Combinatul de vinuri „MILEȘTII-MICI” – 23:40:53;
Salonul de ceasuri „BASEL” – 23:43:14; 23:43:36; 23:44:29; 23:46:49; 23:47:55; 23:48:16; 23:49:11;
23:44:29; 23:46:49; 23:47:43; 23:47:55; 23:48:16; 23:48:35; 23:49:16; 23:49:20; 23:49:35; 23:50:04; 23:50:08; 23:51:19;
23:49:20; 23:49:28; 23:49:31; 23:50:04; 23:50:56; 23:51:15; 23:51:33; 23:51:52; 23:51:59; 23:52:10; 23:52:20; 23:53:50;
23:51:31; 23:51:33; 23:52:10; 23:52:13; 23:52:18; 23:52:20; 23:55:14; 23:57:10; 23:57:17; 23:59:45; 00:00:50; 00:02:12;
23:53:05; 23:53:42; 23:54:15; 23:56:51; 23:57:17; 00:02:02; 00:04:50; 00:04:52; 00:04:54; 00:08:18; 00:09:45; 00:09:59;
00:02:29; 00:02:39; 00:02:52; 00:03:31; 00:04:18; 00:04:36; 00:10:28; 00:12:24; 00:12:32; 00:18:15; 00:18:52; 00:19:43;
00:04:50; 00:04:52; 00:04:54; 00:06:47; 00:07:10; 00:07:32; 00:23:28; 00:27:59; 00:28:45; 00:28:51; 00:29:44; 00:30:05;
00:07:37; 00:08:16; 00:08:18; 00:08:29; 00:09:42; 00:09:45; 00:31:37; 00:32:10; 00:33:14; 00:34:15; 00:36:59; 00:37:12;
00:09:49; 00:09:59; 00:10:06; 00:10:17; 00:10:28; 00:10:32; 00:39:36; 00:40:15; 00:40:17; 00:40:56; 00:44:55; 00:48:40;
00:10:37; 00:11:01; 00:12:24; 00:12:32; 00:12:48; 00:18:23; 00:54:34; 00:54:49; 00:55:15; 00:55:20; 00:55:57; 00:57:01;
00:18:31; 00:18:47; 00:18:52; 00:18:59; 00:19:19; 00:19:48; 00:57:56; 01:03:46; 01:05:46; 01:07:04; 01:07:34; 01:08:41;
00:20:04; 00:20:26; 00:21:17; 00:21:28; 00:22:50; 00:23:23; 01:09:00; 01:11:01; 01:12:49; 01:14:08; 01:15:04; 01:15:24;
00:23:28; 00:27:59; 00:28:26; 00:28:29; 00:28:45; 00:29:07; 01:15:30; 01:17:57; 01:18:09;
00:29:44; 00:29:57; 00:30:05; 00:30:09; 00:30:25; 00:30:57; Rețeaua de magazine „NR. 1” – 23:43:14; 23:43:36;
00:31:22; 00:31:37; 00:34:09; 00:34:15; 00:35:46; 00:36:59; 23:44:29; 23:46:49; 23:47:43; 23:49:11; 23:49:31; 23:49:35;
00:37:12; 00:37:47; 00:39:20; 00:39:36; 00:39:39; 00:39:44; 23:50:30; 23:51:31; 23:52:13; 23:53:05; 23:53:42; 23:56:51;
00:39:49; 00:40:15; 00:40:17; 00:40:21; 00:40:56; 00:42:15; 23:57:32; 00:00:50; 00:02:02; 00:02:19; 00:02:29; 00:02:39;
00:42:31; 00:42:47; 00:42:59; 00:43:12; 00:43:21; 00:43:50; 00:02:52; 00:04:50; 00:06:47; 00:07:10; 00:07:32; 00:07:37;
00:44:01; 00:44:31; 00:44:58; 00:45:04; 00:45:06; 00:45:10; 00:08:16; 00:09:42; 00:09:45; 00:09:59; 00:10:06; 00:10:09;
00:45:20; 00:46:11; 00:46:23; 00:46:24; 00:48:36; 00:48:40; 00:12:24; 00:18:04; 00:18:23; 00:18:47; 00:18:52; 00:18:59;
00:48:58; 00:54:34; 00:54:49; 00:54:55; 00:55:15; 00:55:20; 00:19:03; 00:19:19; 00:19:39; 00:19:48; 00:20:26; 00:21:25;
00:55:24; 00:55:42; 00:55:48; 00:55:57; 00:56:01; 00:57:19; 00:21:28; 00:22:41; 00:23:23; 00:23:28; 00:28:07; 00:28:26;
00:57:56; 00:58:12; 01:00:22; 01:00:27; 01:00:44; 01:05:46; 00:29:44; 00:29:57; 00:30:05; 00:30:09; 00:30:25; 00:30:57;
01:06:48; 01:07:04; 01:07:34; 01:07:38; 01:08:12; 01:08:31; 00:31:22; 00:31:37; 00:31:50; 00:32:10; 00:34:09; 00:34:15;
01:08:41; 01:08:44; 01:08:51; 01:09:00; 01:09:10; 01:10:27; 00:35:46; 00:36:59; 00:37:12; 00:37:47; 00:39:20; 00:39:36;
01:10:37; 01:11:01; 01:12:12; 01:12:30; 01:12:49; 01:12:51; 00:39:39; 00:39:44; 00:40:15; 00:40:17; 00:40:21; 00:40:56;
01:13:05; 01:15:04; 01:15:24; 01:16:05; 01:16:12; 01:17:57; 00:41:37; 00:42:15; 00:42:45; 00:42:59; 00:43:50; 00:44:01;
01:18:03; 01:18:13; 00:44:18; 00:44:31; 00:45:04; 00:46:11; 00:46:23; 00:46:24;
Compania de vânzări auto „INTERAUTO.MD” – 23:40:53; 00:48:36; 00:48:40; 00:48:58; 00:54:49; 00:54:55; 00:55:24;

108 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

00:55:42; 00:55:48; 00:55:57; 00:57:01; 00:58:12; 01:00:22; Vinul spumant „Apriori” – 01:00:36.
01:00:44; 01:05:46; 01:06:48; 01:07:04; 01:07:34; 01:08:31; Derogări de la prevederile art. 22 alin. (1) din
01:08:41; 01:08:44; 01:08:51; 01:09:00; 01:09:10; 01:10:27; Codul audiovizualului: „Timpul de transmisiune dedicat
01:10:37; 01:12:30; 01:12:51; 01:13:05; 01:13:29; 01:15:04; publicității nu poate depăși 15% din timpul de difuzare a
01:16:05; 01:16:12; 01:18:03; 01:18:13; serviciului de programe televizate, iar împreună cu spoturile
Compania „PECOS Auto” – 01:05:21; 01:06:04; de teleshopping nu poate depăși 20% din timpul zilnic
01:06:18; 01:20:27; 01:20:47; 01:21:08); de transmisiune a serviciului de programe televizate”.
Compania de asigurări „GALAS” – 23:44:29; 23:46:49; La 09.04.17, timpul de transmisiune dedicat publicității a
01:00:38; constituit 20,99%, iar împreună cu spoturile de teleshopping
Apa potabilă „OM” – 01:05:14; – 24,11%.
III. TV 7 (TV8)
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/procent) (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) (volum de timp/procent) procent) procent)
12.04.2017 1 oră 56 min. 55 sec. 0 1 oră 56 min. 55 sec. 0 0
8,09% 8,09%
13.04.2017 1 oră 55 min. 18 sec. 0 1 oră 55 min. 18 sec. 0 0
7,99% 7,99%
14.04.2017 1 oră 54 min. 56 sec. 0 1 oră 54 min. 56 sec. 0 0
7,95% 7,95%
15.04.2017 1 oră 46 min. 22 sec. 0 1 oră 46 min. 22 sec. 09 sec. 23 sec.
7,37% 7,37% 0,01% 0,02%
16.04.2017 1 oră 34 min. 12 sec. 0 1 oră 34 min. 12 sec. 33 sec. 11 sec.
6,53% 6,53% 0,03% 0,01%

Derogări de la prevederile art. 191 alin. (4) lit. a) sunt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ
din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorii sunt obligați să următoarele condiții:… să nu scoată în evidență în mod
difuzeze anunțul privind plasarea de produse: a) la începutul exagerat produsele și/sau serviciile în cauză”. În cadrul
și la sfârșitul programului în care sunt plasate produse; emisiunii „Isprava culinară” (data de difuzare: 15.04.2017;
b) la reluarea, după o pauză publicitară, a programului în ora: 10:48:30), moderatoarea emisiunii Adriana Ochișanu
care sunt plasate produse”. În cadrul emisiunii „Контроль a exprimat mesaje de promovare a serviciilor oferite de
качества”, anunțul privind plasarea de produse a fost omis magazinul „Linella”: „Îmi place să gătesc și o fac cu mare
la sfârșitul programului (data de difuzare: 15.04.2017; ora drag doar din ingrediente proaspete pe care le găsesc la
de difuzare: 09:16:53/în reluare la 16.04.2017; ora de Linella…Cu multă plăcere vin la Linella să-mi fac cumpără-
difuzare 13:35:54). turile pentru că aicea găsesc produse autohtone de calitate.
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (7) din Mai e și aproape de casa mea”.
Codul audiovizualului: „Volumul total de timp folosit pentru  Derogări de la prevederile art. 20 alin. (1) lit.
plasarea de produse în programe și emisiuni ce constituie b) din Codul audiovizualului: „Programele sponsorizate
producție autohtonă nu poate depăși 2 minute dintr-un total trebuie să îndeplinească următoarele condiții: denumirea
de 30 de minute ale programelor și emisiunilor difuzate”. sau marca sponsorului trebuie să fie distinct evidențiată
În cadrul emisiunii „Контроль качества” din 15.04.2017, ca atare la începutul și/sau sfârșitul acestor programe”.
ora de difuzare 09:16:53 (în reluare la 16.04.2017, ora de Rețeaua de magazine „Linella”, unul din sponsorii emisiunii
difuzare 13:35:54), plasarea de produse a constituit 6 min. „Isprava culinară” (data de difuzare:15.04.2017; ora:
55 sec. din durata totală de 25 min. 04 sec. 10:48:30), a fost prezentată și pe durata emisiunii în cauză
 Derogări de la prevederile art. 19 1 alin. (3) (ora de difuzare: 10:49:10; 10:49:51; 10:50:53; 10:51:08;
lit. c) din Codul audiovizualului: „Programele în care 10:55:24; 11:09:49; 11:10:38).
IV. Prime
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/Teleshopping Plasare de Sponsor
(volum de timp/procent) (volum de timp/ (volum de timp/procent) produse (volum de timp/
procent) (volum de timp/ procent)
procent)
06.04.2017 1 oră 45 min. 09 sec. 15 min. 03 sec. 2 ore 00 min. 12 sec. 11 min. 07 sec. 5 sec.
7,29% 1,04% 8,33% 0,76 % 0,03%
07.04.2017 1 oră 44 min. 55 sec. 15 min. 03 sec. 1 oră 59 min. 58 sec 7 min. 36 sec. 27 sec.
7,26% 1,04% 8,30% 0,48% 0,18%
08.04.2017 1 oră 32 min. 19 sec. 30 min. 07 sec. 2 ore 02 min. 26 sec. 0 0
6,40% 2,08% 8,49%
09.04.2017 1 oră 43 min. 31 sec. 15 min. 07 sec. 1 oră 58 min. 38 sec. 0 0
7,17% 1,04% 8,22%
10.04.2017 1 oră 46 min. 59 sec. 15 min. 03 sec. 2 ore 02 min. 02 sec. 13 sec. 0
7,40% 1,04% 8,47% 0,09%
Derogări de la art. 191 alin. (3) lit. c): „Programele oil”, în care Vasile Dubencu, importator, face o relatare
în care sunt plasate produse trebuie să îndeplinească detaliată a compoziției acestuia, a metodelor de utilizare
cumulativ următoarele condiții: să nu scoată în evidență și beneficiile produselor: „La baza lor stă o compoziție
în mod exagerat produsele și/sau serviciile în cauză” și de plante, o compoziție de uleiuri din plante medica-
alin. (6) din Codul audiovizualului: „Verbalizarea nu mentoase, îndeosebi ca menta, ca eucali ptul, borneol,
conține referiri la caracteristicile de identificare a produsului canfora, uleiul de scorțișoară, uleiul de cuișoare, deci
plasat”. Astfel, la 06.04.2017, în cadrul emisiunii Prima oră sunt remedii vechi. Uleiul, spre exemplu, este foarte bun
a fost prezentat un reportaj despre produsele „Siang Pure și pentru ca un remediu universal la drum, pentru durerile

