Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografie pentru clasa a XI-a la Lectură suplimentară

Limba şi literatura română Clasa a XI-a 1.Eschil, Prometeu încătuşat, Orestia


2.Sofocle, Antigona, Oedip rege
Bibliografie pentru studiul la clasă 3.Horaţiu, Arta poetică
4.Ovidiu, Ponticele
1.Marin Sorescu, Iona , Paracliserul, Matca, 5. Petrarca, Sonete
Răceala ( teatru), Poezii 6. Shakespeare, Regele Lear, Hamlet, Macbeth,
2. Vasile Voiculescu, Poezii ( Ultimele sonete…) Othello, Sonete
3. Miron Costin, Viaţa lumii, Letopiseţul, De 7. Moliere, Preţioasele ridicole, Bolnavul
neamul moldovenilor închipuit, Avarul
4.I.L. Caragiale, O scrisoare pierdută,O noapte 8. Goethe, Faust
furtunoasă, Năpasta 9. Victor Hugo,Mizerabilii
5.Vasile Alecsandri, Poezii, Chiriţa în Iaşi, Chiriţa 10. Gogol, Revizorul, Suflete moarte
în provincie, Despot-Vodă 11. Eugen Ionesco, Nu , Englezeşte fără Profesor
6.Lucian Blaga, Poezii (vol. Poemele luminii, ( Cântăreaţa cheală)
Paşii profetului, În marea trecere, Laudă 12. Balzac, Comedia umană - Eugenie Grandet
somnului), Teatru-Meşterul Manole 13. Gustave Flaubert, Madame Bovary
7.George Bacovia, Poezii ( vol. Plumb, Scântei 14. Stendhal, Roşu şi Negru, Mănăstirea din
galbene) Parma
8.Barbu Ştefănescu Delavrancea, Apus de soare 15. Lev Nikolaevici Tolstoi, Război şi pace, Anna
9.Ion Neculce, O samă de cuvinte, Letopiseţul... Karenina
10.Miron Costin, Letopiseţul, De neamul 16. Anton Pavlovici Cehov, Pescăruşul, Unchiul
moldovenilor, Viaţa lumii Vania
11. Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică, Divanul 17. Feodor Mihailovici Dostoievski, Amintiri din
sau gâlceava înţeleptului cu lumea casa morţilor, Crimă şi pedeapsă, Fraţii
12.Titu Maiorescu, Comediile d-lui Caragiale, O Karamazov, Demonii
cercetare critică a poeziei de la 1867 18. Henrik Ibsen, Strigoii, Stâlpii societăţii
13.Eugen Lovinescu, Istoria literaturii 19. Ion Minulescu, Într-un bazar sentimental
contemporane 20. Alexandru Macedonski, Poezii - Nopţile,
14. Camil Petrescu, Teatru, ( Jocul ielelor ) Poema rondelurilor
15. Mihai Eminescu, Poezii, Proză ( Sărmanul 21. Camil Petrescu, Patul lui Procust
Dionis, Cezara, Geniu pustiu 22. Anton Holban, Ioana, Jocurile Daniei
16. Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada 23. Liviu Rebreanu, Pădurea spânzuraţilor
17. Mateiu Caragiale, Craii de Curtea- Veche 24. Hortensia Papadat-Bengescu, Concert din
muzică de Bach
25. Kafka, Procesul
26. Gib Mihăescu, Rusoaica
27. Garabet Ibrăileanu, Adela
28. Mircea Eliade, Noaptea deSânziene,
Maitreyi, Nuntă în cer, Memorii
29. Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniş
30. Constantin Noica, Jurnalul filozofic
31. Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României,
Lacrimi şi sfinţi
32. Aleksandr Soljeniţân, Pavilionul canceroşilor
33. Blaise Pascal, Scrisori provinciale
34. Garcia Marquez, Un veac de singurătate,
Toamna patriarhului
LECTURI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PENTRU CLASA A XI-A
Tudor Arghezi - Versuri
Ion Barbu - Versuri
Lucian Blaga - Versuri
G. Călinescu - Scrinul negru
M. Eliade - Nunta în cer
Titu Maiorescu - Jurnal
C. Noica - Sentimentul românesc al fiinţei
Mihail Sebastian - Jurnal
Nichita Stănescu - Versuri
N. Steinhardt - Jurnalul fericirii
Vasile Voiculescu - Călătorie spre locul inimii
Tudor Arghezi - Cuvinte potrivite, Flori de
mucegai, Testament
George Bacovia - Plumb, Scântei galbene
Ion Barbu - Joc secund, Uvedenrode
Lucian Blaga - Hronicul şi cântecul vârstelor,
Meşterul Manole
Mateiu Caragiale - Craii de Curtea Veche
George Călinescu - Cartea nunţii, Enigma Otiliei
Mihai Eminescu - Fragmentarium, Proză literară
Hortensia Papadat-Bengescu - Concert din
muzică de Bach, Drumul ascuns, Fecioarele
despletite
Camil Petrescu - Patul lui Procust, Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război, Un
om între oameni
Liviu Rebreanu - Ciuleandra, Ion, Pădurea
spânzuraţilor, Proştii, Răscoala
Mihail Sadoveanu – Creanga de aur, Zodia
Cancerului