www.monitorul.md 109
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

de burtă, dureri de dinți, dureri de cap, dureri musculare, pe data de 6 aprilie 2017, ora 07:05:45 (reluare la 07 aprilie
o congestie nazală. Pentru dureri musculare este mai bine 2017, ora 03:11:03), și la 7 aprilie 2017, ora 07:04:02, nu a
de aplicat un unguent, fiindcă și cu puterea masajului acest fost prezentat anunțul privind plasarea de produse.
unguent acționează mai puternic. Produsele se folosesc  Derogări de la art. 9 din Decizia nr. 133 din
foarte simplu, prin masarea punctelor biologic active. Se 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor publi-
masează tâmplele, fruntea, după urechi, urechile se întind, citare ale serviciilor de programe radio și TV: „Este
un pic se ciupesc, partea de la ceafă, după aceasta vaporii interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și a concur-
uleiului se inhalează din palme. Toate produsele le găsiți surilor care țin referiri la numele sau la marca unei băuturi
în farmacii și prețul lor este unul mai mult simbolic, există alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot oferi premii
însă și unele restricții. Sunt restricționate doamnelor însăr- sponsorizate de firme producătoare de astfel de băuturi”. La
cinate și în perioada de alăptare, copiilor de până la 3 ani”. 09 aprilie 2017 (ora difuzării 08:52:11, 10:10:10) și 10 aprilie
După care intervine o clientă a acestor produse: „Un efect 2017 (ora difuzării 07:45:38, 12:01:11 și 13:15:11), postul
foarte bun îl au în cazul înțepăturilor de țânțari. Cu această de televiziune „Prime” a difuzat spotul publicitar pentru
situație ne confruntăm de fiecare dată și de fiecare dată berea „Timișoreana”, cu următorul conținut: „Timișoreana
avem un efect pozitiv” (08.11.38). te premiază cu voie bună! Cumpără Timișoreana 0,5 sau
Derogări de la art. 191 alin. (4) lit. a) din Codul 2 litri și găsești sub capac una dintre cele 220 de mii de
audiovizualului: „Radiodifuzorii sunt obligați să difuzeze beri sau unul din cele o mie de rucsacuri. Cu voie bună
anunțul privind plasarea de produse: la începutul și la premiile se adună!”.
sfârșitul programului în care sunt plasate produse”. Astfel,
V. CTC Mega
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
12.04.2017 2 ore 33 min. 40 sec. 15 min. 2 ore 48 min. 40 sec. 0 0
10,65% 1,04% 11,69%
13.04.2017 2 ore 41 min. 54 sec. 30 min. 3 ore 11 min. 54 sec. 0 0
11,21% 2,08% 13,30%
14.04.2017 2 ore 37 min. 39 sec. 30 min. 3 ore 07 min. 39 sec. 02 min 48 sec. 0
10,92% 2,08% 13,01% 0,17%
15.04.2017 2 ore 18 min. 08 sec. 30 min. 2 ore 48 min. 08 sec. 04 min 38 sec. 09 min 45sec
9,58% 2,08% 11,67% 0,30% 0,65%
16.04.2017 2 ore 16 min. 55 sec. 30 min. 2 ore 46 min. 55 sec. 02 min 48 sec. 09 min 45sec
9,48% 2,08% 11,56% 0,17% 0,65%
Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia CCA în care sunt plasate produse trebuie să îndeplinească
nr. 133 din 23.12.2009 Cu privire la difuzarea spotu- cumulativ următoarele condiții: să nu încurajeze în mod
rilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de direct cumpărarea sau închirierea – produselor sau servi-
programe radio și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor ciilor respective”; și lit. c): „să nu scoată în evidență
promoționale și a concursurilor care conțin referiri la numele în mod exagerat produsele și/sau serviciile în cauză”.
sau la marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor În cadrul emisiunii „Novaya YA” din 14.04.2017, ora
nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producă- de difuzare 14:46:34 (în reluare la 16.04.2017, ora de
toare de astfel de băuturi”. Astfel, în cadrul serviciului de difuzare: 16:42:15), precum și într-o nouă ediție a acestei
programe al postului de televiziune „CTC Mega” au fost emisiuni din 15.04.2017 (ora de difuzare: 09:44:19), pe
difuzate spoturile publicitare pentru berea „Timișoreana” și burtieră au fost plasate mesaje cu oferirea mai multor
„Львiвська Пивоварня”, cu următorul conținut promoțional: servicii: Înscrierea pentru consultație la un specialist cu
- „Timișoreana te premiază cu voie bună! Cumpără experiență, Olga Țurcan, se poate face la num. de tel.
Timișoreana 0,5 sau 2 litri și găsește sub capac una dintre 022260500; Înscrierea la salon se poate face la numărul
cele 220.000 de beri sau unul dintre cele 1000 de rucsacuri! de tel 022 22 60 50; Înscrierea Aquaterra beauty Salon la
Cu voie bună premiile se adună!” – 12.04.2017 (ora nr. de tel. 060099788; Aquaterra Wellness & SPA vă invită
de difuzare: 07:35:13; 08:19:40; 09:09:36; 11:01:10; la un complex de proceduri de frumusețe și sănătate, tel.
19:13:33; 22:37:59), 13.04.2017 (ora de difuzare: 07:30:48; 022 628 000; Aquaterra – inscri pționat pe tricoul benefi-
08:04:22; 09:13:37; 11:00:00; 22:39:28), 14.04.2017 (ora ciarului cursului de înfrumusețate, precum și pe tricoul
de difuzare: 07:23:07; 07:49:33; 09:12:33; 11:02:00; antrenorului din sala de forță; Showroom Julia Allert, tel.
21:09:50), 15.04.2017 (ora de difuzare: 15:36:11; 16:07:10; 079808060; Clinica Лаборатория Красoты – adresa
16:38:43; 17:10:41; 19:35:42; 22:34:05), 16.04.2017 (ora Tighina 49/3; Pentru alegerea unui program individual de
de difuzare: 15:14:33; 16:01:02; 16:38:44; 17:05:51; exerciții vă poate ajuta antrenorul Aquaterra Wellnesss &
19:33:44; 22:33:47); SPA, tel. 022 628 000; Comandă cartela Aquaterra Wellness
- „ Львiвська Пивоварня”: „Berarii din Lvov dintotdeauna & SPA la tel. 022 628 000; Ciocolata belgiană preparată
au admirat și au sprijinit muzica de calitate. Astăzi ei salută manual Fraide. CC Malldova, 4 etaj; OSHO bar & kitchen,
oaspeții din Europa veniți la festivitățile muzicale. Căutați Decebal 7/1,06944 6444; Aquaterra Wellenss&SPA, bd.
promoția sub capac și primiți cadou sute de mii de sticle” – Decebal 6/4.
14.04.2017 (ora de difuzare: 08:18:48; 10:06:15; 11:02:13; Derogări de la prevederile art. 191 alin. (4) lit. a)
16:14:39; 17:13:55; 20:43:21; 22:44:33), 15.04.2017 (ora de și lit. b) din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorii sunt
difuzare: 08:02:57; 09:00:05; 10:09:44; 11:16:35; 11:42:02; obligați să difuzeze anunțul privind plasarea de produse: a)
15:04:23; 17:38:57; 22:38:45), 16.04.2017 (ora de difuzare: la începutul și la sfârșitul programului în care sunt plasate
08:37:27; 09:11:15; 09:38:51; 11:54:00; 16:03:04; 17:09:02; produse; b) la reluarea, după o pauză publicitară, a progra-
22:38:57;23:28:45). mului în care sunt plasate produse”:
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (3) lit. b) - anunțul privind plasarea de produse a fost omis la
și lit. c) din Codul audiovizualului: lit. b) ”Programele

110 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

începutul emisiunii „Утро на СТС” din 12.04.2017 (ora trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Denumirea
06:18:13); sau marca sponsorului trebuie să fie distinct evidențiată
- anunțul privind plasarea de produse a fost omis în cadrul ca atare la începutul și/sau sfârșitul acestor programe.
emisiunii „Утро на СТС” din 12.04.2017 (ora 06:18:13) la Să nu încurajeze achiziționarea sau închirierea produselor
reluarea programului după publicitate: 12.04.2017 (07:37:52); ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terț, în particular
- anunțul privind plasarea de produse a fost omis la prin referiri promoționale speciale la aceste produse
sfârșitul emisiunii „Novaya YA” din 14.04.2017 (ora de ori servicii, decât prin intermediul cli purilor publicitare”.
difuzare: 14:46:34). În cadrul emisiunii „Stars Lunch” din 15.04.2017 (ora
Derogări de la art. 191 alin. (7) din Codul audio- de difuzare: 11:42:59; în reluare la 16.04.2017, ora de
vizualului: „Volumul total de timp folosit pentru plasarea difuzare: 08:44:59), prezentatoarea menționează: „Bine
de produse în programe și emisiuni ce constituie producție v-am regăsit. Star lunch începe, și alături de noi este, ca
autohtonă nu poate depăși 2 minute dintr-un total de de obicei, Compania Colibri, care ne face interviul mai
30 minute ale programelor și emisiunilor difuzate”. plăcut și mai dulce”; BETA „Compania Colibri se dezvoltă cu
- În cadrul emisiunii „Novaya YA” din 14.04.2017 (14:46:34), succes pe piața Moldovei deja de 20 de ani, bucurându-și
volumul timpului acordat pentru plasarea de produse a clienții an de an cu surprize plăcute și noi sortimente de
constituit 03 min. 12 sec. din durata totală de 41 min. torturi, biscuiți și alte bunătăți. Secretul succesului constă
11 sec., dintre care în primele 30 de minute ale emisiunii, în profesionalismul echi pei care investește dragoste și
plasarea de produse a constituit 02 min. 57 sec.; pricepere atât în produsele de serie, cât și cele organizate
- În cadrul emisiunii „Stars Lunch” din 15.04.2017 (ora de la comandă individuală. Colibri – lider pe piața produselor
difuzare: 11:42:59; în reluare la 16.04.2017, ora de difuzare: de cofetărie” (11:43:10); „Și pe final, din partea sponsorilor
08:44:59), volumul timpului acordat pentru plasarea de noștri – Compania „Colibri”, îți oferim un tort din pandișpan
produse a constituit 09 min. 24 sec. din durata totală de de cacao, cu un sufleu de cremă de frișcă, cu caise și cu
25 min. 29 sec. mere. Arată foarte bine, cred că are și un gust excepțional.
Derogări de la prevederile art. 20 alin (1) lit. b) și Îl savurați împreună cu cei dragi și vă amintiți de noi cu
c) din Codul audiovizualului: „Programele sponsorizate plăcere” (12:07:43).
VI. Euro TV
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
06.04.2017 1 oră 12 min. 33 sec. 1 oră 00 min. 01 sec. 2 ore 12 min. 34 sec. 0 0
5,02% 4,16% 9,19%
07.04.2017 1 oră 06 min. 41 sec. 1 oră 00 min. 06 sec. 2 ore 06 min. 47 sec. 0 0
4,61% 4,17% 8,78%
08.04.2017 59 min. 56 sec. 1 oră 00 min. 07 sec. 2 ore 00 min. 03 sec. 0 0
4,13% 4,17% 8,33%
09.04.2017 49 min. 51 sec. 1 oră 00 min. 07 sec. 1 oră 49 min. 58 sec. 0 0
3,43% 4,17% 7,60%
10.04.2017 37 min. 10 sec. 1 oră 00 min. 07 sec. 1 oră 37 min. 17 sec. 0 0
2,57% 4,17% 6,74%
Derogări de la prevederile art. 22 alin. (4) din Codul 07 min. 32 sec., 18:57:24 – 07 min. 31 sec., 21:56:19 –
audiovizualului: „Emisiunea de teleshopping durează fără 07 min. 31 sec.); 08.04.2017 (07:00:37 – 07 min. 33 sec.,
întrerupere nu mai puțin de 15 minute. Numărul maxim de 15:00:17 – 07 min. 31 sec., 18:59:27 – 07 min. 32 sec.,
emisiuni de teleshopping pe zi poate fi 8, iar durata lor 22:00:42 – 07 min. 31 sec.); 09.04.2017 (07:00:16 – 07 min.
totală nu poate depăși 3 ore”. Emisiunea de teleshopping 32 sec., 15:00:23 – 07 min. 31 sec., 19:01:01 – 07 min.
„Market Imobile” a avut o durată mai scurtă de 15 min. la: 32 sec., 22:02:02 – 07 min. 32 sec.), 10.04.2017 (07:01:52 –
06.04.2017 (06:57:31 – 07 min. 30 sec., 14:57:00 – 07 min. 07 min. 31 sec., 14:57:55 – 07 min. 30 sec., 19:03:07 –
32 sec., 18:57:02 – 07 min. 30 sec., 21:57:40 – 07 min. 07 min. 33 sec., 22:00:01 – 07 min. 33 sec.).
29 sec.); 07.04.2017 (06:56:51 – 07 min. 32 sec., 14:56:26 –
VII. Canal 2

Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor


(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
06.04.2017 2 ore 39 min. 20 sec. 30 min. 09 sec. 3 ore 09 min. 29 sec. 0 0
11,05% 2,08% 13,14%
07.04.2017 1 oră 53 min. 19 sec. 30 min. 09 sec. 2 ore 23 min. 28 sec. 0 0
7,86% 2,08% 9,95%
08.04.2017 1 oră 24 min. 53 sec. 30 min. 12 sec. 1 oră 55 min. 05 sec. 0 0
5,87% 2,09% 7,98%
09.04.2017 1 oră 31 min. 00 sec. 30 min. 05 sec. 2 ore 01 min. 05 sec. 0 0
6,31% 2,08% 8,40%
10.04.2017 2 ore 02 min. 47 sec. 30 min. 09 sec. 2 ore 32 min. 56 sec. 0 0
8,50% 2,08% 10,59%
Derogări de la art. 9 din Decizia CCA nr.133 din sponsorizate de firme producătoare de astfel de băuturi”.
23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor publi- Astfel, la 09.04.2017 (ora difuzării: 11:25:36; 13:55:45;
citare ale serviciilor de programe radio și TV: „Este 16:17:00; 16:44:33; 17:15:48; 19:12:38; 20:05:43; 22:16:56)
interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și a concursu- și la 10.04.2017 (ora difuzării: 09:37:18; 09:58:44; 10:51:30;
rilor care conțin referiri la numele sau la marca unei băuturi 14:21:51; 14:44:43; 15:14:10; 15:37:38; 20:08:10; 22:13:21;
alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot oferi premii 22:46:00; 23:15:13) a fost difuzat spotul publicitar pentru

www.monitorul.md 111
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

berea Timișoreana, cu următorul conținut: „Timișoreana beri sau unul din cele o mie de rucsacuri. Cu voie bună
te premiază cu voie bună! Cumpără Timișoreana 0,5 sau premiile se adună!”.
2 litri și găsești sub capac una dintre cele 220 de mii de
VIII. Realitatea TV
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
20.04.2017 38 min. 52 sec. 45 min. 17 sec. 1 oră 24 min. 09 sec. 0 0
2,67% 3,13% 5,83%
21.04.2017 40 min. 28 sec. 45 min. 10 sec. 1 oră 25 min. 38 sec. 0 0
2,79% 3,13% 5,92%
22.04.2017 39 min. 55 sec. 45 min. 19 sec. 1 oră 25 min. 14 sec. 0 0
2,74% 3,13% 5,91%
23.04.2017 43 min. 40 min. 45 sec. 1 oră 23 min. 45 sec. 0 0
2,98% 2,80% 5,79%
24.04.2017 47 min. 18 sec. 45 min. 15 sec. 1 oră 32 min. 33 sec. 0 0
3,27% 3,13% 6,41%
Derogări de la art. 22 alin. (4) din Codul audiovizu- АЦЦ (05:39:17, 06:39:19, 07:39:20, 08:39:03, 13:07:44);
alului: „Emisiunea de teleshopping durează fără întrerupere Терафлю (05:39:43, 06:39:39, 13:08:02); Coldrex
nu mai puțin de 15 minute. Numărul maxim de emisiuni (05:40:00, 06:40:00, 07:40:00, 08:39:43, 13:08:25);
de teleshopping pe zi poate fi 8, iar durata lor totală nu Ципрол (06:39:46, 07:39:47, 08:39:30, 13:08:10);
poate depăși 3 ore”. Astfel, pe data de 23 aprilie 2017, - 22.04.2017: Efisol, Анги Септ, Доктор МОМ (08:51:12,
ora 17:00:00, durata emisiunii de teleshopping a constituit 13:50:15); Декатилен (08:51:27, 13:50:30); АЦЦ (08:51:4,
10 min. 29 sec. 513:50:48); Терафлю (08:52:03, 13:51:05); Ципрол
Derogări de la art. 19 alin. (14) din Codul audio- (08:52:11, 13:51:13); Coldrex (08:52:25, 13:51:28).
vizualului: „Publicitatea mascată și teleshopping-ul mascat Același subiect a fost difuzat în cadrul emisiunilor „Reali-
sunt interzise”. În cadrul buletinelor de știri din 20.04.2017 și tatea Azi” din 20 aprilie (12:06:06 și 15:25:48) și 21 aprilie
22.04.2017 a fost prezentat un reportaj despre preparatele 2017 (04:24:48):
antibiotice ce nu vor mai fi comercializate fără prescripție - 20.04.2017: Декатилен (12:07:11, 16:04:10); АЦЦ
medicală. Așadar, în reportaj este ușor identificabilă (12:07:28, 16:04:26); Терафлю (12:07:46, 16:04:45);
denumirea unor medicamente și chiar prețul acestora: Ципрол (12:07:55, 16:04:53); Coldrex (12:08:09, 16:05:07);
- 20.04.2017: Efisol, Анги Септ, Доктор МОМ (05:38:44, - 21.04.2017: Декатилен (05:03:10); АЦЦ (05:03:27);
06:38:47, 07:38:48, 08:38:30, 13:07:12); Декатилен Терафлю (05:03:46); Ципрол (05:03:54); Coldrex
(05:38:59, 06:39:01, 07:39:03, 08:38:45, 13:07:27); (05:04:08).
IX. N 4
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
12.05.2017 2 ore 03 min. 18 sec. 45 min. 2 ore 48 min. 18 sec. 1 min. 07 sec. 0,07 % 0
8,55% 03,12% 11,67%
13.05.2017 1 oră 59 min. 49 sec. 45 min. 02 sec. 2 ore 44 min. 51 sec. 1 min. 05 sec. 0,07% 0
8,29% 03,12% 11,42%
14.05.2017 2 ore 15 min. 21 sec. 45 min. 11 sec. 3,13% 3 ore 00 min. 32 sec. 3 sec. 0
9,38% 12,52% 0,02%
15.05.2017 2 ore 07 min. 32 sec. 45 min. 03 sec. 2 ore 52 min. 35 sec. 1 min. 27 sec. 0,08% 0
8,84% 03,12% 11,96%
16.05.2017 2 ore 03 min. 18 sec. 45 min. 2 ore 48 min. 18 sec. 3 min. 33 sec. 0,23% 0
8,55% 03,12% 11,67%
Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia CCA 2 litri și găsești sub capac una dintre cele 220 de mii de
nr. 133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spotu- beri sau unul din cele o mie de rucsacuri. Cu voie bună
rilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de premiile se adună!”.
programe radio și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor Derogări de la prevederile art. 13 alin. (8) din
promoționale și a concursurilor care conțin referiri la numele Legea cu privire la publicitate nr. 1227 din 27.06.1997:
sau la marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor „Publicitatea privind una și aceeași marfă (lucrare, serviciu),
nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producătoare de precum și unul și același furnizor de publicitate se permite
astfel de băuturi”. Astfel, la 12.05.2017 (orele de difuzare: nu mai mult de două ori, cu o durată totală de până la două
07:23:41, 08:20:17, 09:52:37, 10:40:25, 12:22:37, 12:46:52, minute, pe parcursul unei ore de emisie pe un canal de
19:52:48); 13.05.2017 (orele de difuzare: 09:14:36, frecvență”. Emisiunea de teleshopping, difuzată în perioada
09:50:28, 19:53:19, 23:24:22); 14.05.2017 (orele de 12-14.05.2017, a conținut spoturi publicitare pentru „Vimax”
difuzare: 07:23:41, 08:20:17, 09:52:37, 10:40:25, 12:52:37, – esență ogarnică ierboasă. Așadar:
20:52:37); 15.05.2017 (orele de difuzare: 07:21:40, - La 12.05.2017, în cadrul teleshopping-ului de la ora
08:18:26, 09:50:35, 13:52:37) și 16.05.2017 (orele de 09:57:13, au fost difuzate 15 spoturi publicitare pentru
difuzare: 07:21:40, 08:18:26, 10.39:37, 12:22:37, 21:19:56), „Vimax”, dintre care 3 spoturi la ora 09:57:13, iar 12 spoturi
postul de televiziune „N 4” a difuzat spotul publicitar pentru la ora 10:00;
berea „Timișoreana”, cu următorul conținut: „Timișoreana - La 13.05.2017, în cadrul teleshopping-ului de la ora
te premiază cu voie bună! Cumpără Timișoreana 0,5 sau 09:57:23, au fost difuzate 15 spoturi publicitare pentru

112 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

„Vimax”, dintre care 3 spoturi la ora 09:57:23, iar 12 spoturi 09:50:39, au fost difuzate 15 spoturi publicitare pentru
la ora 10:00; „Vimax”, dintre care 9 spoturi la ora 09:50:39, iar 6 spoturi
- La 14.05.2017, în cadrul teleshopping-ului de la ora la ora 10:00.
X. TVC 21
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping de produse (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ (volum de timp/ procent)
procent) procent)
29.04.2017 1 oră 14 min. 21 sec. 12 min. 38 sec. 1 oră 26 min. 59 sec. 02 min. 13 sec. 05 min. 55 sec.
(5,15%) (0,85%) (6,01%) (0,14%) (0,38%)
30.04.2017 1 oră 12 min. 21 sec. 12 min. 38 sec. 1 oră 24 min. 59 sec. 05 min. 7 sec. 07 min. 21 sec.
(5,01%) (0,85%) (5,87%) (0,39%) (0,50%)
01.05.2017 1 oră 10 min. 15 sec. 1 oră 1 min. 53 sec. 2 ore 12 min. 8 sec. 04 min. 47 sec. 06 min. 56 sec.
(4,87%) (4,27%) (9,22%) (0,31%) (0,45%)
02.05.2017 1 oră 4 min. 18 sec. 1 oră 1 min. 51 sec. 2 ore 06 min. 9 sec. 06 min. 29 sec. 04 min. 40 sec.
(4,45%) (4,27%) (8,81%) (0,43%) (0,30%)
03.05.2017 1 oră 4 min. 49 sec. 46 min. 9 sec. 1 oră 50 min. 58 sec. 03 min. 24 sec. 05 min. 11 sec.
(4,47%) (3,25%) (7,67%) (0,22%) (0,35%)
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (3) lit. foarte largă de produse, dar când eu sunt „Zepter” eu îmi
b) și c) din Codul audiovizualului: „Programele în care dau seama, adică mă gândesc, în primul rând, la veselă.
sunt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ Adică ăsta e lucrul care îmi apare în primul rând în minte”
următoarele condiții: b) să nu încurajeze în mod direct (09:50:31).
cumpărarea sau închirierea produselor sau serviciilor Jana Vizitiu, director general Zepter Moldova: „Da,
respective; c) să nu scoată în evidență în mod exagerat este un produs, cel mai important, vasele Zepter. Știm că
produsele și/sau serviciile în cauză”. În cadrul emisiunii durata și calitatea vieții depind de o alimentație corectă
culinare „Fantezia Gustului”, difuzată la data de 29.04.2017, și sănătoasă. Hrana pregătită fără apă și frigerea fără
ora de difuzare 09:48:27 (în reluare la data de 30.04.2017, ulei arată mai bine, este mult mai gustoasă și sănătoasă”
ora 14:34:54; la data de 01.05.2017, ora 08:25:23; la (09:50:49). Fiindcă, în mare parte, alimentele nutritive sunt
data de 02.05.2017, ora 07:36:38 și 16:44:09; la data păstrate. Cu vase „Zepter” este mai simplu, mai rapid, mai
de 03.05.2017, ora 07:50:32 și 18:31:14), atât bucătarul economic, mai sănătos” (09:50:50).
emisiunii, cât și invitata emisiunii – Jana Vizitiu, director Elena Popa, bucătar: „Și vom încerca să pregătim după
general „Zepter”, s-au referit la produsul plasat „Zepter”: regulile Zepter, cu vase Zepter” (09:51:17).
Elena Popa, bucătar: „Astăzi ne aflăm în oficiul Zepter Derogări de la prevederile art. 191 alin. (7) din
Moldova și suntem la o discuție cu o ceașcă de cafea, alături Codul audiovizualului: „Volumul total de timp folosit pentru
de Jana Vizitiu, care este director general Zepter Moldova. plasarea de produse în programe și emisiuni ce constituie
Bună ziua!” (09:48:48). producție autohtonă nu poate depăși 2 minute dintr-un total
Jana Vizitiu, director general Zepter Moldova: „Bună de 30 de minute ale programelor și emisiunilor difuzate”. În
ziua. Suntem bucuroși că astăzi avem master-class culinar cadrul emisiunii „Fantezia Gustului” din 29.04.2017, ora de
la bucătăria Zepter” (09:48:59). difuzare 09:48:27 (în reluare la 30.04.2017, ora 14:34:54;
Elena Popa, bucătar: „Și eu foarte mult mă bucur să la 01.05.2017, ora 08:25:23; la 02.05.2017, ora 07:36:38 și
mă aflu în incinta acestui loc și aș vrea să vă întreb cum ați 16:44:09; la 03.05.2017, ora 07:50:32 și 18:31:14), plasarea
putea să ne explicați în două cuvinte ce înseamnă Zepter?” de produse a constituit 03 min. 14 sec. din durata totală
(09:49:06). de 20 min. 29 sec.
Jana Vizitiu, director general Zepter Moldova: „Zepter”  Derogări de la prevederile art. 20 alin. (1) lit.
alege și susține sănătatea. „Zepter” este o compania care (b) din Codul audiovizualului: „Programele sponsorizate
ne ajută să avem un stil sănătos de viață” (09:49:16). trebuie să îndeplinească următoarele condiții: denumirea
Elena Popa, bucătar: „Știu că sunteți de foarte mult sau marca sponsorului trebuie să fie distinct evidențiată
timp pe piață și aveți niște clienți în spate, care sunt fideli ca atare la începutul și/sau sfârșitul acestor programe”.
și, nu de un an, doi, ci de mai mulți. De cât timp sunteți pe Sponsorul rubricii „Prognoza meteo” – marca comercială
piață?” (09:49:27). „Danova”, a fost prezentat pe parcursul emisiunii:
Jana Vizitiu, director general Zepter Moldova: „În - 29.04.2017 – ora de difuzare 03:48:06, 05:15:41;
Moldova suntem…, în anul trecut am avut un jubileu de 07:22:42, 08:50:51, 09:43:22, 13:27:10, 19:33:22, 20:28:12,
20 de ani, este o dată rotundă și frumoasă și ne bucurăm. 22:47:51, 23:45:41;
Pe piața mondială suntem mai mult de 30 de ani, în mai - 30.04.2017 – ora de difuzare 02:14:32, 03:12:10,
mult de 40 de țări ale lumii” (09:49:39). 04:24:27, 05:46:26, 07:32:21; 08:49:14, 09:57:05,
Elena Popa, bucătar: „O cifră foarte impunătoare și 11:48:47, 14:55:25, 16:46:32, 18:10:31, 21:04:00, 23:27:58;
serioasă, ne dăm seama când o companie este atât timp pe - 01.05.2017 – ora de difuzare 01:31:34, 04:02:31,
piață, înseamnă că lumea apreciază foarte mult produsele 05:05:27; 07:30:59, 08:45:54, 11:30:35, 14:47:19, 16:44:07,
ei. Și, încă o întrebare: care este conceptul? Ce ați vrea să 18:27:30, 19:48:01, 21:10:55, 22:44:24;
aduceți lumii?” (09:49:55). - 02.05.2017 – ora de difuzare 01:48:16, 03:40:43,
Jana Vizitiu, director general Zepter Moldova: „Cred că 05:20:05;
sunt telespectatorii de acord cu mine, că cel mai bogat Sponsorul rubricii „Prognoza meteo” – marca comercială
om și cel mai fericit este cel care are sănătate. Compania „Ahmad Tea”, a fost prezentată pe parcursul emisiunii:
„Zepter” este fidelă misiunii sale de a îmbunătăți calitatea - 02.05.2017 – ora de difuzare 14:44:24, 18:00:07,
vieții oamenilor, oferind soluții pentru o viață mai lungă și 19:46:38, 21:46:17, 23:17:20;
o viață mai sănătoasă și fericită” (09:50:09). - 03.05.2017 – ora de difuzare 00:48:42, 06:38:33;
Elena Popa, bucătar: „Un răspuns foarte frumos și demn. 07:16:12, 08:40:47, 11:18:41, 18:51:44, 19:47:50, 21:11:33,
Într-adevăr, sănătatea este cel mai important lucru. Pentru 23:36:48.
mine personal când eu spun „Zepter”, clar că aveți o gamă Derogări de la art. 22 alin. (4) din Codul audiovizu-

www.monitorul.md 113
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

alului: „Emisiunea de teleshopping durează fără întrerupere - Privitor de la derogările art. 191 alin. (7) din Codul audio-
nu mai puțin de 15 minute. Numărul maxim de emisiuni de vizualului, care sti pulează: „Volumul total de timp folosit pentru
teleshopping pe zi poate fi 8, iar durata lor totală nu poate plasarea de produse de programe și emisiuni ce constituie
depăși 3 ore”. Emisiunea de teleshopping „Marketimobile. producția autohtonă nu poate depăși 2 minute dintr-un total de
md” a avut o durată mai scurtă de 15 min. la: 30 minute ale programelor și emisiunilor difuzate”, ne cerem
- 29.04.2017 (ora de difuzare: 03:04:23 – 06 min. scuze de depășirea comisă. Timpul de product plasament a
19 sec.; 06:45:55 – 06 min. 19 sec.); fost calculat greșit, nu intenționat.
- 30.04.2017 (ora de difuzare: 01:56:33 – 06 min. - Privitor de la derogările art. 20 alin. (1) din Codul audiovizu-
19 sec.; 06:39:09 – 06 min. 19 sec.); alului. În cadrul actualizării programului „soft-ului” de prognoză
- 01.05.2017 (ora de difuzare: 01:03:17 – 06 min. 19 sec.; meteo a avut loc o eroare tehnică, fapt care a dus la apariția
06:40:18 – 06 min. 19 sec.; 10:12:30 – 06 min. 19 sec.; derogărilor depistate.
13:43:37 – 06 min. 19 sec.; 16:37:42 – 06 min. 19 sec.); - Privitor la derogările de la prevederile art. 22 alin. (4)
- 02.05.2017 (ora de difuzare: 01:40:33 – 06 min. 19 sec.; din Codul audiovizualului. Emisiunea „MarketImobil” nu este
06:40:52 – 06 min. 19 sec.; 10:12:11 – 06 min. 19 sec.; emisiune de teleshopping, prin urmare respectiva prevedere nu
13:40:51 – 06 min. 19 sec.; 16:40:04 – 06 min. 19 sec.); a fost încălcată. MarketImobil se socoate în blocul publicitate,
- 03.05.2017 (ora de difuzare: 02:51:21 – 06 min. 19 sec.; care nu depășește 12 minute în oră.
06:39:24 – 06 min. 19 sec.; 10:10:44 – 06 min. 19 sec.; Postul de televiziune „TVC 21” va lua toate măsurile
13:38:13 – 06 min. 19 sec.; 16:34:32 – 06 min. 19 sec.). necesare pentru înlăturarea și prevenirea pe viitor a
Prin scr. nr. 21-06/28 din 28 iunie 2017, postul de obiecțiilor”.
televiziune „TVC 21” comunică următoarele: Urmare a celor invocate mai sus de către postul de
- „Privitor la derogările de la prevederile art. 191 alin. (3) televiziune „TVC 21” referitor la prevederile art. 22 alin. (4)
lit. b) și c) din Codul audiovizualului. Recunoaștem că a fost din Codul audiovizualului, specificăm că „MarketImobil” este
comisă o publicitate a produselor cam exagerată din partea o emisiune de teleshopping, întrucât aceasta difuzează către
moderatorului emisiuni, fapt care a fost adus la cunoștința public oferte comerciale directe privind furnizarea contra
persoanei în cauză. Moderatorul a fost preîntâmpinat despre cost a unor bunuri, după caz, prestarea unor servicii (de
inadmisibilitatea acestei greșeli pe viitor. exemplu: vânzări de case, apartamente, terenuri, serviciile
unor agenții de publicitate).
XI. Publika TV
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
06.04.2017 1 oră 41 min. 44 sec. 0 1 oră 41 min. 44 sec. 0 0
7,04% 7,04%
07.04.2017 1 oră 50 min. 48 sec. 0 1 oră 50 min. 48 sec. 0 0
7,67% 7,67%
08.04.2017 1 oră 45 min. 45 sec. 0 1 oră 45 min. 45 sec. 0 0
7,32% 7,32%
09.04.2017 1 oră 47 min. 05 sec. 0 1 oră 47 min. 05 sec. 0 0
7,43% 7,43%
10.04.2017 1 oră 46 min. 16 sec. 0 1 oră 46 min. 16 sec. 0 0
7,37% 7,37%
 Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia 14:07:12, 14:27:42, 19:22:56, 19:46:46, 21:52:18) și
CCA nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea 10.04.2017 (ora de difuzare: 07:21:04, 14:48:48, 16:36:53,
spoturilor publicitare ale produselor alcoolice în servi- 19:21:38, 19:39:13, 22:44:24), postul de televiziune „Publika
ciile de programe radio și TV: „Este interzisă difuzarea TV” a difuzat spotul publicitar pentru berea „Timișoreana”,
anunțurilor promoționale și a concursurilor care conțin cu următorul conținut: „Timișoreana” te premiază cu voie
referiri la numele sau la marca unei băuturi alcoolice; în bună! Cumpără „Timișoreana” 0,5L sau 2L și găsește sub
cadrul concursurilor nu se pot oferi premii sponsorizate capac una dintre cele 220.000 de beri sau unul dintre cele
de firme producătoare de astfel de băuturi”. Astfel, la 1000 de rucsacuri. Cu voie bună, premiile se adună!
09.04.2017 (ora de difuzare: 08:49:22, 09:18:14, 11:22:46,
XII. Accent TV
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/Teleshopping Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ (volum de timp/procent) (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) procent) procent)
12.05.2017 37 min. 04 sec. 0 37 min. 04 sec. 0 1 min. 30 sec.
2,57% 2,57% 0,09%
13.05.2017 30 min. 52 sec. 0 30 min. 52 sec. 0 1 min. 30 sec.
2,11% 2,11% 0,09%
14.05.2017 27 min. 37 sec. 0 27 min. 37 sec. 0 40 sec.
1,90% 1,90% 0,02%
15.05.2017 32 min. 52 sec. 0 32 min. 52 sec. 0 1 min. 20 sec.
2,25% 2,25% 0,08%
16.05.2017 29 min. 0 29 min. 0 1 min. 40 sec.
2,01 2,01 0,09%
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (4) lit. a) și la sfârșitul programului în care sunt plasate produse”.
din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorii sunt obligați să În cadrul emisiunii „Happy Time”, anunțul privind plasarea
difuzeze anunțul privind plasarea de produse: a) la începutul de produse a fost omis la sfârșitul programului (data de

114 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

difuzare: 12.05.2017; ora de difuzare: 14:00:23/durata: Directorul general revista „PROMO Plus”, Irina Gureeva:
18 min. 47 sec.). „Astăzi noi sărbătorim ziua noastră de naștere, ziua revistei
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (7) din „PROMO Plus”. Împlinim 13 ani. An de an creștem și ne
Codul audiovizualului: „Volumul total de timp folosit pentru dezvoltăm și devenim tot mai interesanți”.
plasarea de produse în programe și emisiuni ce constituie Reporterul: „Muzică live, bucate din cele mai alese și
producție autohtonă nu poate depăși 2 minute dintr-un total șampanie dulce, așa a decis revista să-și sărbătorească
de 30 de minute ale programelor și emisiunilor difuzate”. aniversarea celor 13 ani. Și nu oricum, ci alături de cei
În cadrul emisiunii „Happy Time” din 12.05.2017, ora de care au apărut sau urmează să apară pe coperțile, dar și
difuzare 14:00:23, plasarea de produse a constituit 3 min. pe paginile edițiilor”.
23 sec. din durata totală de 18 min. 47 sec. Interpretul Adrian Ursu: „Apreciez, oamenii își cunosc
 Derogări de la prevederile art. 19 1 alin. (3) foarte bine domeniul. Sunt sigur că revista o să aibă succes
lit. c) din Codul audiovizualului: „Programele în care în continuare, pentru că are răspuns, cum am spus în scenă,
sunt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ are răspuns la orice întrebare. Astăzi este prima colaborare
următoarele condiții:… să nu scoată în evidență în mod și cred că după această colaborare o să ne întâlnim des pe
exagerat produsele și/sau serviciile în cauză”. În cadrul paginile revistei. La mulți ani „PROMO plus”, mult succes! ”.
emisiunii „Happy Time” (data de difuzare: 12.05.2017; Interpreta Ionela Covali: „Le mulțumesc celor de la
ora de difuzare: 14:00:23), atât prezentatoarea emisiunii, „PROMO plus” pentru că au dorit să le fiu fața pe coperta
cât și organizatorii petrecerii 13 ani de activitate a revistei lor la aniversarea de 13 ani. Pe această cale, totodată, îi
„PROMO plus”, precum și invitații evenimentului au transmis și felicit. Mă simt foarte onorată și foarte fericită că pot fi
mesaje de promovare a revistei revista „PROMO plus”. alături de ei și să-i susțin!”
XIII. ITV
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
12.04.2017 09 min. 32 sec. 46 min. 58 sec. 56 min. 30 sec. 0 0
0,64% 03,23% 03,90%
13.04.2017 1 oră 06 min. 53 sec. 45 min. 1 oră 51 min. 53 sec. 0 0
04,62% 03,12% 07,74%
14.04.2017 08 min. 14 sec. 45 min. 53 min. 14 sec. 0 0
0,56% 03,12% 03,69%
15.04.2017 08 min. 59 sec. 45 min. 53 min. 59 sec. 0 0
0,59% 03,12% 03,72%
16.04.2017 14 min. 10 sec. 45 min. 59 min. 10 sec. 0 0
0,97% 03,12% 04,10%

Derogări de la art. 22 alin. (2) din Codul audiovi- осветляет кожу и питает её! Мусс маска глубоко
zualului: „Radiodifuzorii care retransmit vor acoperi publi- очищает поры и прекрасmно выравнивает поверхности
citatea retranslată din alt stat, țară de origine a canalului кожи! (08:08:08). La finalul emisiunii, prezentatorul oferă
retransmis”. Astfel, în cadrul emisiunilor „Прогресс participantei un set de cosmetică „DeSheli”: Светлана,
с Павлом Лобковым”, „Есть Можно!”, „Секреты быть неотразимой каждый день, вам поможет подарок,
шеф-повара” și „Модная Неотложка”, a fost atestată косметика „DeSheli”, которая обеспечит эффективный и
publicitate retransmisă: бережный уход за кожeй! DeSheli, потому что доверяют!
- La 12.04.2017, în cadrul emisiunii „Прогресс с Павлом (08:10:10);
Лобковым” (ora de difuzare: 09:53:28, în reluare la ora - La 16.04.2017 (ora de difuzare: 12:34:39), în cadrul
16:18:56), în studioul emisiunii a fost preparată maioneză emisiunii „Есть Можно!”, realizată într-un restaurant cu
după o primă rețetă din lume, având ca ingredient principal bucătărie moleculară, în procesul de pregătire a unei rețete,
uleiul de măsline „100% PURO” (10:26:21; 10:27:32; în cadru apare cuptorul de la „UNOX” (12:36:55).
10:30:05; 10:30:30). Produsul alimentar apare vizibil pe - Tot la 16.04.2017 (ora de difuzare: 13:05:51), în cadrul
ecran; emisiunii „Есть Можно!”, la prepararea supei japoneze
- La 12.04.2017 (ora de difuzare: 12:19:31), în cadrul „Miso” au fost prezentate în gros-plan algele uscate „DASHI
emisiunii culinare „Есть Можно!” prezentatoarea relatează KONBU” (13:06:51);
despre metodele de fabricare a produselor pe bază de lapte - La 16.04.2017 (ora de difuzare: 18:02:59), în cadrul
„Valio”, în special a iaurtului (12:19.53, 19:22:12); emisiunii „Секреты шеф-повара”, bucătarul-șef prezintă
- La 14.04.2017 (ora de difuzare: 16:53:31), în cadrul mașina de gătit cu aburi „Sinbo”: Cегодня я буду гатовить
emisiunii culinare „Секреты шеф-повара”, în imagini apare суп из свежего щавеля в супницe „Sinbo”. Cупница
un grătar electric de la „Sinbo” (16:53:41); „Sinbo” так легко разнообразить ваше меню. Cупница
- La 15.04.2017 a fost difuzată emisiunea „Модная все делает за вас. „Sinbo” – новoe качество жизни!
Неотложка” (ora de difuzare: 08:03:33), în cadrul căreia (18:03:15); ...который я готовил в тостере „Sinbo”
protagonistei i se aplică un machiaj profesional cu produse (18:05:07). Aparatul de gătit mai apare în imagini pe
cosmetice de la „DeSheli”. Marca brandului apare în imagini, parcursul emisiunii, în secvențele de timp: 18:03:35;
iar makeup artista apreciază efectul ingredientelor ce se 18:03:43; 18:04:02; 18:04:17; 18:04:21; 18:04:25; 18:04:31;
conțin în produsele cosmetice pe care le utilizează: Для 18:04:40; 18:04:50; 18:05:07);
этого воспользуeмся муссом для лица от „DeSheli”. - În cadrul altei ediții din 16.04.2017 a emisiunii
Oн идеален для ежедневное использование пре кожы „Секреты шеф-повара” (ora de difuzare: 20:34:09) a
склонение жирность. Сок алоэ, экстракт ромашки, fost prezentat robotul de bucătărie „Sinbo” (20:34:46;
не сушит кожу и не оставляет ощущение стянутость! 20:34:59; 20:35:34; 20:35:38). În procesul de preparare a
(08:07:47); Наносим очищающую маску „DeSheli” salatei, bucătarul vorbește despre performanțele robotului:
которая благодаря маслу арганы и мяты, заметнo Kухонный комбайн „Sinbo” незаменимый помощник

www.monitorul.md 115
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

для каждой хозяйкe. C кухонный комбайнoм от „Sinbo” „Быстро и вкусно” (ora de difuzare: 08:04:52), în cadrul
приготовление пищи превращаешься в удовольствие, căreia apare în prim-plan logoul companiei finlandeze
экономити сило и время „Sinbo” – новoe качество жизни! „Fazer” (08:08:07).
(20:35:07);  Derogări de la art. 19 alin. (14) din Codul
- Tot la 16.04.2017, în cadrul aceleiași emisiuni, audiovizualului: „Publicitatea mascată și teleshopping-
„Секреты шеф-повара” (ora de difuzare: 21:26:56), ul mascat sunt interzise”. La 13.02.2017 a fost difuzată
bucătarul utilizează blenderul de la „Sinbo”: Блендер emisiunea „Время Историй” (ora de difuzare: 01:07:09),
„Sinbo”! Надоело готовить, не проблема! Измельчить, în cadrul căreia a fost făcută publicitate mascată pentru
перетереть и пюрировать, все это и многое другое с revista „SPLENDID”. Astfel, logoul „SPLENDID” apare
легкогостъ выполнит блендер „Sinbo”! Все гениально în partea stângă-sus a ecranului (01:07:29; 01:15:21;
и просто! „Sinbo” – новoe качество жизни! (21:28:42). 01:26:53; 01:39:34; 01:54:32; 02:00:18; 02:12:35; 02:17:17;
De asemenea, blenderul este prezentat în imagini și în 02:17:24; 02:17:17; 02:17:24), iar în partea dreaptă de jos
secvențele de timp: 21:28:06; 21:28:16; 21:28:25; 21:26:36; apare portalul online „splendid-magazine.md” (01:08:51;
21:28:54. 01:19:04; 01:32:35; 01:47:01; 02:02:35). La finalul emisiunii,
- În cadrul emisiunii „Модная Неотложка” din prezentatoarea le oferă invitaților Constantin Haret (directorul
16.04.2017 (ora 08:08:28) a fost prezentată cosmetica Teatrului „A.P. Cehov”) și Ala Tuz-Haret (actriță la Teatrul
„DeSheli”. În timp ce aplică protagonistei emisiunii un „A.P. Cehov”) o revistă: Я хочу подарить наш новый номер
machiaj profesional cu produse cosmetice de la „DeSheli”, журнала (02:16:54). Constantin Haret, ținând în mâini revista,
makeup artista accentuează proprietățile și beneficiile spune: Mне очень приятно, чmo среди наших друзей и среди
produselor pe care le utilizează: Для этого, у нас есть друзей театра, ваш замечательный журнал! (02:17:36), iar
кейс „DeSheli Diamond Treasures”- здесъ полный набор soția acestuia adaugă: Побольше ярково...! (02:17:41).
средства для комплексного уходa за кожей лица. - Portalul online „splendid-magazine.md” apare și în
Сначала, мы используем средства для снятия макияжа с cadrul emisiunii „Время Историй” din 16.04.2017 (ora de
глаз „DeSheli”, oнa oказывает тонизирующee действиe, difuzare: 14:59:09), în partea dreaptă jos a ecranului (15:02:33,
освежает! (08:12:16); A за тем, наносим средствo по 15:02:40, 15:02:53; 15:03:17; 15:04:25; 15:15:22; 15:16:25;
уходу за кожей лица „DeSheli” – гиалуроную кислоту! Oнa 15:16:48; 15:24:08; 15:55:44).
увлажнит и наполнит энергиeей кожу! (08:12:39). Spre Printr-o scr. f/nr. din 28 iunie 2017, postul de televiziune
finele emisiunii, prezentatorul face cadou participantei un „ITV” susține că toată publicitatea care a fost difuzată în
set de cosmetică „DeSheli”: Mеняться к лучшему, изменяй emisiunile achiziționate a fost exclusă din emisie, din motiv
себя вместе с косметикой „DeSheli” это реальность! Мы că postul nu este cointeresat să o difuzeze pe teritoriul
дарим вам этот набор, для того чтобы вы могли день за Republicii Moldova.
днем ухаживать за собой и добивается впечатляющих În ceea ce privește logotipul revistei „Splendit”, acesta
результатов! DeSheli, потому что доверяют! (08:15:05); va fi exclus din cadrul emisiunii „Vremea Istoriei”, unde el
- La 16.04.2017 a fost difuzată emisiunea culinară uneori apare în cadru.
XIV. NTV Moldova
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
06.04.2017 1 oră 41 min. 11 sec. 0 1 oră 41 min. 11 sec. 0 0
7,02% 7,02%
07.04.2017 1 oră 55 min. 20 sec. 0 1 oră 55 min. 20 sec. 0 0
8,00% 8,00%
08.04.2017 1 oră 28 min. 31 sec. 0 1 oră 28 min. 31 sec. 0 0
6,13% 6,13%
09.04.2017 1 oră 33 min. 43 sec. 0 1 oră 33 min. 43 sec. 0 0
6,48% 6,48%
10.04.2017 1 oră 26 min. 38 sec. 0 1 oră 26 min. 38 sec. 0 0
5,99% 5,99%

Derogări de la prevederile art. 22 alin. (2) din și „ABB” (11:22:57, 11:23:03, 11:23:06, 11:23:09, 11:23:24).
Codul audiovizualului: „Radiodifuzorii care retransmit vor În emisiunea „Дачный ответ”, realizată, de asemenea,
acoperi publicitatea retranslată din alt stat, țară de origine în Federația Rusă (ora de difuzare: 10:47:30), difuzată la
a canalului retransmis”. În cadrul emisiunii „Квартирный 09.04.2017, a fost plasată publicitate, fără a fi acoperită,
вопрос” (ora de difuzare: 10:52:57), provenită din Federația pentru „Rockwool” (10:58:43, 10:58:47, 10:58:50, 10:58:58,
Rusă, difuzată la 08.04.2017, a fost plasată publicitate 10:59:03, 10:59:07, 11:00:14, 11:00:17, 11:00:21), „ABB”
pentru: „Knauf” (11:05:41, 11:05:52, 11:05:59, 11:06:07, (11:00:05, 11:00:09, 11:00:10, 11:26:09, 11:26:21,
11:06:29, 11:06:46, 11:07:18, 11:07:21, 11:07.25); „Sofia” 11:26:24), „Mapei” (11:02:02, 11:05:14, 11:05:17), „Ренц”
(11.08:59, 11:09:10; 11:09:30, 11:09:36, 11:09:49, 11:10:05) (11:05:38) și „Geberit” (11:24:31, 11:24:36).
XV. Acasă în Moldova
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/ procent) procent)
procent)
20.04.2017 17 min. 57 sec. 30 min. 47 min. 57 sec. 0 11 min.16 sec.
1,22% 2,08 % 3,30% 0,77%
21.04.2017 17 min. 25 sec. 30 min. 47 min. 25 sec. 0 0
1,19% 2,08 % 3,28%

116 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

22.04.2017 14 min. 37 sec. 30 min. 44 min. 37 sec. 0 0


0,99% 2,08% 3,08%
23.04.2017 15 min. 46 sec. 30 min. 45 min. 46 sec. 0 0
1,07% 2,08 % 3,15%
24.04.2017 15 min. 31 sec. 30 min. 45 min. 31 sec. 0 0
1,06% 2,08 % 3,13%
Derogări de la art. 191 alin. (3) lit. b) și lit. c) și alin. și calitatea produselor: Angela Sobol, proprietara „Ronți”:
(6) din Codul audiovizualului: lit. b) „Să nu încurajeze „Dacă gustați de ale noastre, de la Florești Vărvăreuca, și
în mod direct cumpărarea sau închirierea produselor sau cele din import atunci observați diferența. Și copiii care sunt
serviciilor respective”; lit. c) „Să nu scoată în evidență în micuți le acceptă” (ora 04:29:06); „Copilul meu mănâncă în
mod exagerat produsele și/sau serviciile în cauză”; alin. fiecare seară câte un pumnișor de fulgi și îi plac foarte tare,
(6) „Verbalizarea nu va conține referiri la caracteristicile fără sare, zahăr, fără nimic. Marele avantaj este că fulgii cruzi
de identificare a produsului plasat”. Prin urmare, pe data nu sunt prăjiți, ci copți în cuptor. Este făină de porumb, dar
de 20 aprilie 2017, în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă” măcinată foarte, foarte fin, foarte mărunt, ceea ce nu toate
(ora de difuzare 03:43:33, în reluare la ora 08:52:23) a fost morile din Republica Moldova își pot permite” (04:30:07); în
difuzat un subiect despre restaurantul „Keks Fusion Resta- discuția cu prezentatoarea, proprietara menționează: „Ne
urant” (ora difuzării 04:12:18, în reluare la ora 09:22:15). În bucurăm că putem să producem cereale fără gluten, căci,
subiect a fost făcută o prezentare detaliată a sortimentului din păcate, sunt persoane care au intoleranță la gluten”
larg de patiserie și deserturi, precum și despre calitatea (ora 04:31:50); prezentatoarea: „Cât costă un pachet de
produselor. Astfel, prezentatoarea menționează: „Deserturi cereale?”; Angela Sobol, proprietara „Ronți”: „Un pachet de
spectaculoase și pâine mai delicioasă decât la mama acasă cereale costă 15 -16 lei” (04:32:16); prezentatoarea: „Ați
doar la „Keks Fusion Restaurant” (04:12:25); Artiom Rusu, ajuns în toate rețele importante din țară? Unde găsim aceste
manager restaurant: „Avem deserturi și pâini delicioase. cereale?”; Angela Sobol, proprietara „Ronți”: „Ne puteți
Prețuim oaspeții noștri și de aceea avem deserturi calitative, găsi în magazinul nr. 1 de la Sun City, de pe str. L. Tolstoi,
ca să nu-i dezamăgim” (04:12:59); Maria Onică, reporter: Fourchette, Fidesco și în Farmacii. Mă bucură foarte mult și
„Aici este un asortiment foarte larg de pâine caldă, mă încurajează faptul că mă sună mămicile cele care deja
proaspătă scoasă din cuptor. Pâinea de secară se mai consumă și cunosc produsele noastre, ne caută. Și asta
numește Tonus. Vedeta pâine este din coacăză neagră, ne dă curaj să luptăm mai departe. Copii care sunt alergici
arată senzațional, miroase amețitor de bine”( 04:13:18); caută aceste cereale” (ora 04:32:35); prezentatoarea:
Artiom Rusu, manager restaurant: „În acest local Keks veți „De ce acest nume “Ronți?”; Angela Sobol, proprietara
găsi pâine pe plac, cu diferite gusturi și diferite semințe. Și „Ronți”: „Ronțăim sănătos”. Să avem grijă ce conține fiecare
cei pentru care iubesc pâinea fără drojdie, conține cereale, etichetă, mai ales la produsele pentru copii” (04:34:30);
semințe, pentru a te menține în formă și pentru imunitate” prezentatoarea: „Angela, felicitările mele, să știi că ai mai
(04:13:37); Reporter: „Un restaurant drăguț îți pune la câștigat azi un consumator de „Ronți” (04:34:56).
dispoziție și un meniu personalizat” (04:14:02); Artiom Rusu, Derogări de la art. 191 alin. (7) din Codul audio-
manager restaurant: „În acest restaurant întotdeauna vă va vizualului: „Volumul total de timp folosit pentru plasarea
întâmpina un personal cu bună dispoziție, așa că veniți la de produse în programe și emisiuni ce constituie producție
„Keks Fusion Restaurant” (04:14:07). autohtonă nu poate depăși 2 minute dintr-un total de
Tot pe data de 20 aprilie 2017, în cadrul aceleiași 30 minute ale programelor și emisiunilor difuzate”. Pe data
emisiuni, a fost difuzat un subiect despre fabrica „Ronți”, de 20 aprilie 2017, în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”
care produce cereale sută la sută naturale (ora de difuzare (ora de difuzare 03.43.33, în reluare la ora 08:52:23), în
04:27:52, în reluare la ora 09:37:49). Atât în cadrul discuției segmentul de timp 04:13:35-04:43:35, volumul plasării
prezentatoarei cu proprietara fabricii, cât și în cadrul de produse a constituit 3 min. 13 sec., dintr-un total de
reportajului, au fost scoase în evidență activitatea fabricii 30 minute.
XVI. FAMILIA DOMASHNIY
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/Teleshopping Plasare de Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ (volum de timp/procent) produse (volum de
procent) procent) (volum de timp/ timp/procent)
procent)
29.04.2017 17 min. 04 sec. 0 17 min. 04 sec. 0 04 min. 43 sec.
1,18% 1,18% 0,30%
30.04.2017 20 min. 09 sec. 0 20 min. 09 sec. 0 2 min. 58 sec.
1,39% 1,39% 0,17%
01.05.2017 34 min. 13 sec. 0 34 min. 13 sec. 1 min. 46 sec. 1 min. 49 sec.
2,37% 2,37% 0,10% 0,10%
02.05.2017 37 min. 37 sec. 0 37 min. 37 sec. 0 3 min. 51 sec.
2,59% 2,59% 0,24%
03.05.2017 33 min. 39 sec. 0 33 min. 39 sec. 0 2 min. 32 sec.
2,31% 2,31% 0,16%
Derogări de la art. 9 din Decizia CCA nr. 133 din 11:14:29; 20:51:30), 02.05.2017 (ora de difuzare: 10:51:30;
23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spoturilor publi- 21:18:54), 03.05.2017 (ora de difuzare: 10:21:36; 11:20:56)
citare ale serviciilor de programe radio și TV: „Este a fost difuzat spotul publicitar pentru berea „Львівська
interzisă difuzarea anunțurilor promoționale și a concur- пивоварня”, cu următorul conținut: „Berarii din Lvov
surilor care conțin referiri la numele sau la marca unei dintotdeauna au admirat și au sprijinit muzica de calitate.
băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor nu se pot oferi În continuare despre rezultat. Astăzi ei salută oaspeții din
premii sponsorizate de firme producătoare de astfel de Europa veniți la festivitățile muzicale. Căutați promoția sub
băuturi”. Astfel, la 29.04.2017 (ora de difuzare: 10:45:54; capac și primiți cadou sute de mii de sticle”.
20:44:14), 30.04.2017 (ora de difuzare: 10:19:51;  Derogări de la prevederile art. 20 alin. (1) lit.
20:20:33), 01.05.2017 (ora de difuzare: 10:11:47; b) din Codul audiovizualului: „Programele sponsorizate

www.monitorul.md 117
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

trebuie să îndeplinească următoarele condiții: denumirea potrivit de minune cu blugii tăi, și acum trecem și la a doua
sau marca sponsorului trebuie să fie distinct evidențiată variantă. Variantă destul de interesantă, care este la noi
ca atare la începutul și/sau sfârșitul acestor programe”. rochia. Ți-am ales o rochie verde, foarte suculentă. Este
În cadrul emisiunii „Terapia frumuseții” (data: 29.04.2017/ un imprimeu floral, florile sunt asimetrice, are și un pic de
ora de difuzare: 05:59:28) sponsorii emisiunii (logotipul) ornament așa mai specific și, desigur, are o foarte mare
au fost prezentați și în cadrul acesteia: „Clasic Dent” nuanță specifică, este spinarea decupată. Eu ți-o dau cu
– 06:10:01; 06:24.01; 06:24:09; 06:24:21; „Herrera” – mare drag. Este una din preferatele mele ținute și abia
06:08:32; 06:09:00; 06:09:42; 06:10:25; „Aqua Uniqa” – aștept să te revăd. Arată-mi, te rog frumos, spatele tău.
06:11:31; 06:11:34; 06:11:41; 06:11:58; 06:12:20; 06:12:30; Este la noi un spațiu decupat, foarte bine marcat. Întoarce-
„Sandalini” – 06:12:49; 06:13:07; 06:16:18; 06:17:30; te…La noi umerașii sunt un pic lați și din cauza asta ți-am
„Lashez” – 06:17:34; 06:17:51; 06:21:49; 06:22:22; ales o rochie care îți accentuează umerii, dar se închide,
Meli Melo – 06:22:25; 06:22:38; 06:23:00; 06:23:42; în același timp. Umerașii sunt un pic mai aplecați. Și acum
„Schwarrkopf” – 06:25:54 și 06:26:36. trecem la varianta finală, care este un pic mai deosebită
De asemenea, la 29.04.2017, în cadrul emisiunii pentru tine. Avem aici o salopetă foarte creativă și o culoare
„Terapia frumuseții” (ora de difuzare: 06:34:04), sponsorii foarte, foarte suculentă. Nu știu cum ție, dar eu aș proba-o
emisiunii (logotipul) au fost prezentați și în cadrul acesteia: cu mare drag. Sincer. E un coral intens și are și un brâu aici,
„Clasic Dent” – 06:39:01; 06:47:38; 06:47:45; 06:47:58; la talie. O să accentueze bine figura ta, care cu siguranță
„Weyergans highcare” – 06:41:29; 06:41:44; 06:41:59; e perfectă. Și avem și un sacou. Avem aici o stofă mai
06:43:42; 06:44:07; „Sandalini” – 06:48:15; 06:48:32; neobișnuită. Sunt bulinele. Bulinele anul acesta sunt în vogă.
06:51:57; „Lashez” – 06:52:18; 06:52:53; 06:58:10; Până în 2014, vara viitoare liber poți să o porți. Iarăși avem
06:59:09; Meli Melo – 06:59:11; 06:59:23; 07:00:36. și piele. Foarte multe anul acesta accesorii vestimentare
 Derogări de la prevederile art. 20 alin. (1) lit. sunt completate de piele” (06:17:51).
c) din Codul audiovizualului: „Programele sponso- Aceeași derogare a fost atestată și la ora 06:34:04,
rizate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să în cadrul emisiunii „Terapia frumuseții” (data de difuzare:
nu încurajeze achiziționarea sau închirierea produselor 29.04.2017), în cadrul căreia atât produsele, cât și serviciile
ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terț, în particular sponsorului au fost prezentate cu următorul conținut:
prin referiri promoționale speciale la aceste produse ori „Sandalini” – Reporterul: „Svetlana bine te-am găsit la
servicii, decât prin intermediul cli purilor publicitare”. La prima etapă a transformării tale. Hai să începem cu trei
29.04.2017 a fost difuzată emisiunea „Terapia frumuseții” perechi reușite de încălțăminte pe care le-am ales pentru
(ora de difuzare: 05:59:28), în cadrul căreia atât produsele, tine. Și la prima ținută avem o pereche de botine din piele
cât și serviciile sponsorului au fost prezentate cu următorul întoarsă, cu toc asimetric…Să trecem și la a doua opțiune,
conținut: care este la noi o pereche de pantofi mai clasici, la fel
„Herrera” – Cosmetologul salonului „Herrera”: „Tehno- am optat pentru pielea întoarsă. Avem toc foarte ascuțit
logia APL este o abordare noninvazivă a diverselor probleme și auriu. Nu este foarte înalt, sper să-ți placă, și aici avem
cutanate, fiind nedureroasă, fără riscuri și fără timp de și scli pici, este o bentiță foarte reușită. Modelul clasic se
recuperare. Lumina intens pulsată are avantajul de a stimula poartă la toate ti purile de îmbrăcăminte, rochii sau fuste
noi fibre de colagen și elastină. După această procedură, creion sau mini, nu contează… Și a treia opțiune, cred că
Victoria, beneficiezi de un mic cadou din partea salonului cea mai reușită pentru ziua de astăzi, sunt pantofii bordo.
„Herrera”, care se numește fotoepilare” (06:10:07). Anul acesta este în vogă, după cum au remarcat desig-
„Sandalini” – Reporterul: „Astăzi am pledat pentru trei nerii, sunt papucii de la Balerini Exceleto. Sunt din anii 60,
perechi foarte neobișnuite de încălțăminte. Toate, în felul dar au un mare dar, precum că au un toc asimetric, cu o
său, mai speciale. Prima din ele este de ti p sport. Sunt fundătură foarte interesantă. Eu sunt sigură că trebuie să
botine. Botine cu toc asimetric. Din câte înțeleg este ceva se privească foarte reușit” (06:48:29).
de genul masă plastică, sunt ornamentate cu guler din piele, „Lashez” – Reporterul: „Svetlana, am ajuns și la a doua
au blăniță, ceea ce este deja și pentru sezonul rece. Și, etapă a transformării tale, care mă încântă foarte mult,
desigur, pielea întoarsă. Pielea întoarsă sper să o îngrijești pentru că ești o fire foarte zâmbitoare și ți-am ales niște
cu atenție, pentru că este o încălțăminte mai specifică. ținute foarte reușite pentru stilul tău vestimentar. Primul la
Ți le sugerez cu drag să le probezi și abia aștept să te noi este o pereche de pantaloni trenci, cu imprimeu din
revăd… Și acum să trecem la varianta a doua, care sunt la piele. Pielea anul acesta este în vogă, după cum se vede și
noi o pereche de pantofi clasici, cu toc asimetric. Tocul la după mine, sunt accentuate cu unele detalii și aș accentua-
noi este de culoare roșie, ceea ce se combină foarte bine o cu o așa o bluziță. Știu că ești profesoară, dar vreau să
cu rochița pe care am ales-o. Aici avem piele. Pielea este fii un pic mai excentrică. Este o bluză vaporoasă, de stil
universală, pentru toate ti purile atât de îmbrăcăminte, cât clasic, cu o culoare de bej spre alb, iar talia o accentuăm
și ti pajul eveniment-oficiu. Pentru că în zi de shopping, din cu așa o centură, și cu pantalonașii tăi o să strălucească
câte știu, tu nu iubești tocurile, așa că nu îți recomand. Avem de minune, la fel și botinele pe care ți le-am ales…A doua
fața decupată. Eu îți sugerez să le probezi. Și ne revedem variantă la care am pledat este o fustă maxi. Este o culoare
în curând… Și a treia variantă pe care am ales-o, varianta de verde închis. Anul acesta ca și în toți anii sunt în trend,
optimală de care nu ești tare entuziasmată, dar asta e, sunt foarte reușite, și la școală, la fel, și cu o pereche de
avem piele întoarsă iarăși. Cu siguranță ai nevoie de niște cizmulițe și chiar și la o pereche de pantofi se vor privi
cursuri de pregătire. Avem un toc asimetric și ascuțit. Nu foarte reușit, chiar la o pereche de balerini stiletto. Iar la
avem nimic specific. Fața este decupată, cu scli pici auriu. ea am accentuat cu ceva mai deosebit. Este o bluză din
O probezi și aștept să vedem rezultatul final” (06:13:10). mătase roșie, simplă, are doar un decupaj, și la mânecă
„Lashez” – Reporterul: „Începem cu prima opțiune – nimic strident. Este oficial, stilat, dar culoarea roșie spune
blugii. Blugii la noi sunt skinny, cu mici trucaje marcate totul pentru ea... Și acum la noi varianta finală. Este o rochie
aici, în față. Le probezi pe astea, iar la ele îți dau un de seară, cu trenă și spatele decupat. Este un verde, nici nu
tricou foarte interesant, care vine în forma fluturelui și are pot să-i zic că este smarald, este un verde de genul culoare
decupaje din piele. Marca sa este de origine șah. Probezi. stridentă a verii, de parcă uite a venit primăvara. Și precum
La fel aștept cu drag și cizmulițele la ele… Să înțeleg că vreau să-mi aduci primăvara în suflet, fiindcă eu foarte tare
am nimerit-o pe a ta de data asta. Încălțămintea la noi s-a o iubesc, îți sugerezi să o probezi... Modelul este clasic.

118 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

Unica diferență dintre toate acestea, îmi permiți să-ți văd 10:34:39 – Записатся на процедуру НАРАЩИВАНИЕ
spatele, avem o trenă și decupare împletită. Am combinat РЕСНИЦ можно по тел. 069487477;
această rochie cu o pereche de pantofiori foarte dragi mie 10:35:04 – МАРИАНА КАДЫ подберёт идиальные
de culoare bordo. Ai deja și un accesoriu la mână, este ресницы, тел. 069487477;
al tău, dar îmi place, se combină foarte bine” (06:52:21). 10:36:20 – НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ у професионалов!
„Meli Melo” – Reporterul: „Este o geantă semi elegantă, Тел. 069487477;
care se poartă în două maniere: în formă de di plomat, 10:36:49 – Записатся на процедуру НАРАЩИВАНИЕ
foarte ușor și foarte bine de combinat, dar sunt sigură РЕСНИЦ можно по тел. 069487477;
că variezi pentru varianta optimală, pentru a o pune și pe 10:37:35 – MAPИАНА КАДЫ ведущий специалист
umăr, ceea ce avantajează multe femei. Ține, aceasta este „LASH BOUTIQUE”;
pentru tine” (06:59:12). 10:38:09 – Запись в „AQUATERRA Beauty Salon” по
 Derogări de la prevederile art. 19 alin. (14) тел. 060099788;
din Codul audiovizualului: „Publicitatea mascată și 10:39:09 – „Showroom JULIA ALLERT” находится по
teleshopping-ul mascat sunt interzise”. La 29.04.2017, адресу Еминеску 19;
în cadrul emisiunii „Terapia frumuseții” (ora de difuzare: 10:39:30 – Клиника „Лаборатория красоты” находится
06:34:04), pe maioul antrenorului unei săli de forțe era по адресу Тигина 49/3;
inscripționat „Max fitness” – 06:45:08; 06:45:59; 06:46:43. 10:39:53 – ОЛЬГА ЦУРКАН ведущий специалист
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (4) lit. a) клинике „Лаборатория красоты”;
din Codul audiovizualului: „Radiodifuzorii sunt obligați 10:40:00 – Записаться на консультацию к Олге
să difuzeze anunțul privind plasarea de produse: a) la Цуркан можно по тел. 022260500;
începutul și la sfârșitul programului în care sunt plasate 10:41:22 – Записаться на консултациу к опытному
produse. În cadrul emisiunii „Novaya Ya”, anunțul privind специалисту Олге Цуркан можно по тел. 022260500;
plasarea de produse a fost omis la sfârșitul programului 10:42:43 – Запись на консультацию в клинику
(data de difuzare: 02.05.2017; ora de difuzare: 10:30:06/ „Лаборатория красоты” по тел. 022260500;
durata: 41 min. 25 sec.). 10:59:20 – Запись в „AQUATERRA Beauty Salon” по
Derogări de la prevederile art. 191 alin. (3) lit. тел.060099788;
b) și c) din Codul audiovizualului: „Programele în care 11:00:33 – АЛИСА КАРП, визажист „AQUATERRA
sunt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ Wellness&Spa”;
următoarele condiții:… să nu încurajeze în mod direct 11:01:01:52 – „AQUATERRA Wellness&Spa”, бд.
cumpărarea sau închirierea produselor sau serviciilor Дечебал 6/4;
respective… să nu scoată în evidență în mod exagerat 11:05:22 – ДАРЬА ГРОСУ, парикмахер „AQUATERRA
produsele și/sau serviciile în cauză”. Prezenta derogare Wellness&Spa”;
a fost încălcată în cadrul emisiunii „Novaya Ya” (data de 11:06:48 – ОЛЕСЯ СУХОБОРЧЕНКО, парикмахер
difuzare: 02.05.2017; ora de difuzare: 10:30:06/durata: „AQUATERRA Wellness&Spa”;
41 min. 25 sec.), în cadrul căreia pe burtieră apăreau 11:10:22 – „Showroom JULIA ALLERT” 079808060;
mesaje cu următorul conținut: 11:11:03 – Одежда от мультибрендового магазина
10:30:28 – „Showroom JULIA ALLERT” находится по ZBRANDS, Триколорулуй 35;
адресу Еминеску 19; 11:13:47 – „Showroom JULIA ALLERT” находится по
10:31:16 – „OSHO bar & kitchen”, Дечебал 7/1, адресу Еминеску 19;
069 446 444; 11:16:47 – Одежда от мультибрендового магазина
10:34:06 – НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ LASH BOUTIQUE, ZBRANDS, Триколорулуй 35.
тел. 069487477;
XVII. PRO TV CHIȘINĂU
Data Publicitate Teleshopping Publicitate/ Plasare de produse Sponsor
(volum de timp/ (volum de timp/ Teleshopping (volum de timp/ (volum de timp/
procent) procent) (volum de timp/procent) procent) procent)
29.04.2017 02 ore 34 min. 02 sec. 45 min. 00 sec. 03 ore 19 min. 02 sec. 09 min. 62 sec. 0
10,69% 3,12% 13,82% 0,62%
30.04.2017 02 ore 57 min. 30 sec. 45 min. 00 sec. 03 ore 42 min. 30 sec. 10 min. 15 sec. 0
12,31% 3,12% 15,43% 0,70%
01.05.2017 01 oră 56 min. 31 sec. 45 min. 00 sec. 02 ore 41 min. 31 sec. 13 min. 58 sec. 0
8,07% 3,12% 11,20% 0,94%
02.05.2017 01 oră 52 min. 09 sec. 45 min. 00 sec. 02 ore 37 min. 09 sec. 09 min. 57 sec. 08 sec.
7,78% 3,12% 10,90% 0,66%
03.05.2017 01 oră 55 min. 30 sec. 45 min. 00 sec. 02 ore 40 min. 30 sec. 12 min. 51 sec. 08 sec.
8% 3,12% 11,13% 0,86%
Derogări de la prevederile art. 9 din Decizia CCA 09:30:12, 16:38:15, 22:27:30), postul de televiziune „PRO
nr.133 din 23.12.2009 – Cu privire la difuzarea spotu- TV CHIȘINĂU” a difuzat spotul publicitar pentru berea
rilor publicitare ale produselor alcoolice în serviciile de „Timișoreana”, cu următorul conținut: „Timișoreana” te
programe radio și TV: „Este interzisă difuzarea anunțurilor premiază cu voie bună! Cumpără „Timișoreana” 0,5L sau
promoționale și a concursurilor care conțin referiri la numele 2L și găsește sub capac una dintre cele 220.000 de beri
sau la marca unei băuturi alcoolice; în cadrul concursurilor sau unul dintre cele 1000 de rucsacuri. Cu voie bună,
nu se pot oferi premii sponsorizate de firme producătoare premiile se adună!”.
de astfel de băuturi”. Astfel, la 29.04.2017 (ora difuzării Derogări de la prevederile art. 191 alin. (3) lit.
10:36:47, 15:41:17, 16:41:59, 16:47:50, 21:38:53); b) și c) din Codul audiovizualului: „Programele în care
30.04.2017 (ora difuzării 10:40:03, 15:39:34, 16:32:05, sunt plasate produse trebuie să îndeplinească cumulativ
16:35:13, 22:42:11); 01.05.2017 (ora difuzării 09:19:44, următoarele condiții: b) să nu încurajeze în mod direct
16:29:19, 22:13:53); 02.05.2017 (ora difuzării 11:20:42, cumpărarea sau închirierea produselor sau serviciilor
15:44:10, 18:45:00, 22:59:18) și 03.05.2017 (ora difuzării respective; c) să nu scoată în evidență în mod exagerat

www.monitorul.md 119
Nr. 390–395 (6313–6318) 10 noiembrie 2017

produsele și/sau serviciile în cauză”. La 29.04.2017, în Mani, rapper: „Concertul începe la ora 22, în club
cadrul emisiunii „O Seară Perfectă” (ora de difuzare: 00:00/ „Studio”, vă așteptăm pe toți. Biletul costă 70 de lei. Cei
durata emisiunii: 00:53:05/în reluare la 30.04.2017/ora care-s îmbrăcați în hanorace de genul sau în tricouri cu
de difuzare: 02:06:49/durata: 01:03:35) prezentatoarea „tăt normal”, intrarea e la jumătate de preț – 35 de lei”.
emisiunii, Rodica Ciorănică, a avut-o în platou pe Lilia Andrei Nistreanu, reporter: „Așa că, dacă o s-aveți
Carauș, care și-a prezentat colecția de diademe, aceasta tricouri, o să fie „tăt normal”. Bilete mai sunt?”
fiind asortată cu lenjerie pentru femei de la ADAM & EVE. În Mani, rapper: „Da, da. Din câte știu, mai sunt bilete. Așa
acest context, sunt prezentate atât imagini video de la că veniți fără griji, o să găsiți bilete la intrare”.
eveniment, în care modelele defilează în lenjerie, având pe - Un alt eveniment discutat în cadrul emisiunii „O Seară
cap diademe, cât și imagini de la ședința foto de la Palatul Perfectă” din 29.04.2017 a fost despre Kango Jumps:
de Cultură din Iași. Natalia Colesnic, antrenoare Kangoo Jumps: „Înainte de
Lilia Carauș, meșteriță: „Asta a fost o provocare pentru a pleca, bineînțeles că am discutat cu partenerii care vor
mine cu pene, pentru că eu nu am mai făcut, știi... și i-am avea acest Maraton de Kangoo Jumps, Pool Party Kangoo
zis lui Anda: „hai să facem ceva nou”, ca să aibă un gust Jumps, în luna mai, pe 21, duminică. Acum a rămas doar
și prezentarea. Asta mi-a plăcut maxim și cu aia de păun, să lansăm, să promovăm deja evenimentul în sine. Mai
au fost excepționale”. multe detalii, deci, va fi un eveniment care va fi la piscină,
Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Chiar se pot înscrie în în aer liber” (00:34:00); „Da, da. În Chișinău, la Sculeanca,
diverse concepte de fashion diademele tale. Pot transforma locația nu știu dacă pot să spun” (00:34:23).
orice colecție de rochii”. Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Păi Chișinău-
Lilia Carauș, meșteriță: „Da. Știi, lumea spunea că dacă Sculeanca este o singură piscină mare, este un centru de
nu ar fi aceste diademe, practic, ar fi ceva gol, știi? Nu ar fitness mare, îmi dau seama unde e” (00:34:28).
da o culoare, ceva de genul”. Natalia Colesnic, antrenoare Kangoo Jumps: „Da.
Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Cine sunt femeile, Oricum mai multe detalii o să vă dau pe facebook și acolo
fetele, care-ți poartă diademele și care sunt locurile în care o să facem un party seara, va fi foarte fain. O să vină și
ies cu aceste bijuterii?”. Tatiana din Ci pru ca să ne țină un master-class”; „Toată
Lilia Carauș, meșteriță: „La moment diademele deja lumea, pentru că după aceea... Intrarea va fi 100 de lei,
se vând și se și închiriază. Am deschis un showroom include un cocktail și ghete”.
în București și închiriază mai mult nașele, miresele, Rodica Ciorănică, prezentatoare: „La evenimentul tău
domnișoarele de onoare, pentru că, de fapt, le creez pentru de Kangoo ziceai că așteptăm multă lume”.
evenimente mai speciale”. Natalia Colesnic, antrenoare Kangoo Jumps: „Pe 21 mai,
Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Când ai deschis duminică, la ora 17:00”.
showroom-ul? Știu că era unul dintre visurile tale din anul Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Ghetele vor fi acolo?!”
trecut, dar ai reușit”. Natalia Colesnic, antrenoare Kangoo Jumps: „Incluse,
Lilia Carauș, meșteriță: „Doar ce am venit de la București da, și un cocktail”.
și direct la voi în platou”. Rodica Ciorănică, prezentatoare: Rodica Ciorănică, prezentatoare: „În biletul de 100 de
„Zbori, ești fericită?”. lei?!”
Lilia Carauș, meșteriță: „Sunt fericită pentru faptul că Natalia Colesnic, antrenoare Kangoo Jumps: „Da. Deci,
ofer posibilitatea fetelor să le vadă și în realitate, pentru instructorii vor face un show Kangoo Jumps,
că înainte nu aveau posibilitate. Le vedeau doar când prezentare și master-class de la Tatiana Petrică-Demiral.
deschideau coletul, că trimiteam prin curier. Acum am Cred că chiar o să ne distrăm foarte bine și cu siguranță
aceste 30 de diademe și ele cu siguranță își aleg ceva dăm câteva kg jos în acel weekend, pentru că va fi și piscina
potrivit”. imediat după ce sărim”.
Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Lilia, cu siguranță Rodica Ciorănică, prezentatoare: „Ne vedem la eveni-
ne vor scrie telespectatoarele noastre după emisiune. Vor mentul tău Kangoo Jumps la piscină, 21 mai”.
avea întrebări legate de preț. Cât costă o diademă de la La 02.05.2017, în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă”,
Lilia Carauș: să ți-o închiriezi sau să ți-o cumperi?” a fost difuzat un material jurnalistic despre inaugurarea
Lilia Carauș, meșteriță: „Da. Diademele pornesc, cât „Premiera Terasa and Cafe” (ora de difuzare: 18:36:50),
și prețul, cât și închirierea, de la 100 de euro și până la în care reporterul, managerul, dar și vizitatorii terasei și-au
350 de euro. Cea mai scumpă este 350 de euro. Dacă o expus opinia față de acest local, prin următorul conținut:
închiriezi, îți ia 150”. Reporter: „Dacă ești în căutarea unui moment de liniște
- Tot în cadrul emisiunii „O Seară Perfectă” (ora de și vrei să evadezi din rutina zilnică sau cauți un loc romantic
difuzare: 00:00/durata emisiunii: 00:53:05), difuzată unde să mergi cu iubita, să știi că localul perfect pentru
la 29.04.2017 a fost prezentat un interviu cu rapperul tine se află chiar în centrul capitalei. Premiera Terasa and
moldovean Mani (00:43:31), care vine să dea detalii despre Cafe și-a deschis ușile chiar ieri, de 1 mai… Aranjată în
concertul care urmează să aibă loc: stil franțuzesc, cu muzică live și un havuz chiar pe centru,
Andrei Nistreanu, reporter: „Iar dacă nu știi ce să faci Premiera Terasa and Cafe e un loc de unde nu ai vrea să
astăzi, îl am alături de mine pe cel care astăzi dă un super- mai pleci”.
mega concert – Mani. Salut, Mani! Spune-mi, te rog, ce Aliona Sibov, manager Premiera Cafe and Terasa: „Bine
vedem diseară? Te vedem pe tine și încă alți invitați. Cine ați venit la terasa noastră „Premiera”! Ea este amenajată
sunt? Ce vei face diseară, pentru că ai și ceva surprize?!”. și făcută în stil francez, în stil provence, în stil romantic.
Mani, rapper: „Exact. Dau un concert. Se numește Prezintă o bucățică de inimă franceză în mijlocul capitalei”.
„Bat Calea”. Așa se va numi și cli pul pe care-l lansez în Reporter: „Mândria terasei „Premiera” este havuzul din
seara asta în timpul concertului. Bineînțeles, am și invitați. centrul acesteia, care este unul magic”.
Sunt DJ Kirumba, Krollikan și Viteazu, Magnat și Feoctist Aliona Sibov, manager Premiera Cafe and Terasa:
și Mihaela Handuca”. „Havuzul este mândria noastră, este mândria terasei
Andrei Nistreanu, reporter: „Sunt de la noi din țară?”. „Premiera”, deoarece prezintă nu numai originalitatea sa,
Mani, rapper: „Toți, toți de pe loc. Da”. dar și acest havuz îndeplinește dorințele”.
Andrei Nistreanu, reporter: „Spune-mi, te rog, la ce oră Reporter: „Dacă prin design-ul francez, terasa v-a uimit,
începe concertul și cât costă biletul?”.

120 www.monitorul.md
10 noiembrie 2017 Nr. 390–395 (6313–6318)

atunci meniul bogat pregătit de cei mai iscusiți bucătari și Reporter: „În această seară bucate alese, muzică lăută-
cei mai pricepuți barmeni vă vor impresiona de-a binelea”. rească... Ce surprize ați pregătit pentru invitații voștri?”
Aliona Sibov, manager Premiera Cafe and Terasa: Olesea Talpă, proprietara restaurantului: „O tombolă
„Meniul este foarte rafinat, este efervescent. Bucătăria este frumoasă cu parteneri extraordinari, care au fost atât de
europeană și tradițional-moldovenească avem. În fiecare zi receptivi și atât de generoși, încât îmi face plăcere și mă
de la ora 9 dimineața până la 22 seara, fără zile de odihnă, bucur că oaspeții mei o să plece și cu un cadou, așa ca să
echi pa noastră de profesioniști este gata să întâmpine le-aducă